Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ  (Mt. 18-20)
XIN CÙNG HỢP LỜI CẦU NGUYỆN
 
[xem Tạ Ơn] [tinmung.net] [dongcong.net]
(nếu chưa xuất hiện Lời Cầu vừa ghi, xin ấn chuột phải, rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN KHẤN: trang [01-20]  [21-40]  [41-60]  [61-80]  [81-100]   [101-120]   [121-140]   [141-160]   [161-180]  [181-200]   [201-220]  [221-240]  [241-260]   [261-280]   [281-300]   [301-320]
[301]   [302]   [303]   [304]   [305]   [306]   [307]   [308]   [309]   [310]  [311]   [312]   [313]   [314]   [315]


phêrô
01 Jun 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
01 Jun 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
01 Jun 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
01 Jun 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
01 Jun 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
01 Jun 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
01 Jun 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
01 Jun 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
01 Jun 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
01 Jun 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
01 Jun 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
01 Jun 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


con phanxicoxavie quyet
01 Jun 2014

Con lay chua lay me ma ri a thanh ca giuse. Gio day con dag trog canh gian nan.cuoc doi con k bit se di dau ve dau .con xin chua me maria thanh ca giuse thuog ban on lanh va soi sag dan duog cho con.ban cho con duoc binh an va nhu y


con phanxicoxavie quyet
01 Jun 2014

Con lay chua lay me ma ri a thanh ca giuse. Gio day con dag trog canh gian nan.cuoc doi con k bit se di dau ve dau .con xin chua me maria thanh ca giuse thuog ban on lanh va soi sag dan duog cho con.ban cho con duoc binh an va nhu y


Con anna thuy
01 Jun 2014

Lay chua giesu thanh ca giuse duc mariaxin ban on cho con di thi duoc doi dao suc khoe minh man sang suot lam duoc bai va doc diem cao xin cho con bi chung te tay duoc gap thay gap thuoc duoc on chua lanh con mau binh phuc con xin ta on ba dang


Yn
01 Jun 2014

Cau xin Duc Me che cho cho Phi, xin cuu chua cho con cua con. Ta on Duc Me Maria. Amen


Hieu Trinh
01 Jun 2014

Lay chua xin cho con co duoc suc khoe tot chua oi con that su nga guc roi chua oi xin cho con vuot qua Khoi con benh nay chua oi xin cho con co duoc giac ngu ngon xin cho con co duoc suc manh vuot qua con benh cua con chua oi xin dung Bo roi con chua oi amen


Hieu Trinh
01 Jun 2014

Lay chua xin cho con co duoc suc khoe tot chua oi con that su nga guc roi chua oi xin cho con vuot qua Khoi con benh nay chua oi xin cho con co duoc giac ngu ngon xin cho con co duoc suc manh vuot qua con benh cua con chua oi xin dung Bo roi con chua oi amen


Yn
01 Jun 2014

Cau xin Duc Me giup Phi dung doi y trong chuyen di nay. Ta on Duc Me. Amen


Maria
01 Jun 2014

LAY CHUA, CON CAU CHO CON VA NGUOI THAN LUON TINH THUC ,THINH LANG , CAU NGUYEN , QU LOI CHUYEN CAU CUA ME APARECIDA CHO THE GIOI BINH AN,CHO VIEC BAO VE SU SONG DUOC TON TRONG,CHO QUYEN CON NGUOI TON VINH ,DE DANH CHUA DUO CA SANG.Amen.


Dmhl
01 Jun 2014

Xin cho tiem con duoc dong khach de lam an Len xin dung de kien cao va stateboard dung bao gio toi Kham


Catarina Tien
01 Jun 2014

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse xin thương chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được mua may bán đắt và sớm ngày sang được tiệm để có tiền trang trải nợ nầng con xin cảm tạ Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse . Amen .


TERESA NGO ANH TUYET
01 Jun 2014

chua oi sao con cau xin hoai ma gui khong duoc, nhung con van tin CHUA cua con biet con can gi va muon gi . xin CHUA nham loi con khan thiet cau xin amen


Maria Kim
01 Jun 2014

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va them suc khoe cho Ba va chi con, Chinh theo dao Cong Giao, Nhi tro lai dao, Khue hoan thanh tot cac bai thi, ho so bao lanh gia dinh cac em tien hanh nhanh chong tot dep,tat ca cac chau duoc di cung, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song dao duc, binh an, hoa thuan, hanh phuc, manh khoe, yeu thuong, cong viec on dinh, xin cho chung con tuan le moi binh yen. Amen


yn
01 Jun 2014

Lay Chua, Lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse, cau xin Ba Dang che cho cho con cua con duoc som lanh benh, xin huong dan chung con gap thuoc hay chua tri chung benh kho khan nay. Xin thuong xot cuu giup chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Xin ba Dang che cho cho chung con trong chuyen di nay duoc binh an tai qua nan khoi.


Gioanbaotixita
01 Jun 2014

Lạy Chúa, xin Ban thêm Đức Tin cho chúng con.


Gioanbaotixita
01 Jun 2014

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha mẹ và làm chứng cho Tin Mừng.


Maria
01 Jun 2014

Xin cho Vợ chồng con Bớt mọi Bệnh tật.


Maria
01 Jun 2014

Xin cho con Gái con Giữ Đạo ,Sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa cám dỗ, cho được Siêng năng, Xưng tội Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Maria Nguyen
01 Jun 2014

Cho con duoc duc tin, vung long cay trong, pho thac vao long Chua Thuong Xot. Cho con gai duoc som binh phuc va cai hoa, truong thanh duc tin va suc khoe cho GD. Cho van nan xe duoc giai cuu tot dep. Cac con hoc duc khiem nhuong, thuong yeu nhau thuc thi bac ai.


GB
01 Jun 2014

Hôm nay đầu tháng, Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin Thánh Tâm Chúa, uốn lòng chúng con giống như Trái Tim Chúa.


Hang Nguyen
01 Jun 2014

Lay Chua, cam ta on Chua mot ngay qua da ban cho con. Ngay mai la thu 2 con cung mong cho se duoc lam nhieu gio. Lay Chua, con hi vong trong nam nay se tra no toan bo so tien cho anh con. Nam sau con se khong con nhieu ap luc nua, con se tap trung de co the sanh con. Chua oi, con xin Chua giup cho chong con thu 3 nay nhan duoc loi chap nhan cua ben nha tuyen dung Premier. Con chi biet pho thac moi su trong tay Chua. Doi luc, con cam thay rat met moi nhung con luon nghi rang con phai co gang de sau nay cuoc song cua con se do vat va hon. Con chi biet pho thac va xin vang vao quyen nang cua Chua. Con cam thay rat vui vi chong con da biet suy nghi hon. Anh ay da biet quan tam va chia se moi chuyen trong gia dinh nay. Con rat vui va con cung hi vong anh ay se tiep tuc giup do con vuot qua nhung kho khan nay. Dieu con luon mong rang mot ngay nao do con se duoc tro thanh nhan vien toan thoi gian o Premier nay. Moi su chi biet pho thac va xin vang. Amen


con phanxicoxavie
01 Jun 2014

Lay me maria xin me ban on jup con vuot wa ganh nang tran gian nay


con phanxicoxavie
01 Jun 2014

Lay me maria xin me ban on jup con vuot wa ganh nang tran gian nay


con phanxicoxavie
01 Jun 2014

Lay me maria xin me ban on jup con vuot wa ganh nang tran gian nay


con phanxicoxavie
01 Jun 2014

Me ma ri a oi! Xin me cuu con


CON CUA NGAI
01 Jun 2014

CON CAM TA HONG AN MA CHUA DA BAN CHO CON CUNG NHU TAT CA MOI NGUOI, CAM TA NGAI DA CHO CON BIET HOA DONG BIET CHOI VUI VE VA NGAI DA DONG HANH VOI TUNG NGUOI TRONG CHUNG CON....CAM TA NGAI, XIN DANG MOT TUAN MOI CHO NGAI XIN NGAI THANH HOA VA BIEN DOI CON NGAI NHE. MONG CHO DON NHAN THU THACH TU NGAI VA CON TIN RANG NGAI LUON BEN CON VA MUON CON SONG THEO THANH Y NGAI.XIN HAY DUNG CON NHU KHI CU BINH AN CUA CHUA. MEN


nguyệt
01 Jun 2014

Lay Mẹ Maria xin cho gia đình con mọi sự bình an các con hượ́ng về Chúa amen


nguyệt
01 Jun 2014

Lay Mẹ Maria xin cho gia đình con mọi sự bình an các con hượ́ng về Chúa amen


nguyệt
01 Jun 2014

Lay Mẹ Maria xin cho gia đình con mọi sự bình an các con hượ́ng về Chúa amen01 Jun 2014

Lay Mẹ Maria xin cho gia đình con mọi sự bình an các con hượ́ng về Chúa amen


Con yeu me
01 Jun 2014

Lay me Xin ban cho con Nguoi giup con lam viec ,con vai tuon nua con dang can hai Nguoi de lam Nail .Xin Me giup con Duoc gap nhieu may lanh Trong viec lam va Tim tho .Xin Me thuong gin giu cac con cai con moi su Duoc bang an Trong Chua Me va thanh Ca Giuse .


Co yeu me
01 Jun 2014

Lay me Xin ban cho con Nguoi giup con lam viec ,con vai tuon nua con dang can hai Nguoi de lam Nail .Xin Me giup con Duoc gap nhieu may lanh Trong viec lam va Tim tho .Xin Me thuong gin giu cac con cai con moi su Duoc bang an Trong Chua Me va thanh Ca Giuse .


Con yeu me
01 Jun 2014

Xin me thuong ban va phu ho cho con cai con Trong cuoc song day cam bay .con chi biet pho Thac va cay Trong me Xin me gin giu va Che cho cho Gia dinh con Duoc moi su bang an .Con cam ta me .


Hang Nguyen
01 Jun 2014

Lay Chua, con xin Chua tha thu cho con vi nhung loi lam con da pham mat long Chua. Chua oi, con xin Chua hay giai thoat, hay giup con duoc binh tam, binh tinh. Con cho doi ngay thu 3 den, con ao uoc nhan duoc tin chong con nhan duoc loi chap nhan vao lam cho Premier. Con lay Chua hay giup anh ay co hoi duoc moi nguoi ton trong anh ay, anh ay luc nao cung mong co ngay duoc mac ao dep, duoc nguoi ta coi trong anh ay. Con chi mong sao cuoc song cua anh ay, con muon moi nguoi ton trong anh ay. Hay giup anh ay Chua oi. Lay Chua, con chi xin Chua luon cho con su binh an, khoe manh va dung de con co nhung suy nghi tieu cuc, ghen ti. Xin cho con biet yeu thuong moi nguoi hon. Amen


Mariangatran
01 Jun 2014

XIN GIUP GD CON TRONG LUC NAY ,XIN CHO CAC CON CUA CON SANG SUOT TREN CON DUONG DAY CCHONG GAI ,XIN BAO VE DUC THANH CHA CUNG CAU NGUYEN THEO Y DUC THANH CHA ,XIN CHO CON BINH AN AMEN01 Jun 2014

Ta on Chua gd cua con ngay hom nay duoc moi su bang an , con xin Ba Dang ban tang suc khoe cho me cua con , Xin Ba Dang ban on chua lanh xuong tren nhung vien thuoc ma me cua con uong trong toi hom nay cho me con duoc khoe manh khoi binh dau nhuc , Xin nhan loi con cau xin .Xin ban cho me cua con dem nay duoc ngu ngon giac khoi bi dau nhuc ,con ciu dau ta on xin thuong nhan loi cau khan cua con .Amen.


Anna ly
01 Jun 2014

Chua oi xin cho cac con con ngay mai thi dat duoc ket qua tot .chua oi mai la ngay tet nua nam roi ma con khg lam duoc gi het chi lam gang nang cho chi con thoi chua oi .xin bsn on giup suc cho chi em chung con .xin cho chung con vuot qua moi kho khan ma chung con dsng gsp phai .xin nhan loi con cau xin dung bo roi chung con chua oi


Anna ly
01 Jun 2014

Chua oi xin cho cac con con ngay mai thi dat duoc ket qua tot .chua oi mai la ngay tet nua nam roi ma con khg lam duoc gi het chi lam gang nang cho chi con thoi chua oi .xin bsn on giup suc cho chi em chung con .xin cho chung con vuot qua moi kho khan ma chung con dsng gsp phai .xin nhan loi con cau xin dung bo roi chung con chua oi


Anna ly
01 Jun 2014

Chua oi xin cho cac con con ngay mai thi dat duoc ket qua tot .chua oi mai la ngay tet nua nam roi ma con khg lam duoc gi het chi lam gang nang cho chi con thoi chua oi .xin bsn on giup suc cho chi em chung con .xin cho chung con vuot qua moi kho khan ma chung con dsng gsp phai .xin nhan loi con cau xin dung bo roi chung con chua oi


yn
31 May 2014

Lay Duc Me Hang Cuu Giup cau cho chung con. Amen


yn
31 May 2014

Lay Chua, Lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse, cau xin Ba Dang che cho cho con cua con duoc som lanh benh, xin huong dan chung con gap thuoc hay chua tri chung benh kho khan nay. Xin thuong xot cuu giup chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Xin ba Dang che cho cho chung con trong chuyen di nay duoc binh an tai qua nan khoi.


yn
31 May 2014

Lay Duc Me Hang Cuu Giup cau cho chung con. Amen


Anna Thuy Nguyen
31 May 2014

Lay Chua con cau xin Nguoi thuong ban tran day hong an cho gia dinh chung con. Amen


Anna Thuy Nguyen
31 May 2014

Lay Chua con xin Nguoi thuong ban cho con duoc giac ngu ngon. Amen


CON DOMINICO PHẠM MẠNH HÙNG, CÙNG VỢ MARIA NGUYỄN NGỌC TRINH, VÀ CON MARIA PHẠM NGỌC THỦY TIÊN.
31 May 2014

CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ HÀNG NGÀY: XIN ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE: CHUYỂN CẦU LÊN THIÊN CHÚA, ĐỂ NGÀI BAN CHO CHÚNG CON ĐƯỢC CÁC ƠN NHƯ SAU: 1) SOI SÁNG CHO CHÚNG CON, ĐỂ CHÚNG CON NHẬN BIẾT ĐƯỢC THÁNH Ý CỦA CHÚA, VỀ NHỮNG VIỆC, CHÚNG CON NÊN LÀM MỖI NGÀY. 2) CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CHÚNG CON HÀNG NGÀY: ĐƯỢC MẠNH KHỎE, BÌNH AN, VÀ TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA. 3) CHO CHÚNG CON CÓ MỘT KHOẢN TIỀN, ĐỂ CHÚNG CON TRẢ NỢ BẠN CON, HIỆN ĐANG SỐNG Ở ĐỨC, VÀ CÒN DƯ RA MỘT SỐ TIỀN, ĐỂ CHÚNG CON LÀM GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT CỦA GIA ĐÌNH CHÚNG CON LÊN SỔ HỒNG. CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA, CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA, CHÚNG CON YÊU MẾN CHÚA. CHÚNG CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH CHÚA GIESU KITO, LÀ CHÚA CHÚNG CON. AMEN. LẠY CHÚA GIESU, CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. LẠY CHÚA CHÚNG CON: VÌ DẤU THÁNH GIÁ. XIN CHỮA CHÚNG CON. CHO KHỎI KẺ THÙ. NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN. AMEN.


Maria hoang yen
31 May 2014

Cau xin Me Maria cuu giup ban on cho gia dinh con duoc thuong yeu nhau va tha thu cho nhau luon song trong tinh yeu cuaChua


ANNA TRAM
31 May 2014

CON CAM ON CHUA CHO CON CO VIEC LAM..XIN CHUA GIUP CON LUON MAY MAN GAP NGUOI TOT..TIM DUOC SU BINH AN HANH PHUC KHI SONG MOT MINH AMEN31 May 2014

Xin cho chung con mot duc tin manh me de song xung dang la toi to cua Chua.


an
31 May 2014

xin cho chi em con vuot qua moi kho khan ma chung con dang gap phai .xin ban on giup suc cho chi em chung con .con met moi lam roi chua oi .xin cho chi con gap duoc nhung nguoi tot trong cuoc song hang ngay chuat oi xin doai thuong nhan loi con cau xin .xin cho ngung nguoi ganh ghet chi con dung kiem chuyen voi chi, con nua chua oi .xin nhan loi con cau xin


Yn
31 May 2014

Cau xin Duc Me cuu chua cho con cua con. Lay ta on Me Maria. Amen


Yn
31 May 2014

Cau xin Duc Me cuu chua cho con cua con. Lay ta on Me Maria. Amen


nga nguyen
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai


nga nguyen
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai


nga nguyen
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai


nga nguyen
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai


nga nguyen
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai


nga nguyen
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai


nga nguyen
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may mn va cau cho con mau khoi binh cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh ,,


yn
31 May 2014

Lay Chua, Lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse, cau xin Ba Dang che cho cho con cua con duoc som lanh benh, xin huong dan chung con gap thuoc hay chua tri chung benh kho khan nay. Xin thuong xot cuu giup chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Xin ba Dang che cho cho chung con trong chuyen di nay duoc binh an tai qua nan khoi.


Con cua Me
31 May 2014

Hom nay la ngay gio cua Me con .Xin Chua thuong xot linh hon Maria ,xin cho linh hon Maria duoc huong Nhan Thanh Chua tren Thien Dang.Amen


Con cua Me
31 May 2014

Gia dinh con xin Cam Ta On Chua ,Me Maria va Thanh Ca Giuse da ban cho chong con co duoc viec lam ,xin Ba Dang thuong ban cho chong con duoc moi su bang an, cong viec lam duoc lau dai va co bao hiem suc khoe. Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi .Lay Chua gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua ,xin Chua cho con duoc gap thay gap thuoc ,chong khoi benh va co suc khoe de con co the di lam va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Lay Chua xin Mau Cuc Chau Bau cua Chua thanh tay moi thu hoa chat doc hai trong mau va co the cua con va xin chua lanh con,xin cho nhung thu thuoc ma cac bac si dang dung de chua tri cho con khong pha vao gan va than cua con, cho bung con khong bi u nuoc,nhuc moi va con khong bi hu than .Lay Chua xin Chua thuong ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe , cho hai dua con cua con cham chi hoc hanh va biet vang loi bo me va sieng nang viec phu giup le o nha tho .Xin Chua ban them duc tin va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay .Lay Chua Giesu con tin thac o noi Ngai. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin cau bau cung Chua giup chung con .Amen


nga
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co nong tinh va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoai va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nga
31 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co nong tinh va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoai va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nghiepngoc
31 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua gin giui thai nhi con khoe manh va binh anh.Amen.


nghiepngoc
31 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua gin giui thai nhi con khoe manh va binh anh.Amen.


nghiepngoc
31 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua gin giui thai nhi con khoe manh va binh anh.Amen.


Ceciliatram
31 May 2014

Thang hoa da het con chang biet gi dag me con xin dang gd con cho me xin me phu ho cach rieg xin me phu ho cho gd con buoc sag thang moi may man binh an xin chua thanh than do tran day hog an xuong cho chung con amen .


Catarina Tien
31 May 2014

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse xin thương xót con mà chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con được mua may bán đắt và sớm ngày sang được tiệm con xin cảm tạ Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse . Amen .


Maria Hoang
31 May 2014

LAY CHUA , CHUA LEN TROI , XIN THUONG XOT CON ,KHI CON ROI COI THE.Amen.


0909613784
31 May 2014

hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn anna đào thị đức, gx kẻ sặt an táng


maria con cua me
31 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho co gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho co dung co buon tham tham va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con co viec lam tot ,sao con cu buon tham tham ,cau cho con co viec lam tot ,,


maria con cua me
31 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho co gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho co dung co buon tham tham va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con co viec lam tot ,sao con cu buon tham tham ,cau cho con co viec lam tot ,,


maria con cua me
31 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho co gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho co dung co buon tham tham va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con co viec lam tot ,sao con cu buon tham tham ,cau cho con co viec lam tot ,,31 May 2014

Xin ban cho tiem con. Co khach de lam an len


Anna ly
31 May 2014

Chua oi xin dung bo roi chi em chung con.xon ban on giup suc cho chi em chung con .xin chua ban cho chi con luon gap duoc nguoi tot trong cuoc song .xin cho chi con dung buon con nua chua oi .xin cho chi con co giac ngu ngon .xin nhan loi con cau xin


Anna ly
31 May 2014

Chua oi xin dung bo roi chi em chung con.xon ban on giup suc cho chi em chung con .xin chua ban cho chi con luon gap duoc nguoi tot trong cuoc song .xin cho chi con dung buon con nua chua oi .xin cho chi con co giac ngu ngon .xin nhan loi con cau xin


Maria Kim
31 May 2014

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin ban cho Duc Giao Hoang on khon ngoan, manh khoe, thanh thien de ngai huong dan Giao Hoi Cong Giao luon doan ket, doan ket, phat trien tot dep, nhieu on keu goi, cac linh muc ben do trong on goi, nhieu nguoi theo dao Cong Giao, nhung nguoi bo dao biet tro lai dao, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau va nhung nguoi Cong Giao sieng nang doc kinh, xem le, ruoc le song dao duc, cho chung con tuan le moi binh yen. Amen


yn
31 May 2014

Lay Chua, Lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse, cau xin Ba Dang che cho cho con cua con duoc som lanh benh, xin huong dan chung con gap thuoc hay chua tri chung benh kho khan nay. Xin thuong xot cuu giup chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


yn
31 May 2014

Lay Chua, Lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse, cau xin Ba Dang che cho cho con cua con duoc som lanh benh, xin huong dan chung con gap thuoc hay chua tri chung benh kho khan nay. Xin thuong xot cuu giup chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Huynh, Thuy
31 May 2014

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho con luon duoc vui ve , manh khoe , may man , binh an , va thanh than .CAu cho Duc Tin trong con luon duoc vung vang de con vuot qua duoc nhung kho khan trong cuoc song .Cau cho moi dieu tot dep luon den voi con .Con cui dau cau xin .Amen


HTT
31 May 2014

LAy hua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho Me con cung em gai cua con luon duoc manh khoe , mau khoi binh , moi su tot lanh .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
31 May 2014

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con luon duoc binh an , vui ve ,manh khoe , may man va hanh phuc.CAu cho ho luon biet yeu thuong nhau , dong vien nhau , giup do nhau va cung nhau vuot qua duo nhng kho khan trong cuoc song .Cau cho moi dieu tot dep luon den voi ho .Cau cho Duc Tin trong ho luon vung manh de ho tuan giu theo Le Luat cua Giao Hoi .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
31 May 2014

Lay Chua,Me Maria, Thanh Ca Giuse va cacThanh xin ban cho gia dinh con cung nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man , hanh phuc.CAu cho con gai con luon duoc vui ve, manh khoe , may man , may man , thong minh va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


gd con Anna
31 May 2014

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc moi su bang an va co suc khoe.Xin Chua thuong va gin giu me con dang di choi xa di ve duoc bang an.Xin cho anh chi em con biet thuong va hieu nhau .Cong viec lam gd con duoc tot dep nhu y.Chung con cau xin Chua.


Hieu Trinh
31 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len Thien chua xin ban cho con on binh an va co suc khoe tot trong cong viec cua con xin cho vo Chong con duoc gap moi su May man trong viec lam Kho khan hien nay cua vo Chong con xin ban cho vo Chong con duoc moi su May man trong cong viec nang nhoc hien nay chua oi xin ban them on binh an trong cuoc song cua Gia dinh con chua oi amen


Hieu Trinh
31 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len Thien chua xin ban cho con on binh an va co suc khoe tot trong cong viec cua con xin cho vo Chong con duoc gap moi su May man trong viec lam Kho khan hien nay cua vo Chong con xin ban cho vo Chong con duoc moi su May man trong cong viec nang nhoc hien nay chua oi xin ban them on binh an trong cuoc song cua Gia dinh con chua oi amen


Hieu Trinh
31 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len Thien chua xin ban cho con on binh an va co suc khoe tot trong cong viec cua con xin cho vo Chong con duoc gap moi su May man trong viec lam Kho khan hien nay cua vo Chong con xin ban cho vo Chong con duoc moi su May man trong cong viec nang nhoc hien nay chua oi xin ban them on binh an trong cuoc song cua Gia dinh con chua oi amen


Hang
31 May 2014

Lay Thien chua, Lay me maria, Lay thanh ca Giuse, xin cho chung con duoc mau mau ang tiem. Con xin thanh that cam on


Hang
31 May 2014

Lay Thien chua, Lay me maria, Lay thanh ca Giuse, xin cho chung con duoc mau mau ang tiem. Con xin thanh that cam on


nga nguyen thi
31 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co buon tham tham va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau con dung co buon con khong biet lam saocon cu buon chac con chet qua ,,


nga nguyen thi
31 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co buon tham tham va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau con dung co buon con khong biet lam saocon cu buon chac con chet qua ,,31 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con dung co buon tham tham va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau con dung co buon con khong biet lam saocon cu buon chac con chet qua ,,


lau ren so thuy
31 May 2014

Con xin me cau bau cung chua cho con kheo manh. Vao bot.met


Gioanbaotixita
31 May 2014

Lạy Chúa, xin Ban thêm Đức tin cho chúng con.


Gioanbaotixita
31 May 2014

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng cho Tin Mừng.


Maria
31 May 2014

Xin cho Vợ chồng con Bớt mọi Bệnh tật.


Maria
31 May 2014

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, Sống Đạo tốt hơn ,xin cho khỏi sa cám dỗ, cho được siêng nắng, Xưng tội Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Hang Nguyen
31 May 2014

Chua oi, con nhin thay chong con hang ngay o cang tin cua cong ty con. Con cam giac thay xot xa lam, cung may Chua da cho anh ay cong viec tot hon, anh ay se bat dau cong viec do trong 2 tuan nua. Tuy vay , anh ay van tiep tuc cho doi su ho tro va giup do cua Chua de thu 3 nay anh ay se duoc nhan vao la o Premier. Thuc tinh, con chi mong sao anh ay co the cam nhan va co co hoi duoc trai nghiem nhu con. Con lay xin Chua hay giup do anh ay. Moi su chi biet pho thac va xin vang vao ban tay cua Chua va Me Maria. Me oi, bay gio con lai phai dau tranh de co co hoi duoc tro thanh nhan vien toan thoi gia tai Premier nay. Con co qua nhieu doi thu, con can phai no luc hon nua ve mat ngoai ngu, con phai co nhung diem tot hon, hoc nhieu thu tot hon de co the tro thanh mot nhan vien huu dung cho phong ban cua con. Amen


Mattha Huynh Thi Ly
31 May 2014

Xin Chua Thuong Xot Gia dinh con con Tinh Thac vao Ngai Nguyen xin Chua thuong ban cho con them su khon ngoan sang suot va day cho con biet viec gi con nen lam va vi gi khong nen lam va cho them su may man Gia dinh con gap qua nhieu ngang trai vat va Xin Thien Chua phu ho cho Gia dinh con Amem


Con Matha Huynh Thi Ly
31 May 2014

Con Mattha Huymh Thi Ly Gia dinh con gap qua nhieu phien muon rac roi Nguyen xin Duc Trinh Nu Mari va Thanh Ca Giuse chuyen Cau Len Thien Chua Ban cho Gia dinh con duoc on an lanh va song gio qua mau cuoc song tot dep hon Dieu can thiet la duoc den gan voi Chua hon con xin cam ta on. Chua


TOMA VU VAN ĐONG
31 May 2014

Cau xin CHUA GIESU ,me MARIA ,thanh ca GIUSE ,thanh ANTON ,cha thanh LE TUY ,va cac thanh ban binh an va che cho gia dinh con , xin cho con gai con thi do nhu y muon ,xin cho cong viec cua con trai con duoc thuan loi may man ,xin cho con tim duoc viec lam phu hop . Cau cho linh hon ong ba noi ngoai ho hang to tien gia dinh con .Amen


AN NA TRAN THI KIM LIEN FD
31 May 2014

Xin meMARIA cung thanh ca GIUSE hay chuyen lol cau xin cua con len thien chua la cha day uy quyen va toan nang Lay cha con xin cha hay giup cho con cha da thau hieu rat ro ve con nhung con van muon mo loi cau xin cua con len cho cha con dang len cha nguoi ten dung dang thue nha cua em gai con xin cha dinh cha leu va cha giup do cho nguoi nay con cung ko co de giup do cho nguoi nay vi2 so tien nay em con cho moi nguoi 1 it de xai con dang len cha nguoi ten dung nay neu o nha cua con thi xin cha cho nguoi ta co kha nang tra tien hang thang cho con con ko xin cha dinh cha lieu cho nguoi ta co 1 cho o khac con dang len cha dieu nay xin cha giup con cha oi lay CHUA GIESU la nguoi ho tro cua ca gia dinh con CHUA GIESU la bac sy se chua lanh benh viem gan c cua con con dang len CHUA GIESU cai may sigem con van nam nho cua 1 nguoi ban hang ngay xin chua chua lanh cho con va con cung dang len cho CHUA GIESU nhung vien thuoc hang ngay con uong xin chua chua lanh cho con va con thanh khan xin cha hay nhan loi cau xin cua con qua loi chuyen cau cua me MARIA va thanh ca GIUSE xin mau thanh cua CHUA GIESU trong gia dinh con va nhung nguoi than cua con AMEN


AN NA TRAN THI KIM LIEN FD
31 May 2014

Xin meMARIA cung thanh ca GIUSE hay chuyen lol cau xin cua con len thien chua la cha day uy quyen va toan nang Lay cha con xin cha hay giup cho con cha da thau hieu rat ro ve con nhung con van muon mo loi cau xin cua con len cho cha con dang len cha nguoi ten dung dang thue nha cua em gai con xin cha dinh cha leu va cha giup do cho nguoi nay con cung ko co de giup do cho nguoi nay vi2 so tien nay em con cho moi nguoi 1 it de xai con dang len cha nguoi ten dung nay neu o nha cua con thi xin cha cho nguoi ta co kha nang tra tien hang thang cho con con ko xin cha dinh cha lieu cho nguoi ta co 1 cho o khac con dang len cha dieu nay xin cha giup con cha oi lay CHUA GIESU la nguoi ho tro cua ca gia dinh con CHUA GIESU la bac sy se chua lanh benh viem gan c cua con con dang len CHUA GIESU cai may sigem con van nam nho cua 1 nguoi ban hang ngay xin chua chua lanh cho con va con cung dang len cho CHUA GIESU nhung vien thuoc hang ngay con uong xin chua chua lanh cho con va con thanh khan xin cha hay nhan loi cau xin cua con qua loi chuyen cau cua me MARIA va thanh ca GIUSE xin mau thanh cua CHUA GIESU trong gia dinh con va nhung nguoi than cua con AMEN


chuong hoa binh
31 May 2014

xin chua chua con khoi benh


CON CUA NGAI
31 May 2014

CHUA OI HOM NAY CON RAT BUON..NHUNG CON CUNG CAM TA MUON VAN HONG AN NGAI BAN CHO CON CUNG NHU CHO GIA DINH CON. XIN NGAI CHO GIA DINH CON LUON BINH AN HANH PHUC VA BO DI CAI TOI CUA MINH XUONG NHIN LAI BAN THAN, XIN NGAI BIEN DOI TUNG THANH VIEN TRONG GIA DINH CON. XIN DONG HANH CUNG CHUYEN DI CHOI VOI CON VA XIN NGAI PHU HO CHE CHO VA LUON O BEN CON. XIN BINH AN TOT LANH XIN DUNG THEO Y CON MA XIN HAY THEO Y NGAI NGAI NHE. AMEN. XIN HAY DUNG CON NHU KHI CU CUA NGAI. ILOVEJESUS31 May 2014

Xin Duc Me & thanh ca Giuse cau bau cung Chua thuong giup con mau chong ban duoc tiem, cho vo chong con tim duoc cong an viec lam vung chac..31 May 2014

Xin Duc Me & thanh ca Giuse cau bau cung Chua thuong giup con mau chong ban duoc tiem, cho vo chong con tim duoc cong an viec lam vung chac..31 May 2014

Xin Duc Me & thanh ca Giuse cau bau cung Chua thuong giup con mau chong ban duoc tiem, cho vo chong con tim duoc cong an viec lam vung chac..


Hang Nguyen
31 May 2014

Chua oi, lay Chua xin Chua giup chong con nhan duoc cong viec Premier vao ngay thu 3 nay. Moi su con chi biet pho thac va xin vang vao Chua. Xin hay tha thu cho nhung loi lam con mat long Chua. Amen


Anna ly
31 May 2014

Chua oi xin cuu con xin cho con viot qua moi kho khan ma con dang gap phai .xon ban on giup suc cho con chua oi


Anna ly
31 May 2014

Chua oi xin cuu con xin cho con viot qua moi kho khan ma con dang gap phai .xon ban on giup suc cho con chua oi


yn
31 May 2014

Lay Chua, Lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse, cau xin Ba Dang che cho cho con cua con duoc som lanh benh, xin huong dan chung con gap thuoc hay chua tri chung benh kho khan nay. Xin thuong xot cuu giup chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


yn
31 May 2014

Lay Chua, Lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse, cau xin Ba Dang che cho cho con cua con duoc som lanh benh, xin huong dan chung con gap thuoc hay chua tri chung benh kho khan nay. Xin thuong xot cuu giup chung con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


phêrô
30 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
30 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
30 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
30 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
30 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
30 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
30 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
30 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
30 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
30 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
30 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
30 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Maria hoang yen
30 May 2014

Lay Chua, xin long thuong xot Chua ban on cuu giup gia dinh con duoc tren hoa duoi thuan , ca nha thuong yeu nhau , Gieusu Maria Giuse con men yeu xin cuu giup con va nham loi con cau xin Amen


Anna Thuy Nguyen
30 May 2014

Lay Chua chung con cam ta on Nguoi thuong ban cho chung con mot ngay binh an. Lay Chua chung con van nai xin Nguoi thuong chap nhan nhung loi cau xin mong moi tu noi chung con Chua oi, con xin Nguoi thuong chuc phuc va ban may man nhu y va suc khoe den cho gia dinh chung con. Amen


Maria Nguyen
30 May 2014

Cho con duoc pho dang tron ven noi quyen nang cua Chua an bai va duoc on soi sang. Cho v/n xe co va cac kho khan nha cua som binh phuc tot dep. Cho con them nghi luc tinh than va suc khoe de vung long cay trong. Cho con gai doc som binh phuc va cai hoa. Cho Di Em va phai doan du tham que To duoc Chua chuc lanh bang an.


yn
30 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con duoc som lanh benh. Ta on Thien Chua. Amen


Maria
30 May 2014

Xin chúa gìn giữ gia đình con luôn sống trong bình an, chồng con là người theo đạo xin chúa ban cho chồng con ngày càng thêm nhiều đức tin. amen


yn
30 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con duoc som lanh benh, xin Chua che cho chung con thoat khoi moi su du, xin cho chung con duoc binh an tai qua nan khoi. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen


nga nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,va cau cho con gap nhieu may man va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho con dung co ning tinh


nga nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,va cau cho con gap nhieu may man va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho con dung co ning tinh


nga nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,va cau cho con gap nhieu may man va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho con dung co ning tinh30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an ,cau cho con co viec lam tot va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,va cau cho con gap nhieu may man va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho con dung co ning tinh


Chau
30 May 2014

Chua oi, hom nay con di choi xa, xin Chua lo lieu moi cong viec o nha gium con, xin cho Cha me con, di con va chong cua con luon manh khoe. Xin chua ban on cho tat ca nhung nguoi than yeu cua con. Cam xin Cam ta Chua.


Con cua Chua Maria Nguyen Thu Trang
30 May 2014

Lay Chua con cau xin ChuA cho ong Bac si se dong y khong lam nhieu test on my baby. Con cau xin Chua cho con cua con duoc moi su Lanh Binh an lay mau mot cai duoc Ngay. Oi Chua oi Me oi con luon luon tha thiet cau xin Chua hay nhan Loi con cau xin Amen.


Theresa n.
30 May 2014

Khan xin lLong Chua Xot Thuong ban cho chong con duoc khoi benh. Con khan cau xin


Hieu Trinh
30 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin cho Gia dinh con duoc on binh an hanh phuc xin cho vo Chong con duoc gap May man trong cong viec lam xin cho con duoc gap khach hang tot trong cong viec Kho khan cua con chua oi xin nhan loi cau xin cua con xin ban on binh an xuong cho vo Chong con xin cho con co dieu kien tra het no nan ma con dang gap phai chua oi xin Thuong nhan loi cau xin cua con xin cho con hom nay di lam gap moi su May man va suon se trong cong viec cua con chua oi xin cho ban lam Chung dung ganh Ty va hai con chua oi amen


Hieu Trinh
30 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin cho Gia dinh con duoc on binh an hanh phuc xin cho vo Chong con duoc gap May man trong cong viec lam xin cho con duoc gap khach hang tot trong cong viec Kho khan cua con chua oi xin nhan loi cau xin cua con xin ban on binh an xuong cho vo Chong con xin cho con co dieu kien tra het no nan ma con dang gap phai chua oi xin Thuong nhan loi cau xin cua con xin cho con hom nay di lam gap moi su May man va suon se trong cong viec cua con chua oi xin cho ban lam Chung dung ganh Ty va hai con chua oi amen


yn
30 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con duoc som lanh benh, xin Chua che cho chung con thoat khoi moi su du, xin cho chung con duoc binh an tai qua nan khoi. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen


van
30 May 2014

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con gd con hoa thuan thuong yeu nhau


Con cua Me
30 May 2014

Gia dinh con xin Cam Ta On Chua ,Me Maria va Thanh Ca Giuse da ban cho chong con co duoc viec lam ,xin Ba Dang thuong ban cho chong con duoc moi su bang an, cong viec lam duoc lau dai va co bao hiem suc khoe. Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi .Lay Chua gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua ,xin Chua cho con duoc gap thay gap thuoc ,chong khoi benh va co suc khoe de con co the di lam va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Lay Chua xin Mau Cuc Chau Bau cua Chua thanh tay moi thu hoa chat doc hai trong mau va co the cua con va xin chua lanh con,xin cho nhung thu thuoc ma cac bac si dang dung de chua tri cho con khong pha vao gan va than cua con, cho bung con khong bi u nuoc,nhuc moi va con khong bi hu than .Lay Chua xin Chua thuong ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe , cho hai dua con cua con cham chi hoc hanh va biet vang loi bo me va sieng nang viec phu giup le o nha tho .Xin Chua ban them duc tin va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay .Lay Chua Giesu con tin thac o noi Ngai. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin cau bau cung Chua giup chung con .Amen


nga
30 May 2014

xin chua va memaria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon ,cau cho con co nguoi yeu va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,,


nga
30 May 2014

xin chua va memaria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon ,cau cho con co nguoi yeu va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,,


nga
30 May 2014

xin chua va memaria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon ,cau cho con co nguoi yeu va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,,


nga
30 May 2014

xin chua va memaria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon ,cau cho con co nguoi yeu va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,,


nga
30 May 2014

xin chua va memaria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an ,va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon ,cau cho con co nguoi yeu va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon mo coi va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,,


yn
30 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nhieu su kho khan xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du, xin che cho cho chung con duoc binh an tai qua nan khoi. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen


nga thi nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con mau sang mat ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con dung co buon tham tham ,


nga thi nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con mau sang mat ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con dung co buon tham tham ,


nga thi nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con mau sang mat ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con dung co buon tham tham ,


nga thi nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con mau sang mat ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con dung co buon tham tham ,


nga thi nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con mau sang mat ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con dung co buon tham tham ,


nga thi nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con mau sang mat ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con dung co buon tham tham ,


nga thi nguyen
30 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con mau sang mat ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con dung co buon tham tham ,


Maria Hoang
30 May 2014

LAY CHUA ,CON CAU CHO CAC CHU NGHIA VO THAN ,CUC DOAN , DOI LOT NEN VAN MINH AO TUONG ,HAY BIEN MAT KHOI TRAI DAT NAY ,NHO nhung LOI KINH MAN COI cua MOI NGUOI YEU KINH CHUA ,qua DUC ME.Amen.


nghiepngoc
30 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
30 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Agata
30 May 2014

LAy Chua,Me Maria, Thanh CA Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con cung nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve, manh khoe , may man va hanh phuc.CAu cho con gai con luon ngoan ngoan , thong minh vui ve m anh khoe va binh an .Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Cau cho Me con cung em gai con manh khoe va mau lanh binh .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
30 May 2014

LAy Chua,Me Maria, Thanh CA Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe ,may man va hanh phuc .Cau cho ho luon yeu thuong nhau ,giup do nhau vuot qua nhung kho khan truoc mat .Cau moi dieu tot dep se den voi ho. Amen


Ana
30 May 2014

Xin Me Maria ban cho con qua khoi thoi gian kho khan cua thai ghen di. Con that la met moi qua chang co suc khoe de lam viec o cho lam. Me da trai qua thoi gian kho khan , me hay o cung con va giup con manh me hon , khoe manh hon ve the xac lan tam hon de con co suc khoe cho con cua con nua. Amen30 May 2014

Chúa ơi con xin Người hãy giúp cháu con đang phải cấp cứu trong bệnh viện vì sinh non nên bị hở van tim và viêm phổi. Xin Chúa giúp bé hồi phục. Chúa ơi con xin Chúa, mỗi khi nghe mẹ con kể cháu phải nằm trong phòng cách ly, không được gặp gia đình và trên người bao nhiêu kim , kẹp và ống thở. Đối với một người lớn bị như vậy còn thương hại huống chi cháu con chỉ sinh đuợc hơn 2 tuần mà đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau như vậy.Con biết Chúa biết mọi sự và đây phải chăng là thánh giá mà Chúa muốn thử thách gia đình con. Con luôn nghi như vậy để an ủi bản thân nhưng xin Chúa hãy giúp con vượt qua thánh giá này. Xin giúp bé sớm hồi phục. Lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Con cũng xin các Cha , tu sĩ và những ai đọc được những lời trên xin cùng cầu nguyện Chúa nâng đỡ và giúp bé sớm hồi phục. Vì Chúa nói ở đâu có càng nhiều người hợp sức cầu nguyện thì lời cầu mguyện đó càng có giá trị. Con xin trân thành cảm ơn.30 May 2014

Chúa ơi con xin Người hãy giúp cháu con đang phải cấp cứu trong bệnh viện vì sinh non nên bị hở van tim và viêm phổi. Xin Chúa giúp bé hồi phục. Chúa ơi con xin Chúa, mỗi khi nghe mẹ con kể cháu phải nằm trong phòng cách ly, không được gặp gia đình và trên người bao nhiêu kim , kẹp và ống thở. Đối với một người lớn bị như vậy còn thương hại huống chi cháu con chỉ sinh đuợc hơn 2 tuần mà đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau như vậy.Con biết Chúa biết mọi sự và đây phải chăng là thánh giá mà Chúa muốn thử thách gia đình con. Con luôn nghi như vậy để an ủi bản thân nhưng xin Chúa hãy giúp con vượt qua thánh giá này. Xin giúp bé sớm hồi phục. Lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Con cũng xin các Cha , tu sĩ và những ai đọc được những lời trên xin cùng cầu nguyện Chúa nâng đỡ và gin giữ bé. Vì Chúa nói ở đâu có càng nhiều người hợp sức cầu nguyện thì lời cầu mguyện đó càng có giá trị. Con xin trân thành cảm ơn.


maria van
30 May 2014

Lay chua. Chua noi voi con neu ai nhan danh thay ma xin cha dieu j cha thay se ban cho a e. Vay gjo day con nhan danh chua Giesu Kito. Xin cha ban thanh than cho con xin cha ban cho con duoc co chua. Va con cung xin dang nguoi chong con va dua con trai con len cho chua. Xin cha thanh hoa va ban cho 2cha con duoc co chua. Lay cha con xin cam on cha con ngoi khen cha. Con cam on chua Giesu con ngoi khen chua...


Phuong
30 May 2014

Lay Chua , con xin Chua va Me Maria giup con vuot qua khoi kho khan hien nay. Con dang gap nhieu rac roi tro ngai trong van de sang tiem. Xin Chua va Me Maria hay thuong xot con


Anna Thuy Nguyen
30 May 2014

Lay Chua chung con cam ta on Nguoi da ban cho chung con cuoc song nay. Lay Chua on Nguoi mien man van dai, chung con van nai Nguoi luon o ben chung con, xin ban on lanh va xin chuc phuc cho cuoc song cua chung con. Xin Nguoi gin giu chung con, xin thuong ban cho cong viec lam an cua chung con duoc tot dep nhu y, phat trien vung manh. Amen.


Hang
30 May 2014

Lay thien Chua toan nang, Lay Duc Me Maria, Lay thanh ca Giuse, con xin dang gia dinh con co ba dang. Cho tui con ban duoc cai tiem som, cho Nam cham chi hoc hanh cho Son co cong viec khac. Con xin het long da ta.


Ane Chau
30 May 2014

Chúa ơi, ngày 31 gia đình con đi du lịch, xin Chúa che chở và gìn giữ chúng con, cho gia đình con được bình an, con xin phó thác vào Chúa.


Maria Kim
30 May 2014

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va them suc khoe cho Ba va Chi con, cac chau ngoan va cham chi hoc hanh, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song dao duc, hanh phuc, binh an, hoa thuan, manh khoe, hanh phuc, cong viec on dinh, cho chung con ngay binh yen. Amen


yn
30 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nhieu su kho khan xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du, xin che cho cho chung con duoc binh an tai qua nan khoi. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen30 May 2014

xin Chua luon dong hanh ,che cho cac con cua con,de chung khong lam dieu gi khong dep long Chua,biet xa lanh ban be xau....chung con cau xin Chua,xin nhan loi con .....


Gioanbaotixita
30 May 2014

Lạy Chúa, xin Ban thêm Đức Tin cho chúng con.


Gioanbaotixita
30 May 2014

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng cho Tin Mừng.


Maria
30 May 2014

Xin cho Vợ chồng con Bớt mọi Bệnh tật.


Maria
30 May 2014

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, Sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa cám dỗ, cho được siêng năng, Xưng tội rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.30 May 2014

xin cho cac con cua con dung nghe loi ru re cua ban be xau ,lang thang moi cho,sau gio lam,xin che cho gin giu ,huong dan chung lam dieu ngay ,de khong lammat long Chua.song xung dang la con cua Chua,xin dung bo roi chung....Con xin cam ta Chua,xin giup do co Chua oi


Hang Nguyen
30 May 2014

Chua oi, tu ngay hom nay den ngay thu 3, ngay ma chong con se nhan duoc tin chinh thuc la anh ay co nhan duoc viec o Premier hay khong, con thuc su rat lo lang va phan van. Lay Chua, con biet truoc day anh ay co di tre nhung da 6 thang nay anh ay khong di tre nua roi, con xin Chua hay thuong cho anh ay co hoi duoc lam lai tu dau, con mong sao nha tuyen dung se thong cam va bo qua cho anh ay. Doi cho hang ngay den thu sao con cam thay ca mot the ky doi voi chung con. Con biet hien gio chong con rat ki vong va rat mong sao se tiep tuc duoc lam o Skycity, duoc thay doi va duoc moi nguoi ton trong. Con thuc su chi biet pho thac va in vang va quyen nang cua Chua. Chua oi, Chua da cho anh ay co hoi duoc di phong van, con cung xin Chua cho anh ay co hoi duoc lam lai tu dau, duoc su ton trong cua moi nguoi. Moi su chi con biet pho thac trong tay Chua ma thoi. Amen30 May 2014

LAY CHUA, CON THO LAY, CHUC TUNG, CAM TA, TON VINH, NGOI KHEN CHUA VI MUON ON LANH CHUA DA BAN CHO CON VA GD CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA DTC VA CAC VI LANH DAO TRONG GH. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA CHUA LANH BENH CHO CHI CUA CON. LAY CHUA, XIN GIUP CAC ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, XIN THANH HOA BAN THAN CON. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, CAC THANH TREN TROI, HAI THANH GIAO HOANG. DHY THUAN, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Anna ly
30 May 2014

Chua ou con met moi lam chua oi thanh gia ma chua ban con vac khg noi chua oi .xin ban on giup suc cho con .xin dung bo roi con chua oi


Anna ly
30 May 2014

Chua ou con met moi lam chua oi thanh gia ma chua ban con vac khg noi chua oi .xin ban on giup suc cho con .xin dung bo roi con chua oi


chuong hoa binh
30 May 2014

xin chua chua con khoi benh


Hang Nguyen
30 May 2014

Chua oi, hay giup con binh tinh va tin tuong va quyen nang cua Chua. Con cam ta on Chua da cho chong con nhan duoc cong viec o Unilodge. Con xin Chua giup chong con nhan duoc them cong viec casual o ben bo phan cua con. Con hi vong moi dieu se dien ra suon se voi anh ay. Con cam thay rat cang thang . Xin Chua hay giup chung con vuot qua nhung thu thach nay. Amen


yn
30 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nhieu su kho khan xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du, xin che cho cho chung con duoc binh an tai qua nan khoi. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen


Agnes Le .
30 May 2014

Lay Me Maria , xin Me ban cho con gai cua con duoc moi su binh an . Xin cho con duoc nhieu suc khoe va con cau xin cho cac linh hon mo coi . Con ta on Me . Amen


N .L.Yen
30 May 2014

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho con duoc moi su bang an va may man trong cong viec lam . Xin Chua ban cho nguoi khach cua con vui ve hien hoa voi con . Con xin ta on Chua , Duc Me va Thanh Ca Giuse . Amen29 May 2014

Xin Chua ban tang suc khoe cho me cua con Xin cho me cua con Duoc giac ngu ngon trong dem nay , Xin cho me con duoc manh khoe khoi bi dau nhuc ,con cui dau ta on Ba Dang .Amen .29 May 2014

Xin cho tat ca chung con biet song xung dang la toi to cua Chua, xin cho cac em va cac chau cua con dung song xa Chua nua.


Maia hoang yen
29 May 2014

Lay ME Maria xin Me nham loi con cau xin Me ban on cho tinh mau tu cua gia dinh con duoc han gan . Va thuong yeu nhau , con cau xin Me doai thuong nham loi , xin vi long thuong xot CHUA nham loi con van xin, nguyen cau thanh nu Monica nham loi con van xin Amen


Maria
29 May 2014

con xin cam ta on chúa vì chúa đã ban cho cuộc sống hôn nhân của con 2 tuần trôi qua bình yên, những ngày tháng về sau còn rất dài, xin chúa hãy gìn giữ con và chồng con là người theo đạo sống ngày nhiều ơn đức tin,công việc làm luôn được bình an. cho con nhanh có em bé để thêm niềm vui trong gia đình. xin chúa hay soi sáng cho em con biết và lựa chọn đúng đắn hơn trong chuyện tình cam, ba mẹ và những người thân yêu trong gia đình con luôn được bình an. Amen.


Con cua Me
29 May 2014

Gia dinh con xin Cam Ta On Chua ,Me Maria va Thanh Ca Giuse da ban cho chong con co duoc viec lam ,xin Ba Dang thuong ban cho chong con duoc moi su bang an, cong viec lam duoc lau dai va co bao hiem suc khoe. Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi .Lay Chua gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua ,xin Chua cho con duoc gap thay gap thuoc ,chong khoi benh va co suc khoe de con co the di lam va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Lay Chua xin Mau Cuc Chau Bau cua Chua thanh tay moi thu hoa chat doc hai trong mau va co the cua con va xin chua lanh con,xin cho nhung thu thuoc ma cac bac si dang dung de chua tri cho con khong pha vao gan va than cua con, cho bung con khong bi u nuoc,nhuc moi va con khong bi hu than .Lay Chua xin Chua thuong ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe , cho hai dua con cua con cham chi hoc hanh va biet vang loi bo me va sieng nang viec phu giup le o nha tho .Xin Chua ban them duc tin va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay .Lay Chua Giesu con tin thac o noi Ngai. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin cau bau cung Chua giup chung con .Amen


Maria Hoang
29 May 2014

LAY CHUA ,XIN CHUA LANH BENH TAT CUA NHUNG NGUOI KHONG CO TIEN CHUA BENH ,Co nhung Nguoi em cua con.Amen.


phêrô
29 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
29 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
29 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
29 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
29 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
29 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
29 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
29 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
29 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
29 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
29 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
29 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
29 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
29 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


Hang Nguyen
29 May 2014

Chua oi, chung con phai lam sao day. Hom qua chung con nhan duoc hai noi chap nhan anh ay nhung ho chua kiem tra reference. Chua oi, con xin Chua hay giup anh ay vuot qua chang duoc nay, anh ay that su rat lo lang boi vi truoc day anh ay tung di lam tre vai lan. Con xin Chua khuyen nhu nha phong van de ho cho anh ay co hoi duoc lam lai tu dau. Con ngay lan cau xin Chua hay giup cho moi dieu dien ra theo y Chua. Chua oi, hay giup chung con voi Chua oi, con nhin thay su that vong cua anh ay, chinh ban than con cung cam giac thuc su lo lang va hi vong moi dieu se tot lanh vao ngay thu 3 nay. Chua oi, hay tha thu cho nhung gi anh ay da xuc pham den Chua. Chua oi, hay giup anh ay co co hoi duoc lam lai tu dau. Amen


Maria Tuyết
29 May 2014

Lạy Thiên Chúa rất nhân từ con xin cảm tạ Ngài đã ban hồng ân xuống cho gia đình con. Em con đã qua được cơn nguy kịch. Con xin cảm tạ ơn Chúa mãi mãi. Con cũng xin cảm tạ mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã cầu bầu cùng chúa cho con.


Yn
29 May 2014

Lay Me, xin cuu chua con cua con. Ta on Duc Me Maria. Amen


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,29 May 2014

Lay Chua,xin cho em con tim duoc viec lam,Chua oi.cho con duoc khoi benh phong thap nhe,cho cac con,chau di duong duoc moi su bang an.Con xin ta on Chua,,,,


yn
29 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nhieu su kho khan xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du, xin che cho cho chung con duoc binh an tai qua nan khoi. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen


yn
29 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nhieu su kho khan xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen


Teresa PT
29 May 2014

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho con trái con mạnh khỏe. Con Xin Chúa che chở và bảo bọc cho con của con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.


PVPhuc
29 May 2014

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


cuong
29 May 2014

Xin Chua va Me Maria ban phuoc lanh den vo va con cua con. Xin cho con cua con jandice level xuong lai normal va pass the hearing test on tuesday. Xin cho vo duoc het dau va khoe manh.


Hieu Trinh
29 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho Gia dinh con duoc gap moi su binh an suc khoe tot xin cho vo Chong con duoc gap May man trong cong viec lam chua oi xin ban cho con duoc gap ban be tot trong cong viec cua con chua oi xin dung Bo con trong luc Kho khan nay xin cho con duoc gap khach hang tot trong viec lam cua con chua oi xin dung Bo roi con trong luc nay chua oi xin chua Thuong nhan loi cau xin cua Gia dinh con amen


Hieu Trinh
29 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho Gia dinh con duoc gap moi su binh an suc khoe tot xin cho vo Chong con duoc gap May man trong cong viec lam chua oi xin ban cho con duoc gap ban be tot trong cong viec cua con chua oi xin dung Bo con trong luc Kho khan nay xin cho con duoc gap khach hang tot trong viec lam cua con chua oi xin dung Bo roi con trong luc nay chua oi xin chua Thuong nhan loi cau xin cua Gia dinh con amen


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,,


yn
29 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nhieu su kho khan xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen29 May 2014

Xin chua chon duoc ho refund laI tien. Con lo so qua chua oi


nghiepngoc
29 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
29 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Thu Pham
29 May 2014

Lay Me .Con dang Len Me mot ngay moi trong Gia dinh Chung con , xin Me luon Che cho va ban binh an cho Chung con . Xi n Me nham loi Cau xin cua con . Con ta on Me. Amen


con giu se hiểu
29 May 2014

Lạy chúa gie su xin thương xót con


Agatha Huynh
29 May 2014

Lay Chua , Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho Me con va em gai cua con luon mamh khoe, vui ve, may man va hanh phuc. Cau cho ,oi dieu tot dep .Con gai con thong minh , vui ve , binh an .Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .AMen


Maria Nguyen
29 May 2014

Cho Di Em va phai doan hanh huong que To duoc Chua chuc lanh, thuong lo bang an, may lanh. CHo con gai duoc som binh phuc va nhan dien on soi sang cua Chua Thanh Than, duc khiem nhuong va yeu thuong. Cho moi nguoi trong GD con mo long don nhan on sung, soi sang cua Chua huong dan duc tin va tinh yeu, bac ai. Xin Chua chuc lanh, cho cong vu bao tri nha cua cua con duoc tot dep may man. Cho cac linh hon mo coi duoc nhan huong long thuong xot Chua.


yn
29 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nhieu su kho khan xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen


Agatha Huynh
29 May 2014

Lay Chua,Me Maria, Thanh CA Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve ,manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho ho luon biet yeu thuong nhau , giup do nhau , dong vien nhau tronh cuoc song . Cau cho Duc tin trong ho luon vung manh va tuan giu le luat cua Giao Hoi .Con cui dau cau xin .Amen29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bangan29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bangan29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bangan


gd con Anna
29 May 2014

Lay Thien Chua, xin ban cho gd con duoc bang an va co suc khoe.Xin cho nhung y nguyen cua gd con duoc Chua thuong va ban on cho gd con.Xin Chua nhan loi con cau xin


CON CUA NGAI
29 May 2014

CON CAM TA HONG AN NGAI BAN CHO CON TRONG NGAY HOM NAY XIN NGAY MAI DON NHAN THU THACH CUA NGAI, XIN BIEN DOI CON THEO VA CHO CON CANG NGAY CANG GIONG NGAI HON....AMNE


TOMA VU VAN ĐONG
29 May 2014

Cau xin CHUA GIESU ,me MARIA ,thanh ca GIUSE , thanh ANTON ,cha thanh LE TUY va cac thanh ban binh an va che cho cho gia dinh con ,xin cho con gai con thi cu do dat nhu y muon ,xin cho cong viec cua con trai con duoc may man thuan loi . Xin cau cho linh hon ong ba noi ngoai ,ho hang to tien con .Amen


Anna Thuy Nguyen
29 May 2014

Lay Chua chung con cam ta on Nguoi da ban cho chung con cuoc song nay. Lay Chua, on Nguoi mien man van dai, chung con cau xin Nguoi luon o ben gia dinh chung con, xin Nguoi gin giu bao ve chung con, xin chuc van ban tran day hong an cho gia dinh va cha me anh chi em chung con. Xin Nguoi phu ho cho co so lam an cua chong con de chung con mau chong tra dut di no nang. Amen


dmhl
29 May 2014

xin ban cho tiem cua con dong khach lam an len. xin dung de ai kien cao hoac la stateboard dung bao gio toi kham tiem cua con luon. amen


nga
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho con dung co buon tham tham cau cho con co nguoi yeu va cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ..


nga nguyen thi
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho con dung co buon tham tham


nga nguyen thi
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho con dung co buon tham tham


nga nguyen thi
29 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho con dung co buon tham tham


Hang
29 May 2014

Lay Thien Chua, Lay Me maria xin thuong den gia dinh chung con29 May 2014

xin chua ban tang suc khoe cho me cua con .amen . xin cho me con duoc manh khoe di dung binh thuong , con cui dau ta on ba Dang .amen .


Maria kim
29 May 2014

Lay Me Lavang Cha Buu Diep cac Thanh Tu Dao Viet Nam xin tiep tuc chua lanh binh va them suc khoe cho Ba va Chi con, cac chau ngoan va cham chi hoc hanh, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song dao duc, binh an, hoa thuan, hanh phuc, manh khoe, cong viec on dinh, cho chung con ngay binh yen. Amen


Gioanbaotixita
29 May 2014

Lạy Chúa, xin Ban thêm Đức Tin cho chúng con.


Gioanbaotixita
29 May 2014

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng cho Tin Mừng.


Maria
29 May 2014

Xin cho Vợ chồng con Bớt mọi Bệnh tật.


Maria
29 May 2014

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, Sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa cám dỗ, cho được Siêng năng, Xưng tội Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Anna ly
29 May 2014

Chua oi xin thuong cuu con xin cho con vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai chua oi .xin dung bo roi chi em chung con .xin ban on them suc cho chi em chung con chua oi


Anna ly
29 May 2014

Chua oi xin thuong cuu con xin cho con vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai chua oi .xin dung bo roi chi em chung con .xin ban on them suc cho chi em chung con chua oi29 May 2014

xin cho em con kiem duoc viec lam,xin cat benh nan cho moi nguoi trong gia dinh con ,cho gia dinh chi em chung con.Chung con muon doi xin cam ta Chua va cac Thanh da chuyen cau cung Chua cho gia dinh chung con..29 May 2014

LAY CHUA, CON THO LAY , TON VINH, CHUC TUNG, NGOI KHEN, CAM TA CHUA, VI MUON ON LANH CHUA DA BAN CHO CON VA GD CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA DTC VA CAC VI LANH DAO TRONG GH. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME, ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA CHUA LANH BENH CHO CHI CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA GIUP CAC ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, CAC THANH TREN TROI, HAI THANH GIAO HOAMG, DHY THUA, CHA PHANICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


chuong hoa binh
29 May 2014

xin chua cho con kghoi benh


van
29 May 2014

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con gd con hoa thuan thuong yeu nhau


van
29 May 2014

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho vo chong chung con het tinh nong nay biet nhuong nhin nhau lam hoa voi nhau biet giu gin hanh phuc gd


Hang Nguyen
29 May 2014

Lay Chua, con cam ta on Chua rat nhieu, nhieu lam Chua oi da cho chong con nhung hong an nay. Chung con thuc su cam thay nhe long hon nhieu. Dieu chung con mong moi la ngay mai ca hai ben nha tuyen dung se gui hop dong cho anh ay de chinh thuc chap nhan anh ay vao lam cho ho. Lay Chua, con xin pho thac moi su trong tay Chua. Con xin Chua tiep tuc dong hanh cung chung con. Amen29 May 2014

Chua cho me con duoc ngu ngon giac trong dem nay khoi bi dau nhuc . con cui dau ta on Ba Dang .Amen .


yn
29 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nguy hiem xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Xin Chua ban on cho con cua con biet vang loi Cha Me.Ta on Thien Chua. Amen28 May 2014

Quyen nang cua Chua , xin thuong nhan loi cau khan cua con ,xin cho nguoi me cua con khoi binh dau chan , xin cho me cua con di dung binh thuong , xin cho me cua con dem nay duoc giac ngu ngon khong bi dau nhuc , Xin Chua cat het binh dau nhuc cua me con , Xin cho me cua con duoc manh khoe , Xin Chua thuong xot nhan loi con cau xin .amen , xin Chua ban suc khoe cho me cua con , xin cho me con ngay mai di du le buoi sang .amen .


Elisabeth Nga
28 May 2014

Lạy Chúa xin vì lòng thương xot của Chúa cứu chữa cho ba con hết bệnh , ba con hiện cấp cứu ở icu.Lạy Chúa con xin phó thác và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.


Anna Thuy Nguyen
28 May 2014

Lay Chua chung con cam ta on Nguoi da thuong ban cho gia dinh chung con mot ngay binh an . Lay Chua on Nguoi mien man van dai, chung con thanh tam cam ta on Nguoi da ban cho chung con cuoc song nay, lay Chua chung con cau xin Nguoi bao ve gin giu chung con, xin ban phuc lanh va suc khoe den voi cuoc song cua chung con. Lay Chua chung con cau xin Nguoi thuong dac biet den con trai nho cua chung con ma xin Chua thuong ban cho con trai nho duoc mau chong khoi benh. Xin Chua thuong chap nhan nhung gi chung con cau xin. Lay Chua xin Nguoi phu ho ban cho chung con cong viec lam duoc tot dep vung chac. Con cau xin Nguoi thuong phu ho ban su may man nhu y den co so lam an cua chong con, xin cho cong viec duoc tien trien tot dep. Xin Nguoi giup chung con tra het no nan de chung con song duoc nhe nhang hon, Chua oi xin Nguoi thuong lay gia dinh nho cua chung con. Amen


yn
28 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nguy hiem xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Cau xin Chua ban on khon ngoan de con cua con dung lam nhung dieu dai dot hai den ban than. Ta on Thien Chua. Amen


yn
28 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nguy hiem xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Ta on Thien Chua. Amen


Hoang yen
28 May 2014

giesu maria giuse con men yeu ,xin cuu giup va han gan vet thuong mau tu tinh tham cua gia dinh con . Xin long thuon xot Chua cuu giup con Chua oi ,,,,Chua oi


Hoang yen
28 May 2014

giesu maria giuse con men yeu ,xin cuu giup va han gan vet thuong mau tu tinh tham cua gia dinh con . Xin long thuon xot Chua cuu giup con Chua oi ,,,,Chua oi


Hoang yen
28 May 2014

giesu maria giuse con men yeu ,xin cuu giup va han gan vet thuong mau tu tinh tham cua gia dinh con . Xin long thuon xot Chua cuu giup con Chua oi ,,,,Chua oi


phêrô
28 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
28 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
28 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
28 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


con phanxicoxavie
28 May 2014

Lay me ma ri a .lay thah ca giuse.xin ban on lanh cho con. Ban cho con va nguoi thuog cua con duoc binh an va nhu y


phêrô
28 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
28 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
28 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
28 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
28 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
28 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
28 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
28 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


anna ly
28 May 2014

chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin cho chi em con vuot qua moi kho khan ma chi em con dang gap phai .xin cho chi con luon gap nhumg nguoi tot trong cuoc song chua oi .xin cho con mau het benh .xin cho cac con con dau dai hoc trong ky thi nay chua oi xin nhan loi con cau xin


anna ly
28 May 2014

chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin cho chi em con vuot qua moi kho khan ma chi em con dang gap phai .xin cho chi con luon gap nhumg nguoi tot trong cuoc song chua oi .xin cho con mau het benh .xin cho cac con con dau dai hoc trong ky thi nay chua oi xin nhan loi con cau xin


anna ly
28 May 2014

chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin cho chi em con vuot qua moi kho khan ma chi em con dang gap phai .xin cho chi con luon gap nhumg nguoi tot trong cuoc song chua oi .xin cho con mau het benh .xin cho cac con con dau dai hoc trong ky thi nay chua oi xin nhan loi con cau xin


Hieu Trinh
28 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho con duoc co them suc Chiu dung trong cong viec Kho khan cua con chua oi xin cho nhung nguoi lam Chung dung hai con nua con ko Chiu noi nua roi con rat can viec lam chua oi xin ban on cho con vuot qua duoc hoan canh Kho khan hien nay cua vo Chong con amen


Hieu Trinh
28 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho con duoc co them suc Chiu dung trong cong viec Kho khan cua con chua oi xin cho nhung nguoi lam Chung dung hai con nua con ko Chiu noi nua roi con rat can viec lam chua oi xin ban on cho con vuot qua duoc hoan canh Kho khan hien nay cua vo Chong con amen


Maria Hoang
28 May 2014

Lay Chua . xin chua lanh benh tat cua con va nguoi than.Va giup chung con luon Tinh thuc trong tung giay phut cua doi song.Amen.28 May 2014

Xin cho chung con duoc bang an phan hon va phan xac, xin cho tat ca chung con nhan biet duoc chung con la con cai cua Chua, hay song xung dang lla toi to cua Chua


Anna
28 May 2014

Lay Me Maria Thanh Ca Giuse xin hai dang chuyen cau len Thien Chua loi con khan nguyen xin cho gd con bang an,cac con,cac chau hoa thuan thuong yeu nhau,xin on Thien Trieu,xin cho con on khon ngoan de con giai quyet cac kho khan trong gd,xin cho gd nguoi em som di dinh cu,cho nguoi chi mau khoi benh va cho con khoi benh


yn
28 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nguy hiem xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Ta on Thien Chua. Amen


Theresa TT
28 May 2014

layChua cuu the,xin Chua chua cho Amelie Faye duoc lanh benh thoat khoi hiem ngheo.Ta on chua


yn
28 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nguy hiem xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Ta on Duc Chua Troi. Amen


Hieu Trinh
28 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua ban cho con duoc gap suon se trong cong viec cua con chua oi xin ban on binh an cho vo Chong con va trong con viec cua con xin cho con duoc gap nguoi tot trong cuoc song chua oi xin cho con co them suc Chiu dung va binh an du cho ai co lam hai con chua oi xin Thuong den Gia dinh con dung Bo roi con trong luc nay chua oi amen


Hieu Trinh
28 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua ban cho con duoc gap suon se trong cong viec cua con chua oi xin ban on binh an cho vo Chong con va trong con viec cua con xin cho con duoc gap nguoi tot trong cuoc song chua oi xin cho con co them suc Chiu dung va binh an du cho ai co lam hai con chua oi xin Thuong den Gia dinh con dung Bo roi con trong luc nay chua oi amen


Teresa PT
28 May 2014

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho con trái con mạnh khỏe. Con Xin Chúa che chở và bảo bọc cho con của con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.


PVPhuc
28 May 2014

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con mau khoi binh va cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh ,cau cho con gap nhieu may ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batoomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con duoc sang mat ,,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con mau khoi binh va cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh ,cau cho con gap nhieu may ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batoomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con duoc sang mat ,,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con mau khoi binh va cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh ,cau cho con gap nhieu may ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batoomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con duoc sang mat ,,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con mau khoi binh va cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh ,cau cho con gap nhieu may ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batoomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con duoc sang mat ,,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con mau khoi binh va cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh ,cau cho con gap nhieu may ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batoomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con duoc sang mat ,,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con mau khoi binh va cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh ,cau cho con gap nhieu may ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batoomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con duoc sang mat ,,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con mau khoi binh va cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh ,cau cho con gap nhieu may ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh cau cho linh hon batoomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai ,va cac linh hon mo coi ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho con duoc sang mat ,,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau


yn
28 May 2014

Lay Chua, cau xin Chua cuu giup con cua con, con trai con dang gap nguy hiem xin Chua cuu chung con thoat khoi moi su du. Ta on Duc Chua Troi. Amen


Teresa
28 May 2014

Xin Chua giúp dở, phù trợ cho các anh chi và các chau cua con ngay mai qua day tham chung con đuợc binh an, xin Chua dong hanh voi chung con de chung con đuợc di trong Chúa , sống trong Chúa và bình an trong tay của Ngài, amen.


Con cua Me
28 May 2014

Gia dinh con xin Cam Ta On Chua ,Me Maria va Thanh Ca Giuse da ban cho chong con co duoc viec lam ,xin Ba Dang thuong ban cho chong con duoc moi su bang an, cong viec lam duoc lau dai va co bao hiem suc khoe. Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi .Lay Chua gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua ,xin Chua cho con duoc gap thay gap thuoc ,chong khoi benh va co suc khoe de con co the di lam va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Lay Chua xin Mau Cuc Chau Bau cua Chua thanh tay moi thu hoa chat doc hai trong mau va co the cua con va xin chua lanh con,xin cho nhung thu thuoc ma cac bac si dang dung de chua tri cho con khong pha vao gan va than cua con, cho bung con khong bi u nuoc,nhuc moi va con khong bi hu than .Lay Chua xin Chua thuong ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe , cho hai dua con cua con cham chi hoc hanh va biet vang loi bo me va sieng nang viec phu giup le o nha tho .Xin Chua ban them duc tin va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay .Lay Chua Giesu con tin thac o noi Ngai. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin cau bau cung Chua giup chung con .Amen


nghiepngoc
28 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


yn
28 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Catarina Tien
28 May 2014

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse xin thương xót con mà chuyển lên Thiên Chúa xin ban cho con sớm ngày sang được tiệm con xin cảm ơn Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse . Amen .


Vivian
28 May 2014

Chua oi con lai den de xin ngai chi cho con phai song the nao cho dep y ngai cuoc song nay tuong Chung nhu don Gian Nhung Sao kho qua con nhu mot nguoi lac mat duong di doi khi con Chang biet phai lam Sao xin ngai hay giup con va cho moi chuyen cua gd con dc xuong se vui xin ngai nhan loi con Cau. AMEN


Teresa thi
28 May 2014

Cui xin chua doai thuong den dat nuoc Vn than yeu cua Chung con Tim thay dc su Binh an dich Thuc xin ngai ban cho Nhung nguoi con dan Vn Nho be co suc manh dung Len Tim lai su tu do cho ndat nuoc than yeu cua Chung con


Maria Hoang
28 May 2014

LAY CHUA , CO CAU CHO L/HON CUA THAY PHAO LO DUOC AN NGHI TRONG CHUA.Amen.


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


maria
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cau cho con gap nhieu may man ,cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau khoi binh va cau cho con sang mat va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoi cac linh hon mo coi ,,


HTT
28 May 2014

Lay Chua, Me Maria, Thanh CA Giuse va ca Thanh xin cho Me con va em Gai con mau het benh , manh khoe , may man va binh an .CAu cho dieu tot dep den voi moi nguoi .Amen


Agatha Huynh
28 May 2014

Lay Chua , me Maria, Thanh Ca Giuse va ca Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man , hanh phuc va moi su tot lanh .CAu cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve , hanh phuc.CAU cho linh hon GIuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
28 May 2014

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va ca Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve, manh khoe ,may man va hanh phuc.CAu cho hai con biet yeu thuong nhau , ton trong nhau va giup do nhau vuot qua duoc nhung kho khan truoc mat .Cau cho Duc Tin trong ho luon song theo Le Luat cua Giao Hoi .Con cui dau cau xin .Amen


Anna ly
28 May 2014

Chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin cho con va cho con vuot qua moi kho khan ma tui con dang gap phai .xin chua nhan loi con khan cau xin .xin cho chi con co giac ngu ngon


Anna ly
28 May 2014

Chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin cho con va cho con vuot qua moi kho khan ma tui con dang gap phai .xin chua nhan loi con khan cau xin .xin cho chi con co giac ngu ngon


Anna ly
28 May 2014

Chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin cho con va cho con vuot qua moi kho khan ma tui con dang gap phai .xin chua nhan loi con khan cau xin .xin cho chi con co giac ngu ngon


Anna ly
28 May 2014

Chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin cho con va cho con vuot qua moi kho khan ma tui con dang gap phai .xin chua nhan loi con khan cau xin .xin cho chi con co giac ngu ngon


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,cau cho ban conbiet thay doi tinh cau cho gi dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu cau cho con mau het binh


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,


nga
28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,28 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot,cau cho con gap nhieu may man cau cho con mau sang mat cau cho con dung co nong tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,,


Hang Nguyen
28 May 2014

Chua oi, moi ngay con co the cung noi chuyen voi Chua, cung noi len nhung suy nghi cua con. Con cam giac long that nhe nhac. Lay Chua, trong tuan nay chung con dang cho doi hai tin vui tu hai nha tuyen dung. Chung con thuc su cam ta on Chua da cho chung con duoc hong an nay. Chua oi, hay giup chong con, hay cho anh ay co co hoi duoc lam lai tu dau, anh ay da thuc su hoc rat nhieu bai hoc tu nhung lam loi cua anh ay . Chua oi, hay tha thu cho anh ay, Chua oi, hay cho anh ay co hoi, mot co hoi de duoc sua sai, xin Chua hay dung de nhung nha tuyen dung quan tam qua nhieu den qua khu cua anh ay, con biet anh ay muon thay doi, muon that su duoc tro thanh mot handyman, mot duoc lam them cong viec ben Premier de co the tiep tuc dong hanh cung voi Skycity. Con cam thay anh ay da thuc su san sang, Chua hay giup anh ay co the thuc hien duoc uoc mo cua minh. Con da nhin thay o anh ay su thay doi, anh ay se khong dam co suy nghi thay doi cong viec qua nhieu trong qua khu. Lay Chua, hay giup anh ay Chua oi. Moi su xin pho thac trong tay Chua. Unilodge la noi rat tot cho anh ay cung nhu Premier se giup anh ay kiem them thu nhap. Neu nhu duoc nhu vay, cuoc song cua con se do vat va hon, con se co the chuan bi de don nhan dua con dau long cua minh. Con se cam thay an tam de co the xay dung gia dinh nho nay. Amen


con cua ngai
28 May 2014

con xin loi ngai nhieu lam....con biet hom nay con lam dieu co loi voi ngai....xin hay tha thu cho con...con cam t tat ca hong an ngai ban tren con. xin bien doi con va moi viec con lam deu vi danh chua. amen


dmhl
28 May 2014

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con quyet dinh sang xuot co nen ban tiem roi di cho khac hay khong vi vo chong con khong co vui ve vi qua la trouble o day. xin Me hay soi sang de vo chong con tim duoc noi nao de duoc hanh phuc. amen


Hang
28 May 2014

Lay Thien Chua va me Maria, xin thuong den gia dinh chung con, cho chung con mau mau ban duoc tiem, cho Nam hoc bai de dang va cho Sonco viec lam moi. Con xin het long ta on.


Maria Kim
28 May 2014

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va them suc khoe cho Ba va Chi con, cac chau ngoan va cham chi hoc hanh, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song dao duc, binh an, hoa thuan, manh khoe, hanh phuc, cong viec on dinh, cho chung con ngay binh yen. Amen


LHNT
28 May 2014

con cau xin chua va me maria thuong giup con co suc khoe that tot song binh an cong viec lam on dinh o phong lab den ve huu ve gia som tra het no the cho me va con tim mua duoc xe cho con gai con di hoc chau duoc nhan vo truong dai hoc tot song gan ben con de con cham soc lo lang giup do cho chau con mua can nha moi khac gan noi lam viec gan truong con gai con di hoc va cho chau duoc nhan vao truong y hoc ra truong co gang hic chuyen duoc nghanh chau thich neu duoc on goi xin cho chau tro thanh nu thanh bac si cuu chua nguoi benh giup do nguoi ngheo kho qua than khi chua thanh than, neu chau khg duoc on goi xin thuong ban cho chau mot nguoi chong co dao duc thanh thien gd tot lanh hoc chuyen nghanh nghe bac si vo chong thuong ueu giup do lan nhau day do con cai nen nguoi song dao duc thanh thien binh an hieu thao voi bo me song that tot. xin cho con lo chu toan bon phan li cho me va con day du, lam viec bat ai tu thien giup do doi song sieng nang cau nguyen vui ve hanh phuc trong tinh yeu cua chua va me maria


THN
28 May 2014

con cau cho me con duoc song khoe manh va ninh yen duoc su giuo do tai chanh chinh phu de co kinh phi chi tieu hang ngay song vui ve va an nan sam hoi tro ve cung chua va me tin tuong pho thac moi su trong tay me, yeu men chua va me maria


MN
28 May 2014

Cau xin Chua ve Me Maria thuong con gao con ban cho chau su binh an than khi chua thanh than soi sang mo long chi chau su khon ngoan de chau co the lam bai thi tot trong ky thi cuoi nam. Xin chua thuong gin giu linh hon tam linh the xac chau duoc khoe manh song dai duc khiem nhuong xung dang tinh yeu cua Cha.


Gioanbaotixita
28 May 2014

Lạy Chúa, Xin Ban thêm Đức Tin cho chúng con.


Gioanbaotixita
28 May 2014

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng cho Tin Mừng.


Maria
28 May 2014

Xin cho Vợ chồng con Bớt mọi Bệnh tật.


Maria
28 May 2014

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, Sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa cám dỗ, cho được siêng năng, Xưng tội rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Gia Dình Teresa Do
28 May 2014

Xin Lòng Thuong Xót Chúa tha thú toi cho con , cúu gia dình con khoi moi su du khoi tay ma qui . De con duoc mai mai là con cua Chúa và di trong ánh sáng phuc sinh cua Ngài . Xin Chúa giu gìn giáy tò nhà xe không bi phá.Xin cho con không bi phièn den nhà , thué , tòa án pháp luât. Xin Lòng Thuong Xót Chúa giúp gia dình con . Lay Chua Giêsu con tín thác vào Chúa.


AnhThy
28 May 2014

Xin Me chúc phúc lành the xac , tâm hòn con & ban cho con su bình an . Me oi con có thai vói anh Châu ròi , con lo so lám ...Con tha thiet càu xin Me cho anh Châu biét suy nghi thuong yêu chăm sóc con thât lòng bàng trái tim trong thòi gian này . Xin Me cúu con Me oi


0978934611
28 May 2014

trong cuộc phục sinh của đức giesu kito, gia đình và gx phát diệm , kính báo: ông : phaolo dương văn thuần sinh: 1952 gọi về nhà cha ngày: 26.05.2014 tại: tư gia. . thánh lễ an táng tại thánh đường: gx phát diệm ngày: 29.05.2014 lúc: 05h00 hỏa táng tại nghĩa trang bình hưng hòa nguyện xin thánh phaolo trụ cột trên thiên quốc, xin đón nhận linh hồn phaolo vào nước trời được hưởng hạnh phúc thiên đàng nơi tình yêu thiên chúa


0978934611
28 May 2014

hiệp ý cầu nguyện cho lh mới qua đời trong cuộc phục sinh của đức giesu kito, gia đình , kính báo: bà: anna nguyễn thị ngọc hạnh sinh: 1952 gọi về nhà cha ngày: 26.05.2014 tại: tư gia qua đời tại nhà chồng ở hẻm 132 đoàn văn bơ, phường 14, quận 4 cũng là thuộc giáo khu đồng công, giáo xứ khánh hội quản lý gia dình là phật giáo và chưa biết cầu nguyện như thế nào trong lúc tang gia bối rối thánh lễ an táng tại thánh đường: gx martino ngày: 29.05.2014 lúc: 05h00 hỏa táng tại nghĩa trang đa phước nguyện xin đức mẹ nữ vương thiên đàng xin đón nhận linh hồn anna vào nước trời xin phó thác linh hồn anna trong tay cha.28 May 2014

LAY CHUA, CON THO LAY, CHUC TUNG, TON VINH, NGOI KHEN, CAM TA CHUA VI MUON ON LANH CHUA DA BAN CHO CON VA GD CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA DTC VA CAC VI LANH DAO TRONG GH. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME, ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA CHUA LANH BENH CHO CHI CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA GIUP ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA BAN THAN CON, XIN BAN THEM DUC TIN CHO CON. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, HAI THANH GIAO HOAN, DHY THUAN, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN


Hang Nguyen
28 May 2014

Chua oi, hom nay chong con da trai qua hai ki phong van. Con khong biet tinh hinh the nao vi con phai lam 15 tieng ngay hom nay. Con se gap anh ay luc 5h sang ngay mai. Lay Chua, co le Chua cung thay con lam viec rat vat va, chong con rat muon ho tro con ve tai chinh do vay anh ay rat muon nhan duoc cong viec co thu nhap tot hon. Chua da giup anh ay nhan duoc hai buoi phong van nay. Anh ay cam thay rat thich hop va yeu thich hai cong viec nay. Con xin Chua hay cho anh ay nhan duoc loi chap nhan cua nha tuyen dung . Moi su con chi con biet pho thac va xin vang. Amen


chuong hoa binh
28 May 2014

xin chua cho con khoi benh


yn
28 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Anna ly
28 May 2014

Xin chua me maria ban on them duc cho chi em chung con .xon giup chung con vuot qua moi kho khan ma chi em con dang gap phai .xin nhan loi con cau xin


Anna ly
28 May 2014

Xin chua me maria ban on them duc cho chi em chung con .xon giup chung con vuot qua moi kho khan ma chi em con dang gap phai .xin nhan loi con cau xin


Anna ly
28 May 2014

Xin chua me maria ban on them duc cho chi em chung con .xon giup chung con vuot qua moi kho khan ma chi em con dang gap phai .xin nhan loi con cau xin


nd
28 May 2014

con xin Me thuong cho che cac gia dinh. dac biet la cac con cua con..


nd
28 May 2014

Con dac biet xin Me thuong den Chris


nd
28 May 2014

Con xin dang gia dinh con trong vong tay do nang cua Duc Me. Con xin moi su duoc suong se trong business cua gia dinh con.


nd
28 May 2014

binh an va tin tuong vao tinh thuong cua Chua


nd
28 May 2014

binh an va tin tuong vao tinh thuong cua Chua


anton tan
28 May 2014

lay chua xin thuong giup cho gia dinh con duoc moi su binh yen .va duoc day tran hong an cua chua.va ban cho giao ho giao xu chung con duoc tran day on chua soi sang va trong thang hoa nay xin me maria ban cho con cai cua me duoc noi guong me va bat truoc cac nhan duc cua me


yn
28 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.28 May 2014

Xin Chua yeu thuong , xin cho me cua con duoc manh khoe , Xin cho trong dem nay me con duoc ngu ngon giac quyen nang cua Chua ban cho nguoi me cua con .amen .28 May 2014

Xin Chua yeu thuong , xin cho me cua con duoc manh khoe , Xin cho trong dem nay me con duoc ngu ngon giac quyen nang cua Chua .amen .28 May 2014

Xin Chua Thuong nhan loi khan cau con xin ,Xin cho nguoi me cua com trong dem nay duoc giac ngu ngon khoi bi dau nhuc , Xin Chua chua lanh cho me cua con khoi binh dau nhuc mat ngu ,Xin cho me cua con duoc khoe manh duoc su yeu thuong gin giu trong tay ba Dang , con xin cui dau ta on .Amen Amen Amen .


yn
28 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Người thân trong gia đình
28 May 2014

Cho hai cháu Hiếu Chuyền được mọi Hồng Ân Phúc Lành Chúa Ban trong ngày Thành Hôn.Hai Cháu yêu thương nhau giữ trọn Đạo làm Con với Ah Chị Hiển Trang.


Maria Xuân
28 May 2014

Xin cho Anh Chị Hiển Trang được Vui mừng Hạnh Phúc trong Tâm Hồn,mọi sự An Lành trong ngày Đám Cưới hai Cháu Hiếu Chuyền.


Chúng con cầu xin.
28 May 2014

Con cầu xin sự Bình An cho Cha Mẹ Anh Chị các Em các Cháu ,gia đình Con được sống đạo đức và trong Giờ Lâm Tử Amem.


yn
27 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Hoang yen
27 May 2014

Giesu maria giuse .xin ba dang cuu giup con han gan vet thuong long mau tu tinh tham va xin ba dang ban on khon ngoan ,on duc tin trong chung con. Xin vi long thuong xot chua cuu giup gd cua con Chua oi xin ngai dung lia xa gd mau tu cua chung con A Men


Hoang yen
27 May 2014

Giesu maria giuse .xin ba dang cuu giup con han gan vet thuong long mau tu tinh tham va xin ba dang ban on khon ngoan ,on duc tin trong chung con. Xin vi long thuong xot chua cuu giup gd cua con Chua oi xin ngai dung lia xa gd mau tu cua chung con A Men


Anna Thuy Nguyen
27 May 2014

Lay Chua con nai xin Nguoi thuong dac biet den con trai nho cua chung con, xin Nguoi thuong phu ho cho con trai nho mau chong khoi binh. Lay Chua con cau xin Nguoi chuc phuc va ban cho gia dinh chung con moi nguoi duoc khoe manh tran day hong an cua Nguoi. Lay me Maria va Thanh Ca Guise, xin cau bau cho chung con. Amen


Van pham
27 May 2014

Lay Duc Me Maria , Thanh ca Giuse va chua Giesu xin cho gia dinh con dc moi su binh an,binh an trong tam hon cung nhu cuoc song.cong viec hang ngay dung du, xin chua thuong nham loi chung con cau xin, cam ta Me Maria, Thanh ca Giuse va chua Giesu


Van pham
27 May 2014

Lay Duc Me Maria , Thanh ca Giuse va chua Giesu xin cho gia dinh con dc moi su binh an,binh an trong tam hon cung nhu cuoc song.cong viec hang ngay dung du, xin chua thuong nham loi chung con cau xin, cam ta Me Maria, Thanh ca Giuse va chua Giesu


Van pham
27 May 2014

Lay Duc Me Maria , Thanh ca Giuse va chua Giesu xin cho gia dinh con dc moi su binh an,binh an trong tam hon cung nhu cuoc song.cong viec hang ngay dung du, xin chua thuong nham loi chung con cau xin, cam ta Me Maria, Thanh ca Giuse va chua Giesu


Anna Thuy Nguyen
27 May 2014

Lay Chua con nai ni van xin Nguoi thuong chap nhan nhung gi con cau xin Nguoi oi. Lay Chua con nan ni Nguoi thuong ban cho con trai duoc khoe manh, xin Nguoi thuong lay con trai cua chung con con qua nho ma xin Nguoi thuong ban cho con trai nho duoc Chua thuong, ban tran day hong an cua Chua Thanh Than. Lay Chua con cau xin Nguoi luon luon o ben canh chung con, xin Nguoi thuong bao ve che cho con nho chung con, xin Nguoi thuong ban phuc lanh va hong an may man nhu y den cho gia dinh nay. Lay Chua chung con cau xin Nguoi chap nhan loi cau xin cua chung con. Amen


con TeresaNg huu Thao Quyen
27 May 2014

Me Oi, xin thuong cuu con. cuu linh hon chan nan tuyet vong cua con. chua lanh con khoi benh tat. Me oi cuu con. Me oi cuu con. Me oi cuu con. Me oi cuu con.Me oi cuu con. Me oi cuu con. Me oi cuu con. Me oi cuu con.Me oi cuu con. Me oi cuu con................27 May 2014

Guardian Angel, please protect Phi Nguyen.Thank you


yn
27 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.27 May 2014

Gia dinh chung con han hoan Ta on Chua,Me Maria cung Than ca Giu se da giup chung con duoc ket qua mi man mac du hom nay thoi tiet cua houston rat xau,,,,


Maria NGuyen
27 May 2014

Cho con gai hai KN duoc som hoi phuc va truong thanh duc tin va cai hoa. Cho cac con biet hoc duc khiem nhuong, tha thu va thuong yeu nhau. Cho con som duoc lo xong trach nhiem bao tri nha va gap tho tot giup do.Cho phai doan cac em, chau ve them que to duoc Chua chuc lanh, binh an. Con xin cam on Me da ho phu con di ve bang an tham giup con luc hiem nan.27 May 2014

Lạy chúa xin ban cho con những ý nguyện sau: xin cho gia đình bằng an xinban cho con được khỏi bệnh xin ban cho con cái con bỏ tính mê nết xấu xin ban cho gia đình con gặp may mắn Chúng con cầu xin nhờ Đức giê su chúa chúng con amen


phêrô
27 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
27 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
27 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
27 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
27 May 2014

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


phêrô
27 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
27 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
27 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
27 May 2014

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Hai Thánh GIÁO HOÀNG , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


phêrô
27 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
27 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
27 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


phêrô
27 May 2014

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ MARIA, Thánh Cả GIUSE, xin ban cho gia đình con được như ý nguyên , xin cho chúng con đòi được nợ ban cho gia đình chúng con bằng an , chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Chúa Chúng Con


yn
27 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.27 May 2014

Guardian Angel, please protect Phi Nguyen.Thank you


AnhThy
27 May 2014

Me oi con có thai vói anh Châu ròi , con lo so lám xin Me giúp con tìm duoc su bình an tâm hòn và xin Me cho anh Châu biét suy nghi thuong yêu chăm sóc cho con thât lòng bàng trái tim trong thòi gian này .Xin Me chúc phúc lành cho con & baby duoc bình thuong khoe manh, xinh dep duyen dáng khon ngoan , biét nghe lòi. Con cám on Me nhièu


Gia Dình Teresa Do
27 May 2014

Me oi con tha thiet cau xin Me ra tay chua lành cho con , các con ve the xac , tâm hòn & cúu gia dình con vuot qua song gió cuoc doi . Me oi xin Me nhan loi con càu xin nhe Me


yn
27 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.27 May 2014

Xin cho chuyen di cua chung con duoc bang an, cho TST vuot qua duoc nhung kho khan cua chua tri va som duoc lanh benh.


Giuse Loc
27 May 2014

CON KHAN XIN DANG Cong viec h nay cho CHUA VA DUC ME


Anna ly
27 May 2014

Xin chua va me maria ban rhem suc cho chi em chung con .xin cho chi em con vuot qua moi kho khan ma chung con dang gap phai .xin cho c con luon gsp duoc nguoi tot trong cuoc song hang ngay .xin cho moi nguoi o cho lam dung han hoc kiem chuyen voi chi con nua chua oi .xin nan on them suc cho c con.xin nhan loi con cau xin


Anna ly
27 May 2014

Xin chua va me maria ban rhem suc cho chi em chung con .xin cho chi em con vuot qua moi kho khan ma chung con dang gap phai .xin cho c con luon gsp duoc nguoi tot trong cuoc song hang ngay .xin cho moi nguoi o cho lam dung han hoc kiem chuyen voi chi con nua chua oi .xin nan on them suc cho c con.xin nhan loi con cau xin


Anna ly
27 May 2014

Xin chua va me maria ban rhem suc cho chi em chung con .xin cho chi em con vuot qua moi kho khan ma chung con dang gap phai .xin cho c con luon gsp duoc nguoi tot trong cuoc song hang ngay .xin cho moi nguoi o cho lam dung han hoc kiem chuyen voi chi con nua chua oi .xin nan on them suc cho c con.xin nhan loi con cau xin


Mariahuongtran
27 May 2014

Thu sau nay con cua con sinh mo xin me ban cho con cua con moi su binhyen xin me nhan lỏi con xin amen


nga nguyen
27 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho ban cua con thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau het binh ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh


nga nguyen
27 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho ban cua con thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau het binh ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con co nguoi yeu ,cau cho con dung co nong tinh


theresia
27 May 2014

Lay CHÚA là THIÊN CHÚA của con,con cám ơn CHÚA da ban cha gd con bình an mạnh khỏe, Lay CHÚA nếu đẹp lòng CHÚA thì CHÚA ban cho con của con được di du học,và ban cho con của con gặp được mọi điều may mắn và tốt đẹp, xin ban cho linh hồn ông bà, cha me con,ba chồng con,dì con và các linh hồn được ve voi CHÚA huong hạnh phúc thien dang, xin cho vợ chồng ngày mot hạnh phúc hơn de chúng con song sao xứng đáng là con cái của CHÚA và giới thiệu CHÚA cho moi nguoi,xin cho gd anh chi em và các bạn của con được bình an và hạnh phúc. Lạy CHÚA con xin CHÚA ban phúc lành cho dân tôc VN con duoc bình an thât su đừng có chiên tranh.Lạy CHÚA con chúc tụng CHÚA con Tho lạy CHÚA con cam tạ CHÚA


Anton
27 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen.


Anton
27 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen.


Anton
27 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen.


Anton
27 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen.


Maria nguyen
27 May 2014

27/5/14 Lay Me Maria xin Me on khon ngoan va hieu biet cho con gai va con trai con Xin cho chong con biet cam thong va khg nong nay trouc lam lo cua con cai Con maria nguyen


Maria nguyen
27 May 2014

27/5/14 Lay Me Maria xin Me on khon ngoan va hieu biet cho con gai va con trai con Xin cho chong con biet cam thong va khg nong nay trouc lam lo cua con cai Con maria nguyen


Maria nguyen
27 May 2014

27/5/14 Lay Me Maria xin Me on khon ngoan va hieu biet cho con gai va con trai con Xin cho chong con biet cam thong va khg nong nay trouc lam lo cua con cai Con maria nguyen27 May 2014

Lay me Maria xin cho con duoc thu thai chau dang mong lam ,da gan hai nam roi ma chua thay gi ca,xin me ban cho chau duoc on nay mot ngay gan day,xin me nham loi con,me da khong bao gio tu bo con khi con keu den me, amen27 May 2014

Guardian Angel, please protect Phi. Thank you


yn
27 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Con cua Me
27 May 2014

Gia dinh con xin Cam Ta On Chua ,Me Maria va Thanh Ca Giuse da ban cho chong con co duoc viec lam ,xin Ba Dang thuong ban cho chong con duoc moi su bang an, cong viec lam duoc lau dai va co bao hiem suc khoe. Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi .Lay Chua gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua ,xin Chua cho con duoc gap thay gap thuoc ,chong khoi benh va co suc khoe de con co the di lam va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Lay Chua xin Mau Cuc Chau Bau cua Chua thanh tay moi thu hoa chat doc hai trong mau va co the cua con va xin chua lanh con,xin cho nhung thu thuoc ma cac bac si dang dung de chua tri cho con khong pha vao gan va than cua con, cho bung con khong bi u nuoc,nhuc moi va con khong bi hu than .Lay Chua xin Chua thuong ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe , cho hai dua con cua con cham chi hoc hanh va biet vang loi bo me va sieng nang viec phu giup le o nha tho .Xin Chua ban them duc tin va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay .Lay Chua Giesu con tin thac o noi Ngai. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin cau bau cung Chua giup chung con .Amen


nghiepngoc
27 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
27 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Mariachi tram
27 May 2014

Co 1 nguoi ngay nao cung den tiem cua con Ngoi con rat la kho su vi nguoi nay da co vo roi ma co lam trong tiem cua con cung co chong va 2con roi con kg biet giai quyet bang canh nao bay gio con chi con trong cay vao me giup con de ong ta dung den tiem con con rat kho tam moi khi ong ta den Ngoi may tieng dong ho trong tiem xin me nhan loi con xin


maria con cua me
27 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu va cau cho linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con mau khoi binh ,,


maria con cua me
27 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu va cau cho linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con mau khoi binh ,,


maria con cua me
27 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,va cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu va cau cho linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,cau cho con mau khoi binh ,,


Con cua Chua Maria Nguyen Thu Trang
27 May 2014

Lay Chua con cau xin Chua cho con cua con duoc Khoi benh


Con cua Chua Maria Nguyen Thu Trang
27 May 2014

Lay Chua con cau xin Chua cho con cua con duoc Khoi benh


Catarina Tien
27 May 2014

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse xin thương xót con mà chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho con sớm ngày sang được tiệm , con xin cảm tạ Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse . Amen .


Hang Nguyen
27 May 2014

Chua oi, chi con vai tieng nua thoi la chong con se phong van o Premier. Ngay hom nay anh ay phai di lam dem, con rat lo lang anh ay se rat met va khong the tap trung trong thoi gian phong van. Con chi biet xin Chua hay dong hanh cung anh ay trong hai buoi phong van nay. Chua oi, neu Chua thuong anh ay, xin Chua dung bo roi anh ay. Con biet anh ay rat muon duoc thay doi va co the kiem thu nhap tot hon, anh ay rat muon lam chu ve mat kinh te. Con chi biet cau xin Chua giup anh ay co co hoi duoc moi nguoi ton trong va anh ay cam thay truong thanh va hoc hoi duoc nhieu dieu moi me hon. O unilodge, anh ay se co co hoi lam duoc rat nhieu dieu co ich cho xa hoi. Con lay xin Chua cho anh ay duoc nhan cong viec o Unilodge. Moi su chi biet pho thac va xin vang trong ban tay cua Chua va me Maria. Amen


Anna ly
27 May 2014

Chua oi xin cho con vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai .xin cuu con chua oi .xin nhan loi con cau xin


Anna ly
27 May 2014

Chua oi xin cho con vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai .xin cuu con chua oi .xin nhan loi con cau xin


gd con Anna
27 May 2014

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc binh an va co suc khoe.Xin Chua cho con trai con co viec lam.Xin Chua cho binh gan va kho tho , cao mau cua vo chong con duoc khoi.Xin Chua nhan loi con cau xin


Maria Nguyen Thuy Cam Tien
27 May 2014

Con laY Chua va Me,xin cho vo chong chug con hoa hop lai va k phai chia xa nhau,duoc doan tu va hanh phuc.xin cho con duoc nhu y xin.con xin khan cho chung con on vuot qua duoc kho khan va moi nguoi cung hoa hop vui ve lai voi nhau.amen


nga
27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,


nga
27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,


Teresa PT
27 May 2014

Lạy Chúa, xin thương xót con ban cho con trái con mạnh khỏe. Con Xin Chúa che chở và bảo bọc cho con của con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.


PVPhuc
27 May 2014

Lạy Chúa Giêsu, nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền của đời con. Xin Chúa cứu chữa con. Xin làm cho con nên mạnh mẽ nhất là về đàng thiêng liêng. Xin cho con cảm mến được sự thích thú khi dừng chân ngồi bên Chúa để nghe Chúa nói và để được chữa lành. Xin cho con hằng biết về bên Chúa để được Chúa gia tăng lòng mến Chúa mỗi ngày một nhiều hơn. Lạy Chúa, xin tha thứ những lỗi phạm của con... Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con: vì ... cám dỗ. Con tha thiết cầu xin Chúa nhận lời cầu xin của con. Amen !


nga
27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,


nga
27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,


nga
27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,


nga
27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,


nga
27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,27 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho ban cua con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho linh hon batolomeo va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,


Phat Lam
27 May 2014

Cau xin Chua cho con duoc vung long tin de con duoc trong sach, va gia dinh con duoc binh an manh khoe.


HTT
27 May 2014

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho con luon co Duc Tin manh me de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .CAu cho long con luon thanh than , binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.CAu cho moi dieu tot dep luon den voi gia dinh con va nhung nguoi than cua con .CAu cho Ma va em gai con mau lanh binh .Con cui dau cau xin .Amen


Gioanbaotixita
27 May 2014

Lạy Chúa, xin Ban thêm Đức Tin cho chúng con.


Gioanbaotixita
27 May 2014

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng cho Tin Mừng.


Maria
27 May 2014

Xin cho Vợ chồng con Bớt mọi Bệnh tật.


Maria
27 May 2014

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, Sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa cám dỗ, cho được Siêng nắng, Xưng tội Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Agatha Huynh
27 May 2014

Lay Chua,Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai cua con luon duoc binh an , vui ve, manh khoe ,may man va hanh phuc trong thoi gian vua qua .Cau cho hai con cua con luon biet yeu thuong nhau , giup do nhau va dong vien nhau trong cuoc song .Cau cho moi dieu tot dep luon den voi ho .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
27 May 2014

Lay Chua,Me Maria, Thanh Ca Giuse vav cac Thanh xin ban cho gia cinh con cung nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai cua con luon duoc binh an , manh khoe , may man , thong minh .Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


Maria Kim
27 May 2014

Lay Me Lavang Cha Buu Diep cac Thanh Tu Dao Viet Nam xin tiep tuc chua lanh binh va them suc khoe cho Ba va Chi con, cac chau ngoan va cham chi hoc hanh, cho con lam het duoc bai kiem tra xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song dao duc, binh an, hoa thuan, manh khoe, hanh phuc, cong viec on dinh, cho chung con ngay binh yen. Amen


Anna ly
27 May 2014

Chua oi xin cuu con .xin ban on cho con xin cho chi con va con luon gap dieu may man va gap duoc nhung nguoi tot trong cho lam cua chi con .xin cho ho dung ganh ghet va an hiep chi con nua chua oi .chi con hi sinh cho gd ma chua oi .xin nhan loi con cau xin


Anna ly
27 May 2014

Chua oi xin cuu con .xin ban on cho con xin cho chi con va con luon gap dieu may man va gap duoc nhung nguoi tot trong cho lam cua chi con .xin cho ho dung ganh ghet va an hiep chi con nua chua oi .chi con hi sinh cho gd ma chua oi .xin nhan loi con cau xin


Anna ly
27 May 2014

Chua oi xin cuu con .xin ban on cho con xin cho chi con va con luon gap dieu may man va gap duoc nhung nguoi tot trong cho lam cua chi con .xin cho ho dung ganh ghet va an hiep chi con nua chua oi .chi con hi sinh cho gd ma chua oi .xin nhan loi con cau xin27 May 2014

LAY CHUA, CON THO LAY, CAM TA, TON VINH, CHUC TUNG, THO LAY CHUA VI MUON ON LANH CHUA DA BAN CHO CON VA GD CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA DTD VA CAC VI LANH DAO TRONG GH. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA LANH BENH CHO CHI CUA CON, XIN GIUP CAC ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, CAC THANH TREN TROI, HAI THANH GIAO HOANG, DHY THUAN, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN


Teresa Thương
27 May 2014

Con biết Chúa đang nghe tiếng con cầu xin, xin Ngài ban ơn cho con, Ngài hiểu lòng con mà Giêsu ơi. Mẹ Maria ơi, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho con.


Hang Nguyen
27 May 2014

Chua oi, con xin Chua hay cho con them suc manh de vuot qua nhung kho khan nay. Con co lam nhung dieu khong tot lam cho nhung nguoi khach hang cua con khong vui, con hi vong nhung su viec nay se duoc giai quyet on thoa. Moi su chi biet pho thac va xin vang trong tay Chua. Con da hoc hoi rat nhieu tu su khong tot nay. Xin Chua hay tha thu cho con. Amen


THN
27 May 2014

cau xin chua va me maria thuong giup con suc khoe binh an cong viec lam on dinh tai chanh gia dinh on dinh lo chu toan bon phan trach nhiem voi gd cho con va me, song doi song dao duc tam linh binh an cuoc song vui ve trong tinh yeu thien chua. cin giup con vuot qua moi kho khan vui ve binh an va hanh phuc trong vong tay yeu thuong cua me maria. cin chua giup con som tra het no nang, lo cho con gai con hoc hanh den noi den chon ra nghe bac si de cuu nguoi benh chua lanh yeu cv giup do cho me cua con ve tai chanh suc khoe cham lo cho ba cuoc song binh an con yen tam lam viec tu thien giup con som tim mua can nha nho de co noi tho phuong chua hang ngay cau nguyen, xin chua cho con gai con duoc vo hoc truong dai hoc tot o houston chi phi hoc bong nha truong lo cho chau giup con va xin chua cho chau duoc on goi lam con gai cua cha xin gin giu chau giup con, neu chau khg duoc on goi xin ban cho chau mot nguoi chong dao duc thanh thien gd tot co hoc thuc cung nghanh y bac si chuyen nghanh duoc chua ba me maria chuc phuc cho hon phoi cua chau gun giu hanh phuc gd vo chong yeu thuong day do con cai nen nguoi amen


Teresa Thương
27 May 2014

Mẹ ơi xin ở ben con, xin Chúa và Mẹ ban ơn cho con. Con tin Chúa cùng Mẹ nghe thấy tiếng con cầu nguyện


LDN
27 May 2014

con cau xin Chua me maria thanh ca giuse ban cho me con duoc nhieu suc khoe song binh an vui ve hanh phuc that su trong su khoan hong lo lang yeu thuong cua me maria xin thanh nu teresa hai dong jesu cau bau cung chua cho me con duoc su giup do tai chanh chinh phu de co tien chi phi hang ngay trong cuoc song yen tam long tho phuong chua va me maria


MNH
27 May 2014

con cau xin chua va me maria thuong con gai ban cho chau on khon ngoan chua thanh than soi sang mo long tri chau lam bai thi that tot trong ky thi cuoi nam, xin me maria gin giu linh hon the xac tam tri chau giup con hang ngay song dao duc thanh thien vui ve binh an hanh phuc.


chuong hoa binh
27 May 2014

xin chua cho con khoi benh


Hang Nguyen
27 May 2014

Chua oi,con va chong con that su rat vui vi Chua lai cho anh ay hai co hoi phong van ngay mai. Dieu con lo ngai luc nay la lam sao anh ay khong bi dau dau. Anh ay co the den cho lam dung gio va ngay mai anh ay co the phong van that tot tai hai noi. Day la co hoi cho anh ay, xin Chua giup do cho anh ay nhan duoc hai cong viec nay. Chua oi, Chua da thuong va cho anh ay co co hoi phong van. Xin Chua cung hay cho anh ay duoc thu suc va thay doi cong viec. Moi su chi biet pho thac va xin vang vao Chua va Me Maria. Xin Chua cho chong con biet cach noi chuyen de nha tuyen dung tuyen anh ay. Amen


Joseph
27 May 2014

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết chấp nhận sự sỉ nhục vì Danh Thánh Chúa khi con tuyên xưng Lời Chúa với lòng cảm tạ khiêm nhu. Xin dạy cho con hiểu biết như thế nào là nhục nhã, đau đớn và thống khổ, và mang con đến gần với Thánh Tâm Chúa hơn. Xin cho con chấp nhận những thử thách với tình yêu và tinh thần quảng đại, để con có thể dâng những thử thách này lên Chúa như những của lễ rất quý giá để cứu các linh hồn. Amen.


Anna ly
27 May 2014

Chua oi xin cho cong viec cua con duoc thuan loi .xin cho con vuot wua moi kho khan ma con dang gap phai


Anna ly
27 May 2014

Chua oi xin cho cong viec cua con duoc thuan loi .xin cho con vuot wua moi kho khan ma con dang gap phai


Mattha PHUONG Quyên
27 May 2014

Lay chua va me ma ria xin soi sang cho con biết việc phai lam, xin chua thuong ban cho con an việc lam cua ba ma con gap nhieu binh an va Thuận loi, xin cho ba ma cua con thoat canh kho khan nhat hien nay La no nan , xin cho ba ma con lam co tien de tra het no. Lay chua va me xin soi sang va dong hanh cung Anh trai con xin cho Anh con biết tu bo va lanh xa ma tuy, sieng nang doc kinh va phu giúp ba ma con. Amen


Mattha PHUONG Quyên
27 May 2014

Lay chua va me ma ria xin soi sang cho con biết việc phai lam, xin chua thuong ban cho con an việc lam cua ba ma con gap nhieu binh an va Thuận loi, xin cho ba ma cua con thoat canh kho khan nhat hien nay La no nan , xin cho ba ma con lam co tien de tra het no. Lay chua va me xin soi sang va dong hanh cung Anh trai con xin cho Anh con biết tu bo va lanh xa ma tuy, sieng nang doc kinh va phu giúp ba ma con. Amen


Con cua Chua Maria Nguyen Thu Trang
27 May 2014

Lay Chua con cau xin Chua cho con cua con se nghe duoc va se Khoi bi vang da. Oi Chua oi Me oi con luon luon tha thiet cau xin Chua hay nhan Loi con cau xin Amen.


Rosa
27 May 2014

Lạy Me maria tam trang con bay gio roi boi lo lang lam me ah. xin me va thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho con gap duoc moi chuyen suon se. xin giup con vuot qua kho khan nay, xin cho con gap duoc nguoi cho con vay muon.xin chua ban binh an trong tam hon con, xin chua chuc lanh va thanh hoa moi su cua con.xin chua giup con voi Chua oi.Lay chua giesu con tin thac vao chua. amen


yn
27 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Hieu Trinh
27 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho con gap duoc moi chuyen suon se trong cong viec lam chua oi sao trong cuoc doi con toan bi ban be lam Chung an hiep con vay su Chiu dung cua con khong duoc nua roi chua oi nhung con rat can co viec lam chua oi xin chua ban on binh an trong tam hon con xin chua ban phuoc Lanh cho con chua oi xin chua cuu giup con chua oi


Hieu Trinh
27 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho con gap duoc moi chuyen suon se trong cong viec lam chua oi sao trong cuoc doi con toan bi ban be lam Chung an hiep con vay su Chiu dung cua con khong duoc nua roi chua oi nhung con rat can co viec lam chua oi xin chua ban on binh an trong tam hon con xin chua ban phuoc Lanh cho con chua oi xin chua cuu giup con chua oi


yn
27 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Anna Thuy Nguyen
26 May 2014

Lay Chua con nai ni van xin Nguoi thuong chap nhan nhung gi con cau xin Nguoi oi. Lay Chua con nan ni Nguoi thuong ban cho con trai duoc khoe manh, xin Nguoi thuong lay con trai cua chung con con qua nho ma xin Nguoi thuong ban cho con trai nho duoc Chua thuong, ban tran day hong an cua Chua Thanh Than. Lay Chua con cau xin Nguoi luon luon o ben canh chung con, xin Nguoi thuong bao ve che cho con nho chung con, xin Nguoi thuong ban phuc lanh va hong an may man nhu y den cho gia dinh nay. Lay Chua chung con cau xin Nguoi chap nhan loi cau xin cua chung con. Amen


CON DOMINICO PHẠM MẠNH HÙNG, CÙNG VỢ MARIA NGUYỄN NGỌC TRINH, VÀ CON MARIA PHẠM NGỌC THỦY TIÊN.
26 May 2014

CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ HÀNG NGÀY: XIN ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE: CHUYỂN CẦU LÊN THIÊN CHÚA, ĐỂ NGÀI BAN CHO CHÚNG CON ĐƯỢC CÁC ƠN NHƯ SAU: 1) SOI SÁNG CHO CHÚNG CON, ĐỂ CHÚNG CON NHẬN BIẾT ĐƯỢC THÁNH Ý CỦA CHÚA, VỀ NHỮNG VIỆC, CHÚNG CON NÊN LÀM MỖI NGÀY. 2) CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CHÚNG CON HÀNG NGÀY: ĐƯỢC MẠNH KHỎE, BÌNH AN, VÀ TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA. 3) CHO CHÚNG CON CÓ MỘT KHOẢN TIỀN, ĐỂ CHÚNG CON TRẢ NỢ BẠN CON, HIỆN ĐANG SỐNG Ở ĐỨC, VÀ CÒN DƯ RA MỘT SỐ TIỀN, ĐỂ CHÚNG CON LÀM GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT CỦA GIA ĐÌNH CHÚNG CON LÊN SỔ HỒNG. CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA, CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA, CHÚNG CON YÊU MẾN CHÚA. CHÚNG CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH CHÚA GIESU KITO, LÀ CHÚA CHÚNG CON. AMEN. LẠY CHÚA GIESU, CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. LẠY CHÚA CHÚNG CON: VÌ DẤU THÁNH GIÁ. XIN CHỮA CHÚNG CON. CHO KHỎI KẺ THÙ. NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN. AMEN.


bernadette
26 May 2014

con ta on chua da ban cho con on duc tin, nhung xin chua ban them long tin cho con vi con dang lo so lam , suc khoe con ngay mot yeu di , gang nang gia dinh con gan nhu khong con ganh noi . ngung viec la het tien song ! con so lam xin chua va me Maria giup con. con cam on Chua va Me Maria.


Theresia
26 May 2014

Lay CHÚA là THIÊN CHÚA của con,con cám ơn CHÚA da ban cha gd con bình an mạnh khỏe, Lay CHÚA nếu đẹp lòng CHÚA thì CHÚA ban cho con của con được di du học,và ban cho con của con gặp được mọi điều may mắn và tốt đẹp, xin ban cho linh hồn ông bà, cha me con,ba chồng con,dì con và các linh hồn được ve voi CHÚA huong hạnh phúc thien dang, xin cho vợ chồng ngày mot hạnh phúc hơn de chúng con song sao xứng đáng là con cái của CHÚA và giới thiệu CHÚA cho moi nguoi,xin cho gd anh chi em và các bạn của con được bình an và hạnh phúc. Lạy CHÚA con xin CHÚA ban phúc lành cho dân tôc VN con duoc bình an thât su đừng có chiên tranh.Lạy CHÚA con chúc tụng CHÚA con Tho lạy CHÚA con cam tạ CHÚA


Theresia
26 May 2014

Lay CHÚA là THIÊN CHÚA của con,con cám ơn CHÚA da ban cha gd con bình an mạnh khỏe, Lay CHÚA nếu đẹp lòng CHÚA thì CHÚA ban cho con của con được di du học,và ban cho con của con gặp được mọi điều may mắn và tốt đẹp, xin ban cho linh hồn ông bà, cha me con,ba chồng con,dì con và các linh hồn được ve voi CHÚA huong hạnh phúc thien dang, xin cho vợ chồng ngày mot hạnh phúc hơn de chúng con song sao xứng đáng là con cái của CHÚA và giới thiệu CHÚA cho moi nguoi,xin cho gd anh chi em và các bạn của con được bình an và hạnh phúc. Lạy CHÚA con xin CHÚA ban phúc lành cho dân tôc VN con duoc bình an thât su đừng có chiên tranh.Lạy CHÚA con chúc tụng CHÚA con Tho lạy CHÚA con cam tạ CHÚA


Anton
26 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen. Moi moi gui di đuoc ma Chj26 May 2014

Guardian Angel, please protect phi. Thank you


yn
26 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Anton
26 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen. Moi moi gui di đuoc ma Chj


Anton
26 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen. Moi moi gui di đuoc ma Chj


Anton
26 May 2014

Xin Đức Trinh Nư Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cái con có trí nhớ ,trí khôn để con cái con học bài hiểu mau ,làm bài thi được tốt ,diểm cao . Xin gìn dữ tiệm con được bình an , đông khách để công nhân con có công ăn việc làm.xin cho Gd con được khỏe mạnh binh an thân xác cũng như linh hồn cất hết bẹnh hoạn hiểm nghèo vợ chồng con cái biết Hoà thuận thương yêu nhau , cho chúng con có nhiêu niềm tin cây trông phó thác vao Chúa .xin vì cuộc khổ nạn đau Thương của Chúa Jesu Kito xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới xin Chúa tha thư các hình phạt cho linh hôn phêrô Bui Văn Sắc linh hôn Vicente Nguyễn Văn Tâm linh hôn Maria Bui Thị Ái và tất cả các linh hôn mô côi trong luyện ngục được Chúa mơ của cho vào nước Chúa để ca hát ca tụng Thiên Chúa muôn đời Amen. Moi moi gui di đuoc ma Chj


Anna ly
26 May 2014

Chua oi xin cho cong viec cua con fuoc thuan loi .xin cho con vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai chua oi


Anna ly
26 May 2014

Chua oi xin cho cong viec cua con fuoc thuan loi .xin cho con vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai chua oi


Anna ly
26 May 2014

Chua oi xin cho cong viec cua con fuoc thuan loi .xin cho con vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai chua oi


Anna ly
26 May 2014

Chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin ban on giup suc cho chi em chung con .xin cho chi con luon gap duoc may man va gap duoc nhung nguoi tot trong cuoc song hang ngay .chua oi xin nhan loi con cau xin .xin cho cac con con thi dau trong ky thi dai hoc nay chua oi


Anna ly
26 May 2014

Chua oi xin thuong xot chi em chung con .xin ban on giup suc cho chi em chung con .xin cho chi con luon gap duoc may man va gap duoc nhung nguoi tot trong cuoc song hang ngay .chua oi xin nhan loi con cau xin .xin cho cac con con thi dau trong ky thi dai hoc nay chua oi


con phanxicoxavie
26 May 2014

Con lay me maria thanh ca giuse xin ban on lanh cho con xin ban cho con duoc nhu y


nga nguyen
26 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co buon tham tham ,va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con mau khoi binh ..


nga nguyen
26 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co buon tham tham ,va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con mau khoi binh ..


nga nguyen
26 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co buon tham tham ,va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con mau khoi binh ..


nga nguyen
26 May 2014

xin chua cau cho gia dinh con kheo manh va bang an va cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man va cau cho con dung co buon tham tham ,va cau cho con mau sang mat va cau cho con co nguoi yeu ,cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau cho con dung co nong tinh ,cau cho linh hon batolomeo va cau cho cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ,,cau cho con mau khoi binh ..


Anna ly
26 May 2014

Chia oi con met moi qua chua oi .xin thuong xot con chua oi .xin cho con vuot wua moi kho khan ma con dang gap phai .xin chua ban on giup suc cho con .xin nhan loi con cau xin chua oi


Anna ly
26 May 2014

Chia oi con met moi qua chua oi .xin thuong xot con chua oi .xin cho con vuot wua moi kho khan ma con dang gap phai .xin chua ban on giup suc cho con .xin nhan loi con cau xin chua oi


nguoi me lo lang cho cac con,chau
26 May 2014

xin Chua cho cac con,chau di den noi ve den nha duoc moi su bang an,vi thoi tiet dang mua lon,xin nhan loi con.


yn
26 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.26 May 2014

xin Chua giup cho cong viec ngay mai ma vo chong chung con phu trach duoc xuong xe,bang an,cho chung con duoc them nguoi den de giup do chung con.Chung con cau xin Chua .xin nhan loi chung con..


Augustino W-Đà
26 May 2014

Lạy Chúa xin Chúa thương chúc phúc lành và ban cho các con cháu chúng con về thăm nhà được khỏe mạnh bằng an đi đến nơi về đến chốn , xin Chúa phá tan mọi mưu mô toan tính xấu xa hay thâm độc mà những người xấu kẻ dữ những người làm công làm việc những người sống chung quanh hoặc vì vô tình hay cố ý làm hại các cháu xin Chúa giữ gìn các con cái cháu chắt chúng con Amen


Hieu Trinh
26 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho vo Chong con duoc gap May man trong cong viec hien nay xin chua ban cho con duoc gap May man trong cong viec lam cua con va trong cuoc song Kho khan hien tai cua vo Chong con chua oi xin dung Bo roi con trong luc nay xin cho con duoc on binh an va suc khoe tot de con co suc tiep tuc di lam xin chua nhan loi cau xin CIA Gia dinh con amen


Hieu Trinh
26 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho vo Chong con duoc gap May man trong cong viec hien nay xin chua ban cho con duoc gap May man trong cong viec lam cua con va trong cuoc song Kho khan hien tai cua vo Chong con chua oi xin dung Bo roi con trong luc nay xin cho con duoc on binh an va suc khoe tot de con co suc tiep tuc di lam xin chua nhan loi cau xin CIA Gia dinh con amen


Hieu Trinh
26 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin chuyen cau Len thien chua xin ban cho vo Chong con duoc gap May man trong cong viec hien nay xin chua ban cho con duoc gap May man trong cong viec lam cua con va trong cuoc song Kho khan hien tai cua vo Chong con chua oi xin dung Bo roi con trong luc nay xin cho con duoc on binh an va suc khoe tot de con co suc tiep tuc di lam xin chua nhan loi cau xin CIA Gia dinh con amen


Hieu Trinh
26 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin ban cho Gia dinh con va Anh chi em con duoc gap moi chuyen May man trong cuoc song hang ngay xin ban on binh an xuong cho Gia dinh con amen


Hieu Trinh
26 May 2014

Lay me Maria va thanh ca GIUSE xin ban cho Gia dinh con va Anh chi em con duoc gap moi chuyen May man trong cuoc song hang ngay xin ban on binh an xuong cho Gia dinh con amen


yn
26 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Agatha Huynh
26 May 2014

Lay Chua,Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho Me con va em gai cua con luon duoc binh an ,manh khoe va mau het benh .Cau cho moi dieu may man , binh an , hanh phuc se den voi moi nguoi .Con cui dau cau xin .Amen


TERESA XUAN -MAI
26 May 2014

Lay ME MARIA va THANH CA GIUSE Xin cau bau cung THIEN CHUA cuu chua cho con qua khoi nhung benh hiem nguy hien con dang mang.


Agatha
26 May 2014

Lay Chua,Me Maria, Thanh Ca giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con va hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe ,may man , hanh phuc va binh an .Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Cau cho moi dieu may man luon den voi moi nguoi .Amen


nghiepngoc
26 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
26 May 2014

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


yn
26 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Ceciliatram
26 May 2014

Khan xin chua thuong nhan loi cau cua con xin chua ban gd con khoe manh bag an con cai ngoan vag loi xin chua cat moi benh cua con dug de con mac benh gi toi con cai con lam chua oi .xin me gin giu con khoe manh binh an ,xin thanh ca giuse cung thien chua chuc lanh cho cog viec cua chog con gap nhieu may man, xin chua dan dat nhung nguoi dag cang den cong viec cua con con tha thiet xin chua xin chua nhan loi cua con amen.


chau
26 May 2014

Chua oi, ngay mai con trai va ban cua con trai con di choi xa, xin chua che cho , phu ho cho ho, con xin cam ta chua.


Nguyễn phú Cường
26 May 2014

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả GiuSe xin cứu chữa cho con của con là Nguyễn Thiên Phú mau chóng được bình phục. Chúng con tạ ơn Chúa và Mẹ Maria, cùng Thánh Cả GiuSe.


Catarina Tien
26 May 2014

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse xin thương xót mà giúp đở cho con xin chuyển lời cầu lên Thiên Chúa ban cho con sang được tiệm con xin tạ ơn Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse . Amen .26 May 2014

xin Chua giup em con kiem duoc viec lam Chua nhe,chung con cam ta Chua,Me Maria ,Thanh Ca giuse...Xin nhan loi con,Xin cho chi con mau binh phuc...


Maria Kim
26 May 2014

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh va suc khoe cho Ba va Chi con, cac chau ngoan va cham chi hoc hanh, ho so bao lanh gia dinh cac em tien hanh nhanh chong va tot dep, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song dao duc, binh an, hoa thuan, manh khoe, hanh phuc, cong viec on dinh, cho chung con ngay binh yen. Amen


Anna ly
26 May 2014

Chua oi xin ban on giup suc cho chi em chung con .xin ban cho chi con luon gap duoc nhung nguoi tot trong cuoc song hang ngay .xin cho con vuot qua kho khan ma con dang gap phai .xin cho chi con co giac ngu ngon .xin nhan loi con cau cin


Anna ly
26 May 2014

Chua oi xin ban on giup suc cho chi em chung con .xin ban cho chi con luon gap duoc nhung nguoi tot trong cuoc song hang ngay .xin cho con vuot qua kho khan ma con dang gap phai .xin cho chi con co giac ngu ngon .xin nhan loi con cau cin


Van pham
26 May 2014

Lay chua Giesu va me Maria , gio day con dang buon rau lo lang, con dang ko biet minh phai lam gi, cong viec lam an thi thua lo lien mien, chia giai quyet xong chuyen nay ,lai xay ra chuyen khac con dang rat boi roi, nguyen xin chua va me ban cho con duoc on khon ngoan va sang suot de co the suy nghi va giai quyet mot cach dung dan nhat. Gio day con cam thay rat so hai, xin chua xot thuong nham loi con cau xin. Amen.


Con cua Chua Maria Nguyen Thu Trang
26 May 2014

Lay Chua con xin cam ta Chua va Me da ban cho con moi on Lanh trong cuoc song. Con xin cam ta Chua da ban cho con 2 dua con that de Thuong va Khoe manh. Xin Chua hay tiếp tục bao ve va giúp do cho con cua con se pass the hearing test va se ko bi jaundice nua. Con luon tha thiet cau xin Chua hay nhan Loi con cau xin Amen.


maria
26 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cho con gap nhieu may man va cau cho mat con duoc sang va cau cho con dung co buon tham tham .va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu ,cau ,cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ..


maria
26 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cho con gap nhieu may man va cau cho mat con duoc sang va cau cho con dung co buon tham tham .va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu ,cau ,cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ..


maria
26 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cho con gap nhieu may man va cau cho mat con duoc sang va cau cho con dung co buon tham tham .va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu ,cau ,cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ..


PHERO SON HAI
26 May 2014

LAY ME MARIA .CON XIN DANG GIA DINH CON CHO ME .XIN ME GIN GIU GIA DINH CON TRONG ME.XIN GIN GIU GIA DINH CON DC BINH AN TRONG TAY ME.CON CUNG XIN DANG NGUYEN VONG UOC NGUYEN CUA CON CHO ME.XIN ME NHAM LOI CON


CON DOMINICO PHẠM MẠNH HÙNG, CÙNG VỢ MARIA NGUYỄN NGỌC TRINH, VÀ CON MARIA PHẠM NGỌC THỦY TIÊN.
26 May 2014

CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ HÀNG NGÀY: XIN ĐỨC TRINH NỮ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE: CHUYỂN CẦU LÊN THIÊN CHÚA, ĐỂ NGÀI BAN CHO CHÚNG CON ĐƯỢC CÁC ƠN NHƯ SAU: 1) SOI SÁNG CHO CHÚNG CON, ĐỂ CHÚNG CON NHẬN BIẾT ĐƯỢC THÁNH Ý CỦA CHÚA, VỀ NHỮNG VIỆC, CHÚNG CON NÊN LÀM MỖI NGÀY. 2) CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH CHÚNG CON HÀNG NGÀY: ĐƯỢC MẠNH KHỎE, BÌNH AN, VÀ TRÀN ĐẦY ÂN SỦNG CỦA THIÊN CHÚA. 3) CHO CHÚNG CON CÓ MỘT KHOẢN TIỀN, ĐỂ CHÚNG CON TRẢ NỢ BẠN CON, HIỆN ĐANG SỐNG Ở ĐỨC, VÀ CÒN DƯ RA MỘT SỐ TIỀN, ĐỂ CHÚNG CON LÀM GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT CỦA GIA ĐÌNH CHÚNG CON LÊN SỔ HỒNG. CHÚNG CON CẢM TẠ CHÚA, CHÚNG CON CHÚC TỤNG CHÚA, CHÚNG CON YÊU MẾN CHÚA. CHÚNG CON CẦU NGUYỆN TRONG DANH CHÚA GIESU KITO, LÀ CHÚA CHÚNG CON. AMEN. LẠY CHÚA GIESU, CHÚNG CON THỜ LẠY CHÚA. LẠY CHÚA CHÚNG CON: VÌ DẤU THÁNH GIÁ. XIN CHỮA CHÚNG CON. CHO KHỎI KẺ THÙ. NHÂN DANH CHA, VÀ CON, VÀ THÁNH THẦN. AMEN.


maria con cua me
26 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cho con gap nhieu may man va cau cho mat con duoc sang va cau cho con dung co buon tham tham .va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu ,cau ,cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ..


maria con cua me
26 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cho con gap nhieu may man va cau cho mat con duoc sang va cau cho con dung co buon tham tham .va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu ,cau ,cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ..


maria con cua me
26 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cho con gap nhieu may man va cau cho mat con duoc sang va cau cho con dung co buon tham tham .va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu ,cau ,cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ..


maria con cua me
26 May 2014

xin duc trinh nu maria cau cho gia dinh con kheo manh va bang an cau cho con co viec lam tot va cho con gap nhieu may man va cau cho mat con duoc sang va cau cho con dung co buon tham tham .va cau cho con dung co nong tinh va cau cho ban con biet thay doi tinh tinh va cau gia dinh con biet thuong yeu nhau ,cau cho con co nguoi yeu ,cau ,cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi ..


Anna ly
26 May 2014

Con met moi qua chua oi .xin cuu con chua oi


Anna ly
26 May 2014

Con met moi qua chua oi .xin cuu con chua oi


Maria con của Chúa
26 May 2014

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con thêm thông minh và thêm nhân đức hơn. Xin Chúa Thánh Thần bên con và soi sáng cho con thi đỗ và làm bài thật tốt. Amen con tin vào Chúa


Maria
26 May 2014

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, Sống Đạo tốt hơn ,xin cho khỏi sa cám dỗ, cho được siêng năng, Xưng tội Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra vơi mọi người.


Maria
26 May 2014

Xin cho Vợ chồng con Bớt mọi Bệnh tật.


Gioanbaotixita
26 May 2014

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng cho Tin Mừng.


Gioanbaotixita
26 May 2014

Lạy Chúa, xin Ban thêm Đức Tin cho chúng con.


Phero Nguyen Manh Florida
26 May 2014

Lay Chua Xin soi sang cho con de con Giai quyet viec Gia dinh con gai Con.Cho con biet viec con phai lam de chi bao cho Mary con gai cua Con de Giai quyet tinh trang hon nhan dang be tac .Con cau Xin Chua va Me Maria soi sang cho Gia dinh con .Amen


mattathao
26 May 2014

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa toàn năng cho các anh chị em con luôn thương yêu, cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau để chu trách nhiệm làm con cũng như làm cha mẹ trong gia đình. Xin Chúa ban bình an cho gia đình chúng con.


mattanhathao
26 May 2014

Nguyện xin ĐỨc Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa toàn năng cho ba mẹ con được khỏe mạnh, cho ba con ăn uống được và nhất là tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa. Xin cho ba con chấp nhận cơn đau thể xác và được an bình trong tâm hồn. Lạy Chúa con tín thác vào Chúa


Maria
26 May 2014

LAy Chua, xin cho con biet viec phai lam va xin cho con song dep long CHua


Mariangatran
26 May 2014

LAY CHUA CON THO LAY CHUA ,MUON NGAN DOI CHUA VAN TRON TINH THUONG ,XIN CHO GD CON BINH AN ,XIN BAO VE DUC THANH CHA CUNG CAC LINH MUC TU SI NAM NU ,XIN THUONG XOT CON CON TIN TUONG NOI NGAI.XIN CHO HAI DUA CON CUA CON BIET KINH MEN CHUA TREN HET MOI SU VA TIN TUONG VAO CHUA NHIEU HON AMEN XIN CHO DAT NUOC VN HOA BINH,XIN CHO NHUNG NGUOI VO THAN BIET CHUA ANEN26 May 2014

lay Chua xin cuu con gai cua con ra khoi vung lay toi loi,xin anh sang Chua chieu soi trong tam hon chau,xin cho chau dung pham toi nua.xxin cho chau quen duc anh chang ay va song tot ,dao duc thanh thien va dung bao gio pham toi nua.


Te
26 May 2014

lay Chua xin cho con gai cua con biet an nan quay ve voi Chua,yeu men va biet kinh so Chua. xin Chua Thanh Than hoan cai va ngu tri trong tam tri cua con gai con de bien doi con cua con ngoan ngoan hon, cang tro nen giong Chua hon,dao duc thanh thien,net na ngoan hien.xin cho chau duoc 7 on cua Chua Thanh Than va cho chau biet nhan thuc dung cuoc song va dung song lech lac, buong tha, mat phuong huong,tu danh mat chinh minh, buong xuoi,xin Chua nang do ui an va dua chau ve con duong ngay chinh.xin cho chau song trong moi truong tot,ban be tot, cuoc song nhung nguoi xung quanh tot de chau bat chuoc va khong bi sa lay.


Phero Nguyễn Ngọc Hoàn
25 May 2014

Việt Nam được hòa bình, ổn định. Gia đình mạnh khỏe, bình an, trả được hết nợ. Con cái thi đậu.


Elisabeth Nga chau
25 May 2014

Kính xin quí cha cầu nguyện cùng Chúa ban ơn chữa lành cho ba con vừa đi bệnh viện xin cho mọi bệnh tật thành nhẹ và xin cứu chữa theo lòng thương xót của Chúa .Gia đình con tạ ơn Chúa muôn đơi.


maria
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


maria
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


maria
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


Hang Nguyen
25 May 2014

Chua oi, tai sao vay, tai sao lai nhu vay?? Con thuc su cam thay that vong qua. Chung con dang co gang de co the vuot qua nhung kho khan nay. Lay Chua, Chua giup chong con voi. Tai sao anh ay khong the nhan duoc mot loi chap nhan cua nguoi tuyen dung?? Con cam thay anh ay se thuc su that vong va dau kho khi biet rang moi noi anh ay phong van, anh ay nop don deu bi tu choi. Con thay dau long qua, con cam thay chang biet phai lam sao nua. Con biet trong qua khu anh ay co nhung luc khong tot, anh ay da di tre vai lan nhung anh ay that su da thay doi. Lay Chua, con xin Chua hay giup anh ay voi Chua oi. Chung con cho doi tin tuc cua cong ty metlifecare. Tat ca deu tro nen vo vong. Thuc tinh, chung con chang biet phai lam sao nua. Hay giup anh ay voi Chua oi, hay cho anh ay co hoi duoc lam lai tu dau. Con ngan lan cau xin Chua hay giup anh ay. Con chi biet pho thac va xin vang. Con lay xin Chua giup anh ay biet kien nhan va giup con duoc binh tam. Con thuc su can su giup do cua Chua, Chua oi. Amen


maria
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


maria
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


maria
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


maria con cua me
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


maria con cua me
25 May 2014

xin chua cho gia dinh con kheo manh va bang an .cau cho con co viec lam tot va cau cho con gap nhieu may man .va cau cho con mau sang mat va cau cho con mau khoi binh va cau cho ban con thay doi tinh tinh va cau cho con co nguoi yeu va cau cho con dung co nong tinh va cau cho con dung co buon tham tham ,cau cho ban con biet thay doi tinh tinh ,va cau cho linh hon batolomeo ,va cac linh hon tien nhan noi ngoai va cac linh hon mo coi .cau cho gia dinh con biet thuong yeu nhau .


Teresa Thương
25 May 2014

Lạy Mẹ Maria, con tin mẹ hiểu lòng con, con phải làm như thế nào để được Chúa và Mẹ nhận lời Mẹ ơi. Con xin Chúa cùng Mẹ ban cho con một cơ hội nữa.Mẹ ơi! Xin nghe tiếng con cầu nguyện.


Anna Thuy Nguyen
25 May 2014

Lay Chua con nai ni van xin Nguoi thuong chap nhan nhung gi con cau xin Nguoi oi, con van nai xin Nguoi thuong ban cho con trai nho be cua chung con duoc khoe manh. Lay Chua con cau xin Nguoi thuong ban cho con dem dem duoc giac ngu ngon. Amen


yn
25 May 2014

Lay Me, cau Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa xin ban on cho con trai con duoc som lanh benh, tai qua nan khoi, cau xin Chua an bai moi su cho chung con, xin Chua cuu chung con tranh khoi moi su du, xin Chua ban on cho con cua con tranh khoi nhung nguoi xau cam do lam nhung dieu hai den ban than. Lay Chua xin thuong xot nhan loi chung con cau xin. Con cui dau lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen. Cau xin Duc Me huong dan chung con di dung duong.


Người thân trong gia đình
25 May 2014

Xin cho hai chàu Hiều Chuyền được muôn vàn Hòng Ân trong ngày Đám Cưới ,vui vẻ mọi sự Bằng An Tốt Đẹp.


Maria Xuân
25 May 2014

Cho con Trai hết bệnh suyễn ,chồng con tim trở lại bình thường ,công việc làm gặp may để vợ chồng con mua được căn nhà riêng ở.


Mẹ cầu xin.
25 May 2014

Xin cho con Kim Khánh sống Đạo Đức xa tránh tội lỗi ,vâng lời Cha mẹ ,chăm chỉ học hành.


Maria huonghoang
25 May 2014

kính xin các tu sĩ cầu nguyện cho một cô gái đang bị cha mẹ của cô ấy bắt cô phá thai vì lý do không muốn cho cô gái lấy người mà cô ấy muốn lấy,xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho cô bé ,cô bé giờ đang rất sợ hãi,mẹ cô nói nếu cô không phá thai thì mẹ cô sẽ chết nên cô rất sợ,cầu xin mẹ Maria cùng thánh cả Giuse cầu bầu cùng Chúa giúp cô bé vượt qua,


Thu Pham
25 May 2014

Lay Me. Xin cho em trai co o VN mau het BENH. Con ta on Me.Amen