Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ  (Mt. 18-20)
XIN CÙNG HỢP LỜI CẦU NGUYỆN
 
[xem Tạ Ơn] [tinmung.net] [dongcong.net]
(nếu chưa xuất hiện Lời Cầu vừa ghi, xin ấn chuột phải, rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN KHẤN: trang [01-20]  [21-40]  [41-60]  [61-80]  [81-100]   [101-120]   [121-140]   [141-160]   [161-180]  [181-200]   [201-220]  [221-240]  [241-260]  [261-280]
[261]   [262]   [263]   [264]  [265]   [266]   [267]   [268]   [269]


Maria Hoang
28 Jul 2013

Lay Chua , Xin cho Cac Gia tri g/dinh duoc ton trong,de khong con canh chia ly, dau kho nua.Amen.


Con cua Chua Maria Nguyen Thu Trang
28 Jul 2013

Lay Chua xin Chua cho nhung dieu con lo Lang se ko xay ra.... Va dac biet xin Chua va Me cho Bac con Duoc moi Su Lanh binh an! Amen!


Con cua Me
28 Jul 2013

Xin ban cho chong con ngay mai co cuoc phong van duoc moi su binh an,may man va xin cho chong con co duoc viec lam .Con cau xin nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con .Amen


Con cua Me
28 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam ,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,hien tai con het bao hiem suc khoe roi ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin Chua ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin ban cho chong con som co duoc viec lam va co bao hiem suc khoe .Xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho va se di cam trai cung cac em Thieu Nhi Thanh The vao ba ngay 2,3 va 4 thang 8 duoc moi su bang an ,di den noi ve den chon .Xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen28 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men28 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men28 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men28 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men28 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men28 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen28 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen28 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen28 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


người con bé nhỏ...
28 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
28 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
28 Jul 2013

Lạy Chúa...Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


dmhl
28 Jul 2013

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo con de tho va het dau o tren nguc luon. xin Me ban cho vo cua con khoe manh lai binh thuong.amen


chuong hoa binh
28 Jul 2013

xin chua cho con khoi benh xin chua cho con them duc tin vung vang


Theresa Hoai Huong
28 Jul 2013

Cầu cho linh hồn ông bà, cha mẹ, con cháu và tất cả các linh hồn còn bị cầm giam nơi luyện ngục được Chúa thứ tha tội lỗi và sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
28 Jul 2013

Chúa ơi! Con lại nhận được thêm việc làm nữa, người chủ hàng này rất thông thoáng và dễ chịu. Con cầu xin Chúa ngự trên môi trên miệng của con để con biết nói những lời dễ nghe thuyết phục được người chủ hàng và xin Chúa chúc lành trên đôi bàn tay của con để con làm được những mẫu đẹp vừa ý với người chủ hàng để họ tiếp tục giao hàng cho con làm. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối con đi. Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa đã nhận lời con cầu xin, con đã nhận được việc làm, con xin chúc tụng ngợi khen danh Chúa, con xin cám ơn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh đã dâng lời cầu nguyện của gia đình con lên Chúa. Con cầu xin Chúa luôn đồng hành cùng gia đình con, xin giúp con vượt qua cơn khốn cùng. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
28 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
28 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
28 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
28 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


VinSon Maria
28 Jul 2013

Lay CHUA con dang gia dinh con len CHUA ,xin CHUA dan dat chi day tung nguoi trong gia dinh con biet song ,dac biet con cai con biet chu toan bon phan .Lay CHUA gia dinh con tin thac vao CHUA .Amen.


daminhH
28 Jul 2013

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban vo cua con het dau don di, xin Me ban suc khoe cho vo cua con di.


Martino& Teresa
28 Jul 2013

Lay Chua xin tha thu cho chung con vi da lam dieu bat xung . Xin gin giu chung con khoi su du . Amen


D0MINICO- NGUYỄN KHANH
28 Jul 2013

LẠY CHÚA CON TẠ ƠN CHÚA ĐÃ CHO CON MỘT NGÀY BÌNH AN. XIN CHO CON BƯỚC QUA NỖI SỢ HÃI CỦA CHÍNH MÌNH CON KHÔNG TỰ CHỦ CUỐI NGÀY VÀ LÀM MẤT LÒNG CHÍNH ĐỨA CON YÊU QUÝ, CON HỨA LẦN SAU SẼ BÌNH TĨNH HƠN.


phanxicoxavier, Nguyen
28 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.28 Jul 2013

Xin Chua cho ba me hai ben duoc khoe manh ,bot di nhung binh hoan va co long kinh men Chua trong cuoc doi con lai.Con cam ta chua moi ngay sout doi con28 Jul 2013

Lay Chua xin vi long yeu thuong cua ngai,xin ngai nham loi con trai con keu cau,vi con biet Chua luon thuong xot chung con.Xin cho chung con biet yeu thuong lan nhau,biet nhuong nhin,va quang dai de lam dep long Chua.Con cam ta Chua moi ngay suot doi con.


Maria Hoang
28 Jul 2013

Lay Chua ,Con xin TAN HIEN cuoc song cua con bang cach Cau Nguyen cho Cac Dong Tu duoc nhieu On Thien Trieu , VI LUA CHIN DAY DONG MA THO GAT THI IT.Xin HIEP NHAT trong loi cau nguyen de Cac Bac Phu Huynh hang say lam viec lanh phuc duc ho tro cho Cac ban tre can dam Song doi Tan hien , hay khong the , thi HAY CUNG CAU NGUYEN CHO NGUOI DI TU duoc ON BEN DO trong on goi CAO QUY nay.Amen.


Maria Hoang
28 Jul 2013

Lay Chua ,Con xin TAN HIEN cuoc song cua con bang cach Cau Nguyen cho Cac Dong Tu duoc nhieu On Thien Trieu , VI LUA CHIN DAY DONG MA THO GAT THI IT.Xin HIEP NHAT trong loi cau nguyen de Cac Bac Phu Huynh , Cac ban tre can dam Song doi Tan hien , hay khong the , thi HAY CUNG CAU NGUYEN CHO NGUOI DI TU duoc ON BEN DO trong on goi CAO QUY nay.Amen.


Maria Hoang
28 Jul 2013

Lay Chua , Xin gin giu Con va nguoi than , duoc luon khoe manh,binh an , Lien ly cau nguyen , hy sinh , an chay , cai thien doi song,trong thoi ky cuoi nay.Amen.


nghiepngoc
28 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
28 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.28 Jul 2013

ngày mai con đi thái lan tham quan con xin chúa ban cho con sức khoẻ để chuyến đi đc suôn sẻ vui vẻ như ý con luôn phó thác trông cậy nơi ngài


gd con Anna
28 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh Gan va Tim cua vo chong con duoc khoi.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin Chua cho gia dinh con biet Tin Cay Men vao Chua.Xin Chua nhan loi con cau xin


daminhH
28 Jul 2013

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo cua con duoc tro lai binh thuong khong con dau nua, xin Me Maria hay cuu vo con di. amen


Agatha Huynh
28 Jul 2013

Lay hua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc vui ve , manh khoe, may man va hanh phuc.Cau cho ho luon biet yeu thuong nhau cung giup do nhau vuot qua nhung kho khan truoc mat .Cau cho cho ho duoc song theo le luat cua Chua .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
28 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve , manh khoe va hanh phuc.Con cui dau cau xin .


khanhtam
28 Jul 2013

me oi xin cuu giup gia dinh con


khanhtam
28 Jul 2013

me oi xin cuu giup gia dinh con


khanhtam
28 Jul 2013

me oi xin cuu giup gia dinh con


teresa Thanh
28 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn .Amen


teresa Thanh
28 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình con, con xin phó thác mọi sự trong tay Ngài. Lạy Chúa xin ban cho công ăn việc làm của con luôn ổn định, con bán văn phòng phẩm được nhiều mối và đắt hàng. Lạy Chúa Thánh Thần xin thánh hóa công việc của con ban cho năm nay con trả được 1/2 số nợ và ban việc làm của con không có người mở tiệm cạnh tranh. ban cho con cái con được mạnh, học giỏi ngoan ngoãn, biết vâng lời, ban cho chúng lớn lên được đẹp lòng Chúa xin cho chúng được đi tu, ban cho ba mẹ, anh chị con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, Lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, các Thánh Trên Trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Te6re6sa xin cầu bầu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa được như ý con. Amen


Mariahang
28 Jul 2013

Xin Chua thuong va huong dan chong con la Do van Dam va cho con cua con la Phanxico-xavie Do Duc Minh va MariaDo Thi Bich Quynh duoc Chua den lam chu cuoc doi. Xin ban anh em cua con va cho moi nguoi xung quanh con day va nhung nguoi lam buon long con ,xuc pham den con, biet thuong yeu nhau va duoc on tro lai.Con cau xin trong danh Nguoi la Chua cua chung con Amen.


Maria Kim
28 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va chi con, xin chua lanh chan chi con ket qua nghiem binh thuong, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, chau Khoa tim duoc cong viec tot, chau Luan ngoan cham chi hoc hanh, Nhi biet giu dao tot hon, Chinh theo dao , em dau biet song nhuong nhin, vi tha, ho so nha cua va bao lanh cac em tien hanh nhanh chong,tot dep, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, yeu thuong, hanh phuc. Amen


Maria Nguyet Huong
28 Jul 2013

Cauxin cho dua con gai duy nhat song dao, giu dao tot hon; sieng nang xung toi, chiu le; vang theo thanh y Chua quan phong trong viec thi Dai hoc.


gioanbaotixita
28 Jul 2013

Gia dinh con khan cau duoc on Binh an. Cho con gai con song dao, giu dao tot hon, lam chung nhan trong nam Duc Tin nay.28 Jul 2013

lay cha hang huu xin dang cha mau chau bau cuc thanh cua con cha la chua gie su kito hop voi cac thanh le duoc dang trong ngau hom nay de con cau nguyen cho cac linh hon trong luyen nguc va tat ca moi nguoi toi loi tren khap moi voi cung toan the kito huu tren toan cau trong nha va gia dinh con.amem28 Jul 2013

lay cha hang huu xin dang cha mau chau bau cuc thanh cua con cha la chua gie su kito hop voi cac thanh le duoc dang trong ngau hom nay de con cau nguyen cho cac linh hon trong luyen nguc va tat ca moi nguoi toi loi tren khap moi voi cung toan the kito huu tren toan cau trong nha va gia dinh con.amem28 Jul 2013

lay chua xin thuong den linh hon jalal vua moi qua doi som duoc huong nhan thanh chua la noi thien dang neu nhu he con phai den toi khi con o tran gian thi xin giam bot hinh phat cho he som duoc huong nhan thanh chua xin cho het cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con bi gian noi chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua la noi thien dang amen28 Jul 2013

giesu maria giuse con yeu mem xin cuu roi cac linh hon .amem28 Jul 2013

nguyenn xin chua thuong chuc phuc cho con som co duoc mai gia dinh hanh phuc voi dennis song het quang doi con lai voi he neu phai la duyen no thi xin cho he thay doi tanh net de chung con moi ngay hieu biet ve nhau nhieu hon va biet thuong yeu con nhieu hon neu khong phai la duyen no thi xin cho con sang suot nhan ra de con khong phai chiu nhieu dau kho xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh nguyen xin me ,meria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chua thuong chap nhan loi con cau xin amen


Con cua Chua Maria Nguyen Thu Trang
28 Jul 2013

Lay Chua con Cau xin xin chua cho Linh hon Anna moi qua doi o Vietnam Duoc Len thien dang Huong nhan thanh Chua la dang cuu the muon loai ah amen! Lay chua xin gin Giu Bac Long cua con va Bo cua con Duoc moi Su Lanh binh an trong tam hon cung nhu the xac.! Lay Chua xin gin Giu hai Duoc moi Su Lanh Amen!


chuong hoa binh
28 Jul 2013

xin chua cho con khoi benh xin cho con them duc tin vung vang


NastAnneLV
28 Jul 2013

What is micro molecule? I would be quite beneficial if anyone can react to that concern. I'm caught with this difficulty for last 7 days and I'm not capable to uncover properties reply for that issue. Any response will be extremely appreciated. Thank you very considerably and have a great working day. Apologies for my weak english language. Cheers ! _________________ przyczyny refluksu żołądkowego <a href=http://chorobarefluksowa.blogspot.com/2013/07/refluks-zoadkowo-przeykowy.html>refluks żołądkowo przełykowy</a> dieta na reflux


haley
28 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe, cho giay to cua chong con duoc xuong xe, va giup con kiem duoc viec lam on dayshift. Xin ban cho gia dinh con duoc tran day hong an cua Chua va Me Maria


haley
28 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe, cho giay to cua chong con duoc xuong xe, va giup con kiem duoc viec lam on dayshift. Xin ban cho gia dinh con duoc tran day hong an cua Chua va Me Maria


ANNA TRAM
28 Jul 2013

xin chua giup con tim duoc nguoi ban tot may man trong cong viec co duoc job moi tesla tim duoc su binh an


ANNA TRAM
28 Jul 2013

xin chua giup con tim duoc nguoi ban tot may man trong cong viec co duoc job moi tesla tim duoc su binh an


Vu Bach Dang
28 Jul 2013

Lay Chua, Xin Chua lay di canh benh cua anh con . Xin Me Maria cau bau cho chung con.


Vu Bach Dang
28 Jul 2013

Lay Chua, xin Chua lay canh benh cua anh con di. Xin Me Maria cau bau cho anh con va con . Cam on Chua va Me


gia dinh maria va phaolo minh .
28 Jul 2013

xcac ngai doai thuong khung nham moi loi chung con khan cau , chung con xin cam ta on tren , amen .28 Jul 2013

Lay Chua Giuse xin Chua day cho cnhung con biet cach cau nguyen. Lay Chua xin Chua luon gin giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua cho chi con khoi benh, cac ban con hom nay thuyet trinh duoc tot. Xin Chua soi sang con hoan thanh nhiem vu nang dong tu tin va biet tin yeu Chua nhieu hon.


Maria NgaLe
27 Jul 2013

Con xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin thương ban cho cháu chồng của con là bé LÊ CƯỜNG QUỐC mong sao Ơn Chúa xoay chuyển cho bé có kết quả thi đậu Đại học ngành Y, vì bé đã bị thi rớt 1 trường Đại học rồi, cả nhà bên chồng con rất đau buồn, nguyện xin Ơn Chúa thương ban cho bé LÊ CƯỜNG QUỐC được thi đậu ở trường Đại học thứ hai. Con xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse thương khấn nhậm lời con cầu xin. Amen.


dmhl
27 Jul 2013

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo con het dau don di, xin cho vo chong con luon luon duoc hanh phuc ben nhau. amen


Maria Hoang
27 Jul 2013

Lay Chua, Con cau cho nhung ai benh nan y phan xac , xin Chua chua lanh phan Hon cho ho ,can dam chap nhan va se vuot qua.Amen.


phanxicoxavier, Nguyen
27 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


ANA
27 Jul 2013

CON KINH XIN BA DANG PHU HO CHO GIA DINH CON GAI CON DUOC YEU THUONG NHAU , SONG TRONG TINH YEU CUA CHUA VA ME MARIA.KINH XIN CHO BA JOANIE CHONG HET BENH VA TIN TUONG VAO ON CHUA TRO VE VOI TINH THUONG CUA CHUA .


nghiepngoc
27 Jul 2013

con co mot nguoi khach rat la kho con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse gin giui va giup con diu khach lai.Amen.


người con bé nhỏ...
27 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
27 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
27 Jul 2013

Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


nghiepngoc
27 Jul 2013

con cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


MARIA
27 Jul 2013

Xin cho linh hon Linh Muc GioanBaotixita Ngo van Bao duoc ve huong nhan Thanh Chua va xin cho linh cuu cua Cha tren duong ve Viet Nam duoc moi su bang an.Amen


Con cua Me
27 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam ,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,hien tai con het bao hiem suc khoe roi ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin Chua ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin ban cho chong con som co duoc viec lam va co bao hiem suc khoe .Xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho va se di cam trai cung cac em Thieu Nhi Thanh The vao ba ngay 2,3 va 4 thang 8 duoc moi su bang an ,di den noi ve den chon .Xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen


Theresa Hoai Huong
27 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
27 Jul 2013

Chúa ơi! Hôm qua con lại nhận được thêm việc làm nữa, người chủ hàng này rất thông thoáng và dễ chịu. Con cầu xin Chúa ngự trên môi trên miệng của con để con biết nói những lời dễ nghe thuyết phục được người chủ hàng và xin Chúa chúc lành trên đôi bàn tay của con để con làm được những mẫu đẹp vừa ý với người chủ hàng để họ tiếp tục giao hàng cho con làm. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối con đi. Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa đã nhận lời con cầu xin, con đã nhận được việc làm, con xin chúc tụng ngợi khen danh Chúa, con xin cám ơn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh đã dâng lời cầu nguyện của gia đình con lên Chúa. Con cầu xin Chúa luôn đồng hành cùng gia đình con, xin giúp con vượt qua cơn khốn cùng. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Grêgôriô
27 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Cha bênađô, Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Theresa Hoai Huong
27 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
27 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
27 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Giuse Thinh Dang
27 Jul 2013

Lay Me Maria va Thanh ca Giuse . Hom nay la cuoi thang 7 roi ma cong viec quay phim + chup hinh cua con van chua co lam duoc dam nao ca, xin Me Maria va Thanh ca Giuse xua tan nhung sui xeo va ban cho con co duoc khach hang , trong nghanh quay phim + chup hinh cua con A men . Xin Me Maria va Thanh ca Giuse nhan loi con cau xin.


Maria Thanh
27 Jul 2013

Lay Me Lavang Cha Buu Diep, cac Thanh Tu Dao Viet nam xin chua lanh binh chi con, xin cho ket qua xet nghiem duoc binh thuong. Amen


Maria Hoang
27 Jul 2013

Lay Chua ,Con cau cho Mot Dan sy dang giup cho mot Dong Bien Duc , XIN CHUA CAT DI NOI BUON khi o mot minh , va giup cho Ngai HIEU ,CHUA LUON O BEN CANH NGAI.va DUNG BAO GIO NHAC DEN CHU BUON NUA.Vi CHUA LA NGUOI LUON VUI TUOI ,SONG DONG ,TRONG CHUA LINH HON TOI HANH DIEN ,NGUOI NGHEO HAY LANG NGHE VA THU NHIN COI CHO BIET CHUA THIEN HAO DUONG BAO.Amen.


Maria mai
27 Jul 2013

Lay Cha Chung con o tren troi, Chung con Nguyen Danh Cha ca sang, nuoc Cha tri den , yCha the Hien duoi dat cung nhu tren troi, xin Cha cho Chung con hom nay luong thuc hang Ngay va tha toi Chung con, nhu Chung con cung tha Ke co Loi Chung con, xin Cho de con sa truoc cam do, xin Cuu Chung con cho Khoi su du. Amen! Amen! Amen!!! Xin thuong ban cho tiem con hom nay co khach Chua me oi!!! Va con tha thiet xin thuong cho con som Co em be. Amen! Amen! Amen!!!


Con
27 Jul 2013

Con xin cho em con Khoi bi mo mat. Lay Chua con cau xin Chua.


gd con Anna
27 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh Gan va Tim cua vo chong con duoc khoi.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin cho linh hon Linh muc GioanBaotixita Ngo Bao ve huong nhan Thanh Chua.Xin Chua nhan loi con cau xin


nghiepngoc
27 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
27 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
27 Jul 2013

Me oi! Hom nay Ngay thu bay? Dang Len Me cuoc song of con, tha thiet van nai xin Me Cau bau cung Chua va bannon xuong cho con. Xin ban cho tiem Con hom nay co khach va xin som cho con duoc co em Be, con xin va con tin Me oi!!! Amen! Amen! Amen!27 Jul 2013

Lay Chua can cam ta ngai da ban nhieu on lanh cho con,xin Me Maria nham loi khan cau con cua con,Xin Chua thanh hoa va gin giu moi anh em chung con de chung con biet yeu thuong tha thu ,quang dai ,khong ich ky de lam dep long Chua.Xin Chua gin giu ba me con ,nhat la ba con ,con xin dang len Chua.Con pho thac vao ngai suot doi con


giuse khanh
27 Jul 2013

CHúa ơi..lòng con lúc này bối rối lắm,con chẳng biết phải làm thế nào cả..xin người hãy thương xót con,con đã sai thật rồi,xin người luôn ở bên con dậy con cách sống tốt,dậy con xa lánh những cám dỗ của cuộc sống này,con tha thiết cầu xin CHúa.amen


giuse khanh
27 Jul 2013

Lậy MẸ nhân từ THánh cả GIUSE,xin người hãy thương xót con,con đã phạm phải quá nhiều sai lầm,con biết phải làm sao bây giờ,xin người giúp con với,con xin người đừng bỏ mặc con lúc này.những tâm tư của con lúc này chỉ có người mới hiểu..xin người hãy dsẫn đường chỉ lối cho con với.amen


HTT
27 Jul 2013

Lay CHua, Me Maria, Thanh Ca GIuse va cac Thanh xin ban cho con co mot Duc TIn that vung vang vao CHua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve va hanh phuc.Cau cho moi dieu tot dep se den voi con .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
27 Jul 2013

Lay CHua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con duoc vui ve , manh khoe , may man va hnah phuc. Cau cho ho duoc song trong tinh yeu thuong cua CHua.Cau cho ho luon yeu thuong nhau , cham soc cho nhau va thong cam cho nhau giup nhau vuot qua duoc nhung kho khan truoc mat trong cuoc song .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
27 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe ,may man va hanh phuc. Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve , manh khoe va hanh phuc.Cau cho linh hon GIuse duoc mau ve nuoc Thien Dang . Con cui dau cau xin .Amen


Con
27 Jul 2013

Chung con xin on rieng. Lay chua Chung con cau xin Chua.


Maria Kim
27 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin cho Giao Hoi Cong Giao ngay cang vung manh, them nhieu tin huu moi, xin cho Duc Giao Hoang on Khon ngoan, Dao duc, khoe manh de huong dan Giao Hoi ngay cang tot dep, xin cho nhung nguoi Cong Giao biet song Duc Tin, sieng nang doc kinh, xem le, ruoc le song Dao duc, xin cho chi con vuot qua con binh them suc khoe. Amen


teresa Thanh
27 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn anh hùng liệt sĩ. Amen


teresa Thanh
27 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn . amen


teresa Thanh
27 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình con, xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn đồng hành cùng gia đình con mãi mãi, Chúa ơi ban cho công việc của con luôn ổn định lúc nào cũng có hàng, Lạy Chúa xin ban cho con bán văn phòng phẩm được có khách nhiều, năm nay cho con tra được 1/2 số nợ. Xin ban cho con cái con luôn khỏe mạnh, bình an học giỏi, ngoan ngoãn , vâng lời, lớn lên xin Ngài chọn cho chúng được đi tu, con xin phó thác mọi sự cho Ngài. Lạy Chúa xin ban cho ba mẹ, anh chị con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, Các Thánh Trên Trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Tê Rê Sa bổn mạng của con xin cầu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa như ý con xin. Amen


TERESA QUYEN
27 Jul 2013

Cha oi! Me oi! Con buon. Sao con van ray rut mai ve ng ay. Chag biet ngta co phut giay nao chanh log nho den con, thay co loi voi con k. Chua Thanh Than oi, xin giup con quen di. Quen con nguoi boi bac. Xin ban on cho con gap duoc nguoi tot lanh, yeu thuong con, giup do cho gia dinh con. Con TERESA cau xin nhan danh Duc KiTo la Chua cua con. Xin Me MARIA, thanh GIUSE chuyen cau giup con. Amen


Maria Nguyet Huong
27 Jul 2013

Gia dao binh an. Con gai con song dao, giu dao tot hon, sieng nang xung toi, chiu le; song hoa dong voi oi nguoi xung quanh, ket qua thi Dai hoc biet vang theo thanh y Chua.


gioanbaotixita
27 Jul 2013

Xin ban on binh an cho gia dinh con. Xin cho dua con duy nhat cua con song dao, giu dao tot , lam chung nhan trong nam Duc Tin nay.


Haley
27 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe, ban cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift thich hop voi con. Xin ban cho gia dinh con duoc tran day hong an Chua va Me Maria


Theresa n
27 Jul 2013

Lay Thanh Gia conxindanggia dang gia dinh con trong tay Ba Dang, xin ban cho chung con Đức tin, Đức cay, Đức men, binh an suc khoe, giữ dao song đẹp long Chua


maria nguyen thi anh hong
27 Jul 2013

lay chua gie su con buon kho vi chong con lam xin chua chuc lanh cho gioakim chong con biet yeu thuong con khong con doi xu lanh lung voi con nua xin chua lo lieu cho chong con co viec lam de tranh xa dam me choi boi xin chua ban cho chong con on sieng dao duc thanh thien hon de gia dinh con duoc gan chua hon con cam on chua gie su con ngoi khen chua amen27 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM CUA CON ,XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. CON CAM TA MUON HONG AN CHUA DA BAN CHO CON. LAY CHUA, XIN CHUA THAH HOA DTC VA TAT CA MOI NGUOI TRONG DHGT THE GIOI, XIN CHO HET MOI NGUOI DUOC BINH AN VA TRAN DAY ON CHUA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA,THANH CA GIUSE VA CAC THAN TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP, LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA, AMEN.


maria nguyen thi anh hong
27 Jul 2013

lay chua gie su con buon kho vi chong con lam xin chua chuc lanh cho gioakim chong con biet yeu thuong con khong con doi xu lanh lung voi con nua xin chua lo lieu cho chong con co viec lam de tranh xa dam me choi boi xin chua ban cho chong con on sieng dao duc thanh thien hon de gia dinh con duoc gan chua hon con cam on chua gie su con ngoi khen chua amen


maria nguyen thi anh hong
27 Jul 2013

lay chua gie su con buon kho vi chong con lam xin chua chuc lanh cho gioakim chong con biet yeu thuong con khong con doi xu lanh lung voi con nua xin chua lo lieu cho chong con co viec lam de tranh xa dam me choi boi xin chua ban cho chong con on sieng dao duc thanh thien hon de gia dinh con duoc gan chua hon con cam on chua gie su con ngoi khen chua amen


gia dinh maria va phaolo minh .
27 Jul 2013

cac ngai oi ! con 2 tuan nua la con phai thi ky thi quan trong nhat doii con ! xin cac ngai giup con sang suot , hieu bai , thuoc va tra loi duoc thanh cong ! xin cho con gap duoc cau hoi de dang , de hieu va de tra loi ! con bi benh de cang thang nen rat so va rat mau quen . xin cho con gap duoc giam khao vui ve . de tinh , co long nang do cho con duoc dau de con yen long kiem song de nuoi con trai con , cham soc con trai vi be bi benh da lau ngay roi ! xin ban on may man trong cuoc song , gia dinh va cong an viec lam ! va dung gap phai su gi ko tot trong thoi gian nay ! chunmg con dang het len cac ngai moi noi uu tu , lo lang , ban khoan ...va xin cac ngai xot thuong va ban moi on phuc lanh xuong chung con va moi nguoi than yeu ! xin cac ngai thuong ghe nhin va chap thuan moi loi chung con van tham van xin , chung con Xian cam ta on tren , amen .


chuonghoabinh
26 Jul 2013

xin chua cho con khoi benh xin chua cho con them duc tin vung vang


Linh
26 Jul 2013

Xin hop y cau nguyen cho toi qua duoc ky thi vao chuong trinh hoc. Amen26 Jul 2013

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua soi sang cho con hoan thanh nhiem vu, quyet tam hoc tap tot va biet yeu men Chua nhieu hon.


phanxicoxavier, Nguyen
26 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


maria_ly
26 Jul 2013

Lạy chúa, cuộc sống bon chen gạo tiền đã lầm cho chúng con xa rời chúa.Phải chăng đó chính là thử thách người đã ban cho chúng con.Con nguyện cầu người cho con có thể mạnh dạn bước đi trên con đường con đã chọn lựa, con đã sai lầm khi đã lấy một người ngoại đạo, con nói con sẽ làm men trong bột , con sẽ làm cho chồng con, những đứa con của con biết chúa. Nhưng chúa ơi! con đã sai thật rồi, con đã không làm cho bột kia trở nên bánh , mà lại làm cho con rời xa chúa 6 năm qua ,bao niêu đêm con đã thấy mình rơi vào trong hỏa nguc, phải chăng đó là chúa thầm nhắc con rằng : HÃY TRỞ LẠI CÙNG NGÀI, Chúa ơi, con đã trở về với ngài rồi đay, con biết người là cha nhân từ đã tha thứ lổi lầm của đứa con tội lỗi này. Nhưng con cầu xin người hãy cho con một phép lạ là hãy cho chồng con nhận biết chúa là cha toàn năng, và 2 đứ con của con được biết chúa, Xin hãy cho mẹ con là MariA Nguyễn thị Bích được mau lành bệnh và có thể tự đi lại được. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


maria huonghoang
26 Jul 2013

lạy chúa xin gìn giữ mỗi người trong gia đình con nhất là con cái con,xin nâng đỡ đức tin trong mỗi chúng con,để những thói hư tật xấu đừng xâm chiếm tâm hồn chúng con,xin chúa hoán cải con gái con,xin cho con gái con bình tâm trở lại,xin chúa tha tội cho con,con không nói được con gái của mình,để con gái chạy theo dục vọng của thế gian,chúa ơi con gái của con quên chúa mất rồi,con buồn quá chúa ơi.Xin chúa soi sáng cho con để con biết con phải làm gì.con cầu xin chúa và mẹ maria cùng thánh cả giuse giúp con với.


nghiepngoc
26 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


VinSon Maria
26 Jul 2013

Lay CHUA GIESU ngay hom nay la ngay thi cua con con ,cui xin CHUA dan dat ban cho con duoc on khon ngoan ,va hieu biet ,chung con tin thac vao CHUA .Amen.


Maria mai
26 Jul 2013

Xin Me ban cho tiem con co khach va som cho co nguoi ask mua tiem. Me oi! Xin thuong va nhan Loi con nhe. Amen! Amen! amen!


Maria mai
26 Jul 2013

Xin Me ban cho tiem con co khach va som cho co nguoi ask mua tiem. Me oi! Xin thuong va nhan Loi con nhe. Amen! Amen! amen!


Grêgôriô
26 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Bênađô, Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Maria Hoang
26 Jul 2013

Lay Chua , Xin Thanh hoa con cai chung con ,cho nguoi Con trai ,tiep tuc hoc de hoan thanh chuong trinh lo do , de co the theo duoi cuoc song tuong lai co Hy vong hon , du dang co viec lam nhung luon bap benh , xin Chua them suc khoe de Chau vuot qua nhung gian nan hien tai ,cung nhu cho nhung nguoi Con khac lang nghe Y Chua ma lam theo .Amen.


annangoan@gmail.com
26 Jul 2013

Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Giuse , con trai của con tên Giuse Lê Nguyễn Hồng Ân sẽ có một cuộc thi quan trọng cho nghành nghề chuyên môn vào ngày 30, 31 tháng bảy và ngày 01 tháng tám này. Xin các Ngài cùng đồng hành với con của con trong suốt những ngày thi cử này. Xin các Ngài luôn cầu bầu cho con của con được tràn đầy ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để mọi việc làm của chúng con luôn làm sáng danh Chúa suốt cả cuộc đời chúng con. Amen


annangoan@gmail.com
26 Jul 2013

Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Giuse , con trai của con tên Giuse Lê Nguyễn Hồng Ân sẽ có một cuộc thi quan trọng cho nghành nghề chuyên môn vào ngày 30, 31 tháng bảy và ngày 01 tháng tám này. Xin các Ngài cùng đồng hành với con của con trong suốt những ngày thi cử này. Xin các Ngài luôn cầu bầu cho con của con được tràn đầy ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để mọi việc làm của chúng con luôn làm sáng danh Chúa suốt cả cuộc đời chúng con. Amen


ANNA
26 Jul 2013

Xin cho nguoi con di lam xa duoc bang an,cho nguoi con trai nho che bo moi su,tien tai,danh vong,sac duc,vat chat,song yeu Chua nhieu hon,xin cho con duoc bang an trong tam hon


Rosa Thao Hua.
26 Jul 2013

Rosa Thao Hua. 26 jul 2013. Lay Chua Giesu, lay Me Maria, Thanh Ca Giuse, con da di nghi he ve duoc bang an, con xin dang nhung nguoi ma con da gap, ho la nhung nguoi khong co gdthan nhan, benh tat va gia yeu,duoc cac Lm Nang do, xin Chua nang do ho tinh than cung nhu the xac douc bang An. Va con xin cho dai gd con, song xung dang la con cai cua Chua. Xin Chua thuong den Giao Hoi hoan vu va cach rieng cho GH Viet Nam chung con. Xin Chua nham loi chung con.


Theresa Hoai Huong
26 Jul 2013

Lạy Chúa kính yêu của con, con xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh đã ban cho gia đình con được bình an. Con cũng tạ ơn Chúa vì những biến cố trong gia đình con, nhờ cố những biến cố này mà chúng con mới nhận biết rằng mình đã sống xa rời Chúa, quên mất Chúa và không biết tín thác vào Chúa. Xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, biết tránh xa sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được vào số những người Chúa thương, như lời chúc vinh của các Thiên Thần. Chỉ một mình Ngài là niềm vui trong năm mới này cho con, là đủ cho năm mới này của đời con. Lạy Chúa! Xin cho tâm hồn con được thư thái, sống lại cuộc đời ấu thơ, đơn sơ, thật thà không gian dối với ai, không tham lam sự trần thế, không hận thù, ghen ghét, không nóng nảy cáu giận. Vui vẻ hòa nhã hết mọi nơi. Biết mình là kẻ yếu đuối. Đừng tự kiêu, tự đắc, ở hiền lành và khiêm nhường đem sự thuận hòa đến cho mọi người Để con được gần Chúa và được lòng Chúa Thương Xót hơn. Xin cho con được sự bình an đức khôn ngoan và sức mạnh kính mến Chúa, yêu thương mọi người. Lạy Mẹ nhân hiền, Đấng hằng cứu giúp những ai khốn cùng khiêm tốn kêu cầu Mẹ, xin Mẹ hãy gìn giữ con. Con tin nơi Mẹ. Mẹ đã dùng một phép lạ cả thể để trả lời cho nghi ngờ của con. Con chưa biết nhận ra phép lạ và còn tiếp tục hồ nghi. Nhưng ước muốn lớn lao nhất và khát vọng thâm sâu nhất của lòng con là đạt đến Đức Tin! Xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa và củng cố thêm đức tin của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
26 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa đã nhận lời con cầu xin, con đã nhận được việc làm, con xin chúc tụng ngợi khen danh Chúa, con xin cám ơn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh đã dâng lời cầu nguyện của gia đình con lên Chúa. Con cầu xin Chúa luôn đồng hành cùng gia đình con, xin giúp con vượt qua cơn khốn cùng. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
26 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
26 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
26 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
26 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Con cua Me
26 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,hien tai con het bao hiem suc khoe roi ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin ban cho chong con som co duoc viec lam va co bao hiem suc khoe va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho va se di cam trai cung cac em TNTT vao ba ngay 2,3 va 4 thang 8 duoc bang an ,di den noi ve den chon .Xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen


Maria mai
26 Jul 2013

Lay Cha! Con xin dang Ngay thu sau hom nay Len Ann Tay yeu thuong of Cha, xin bien doi va thanh hoa cuoc song of con, con xin dang Len Chua trai Tim toi Loi xin bien doi trai Tim con tro nen going trai Tim Chua va bien cuoc doi con thanh hat lua cho doi. Nho Loi Cau bau of Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin thuong ban cho tiem con hom nay co khach va som co nguoi mua tiem, con xin vi Danh Thanh Chua KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


maria
26 Jul 2013

Lay Me Maria, con cua Me dang trong hoan canh buon lam, nhung con tin chac Me con buon hon con, vi con la con cua Me. Me oi, xin hay gin giu tam hon cua con duoc trong sach, khong buoc them buoc nua, va khong duoc dong long mot nguoi nao nua, xin Me hay giup con quen chong con di, vi noi chung ca 2 deu khong hieu y nhau, rat kho ma hoa hop voi nhau duoc,. xin hay ban nhieu hong an den voi chong con, cho tam hon chong con duoc binh an va hanh phuc ben nhung gi chong con quyet dinh. Con se luon luon doi cho chong con tro ve, la nguoi chong hieu biet va thuong yeu con. Con xin dang len Me 2 dua con gai cua con, cuoc song nay con chi con lai 2 dua con cua con la niem an ui roi, con muon van cam ta Chua, Me rat nhieu da ban cho con rat nhieu nguoi chung quanh con, lo lang cho con va an ui con. Xin Chua, Me ban nhieu hong an den nhung nguoi lo lang cho con.


GD HAI DANG
26 Jul 2013

Xin cau cho linh hon Luca Eric Le Doan le gio 100 ngay.Amen


maria Thủy
26 Jul 2013

Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã ban chocon,gia đình con.Trong công việc làm hàng ngày con còn nhiều bất toàn và khiếm khuyết nhưng Ngài luôn cảm thông và yêu thương con! Tối nay con lại xin Chúa thương đến chồng của con,xin ban cho anh từ bỏ những thói ham vui và những sự phù phiểm của thế gian mà trở về với thực tại là tìm được công việc làm ổn định mà nuôi sống bản thân và làm gương cho các con.Con thiết tha van nài Chúa nhận lời con nguyện!


Anna Thuy Nguyen
26 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua da ban cho gia dinh chung con duoc mot dem binh an trong vong tay cua Chua. Lay Chua, xin Chua thuong ban cho thai nhi trong bung con duoc phat trien khoe manh, xin cho con duoc Chua ban tran cho suc khoe moi ngay mot kha hon, ben tat gi cung duoc Chua thuong ban chua khoi. Lay Chua con tin tuong o Nguoi, cau xin Nguoi thuong giu gin con cai chung con, xin ban cho cong viec chung con duoc tot dep nhu y, duoc tran day on phuc cua Chua. Con cua xin Me Maria, Thanh Ca Giuse va Cac Thanh cam on Chua ho chung con, va xin cac Ngai thuong luon luon o ben canh gia dinh chung con, xin thuong lay dac biet thai nhi trong bung cua con ma cho thai nhi duoc tran day hong an, phat trien khoe manh. Amen.


gd con Anna
26 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh Gan va Tim cua vo chong con duoc khoi.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin cho tat ca cac linh hon mo coi som huong nhan Thanh Chua.Chung con cau xin Chua.


Maria Nguyet Huong
26 Jul 2013

Gia dinh binh an, con cua con song dao giu dao tot hon, lam nhan chung trong nan duc tin. Xjn pho thac ket qua thi dai hoc trong ban tay quan phong cua Chua,


HTT
26 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho con song trong Duc tin cua Chua that vung vang de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .Cau cho long con luon duoc thah than , binh an , vui ve , thoai mai .Cau cho moi dieu tot dep se den voi con .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
26 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc vui ve , manh khoe, hanh phuc , binh an .Cau cho ho luon biet yeu thuong nhau , cung nhau vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mmat .Cau cho moi dieu tot dep luon den voi ho .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
26 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc vui ve , manh khoe, hanh phuc , binh an .Cau cho ho luon biet yeu thuong nhau , cung nhau vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mmat .Cau cho moi dieu tot dep luon den voi ho .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
26 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va Cac Thanh xin ban cho cia dinh con . nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hnah phuc.Cau cho linh on Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
26 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va Cac Thanh xin ban cho cia dinh con . nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hnah phuc.Cau cho linh on Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


te re sa Thanh
26 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn và cầu cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương. Amen


te re sa Thanh
26 Jul 2013

Lạy Chúa Chúa day con in tin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình con, Lạy Chúa xin ban cho công ăn việc làm của con luôn thuận buồm xuôi gió, Chúa ơi, ban cho con mở cửa hàng văn phòng phẩm được đắt hàng, và luôn có người đặt hàng , Xin ban năm nay con làm ăn trả được 1/2 số nợ, Chúa ơi con nợ nần nhiều nên lo lắng lắm, xin Ngài luôn ở cùng con và đồng hành cùng công việc con làm nghe Chúa ơi. Xin ban cho con cái con luôn kjhỏe mạnh, học giỏi, vâng lời, ngoan ngoãn và lớn lên xin Chúa chọn cho chúng được đi tu, lạy Chúa xin ban cho ba mẹ, anh chị của con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Amen. Lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, các Thánh Trên Trời, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Tê Rê Sa bổn mạng của con xin cầu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa như ý con Xin. Amen


Maria Kim
26 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Chi an uong duoc va mau binh phuc, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan , yeu thuong. Amen26 Jul 2013

lay cha.xin dang cha linh hon va xac thit con trong tay cha.amem


TERESA ONG
26 Jul 2013

Lay me MARIA va thanh ca GIUSE con dang mang thai va con rat mong co duoc con gai xin Me ban phuc lanh cho con duoc nhu y muon26 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA MUON ON LANH CHUA DA BAN CHO CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM CUA CON XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA DTC, XIN CHO NGAY DHGT TOAN QUOC DUOC BINH AN, XIN CHO HET MOI NGUOI DEU DUOC TRAN DAY ON CHUA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, HOM NAY ANH CON PHONG VAN DE XIN VIEC LAM, XIN CHUC LANH CHO ANH CON. LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN


Maria Vũ Thị Phương
26 Jul 2013

Lạy chúa! Xin thương và ban cho vợ chồng con sớm sinh được con. Amen


con Giuse Nội Nguyện Xin
26 Jul 2013

Xin soi sáng tình yêu của 2 chúng con.cho 2 bên gia đình chấp nhận tình yêu của 2 chúng con.cho chúng con được đến với nhau và sống được hạnh phúc.con nguyện xin


con Giuse Nội Nguyện Xin
26 Jul 2013

Xin soi sáng tình yêu của 2 chúng con.cho 2 bên gia đình chấp nhận tình yêu của 2 chúng con.cho chúng con được đến với nhau và sống được hạnh phúc.con nguyện xin


con Giuse Nội Nguyện Xin
26 Jul 2013

Xin soi sáng tình yêu của 2 chúng con.cho 2 bên gia đình chấp nhận tình yêu của 2 chúng con.cho chúng con được đến với nhau và sống được hạnh phúc.con nguyện xin


con Giuse Nội Nguyện Xin
26 Jul 2013

Xin soi sáng tình yêu cho 2 chúng con và cho 2 bên gia đình chấp nhận tình yêu của 2 chúng con.cho chúng con được đến với nhau,chung sống bên nhau hạnh phúc.con nguyện xin


chuong hoa binh
26 Jul 2013

xin cho con khoi benh xin cho co duc tin vung vang


Teresa Tram
26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach . xin chua nhan loi con khan cau Amen .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Teresa Tram 26 Jul 2013 Con cui xin Me Maria chuyen cau len cung Thien Chua cho hai con la :Gioan baotixita N-P-H va Teresa N-N-T. som doan tu ben nhau . nhung dieu Anh lo lang xin chua cho con lam tron de chia se cung nguoi ban ma long con da thuong men dem lai hanh-phuc cho nhau quang doi con lai . con neu ban con ko con thuong con nua thi cho con chiu noi su dau buon khi phai xa cach .26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con26 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


Maria contoiloi
26 Jul 2013

Lay Chua tu nhan xin thuong den 2 linh hon thai nhi ma con da bo roi. xIN Ngai dug chap toi con, Chua oi, xin hay thuong nghe loi con cau xin.


Gioan Baotixita Trần Đình Hạnh
26 Jul 2013

Con xin tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành đã ban xuống trên chúng con, Mẹ Maria, thánh Cả Giuse, thánh Gioan Tẩy Giả, các thánh tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các thánh đã cầu bầu cùng Chúa cho con.25 Jul 2013

Lay Chua xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap nang dong tu tin, hoc tot nhung mon minh yeu thich, biet yeu men Chua nhieu hon.


Maria Phạm - Mattheu Vũ
25 Jul 2013

Lạy Chúa và Mẹ xin cho con luôn được khỏe mạnh để chạy đến Chúa khi khó khăn. Xin cho đám cưới của con diễn ra suông sẻ, may mắn. Amen


Maria Hoang
25 Jul 2013

Lay Chua , nhan Le kinh Thanh Giacobe Tong do , Con cau cho mot benh nhan UT Than ,Co Ten Thanh nay duoc khoi benh va huong dan con duong tuong lai cho Nguoi nay vi la bon dao Moi nen Nguoi nay da mat DUC TIN .Xin Chua chuc lanh cho Nguoi nay .Amen.


Maria Hoang
25 Jul 2013

Lay Chua , nhan Le kinh Thanh Giacobe Tong do , Con cau cho mot benh nhan UT Than ,Co Ten Thanh nay duoc khoi benh va huong dan con duong tuong lai cho Nguoi nay vi la bon dao Moi nen Nguoi nay da mat DUC TIN .Xin Chua chuc lanh cho Nguoi nay .Amen.25 Jul 2013

Kinh lay Chua Ba Ngoi, kinh lay Duc Me Maria va Thanh Ca Giuse: Xin cho moi nguoi trong chung con dung song xa Chua ngan van dam, xin cho cac chi em chung con y thuc duoc minh la con cai cua Chua , tinh yeu thuong cua Chua dang cho don chung con tro ve voi Chua. Xin cho ma cua con duoc lanh benh, xin cho Kha duoc sang mat va het benh.25 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con25 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con25 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con25 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con25 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen25 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen25 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen25 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen25 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen25 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


vinhson trinh
25 Jul 2013

xin chua hay ban binh an cho gia dinh chung con .


Grêgôriô
25 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn thầy Bênađô, Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục25 Jul 2013

Lay Chua xin Chua luon gin giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua ban cho con ngay hom nay di phong van duoc tot va lay duoc ma so phong van.


phanxicoxavier, Nguyen
25 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.25 Jul 2013

Xin cau cho cac linh hon mo coi, chung con cay vi danh Chua nhan tu, cho cac linh hon som duoc len chon nghi ngoi hang xem thay mat Duc Chua troi sang lang vui ve vo cung . Amen.


Rosa Thuỷ
25 Jul 2013

Xin cho vợ chồng con yêu thương nhau mãi mãi . Xin cho gia đình và những người thân quen của con được khoẻ mạnh và bình an .


người con bé nhỏ...
25 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
25 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
25 Jul 2013

Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


Maria Hoang
25 Jul 2013

LAY CHUA , TRAI DAT NAY LA CUA CHUA TANG CHO LOAI NGUOI ,CUNG NHAU SONG XAY DUNG MOT NEN VAN MINH TINH THUONG,CUNG NHAU CHIA SE COM BANH,NHUNG LOAI NGUOI CHUNG CON MU ,CHI MUON DOC QUYEN SONG VA LAM CHU THIEN HA ,CON LO LANG MOT NGAY CHUA SE LAY LAI ,LUC DO LOAI NGUOI SE KHONG CON DAT SONG.CHUA OI XIN THA TOI CHO CHUNG CON .Amen.


Maria Hoang
25 Jul 2013

HOI NHUNG AI YEU MEN CHIEN TRANH , HAY DUNG LAI NGAY, KHI NHIN THAY NHUNG TRE EM , NHUNG NGUOI CAO NIEN ,BI THUONG TICH ,DOI KHAT DAU DON VI NHUNG VET THUONG ,NOI CAC TRAI TY NAN, TRAI TIEP CU ,DOC THEO CAC BIEN GIOI ,QUY VI KHONG CHANH LONG SAO .HOI CAC VI LANH DAO TRAN GIAN .THOI GIAN CO HAN .Chua se DEN trong mot luc rat GAN.XIN HOI TAM.Amen.


Maria Hoang
25 Jul 2013

HOI NHUNG AI YEU MEN CHIEN TRANH , HAY DUNG LAI NGAY, KHI NHIN THAY NHUNG TRE EM , NHUNG NGUOI CAO NIEN ,BI THUONG TICH ,DOI KHAT DAU DON VI NHUNG VET THUONG ,NOI CAC TRAI TY NAN, TRAI TIEP CU ,DOC THEO CAC BIEN GIOI ,QUY VI KHONG CHANH LONG SAO .HOI CAC VI LANH DAO TRAN GIAN .THOI GIAN CO HAN .Chua se DEN trong n mot luc rat GAN.XIN HOI TAM.Amen.


Maria Hoang
25 Jul 2013

Lay Chua , qua loi chuyen cau cua Chan Phuoc DGH GIOAN 23, DGH GIOAN Phaolo 2 ,Con cau cho Con cai cua con Lang nghe Loi Chua , DE SINH HOA KET TRAI.Amen.


nghiepngoc
25 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.25 Jul 2013

Lay chua xin thanh hoa va huong dan con theo thanh y cua ngai.Xin Chua chua nhung binh hoan cua con va con cua con.Xin Chua ban suc khoe cho cha me hai ben trong tuoi gia .Con luon pho thac va cay trong vao ngai.


Maria Hoang
25 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho Lanh dao Cac Nuoc DOC TAI hay cham dut gay CHIEN TRANH ,CHET CHOC cho DAN LANH VO TOI ,LAM ON NGUNG CHIEN TRANH NGAY TUC KHAC,XIN MOI NGUOI CAU NGUYEN ,CAU NGUYEN,CAU NGUYEN cho QH va The gioi binh an.Amen.


Maria mai
25 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang! Con xin dang Ngay thu nam hom nay Len Tinh Yeu Bao La of Cha , xin thanh hoa va ban on cho con. Lay Chua Jesus! Xin den trong cuoc song of con va Hien dien trong con de tung giay con song la Chinh Chua song trong con. Nho Loi Cau bau of Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin ban cho hom Nay tiem con co khach va som co nguoi mua tiem. Con xin vi Danh Thanh Chua Jeus KyTo Chua Chung xin. Amen! Amen! Amen!


Anna Thuy Nguyen
25 Jul 2013

Lay Chua xin NGai o ben canh chi Hang ma xin cho chi ay duoc Ngai huong dan vuot qua khoi thu thach nay. Amen.


Anna Thuy Nguyen
25 Jul 2013

Lay Chua, chung con cam ta on Nguoi da ban cho chung con cuoc song nay, cam ta on Nguoi da muon nhung gi chung con cau xin, thi con cau xin Chua luon luon ngo nhin xuong gia dinh chung con, xin giu gin con nho chung con, me con chung con, va dac biet la thai nhi trong bung con. Xin Chua thuong ban tran day hong an cho thai nhi phat trien khoe manh. Xin Chua thuong ban cho suc khoe con duoc tot hon, de thai nhi trong bung con duoc Chua nang da ngo nhin phat trien khoe manh trong tinh yen cua Chua. Con cau xin Chua thuong lay cha me gia chung con, anh chi em chung con ma cho ho duoc hon an xac manh. Xin Chua chuc phuc cho cong vien lam an cua vo chong chung con nhu y, phat trien tot dep. Con cau xin Me Maria, Thanh Ca Giuse va Cac Thanh cam on Chua ho con, xin cau bau len Chua ho con va xin chuc phuc phu ho cho gia dinh nho be chung con. Amen.


Con cua Me
25 Jul 2013

Lay Me xin Me thuong che cho gia dinh con duoi canh tay ao cua Me ,xin ban cho gia dinh con duoc bang an,manh khoe ,xin Me cat moi su benh tat dau yeu trong con,xin ban cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh ,xin cho than va gan cua con duoc loc binh thuong va con khong bi hu than.Xin Me cho chong con som co duoc viec lam on dinh.Con cau xin Me nhung on tren vi Danh Duc Giesu Kito Chua chung con .Amen


Con cua Me
25 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,dau con nhuc lam ,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,ngay mai la con het bao hiem suc khoe roi ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va co bao hiem suc khoe va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen


gd con Anna
25 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh,Xin Chua chua cho binh Gan va Tim cua vo chong con duoc khoi.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Chung con cau xin Chua


Maria Bùi Thị Hà Phương
25 Jul 2013

Con xin ban cho con gái con tiêm được mạnh khỏe , bình an .Con xin ban cho con được như ý , hạnh phúc , vui vẻ . Con xin cho gia đình con mạnh khỏe


Theresa Hoai Huong
25 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa đã nhận lời con cầu xin, con đã nhận được việc làm, con xin chúc tụng ngợi khen danh Chúa, con xin cám ơn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh đã dâng lời cầu nguyện của gia đình con lên Chúa. Con cầu xin Chúa luôn đồng hành cùng gia đình con, xin giúp con vượt qua cơn khốn cùng. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
25 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
25 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
25 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
25 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.25 Jul 2013

dang cha tam long con.amem25 Jul 2013

Lay Me Maria con cua con dang du dai hoi WYD dang bi benh xin Me che cho va coi soc cho con cua con, gap duoc thuoc va lanh benh de tham du nhung ngay dai hoi duoc toto dep va on ich. con xin chan thanh cam ta on Me


Maria Nguyet Huong
25 Jul 2013

Cau xin binh an gia dinh, cho con gai duy nhat cua con giu dao, song dao tot hon; sieng nang xung toi, ruoc le; biet mo rong long voi moi nguoi; co ket qua thi Dai hoc theo thanh y Chua.


HTT
25 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse vav cac Thanh xin ban cho con co mot Duc tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve , manh khoe va hanh phuc.Cau cho moi dieu tot dep se den voi con .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
25 Jul 2013

Lay Chua , Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe . may man va hanh phuc.Cau cho ho biet yeu thuong nhau , giup do nhau trong cuoc song ve tinh than cung nhu moi mat .Cau cho Duc tin trong ho ve Chua luon duoc manh me ,de ho di dung con duong cua Chua.Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


gioanbaotixita
25 Jul 2013

xin Ba Dang thuong ban cho gia dinh con duoc binh an. Con gai duy nhat cua con biet nghe loi cha me. song dao tot hon de lam chung nhan trong nam Duc tin nay,


Agata
25 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc vui ve ,may man , hanh phuc va manh khoe .Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


MARIA ngocnnga thi nguyen
25 Jul 2013

con xin ME MARIA va THANH CA GIUSE chuyen cau len THIEN CHUA ban cho con duoc on voi loi khan nguyen nhu sau: CHO con thi dau quoc tich my lan nay ....cho con duoc binh an nhat la trong tam hon, dung de con co nhieu thu phai lo toan , con trai con biet suy nghi mot chut vi chau nay da 18 tuoi roi ....con con gai con dung de ban be loi dung long tot cua chau ma dan den phien ha.con xin cam ta tri an muon doi. amen


ttpt
25 Jul 2013

Xin Thánh Gia giúp chồng của con sớm được mở con mắt đức tin mà nhận ra những điều sai trái của anh trong suốt 25 năm qua. Xin cho anh biết từ bỏ những khát khao của lòng đối với những cuộc tình cũ, mà biết yêu thương vợ con, sống trong hiện tại chứ đừng cứ sống trong quá khứ. Con xin cảm tạ Gia Đình Thánh Gia, và xin 3 Đấng chúc phúc lành cho những ai cùng hiệp nhất với con trong lời nguyện này.


Maria Kim
25 Jul 2013

Lay Me Lavang Cha Buu Diep cac Thanh Tu Dao Viet Nam xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Chi an uong duoc va mau binh phuc, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh , xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc,Binh an , hoa thuan, yeu thuong, cho con ngay binh an. Amen


maria nguyen
25 Jul 2013

xin cho con cua con tim duoc viec lam,cho chau duoc qualify khi phong van.cat benh nan cho con,nhat la benh gout dang hanh ha con,cho moi nguoi het benh di ung,cho thoi tiet mat me,thuan loi,va nhat la bang an de moi nguoi di du ngay Thanh Mau duoc huong nhieu on lanh hon ,xac ..Cho moi nguoi hy sinh,giup do nhau trong ngay Thanh Mau....nhat la nhieu nguoi lam hoa voi Thien Chua;......Con ta on Chua25 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA MUON HONG AN CHUA DA BAN CHO CON. LAY CHUA CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA XIN THANH HOA DTC VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI. LAY CHUA, XIN CHUA CHUC LANH CHO NGAY DHGT TOAN QUOC, XIN CHO HET MOI NGUOI THAM DU DUOC BINH AN, TRAN DAY ON CHUA. LAY CHUA XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHO CON LUON TIN TUONG, PHO THAC VAO CHUA, LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA, CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN


Cecilia tram.do
25 Jul 2013

Lay thien chua toan nang xin thuong xot moi nguoi chung con. Xin chuc lanh cho gia dinh va tat ca moi nguoi tren toan the gioi bang an,xin long thuong xot chua lang nghe loi cau nguyen cua con xin cho con co duc tin manh me va tin vao noi thien chua .chua oi con xin chua ban cho chong con co viec lam on dinh de lo cho con cai ,con la phu nu chang lam duoc gi chi biet nguoc mat cung chua va me .xin chua va me ban on cho gd con.con biet chong con lo lang nhieu lam vi chong con von la nguoi ham lam ma bay gio khong co viec thi se buc tuc xin chua soi sang cho moi cong viec cua gd con .xin chua dan dat nhung nguoi dang can den cong viec cua chung con ,xin cho gd ong ba cha me hai ben khoe manh xin cho con cai con ngoan vang loi hoc cham chi .gd con biet thuong yeu men chua nhieu hon.xin chua chuc lanh cho gd con amen.


ANNA TRAM
25 Jul 2013

chua oi sao con thay cuoc song met moi qua di lam ve thi khong co cho dau xe...viec lam tot thi kho tim..khong nguoi than..ban trai thi xa xoi khong hieu biet..con khong biet con ton tai mot minh toi bao gio..xin chua cho con tim duoc su binh an


teresa Thanh
25 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn. amen


teresa Thanh
25 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Ba NGôi, con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình con, Chúa ơi xin Ngài mang hết mọi sự cho con, gánh hết những công ăn việc làm của con trên vai và trao cho con những gánh nhẹ nhàng và may mắn, Lạy Chúa con xin phó thác tất cả mọi sự vào tay Ngài, xin Ngài luôn ở cùng gia đình con mãi mãi. Lạy Chúa con xin dâng con cái và gia đình con lên cho Ngài xin Ngài luôn ấp ủ và ban cho chúng được khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời và lớn lên xin Chúa chọn cho chúng được đi tu. Xin ban cho ba mẹ và anh chị của con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, xin cho con buôn may bán đắt năm nay con trả được 1/2 số nợ Chúa ơi chỉ có Ngài mới làm được điều đó cho con. Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh Giu Se, lạy Các Thánh Trên Trời, lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lạy Thánh Tê rê sa bổn mạng của con xin cầu bầu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa như ý con xin. Amen


madalena
25 Jul 2013

Chua oi, xin huong dan soi sang cho con biet viec phai lam va xin Chua Thanh Than do on xuong tren con, de con tim hieu theo thanh y Chua. Chung con muon di du den thanh Me, nhung khong book duoc ve vi kha nang chung con khong co. Chung con cung co gang sap xep cong viec, nhung nay da co phep nghi, ma khong book ve duoc vi qua mac. Chung con tha thiet cau xin Chua, neu dep y Chua va muon cho chi em chung con di den Den Thanh Me, thi xin nham loi va giup chung con duoc den do voi kha nang cua chung con. Chua da noi: hay xin thi se duoc. Con tin va con cau xin Chua voi tat ca tam tinh biet on. Cam on Chua va cam on Me cau bau.


Magdalena
25 Jul 2013

Lay Me Maria la Me cua chung con, con cam on me vi con la con cua Me va Me la Me cua con. day chinh la luc con than thua len cung voi Me, de cau xin Me cuu giup con. Chi em chung con co 3 nguoi, rat muon den Den Thanh Me tham du hanh huong, mot nguoi chi cua con chua bao gio den Dat Thanh Me, nhung bay gio chi rat muon di ma tien ve rat cao, chung con ai cung kho khan het. Me oi, neu dep y Me xin Me giup chi em chung con duoc mua ve voi gia re, hop tui tien chi em chung con. VI doi song nhieu kho khan va phai lo lang, nhung long chung con va luon huong ve Dat Thanh co me hien dien va chung con tin me lang nghe va cau bau cho chung con. Con xin ta on Me va cam on me da nham loi25 Jul 2013

Lay Chua xin Chua cho me con khoi benh.25 Jul 2013

Lay Chua xin Chua cho con tim duoc thu minh can va xin Chua luon o ben soi sang cho con.25 Jul 2013

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap ,nang dong, biet tin yeu Chua nhieu hon va ngay mai con phong van duoc tot.


Maria Hoang
24 Jul 2013

Lay Chua,Hiep thong voi Cac ban tre tham du Ngay gioi tre The gioi cung voi DGH Phanxico Con cau cho nhung Ngay Dai hoi duoc BINH AN, con cai cua con tran day on Chua Thanh than , de chung HY VONG vao Chua, ma CAU NGUYEN ,HY SINH ,SAM HOI.Tran gian chi la coi TAM.Moi su se qua di.Chan troi se sang khi CHUA DEN .Amen.


phanxicoxavier, Nguyen
24 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Anna Nga
24 Jul 2013

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng ccon; như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, con xin tín thác mọi sự của con trong tay Cha. Amen.


AnTon Trần Ngọc Vĩnh Thoại
24 Jul 2013

Lay Chúa Giê-Su cha Thánh Giu-se và mẹ MAria xin giup con vừa đủ điểm đậu cao đẳng Công Thương, con chỉ xin vậy thôi vì con biết sức lực của con chỉ có tới đó còn ĐH thì con không dám mơ tới nhưng con vẫn luôn phó thác và tin tưởng vào Ngài xin Ngài giúp con để con có 1 ngôi trường học trong năm nay


Teresa Hoang linh
24 Jul 2013

Lay Mau chau Bau Chua Giesu ,xin cuu chong con ra khoi nhung dam me va tranh xa ban be xau va xin cuu gd con khoi moi su du .con xin Me Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua dum con va xin Chua tha thu moi loi lam ma con da lam mat long Chua .Xin thuong xot gd chung con .Amen24 Jul 2013

Lay Chua , xin chua lanh HOn va Xac cho Con cai con , de chung luon khiem nhuong , nhan nai , chiu dung , nhung dau kho , benh tat , biet MO MAT TA ON CHUA khi chung co bang cap ,co tien ,co nha o <vi con doc than va dang o Nha cua Cha Me, nhung chung luon mom than trach Troi dat ,Cha Me khong lam cho chung suong hon ,trong khi bao nhieu tre em CHET DOI vi thieu thuc pham, quan ao,Co le chung can bi trung phat ,thi moi so.Amen.24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con24 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con24 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con


Grêgôriô
24 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh mục Bênađô, Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục.


Maria Hoang
24 Jul 2013

Lay Chua ,xin tinh thuc con cai cua con.vi chung y co tien ,mac du con lo nau nuong hang ngay nhung chung luon to mom chi trich neu khong ngon .Amen.24 Jul 2013

Lay Chua ,xin Chua benh tam than cho con .cai cua con.Amen24 Jul 2013

xin thonng ban cho het nhung linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con bi giam noi chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua la noi thien dang amen24 Jul 2013

nguyen xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau nay cua con len thien chua xin chua thuong nham loi con cau xin amen24 Jul 2013

nguyen xin cho gia dinh con duoc binh an xin chuc phuc chop con va deenis neu phai la duyen no thi xin cho con som thanh vo chong chung song hanh phuc het quang doi con lai neu khong phai la duyen no thi xin cho consang suot do bot kho dau nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thiuong them loi va dang loi cau cua con va xin chuc phuc cho con duoc nhu y nguyen amen


maria huonghoang
24 Jul 2013

lạy chúa con tạ ơn chúa vì những việc chúa đã làm cho con,giờ đây con xin dâng ngày cho chúa xin chúa giữ gìn gia đình con,xin cho mỗi người trong gia đình con biết sống lời chúa,cầu xin chúa ban bình an cho nhân loại,và bình an cách riêng cho nươc VIỆT NAM chúng con,cầu cho các linh hồn còn giam nơi lửa luyện tội,cầu cho những người đang đau đớn trong cơn bệnh hoạn.Cầu xin ơn lành cho các linh mục24 Jul 2013

cha xu con di dai hoi gioi tre , xin chua gin giu nguoi duoc bang an , xin cho duc giao hoang duoc manh khoe xin cho dai hoi gioib tre quy hong y , giam muc linh muc toan the cac ban tre , tat ca nguoi duoc bang an .amen .


Phero Manh Nguyen Florida
24 Jul 2013

lay cha con cam ta Cha con di dugong duoc moi su binh an.Ngay Mai Xin cho con Giai quyet Cong viec duoc moi su tot dep .Xin cho con,Gia dinh con duoc moi su binh an.Nho Duc Nu Dong Trinh Maria Thanh CaGiuse CacThanh Tu Dao VN chuyen cau cungChua.Amen.


VinSon Maria
24 Jul 2013

Lay CHUA gia dinh con tin thac vao CHUA ,xin CHUA chuc lanh cho gia dinh con .Amen.


JB VŨ VĂN TUẤN
24 Jul 2013

Lạy Chúa xin ban cho gia đình con đươ]cj bằng an xin ban cho GĐ con gặp may mắn xinban cho GĐ con lấy lại được nhà đất xin cho con cái con biết ăn năn trở lại bỏ tính mê nết xấu xin bamn cho con được khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
24 Jul 2013

Lạy Chúa xin ban cho gia đình con đươ]cj bằng an xin ban cho GĐ con gặp may mắn xinban cho GĐ con lấy lại được nhà đất xin cho con cái con biết ăn năn trở lại bỏ tính mê nết xấu xin bamn cho con được khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


Con cua Me
24 Jul 2013

Lay Me Maria xin thuong cuu con trong con benh tat dau yeu nay,xin Me dung bo con ,con met moi qua Me oi ,xin Me lang nghe va nhan loi con nai van .Amen


Con cua Me
24 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen


Anne Thao
24 Jul 2013

Lay Chua con xin ngai cuu giup con qua Khoi con hoan nan nay,cau xin Chua ban cho con moi chuyen deu em xui ,suon se .Hien bay gio con rat la lo so ,con khong biet ngay Mai va ngay mot se ra Sao nua .Cau xin Me cuu con voi .xin Me thuong chap nhan loi con cau xin.amen


ANNA
24 Jul 2013

Xin cho con duoc gap thay,gap thuoc,de mau het benh,xin cho nguoi con mai di lam xa duoc bang an,cho con dau,con re,di xung toi,va ruoc le,xin cho con trai nho dung me dam tran tuc,de yeu men Chua nhieu hon


người con bé nhỏ...
24 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
24 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
24 Jul 2013

Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


TRUNG
24 Jul 2013

Xin CHUA cho Linh hon Giuse huong nhan thanh CHUA .24 Jul 2013

nguyen xin chjo linh hon cua jalal vua moi qua doi som duoc huong nhan thanh chua amen24 Jul 2013

xin cho het cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam noi chon kuyen hinh som duoc huong nhan thanh chua amen24 Jul 2013

nguyen xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh day la nguyen uoc cua con xin chua thuong ban cho con duoc nhu y nguyen nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cho con nguyen xin chua thuong chap nhan loi con cau xin amen24 Jul 2013

lay chua neu la duyen no cua con va dennis thi xin chuc phuc cho con duoc hanh phuc xin cho he thany doi tanh biet trong nhau trong cua song va song hanh phuc het quang doi con lai neu nhu khong phai la duyen no do chua dinh ban thi xin cho con sang suot lay di nhung dau kho cho con nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chua du long thuong chap nhan loi con cau xin amen


Maria Hoang
24 Jul 2013

LAY CHUA , CHI CO CHUA MOI LA <CHU>VU TRU , THE NHUNG LOAI NGUOI VAN NGHI <MINH> LA CHU VU TRU ,XIN CHUA MO <DOI MAT MU >CHO HO phai nhanh chong hieu ra , de ho kip CANH TAN DOI SONG ,TRUOC KHI QUA MUON.Amen.


Maria Hoang
24 Jul 2013

LAY CHUA , CHI CO CHUA MOI LA <CHU>VU TRU , THE NHUNG LOAI NGUOI VAN NGHI <MINH> LA CHU VU TRU ,XIN CHUA MO <DOI MAT MU >CHO HO phai nhanh chong hieu rang , de ho kip CANH TAN DOI SONG ,TRUOC KHI QUA MUON.Amen.


Maria Hien nguyen
24 Jul 2013

Giesu Maria giuse, con men Yeu xin cuu roi cac linh hon , Giesu Maria giuse , con men Yeu xin cuu roi cac linh hon mo coi . Giesu Maria giuse con men Yeu xin thanh hoa Gia dinh con


nghiepngoc
24 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
24 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
24 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang! Con xin dang Ngay thu tu hom nay Len ban Tay yeu thuong of Cha. Xin tha thu va thanh hoa cuoc song of con. Nho Loi Cau bau of Me Maria va Thanh ca Giuse , xin ban cho tiem con hom nay co khach va xin Dom cho co nguoi mua tiem cho con. Con xin vi Danh Thanh Chua KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!!!


maria
24 Jul 2013

xin cho chi lon cua con manh khoe,de chi di dung duoc de dang,di du le va cac sinh hoat nha tho.khonh phai dau om nam mot cho.cho chi duoc hanh phuc ,vui tuoi vao tuoi xe chieu,xin nhan loi con keu xin..cam ta Chua


gia dinh maria va phaolo minh.
24 Jul 2013

lay on tren , xin phu ho va ban phuc lanh xuong chung con cung moi nguoi than yeu ! xin ban xuong on lanh ma chung con van hang khan nguyen , chung con xin cam ta on tren , amen.


Maria Hoang
24 Jul 2013

Lay Chua .Khi SU CAU NGUYEN ngay cang duoc XEM NHE ,thi qua that THE GIOI NAY DANG LAM NGUY.XIN TINH THUC CHUNG CON LUON LUON CHUA OI.Amen.24 Jul 2013


teresa phạm ngọc khánh thư
24 Jul 2013

con xin Chúa cho gia đình con được làm ăn kiếm được nhiêù tiền


gd con Anna
24 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh Gan va Tim cua vo chong con duoc khoi.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep va nhu y.Xin cho cac con co duc tin vao Chua manh hon.Xin cho con trai ut co viec lam.Xin Chua nhan loi con cau xin


maria nguyen
24 Jul 2013

cho con cua con tim duoc viec lam ,con cam on Chua....Chua dung bo con


HTT
24 Jul 2013

Lay Chua ! xin cho con co mot Duc Tin taht la vung manh de con vuot qua duoc nhung kho khan ve tinh than cung nhu vat chat trong cuoc song hien tai .Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve , manh khoe may man va hanh phuc.Cau cho moi dieu tot dep se den voi con .Amen


Agatha Huynh
24 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc bnh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho hai con cua con biet yeu thuong nhau , nang do nhau trong cua song .Cau cho hai con cua con song trong Duc Tin cua Chua.Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho .Amen


Anna Thuy Nguyen
24 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua da ban cho gia dinh nho be chung con mot dem ngu binh an, con cam ta on Chua da ban cho chung con nhung gi chung con cau xin. Lay Chua, chung con xin dang ngay hom nay cho Chua, xin Chua thuong ban cho chung con duoc nhu y, binh an, xin thuong lay thai nhi trong bung ma xin ban tran day hong an cho me con chung con duoc khoe manh. Amen.


Agatha
24 Jul 2013

Lay Chau, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
24 Jul 2013

Lay Chau, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen24 Jul 2013

Lay Me Maria con xin dang Me ngay hom nay cua con, cong viec cua con, cac con cua con, xin Me chuc lanh xin Me huong dan de con cua con tim duoc nhung nguoi VN ban tot co dao cong giao. Con tha thiet van xin cung Me xin Me nham loi con cau xin. Amen24 Jul 2013

Lay Me Maria xin chuc lanh cho con gai cua con di ngay WYD duoc moi su binh an, nhieu on lanh cua Chua va gap duoc nhung ban VN tot va duc tin cang vung manh hon va dem rao giang niem tin den voi cac ban chung quanh. Con xin chan thanh cam on


maria
24 Jul 2013

Me oi, con phai lam gi bay gio? da noi tieng chia tay roi, nhung long con buon lam. Me oi, chac do la Thanh Y cua Me cho nen chong con ngay bay gio van khong hieu tai sao con lai ra di, loi tai con, loi tai con tat ca, xin Me hay giup xuc cho con trong luc nay, con gai va cha me cua con can con rat nhieu, con khong muon vi mot nguoi chong ma gia dinh cua con, con gai cua con phai buon vi con. Lay Thanh Ca Giuse, xin cung den voi chong con, de cho chong con them nhieu ngu luc, sang suot va binh tinh, ban nhieu hong an den cho chong con. con luon muon moi dieu tot dep den voi chong con ma thoi. tuy khong con gi voi nhau, nhung con chi muon chong con tot. con muon van cam ta on Chua, Me, va Thanh Ca Giuse.


samac_tinhyeu
24 Jul 2013

chua oi.me maria oi.ko hieu sao long con bi xao tron len ko ro ngyuen nhan.hom cn con buon oi la buon.2ngay sau c con bi mat cap dt.con hom nay con thay minh kho chiu ko die nta dc.con nghi den 1nguoi la cout ,khi dt thi biet co binh va di kham binh.them phan qua di cho ma ko di lay dc,con cug nong ruot chang ai di voi con,vi qua thi nho nhung tam long thi lon,nen con muon di lay la vay.con 1em bi lo xtbay gio con co gang keo lai nhung sao con lai co khuc mac voi og cha so,va khoang cach do ko the keo lai gan dc nua chua a,vi vay con lai muon buong xuoi.nhung lai so em do bo dao mat.con thay minh dung giua 2loi duong chua a.long con kho chiu lam.con thay minh vac thanh gia ko nang nhung sao cu bi te hoai.xin chua va me maria bien doi thanh gia nhe nhang hon giup con co nghi luc va y chi de vuot quava xoa tan di buon phien trong long con.con se tiep tuc phuc vu chua sot sag hon con xin cam ta chua me maria thanh ca giuse muon van cam ta


Maria Kim
24 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va chi con, giup hai nguoi manh khoe, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, chi an uong duoc va mau binh phuc, chau Khoa tim duoc viec lam tot, ho so nha cua tien hanh nhanh chong, tot dep, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen24 Jul 2013

Xin Chua thuong ban cho con trai con Duoc qualified for us amateur con xin get long cam ta on Chua


Giesu Maria Giuse con mến yêu
24 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Hong Linh
24 Jul 2013

Xin ĐứC trinh nữ Maria và Thánh cả Giuse chuyển cầu lên Thiên chúa làm phép lạ,ban cho con được ơn:cho con biết tin anh HƯng sớm nhất qua email hay tin nhắn anh gửi con sớm nhất để con khỏi lo lắng .Con xin ĐứC Trinh nữ Maria và Thánh cả Giuse chuyển cầu lên Thiên chúa làm phép lạ soi sáng anh Hưng cảm nhận con là người con gái tốt ,qua email con gửi ,qua cách nói chuyện của con,qua cách sống của con ,để anh thường xuyên liên lạc với con ,tin con ,yêu thương con nhiều hơn nữa và có quyết định sớm nhất đi đến hôn nhân với con ,đừng làm con tổn thương.Con ngàn lần cảm tạ Đức trinh nữ và Thánh cả Giuse muôn đời ,con ngàn lần cảm tạ Lòng Thương xót Chúa muôn đời .Amen .


Hong Linh
24 Jul 2013

Xin ĐứC trinh nữ Maria và Thánh cả Giuse chuyển cầu lên Thiên chúa làm phép lạ,ban cho con được ơn:cho con biết tin anh HƯng sớm nhất qua email hay tin nhắn anh gửi con sớm nhất để con khỏi lo lắng .Con xin ĐứC Trinh nữ Maria và Thánh cả Giuse chuyển cầu lên Thiên chúa làm phép lạ soi sáng anh Hưng cảm nhận con là người con gái tốt ,qua email con gửi ,qua cách nói chuyện của con,qua cách sống của con ,để anh thường xuyên liên lạc với con ,tin con ,yêu thương con nhiều hơn nữa và có quyết định sớm nhất đi đến hôn nhân với con ,đừng làm con tổn thương.Con ngàn lần cảm tạ Đức trinh nữ và Thánh cả Giuse muôn đời ,con ngàn lần cảm tạ Lòng Thương xót Chúa muôn đời .Amen .


Hong Linh
24 Jul 2013

Xin ĐứC trinh nữ Maria và Thánh cả Giuse chuyển cầu lên Thiên chúa làm phép lạ,ban cho con được ơn:cho con biết tin anh HƯng sớm nhất qua email hay tin nhắn anh gửi con sớm nhất để con khỏi lo lắng .Con xin ĐứC Trinh nữ Maria và Thánh cả Giuse chuyển cầu lên Thiên chúa làm phép lạ soi sáng anh Hưng cảm nhận con là người con gái tốt ,qua email con gửi ,qua cách nói chuyện của con,qua cách sống của con ,để anh thường xuyên liên lạc với con ,tin con ,yêu thương con nhiều hơn nữa và có quyết định sớm nhất đi đến hôn nhân với con ,đừng làm con tổn thương.Con ngàn lần cảm tạ Đức trinh nữ và Thánh cả Giuse muôn đời ,con ngàn lần cảm tạ Lòng Thương xót Chúa muôn đời .Amen .24 Jul 2013

Lay Chua con cam on Chua da cho con mot ngay qua binh an,xin Chua thuong xot den nhung nguoi da binh hoan,kho khan trong cuoc song xin Chua huong dan va an ui ho.Xin Chua ban cho cha me hai ben duoc khoe manh va co long kinh mem Chua,Xin Chua gin giu gd anh chi con de ho duoc on dinh.Xin Chua chua nhung binh tat cua con,con cai con va cho con cua con duoc nhu y .Con cam ta Chua moi ngay suot doi con


nguoi con cua Chua
24 Jul 2013

xin cho con cua con tim duoc viec lam,Con Ta on Chua..24 Jul 2013

xin cho con cua con tim duoc viec lam.Con xin Ta on Chua.24 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA HONG AN CHUA DA BAN CHO CON, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA XIN THANH HOA NGAY DHGT TOAN QUOC, XIN CHUA THANH HOA DTC VA TAT CA MOI NGUOI THAM DU DAI HOI, XIN CHO THOI TIET TOT DEP VA MOI SU BINH AN LAY CHUA, XIN BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA CON XIN CHO CON LUON TRUNG THANH VOI CHUA, XIN CHO CON LUON VUNG VANG TIN THAC VAO CHUA, LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIVE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN24 Jul 2013

Maria con xin cảm tạ ơn chúa đã ban nhiều hồng ân cho chúng con, con xin phó thác tất cả cho chúa quan phòng xin gìn giữ chúng con và giúp con biết sống theo ý chúa. xin chúa tha thứ các lỗi lầm con phạm.xin dâng công việc cuộc sống dể chúa làm chủ cuộc đời chúng con.24 Jul 2013

AnNa con xin phó thác cuộc sống gia đình con cho chúa, xin chúa quan phòng và dẫn dắt chúng con biết sống theo ý chúa, xin cho con sự khôn ngoan sáng suốt để con biết làm các việc mà chúa đã chọn con làm, xin cho các con của con biết lắng nghe lời chúa,tin tưởng và luôn trông cậy vào chúa. con tín thác vào chúa.


haley
24 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe, cho giay to cua chong con duoc xuong xe, va ban cho gia dinh con duoc nhieu hong an cua chua va me maria


haley
24 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe, cho giay to cua chong con duoc xuong xe, va ban cho gia dinh con duoc nhieu hong an cua chua va me maria24 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen24 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Maria Hoang
24 Jul 2013

Lay Chua , O My ,nha nao cung co xe hoi , nha Tho mat ruoi , cho ngoi em ai ,van vang tanh ,vang ngat nguoi du Le.CHUA VAN CO DON HANG NGAY.Cac LM van thui thui lam Le cho vai nguoi Cao nien, luon vang bong Tre con va thanh nien Nam,nu.Con nai xin Chua thanh hoa ho.Cong lao di TU MOT DOI .Amen.


Maria Hoang
24 Jul 2013

Lay Chua ,Con cau cho 2 L/hon Giuse va 2 L/hon Maria da qua doi ,MAT XAC tren bien , tren duong di vuot bien.Amen.


Grêgôriô
24 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục.


ANNA TRANTHIKIMLIEN F D
24 Jul 2013

LAY ME MARIA CUNG THANH CA GIUSE XIN BA THANH ANNA LA QUAN THAY CUA CON XIN HAY CHUYEN LOI CAU NGUYEN CUA CON LEN THIEN CHUA LA CHA DAY UY QUYEN VA TOAN NANG LAY CHA A BA YEU DAU CUA CON CON LUON TIN THAC VA TRONG CAY O NOI CHA VA CON CUNG DANG LEN CHA CUOC SONG HANG NGAY VA TUONG LAI CUA GIA DINH CON MOI SU CON PHO THAC VA CON TRONG CAY O NOI CHA CON XIN MAU THANH CHAU BAU NGOC NGA CUA CHUA HAY BAO PHU VA NIEM AN TRONG CAN NHA MA CON DA XIN CHUA LAM CHUA VA LAM CHU TRONG GIA DINH CON XIN CHA BAN CHO GIA DINH CON MOI SU LANH BINH AN VA CAC CON CUA ON CO DUOC SU VUI VE VI CO SU HIEN DIEN CUA CHUA TRONG GIA DINH CON A MEN


Maria Ha
23 Jul 2013

LAy Chua, xin cho con cua con ngay mai di mo rang khon duoc moi su suong se, binh an va se chong lanh lan. Xin cho no biet tu take care no nhu y no mong muon. Xin cho no dung qua' cung dau, dung lam cho con kho so, lo lang. Con xin ta on Ngai.


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Jul 2013

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa ban cho con gái của con lòng quyết tâm, sự tự tin, lòng dũng cảm để có thể chọn chuyên khoa một cách sáng suốt. Cho con gái của con trong kỳ thi ngày hôm nay được mọi sự tốt đẹp. Con xin Chúa soi đường chỉ lối cho con gái của con sống theo ý Chúa. Con cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh trên trời, nhất là công nghiêp vô cùng của Chúa Jesu Kito là Chúa chúng con Amen23 Jul 2013

Lay Chua xin Chua ban cho con soan giao an phong van duoc tot. Lay Chua con pho thac moi su trong tay Chua.23 Jul 2013

Lay Chua xin Chua luon o ben gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua soi sang cho con biet hoc tap, tot nang dong tu tin va hoan thanh tot nhiem vu cua minh.


phanxicoxavier, Nguyen
23 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Anne thao
23 Jul 2013

Xin Duc Me cuu giup con qua Khoi con hoan nan nay ,con so qua Duc Me oi ,neu nhu con tro lai nhu hoi sang thi con se dua so dien thoai cho nguoi ta , bay gio toi roi da muon roi Me oi. Me oi bay gio con phai lam Sao day.Xin Me va Duc Kito cuc giup .Amen


Maria Tam Thuong
23 Jul 2013

Lạy Chúa! con xin dâng ngày mới và mọi sự thuộc về con cho Chúa: gia đình, công việc....xin Chúa chúc lành và thánh hoá tất cả. Amen!23 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen23 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen23 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen23 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen23 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men23 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men23 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men23 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men23 Jul 2013


Mariangatran
23 Jul 2013

LAY CHUA CON LA KE CO TOI XIN CHA THA TOI CHO CON XIN CHUA VA ME THUONG BAO VE DUC THANH CHA CUNG CAC LINH MUC TU SI NAM NU ,XIN BAO VE GIOI TRE CUNG NHUNG NGUOI VO THAN TIM THAY CHUA VA ME ,XIN DUNG BO CHUNG CON AMEN,XIN CHO CHUNG CON AN CU LAAP NGHIEP TRONG CUOC SONG TAM BO NAY AMEN


Mariangatran
23 Jul 2013

LAY CHUA CON LA KE CO TOI XIN CHA THA TOI CHO CON XIN CHUA VA ME THUONG BAO VE DUC THANH CHA CUNG CAC LINH MUC TU SI NAM NU ,XIN BAO VE GIOI TRE CUNG NHUNG NGUOI VO THAN TIM THAY CHUA VA ME ,XIN DUNG BO CHUNG CON AMEN,XIN CHO CHUNG CON AN CU LAAP NGHIEP TRONG CUOC SONG TAM BO NAY AMEN


teresa Thanh
23 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn.Amen


teresa Thanh
23 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con xin cảm tạ Ba Ngôi THiên Chúa đã gìn giữ gia đình con một đêm ngon giấc, Chúa ơi con lại rơi vào bế tắc nữa, đi lấy hàng về bán mà bị thiếu tiền con xin phó thác cho Ngài xin Ngài lo liệu tất cả mọi sự cho con. Chúa ơi hôm nay con đi lấy hàng xin Chúa ban cho con lấy ở chỗ nào mà giá rẻ để con bu6n bán cho có lời để trả nợ nghe Chúa ơi, lạy Chúa Thánh Thần xin đồng hành cùng con mãi mãi và xin hãy thánh hóa công ăn việc làm của con cho thuân buồm xuôi gió . Amen. Lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, Các Thánh Trên Trời, Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Thánh Tê Rê Sa xin cầu bầu cùng Chúa như ý con xin. Amen


nguoi me kho tam.
23 Jul 2013

xin cat benh cac benh man tinh cho vo chong cung con ,cho cac con,chau het ben di ung va suyen,cho moi nguoi duoc bang an khoe manh ,thuong yeu dum boc lan nhau.chung con cau xin Chua,Xin nhan loi con cau xin....


maria nguyen
23 Jul 2013

cho con cua con tim duoc viec lam,cho con duoc lam du gio vao mua fall sap toi,cho moi nguoi di den noi ve den nha duoc bang an,chung con luon biet cau nguyen ,trong cay ,tin tuong vao tinh thuong yeu quan phong cua Chua va loi cau bau cua Me chi Thanh,Thanh Ca va cac Thanh tren Troi.Xin nhan loi con keu xin...


VinSon Maria
23 Jul 2013

Lay CHUA GIESU xin cho con duoc on khon ngoan ,de dan dat gia dinh ,va moi nguoi trong gia dinh luon tin thac vao CHUA .Amen.


ĐAMINH - NGUYỄN KHANH
23 Jul 2013

XIN CHO CON LUÔN Ý THỨC RẰNG CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN TRONG CON.


Thresa
23 Jul 2013

Lay Thanh Gia con xin dang gia dinh con trong tay Ba Dang


MARIA PHUONG BAO
23 Jul 2013

LAY CHUA .neu dep long CHUA con khan nai long thuong xot CHUA thuong den tat ca chung con la nhung nguoi con cua CHUA .xin CHUA doai thuong nhan loi tat ca chung con cau nguyen nhung loi van xin cung CHUA .LAY CHUA XIN THUONG XOT CHUNG CON va ban cho chung con duoc nhu y nguyen


ANNA
23 Jul 2013

Xin cho gia dinh binh an,cho con di lam xa duoc binh an,xin cho con trai nho duoc men yeu Chua nhieu hon,tranh xa tran tuc,cho con khoi benh


Con cua Me
23 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen23 Jul 2013

Lay Me Maria xin chuc lanh cho cac con cua con cho cac con cua con tim duoc ban tot ban VN hoc hanh ra truong. Con xin cam ta on Me rat nhieu. amen


Thu Pham
23 Jul 2013

Lay Me ! Con pho dang Len Me Gia dinh cua con . Xin cho Gia dinh con luon duoc binh an , khoe manh . Cong Viec lam luon duoc on dinh . Con ta on Me . Amen23 Jul 2013

xin cho tuan dai hoi gioi tre duoc bang an , xin chua gin duc giao hoang duc quy giam muc linh mic tu si toan the gioi tre amen .23 Jul 2013

Lay Chua con Nguyen xin Chua thuong ban cho con trai co Duoc qualified for us amateur con xin get long cam ta Chua


TINA PHAM
23 Jul 2013

CHUA OI , CON DANG DIEU TRI CHEMO DO CHUA OI . XIN CHUA TIEU DIET CAC KHOI U , CUC BUOU O TRONG GAN, XUONG . CHO CON SUC KHOE, DE VUOT QUA TAT CA. CHUA OI, CON CHI BIET PHO THAC CHO CHUA THOI ,CON CHANG BIET LAM CHI BAY GIO , CHAY DEN CHUA TAM SU DE DUOC AN UI,CHE CHO, XIN CHUA LUON LUON, MAI MAI BEN CANH CON CHUA OI . CON TA ON CHUA


Anna Thuy Nguyen
23 Jul 2013

Lay Chua Giesu, con tin thac noi Chua, con xin Chua dac biet thuong lay thai nhi trong bung con ma ban tran day hong an cho thai nhi duoc phat trien khoe manh. Lay Chua, con cau xin Chua giu gin gia dinh con, giu gin me con chung con. Amen.


Maria Hoang
23 Jul 2013

Lay Chua ,xin them on can dam , dut khoat cho con cai cua con , de chung cham dut hut thuoc la , mua sam tao lao , thich chu khong vi can.Biet chia se thuc pham cho tre em ngheo ,doi .Amen.23 Jul 2013

Con Nguyen xin Chua thuong ban cho con trai con Duoc qualifier cho us amateur


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Jul 2013

Lạy Chúa con vinh danh Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình con bình an và hồng ân. Kính xin Chúa ban cho vợ con bình an và ơn khôn ngoan để vợ con có thể chu tòan công việc, xin giúp cho vợ con thật sáng suốt biết đối phó với mọi hòan cảnh một cách khôn ngoan và vửng tin vào Chúa, vì vợ con đang ở trong hòan cảnh thật khốn khó, xin cho vợ con được hết bệnh đau tim, nhức đầu và trầm cảm. Lạy Chúa Jesu xin hảy giúp vợ con qua khỏi cơn khốn khó này, và giúp đở cho vợ con có được việc làm. Kính xin Mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh ở trên trời cầu cho chúng con.Amen


Maria mai
23 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang! Con xin dang Ngay thu ba hom nay Len tinh yeu thuong of Cha, xin cho con bier Nghe Loi Chua ca biet dem ra thuc hanh de xung dang lam anh em voi Chua Jesus. Nho Loi chuyen Cau of Me Maria va Thanh Ca Giuse xin ban cho h nay tiem con co khach va xin cho co nguoi som mua tiem, con xin vi Danh Thanh Chua Jesus KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!!!


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Jul 2013

Kính xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse thương gia đình con, giúp đở cho vợ và con gái được khỏi bệnh. Con kính dâng lên Chúa gia đình chúng con, Kính xin Chúa ban bình an và sự khôn ngoan cho chúng con, cho con cái của con biết trông cậy và kính mến Chúa, và cho mọi người trong gia đình nội ngoại, nhất là má con, vợ con và tất cả con của con được nhiều sức khỏe, mọi sự bằng an. Xin cho gia đình con tai qua nạn khỏi. Kinh xin Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh ở trên trời, cầu cho chúng con.Amen


Luca Nguyen
23 Jul 2013

* * Xin cầu nguyện cho ĐTC Franciscô đang tông du Sứ vụ mục vụ Đại hội Giới trẻ toàn thế giới tại Brazil được thành công. *** Xin cho Giáo Hội VN có được những Mục tử khôn ngoan, dũng cảm, chu toàn nhiệm vụ dẫn dắt và bảo vệ đàn chiên.


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Jul 2013

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa ban cho con lòng quyết tâm, sự tự tin, lòng dũng cảm để con có thể sống và làm việc tốt hơn. Con xin Chúa soi đường chỉ lối cho con theo ý Chúa. Con xin Chúa cho con được khỏi bịnh. Kính xin Chúa và Đức Mẹ giúp cho con có được việc làm ngày hôm nay. Con cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh trên trời, nhất là công nghiêp vô cùng của Chúa Jesu Kito là Chúa chúng con Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Jul 2013

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa ban cho con gái của con lòng quyết tâm, sự tự tin, lòng dũng cảm để có thể chọn chuyên khoa một cách sáng suốt. Cho con gái của con trong kỳ thi ngày hôm nay được mọi sự tốt đẹp. Con xin Chúa soi đường chỉ lối cho con gái của con sống theo ý Chúa. Con cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh trên trời, nhất là công nghiêp vô cùng của Chúa Jesu Kito là Chúa chúng con Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Jul 2013

Lạy Chúa, Con cầu xin Chúa ban cho con gái của con lòng quyết tâm, sự tự tin, lòng dũng cảm để có thể chọn chuyên khoa một cách sáng suốt. Cho con gái của con trong kỳ thi ngày hôm nay được mọi sự tốt đep. Con xin Chúa soi đường chỉ lối cho con gái của con sống theo ý Chúa. Con cầu xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và các thánh trên trời, nhất là công nghiêp vô cùng của Chúa Jesu Kito là Chúa chúng con Amen


nghiepngoc
23 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
23 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Anna Thuy Nguyen
23 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua da ban cho gia dinh nho be chung con mot dem binh an. Lay Ngai, con xin dang ngay hom nay cho Chua, xin Chua thuong giu gin chung con, xin ban on Chua Thanh Than soi sang de nhung hanh dong va loi noi chung con tran day su khon ngoan sang suot. Lay Chua, con cau xin Chua thuong lay con la ke toi loi, xin thanh hoan va day do con cho con moi ngay moi tot hon, lam con xung dang cua Ngai. Cau xin Chua thuong lay thai nhi trong bung con, ma cho thai nhi phat trien khoe manh, me con chung con duoc me tron con vuong, gia dinh chung con moi vien nhu y binh an. Amen.


gd con Anna
23 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc lanh. xin cho binh nhuc dau con duoc mau khoi, xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin ban cho con co suc khoe va xin Chua chi cho con biet viec phai lam .Xin Chua nhan loi con cau xin


HTT
23 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin cho con co Duc Tin that vung vang vao Chua de con co day du can dam vuot nhung kho khan truoc mat. Cau cho moi dieu tot dep se den voi von .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
23 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con biet eu thuong nhau , cung cham soc cho nhau , thong cam cho nhau .Cau xin cho ho song trong Duc tin va tinh thuong cua Chua.Cau cho moi dieu den voi ho that la tot dep.Amen


Agatha
23 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse vav cac Thanh xin ban cho gia dinh con cung nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho linh hon GIuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Cau cho con gai cua con luon duoc vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Con cui dau cau xin .Amen


người con bé nhỏ...
23 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
23 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
23 Jul 2013

Lạy Chúa...Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.23 Jul 2013

Xin Chua Giesu, Me Maria va Thanh Ca Giuse phu ho cho con chup hinh mri duoc ket qua binh an. Xin nham loi con cau xin.


An Danh
23 Jul 2013

Xin Thien Chua Giu ginh gia dinh con duoc binh an va cho con mua duoc nha on dinh doi song.


te re sa Thanh
23 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn. Amen


te re sa Thanh
23 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã dành cho gia đình con, Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa xin ở với gia đình con mãi mãi, xin Ba Ngôi Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng con từ công ăn việc làm của con, xin Ngài luôn Thánh hóa công việc làm ăn của con để con có tiền trả nợ. Xin ban cho con cái của con luôn khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời và lớn lên xin đẹp lòng Chúa và chọn cho chúng được đi tu. Xin ban cho ba mẹ và anh chị của con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Amen, lạy Mẹ Maria , Thánh Giu Se, Các Thánh Trên trời, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Têrêsa bổn mạng của con, xin cầu cùng Chúa như ý con xin. Amen23 Jul 2013

Lay Chua con cam ta ngai da cho con mot ngay qua binh an,xin Chua gin giu ba me va ma chong con duoc khoe manh bot dau don trong tuoi gia.Xin Chua them suc va an ui nhung nguoi dang kho khan trong cuoc song,nhung nguoi dan mac nhung binh hiem ngheo xin Chua an ui ho.Xin Chua ban cho moi anh em chung con biet yeu thuong ,tha thu co long quang dai.Xin Chua ban cho gd anh chi con duoc on dinh .Con cam ta Chua moi ngay sout doi co.


gioanbaotixita
23 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức Tin này.


maria
23 Jul 2013

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa chước cám dỗ. Thế gian,Ma quỉ, Xác thịt, xin cho được siêng năng Xưng tội, Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Maria Kim
23 Jul 2013

Lay Me Lavang Cha Buu Diep cac Thanh Tu Dao Viet Nam xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, chi an uong duoc va mau binh phuc, chau Khoa tim duoc viec lam tot, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song dao duc, binh an, hoa thuan , yeu thuong. Amen


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
23 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Chau
23 Jul 2013

Lay Chua! Xin chi cho con biet phai lam sao.Chua oi cuoc song con qua be tac,tuyet vong ,con khong biet minh phai lam sao.Chua oi xin nhan loi cau xin cua con ma cuu giup con ,vuot qua moi su kho khan no nan nay.xin Chua nang do cho che cho con.xin cho con co tien tra het no.Chua oi con muon co mot cuoc song binh thuong nhu moi nguoi,khong phai lo tien tra no,tien loi.con that su met moi ,tuyet vong lam Chua oi.23 Jul 2013

LAY CHUA CON CAM TA NHUNG HONG AN CHUA DA BAN CHO CON, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA XIN CHUA THANH HOA DTC, VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA CON, XIN BAN CHO CON THANH THAN CHUA, XIN CHO CON LUON KIEN VUNG PHO THAC VAO CHUA. LAY CHUA, XIN CHO NGAY DHGT DUOC BINH AN, VA TRAN DAY THANH THAN CHUA. LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II,C HA PHANXICCO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Anna Nguyen thi kim Anh
23 Jul 2013

Lay cha vi cuoc kho nan cua Chua Gs Kito Xin Thuong Thanh hoa moi viec cua con, trong tinh Thuong cua chua va Xin nang do va giup con theo long tu bi nhan hau cua Chua Amen Gs con dat niem tin noi ngai Xin Thuong xot con.


Anna Nguyen thi kim Anh
23 Jul 2013

Lay Chua tu nhan Xin Thuong ban xuong cho con nhung on an lanh,va Xin cung co duc tin cua con theo long, nhan hau cua chua.


Anna Nguyen thi kim Anh
23 Jul 2013

Lay Chua tu nhan Xin Thuong ban xuong cho con nhung on an lanh,va Xin cung co duc tin cua con theo long, nhan hau cua chua.


Nguyen Manh Florida .
23 Jul 2013

Xin soi sang cho con duoc biet nhung GI con phai lam Xin Dan dat con ban cho con Giai quyet duoc Cong viec con dang gap kho khan.xinThanh Than Ngoi Ba Thien Chua soi sang cho con Lay Me Maria Xin cuu gimp con.Xin cho con di dugong duoc binh an de Giai quyet su kho khan con dang gap Con cam ta Me .23 Jul 2013

Dear God, Thank you for sending chi M to remind me of my responsibility to You. Please help me to be more like our patron saint of our group. Make me love you like her. To be able to proclaim the love like she did. Thanks for the blessings you have given me. Maria L


Maria mai
23 Jul 2013

Con xin Loi Chua vi con da hon voi Bo of con . Xin Chua tha toi cho con va xin Chua ban cho Bo con binh tinh va binh an. Xin Chua nham Loi con Cau xin, xin Me Maria Cau bau va ban on xuong tren Gia dinh con. Amen! Amen! Amen!!!!


Gioan Bosco Tống Lê Huy (Việt Nam)
23 Jul 2013

con xin cau cho cac linh hon, Maria, Giuse, Maria, Augustino, và các linh hồn cô đơn đã ly trần.23 Jul 2013

nguyen xin chua dan duong cho con sang suot nhan dinh dieu gi con can lam va dieu gi con can tranh xin cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc song hanh phuc het quang doi con lai cua con neu nhu phai duyen no cua con voi dennis thi xin thay doi tam tanh cua he va xin chua phuc cho con neu nhu khong phai duyen no thi xin soi sang cho con de con khong phai chiu nhieu dau kho, xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua nguyen cau xin chap nhan loi cau cua con duoc nhu y nguyen amen


Maria trinh puckett
23 Jul 2013

Xin chua ban cho gia dinh con duoc hanh phuc va ban cho chong con luon biet lo lanh cho Gia dinh va thuong ieu vo con va ban cho giay to cua contrai con duocthuan loi de con trai con som toan tu cung voi con amen


Haley
22 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho gia dinh dinh con duoc nhieu hong an va long thuong xotcua chua va me maria22 Jul 2013

LAy Chhua con pho thac moi su trong tay Chua.22 Jul 2013

Lay Chua xin Chua luon gin giu gia dinh lon cua kcon moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua hom nay con biet ket qua phong van con xin pho thac moi su trong tay Chua, xin Chua luon o ben soi sangh nhung buoc con di.


maria Lan
22 Jul 2013

Xin cam ta Me Maria ,thanh ca Giuse ,con xin cac ngai cau xin cung Chua cho cac linh hon con dang o noi luyen toi ,xin Chua thu tha phan phat ,som dua cac linh hon ve huong nhan thanh Chua .


Teresa Mai
22 Jul 2013

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho Ba con trong luc nay. An ui tat ca gia dinh con, nhat la Ba con, hien dang benh nang trong thu vien. Xin Chua gin giu den cho Ba con. Amen.


PaulNKT
22 Jul 2013

Lạy Chúa, con biết lúc này con quá yếu đuối, và bất lực trước những giới hạn về khả năng và sự ươn lười. Xin Chúa giúp con vượt qua. Đặc biệt, thời gian gần đây con bị cám dỗ vi phạm điều răn thứ sáu. Con đã cố gắng nhưng dường như không tiến triển. Xin Mẹ Và Thánh cả cầu thay nguyện giúp và soi sáng cho con


maria huonghoang
22 Jul 2013

lạy mẹ maria con xin dâng gia đình con lên mẹ xin mẹ giúp mỗi nghười trong gia đình con biết sống đẹp lòng chúa, biết yêu thương nhau, xin mẹ giúp chúng con vượt qua những khó khăn mà chúng con đang mắc phải amen


Theresa Hoai Huong
22 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Chúa ơi ngày hôm qua con không gặp được người chủ hàng, nhưng hôm nay con lại tiếp tục đi nữa, con tin rằng Người đang thủ thách con, Người sẽ ban cho con những ơn cần thiết nhất vào những lúc con gần như là tuyệt vọng, con tin và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa, con mời Chúa luôn đồng hành cùng con, đừng để con sai đường lạc lối một lần nữa, con thiết tha van nài lên cùng Chúa. Hôm nay con đi gặp người chủ hàng, con mời Chúa đồng hành cùng con, xin Chúa ở trên môi, trên miệng của con để con biết nói những lời dễ nghe và biết cách thuyết phục người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con, con tin rằng Chúa sẽ sắp xếp mọi sự tốt đẹp cho con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa n
22 Jul 2013

Lay Thanh Gia con xin dang gia dinh con trong tay Ba Dang xin ban cho chung con Duc tin duc cay duc men binh an suc khoe song dep long Chua


Theresa Hoai Huong
22 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
22 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
22 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
22 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


ANNA
22 Jul 2013

chau gai con som co viec lam


ANNA
22 Jul 2013

Chi gai con khoe manh, sinh em be duoc me tron con vuong


ANNA
22 Jul 2013

Sam hoi


ANNA
22 Jul 2013

Khiet Tinh trong tam hon


ANNA
22 Jul 2013

Khiem ton


phanxicoxavier, Nguyen
22 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


ĐAMINH-NĐH
22 Jul 2013

Me oi! xin Me doai thuong gia dinh nho cua con me dang can me che cho phu ho ui an, Xin me cau bau cung Chua cho Vo & dua con trong bung vo con duoc khoe manh, chung con rat buon va rat so phai bo di dua con nay, Xin Me cung soi sang cho cung con biet phai lam gi de vuot qua kho khan nay, Vo Chong con hien dang rat hoang mang lo so, Chung con chi biet trong cay va pho thac vao Chua va Me Maria, Thanh Ca Giuse


ANNA
22 Jul 2013

Xin cho con duoc binh an tam hon,xin cho cac con chau hoa thuan thuong yeu nhau,xin cho con khoi benh,xin cho con cua con dung mai me tien cua,vat chat tran tuc,de co long yeu men Thien Chua


ĐAMINH - NGUYỄN KHANH
22 Jul 2013

LẠY CHÚA! XIN CHO CON BƯỚC QUA SỰ SỢ HÃI CHÍNH BẢN THÂN CON ĐỂ CON DƯỢC TIẾN GẦN CHÚA HƠN.


Anna Thuy Nguyen
22 Jul 2013

Lay Chua, con cau xin Ngai thuong lay gia dinh nho be chung con, con cau xin Ngai thuong lay thai nhi trong bung con, ma cho thai nhi duoc tran day hong an cua Chua, phat trien khoe manh. Con cau xin Me Maria, Thanh Ca Giuse, va Cac Thanh cam on len Chua ho con, con cau xin cac Ngai thuong lay thai nhi trong bung con ma phu ho cho me con chung con duoc khoe manh, xin gin giu chung con. Amen.


teresa H
22 Jul 2013

Gia dinh bang an,con cai biet vang loi,moi nguoi trong gia dinh duoc manh khoe..


maria
22 Jul 2013

Me oi, con gai cua Me dang rat la buon va khong biet phai lam gi day Me? 2 dua con gai cua con da gan nhu khong con thich chong cua con nua, vo chong con cu cai lon, va giua con va chong con cu cai lon va khong vui ve gi ca, rat nhieu, rat nhieu mau thuan Me a. con khong the thuong con cua chong con duoc, con la ke toi loi trong chuyen nay, con khong thich chong con cu luc nao cung con trai cua anh, va cu lo lang cho con cua anh, con dang ghanh ghet voi con trai cua anh... con toi loi qua Me oi. va con cung khong thich em trai cua anh, dang song chung voi vo chong con, nhung khong lam bat cu chuyen gi giup con ca, con cung khong the noi gi duoc, cho nen rat la buc boi trong nguoi, con biet con cung sai trong chuyen nay, con xin loi Me, nhung Me oi, con biet lam gi day? con rat la muon co gang yeu thuong con cua anh, nhung tai sao con lai ghanh ghet nhieu qua vay? Bay gio lai den con gai cua con khong thich chong con vi chong con cu la con cua con hoai cho nen chung khong thich. vay bay gio con phai lam gi day Me? xin Me giup cho con, con la ke toi loi, muon ngan lay Me giup cho con phai biet lam gi? con dang roi lam, ben chong khong thuong yeu va ben con cai, con biet phai lam sao? xin Me giup con, Me cua con se khong bo con dau phai khong Me? Me oi, giup con, giup con Me oi.


Anna Maria Nguyen Thi Ngoc Hien
22 Jul 2013

Con Kinh xin Me Maria va Thanh ca Giuse Thinh cau Len Thien Chua giup con, con xin Chua ban on Lanh den cho Gia dinh con tuan moi duoc binh an, con con Chua quang phong giup con cho Tiem nail con duoc dong khach, con xin Chua giu gin khach giup con cho anh em con co Tien de lo cho Gia dinh con cai. Con xin tin thac vao Chua con xin Chua nhan loi con cau khan Amen


nghiengoc
22 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
22 Jul 2013

Xin dang Len Cha Toan Nang Ngay thu hai hom nay. Xin cho con nhan ra tung phep la Cha ban cho con trong moi giay phut cuoc song de con xo gang song xung dang voi tinh yeu thuong of Cha. Nho Loi chuyen Cau of Me Maria va thanh Ca Giuse, xin ban cho tiem con hom nay lam co khach va som co nguoi dong y mua tiem Cho con. Con xin vi Danh Thanh Chua Jesus KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!!!!


Con cua Me
22 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai con lo lang va met moi lam,benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen


Luca Nguyễn Lương Bằng
22 Jul 2013

Xin được ơn ăn năn trở lại cùng Thiên Chúa. Xin được như ý


gd con Anna
22 Jul 2013

Lay Chua, xin Thien Chua ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi, binh tim cua con dung tro lai. Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin cho cac con them long dao duc kinh men Chua va Duc Me nhieu hon.Chung con cau xin Chua


con maria nga
22 Jul 2013

lay chua quan phong xin dung bo con.amen


Terasa
22 Jul 2013

xin cho cac con va cac chau cua chung con biet song dao cac cha me cac chua luon nhac nho cac chau toi sang nho den Chua Me luon Amem22 Jul 2013

Lay Chua, con rat met moi, con rat buon ve thai do song vo tam, vo cam, ich ky, hep hoi, tham lam, si dien, tu cao, tu ai, cai toi qua lon va su gia doi cua nhung con nguoi ngay nay vi bi dong tien, vi quyen luc ma con nguoi nay nay song cha dap len nhau ma song, ko con co tinh nguoi gi nua roi. Nguoi ta bay gio song hu mat, hu nat, bo vo qua Chua oi, con chang the lam duoc gi ca ngoa tru dau xot, xot thuong cho nhung con nguoi dang lam than, than khoc, oan trach ma dang ho len cho Chua, cau xin den Chua giai thoat nhung con nguoi bo vo ay. Cuoc song bay gio cang luc cang kho khan nen con nguoi chung con gio tro nen dau kho hon de chong choi lai su song ma ton tai, ma ko co Chua thi cuoc song nay tro nen be tac, tuyet vong hon. Con biet rang chi can nhung nguoi xung quanh con tim thay Chua thi moi dau kho, lo lang, bat an se tan bien ma thay vao do la ngap tran hanh phuc va binh an nhung duong nhu co dieu gi ngan can ho den voi Chua du rang ho tin co Chua day nhung co 1 quyen luc gi do da ngan can ho den gan voi Chua nen con van nai Chua oi, xin thuong xot, xin giai thoat ba me, anh em, chi em dau cung nhung nguoi xung quanh con khoi su hu mat, hu nat cua cuoc song nay ma duoc on co Chua de tim thay su hanh phuc va binh an den muon doi dau cho the gian nay tro nen kho khan thu thach hon nua nhung co Chua thi moi su deu tot dep ca. Neu ko co Chua thi tuong lai sap toi chung con se ra sao de chong choi lai nhung dau kho thu thach se lien ti tiep ap toi day ? vi con biet cuoc song nay se moi ngay tro nen kho khan hon nen chung con can co Chua o cuoc doi nay, chung con rat can co Chua lam Chua oi, xin hay dung than xac va linh hon nay cua con nhu 1 cua le hy vat dang len Chua de qua con nhieu nguoi xung quanh con duoc on giai thoat, on cuu do, on co Chua vi con ko the chiu dung duoc khi thay nhung nguoi xung quanh con dau kho, con dau lam khi thay nhung nguoi than yeu xung quang con bo vo, lac loi. Nhin thay ho dau kho bao nhieu thi con thay minh co phuc va duoc on Chua chieu co bay nhieu vi nho co Chua ma con thay cuoc song nay rat doi binh an, hanh phuc den la thuong du rang moi su xay ra ko nhu y con muon va con luon thay duoc nhung dieu tot dep qua nhung kho khan thu thach da va dang xay ra voi con. Lay Chua, con la nguoi co phuc, xin cho nhung nguoi than yeu xung quanh con cung duoc co phuc nhu con. Con ko the nao hanh phuc khi thay nhung nguoi xung quanh con ko hanh phuc. Con ao uoc duoc chia se tinh yeu cua Chua den voi nhung nguoi xung quanh con. Xin xot thuong nhung con nguoi bo vo, hu mat, hu nat ngay nay Chua oi.


HTT
22 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho con co mot Duc Tin that vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .Cau cho moi dieu binh an , vui ve , hanh phuc se den voi con .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
22 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va Ca Thanh xin ban cho hai con cua con duoc vui ve , hanh phuc , binh an va luon yeu thuong nhau .Cau cho ho co mot Duc tin vung vang vao CHua de ho vuot qua duoc nhung kho khan ve tin than trong cuoc song hang ngay .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
22 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va Ca Thanh xin ban cho hai con cua con duoc vui ve , hanh phuc , binh an va luon yeu thuong nhau .Cau cho ho co mot Duc tin vung vang vao CHua de ho vuot qua duoc nhung kho khan ve tin than trong cuoc song hang ngay .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


teresa Thanh
22 Jul 2013

Gia Đình con cầu cho các linh hồn. Amen


Agatha
22 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve , mmanh khoe va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


teresa Thanh
22 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúng con cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình con, Lạy Ngài xin ở cùng gia đình con mãi mãi, xin ban cho công việc của con luôn có hàng đều đặn và năm nay cho con trả được 1/2 số nợ. Chúa ơi con sắp sửa mở tiệm văn phòng phẩm xin Ngài ban cho con buôn bán đắt hàng để mau trả nợ, xin cho con cái con được ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi vâng lời lớn lên xin cho chúng đẹp lòng Chúa và xin ban cho chúng có ơn gọi được đi tu, xin ban cho ba mẹ, anh chị của con luôn luôn khỏe mạnh và bình an trong tay Ngài, Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con xin Phó thác mọi sự lên cho Ngài.Amen, lạy Mẹ Maria, Lạy Cha Thánh Giu Se, lạy Các Thánh Trên trời, lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lạy Thánh tê Rê Sa bổn mạng của con, xin cầu bầu cùng Chúa như ý con xin. Amen


Anna Thuy Nguyen
22 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua da ban cho gia dinh chung con mot dem binh an. Con cam ta on Ngai da ban cho chung con cuoc song nay, da ban cho chung con o lam cha me, da ban cho chung con niem vui tron ven, thi con cau xin Chua luon luon o ben canh gia dinh chung con, xin gin giu chung con, con cai chung con va dac biet xin thuong ban cho thai nhi trong bung con duoc phat trien khoe manh. Xin Nguoi thuong giu gin me con con, xin Chua thuong ban cho chong con cong viec lam duoc tien trien tot dep, moi viec nhu y. Xin Ngai thuong con va xin ban cho cong viec con lam duoc suong se hon, moi viec nhu y. Amen.


Maria Kim
22 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va chi con, giup hai nguoi manh khoe, chi an uong duoc , Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Binh an, dao duc, hoa thuan , yeu thuong. Amen


vct Vũ Văn Ngân Hà Nội
22 Jul 2013

Gia đình con xin Đức Mẹ Maria,và Thánh Cả Giuse,ban cho vợ chồng con cái chúng con được mọi sự bằng an trong tay chúa.


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
22 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


gioanbaotixita
22 Jul 2013

Gia đình chúng con xin Tạ ơn Chúa ,Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đã gìn giữ Gia đình con được Bình an.


maria
22 Jul 2013

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn xin cho khỏi sa chước cám dỗ. Thế gian, Ma quỉ, Xác thịt ,xin cho được siêng năng Xưng tội, Rước lễ cho sốt sắng ,biết mở lòng ra với mọi người.


gioanbaotixita
22 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ, và làm chứng nhân trong năm Đức Tin này.


GD Micae
22 Jul 2013

Lay Chua Ba Ngoi. Con tha thiet nai xin long thuong xot cua Chua cuu giup GD con mau vuot qua con gian truan,thu thach nay... Xin Chua giu gin va nang do chung con, de tung thanh vien trong GD luon biet vung long trong cay vao Chua. Cau xin Me Maria,Thanh Ca Giuse cung cac thanh cau bau cung Chua cho GD chung con22 Jul 2013

Xin Chua cuu roi linh hon a .22 Jul 2013

Lay Chua xin Chua cho ban con bi te duoc nhanh chong het benh .22 Jul 2013

Lay Chua xin Chua cho con hoc tieng anh duoc tot, hoc huong dao hay va nhat la hoc dan duoc tot.22 Jul 2013

Lay Chua Giesu xin Chua luon hang gib giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu su khoe. Xin Chua luon o ben con de con hoc bietcach thuc hanh loi Chua, co gang hoc tap, nang dong tu tin va hoan thanh nhiem vu.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu con
22 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua , de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua . Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an & phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi.Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


Ann va cac con cau xin Me Yeu
22 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve , tu tin khiem nhuong bac ai giup cho nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha , an hiep . Xin Me cho Julie joey gap duoc nhung ban be tot at work & school. Xin Me gin giu cac con cua con luon khoe manh binh an& het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua . Xin Me giup con cua con nhe Me . con cam on Me .


Ann_NJ
22 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia sebuon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
22 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con .Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu , nghe loi con khuyen day . Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an . Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin . Amen .


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
22 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
22 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


Maria Nguyen
22 Jul 2013

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua soi sang va huong dan va them nghi luc de con de con duoc van nhan va tron trach nhiem. Cho cac con biet tha thu va thuong yeu nhau. Cho Co Em chong con duoc som binh phuc va nhan duoc su an ui cua Chua va GD.


haley
22 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua cin duoc moi su binh an va manh khoe. Xin ban cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho gia dinh con luon duoc nhieu on lanh cua Chua va Me Maria


teresa pham
22 Jul 2013

xin dang len chua cha chi thanh cac cha linh huong cha truong luan cha chanh cha thong . trong nhung ngay hanh huong va tinh tam lctx o fatima. xin chua gin giu va ban tran than khi cho cac cha. de huong dan chung con duoc huong duoc on mua nguoi thac lu ,do xong cho chung con va xin cho chung con biet sua doi cac tat xau . biet tho va kinh men thien chua la tat ca. amen.


teresa pham
22 Jul 2013

xin dang len chua chi thanh cac cha linh huong cha truong luan cha chanh cha thong . trong nhung ngay hanh huong va tinh tam lctx o fatima. xin chua gin giu va ban tran than khi cho cac cha. de huong dan chung con duoc huong duoc on mua nguoi thac lu ,do xong cho chung con va xin cho chung con biet sua doi cac tat xau . biet tho va kinh men thien chua la tat ca. amen.


teresa pham
22 Jul 2013

chuc tung thien chua ngoi khen thien chua ba ngoi. hom nay dai dg chung con hop mat o fatima tinh tam lctx va hanh huong ve voi me thanh maria . xin chua chuc lanh cho chung con tham du duoc tran day on chua thanh than va duoc biet tro lai tho phuong con thien chua. va biet song vang loi theo thanh y chua trao ban. va xin thanh ca giuse cau bau va chuyen loi cau xin con len thien chua . amen.22 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen22 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen22 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen22 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Cecilia Phuong Anh
22 Jul 2013

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Con nguyện xin Thánh cả GiuSe, Mẹ Maria, Chúa hài đồng Giê Su và toàn thể các Thánh Nam Nữ. Xin hãy soi sáng cho con trong lúc này cũng như trong suốt cuộc đời con, để con sống tốt hơn và làm cho GD con hòa thuận hơn. Vì hiện tại con có một người chị gái, nhưng lúc nào chị cũng kì thị ghen ghét con, GD con bay giờ ai cũng hiểu cho con nhưng lại chẳng giải quyết được. Chị đã từ và không nhận đứa em gái như con và cứ di nói xấu sau lưng con. Chúa ơi, Mẹ ơi con phải làm gì bây giờ. Xin các Ngài hãy soi sáng cho con và làm sao cho chi con tỉnh thức được trong cơn mê của lòng đố kị ghen ghét. Amen


ANNA TRAM
21 Jul 2013

xin chua giup con muon nha cho khac song co cuoc song nice hon..con co viec lam nhung khong co nguoi than...chua giup con tim duoc su binh an


Giuse Phạm Thế Hồng
21 Jul 2013

Con gái của con đi mổ mắt vào ngày thứ tư 24.07.2013 được bằng an


Grêgôriô
21 Jul 2013

Xin cha cầu nguyên cho linh hồn Giuse, Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Anna Nga
21 Jul 2013

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, con xin tín thác mọi sự của con trong tay Cha. Amen.


Theresa Hoai Huong
21 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Hôm nay con đi gặp người chủ hàng, con mời Chúa đồng hành cùng con, xin Chúa ở trên môi, trên miệng của con để con biết nói những lời dễ nghe và biết cách thuyết phục người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con, con tin rằng Chúa sẽ sắp xếp mọi sự tốt đẹp cho con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.21 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen21 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen21 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen21 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen21 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men21 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Theresa Hoai Huong
21 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
21 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
21 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
21 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


VinSon Maria
21 Jul 2013

Lay CHUA GIESU con dang gia dinh con cho CHUA xin CHUA luon dong hanh voi gia dinh con .Amen.


phanxicoxavier, Nguyen
21 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Maria Hoang
21 Jul 2013

Lay Chua , Xin cho nguoi Em dau ben Chong va Cha Me cua Co ay cham dut cai tri Nguoi chong that ky cuc , theo kieu chang giong ai , chi biet phia cua minh .te hon nguoi dung.Amen.


ĐAMINH - NGUYỄN KHANH
21 Jul 2013

LẠY CHÚA XIN CHO CON BƯỚC QUA NỖI SỢ HÃI CỦA CHÍNH MÌNH ĐỂ TIẾN ĐẾN GẪN CHÚA HƠN.


Maria mai
21 Jul 2013

Xin dang Len Cha Ngay Chua Nhat hom nay, xin yeu thuong va thanh hoa cuoc song cua Chung con. Dang Len Cha nho Loi Cau bau of Me Maria va Thanh Ca. Xin ban cho con som ban duoc tiem . Xin nham Loi con, amen! Amen! Amen!


Maria Hoang
21 Jul 2013

Lay Chua , Xin gin giu nhung ai muon song doi Tan hien , song tha thiet voi On goi , va cho Cac Chi em trong Dong can nang do , chia se, bao boc lan nhau cham dut ganh ti , hon , thua, Chua moi goi bang nhieu cach khac nhau ,CHUA CHON CON HON NGUOI CHON.Amen.


Maria Hoang
21 Jul 2013

Lay Chua , Xin gin giu ngung ai muon song doi Tan hien , song tha thiet voi On goi , va cho Cac Chi em trong Dong can nang do , chia se, bao boc lan nhau cham dut ganh ti , hon , thua, Chua moi goi bang nhieu cach khac nhau ,CHUA CHON CON HON NGUOI CHON.Amen.


Maria Hoang
21 Jul 2013

Lay Chua , xin CUU , va CHUA LANH ,Cac CUU CHIEN BINH LANH LAN hay TAT NGUYEN , trong Cac Cuoc CHIEN TRANH VO ICH ,DA , DANG va SE DIEN RA duoi su DIEU KHIEN CUA MA QUY ,mang KHUON MAT CON NGUOI , dang gieo rac KINH HOANG Tu Dong sang Tay , Tu Bac xuong Nam.Dan den Cac cuoc DI CU day Chet choc,,tren BIEN , Tren Rung ,ngay ca MAT XAC.OI LAY CHUA ,XIN DUNG BO CHUNG CON .Amen.


Maria Hoang
21 Jul 2013

Lay Chua , xin cho Nguoi Chong cham dut dam me Tien , may tinh vi da danh qua nhieu thi gio cho chuyen nay.Can quan tam den doi song cua chinh minh ,Chu tri doc kinh chung trong g/dinh , giu dao vi SY DIEN ma thoi , song ky cuc , khong quan trong xa hoi ,chi can TUI DAY TIEN la duoc ,Chua oi XIN CUU CHONG CON.Amen.


Nguoi Khan
21 Jul 2013

Lay Chua Xin Chua ban cho Vo cua con biet sang suot suy nghi den hanh phuc gia dinh va cac con cua con ma xa lanh nguoi ban trai DayToHenMon de tro ve voi con . Va ban cho DayToHenMon biet xau ho va nghi den luong tam toi loi ma an nan dung du do~ vo con nua~ .. con Xin Cam ta Chua.


Nguoi Khan
21 Jul 2013

Lay Chua Xin Chua ban cho Vo cua con biet sang suot suy nghi den hanh phuc gia dinh va cac con cua con ma xa lanh nguoi ban trai DayToHenMon de tro ve voi con . Va ban cho DayToHenMon biet xau ho va nghi den luong tam toi loi ma an nan dung du do~ vo con nua~ .. con Xin Cam ta Chua.


Nguoi Khan
21 Jul 2013

Lay Chua Xin Chua ban cho Vo cua con biet sang suot suy nghi den hanh phuc gia dinh va cac con cua con ma xa lanh nguoi ban trai DayToHenMon de tro ve voi con . Va ban cho DayToHenMon biet xau ho va nghi den luong tam toi loi ma an nan dung du do~ vo con nua~ .. con Xin Cam ta Chua.


TERESA XUAN - MAI - DO
21 Jul 2013

Lay chua Giesu, con tin thac noi chua xin Ngai thuong xot gia dinh chung con xin Ngai ban cho gia dinh cac em con duoc hanh phuc , vo chong hoa thuan va thuong yeu nhau bang tinh yeu chan that ; Xin chua gin giu mot nguoi em trai khac nua cua con duoc khoe manh luon song trong an nghia cua chua cho den hoi tho sau cung.


nghiepngoc
21 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
21 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Thu Pham
21 Jul 2013

Lay Me . Con dang Len Me Gia dinh cua con . Xin Me luon dong hanh voi Gia dinh con trong cuoc song hang ngay va ban nhung con can thiet cho Chung con . Con ta on Me . Amen


ny
21 Jul 2013

Xin cho con gai tim duoc ban doi chung thuy


Htt
21 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thah Ca Giuse va cac Thanh xin cho con co mot Duc Tin that vung vang de con vuot qua duoc nhung kho khan truoc mat .Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve , may man va hanh phuc .Cau xin cho moi dieu luon tot dep doi voi con .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
21 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc. Cau cho hai dua luon yeu thuong nhau , cung nhau vuot qua nhung kho khan truoc mat .Cau cho ho luon song theo tinh yeu thuong cua Chua .Cau xin cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


gia dinh maria va phaolo minh .
21 Jul 2013

nguyen xin on tren phu ho , giu gin , che cho , soi sang moi duong chung con di va moi viec chung con lam , xin ban on binh an , may man trong tai chanh cung nhu viec lam cua chung con ! xin phu ho chung con di ve duoc moi su bang an , vui ve , may man va long chung con luon cam ta vi duoc tran ngap hong an ! xin cac ngai chua lanh benh cho me va be trai cua con , xin cac ngai khung nham va doai thuong d en moi loi chung con khan cau .... chung con xin cam ta on tren , amen .


Agatha
21 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con cung ngung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe may man va hanh phuc.Cau cho linh hon GIuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen21 Jul 2013

Con cau xin Me ban cho con som duoc yen be gia that. Xin Me soi long anh Jesse Nguyen som han gan lai voi con. lien lac lai voi con som. Con cam on Me.21 Jul 2013

Lay Chua, xin cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.xin cho gia dinh con co them long kinh yeu Chua va Duc Me nhieu hon.Xin Chua nhan loi con cau xin


Maria Kim
21 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, Chi an uong duoc va hoi phuc suc khoe, ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong, va tat ca cac chau duoc di cung, em dau biet chua bo tinh ich ky, gen ghet, chau Khoa tim duoc cong viec tot, Chinh theo dao Cong Giao, Nhi tro lai dao, cac chau them tri khon ngoan hoc hanh tot, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen


phe ro nguyen van tap
21 Jul 2013

Xin me ban cho con duoc moi su nhu y con sin amen


there
21 Jul 2013

xin cau cho cac cha linh muc, nu tu si cac so duoc nhieu suc khoe thanh thien binh an vui ve hanh phuc trong on goi


theresa
21 Jul 2013

cau xin CHua va me Maria cho cong viec con lam on dinh o hang nay den ve huu, co tien tra het cac no nang som, lo cho con gai con hoc hanh den noi den chon nghanh y te, me con duoc song manh khoe vui ve binh an, con lam viec tu thien, duoc su yeu thuong cua tat ca moi nguoi, song tot binh an, dep long chua va me maria, xung dang tinh yeu cua chua va me maria,


te re sa Thanh
21 Jul 2013

Gđ con xin cầu cho các linh hồn.Amen


te re sa Thanh
21 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình con, Xin Ngài ở cùng chúng con mãi mãi, xin ban cho công ăn việc làm của con luôn ổn định, Chúa ơi ngày mai họ xuống khảo sát đường điện và xin ban Ngân hàng xuống khảo sát cho vay được như ý của con mong đợi , xin ban cho con bán văn phòng phẩm được mấy anh quân đội đặt hàng và có mối thường xuyên, ban cho năm nay con trả được 1/2 số nợ, xin ban cho ba mẹ anh chị con được khỏe mạnh, xin ban cho con cái con được khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vâng lời và lớn lên đẹp lòng Chúa xin chọn cho chúng được đi tu, Lạy Chúa Cha xin thương xót GĐ con và lắng nghe lời con cầu xin, Lạy Chúa Giê Su xin ban cho con có một niềm tin tuyệt đối vào Chúa, Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài luôn đồng hành cùng với gia đình con luôn mãi và ban cho chúng con luôn làm những điều đẹp lòng Chúa và xin soi sáng hướng dẫn con làm những gì đẹp lòng Chúa Amen Lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, Các Thánh Trên trời, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Tê Rê Sa bổn mạng của con xin cầu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa như ý con xin/Amen


nguyenlan
21 Jul 2013

cau xin CHua thuong chua lanh benh cho me con duoc manh khoe con gai con mau lanh benh con suc khoe than xac tam hon binh an, amen


mhn
21 Jul 2013

Cau xin CHua thuong gd be nho con, ban on binh an hanh phuc vui ve manh khoe, tai chanh som tra het cac no nang, con xin ta on CHua


lan
21 Jul 2013

Lay Chua xin thuong cac linh hon vua duoc CHua cat len thien dang huong nhan thanh Chua doi doi, amen


Madalena
21 Jul 2013

Lạy Chúa, Chúa biết Andy sắp lảnh nhận bí tích rửa tội , xin Chúa ban cho Andy mọi ơn lành. Lạy Chúa Giesu, con tín thác nơi Chúa.


daminhhl
21 Jul 2013

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con tim duoc nguoi lam chung duoc, xin cho moi su o tuan toi day duoc moi su binh an voi vo cua con luon.21 Jul 2013

Chúa ơi!! :(


Đa Minh Nguyễn Nhật Tiến
21 Jul 2013

Xin Đức Mẹ cho con được thông minh. Amen.


Đa Minh Nguyễn Nhật Tiến
21 Jul 2013

Xin Đức Mẹ phù hộ cho con được trí tuệ,sức khỏe tuyệt vời để con học thật giỏi Xác suất thống kê. Con cảm ơn Mẹ. Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
21 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
21 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam dieu khien boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Me oi thuong con nhe
21 Jul 2013

Me oi con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc nhe Me. Con met moi & kho qua . Xin Me cuu con.


Me oi xin nhan loi con khan nguyen
21 Jul 2013

Me oi cuu con & ban binh an dac biet cho con. Xin dung de ma qui pha con nua Me oi .


gioanbaotixita
21 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức Tin này.


maria
21 Jul 2013

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa chước cám dỗ. Thế gian , Ma quỉ, Xác thịt, xin cho đựơc siêng năng Xưng tội, Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
21 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .21 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA MUON HON AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN. LAY CHUA, XIN CHUA BAN CHO DTC , VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA THA THU NHUNG LOI LAM YEU DUOI CUA CON, XIN BAN THANH THAN SOI SANG DE CON LUON TIM KIEM HOC HOI LOI CHUA. LAY CHUA, XIN CHO CON LUON KIEN VUNG PHO THAC VAO CHUA. LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THAN TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Giuse Nguyễn Đức Tuấn
21 Jul 2013

Lạy Chúa từ nhân, xin xót thương gia đình con! Xin biến đối những thành viên trong gia đình con trở thành những người con thảo hiếu với Chúa. Xin Chúa giúp chúng con từ bỏ tội lỗi và chỉ trông cậy hoàn toàn nơi Chúa và Mẹ Maria thôi. Xin Mẹ gìn giữ gia đình con và giúp chúng con biết noi gương và sống theo Gia Đình Thánh. Amen


samac_tinhyeu
21 Jul 2013

me oi con da loi pham den nguoi anh em cua con,gio day long con nang triu lam me a.con hoi ban con co di nha dong ko ban con ko tra loi ,nen con quat lon tieng giua dam dong,la loi cua con bay gio lam sao day.xin me giup con hoa giai su khuc mac nay voi,chi can ban con nghe dt thi con se giai thich khuc mac nay thoi me oi xin giup con.


MANH NGUYEN DANG NGUYEN
20 Jul 2013

lay Chua, Me Maria ,Thanh CaGiuse Xin nham loi con keu Xin.Cho con Giai quyet duoc van nan con dang gap.xin cho Dang Gia dinh con duoc moi su binh an .Con cam ta Chua Me Maria Thanh Ca Giuse. Xin Cac Thanh Tu Dao VN cau bau cung Chua cho con.Amen


Grêgôriô
20 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho các linh hồn Giuse, Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục.


Theresa Hoai Huong
20 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm, đừng để họ bị tác động bởi những người xung quanh. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con, con tin rằng Chúa sẽ sắp xếp mọi sự tốt đẹp cho con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
20 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.20 Jul 201320 Jul 2013


VinSon Maria
20 Jul 2013

Con dang gia dinh con len CHUA ,xin ban on tro giup ,dan duong cho moi nguoi trong gia dinh con ,biet song ,con cai duoc co noi hoc hanh ,va yeu viec hoc vi tuong lai ,dung de thoi gian qua di .Amen.


Maria
20 Jul 2013

Con xin duoc on soi sang nhan ra thanh y Chua va on can dam.


Hương
20 Jul 2013

Xin ban cho gia đình con thêm ơn Đức tin, lòng khiêm nhường và biết chia sẽ của ăn , áo mặc cho những người nghèo khó


Maria Hoang
20 Jul 2013

Lay Chua, CHIEN TRANH nhu mot dich benh , dang lan tran khap noi, XIn Chua ru long thuong ma CUU TRAI DAT NAY.Con nai xin Chua.Amen.


Maria Hoang
20 Jul 2013

Lay Chua, CHIEN TRANH nhu mot benh , dang lan tran khap noi, XIn Chua ru long thuong ma CUU TRAI DAT NAY.Con nai xin Chua.Amen.


Maria Hoang
20 Jul 2013

Lay Chua, CHIEN TRANH nhu mot benh CUI, dang lan tran khap noi, XIn Chua ru long thuong ma CUU TRAI DAT NAY.Con nai xin Chua.Amen.


ANNA
20 Jul 2013

Xin cho gia dinh bang an, cac con hoa thuan thuong yeu nhau,xin cho con dau,con re,them nhan duc tin,di le xung toi,ruoc le,ngay chu Nhat,cho nguoi con trai nho,duoc on Thien Trieu,va cho con duoc khoi benh


nghiepgnoc
20 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepgnoc
20 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
20 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang! Con xin dang Ngay cuoi tuan thu bay hom nay Len ban Tay yeu thuong of Cha. Lay Chua Jesus, hom nay Chua yeu thuong va ban cho the gian duoc lam anh em voi Chua, xin Anh Ca Jesus tha thu va thanh hoa cuoc song of con, xin sap xep cuoc doi con Theo chuong Trinh Chua muon, nho Loi Cau bau of Me Maria va Thanh Ca Giuse , xin ban cho con hom nay Tiem co khách va som co nguoi mua tiem de con co dieu kien don ra rieng va ve Vn. Amen! Amen! Amen!


Con cua Me
20 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai con lo lang va met moi lam,benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan va bung cua con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen


dominicos hoang
20 Jul 2013

Xin cho con tim duoc cach lam an moi xin cho con mua duoc re


dmhl
20 Jul 2013

Xin cho vo con di duoc moi su binh an va tiem cua con khong co van de gi het va xin co nguoi goi vao xin viec lam o voi vo chong con


gd con Anna
20 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.xin cho binh viem gan cua chong con duoc khoi.xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.xin cho cac con co long yeu kinh Chua va Duc Me nhieu hon.Chung con cau xin Chua


TADEO
20 Jul 2013

lay CHUA con cau xin CHUA chua lanh benh cua nguoi chi con ANNA khoi benh .con ta on CHUA con cau xin ba thanh bon mang cua chi con cau bau cung me MARIA ban phep lanh suong nguoi chi con lanh benh tat com cam ta CHUA20 Jul 2013

aba.xin thuong xot con dang cha tam long con amem


gioanbaotixita
20 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn ,biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức Tin này.


maria
20 Jul 2013

Xin cho con Gái con Giữ Đạo ,sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa chước cám dỗ, Thế gian , Ma quỉ, Xác thịt, xincho được siêng năng xưng tội rước lễ cho sốt sắng ,biết mở lòng ra với mọi người.


Elizabeth Dung
20 Jul 2013

Xin cho may nguoi anh ho con va 2 dua chau con sieng nang xung toi ruoc le. Xin cho chau con co duoc viec lam fulltime, cho ma con luon khoe manh.20 Jul 2013

nguyen xin chua thuong cho con sang suot chiu dung vuot qua song gio xin cho dennis thay doi tanh biet thuong yeu con xin cho con som duoc nhu y nguyen son duoc danh chanh vo chong xin chuc phuc cho con nguyen xin chua ban cho con va dennis chung song hanh phuc het quang doi con lai xin chuc phuc cho con va dennis xin cho con vuot qua het nhung thu thach de co duoc ket qua nhu y anen nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chap nhan loi con cau xin amen xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin huong dan co di dung duong de con co tim duoc nguon hanh phuc amen


MARIA CHRIS VERVILLE
20 Jul 2013

XIN SOI SANG CHO CON BIET VIEC PHAI LAM, CUNG KHI LAM. XIN LO LIEU CHO GIA DINH CON DANG GAP KHO KHAN. NHAT LA CHO CON BIET CAY VAO LONG CHUA THUONG XOT.


Maria Kim
20 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin cho Giao Hoi Cong Giao phat trien tot dep nhieu nguoi theo dao, nhung nguoi bo dao biet tro lai dao, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau va nhung nguoi Cong Giao sieng nang doc kinh , xem le, ruoc le, xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup chi con an uong duoc, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh. Amen


te re sa Thanh
20 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn. Amen


te re sa Thanh
20 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa vì những hồng ân Ngài đã dành cho gia đình con. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi xin ở lại với gia đình con mãi mãi, con xin phó dâng tất cả công ăn việc làm của con lên cho Ngài, Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi con phó thác hết tất cả cho Ngài, xin ban cho con cái con được khỏe mạnh, ngoan ngoãn học giỏi và lớn lên đẹp lòng Chúa xin cho chúng được đi tu. Lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, Các Thánh Trên trời, Các Thành Tử Đạo Việt Nam, Thánh Tê Rê Sa bổn mạng của con xin cầu bầu cùng Ba Ngôi Thiên Chúa như ý con xin. Amen


Giesu Maria Giuse con mến yêu
20 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
20 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .20 Jul 2013

lay chua va memaria xin nhan cho con mot noi dau tu day long con da muon xoa bo ma chua duoc xin me giup con con cam on me20 Jul 2013

lay chua va memaria xin nhan cho con mot noi dau tu day long con da muon xoa bo ma chua duoc xin me giup con con cam on me


Maria
20 Jul 2013

Xin vâng theo thánh ý Chúa. xin Chúa hướng dẫn đường con đi xin Chúa đừng bỏ rơi con. con buồn quá. Con không biết làm sao nữa xin Chúa hướng dẫn con đi với. Chúa ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Maria
20 Jul 2013

Xin vâng theo thánh ý Chúa. xin Chúa hướng dẫn đường con đi xin Chúa đừng bỏ rơi con. con buồn quá. Con không biết làm sao nữa xin Chúa hướng dẫn con đi với. Chúa ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Maria
20 Jul 2013

Xin vâng theo thánh ý Chúa. xin Chúa hướng dẫn đường con đi xin Chúa đừng bỏ rơi con. con buồn quá. Con không biết làm sao nữa xin Chúa hướng dẫn con đi với. Chúa ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


haley
20 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


haley
20 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


Maria Cao Thi KIm Lan
20 Jul 2013

Lay Chua, ngay mai hai me con con len duong tham con trai ut cua con, nguyen xin Thien Chua va me Maria ban cho chung con di duong binh an, xin phu ho va gin giu chung con trong suot hanh trinh di va ve duoc moi su de dang. Chong con dang tri benh, xin Thien Chua me Maria va Thanh Ca Giuse cat benh cho chong con . Xin soi sang cho cac con cua con biet den gan Chua, biet men Chua va yeu nguoi. Gd con muon van cam ta va doi on Thien Chua va me Maria. Ta on Chua20 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men20 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen20 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen20 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen20 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Nhu Nhu
20 Jul 2013

Nguyện xin Mẹ Maria và Ông Thánh Giuse ban ơn khỏi bệnh cho bố con...Xin giúp bố con được khỏe mạnh,con xin các ngài chuyển cầu lên Thiên Chúa giúp con.COn buồn lắm Mẹ ơi,con xin loi Chúa,con xin lỗi Mẹ vì chỉ nhung luc kho khan nhat con lai moi tim den ngai...Xin cho chung con them duc tin va pho thac vao Thien Chua cua con.Con xin ta on !


Nhu Nhu
20 Jul 2013

Nguyện xin Mẹ Maria và Ông Thánh Giuse ban ơn khỏi bệnh cho bố con...Xin giúp bố con được khỏe mạnh,con xin các ngài chuyển cầu lên Thiên Chúa giúp con.COn buồn lắm Mẹ ơi,con xin loi Chúa,con xin lỗi Mẹ vì chỉ nhung luc kho khan nhat con lai moi tim den ngai...Xin cho chung con them duc tin va pho thac vao Thien Chua cua con.Con xin ta on !


Anna Maria Nguyen Hoang Ngoc Tran
20 Jul 2013

Lay Chua Jesus, Me Maria quan thay kinh men con khan cau Nguoi hay giup con vuot qua kho khan vi Nguoi biet con can gi va muon gi vi vay cau xin Nguoi hay nuong tay giup cho con amen


Me oi xin nhan loi con khan nguyen
20 Jul 2013

Me oi cuu con & ban binh an dac biet cho con. Xin dung de ma qui pha con nua Me oi .


Me oi thuong con nhe
20 Jul 2013

Me oi con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc nhe Me. Con met moi & kho qua . Xin Me cuu con.


gia dinh maria va phaolo minh .
19 Jul 2013

nguyen xin on tren phu ho cho chung con va moi nguoi than yeu duoc moi on phuc lanh , khoe manh , binh an ,. may man trong tai chanh , viec lam cung nhu cuoc song luon duoc hanh phuc , hoa thuan ...xin chua lanh benh cho me va be trai cua con , xin giup be duoc mau tro lai binh thuong nhu moi tre khac va tuong lai be se la nguoi thien luong , thao hieu , luon song yeu thuong , giup do moi nguoi ! xin on tren che cho va cham soc be cung nhu ban on cho be cung duoc moi nguoi yeu thuong , diu dat be nen nguoi . xin cac ngai phu ho , ban on lanh cho ciong an viec lam cua chung con duoc deu dan , may man va luon duoc moi nguoi yeu thuong giup do ... chung con nguyen xin cac mngai doai thuong , ghe mat nhin lai chung con va cho che chung con khoi moi kho khan , gian nan ma chung con mac phai ! chung con xin cam ta on tren , amen .


dung
19 Jul 2013

giesu mairia guse con men yeu xin dq tran hong an xuong dai gia dinh con xin ba dang gin giu va nang do che cho gia dinh con duoc binh an trong tay chua con xin ta on amen


con gai cua me
19 Jul 2013

con xin cac thanh cau cung chua cho nhung on con xin o tren duoc chua nhan loi amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay me xin me thay doi tinh net cua con con la nguoi rat la tu ai va nong nay vi vay me con va con cai cua con khong may hoa hop xin me ban cho con biet cach day bao con cai cua con de con cua con mo long ra voi con ma xem con nhu mot nguoi ban ma tam su chia nhung buoi vui trong cuoc song xin ban cho con co long bao dung quang dai ma khong chap nhat nhung gi ma ho da noi khong hay ve con xin me ban cho dai gd con duoc hoa thuan xin me ban cho sap toi day chau con di duong duoc bang an manh lhoe amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay me xin me ban cho chong con co mot trai tim nhan ai biet rung dong moi khi nhin thay nhung canh dau thuong khon kho ma chia se vat chat cung nhu tuinh than ma giup do iu an nhung nguoi kem may man hon minh xin me ban cho bhong con co long do luong bao dung amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay me xin ban cho con gai lon cua con duoc cham chi doc kinh cau nguyen biet cam ta nhung on lanh ma chua va me da ban cho con gai con xin ban tri thong minh cho con gai cua con de no biet cach day bao con cai tro thanh nhung dua con ngoan hien dao duc xin me ban cho chong no duoc sieng nang doc kinh cau nguyen biet tran trong cuoc song ma chua va me da ban cho amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay me xin me ban cho con trai thu 2 cua con tren con duong su nghiep duoc thanh cong tot dep va xin me ban cho no co long khiem nhuong bac ai bao dung do luong va xin me che cho cho no dung de ke xau xui duc lam chia re anh em amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay me xin me huong dan con trai thu 3 cua con tim duoc noi ban hang on dinh va xin me chuc lanh cho cong viec cua con con amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay me xin me ban cho con gai con co duoc nguoi chong hien lanh va thay doi tinh net cua con gai con cho no co mot cuoc song dao duc ngoan hien va hieu thao amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay me xin me lam su gia hoa binh cho ba me con cua con duoc vui ve lai xin me hay xoa bo nhung hieu lam dang tiec da xay den cho gd con va xin me che cho cho con cai cua con duoc phan hon thi trong sach phan xac duoc khoe manh con xin dang nhung su kho khan cho me giai quyet dum con amen


con gai cua me
19 Jul 2013

lay kinh yeu cua con xin me ban on cho con vung long tin tuong noi chua xin me dung de con nga long ma duc tin cua con bi lung lay moi khi con con keu cau chua dieu gi ma chua chua ban cho con xin cho con duoc vung long trong cay vao chua ma pho thac moi su trong tay chua amen19 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen19 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen19 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen19 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Theresa n.
19 Jul 2013

Lay Thanh Gia con xin dang gia dinh con trong tay Ba Dang xin ban cho chung con duc tin duc cay duc men binh an suc khoe


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


nobita
19 Jul 2013

xin Chua ban cho anh cua con duoc nhieu on ben do nua .de a vuot duoc qua dot con cam do nay .


kimphuong
19 Jul 2013

Kinh lay Cha Nhan Tu, kinh lay Duc Me Maria cung Thanh Ca Giuse: xin cho tat ca chung con biet sot sang tho phuong Chua, biet cay trong Duc Me va Thanh Ca Giuse de duc tin cua chung con duoc vung ben. Xin cho Kha duoc lanh benh.


Maria Trinh
19 Jul 2013

Xin cho con nhan ra thanh y Chua trong on goi cua con va giup con di den quyet dinh dung dan.


Maria Trinh
19 Jul 2013

Xin cho con nhan ra thanh y Chua trong on goi cua con va giup con di den quyet dinh dung dan.


VinSon Maria
19 Jul 2013

Lay CHUA GIESU con dang moi nguoi trong gia dinh con len CHUA,xin CHUA thuong ban chi day cach song va viec lam cua chung con .Gia dinh con tin thac vao CHUA .Amen.


JB VŨ VĂN TUẤN
19 Jul 2013

Lạy chúa, xin ban cho con những ý nguyệ sau: xin ban cho gđ dượcbằng an xin ban cho con gặp may mắn xin ban cho con cái con biết ăn năn trở lại xin ban cho vợ chồng con khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chuấ chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
19 Jul 2013

Lạy chúa, xin ban cho con những ý nguyệ sau: xin ban cho gđ dượcbằng an xin ban cho con gặp may mắn xin ban cho con cái con biết ăn năn trở lại xin ban cho vợ chồng con khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chuấ chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
19 Jul 2013

Lạy chúa, xin ban cho con những ý nguyệ sau: xin ban cho gđ dượcbằng an xin ban cho con gặp may mắn xin ban cho con cái con biết ăn năn trở lại xin ban cho vợ chồng con khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chuấ chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
19 Jul 2013

Lạy chúa, xin ban cho con những ý nguyệ sau: xin ban cho gđ dượcbằng an xin ban cho con gặp may mắn xin ban cho con cái con biết ăn năn trở lại xin ban cho vợ chồng con khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chuấ chúng con Amen


Grêgôriô
19 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô cvà các linh hòn trong luyện ngục


DAMINH - NGUYEN KHANH
19 Jul 2013

LẠY CHÚA! CÓ NGƯỜI ĐẶT CÂU HỎI: ANH CÓ TIN TUYỆT ĐỐI VÀO CHÚA KHÔNG? THẬT SỰ CÂU HỎI ĐÓ RẤT KHÓ ĐỂ TRẢ LỜI. CON NGƯỜI LUÔN LÀ SỰ ĐÒI HÒI CHÚA VÀ CŨNG LUÔN QUÊN RẰNG TỪ LÚC CÒN LÀ NOÃN SÀO. CHÚA ĐÃ TAO DỰNG NÊN CON NGƯỜI GIỐNG HÌNH ẢNH CON CHÚA.KHI TRƯỞNG THÀNH LUÕN DÒI HỎI Ở CHÚA XIN ĐỦ THỨ: CỦA CẢI VẬT CHẤT, CUỘC SỐNG .MÀ QUÊN ĐI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH CHÚA ĐÃ TẠO NÊN. VÔ ƠN BỘI NGHĨA VỚI CHÚA.MỌI SỰ ĐỀU CÓ SỰ SẾP ĐẶT CẢ RỒI. MỖI SÁNG KHI THỨC DẠY HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA ĐÃ TAO DỰNG NÊN CON VÀ ĐÃ CHO CON CÓ ĐƯỢC CUỘC SỐNG HIỆN TAI.


Con cua Me
19 Jul 2013

Con nguyen xin Chua ,Me Maria va Thanh Ca Giuse ban on chua lanh moi benh tat cua con ,xin cat di tat ca nhung lo au ,met moi trong con nguoi con.Con nguyen xin nho on Duc Giesu Kito Chua chung con .Amen


Con cua Me
19 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai con lo lang va met moi lam,benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua thang7 ngay 25 la ngay con phai di lam tro lai vi con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con. Amen19 Jul 2013

Xin Chua Giesu, Me Maria va Thanh Ca Giuse ban cho con 1 phep la va on binh an chua lanh cac benh cua con va xin cho con chup hinh mri duoc ket qua binh an. Xin nham loi con cau xin.


Anna Thuy Nguyen
19 Jul 2013

Lay Chua Giesu, con tin thac noi Chua, con xin Ngai thoung giu gin con nho chung con, xin ban tran day hong an toi cho thai nhi trong bung con ma xin cho thai nhi duoc phat trien khoe manh. Lay Chua, con cam ta on Chua da ban cho gia dinh nho be chung on niem vui tron ven, Chua da ban cho chung con 2 con gai, gio day thai nhi trong bung con la con trai, thi long con cam kich khong biet ta the nao, con muon loi cam ta on Nguoi, xin Nguoi luon luon o ben canh chung con mai mai. Amen.


Anna Thuy Nguyen
19 Jul 2013

Lay Chua, con cau xin Chua o ben canh gia dinh chi Hang trong gio phut nay, xin Ngai thuong lay chi ta ma chi cho chi vuot qua khoi thu thach nay. Con cau xin Me Maria, Thanh Ca Guise va Cac Thanh cau bau ho con. Amen.


Maria Hoang
19 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho Cac Ban tre tren Toan the gioi , dang o trong nhung nghich canh, Xin Chua gin giu , giai thoat ho va nang doi song de ho tro thanh nhung nguoi co ich cho Chua , giua coi doi DAY DAU KHO NAY.<Co nguoi than cua Con >.Amen.


Dao Nguyen
19 Jul 2013

Lay Chua, xin gin giu va ban binh an cho nguoi con trai duy nhat cua con. Xin cho chau duoc di ve binh an ,manh khoe. Con tin thac vao Chua.


nghiepngoc
19 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua gin giui cua tiem chung con.Amen.


Theresa Hoai Huong
19 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm, đừng để họ bị tác động bởi những người xung quanh. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con, con tin rằng Chúa sẽ sắp xếp mọi sự tốt đẹp cho con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tộ
19 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
19 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
19 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Agatha Huynh
19 Jul 2013

Lay Chua! xin cho hai con cua con biet yeu thuong nhau , cung nhau song trong tinh yeu cua Chua.Ca hai duoc song vui ve , binh an , hanh phuc .Con cui dau cau xin .Amen


Agata
19 Jul 2013

Lay Chua ,Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Cau cho con gai con duoc luon hanh phuc, vui ve ,binh an va hanh phuc.Con cui dau cau xin .Amen


GIU SE: PHẠM ĐĂNG KHOA
19 Jul 2013

GIA ĐÌNH CON XIN CẦU CHO CÁC LINH HỒN, NHẤT LÀ CÁC LINH HỒN MỒ CÔI. XIN CHÚA NHỦ LÒNG THƯƠNG XÓT CHO CÁC LINH HỒN KHỎI XA HỎA NGỤC, XIN CHÚA THA THỨ MỌI LỖI LẦM CHO CÁC LINH HỒN ĐỂ HỌ ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC TRONG TAY CHÚA. VÌ CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI VÀ NHÂN HẬU. CHÚNG CON CẦU XIN NHỜ ĐỨC GIÊ SU CHÚA CHÚNG CON. AMEN


GIU SE: PHẠM ĐĂNG KHOA
19 Jul 2013

LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI, CHÚNG CON XIN CẢM TẠ CHÚA VÌ NHỮNG HỒNG ÂN CHÚA ĐÃ BAN CHO GIA ĐÌNH CHÚNG CON. TRONG NIỀM HÂN HOAN VÀ TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA, CHÚNG CON XIN PHÓ THÁC MỌI SỰ TRONG TAY CHÚA, XIN CHÚA NÂNG ĐỠ VÀ CHE CHỞ CHO GIA ĐÌNH CHÚNG CON, NHẤT LÀ CÔNG ĂN VIỆC LÀM, SỨC KHỎE VÀ SỰ KHÔN NGOAN. XIN CHÚA BAN CHO VỢ CON SỚM KHỎI BỆNH ĐỂ PHỤ GIÚP GIA ĐÌNH CHÚNG CON. CHÚNG CON CẦU XIN NHỜ ĐỨC GIÊ SU KI TÔ CHÚA CHÚNG CON. AMEN


nguoi khan xin
19 Jul 2013

Lay Chua xin soi sang cho vo cua con biet suy nghi va thuong den con va Gia Dinh de lo cho cac con cua con , va bo di nguoi ban trai ma vo con dang theo duoi . Cung cho GD chung con luon biet song theo loi Chua day cung song trong thuan hoa va song hanh phuc. Con xin cam ta Chua.


phanxicoxavier, Nguyen
19 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


maria huynh thi kim thanh
19 Jul 2013

lay chua ngyuen xinchua ban on lanh cho gia dinh con duoc binh an tai qua nan khoi cau xin chua thao go kho khan no nan dang de nang len gia dinh con chua oi con van nai chua cho con co co hoi de tra no con met moi kho qua chua oi xin chua an baycho chung concon muon doi cam ta on chua amen19 Jul 2013

lay chua ngyuen xinchua ban on lanh cho gia dinh con duoc binh an tai qua nan khoi cau xin chua thao go kho khan no nan dang de nang len gia dinh con chua oi con van nai chua cho con co co hoi de tra no con met moi kho qua chua oi xin chua an baycho chung concon muon doi cam ta on chua amen


Maria mai
19 Jul 2013

Lay Trai Tim Chua Jesus! Con xin dang Ngay thu sau him Nay Len Trai Tim Ngai , xin tha thu va bien doi trai Tim of con, cho trai tim con biet yeu thuong va tha thu . Lay Me Maria, xin Me Cau bau va thanh hoa con, xin ban cho viec lam Con hom nay duoc tot dep, cho tiem con co khach va som co nguoi mua tiem, con tha thiet van nai xin Me , Me thuong va nham Loi con Me nhe. Amen! Amen! Amen!


maria huynh thi kim thanh
19 Jul 2013

u xin con muon doi cam ta on chua


gd con Anna
19 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gia dinh con duoc bang an khoe manh.Xin Chua chua cho binh gan chong con duoc khoi.Xin Chua cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y ,Xin Chua cho binh cua con dung tro lai.Xin Chua nhan loi con cau xin19 Jul 2013

Lay Chua con xin dang ngay hom nay len cho Chua.Chua thau hieu , biet con can gi ,muon gi,nhung Chua oi con pho thac moi su vao Chua ,Xin Chua dan dat con, va huong dan con theo thanh y cua ngai.Xin ngai chua nhung binh tat cua con va cua tat ca moi nguoi dang dau don,kho khan.Xin Chua nham loi con cau xin .19 Jul 2013


Maria Kim
19 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Chi an uong duoc, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, em dau chua bo nhung tinh xau de gia dinh chi em hoa thuan, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, yeu thuong, hanh phuc, chau Khoa tim duoc cong viec tot. Amen


Maria Nguyen
19 Jul 2013

Our are Father who are in Heaven hallow be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in Heaven, give Us this day our daily bread and for forgive Us our trespasses as We forgive Those Who trespass agains Us and lead Us not into temptation but deliver Us from evil amen . Hail Mary full of grace The Lord Thee with Thee. Blessed are Thou among Women and blessed is the fruit of Thy womb Jesus. Holy Mary Mother of God pray for Us sinners now and at the hour of Our death amen.


Maria Nguyen
19 Jul 2013

Our are Father who are in Heaven hallow be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in Heaven, give Us this day our daily bread and for forgive Us our trespasses as We forgive Those Who trespass agains Us and lead Us not into temptation but deliver Us from evil amen . Hail Mary full of grace The Lord Thee with Thee. Blessed are Thou among Women and blessed is the fruit of Thy womb Jesus. Holy Mary Mother of God pray for Us sinners at the hour of Our death amen.


Ann va cac con cau xin Me Yeu
19 Jul 2013

Xin Me cho tui con ngay mai di qua cali tham me con gap moi su thuan loi may man , hanh phuc binh an nhe Me . Con cam on Me.19 Jul 2013

con cau xin cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc song het quang doi con lai voi dennis xin thien chua la cha toan nang chuc phuc va chap nhan loi con cau xin va con luon trong mong phan thuong o doi nay la duoc mai gia dinh hanh phuc va som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin chua chap nhan loi con cau xin amen


nguyen thi nga
19 Jul 2013

lay chua xin chua tha toi cho con con xin chua ban cho con co cong an viec lam gia dinh hoa thuan con cai ngoan ngoan biet vang loi19 Jul 2013

xin cho het ca linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con bi giam noi chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua amen xin cho linh hon jalal moi vua qua doi som duoc huong nhan thanh chua amen


Xin Long Thuong Xot Chua cuu con
19 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua , de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua. Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue, toa an & phap luat nam nay va nhung nam sau cung vay.Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Giesu Maria Giuse con mến yêu
19 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .19 Jul 2013

nguyen xin chua thuong ban cho con co duoc mai gia dinh hanh phuc xin chuc phjuc cho con va dennis som chanh thuc la doi vo chong chung song hanh phuc het quang doi con lai xin thay doi tanh net cua he de chung con co duoc hanh phuc biet nhuong nhin thuong yeu nhau, xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua va xin thien cua la cha toan nang chap nhan loi con cau xin amen


Ann va cac con cau xin Me Yeu
19 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve, tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha , an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school. Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua . xin Me giup cac con cua con nhe Me . Con cam on Me.


Me oi thuong con nhe
19 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . xin Me cuu con .


Ann_NJ
19 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim .Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me .


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
19 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau , nghe loi con khuyen day . Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an .Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin .Amen.


Antonteresa
19 Jul 2013

Bình an trong tâm hồn. Giúp con chiến thắng mọi cám dỗ của thể xác, thế gian và ma quỷ! Xin cho con được dỗ đại học.


Antonteresa
19 Jul 2013

Bình an trong tâm hồn. Giúp con chiến thắng mọi cám dỗ của thể xác, thế gian và ma quỷ! Xin cho con được dỗ đại học.


Antonteresa
19 Jul 2013

Bình an trong tâm hồn. Giúp con chiến thắng mọi cám dỗ của thể xác, thế gian và ma quỷ! Xin cho con được dỗ đại học.


hoanglan
19 Jul 2013

xin Me ban cho vo chong con co nguoi goi vao de xin viec lam xin cho vo chong con tim duoc nguoi biet lam viec voi vo chong con luon.


gioanbaotixita
19 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn,biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng nhân trong Năm Đức Tin này.


maria
19 Jul 2013

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa chước cám dỗ, Thế gian, Ma quỉ, Xác thịt, xin cho được siêng năng xưng tội, rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Maria Tam Thuong
19 Jul 2013

Chua oi! Con vua di kham thai ngay hom qua ve, bac si bao em be bi day ron quan co, con lo lang qua....con chi mong duoc sinh thuong de con cua con duoc khoe manh. Con xin Chua giup cho hai me con duoc binh an va sinh thuong nhu mong muon. Con biet khong co gi la khong the, con chi biet cay trong vao Chua. Xin Nguoi thuong con. Lay Me Maria, xin Nguoi bau cu cho con. Con tin tuong Chua se cho moi thu duoc tot dep. Amen!19 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA NHUNG HONG AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO DTC, CHO CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI, CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA CON, XIN BAN THANH THAN SOI SANG CHO CON, XIN CHO CON SIENG NANG HOC HOI LOI CHUA. LAY CHUA, XIN CHUA GIUP CAC ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA,THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II,CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


haley
19 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay gio cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


Maria Truong Ngoc Binh
19 Jul 2013

Kinh Lay Thien Chua Ba Ngoi , nay vo chong con duoc doan tu tai My nhu on Chua Me da ban , va vo chong con dang gap nhieu kho khan trong van de nha o , tai chanh han hep nen chung con phai tim thue ngoi nha khac nho hon , gia phai re hon , vi nha dang o ,la nha o chung voi chi chong con , nay chi chong con da mua duoc nha , nen se don di , vi the chung con phai tim nha khac hop voi tui tien , ma nay chong con chua tim duoc nha , con xin Chua Me Thuong Xot cho doi vo chong ngheo chung con som tim duoc nha thue va cong viec lam duoc tot dep va on dinh , de chung con co the lo cho ba me con tai Viet Nam ( me con phai chay than moi tuan 3 ngay ) chi phi rat nhieu va can chung con lo .Xin Chua Me Ghe Mat Thuong Xem gia dinh nho cua con v a nhan loi chung con nguyen xin Amen.


Maria Teresa Lien Do
19 Jul 2013

Lay Chua, con xin cam on Chua da ban cho con moi su binh an. Con kinh dang Chua tat ca vui buon trong ngay cua con, kinh dang Chua tat ca nhung nguoi than thuoc cua con xin Chua gin giu va ban on lanh cho chung con Amen.19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng co19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng co19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng co19 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng co


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
19 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi nhung bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung duoc som ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con thac vao Chua. Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
19 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Pham Ngo Nhu Hoa
18 Jul 2013

Lay Chua, lay Me Maria, lay Thanh Ca Guise cung cac Thanh Than xin cuu giup va ban cho gia dinh con duoc qua moi kho khan va dau kho, Amen!


Pham Ngo Nhu Hoa
18 Jul 2013

Lay Chua, lay Me Maria, lay Thanh Ca Guise cung cac Thanh Than xin cuu giup va ban cho gia dinh con duoc qua moi kho khan va dau kho, Amen!


Pham Ngo Nhu Hoa
18 Jul 2013

Lay Chua, lay Me Maria, lay Thanh Ca Guise cung cac Thanh Than xin cuu giup va ban cho gia dinh con duoc qua moi kho khan va dau kho, Amen!


Pham Ngo Nhu Hoa
18 Jul 2013

Lay Chua, lay Me Maria, lay Thanh Ca Guise cung cac Thanh Than xin cuu giup va ban cho gia dinh con duoc qua moi kho khan va dau kho, Amen!


Pham Ngo Nhu Hoa
18 Jul 2013

Lay Chua, lay Me Maria, lay Thanh Ca Guise cung cac Thanh Than xin cuu giup va ban cho gia dinh con duoc qua moi kho khan va dau kho, Amen!


Theresa Hoai Huong
18 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm, đừng để họ bị tác động bởi những người xung quanh. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con, con tin rằng Chúa sẽ sắp xếp mọi sự tốt đẹp cho con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
18 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
18 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
18 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
18 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.18 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men18 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men18 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men18 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men18 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men18 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen18 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen18 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen18 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


G.B PHUC554
18 Jul 2013

Xin Chua ban cho mot Gia dình ngoại dạo có con gái lay chong có dạo nhung lại bỏ dạo dược biết an năn trở lại cùng Chúa Xin Chúa ban cho gia dình họ bá n dưoc nha de lo cho gia dình họ và nhận ra dươc Chua là dang giàu LTX G.B Phước 554


G.B PHUC554
18 Jul 2013

Xin Chua ban cho mot Gia dình ngoại dạo có con gái lay chong có dạo nhung lại bỏ dạo dược biết an năn trở lại cùng Chúa Xin Chúa ban cho gia dình họ bá n dưoc nha de lo cho gia dình họ và nhận ra dươc Chua là dang giàu LTX G.B Phước 554


Maria Nguyen
18 Jul 2013

Xin Chua qua loi bau cu cua Me Maria chuc Lanh cho dai hoi Gioi Tre dac biet cho Duc Thanh Cha cac vi co than quyen rao gian loi Chua cung nhu mo long de Gioi Tre don nhan Loi Chua. Xin ban Binh an va vui ve cho moi nguoi. Cam ta on Chua va Me Maria.


Maria Nhung Nguyen
18 Jul 2013

Con cam ta chua da ban cho gia dinh con nhieu may man cho den ngay hom nay. Xin chua hay giup ba me cua con phong van dau ngay hom nay on July 19 at 8 am (gio Vietnam). Con cam ta chua. Amen


Maria Nhung Nguyen
18 Jul 2013

Dear God, thank you God for your blessing, your love and your gifts. Please God, help my parents pass their interview today on July 19 at 8 am in the morning (Vietnam Time). Please God, give them luck. Help them to get the Visa and come to America soon. Please God, be with me and listen my prayers and help me. I really appreciate that, and praise you everyday in my entire life. Thank God for everything. Amen


Theresa n.
18 Jul 2013

Lay Thanh Gia xin ban cho gia dinh con Đức tin Đức cay du men binh an suc khoe


Dung Hanh
18 Jul 2013

Xin cho Chi Doan Trang dang trong giai doan dieu tri ung thu phoi duoc on hoan toan tin thac vào Chua va Me Maria nhan lanh.


Grêgôriô
18 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Maria Kim Anh
18 Jul 2013

Lay Chua,con gap phai rac roi ve luat su,vi 5 nam truoc con nho luat su my lo giay to bao lanh cho em con di dien ket hon luat su noi lo cho den ngay di phong van la $5900US nhung chua toi ngay phong van thi nguoi bao lanh bi chet,roi luat su noi,neu con lam tiep tuc ho so moi di dien nhan dao,cho vo nguoi qua co thi luat su se lo cho,va con tiep tuc luat su noi con la lam ho so moi se het them $4000US nua ho lo cho toi ngay di phong van,ho noi dien nhan dao nay bat dau tu khi lam bo tuc giay to la tu 6 den 8 thang la di nhung nay da gan 2 nam roi,luat su cu noi sap sua co ngay phong van,nay em con lo dai co bau co noi cho luat su biet, thi luat su lai noi la phai bo tuc ho so het $6000US nua, con noi luat su la con van muon tiep tuc theo ho so cu,bay gio luat su ep con la neu con khong lam bo tuc ho so moi thi thi ho se khong goi tiep ho so cu cho di phong van,va neu con bo khong lam nua thi con phai tra cho luat su them la $3600US ma ngay phong van thi khong co nhung luat su lai doi tien khong co hop dong phai tra , bay gio con chang biet phai lam sao voi chuyen nay,luat su ho lam tien con nhung con lai khong co tien,Chua oi,xin thuong xot con vi luat su ho khong lo duoc gi cho em con ma lai muon lam tien con,xin ban on cho con vuot qua duoc nhung kho khan nay,xin cho luat su ho nghi lai va co luong tam va trach nhiem voi moi nguoi khong chi rieng gi con,xin giup em con duoc moi su tot dep voi ho so nay,va xin cho con khoi phai tra mon no ma luat su ho bat con phai tra,Lay Chua xin thuong xot con va thuong nhan loi con cau xin, Lay Chua Giesu Con Tin Thac Vao Chua


haley
18 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


haley
18 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


Maria contoiloi
18 Jul 2013

Lạy Chúa từ bi,nhân hậu, con xin dâng lên Ngài một ngày sống mới, xin Thánh Thần Chúa soi sáng, dẫn đưa con sống theo đường lối Người.


JB VŨ VĂN TUẤN
18 Jul 2013

lạy chúa xin ban cho GĐ con những ý nguyện sau: xin bằng an xin ban cho được gặp may mắn xin ban cho được khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức ki tô chúa chúng con amen


teresa con cua chua
18 Jul 2013

lay chua, xin thuong xot con, con tin thac vao chua.18 Jul 2013

Lay chua Giesu, me Maria,thanh ca Giuse va thanh quan thay cua con. Xin cho Chong con Khoi binh nan y, xin chua va me Cung cac thanh cat het binh cua Chong con, de Chong con duoc khoe manh, vui ve va giup con nuoi Dan con ngoan cua chua va me. Va xin cho cac con cua con duoc khoe manh ngoan ngoan hang ngay. Dac biet xin cho con gai Lon cua con Cham chi hoc hanh , dung Dì theo be ban buoc vao con duong xau. Con cam on chua va me Cung cac thanh.


Thang Hoang
18 Jul 2013

Xin Moi nguoi hop y cau nguyen cho mot nguoi anh cua con bi tam than , suot ngay chui boi hang xom , xin chua va duc me bien chuyen anh tro thanh nguoi con ngoan dao , hien lanh , bot tinh hung du . Xin chan thanh cam on .


Me oi xin nhan loi con khan nguyen
18 Jul 2013

Xin Me giu gin & ban binh an dac biet cho gia dinh con . Xin Me chuc phuc lanh cho thu 7 tui con qua tham me con gap moi su vui ve hanh phuc binh an .Xin Me cho con rent duoc xe nhu y . Con cam on Me . Nu Vuong ban su binh an . Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu con
18 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua, de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua.Xin Chua cho gia dinh con khong bi lon xongiay to den thue, toa an, phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi . Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Maria mai
18 Jul 2013

Me oi! Xin Me thuong ban cho tiem con co khach va xin Me som Cho co nguoi ask mua tiem of con. Con xin vi Danh Thanh Chua KyTo Chua Chung cin. Amen! Amen! Amen!


Ann_NJ
18 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim .Xin Me cho tui con biet thuong yeu thpong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me.


Me oi thuong con nhe
18 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua. Xin Me cuu con .


Ann va cac con cau xin Me Yeu
18 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve , tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc gioi & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha , an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school . Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong vao Long Thuong Xot Chua. Xin Me giup cac con cua con nhe Me . Con cam on Me .


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
18 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con. Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau, nghe loi con khuyen day . Xin ban cho con on khon ngoan minh man , sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha, xe & tui con binh an . Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin . Amen.


ĐAMINH - NGUYỄN KHANH
18 Jul 2013

LẠY CHÚA XIN CHO CON NÊN GIỐNG TRẺ THƠ.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
18 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
18 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Anna Thuy Nguyen
18 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Ngai da thuong ban cho gia dinh nho be chung con duoc niem vui tron ven, cam ta on Ngai da lang nghe va nhan loi con cau xin, con cau xin Chua thuong dac biet den thai nhi trong bung con ma xin cho me con chung con duoc khoe manh, xin giu gin con cai chung con, va xin ban cho chung con duoc tran day hong an, moi viec suong xe, nhu y. Amen.


Con cua Me
18 Jul 2013

Lay Me Maria xin thuong che cho gia dinh con duoi canh tay ao cua Me,xin Me ban cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh,xin cho chan va bung cua con khong bi sung phu.Lay Me hien tai con co rat nhieu chuyen phai suy nghi va quyet dinh ,xin Me thuong soi sang va chi dan cho con biet quyet dinh dung moi viec va giup con duoc qua khoi nhung kho khan ma con dang gap.Con cau xin Me nhung on tren nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con .Amen


Con cua Me
18 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai con lo lang va met moi lam,benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua thang7 ngay 25 la ngay con phai di lam tro lai vi con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin Chua thuong cuu con,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the di lam tro lai va chong khoi benh de co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con nguyen xin nhung on tren nho Danh Duc Chua Cha,Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than .Amen


con cua me
18 Jul 2013

con gai cua me 18 Jul 2013 lay chua ...va Me Maria xin ban cho gia dinh con hoa thuan thuong yeu nhau cho chong con nghi thong xuot biet thuong yeu con va 2con. cho con co suc khoe va soi chi mo long cho con biet cach gin du gia dinh be nho cua co.xin chua va me Maria nhan loi con cau xin Amen


anna nguyen thi hien
18 Jul 2013

CHA oi ! con dang co gang giup cac chi bau khan .con muon dc lam gi do giup cac chi ay.nhung con cung ko biet giup the nao cho phai.cho dung theo y CHA .lay CHA la TY con lam sao noi veTY khi con chua co TY CHA trong con. con xin CHA hay noi voi cac chi ay theo cach ma CHA muon .con tin CHA co cach tot nhat ! con yeu CHA nhieu lam .yeu !yeu ! nhieu lam !


nghiepngoc
18 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Anna Thuy Nguyen
18 Jul 2013

Lay Chua, on Nguoi mien man van dai, chung con cam ta on Nguoi da ban cho chung con niem vui tron ven, chung con vo Cung hanh phuc va biet on , cau xin Nguoi luon ban tran day hong an cho thai nhi khoe manh, cho gia dinh nho be chung con, cha me gia anh chi em chung con. Amen.


Anna Thuy Nguyen
18 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Nguoi da o ben canh chung con, da ban cho chung con nhu y nhung gi chung con cau xim. Lay Chua, con cau xin Nguoi thuong dac biet toi thai nhi trong bung con ma ban tran day hong an cho thai nhi phat trien khoe manh, xin cho cong viec va gia dinh chung con duoc bomh an nhu y. Amen.18 Jul 2013

Lay Me Maria con xin dang Me cac con cua con va gia dinh cua con trong ngay hom nay, xin Chua va me gin giu huong dan chung con


Mariangatran
18 Jul 2013

LAY CHUA CON THO LAY CHUA XIN CHO MOINGUOI NGAY HOM NAY DUOC BINH AN ,XIN CHO CONG VIEC LAM CHUNG CON MOI SU DEU BIET DEN CHUA VA TRONG CHUA NHO CHUA TAT CA CHUNG CON KHONG LAM GI DUOC VOI SUC LUC YEU DUOI ,XIN CHUA VA ME CUU GIUP CHUNG CON TRONG LUC NAY AMEN XIN CAU NGUYEN CHO DUC THANH CHA CUNG CAC LINH MUC TU SI NAM NU ,XIN GIUP GIOI TRE NHAN BIET NHUNG MUU AC CUA MA QUI VA GIUP NHUNG NGUOI VO THAN TRO VE VOI CHUA LA CHA LA CHUA CUA CHUNG CON AMEN


Maria tran
18 Jul 2013

lay Chua ,con nguyen xin Chua cuu giup doi con xin cho con vuot qua su dau kho trong tinh yeu cua con ,xin cho con co suc manh va su can dam trong doi song hien tai cua con ,xin cho con co suc khoe va cong viec lam cua con duoc on dinh de con lo cho con cua con ,xin cho con ,con trong nam hoc moi nay gap duoc thay co tot va gap duoc cac ban tot Amen


Maria mai
18 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang! Con xin dang Ngay thu nam hom nY Len Ban Tay Yeu thuong of Cha, xin ban on cho con dam vac " thanh gia cuoc song tran gian" va xin tha thu toi Loi cho con , nho Loi Cau Bau of Me Maria va Thanh Ca Giuse. Xin thuong ban cho con Ngay hom nay tiem co khach va xin som cho co nguoi mua tiem con, con tha thiet nai xin vi Danh Thanh Chua Giesu KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


gd con Thomas
18 Jul 2013

Con nguyen xin Thien Chua thu tha va cho linh hon Philomena duoc som huong nhan Thanh Chua.Chung con cau xin Chua18 Jul 2013

xin cha thuong xot con..nguyen dang cha tam long con amem.emmanuen


gd con Anna
18 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh cua chong con duoc khoi .Xin cho cong viec lam cua cac con duoc tot dep nhu y.Xin Chua nhan loi con cau xin18 Jul 2013

Lay chua xin thuong xot chung con vi chung con da xuc pham den ngai.Xin Chua huong dan chung con theo thanh y cua Chua.Con cam ta ngai mi ngay suot doi con.


phanxicoxavier, Nguyen
18 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.18 Jul 2013

tat ca cac dieu con xin chua deu thuong ban xuong hong an hang ngay nay chi con hai dieu con hang mong uoc duoc chuc chuc phuc cho con va dennis som thanh vo chong chung song hanh phuc het quang doi con lai ben nhau xin chua mo long cua he de he don nhn tinh yeu cua con va cho con som duoc danh chanh ngon thuan chanh thuc vo chong nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cacthanh nam nu tren troi doai thuong them loi v dang loi cau cua con len thien chua amen xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh amen18 Jul 2013

nguyen xin cho het cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam noi chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua amen xin cho linh hon Jalalansari vua moi qua doi som duoc huongnhan thanh chua amen18 Jul 2013

nguyen xin cho con som co ket qua thanh hon voi Dennis Williams song het quang doi con lai hanh phuc xin cho dennis thay doi tanh tinh nong nay coc can biet to ra men mong thuong yeu con xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chach xin chuc phuc hanh phuc cho con va dennis duoc nhu y nguyen nhan thanh duc me vo nhiem nguyen toi xin me thuong con them loi va dang loi cau xin nay cua con len thien chua nguyen cau xin chua thuong chap nhan loi con cau xin amen


Agatha Huynh
18 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse vav cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , may man , manh khoe va hanh phuc.Cau cho ho biet yeu thuong nhau , giup do nhau trong cuoc song .Cau xin cho ho yeu thuong nhau suot cuoc doi .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Amen


Agata
18 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria,Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con cung nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , manh khoe , vui ve , manh khoe va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh vui ve ,manh khoe va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .amen


teresa kimthuy
18 Jul 2013

xin nhan loi khan cau cua con, xin giup con vuot qua kho khan cap thiet hien nay, xin cho con co co hoi de tra duoc tien cho di con la 10 ngan usd, va 20 trieu cho nguoi tho lam nha, xin cho phao lo dao cong tung biet bo di nhung thoi hu tat xau nhau nhet , biet suy nghi toi gia dinh va co trach nhiem nhieu hon voi con cai, xin giup cho chung con, luon lam tron bon phan la cha me, la con chau trong gia dinh, xin giai thoat con khoi canh kho khan nay va ban cho con su may man binh an. amen.


teresa kim thuy
18 Jul 2013

xi nhan loi khan cau cua con, xiday do con cai cua con la giuse dao nguyen tuan anh va giuse dao nguyen tuan khang, xin cho chung cang lon cang ngoan ngoan,hoc hanh tan toi. nhat la tuan khang, yeu duoi va cham chap hon, xin Chua mo mang tri oc, soi sang cho tuan khang tiep thu tot de thep kip ban be cung trang lua, xin cam on,


Maria Kim
18 Jul 2013

Lay Me Lavang Cha Buu Diep cac Thanh Tu Dao Viet Nam xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Chi con an uong duoc, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, gia dinh chi em thuan hoa, chau Khoa tim duoc cong viec tot, em dau thay doi tinh net, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen


gioanbaotixita
18 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn biết nghe lới Cha Mẹ và làm chứng nhân trong Năm Đức Tin này.


maria
18 Jul 2013

Xin cho con Gái con, Giữ Đạo , sống Đạo tốt hơn xin cho khỏi sa chước cám dỗ. Thế gian , Ma quỉ, Xác thịt, xin cho được siêng năng xưng tội, rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Giesu Maria Giuse con mến yêu
18 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


dmhl
18 Jul 2013

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con co nguoi goi vao xin viec lam vi vo con phai di xa mot tuan roi. ma chang co ai lam phu xin Me hay giup do cho vo cua con. amen18 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA HONG AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA CHUC LANH CHO DTC, VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI. LAY CHUA, XIN CHUA THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, XIN BAN THANH THAN SOI SANG CHO CON XIN CHO CON SIENG NANG HOC HOI LOI CHUA. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.18 Jul 2013

lay cha hang huu xin dang cha mau chau bau cuc thanh la con cha chua giesu kito hiep voi nhung thanh le duoc dang trong ngay hom nay xin thuong xot cac linh hon va nhung nguoi toi loi tren khap moi noi.xin cha o ben nhung kito huu tren toan cau trong nha va gia dinh con amem18 Jul 2013

giesu maria giuse con yeu mem xin cuu roi cac linh hon.amem18 Jul 2013

me oi con cam ta me.xin cha me o ben con trong luc nay amem18 Jul 2013

lay cha xin cha o ben con amem..con xin dang cha linh hon va xac thit cua con trong tay cha.amem.xin cho con den voi long thuong xot cha.amem.emmanuen


têresa
18 Jul 2013

Lậy Chúa xin cho con biết bằng lòng với những gì trong cuộc sống này Người ban cho,, xin cho con đủ sức mạnh để vượt qua mọi cám dỗ,, xin Mẹ Maria che chở con tạ ơn Chúa và Mẹ,,,


teresa võ thị nguyên nhi
18 Jul 2013

Con cau xin Chua,cau xin Đức Mẹ phu ho cho gia dinh con mạnh khoe.con gai con ngoan ngoan.xin cho vo chong con cong viec duoc on dinh.con hua se song dep long Chua va song xung dang voi nhung gj hong an Thiên Chua ban cho con.Amen!


trung hà đaknong gx nhân cơ
18 Jul 2013

con xin gia đình con được bình an ,vợ con cũng vừa sinh em bé xin đức mẹ maria thánh ca giuse cầu bầu lên thien chúa cho em bé của con được bình an trong tinh yêu của chúa va con cũng xin cho ngươi anh em của con được như ý trong lúc khó khăn va khốn cùng


Maria trinh puckett
18 Jul 2013

Xin chua ban cho Gia dinh con duoc song hanh phuc va ban cho chong con biet lo lanh cho Gia dinh va ieu thuong vo con va xin cho con trai con som toan tu cung voi con amen


Me oi thuong con nhe
18 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin Me cuu con .


Maria
18 Jul 2013

Lay memaria. Xin me hay giai thoat toi loi tren gia dinh con


Grêgôriô
17 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Anna Nga
17 Jul 2013

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, con xin tín thác mọi sự của con trong tay Cha. Amen.


con gai cua me
17 Jul 2013

lay me xin ban cho chong con va nhung nguoi than cua con di choi duoc vui ve hoa thuan va binh an amen


con gai cua me
17 Jul 2013

lay me xin me bien doi tinh net cua con cho con duoc bot tinh nong gian va ban cho con sieng nang lan chuoi long thuong xot va lan chuoi man coi moi ngay xin ban cho con biet lay nhung loi kinh nguyen lam niem vui cua con moi ngay xin me cuu vot nguoi nguoi dang bi hanh ha the xac cung nhu tam hon de ho co mot cuoc song binh an va hanh phuc amen


người con bé nhỏ...
17 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
17 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
17 Jul 2013

Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


con gai cua me
17 Jul 2013

lay me maria thanh ca giuse ong thanh mattinno cha thanh buu diep ong thanh visete ong thanh phero dhy thuan va cac thnh nam nu o tren troi xin cau cung chua cho gd con duoc hanh phuc tro lai xin bang binh an cho gd con xin cho cong viec lam an cua con cai con thamh cong tot dep nhat con trai con dang khong tim duoc noi ban hang con xin cac ngai soi sang va huong dan con cua con duoc sang suot tim ra duoc dia diem thich hop on dinh cho ban hang xin me va cac thanh phu ho cho con cua con va con xin me va cac thanh thanh hoa con gai con xin dung de no di vao con duong toi loi va xin ban cho no co mot tam chong tot lanh va xin thanh hoa gd con amen17 Jul 2013

lạy chúa , con xin cảm tạ hồng ân chúa ban cho gd con. sau ca mổ mắt lần 3 chồng con đã nhìn thấy lại bóng mờ. đấy là hồng ân quá tuyệt vời chúa dành cho chúng con. 29/7 này con và chị bạn đi du lịch nghỉ hè xin cho chuyến đi của con đc suôn sẻ như ý.mọi công mọi việc moj sự đều nhờ ơn chúa . con xin phó thác và tin tưởng17 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen17 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen17 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen17 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen17 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men17 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men17 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men17 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men17 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


phaolo nguyen ngoc trung
17 Jul 2013

lay chua giesu xin cho con biet con duong chua muon con di . con that boi roi


phaolo nguyen ngoc trung
17 Jul 2013

lay chua giesu xin cho con biet con duong chua muon con di . con that boi roi


phaolo nguyen ngoc trung
17 Jul 2013


Con cua Me
17 Jul 2013

Xin cho chong con som kiem duoc viec lam hop voi kha nang va suc khoe de co the giup con nuoi day con cai den khi khon lon len nguoi.Xin cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh.Xin ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe,xin cho hai dua con cua con ngoan ngoan ,biet vang loi ,cham chi hoc hanh .Con cau xin vi nho Danh Duc Chua Cha ,Duc Chua con va Duc Chua Thanh Than amen


Theresa Hoai Huong
17 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm, đừng để họ bị tác động bởi những người xung quanh. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Con cua Me
17 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai con lo lang va met moi lam,benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua thang7 ngay 25 la ngay con phai di lam tro lai vi con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin Chua thuong cuu con,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the di lam tro lai va chong khoi benh de co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con cau xin nho Danh Duc Chua Cha,Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than .Amen


Giuse Nguyễn Đức Tuấn
17 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa nhân từ, con cảm tạ mọi hồng ân Người đã thương ban cho gia đình chúng con. Xin gìn giữ chúng con luôn được bình an trong trái tim nhân hậu của Ngài. Xin Chúa chúc phúc cho việc học, việc làm của mỗi người trong gia đình con được thuận lợi, thăng tiến. Xin Chúa giúp gia đình con trả được hết nợ nần, để chúng con an tâm phục vụ Ngài và xin hãy chọn con làm môn đệ sốt sắng của Người, amen.


VinSon Maria
17 Jul 2013

Lay CHUA con xin dang tat ca moi nguoi trong gia dinh con len CHUA ,xin CHUA dan dat moi nguoi biet song va chu toan bon phan cua minh ,chung con tin thac vao CHUA .Amen.


VinSon Maria
17 Jul 2013

Lay CHUA GIESU con xin tat ca gia dinh con len CHUA ,xin CHUA dan dat moi nguoi biet song ,va chu toan bon phan cua minh ,chung con tin thac vao CHUA .Amen.


JB VŨ VĂN TUẤN
17 Jul 2013

Lạy Chúa xin ban cho con những ý nguyện sau: Xin cho gia đình con được bằng an xin ban cho gia đình con gặp may nắm Xin ban cho vợ chồng con được khỏi bệnh xin ban cho các con của con bỏ tính mê nết xấu, rượu chet trai gái chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô chúa chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
17 Jul 2013

Lạy Chúa xin ban cho con những ý nguyện sau: Xin cho gia đình con được bằng an xin ban cho gia đình con gặp may nắm Xin ban cho vợ chồng con được khỏi bệnh xin ban cho các con của con bỏ tính mê nết xấu, rượu chet trai gái chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô chúa chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
17 Jul 2013

Lạy Chúa xin ban cho con những ý nguyện sau: Xin cho gia đình con được bằng an xin ban cho gia đình con gặp may nắm Xin ban cho vợ chồng con được khỏi bệnh xin ban cho các con của con bỏ tính mê nết xấu, rượu chet trai gái chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô chúa chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
17 Jul 2013

Lạy Chúa xin ban cho con những ý nguyện sau: Xin cho gia đình con được bằng an xin ban cho gia đình con gặp may nắm Xin ban cho vợ chồng con được khỏi bệnh xin ban cho các con của con bỏ tính mê nết xấu, rượu chet trai gái chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô chúa chúng con Amen


Đưa con toi loi
17 Jul 2013

Lay Chua xin tha toi cho con , xin Chua nhan nai voi con con se than trong hon con khong y lai vào suc con nhung trong cay vào on Thanh va Long nhon lanh cua Chua


Đưa con toi loi
17 Jul 2013

Lay Chua xin tha toi cho con , xin Chua nhan nai voi con con se than trong hon con khong y lai vào suc con nhung trong cay vào on Thanh va Long nhon lanh cua Chua


Anna Thuy Nguyen
17 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Nguoi da thuong ban cho gia dinh con duoc tran day hong an va niem vui tron ven. Con cau xin Chua thuong om ap thai nhi trong bung, xin ban cho thai nhi duoc phat trien khoe manh. Xin Chua chuc phuc cho gia dinh nho be chung con, cha me gia, anh chi em chung con. Lay Chua, con cau xin Chua muon nhung gi chung con cau xin, xin cho cong viec vo chong con lam deu duoc nhu y tot dep. Con cau xin Me Maria, Thanh Ca Guise va Cac Thanh cam on Chua ho con, va xin phu ho cho thai nhi trong bung, xin ban hong an cho gia dinh nho be chung con. Amen.


ĐAMINH - NGUYỄN KHANH
17 Jul 2013

LẠY CHÚA XIN CHO CON LUÔN CÓ TÂM HỒN NHƯ TRẺ THƠ, LUÔN NỞ NỤ CƯỜI VÀ BIẾT QUÊN HẾT MỌI LỖI PHẠM, BIẾT THỨ THA VỚI MỌI NGƯỜI, VÀ LUÔN ĐEM NỤ CƯỜI ĐẾN MỌI NGƯỜI.


Maria mai
17 Jul 2013

Lay Me Maria ! Xin Me thuong ban cho tiem con co khach, con tha thiet van nai xin Me. Xin Me som cho co nguoi mua tiem Cho con . Me oi! Xin thuong va nham Loi con nhe, con xin va con tin Me oi!!!!


Madalena Cao Nhung.
17 Jul 2013

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho Con được ơn: Con là Madalena Xin Cho tất cả mọi người trong gia đình chúng con được Bình an, hết bệnh, tất cả biết yêu thương Hoà Thuận, và nhất là biết Yêu MếnThờ Phụng Chúa, làm Hoà với Chúa. Muôn đời con xin Cảm Tạ Ơn Chúa.. Amen.


Maria Hoang
17 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho ON GOI cua Cac Dong Tu Nam , Nu ngay mot phat trien , gan nhat la Dong Bien Duc , duoc huong Ung boi Cac Ban tre Nam ,Nu Thich SONG CHIEM NIEM , THINH LANG , SUY NIEM THIEN NHIEN KY DIEU ,de biet CHUA thuong Nhan Loai biet chung nao .Xin chao don Cac ban nhe.Amen.


gd con Anna
17 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin cho gd con them long dao duc kinh men Chua va Duc Me nhieu hon.Xin Chua nhan loi con cau xin


nghiepngoc
17 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
17 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang, com xin dang Ngay thu tu hom nay Len Ban Tay Yeu Thuong of Cha. Nho Loi Cau bau of Me Maria va Thanh Ca GiuSe, xin thuong ban cho tiem con hom nay co khach va som co nguoi mua tiem, con xin vi Danh thanh Chua Jesus KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


con anna nguyen thi ngoc thuy
17 Jul 2013

lay chua con xin chua doai nhin gd con xin chua dua chong con ve con duong ngay lanh tu bo chon co bac ma cham lo gd ,xin chua ban cho nhung dua con cua con duoc manh khoe va ngoan ngoan,xin cho cac linh hon duoc len chon thien dang ,xin chua va me maria cai hoa nguoi chong ngoai dao cua con mau nhan ra chua amen


Maria
17 Jul 2013

Lay Me con xin dang Me tat ca cac con cua con , gia dinh cua con, cong viec cua con. Xin Me huong dan xin Me dong hanh xin Me soi sang va gin giu cac con cua con. Amen


Haley
17 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va bancho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


maria
17 Jul 2013

Xin cho con Gái con Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn , xin cho khỏi sa chước cám dỗ, xin cho được siêng năng xưng tội ,rước lễ cho sốt sắng.


gioanbaotixita
17 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha Mẹ, và làm chứng nhân trong năm Đức Tin này.


t
17 Jul 2013

Gđ con xin cầu cho quý ân nhân và anh em họ hàng con luôn bình an trong Chúa. Amen


teresa Thanh
17 Jul 2013

Gđ con xin cầu cho các linh hồn .amen


teresa Thanh
17 Jul 2013

Lạy Chúa Ba Ngôi con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho gia đình con, lạy Chúa xin ở với chúng con mãi mãi, ban cho công việc làm ăn của con thuận buồm xuôi gió lúc nào cũng có hàng, Xin ban cho đừng ai mở tiệm cạnh tranh với con, ban cho con bán văn phòng phẩm có được mấy mối làm ăn trong quân đội, xin Chúa cho năm nay con trả được 1/2 số nợ , ban cho con cái của con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời, lớn lên xin đẹp lòng Chúa xin cho chúng được đi tu, ban cho ba mẹ anh chị con luôn mạnh khỏe bình an. Lạy Mẹ Maria , Thánh Giu Se, các Thánh trên trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Tê rê sa bổn mạng của con, xin cầu bầu cùng Ba ngôi Thiên Chúa như ý con xin. Amen


phanxicoxavier, nguyen
17 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Maria contoiloi
17 Jul 2013

Lạy Chúa từ nhân xin ban cho linh hồn tiên nhân được nghỉ ngơi đời đời, Xin Chúa thương và che chở các linh hồn thai nhi. Con cũng cầu xin Ngài ban bình an cho gđ con, Xin Chúa cho các chị con được sớm khỏi bệnh, và chị dâu con giữ được em bé. Xin Ngài luôn thương che chở và nâng đỡ gđ con. Lạy Chúa GiêSu con tín thác vào Chúa.


cuong
17 Jul 2013

Xin chua va me ban phuoc lanh cho con dc nhan vao hospital lam.


cuong
17 Jul 2013

Xin chua va me ban phuoc lanh cho con dc nhan vao hospital lam.


cuong
17 Jul 2013

Xin chua va me ban phuoc lanh cho con dc nhan vao hospital lam.


cuong
17 Jul 2013

Xin chua va me ban phuoc lanh cho con dc nhan vao hospital lam.


têresa
17 Jul 2013

lậy Chúa xin thương xót con, con đắc tội với Chúa,,xin Chúa che chở cho con,, cho con biết yêu Chúa, yêu thuong anh em,, xin cho gđ con luôn được che chở trong vòng tay Chúa,, tạ ơn chúa đã ch con được sinh ra ở đời này xin Chúa cũng giữ gìn con.


Maria Kim
17 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria vaThanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi binh phuc, manh khoe, chi an uong duoc, Ba du suc khoe chua tiep tuc chua binh, chau Khoa tim duoc viec lam tot, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an , hoa thuan, yeu thuong. Amen17 Jul 2013

Lay Me Maria,con tin noi Me vi Me da cho con duoc nhung gi con xin.Me oi gio day biet bao nhieu nguoi gap kho khan trong cuoc song,va nhung nguoi dang mac nhung binh hiem ngheo,dau don xin Me du long thuong xot den ho.Xin Me ban cho cha me con hai ben duoc khoe manh va co long kinh men Chua.Xin Chua ban cho moi anh em chung co biet yeu thuong tha thu,quang dai de lam dep long Chua.Con luon pho thac va cay trong vao Me xin me Chua con.17 Jul 2013

lạy chúa , con xin cảm tạ hồng ân chúa ban cho gd con. sau ca mổ mắt lần 3 chồng con đã nhìn thấy lại bóng mờ. đấy là hồng ân quá tuyệt vời chúa dành cho chúng con. 29/7 này con và chị bạn đi du lịch nghỉ hè xin cho chuyến đi của con đc suôn sẻ như ý.mọi công mọi việc moj sự đều nhờ ơn chúa . con xin phó thác và tin tưởng17 Jul 2013

lạy chúa , con xin cảm tạ hồng ân chúa ban cho gd con. sau ca mổ mắt lần 3 chồng con đã nhìn thấy lại bóng mờ. đấy là hồng ân quá tuyệt vời chúa dành cho chúng con. 29/7 này con và chị bạn đi du lịch nghỉ hè xin cho chuyến đi của con đc suôn sẻ như ý.mọi công mọi việc moj sự đều nhờ ơn chúa . con xin phó thác và tin tưởng


Giesu Maria Giuse con mến yêu
17 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Vivi ATL
17 Jul 2013

Xin cho co du tien de tra no , con dang cang thang vi thieu hut trong Gia dinh , xin Me giup con Me oi ,con nan long qua . Xin cho co them tho moi , tho dang hoang thi moi giu duoc tiem


KimVV
17 Jul 2013

Me oi kinh te Gia dinh con dang suy thoai qua , chong thi bi that nghiep , tiem Nail thi e lam , khach con mat rat nhieu , con con phai cho con gai hoc truong Cong Giao . Tien lam thi it ma nhu cau tieu dung lai qua nhieu , bay gio con dang bi no nan nhieu lam Me oi . Hom qua con bi State board xuong phat $500 . Con buon qua Me oi . Xin Me thuong gin giu tiem nail cua con , do la nguon song cua Gia dinh con Me oi.


Tanvivi
17 Jul 2013

Chong con bi dau lung qua nang den noi khong the di lai duoc , sap toi ngay Anh phai chuan bi to chuc hoi cho mua thu cho giao xu , xin Me thuong giup Anh ay mau binh phuc de con lo viec cho giao xu .


Tanvivi
17 Jul 2013

Chong con bi dau lung qua nang den noi khong the di lai duoc , sap toi ngay Anh phai chuan bi to chuc hoi cho mua thu cho giao xu , xin Me thuong giup Anh ay mau binh phuc de con lo viec cho giao xu .


Tanvivi
17 Jul 2013

Chong con bi dau lung qua nang den noi khong the di lai duoc , sap toi ngay Anh phai chuan bi to chuc hoi cho mua thu cho giao xu , xin Me thuong giup Anh ay mau binh phuc de con lo viec cho giao xu .


Tanvivi
17 Jul 2013

Chong con bi dau lung qua nang den noi khong the di lai duoc , sap toi ngay Anh phai chuan bi to chuc hoi cho mua thu cho giao xu , xin Me thuong giup Anh ay mau binh phuc de con lo viec cho giao xu .


Tanvivi
17 Jul 2013

Chong con bi dau lung qua nang den noi khong the di lai duoc , sap toi ngay Anh phai chuan bi to chuc hoi cho mua thu cho giao xu , xin Me thuong giup Anh ay mau binh phuc de con lo viec cho giao xu .17 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA MUON HONG AN CHUA DA BAN CHO CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA, CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO DTC, CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI, CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, XIN GIUP CAC ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN


nhu thuy
17 Jul 2013

xin cho chau con an no chong lon


Me oi thuong con nhe
17 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin Me cuu con .


Xin Long Thuong Xot Chua cuu con
17 Jul 2013

Xin Long thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua , de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua . Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an & phap luat nam nay va nhung nam sau cung vay. Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.17 Jul 2013

Dear God, In the morning, HA will be in court again. Please make it to be good and that he will soon be able to see his son. Also, I would like to thank you for all the great things You have done for our family. Please keep my parents in good health and please be nice to bac Ai who just passed away into your Kingdom. In Jesus name, I pray. Amen


Theresa Hoai Huong
17 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm, đừng để họ bị tác động bởi những người xung quanh. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
17 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
17 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
17 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
17 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Ann_NJ
17 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu nhuong nhin chia se buon vui trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me . Con cam on Me.


Ann va cac con cau xin Me Yeu
17 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan, cham hoc & nghe loi con khuyen day. Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha , an hiep .Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school . Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong ,vung tin vao Long Thuong Xot Chua .Xin Me giup cac con cua con nhe Me . Con cam on Me.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
17 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con. Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau , nghe loi con khuyen day . Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi.Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhungkho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho , bao ve nha , xe & tui con binh an. Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh & nhan loi con cau xin .Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
17 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
17 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Maria trinh puckett
17 Jul 2013

Xin chua ban cho Gia dinh con duoc hanh phuc va ban cho chong con biet ieu thuong va lo lanh cho Gia dinh va ban cho con trai con som duoc toan tu cung voi con amen


Maria Hoang
16 Jul 2013

Lay Chua , Xin cho con cai tim ra huong di moi.Amen.


Maria Hoang
16 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho Con cai khoe manh , bang an.Amen.


con gai cua me
16 Jul 2013

lay me xin me cam hoa long con gai con cho no tro nen ngoan hien hieu biet tranh nhung chuyen xau xa toi te xin me xin me ban cho con cua con co nguoi chong hien lanh tot bung xin me ban cho cong viec lam cua cac con cua con ngay cang tien trien xin me dac biet la con thu 3 cua con cong viec gap nhieu trac tro xin me soi sang va huong dan con cua con de no tim ra mot huong di moi amen


con gai cua me
16 Jul 2013

lay me xin me ban cho gd con duoc hanh phuc hoa thuan moi su hieu lam xin me giai toa cho gd con va xin me ban cho con cai cua con luon song dao duc yeu thuong nhau xin me che cho cac con cua con moi khi chung gap chuyen gi trac tro xin me ra tay cuu giup va lay ao choang che cho con cai cua con xin me ban cho chau ngoai con duoc manh kheo ngoan ngoan amen


Anna Thuy Nguyen
16 Jul 2013

Lay Chua, on Nguoi mien man van dai, chung con cam ta on Nguoi da ban cho chung con niem vui tron ven, chung con vo Cung hanh phuc va biet on , cau xin Nguoi luon ban tran day hong an cho thai nhi khoe manh, cho gia dinh nho be chung con, cha me gia anh chi em chung con. Amen.16 Jul 2013

lay cha hang huu xin dang cha mau chau bau cuc thanh cua con cha la chua giesu kito hiep voi tat ca cac thanh le dang ngay hon nay tren toan the gioi xin cau nguyen cho cac linh hon trong luyen nguc va nhung nguoi toi loi ten khap moi noi va tat ca cac kito huu tren toan cau trong nha va gia dinh con amem16 Jul 2013

lay cha xin thuong xot con amem16 Jul 2013

Lạy Mẹ Maria, con đang trong cơn rối ben và khó khăn xin Mẹ giúp giùm con. Giúp cho con đám cưới của con được trôi chảy . Xin Mẹ mở long từ bi giúp con với . Amen


Teresa C
16 Jul 2013

Lay Chua, xin Chua soi sang cho nhung nguoi dang lanh dao dat nuoc Viet Nam chung con that sang suot,khong vu loi,khong tham lam, de ho dua ra nhung quyet dinh dung dan vi hanh phuc cua nguoi dan.Con cam ta Chua.Amen


Giuse-Teresa
16 Jul 2013

Con cau xin Duc Me Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho chung con duoc co hoi de mau som ban duoc nha de tra no vay.Amen


Teresa Caculttar
16 Jul 2013

Lay Chua, con theo dao da hon 10 nam nay, nhung con chi moi den nha tho, den voi Chua 2 nam nay thoi, Duc Tin cua con con rat mong manh yeu ot, Con cau xin Chua hay dan dat con luon di theo con duong Chua da chon cho con, de Duc Tin cua con ngay mot manh me hon. Con cam ta on Chua.Amen16 Jul 2013


Mariangatran
16 Jul 2013

XIN GIUP CON MOI SU CON DANG CHO CHUA VA ME CUNG CAC THANH TREN TROI ,CHUC TUNG CHUA DEN MUON THUO MUON DOI ,XIN THUONG XOT GD CON XIN CHO GD CON DUOC CHO O BINH AN AMEN16 Jul 2013


Mariangatran
16 Jul 2013

LAY CHUA LA CHA TREN TROI CON XIN THO LAY CHUA XIN GIUP GD CON TRONG LUC NAY XIN CHO CHUNG CON CO NOI O BINH AN ,XIN CHUA DUNG BO CHUNG CON CHO MOI NGUOI BINH AN VO SU ,XIN CHO CONG VIEC DUOC BINH AN TAT CA DIEU TRONG CHUA ,XIN CUU CHUNG CON KHOI MOI SU DU ,XIN BAO VE CAC LINH MUC TU SI NAM NU CUNG DUC THANH CHA ,CHO GIOI TRE NGAY NAY TIN VAO CHUA TIM KIEM CHUA TREN HET MOI SU ,CHO NHUNG NGUOI VO THAN BIET CUI DAU THO LAY CHUA LA CHA LA CHUA TAO THANH TROI DAT ,XIN CUU CHUNG CON AMEN,16 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men16 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men16 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men16 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men16 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen16 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen16 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


người con bé nhỏ..
16 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
16 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!16 Jul 2013

Lay Chua xin Chua luon gin giu con khoi moi gian nguy khon kho, xin cho con hoc tot, hoc duoc noi anh van mong, tim duoc quyen sach con can.


người con bé nhỏ..
16 Jul 2013

Xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.16 Jul 2013

Lay Chua Giesu xin Chua luon gin giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua ban cho co va cac ban con ngay mai di trai he duoc duoc an toan, vui ve, hoc tap duoc nhieu thu va xin cho chung con biet thuc hanh loi Chua.


Maria Hoang
16 Jul 2013

Lay Chua , Con cam ta Chua , da cho con , YEU MEN KHUON MAT DAY VET THUONG CUA CHUA,qua nhung nhung luc con nhin thay KHUON MAT CUA NGUOI VO GIA CU , Xin Chua HAY DUNG CON theo y Chua .Va Chuyen can CAU NGUYEN CHO CON CAI cung nhu nhung ai dang gap Nghich canh .Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
16 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
16 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
16 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con. Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau , nghe loi con khuyen day . Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi.Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhungkho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho , bao ve nha , xe & tui con binh an. Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh & nhan loi con cau xin .Amen.


Ann va cac con cau xin Me Yeu
16 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan, cham hoc & nghe loi con khuyen day. Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha , an hiep .Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school . Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong ,vung tin vao Long Thuong Xot Chua .Xin Me giup cac con cua con nhe Me . Con cam on Me.


VinSon Maria
16 Jul 2013

Lay CHUA GIESU gia dinh con tin thac vao CHUA,xin CHUA luon dong hanh dan dat tunng nguoi trong gia dinh con biet chu toan bon phan cua minh .Amen .


Theresa n.
16 Jul 2013

Lay Thanh Gia con xin dang gia dinh con trong tay Ba Dang xin ban cho chung con Đức tin Đức cay Đức men binh an suc khoe song đẹp long Chua


Anna Maria Nguyen thi Ngoc hien
16 Jul 2013

Con Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse Thinh cau Len Thien Chua giup con cho con duoc Khoe Leo trong cong viec, con dang roi ren trong viec lam, con Nguyen xin Thien Chua giu gin giup con cho Tiem nail cua con duoc dong khach. Con xin Chua cho con vung Duc tin noi Ngai. Con xin tin hac vao Chua. Amen


Con cua Me
16 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi ,,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Lay Chua hien tai con lo lang va met moi lam,benh tat cua con cang ngay cang nang hon ,xin Chua thuong cuu giup con trong con benh tat dau yeu nay .Lay Chua thang7 ngay 25 la ngay con phai di lam tro lai vi con da nghi lam 10 thang nay roi ,neu con khong tro lai lam thi nguoi ta se cat bao hiem suc khoe cua con,ma benh tinh cua con thi rat nang con can phai co bao hiem .Nhung Chua oi hien tai con met moi va yeu duoi lam,chan con bi sung phu con khong the nao di lam duoc ,con phai lam gi bay gio Chua oi ,gio day con chi biet chay den voi long thuong xot cua Chua,xin Chua thuong cuu con,xin ban on chua lanh xuong tren than xac benh tat cua con ,xin ban cho con co suc khoe de con co the di lam tro lai va chong khoi benh de co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe ,xin Chua ban cho chong con som co duoc viec lam va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho gia dinh con de chung con co the vuot qua duoc con thu thach nay. Con cau xin nho Danh Duc Chua Cha,Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than .Amen


ANNA
16 Jul 2013

Lay Me Maria,Thanh ca Giuse xin dang len Thien Chua ,loi con khan nguyen,la cho con duoc khoi benh,cho con cua con biet dep tu ai,biet khiem nhuong,ham minh,va tha thu, hoa dong,de yeu men Chua luon


Maria Hoang
16 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho L/hon Maria va Giuse ,Ong Ba Noi cua con , an nghi trong Chua , va tim duoc Mo cua Ong Ba cung nhu 2 Nguoi Bac ,la L/hon Giuse da bi thoi gian xoa dau vet Ngoi Mo, Xin cho Con tim lai Cac Ngoi Mo nay de biet vi tri ma cam hoa, nen moi dip ve tham Mo To Tien.Amen.


Maria Hoang
16 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho L/hon Maria va Giuse ,Ong Ba Noi cua con , an nghi trong Chua , va tim duoc Mo cua Ong Ba cung nhu 2 Nguoi Bac ,la L/hon Giu se da bi thoi gian xoa dau vet Ngoi Mo, Xin cho Con tim lai Cac Ngoi Mo nay de biet vi tri ma cam hoa, nen moi dip ve tham Mo To Tien.Amen.


Maria Hoang
16 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho L/hon Maria va Giuse ,Ong Ba Noi cua con , an nghi trong Chua , va tim duoc Mo cua Ong Ba cung nhu 2 Nguoi Bac ,la L/hpn Giu se da bi thoi gian xoa dau vet Ngoi Mo, Xin cho Con tim lai Cac Ngoi Mo nay de biet vi tri ma cam hoa, nen moi dip ve tham Mo To Tien.Amen.


Maria Hoang
16 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho L/hom Maria va Giuse ,Ong Ba Noi cua con , an nghi trong Chua , va tim duoc Mo cua Ong Ba cung nhu 2 Nguoi Bac ,la L/hpn Giu se da bi thoi gian xoa dau vet Ngoi Mo, Xin cho Con tim lai Cac Ngoi Mo nay de biet vi tri ma cam hoa, nen moi dip ve tham Mo To Tien.Amen.


Maria mai
16 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang, dang Len Cha cuoc song Ngay thu ba hom nay , xin yeu thuong va tha thu Loi lam if con. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin thuong ban Va Cau bau cho Cong an viec lam of con hom nay. Xin som cho co nguoi mua tiem cho con. Con Pho Thac va cay trong noi Me Maria cung Thanh Ca, xin nham Loi con. Amen!!! Amen!!! Amen!!!!


nghiepngoc
16 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Anna Thuy Nguyen
16 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Nguoi da o ben canh gia dinh nho be chung con. Cam ta on Ngai da ban tran day hong an cho thai nhi trong bung con. Lay Chua, on Nguoi mien man van dai, con muon doi mang on. Lay Chua, xin Chua muon nhung gi.chung con cau xin, lay Chua xin ban cho vo chong con duocniem vui tron ven, xin ban cho chung con co con trai de chung con duoc song hanh phut trong vong tay cua cChua. Con cau xin me Maria va Thanh Ca Guise cau bau ho con..amen16 Jul 2013

Lay Me Maria, con do dau cua con dang gap nhung chuyen buon trong gia dinh, xin Me bien doi nguoi chong bo di co bac va choi games de lo cho con cai va gia dinh. chung con cau xin Me. Xin Me nham loi chung con. Amen16 Jul 2013

Lay me Maria, con xin dang Me ngay hom nay dang het cuoc song chung con, dang het viec lamva dang het cac con cua con. Xin Me chuc lanh huong dan thanh hoa va diu dat chung con. Con tha thiet keu cau cung Me. Xin Me nham loi con. amen16 Jul 2013

Lay Me Maria xin Me day con khiem nhuong xin Me giup con. amen


Giusenguyentantai
16 Jul 2013

xin chúa đói thương cho đứa con mọn hèn, đầy tội lỗi này.mọi chuyện xin theo ý chúa.amen


Agatha Huynh
16 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con duoc binh an , vui ve, manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho hai dua luon yeu thuong nhau , giup nhau vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


Minh Trí
16 Jul 2013

Lay Thien Chua toan nang hang huu, Duc Me Maria vo nhiem nguyen toi, cha FX Truong Buu Diep,xin thuong ma nghe loi nguyen cau cua con dang len. Con day la ke luon vuong toi nho oi ue, pham hen,tuy con khong xung dang de duoc huong hong an cua Chua nhung con luon tha thiet van nay xin thuong xot con ma bien doi con, doi moi tam hon,tri tue con,ban than con.xin thuong con va hay tiep suc cho con vuot qua bao nguy nan kho khan trong cuoc song nhat la khi con phai doi dien voi bao cam bay,thu thach tren con duong doi day ray nhung gian truan phia truoc.Nguyen xin Long Tu Bi cua Chua xin soi sang cho con nen biet lam gi, nhu the nao, ra sao.Xin chux lanh cho moi su con lam va gia dinh con.amen


gd con Thomas
16 Jul 2013

Lay Chua, chung con xin Chua thuong cho linh hon Philomena moi qua doi duoc huong Thanh nhan Chua.Xin cho linh hon Phero Maria va Giuse duoc len Thien dang .Xin Chua nhan loi con cau xin


gd con Anna
16 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi.xin cho binh tim cua con het.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin ban cho gd con co long dao duc nhieu hon.Chung con cau xin Chua


Agatha
16 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe, may man va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Cau cho con gai con luon duoc binh an , vui ve , binh an , hanh phuc.Con cui dau cau xin .Amen16 Jul 2013

Con cuối xin Mẹ Maria xin giúp đỡ con xin giúp cho đám cưới con được xuông sẽ trôi chảy, xin Mẹ Maria chúc phúc chúc lành cho con . Amen16 Jul 2013

Lay Chua xin thuong xot con vi con lam mat long Chua,xin Chua thanh hoa va gin giu chung con theo thanh y cua ngai.Xin Chua cha me hai ben con duoc khoe manh va bot dau don.Xin Chua ban cho anh con biet xam hoi,kinh so thien Chua de lam dep long ngai.Con cam ta Chua moi ngay suot doi con.


hpalmer006
16 Jul 2013

Lay Me Maria, con bat luc qua, con la dua con yeu duoi nho be ko the lam duoc gi nhung con tin Me co the lam duoc vi Me la Me hang cuu giup, hang cau bau cho chung con va nho Me ma chung con biet den Chua nen Me co the dan con cai cua Me den voi Chua. Xin Me xot thuong ba me, anh em, chi em dau cung nhu nhung nguoi than yeu xung quanh con dang song trong dau kho, that vong, chan nan, bo vo, lac long vi chua tim duoc Chua trong tam hon ma dan dua ho den truoc thanh nhan Chua, cho ho co duoc on nhan biet Chua, on pho thac, trong cay tin tuong vao tinh yeu Chua vi den voi Chua thi moi su deu co the va deu tot dep ca, ke ca khi dau kho, khi moi su toi te cung deu tro nen tot dep. Nen con khan thiet xin Me hay giai thoat ho khoi cuoc song dau kho, bo vo lac long hu mat nay de ho tim thay duoc binh an hanh phuc trong tinh yeu cua Chua. Xin hay de con la nguoi ganh lay moi dau kho gium thay cho ho, chi can nhung nguoi xung quanh con co duoc Chua, co duoc hanh phuc binh an dich thuc va muon doi thi con day se rat hanh phuc sung suong va dau kho cua con la rat dich dang vi con ko the chiu dung duoc khi thay ho hu nat, hu mat, bo vo nhu vay. Xin Me dang than xac va linh hon nay cua con dang len Chua nhu la 1 cua le de lam hy vat cho Chua, de Chua su dung no nhu 1 khi cu de cong trinh cuu do loai nguoi duoc hoan thanh va qua con nhieu nguoi duoc giai thoat va duoc on cuu roi. Xin Me Maria thuong xot chung con vi chung con bo vo qua, nhu nhung dua con lac dan, mo coi cha me.


Anna Thuy Nguyen
16 Jul 2013

Lay Chua con xin tin thac noi Chua.


Maria Kim
16 Jul 2013

Lay Me Lavang, Cha Buu Diep, cac Thanh Tu Dao Viet Nam xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi khoe manh, chi an uong duoc, ba du suc khoe tiep tuc chua binh, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan, yeu thuong, Chau Khoa tim duoc cong viec tot. Amen


Maria Vũ Thị Phương
16 Jul 2013

Chúa ơi! Xin nâng đỡ và chúc lành cho vợ chồng con. Xin ban phép lành cho vợ chồng con, nâng đỡ và ban cho vợ chồng con sớm có con. Con xin Chúa, Đức Mẹ Maria, thánh cả Giuse và toàn thể các thánh trên trời nhận lời cầu xin này của con, xin cầu bầu cùng các Chúa ban cho vợ chồng con sớm có con. Con xin hết lòng cảm tạ. Amen


Giesu Maria Giuse con mến yêu
16 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Anna Thuy Nguyen
16 Jul 2013

Lay Chua con xin Chua o ben canh me con chung con trong gio phut nay. Amen


Maria Vũ Thị Phương
16 Jul 2013

Chúa ơi! Hôm qua con nói với Chúa rằng ngày hôm nay con sẽ đi khám nhưng con vẫn chưa đi được vì thời tiết xấu quá Chúa ơi. Nhưng Chúa à, nếu ngày mai trời tạnh con sẽ đi Chúa à, con thấy sốt ruột lắm rồi, hàng ngày nhìn những người đang mang bầu xuất hiện xung quanh mình khiên trái tim con rất đau, nhìn những đứa trẻ chơi đùa khiến lòng con càng trỗi dậy sự khao khát được làm mẹ, được sinh cho chồng mình 1 người con. Chúa đã ban tặng con một người chồng thật lý tưởng cả về tinh thần đạo đức khiến con rất hạnh phúc,Nhưng con thấy mình thật vô dụng khi vẫn chưa sinh được cho chồng con một đứa con. Con rất buồn và khô tâm vì điều này. Chúa ơi, xin soi sáng cho tâm hồn con, xin phù hộ và giúp đỡ chúng con. Xin soi sáng cho con biết việc phải làm và khi làm xin giúp đỡ mỗi việc làm, cuộc đời con từ khi khởi sự đến lúc hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Xin nâng đỡ và che chở cho con. Con cầu xin Chúa, Đức Mẹ Maria, thánh cả Giuse che chở và chúc lành cho vợ chồng con. Amen


ANNA TRANTHIKIMLIEN F D
16 Jul 2013

LAY ME MARIA CUNG THANH CA GIUSECON XIN 2 DANG PHU TRO CHO GIA DINH CON VA CHUYEN LOI CAU XIN CUA CON LEN THIEN CHUA LA CHA DAY UY QUYEN VA TOAN NANG CON DANG LEN CHA 2 CHAU GIUSE TUAN ANH 10T VA CHAU GIUSE TUAN KHANG 5 T XIN CHA CHON TUAN ANH LAM CON CUA CHA NGAY TU BAY GIO VA XIN CHA SUA DOI TINH NET CHO CHAU BIET NGOAN VA VANG LOI CHA ME CON DANG LEN CHA GIUSE TUAN KHANG XIN CHA CHON VA DAN DAT CHAU BUOC VO KHAI TAM 1 DE DI LE MOI NGAY VA XIN CHA BAN CHO CHAU DI HOC BIET DOC BIET VIET TRONG NAM LOP LA LLLLLLNAY VA XIN CHA BAN CHO 2 CHAU SUC HOE TOT CON CUNG DANG LEN CHA PHAO LO TUNG VA TERESA KIM THUYDOI SONG VO CHONG CUA 2 CON XIN CHA BAN CHO CAC CON CO DUOC 1 DUC TIN VA LUON TIN THAC TRONG CAY NOI CHA TRONG MOI CUOC SONG THUONG NGAY CUA GIA DINH CON VA XIN CHA THANH HOA CONG VIEC DANG LAM CUA CAC CON XIN CHA BAN THEM SUC KHOE TRONG GIA DING CONMOI AN BINH VA VUI VE GIUA VO CHONG CUA PHAOLO TUNG VA TERESA KIM THUY CON CAM ON CHA NGOI KHEN CHA CHUC TUNG CHA TON VINH CHA A MEN


Maria Nguyệt Hương
16 Jul 2013

Xin cho con gái con: Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn; biết tránh xa chước cám dỗ từ Thế gian, Ma quỉ, Xác thịt; xin cho được siêng năng Xưng tội, Rước lễ cho sốt sắng; Xin cho biết mở lòng ra với mọi người; Xin được theo thánh ý Chúa trong việc thi Đại Học vừa qua.


Gioan Baotixita Chương
16 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức tin này,


Anna Thuy Nguyen
16 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua ban cho chung con mot dem binh an. Lay Chua, chung con xin dang ngay hom nay cho Nguoi, cau xin Nguoi thuong ban tran day hong an xuong cho thai nhi trong bung con, cho me con chung con binh an, cho gia dinh chung con duoc nhu y. Cau xin Chua ban cho viec xet nghiem ultrasound hom nay duoc ket qua tot dep, xin ban tran day hong an cho gia dinh chung con. Xin Me Maria va Thanh Ca Guise va cac Thanh cau bau nang ni Chua ho con, xin phu ho gia dinh va thai nhi trong bung con. Amen.


haley
16 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


Cecilia An
16 Jul 2013

Con xin cảm tạ Chúa vì tình thương bao la của Ngài. Chúa ơi con đang thấy trước mắt con biết bao là gian khó và Chúa cũng biết sức con hèn mọn và yếu đuối biết bao xin Chúa thương đến con và xin chúc phúc lành bình an của Chúa trên con. Lòng con đang rối bời với nhiều suy nghĩ nhưng con biết chẳng có một lối thoát nào cho con nếu con không có ơn Chúa. Lạy Chúa xin thương xót con để con có được một tâm hồn bình an và thanh thản, để con được nhìn mọi sự theo một hướng tốt hơn. Lạy Chúa Chúa thấu biết mọi sự xin thương đến con người tội lỗi là con. Amen16 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA MUON HONG AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH CON, LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA DTC, VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI. LAY CHUA, XIN CHUA CHUA LANH BENH CHO CHI CON, XIN GIUP CAC ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
16 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau, nghe loi con & nen nguoi. Xin ban cho con on khon ngoan , minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con cua con den ngay khon lon nen nguoi. . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an . Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin . Amen.


Ann_NJ
16 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me .


Me oi thuong con nhe
16 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua. Xin Me cuu con .


maria thuong .giao su bao ai.
16 Jul 2013

lay chua con day day toi loi ,xin chua tha thu cho con ,chua oi cuoc song cua con nhieu gian kho xin chua tu bi rong long thuong xot cho con duoc moi su thanh cong .con xin chua diu dat con , con xin chua soi sang duong cho con di.lay me maria ,xin me ban cho con duoc binh yen .amen.


Anna Maria Nguyen thi Ngoc hien
16 Jul 2013

Lay Chua xin cho con vung Duc tin, vo Chong con dang lo Lang Troy viec lam , con Kinh xinChua me Maria va Thanh Giuse ban binh an may man den cho con. Con xin Chua quang phong cho con. Con xin tin thac vao Chua. Amen


te re sa Thanh
16 Jul 2013

GD con xin cầu cho các linh hồn. Amen


te re sa Thanh
16 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con xin cảm tạ tình yêu vô biên Ngài đã dành cho con, con xin phó thác mọi sự trong bàn bàn yêu mến của Ngài, Chúa ơi con sắp bán văn phòng phẩm xin Chúa cho con lấy hàng chỗ nào cực rẻ để bán lại và lấy được nhiều khách hàng. Xin ban cho con làm gì cũng được buôn may bán đắt là nhờ phó thác vào bàn tay Ngài, xin ban cho con lúc nào cũng phó thác cho Ngài lo liệu nhé Ngài ơi. Xin ban cho con cái con luôn khỏe mạnh, học giỏi, vâng lời ngoan ngoãn, lớn lên đẹp lòng Chúa xin cho chúng được đi tu, ban cho ba mẹ anh chị con luôn khỏe mạnh con luôn, Lạy Mẹ Maria. Thánh Giu Se, Các Thánh Trên trời, Các Thánh Tửa Đạo Việt Nam, Thánh Tê Rê Sa xin cầu bầu cùng Chúa cho con được như ý con xin. Amen16 Jul 2013

Lay Me Maria, xin Me cuu' giup con xin cho dam cuoi cua con Duoc. Troi chay.


khanhtam
16 Jul 2013

Lạy Mẹ Maria hằng cứu giúp xin cho con có được một việc làm tốt để con có tiền trã nợ và lo cho gia đình, Mẹ ơi xin Mẹ nhậm lời và cứu giúp con. con xin cộng đoàn hiệp lời cầu xin cho con được ơn như ý này. con kính cảm ơn.


khanhtam
16 Jul 2013

Lạy Mẹ Maria hằng cứu giúp xin cho con có được một việc làm tốt để con có tiền trã nợ và lo cho gia đình, Mẹ ơi xin Mẹ nhậm lời và cứu giúp con. con xin cộng đoàn hiệp lời cầu xin cho con được ơn như ý này. con kính cảm ơn.15 Jul 2013

Lay Chua xin Chua soi sang cho con hoc dan duoc tot, hoc anh van mo uoc va hom kia nhom con tham du trai he huong dao vui ve, hoc tap duoc nhieu va binh an.15 Jul 2013

Lay Chua xin Chua luon gin giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua luon soi sang cho con co gang hoc tap,nang dong tu tin va biet tin yeu Chua nhieu hon.


annadangha
15 Jul 2013

Con Nguyen xin chua soi sang long con de con biet chiu dung cuoc song gia dinh. Xin chua cung soi sang cho cac con de chung biet nghe loi cha me day bao va cham chi hoc hanh .xin chua mo long chong con de chong con luon biet yeu thuong den vo con hang ngay va ko con ruou bia nua a


Teresa Truong Thuan Thao
15 Jul 2013

Nguyen xin le hom nay cho Linh hon Maria Tran Thi Minh..Linh hon Ong Nguyen Tri Thuc..Linh hon Ong Anton Nguyen Van Thai.. Linh hon chi Maria Vo Thi Tuyet Nhung ..tat ca cac Linh hon mo coi..cac Linh hon Thai nhi..cac Linh hon tre so sinh..va cac Linh hon ong ba cha me anh em ban huu con duoc len chon nghi ngoi..hang xem thay mat Duc Chua Troi sang lang vui ve vo cung ..Amen nguyen cau cho cac linh hon..


phanxicoxavier, nguyen
15 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chong con mau tro ve dao cong giao.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chong con mau tro ve dao cong giao.


Elizabeth Dung
15 Jul 2013

Xin cho chong con mau tro ve dao cong giao.


haley
15 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho cin mau kiem duoc viec lam on dayshift


haley
15 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho cin mau kiem duoc viec lam on dayshift


Elizabeth Dung Cong
15 Jul 2013

Xin cho chi con duoc on binh an trong tam hon.15 Jul 2013

xin chua gin giu duc giao hoang phanxico , duc bien duc 16 , va toan cac chu chan cua giao hoi duoc bang an.amen.15 Jul 2013

xin cho cau mo cua con duoc mau binh phuc manh khoe .amen .15 Jul 2013

xin chua thuong dai gia dinh con , xin cho nguoi me cua con duoc manh khoe , chong cua con dao duc thanh thien , manh khoe , hai chau duoc khon ngoan , them tri khon , khoi binh ,con xin tri an da ta gia dinh duc me .amen .


Manh nguyen
15 Jul 2013

Lay Me Maria,Thanh CaGiuse Xin chuyen cau Len Thien Chua cho con Giai quyet duoc van de con dang gap phai su kho khan khong biet Giai quyetra Sao Xin Dan dat con cho con Giai quyet duoc van nan Con cam ta Me va Thanh guise.


ANNA
15 Jul 2013

Lay Me MARIA Thanh ca GIUSE con xin hai dang,dang len Thien Chua ,loi con nguyen cau ,la cho nguoi con cua con,yeu men Chua va dung ham me ve the tuc tran gian,trut bo moi su ma theo Chua cho con duoc khoi benh15 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen15 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen15 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen15 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen15 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Grêgôriô
15 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Maria Nguyen thi Bich Hien
15 Jul 2013

Xin Chua va me Maria ban cho ba con duoc khoi benh neu Chua muon. Xin ban cho ba con duoc nhung on can thiet trong gio sau het neu Chua cat ba con ve. Xin ban on binh an cho me con va gia dinh con truoc con bao benh cua ba con.


Theresa Hoai Huong
15 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Danh Chúa, Người đã thương cứu độ và chữa lành con, con tin nơi Người. Xin Chúa thương ban công việc mới này cho con, xin thánh hoá lòng người chủ hàng để họ chịu giao hàng cho con làm, đừng để họ bị tác động bởi những người xung quanh. Chúa ơi! Người biết con cần công việc này như thế nào, những khốn khó của gia đình con Người đã biết rõ mọi sự, xin cứu độ con. Con cầu xin những ơn này vì Danh Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
15 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
15 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
15 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
15 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


DAMINH - NGUYEN KHANH
15 Jul 2013

XIN CHO CON NHẬN BIẾT LỖI MÌNH ĐÃ PHẠM VÀ MỞ LỜI XIN THỨ LỖI VỚI MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH CON.


Thu Pham
15 Jul 2013

Me oi . Con xin pho Thac moi su trong Tay Me tat ca moi su trong Gia dinh cua con . Xin Me luon dong hanh voi Chung con trong cuoc song va ban nhung on can thiet cho Gia dinh con Me nhe . Con ta on Me . Amen


maria mylien
15 Jul 2013

xin chua thuong xot cac linh hon da qua doi va moi qua doi va cac linh hon thai nhi cac linh con cam trong lua luyen toi xin chua tha thu moi loi lam va ban on cho cac linh duoc vao huong anh sang ton nhan chua amen


maria mylien
15 Jul 2013

lay me maria va thanh ca giuse xin chuyen cau len thien chua ban on cho moi nguoi benh tat om dau duoc gap thay thuoc cua chua va ban on chua lanh xin chua dung cham den moi nguoi benh nan y benh hiem ngeo dat biet cho hai dua con cua con va moi nguoi than duoc on chu lanh the xac cung nhu tam hon con cam ta chua va me maria thanh ca giuse


VinSon Maria
15 Jul 2013

Lay CHUA GIESU con xin dang gia dinh con len CHUA ,cui xin CHUA dan dat chung con .Gia dinh con tin thac vao CHUA .Amen.


Con cua Me
15 Jul 2013

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin thuong cau bau cung Chua che cho gia dinh chung con trong con benh tat ,kho khan nay.Xin ban cho con gap thay gap thuoc va chong khoi benh de co the di lam tro lai va xin cho chong con som kiem duoc viec lam ,xin ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe,con cai ngoan ,biet vang loi , cham chi hoc hanh va sieng nang viec phu giup le o nha tho.Chung con nguyen xin nho Danh Duc Chua Cha ,Duc Chua con va Duc Chua Thanh Than .Amen


Maria mai
15 Jul 2013

Xin Me thuong ban cho con co khach . Xin Me som cho co nguoi mua tiem, con xin Me oi!!!


nghiepngoc
15 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


người con bé nhỏ.
15 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
15 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
15 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


Maria mai
15 Jul 2013

Lay Chua! Xin thuong ban va tha thu toi Loi cho con, xin dang moi lo Toan va moi tinh Toan Len Long Thuong Xot of Chua. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin ban cho tiem con hom nay co khach va xin som cho co nguoi mua tiem. Con xin vi Danh Thanh Chua Jesus KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


gd con Anna
15 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi, xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin cho con trai ut tim duoc viec lam.Xin Chua nhan loi con cau xin


Anna Thuy Nguyen
15 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua da ban cho gia dinh nho be chung con mot dem binh an. Lay Ngai, con cau xin Ngai thuong ban cho gia dinh chung con, cha me gia anh chi em chung con duoc hon an xac manh, cho the gioi biet den Chua, song hoa binh. Lay Chua, con la ke nho nhoi truoc nhan Ngai, con cau xin Ngai chap nhan nhung gi chung con con xin, xin ban cho cuoc kham nghiem ultrasound ngay mai cua con duoc ket qua tot dep, xin Chua thuong om ap lay thai nhi trong bung, xin cho thai nhi duoc Chua thuong ban tran day hong an phat trien khoe manh. Lay Chua, xin Ngai thuong ban cho vo chong chung con niem vui tron ven, co duoc Chua ban them cho con trai, de chung con duoc chung huong niem vui va song hanh phuc trong vong tay cua Nguoi. Xin Me Maria va Thanh Ca Guise va Cac Thanh xin cam on Chua ho chung con, xin cau bau nan ni Chua ho chung con va xin ban tran day hong an cho chung con. Amen.


con maria nga
15 Jul 2013

cho con cua con thi dau.xin thanh hoa cong an viec lam .xin chi cho con biet viec phai lam cung khi lam xin chua giup do moi kinh moi viec deu nho on chua amen


Agatha Huynh
15 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con biet yeu thuong nhau , cung nhau song theo duong loi cua Chua.Cau xin cho ho dong vien nhau vuot qua nhung kho khan trong cuoc song .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
15 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con biet yeu thuong nhau , cung nhau song theo duong loi cua Chua.Cau xin cho ho dong vien nhau vuot qua nhung kho khan trong cuoc song .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
15 Jul 2013

Lay Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , thanh than , thoai mai va binh an .Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , binh an , vui ve , thoai mai va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Amen


Anna Maria Nguyen Thi Ngoc Hirn
15 Jul 2013

Con Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh Ca Giuse ban cho vo Chong con tuan moi duoc binh an, cong viec lam cua vo Chong con duoc thuan loi may man, con xin Chua quang phong giup con, con xin tin thac vao Chua. Amen


teresa le thi huong france
15 Jul 2013

xin cho con cai biet sot sang danh thoi gian cau nguyen va xa lanh cac cuoc choi geme tren internet biet nghe loi giao huan cua cha me sieng nang tham du thanh le misa sot sang biet cung kinh truoc thanh the cua chua xin cho con cai co on thien trieu


te re sa Thanh
15 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn amen


te re sa Thanh
15 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con xin cảm tạ Chúa vì những hồng ân Ngài đã dành chi con. Con xin phó thác công việc làm ăn của gia đình con cho Chúa, xin Ngài luôn ban cho con lúc nào cũng có hàng đều đặn và cho năm nay con trả được 1/2 số nợ nghe Chúa ơi, xin cho con mở văn phòng phẩm ra bán có mối mang nhiều và có lời để con thanh toán bớt nợ nần. Cho con cái con được khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vâng lời, học giỏi lớn lên xin đẹp lòng Chúa xin cho chúng được đi tu, ban cho ba mẹ và anh chị con được khỏe mạnh Amen. Lạy Mẹ Maria , Thánh Giu Se, các Thánh Trên trời, Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Tê Rê Sa bổn mạng của con xin cầu cùng Chúa cho được như ý con xin. Amen


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
15 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Me oi thuong con nhe
15 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua. Xin Me cuu con .


Ann_NJ
15 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me .


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
15 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau, nghe loi con & nen nguoi. Xin ban cho con on khon ngoan , minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con cua con den ngay khon lon nen nguoi. . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an . Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin . Amen.


Maria Nguyễn Thị Tuyết
15 Jul 2013

Con xin Các Linh Mục & Các Thầy Dòng khấn xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên tới Thiên Chúa giúp cho con được đấy tràn ơn của Chúa Thánh Thần tác động đến khối óc của con, giúp con minh mẫn và sáng suốt trong mọi trường hợp, để con có thể hoàn thành được mọi việc một cách chu toàn của Họ đạo & Cha sở giao cho. Con xin chân thành cảm ơn


Maria trinh puckett
15 Jul 2013

Xin chua ban cho Gia dinh conduoc song hanh phuc va ban cho chong con biet lo lang chogia dinh va ieu thuong vo con va xin chua ban cho con trai cua con som som doantu voi con amen15 Jul 2013

Me oi, con cua con chicon vai ngay nua la Di Dai hoi gioi tre, xin Me chuc lanh cho con cua con, cho con cua con duoc manh khoe, hoc hoi nhieu dieu tot tu cac Duc Thanh Cha, tu cac ban, xin bien doi con cua con cho con cua con yeu men Chua nhieu, thich ban VN hon va xin cho con gap duoc ban tot. Lay Chua xin chuc lanh cho con cua con. Amen15 Jul 2013

COn xin Me Me ngay hom nay , cac con cua con cong viec cua con va moi su cua con, Xin me nhan lay xin Me huong dan va xin Me chuc lanh cho chung con. Con cam on Me Maria Thanh Ca Giuse va Chua Giesu. Amen15 Jul 2013

xin cha thuong xot con amem15 Jul 2013

lay cha hang hun xin dang cha mau chau bau cuc thanh cua con cha la chua giesu kito hiep voi cac thanh le dang trong ngay hom nay de cau nguyen cho cac linh hon va nhung nguoi toi loi tren khap moi noi cung voi cac giao dan tren toan cau va trong gia dinh con .amem15 Jul 2013

giesu maria giuse con yeu mem xin cuu roi linh hon phero15 Jul 2013

lay cha xin thuong xot linh hon phero


gioanbaotixita
15 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn,biết nghe lời Cha mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức Tin này.


maria
15 Jul 2013

Xin cho con Gái con, Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa chước cám dỗ,Thế gian ,Ma quỉ, Xác thịt, xin cho được siêng năng xưng tội rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Maria KIm
15 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Chi con an uong duoc, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, chau Khoa tim duoc viec tot, ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong va tot dep, xin cho con khong bi gay xuong vi nga, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen


Maria Vũ Thị Phương
15 Jul 2013

Lạy chúa! Con đã quyết định rằng ngày mai mình sẽ đi khám, dù thế nào đi chăng nữa con cũng muốn biết mình đang bị bệnh gì. Chúa ơi! Xin hãy ở bên cạnh con, xin nâng đỡ và ban bình an cho con. Chúa ơi con thấy sợ lắm, không biết mình bị bệnh gì mà đã 2 năm kể từ ngày con lấy chồng mà vẫn chưa sinh được em bé, nỗi khao khát được làm mẹ, khiến con cảm thấy rất buồn, Chúa biết điều đó phải không ạ. Chúa đã ban cho con người chồng đảm đang, hiền lành, chịu thương, chịu khó, hết lòng vị gia đình.. con không có thể chê được gì nhưng điều khiến con buồn nhất là vẫn chưa làm anh ý được hạnh phúc khi chưa sinh được cho anh 1 đứa con. Con rất khổ tâm, Xin Chúa nâng đỡ và che chở cho vợ chồng con. Xin ban phép lành cho chúng con. Con cầu xin Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và toàn thể các thánh trước hết là ban cho vợ chồng con ơn bình an, xin cho chúng con luôn được bình an trong ẩn sủng của Chúa. Tiếp đến xin nâng đỡ, chữa lành bệnh tật của chúng con, xin ban cho vợ chồng con sớm sinh được con. Con xin hết lòng cảm tạ. Con cầu xin Chúa, Xin Đức Mẹ, Thánh cả Giuse các thánh lắng nghe và chấp nhận lời nguyện xin của con. Amen15 Jul 2013

nguyen xin chua thuong ban cho con som co duoc mai gia dinh hanh phuc xin chuc phuc cho con va dennis som thanh vo chong chung song hanh phuc het quang doi con lai xin cho con va dennis thay doi tanh nong nay biet hoa thuan thuong yeu nhau nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chua lang nghe va chap nhan loi con cau xin amen15 Jul 2013

nguyen xin chua thuong ban cho het nhung linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam ni chon luyen hinh som duoc huomg nhan thanh chua amen nguyen xin cho linh hon jalal som duoc huong nhan thanh chua la noi chon thien dang hang duoc xem thay mat duc chua troi sang lang vui ve vo cung amen


Ann va cac con cau xin Me Yeu
15 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school . Xin Me gin giu cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong vung tin vao Long Thuong Xot Chua. Xin Me giup cac con cua con nhe Me. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con
15 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua , de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua. Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an , phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen .


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
15 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Maria Chu Diệu Linh
15 Jul 2013

Lạy chúa,Lạy mẹ Maria xin mẹ phù hộ cho gia đình con,cho cha mẹ con luôn thương yêu nhau.Và hãy phù hộ cho bố của con làm ăn phát đạt.Amen15 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA BAN CHO CON MUON HONG AN. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON, LAY CHUA, XIN CHUA THANH HOA DTC, VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI, LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI LAY CHUA XIN GIUP CAC ANH TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, XIN CHO CON LUON VUNG TIN VA PHO THAC VAO CHUA. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA,THANH CA GUISE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA, GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Giuse Dang Nguyen
15 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria Xin cho con Giai quyet duoc van de dang lam con mat su bind an cua tam hon.Xin nham loi con keu Xin.Con ta on Chua va Me Maria.


Giuse Dang Nguyen
15 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria Xin cho con Giai quyet duoc van de dang lam con mat su bind an cua tam hon.Xin nham loi con keu Xin.Con ta on Chua va Me Maria.


Giuse Dang Nguyen
15 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria Xin cho con Giai quyet duoc van de dang lam con mat su bind an cua tam hon.Xin nham loi con keu Xin.Con ta on Chua va Me Maria.


Giuse Dang Nguyen
15 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria Xin cho con Giai quyet duoc van de dang lam con mat su bind an cua tam hon.Xin nham loi con keu Xin.Con ta on Chua va Me Maria.


Giuse Dang Nguyen
15 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria Xin cho con Giai quyet duoc van de dang lam con mat su bind an cua tam hon.Xin nham loi con keu Xin.Con ta on Chua va Me Maria.


Giuse Dang Nguyen
15 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria Xin cho con Giai quyet duoc van de dang lam con mat su bind an cua tam hon.Xin nham loi con keu Xin.Con ta on Chua va Me Maria.


JB VŨ VĂN TUẤN
15 Jul 2013

Lạy chúa xin ban cho gia đình con nhữngý nguyện sau Xin ban cho GĐ con được bằng an xinban cho gia dình con găqpjnhiều may man xinban cho con đòi được nhà đất xin ban cho vợ chồng con được khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ đức Ki tô chúa chúng con amen


JB VŨ VĂN TUẤN
15 Jul 2013

Lạy chúa xin ban cho gia đình con nhữngý nguyện sau Xin ban cho GĐ con được bằng an xinban cho gia dình con găqpjnhiều may man xinban cho con đòi được nhà đất xin ban cho vợ chồng con được khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ đức Ki tô chúa chúng con amen


Cecilia An
15 Jul 2013

Xin cảm tạ Chúa vì Chúa luôn lắng nghe lời chúng con kêu xin. Lạy Chúa xin cho con lòng can đảm, trí khôn để con biết sống trọn vẹn một ngày mà không làm Chúa thất vọng. Xin sự bình an của Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người trong gia đình con .


Maria xuan
15 Jul 2013

Lay xin on tren ban cho con cung nhung nguoi than quen va nhung ai dang cau xin duoc thoat khoi con binh hiem ngheo. Kan xin cho chung con duoc vung manh long tin trong quyen nang cua Thien Chua.Amen.15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men15 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men15 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen15 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


nguyễn thị kim tuyền sn ,12/11/1989
15 Jul 2013

xin đức trinh nữ maria và thánh giuse chuyển cầu lên thiên chúa ban cho con được ơn: cho con có thai trong tháng 7/2013 này con tên .nguyễn thị kim tuyền,sn 12/11/1989 xin chúa giese ban cho con sinh một đứa con mạnh khoẻ mẹ tròn con vuông con xin chúa giuse và đức trinh nữ maria nhận lời con cầu khẩn con xin tạ ơn chúa giuse đức mẹ maria và các linh mục con tin cậy nơi ngày


Maria Teresa Lien Do
15 Jul 2013

Lay Chua, con cam on Chua da ban cho con moi su binh an. Con xin dang len Chua tat ca vui buon cua con, xin Chua ban nhieu on lanh hon nua cho con cai Chua noi tran gian nay.Chua oi! con rat nhieu hoan canh kho khan , eo le lam xin Chua thuong xot chung con va vi cong nghiep Chua Giesu Kito con Cha yeu dau ma tha thu toi loi chung cung ban nhieu hong on xuong cho tat ca chung con Amen.


Maria Teresa Lien Do
15 Jul 2013

Lay Chua, con cam on Chua da ban cho con moi su binh an. Con xin dang len Chua tat ca vui buon cua con, xin Chua ban nhieu on lanh hon nua cho con cai Chua noi tran gian nay.Chua oi! con rat nhieu hoan canh kho khan , eo le lam xin Chua thuong xot chung con va vi cong nghiep Chua Giesu Kito con Cha yeu dau ma tha thu toi loi chung cung ban nhieu hong on xuong cho tat ca chung con Amen.15 Jul 2013

Lay Chua .Con cau cho nguoi Chong bi Tam than chong khoi benh.Amen.15 Jul 2013

Lay Chua .Con cau cho nguoi Chong bi Tam thann chong khoi benh.Amen.


Maria Trần Thị Mỹ Hằng
14 Jul 2013

Maria Hằng Lạy Chúa Giêsu , Đức Me Maria ,Thánh Cả Giuse xin ban cho bạn con là người ngoại đạo, mau được phục hồi trí nhớ trở lại bình thường,hai đứa con của bạn con còn rất nhỏ.Con thành tâm khấn xin Ba Đấng phù hộ ban bình an cho bạn con mau được phục hồi bình an. Tạ ơn Chúa,Mẹ Maria,Thánh Cả Giuse xin nhậm lời con .Amen.14 Jul 2013

Lay Chua xin Chua cho cuoc di choi huong dao cua con sap toi dien ra vui ve an binh, hoc tap duoc nhieu dieu hay. Xin Chua cho con hoc duoc noi anh van mo uoc.14 Jul 2013

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieusuc khoe. Lay Chua xin Chua cho chi con het benh , moi su binh an. Xin Chua luon soi sang va o ben con de con biet thuc hanh loi Chua, nang dong, co gang va hoc tot.14 Jul 2013

Maria Hằng Lạy Chúa Giêsu , Đức Me Maria ,Thánh Cả Giuse xin ban cho bạn con là người ngoại đạo, mau được phục hồi trí nhớ trở lại bình thường,hai đứa con của bạn con còn rất nhỏ.Con thành tâm khấn xin Ba Đấng phù hộ ban bình an cho bạn con mau được phục hồi bình an. Tạ ơn Chúa,Mẹ Maria,Thánh Cả Giuse xin nhậm lời con .Amen.14 Jul 2013

Maria Hằng Lạy Chúa Giêsu , Đức Me Maria ,Thánh Cả Giuse xin ban cho bạn con lả người ngoại đạo, mau được phục hồi trí nhớ trở lại bình thường,hai đứa con của bạn con còn rất nhỏ.Con thành tâm khấn xin Ba Đấng phù hộ ban bình an cho bạn con mau duo9c5 phục hồi bình an. Tạ ơn Chúa,Mẹ Maria,Thánh Cả Giuse xin nhậm lời con .Amen.


Rosa Thao Hua.
14 Jul 2013

14 jul 2013. Lay Chua. ngay mai con di kham benh , xin Chua ban cho con gap duoc may man va chong con cung sap di tai kham, xin cho duoc bang An. Rieng dua con trai bay gio co viec lam tam 6 thang, thang 8 nay Co hen phong van viec lam, con cung xin dang het len cho Chua. lay Chua, qua loi bau cu cua Me Maria va Thanh Ca Giuse xin thuong den gd chung con va het tat ca moi nguoi. Rosa Thao Hua.


ANNA
14 Jul 2013

Xin cho con khoi benh,xin cho con cua con duoc on nghia cua Chua xin cho con dau va con re di le ngay chu nhat,va xung toi ruoc le


Anna Thuy Nguyen
14 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua ban cho chung con mot ngay binh an. Con nan ni cau xin Chua ban cho gia dinh chung con duoc binh an nbu y, xin cho ultrasound cua thai nhi duoc ket qua tot xep. Lay Chua, xin Nguoi muon nhung gi chung con cau xin. Amen.14 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen14 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen14 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen14 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen14 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen14 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men14 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men14 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men14 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


tranlinhvt
14 Jul 2013

Chúa ơi, con trai của con còn nhỏ lắm, chưa được 2 tuổi, cứ bệnh hoài, ăn uống thì kém, người thì giống như suy dinh dưỡng, con cầu xin Chúa hài Đồng Gieessu cất hết bệnh tật của con trai con, con xin mẹ Maria, Thánh Giuse, gìn giữ con trai của con được khỏe mạnh luôn, khỏi ốm đau. Amen.


tranlinhvt
14 Jul 2013

Con cầu xin Chúa Hài Đồng Gieessu, Đức Maria và Thánh Cả Giuse cất hết bệnh tật của Quốc KHánh, con trai của con, cho con trai của con khỏe mạnh luôn, con xin dâng lên sự lo lắng, cuộc đời buồn tủi của con để cầu cho các linh hồn. Amen.


Maria Hoang
14 Jul 2013

Lay Chua Con cao cho L/hon cua Ong Ba Ngoai , Ong Ba Noi , Ong Noi ben Chong cua con da qua doi trong Thang 7.Amen.


Theresa Hoai Huong
14 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Gioan Phước 554
14 Jul 2013

Xin Chúa ban cho Giới Gia trưởng giao xứ con siêng nang tham dự thánh lể và học hõi giáo lý Xin Chúa cứu lấy hai linh hồn Teresa và Phanxicosavie là tân tòng biết ăn năn trở về cùng Chúa


người con bé nhỏ..
14 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
14 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
14 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


VinSon Maria
14 Jul 2013

Lay CHUA con dang het tat ca gia dinh con len CHUA ,xin CHUA chua lanh cho chung con ,con tin thac vao CHUA .Amen.


Grêgôriô
14 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục.


Con cua Me
14 Jul 2013

Lay Me Maria xin thuong cuu giup con trong con benh tat nan y nay,Me oi hien tai con met moi va dau don lam ,xin Me thuong cat moi su benh tat dau yeu trong con,xin cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh ,xin Me thuong cau bau cung Chua giup con.Con cau xin nho Danh Duc Giesu Kito Chua chung con .Amen


Maria trinh puckett
14 Jul 2013

Lay chua xin cho Gia dinh duoc hanh phuc va cho cho chong con biet lo lang cho Gia dinh va ieu thuong con a men


kimphuong
14 Jul 2013

Kinh lay Thien Chua, kinh lay Duc Me Maria va Thanh Ca Giuse: Xin cho Ma cua con duoc lanh benh, xin cho Kha duoc lanh benh, va mat duoc sang.


Maria Hoang
14 Jul 2013

Lay Chua , CON CAM TA CHUA , va xin tiep tuc HUONG DAN con cai chung con de chung tro nen nhung Muc Tu TOT LANH cua Chua o tran gian nay,vi chung la MON QUA VO GIA ma THIEN CHUA da TRAO TANG cho Con , nhung Ma quy luon tim cach gianh giat chung , LAY CHUA , XIN BAN ON TINH THUC Cho CHUNG .Amen.


nghiepngoc
14 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua Xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


gia dinh maria va phaolo minh .
14 Jul 2013

nguyen xin on tren phu ho cho tat ca cac linh hon duoc len chon thien dang , linh hon thai nhi , linh hon mo coi , linh hon tien nhan ... xin xho me con di lam viec thien nguyen o vung sau vung xa duoc moi su bang an , may man !xin on tren doai thuong den than phan chung con va chung con tin tuong cac ngai luon thau hieu nhung gi chung con mong moi va nguyen xin , chung con xin cam ta on tren , amen .14 Jul 2013

lay chua xin ban cho ngay lam viec hom nay cua chau kevin duoc tot dep , nguoi chi day viec lam cho chau biet yeu thuong tan ttat tinh giup do xin cho ngay lam hom nay duoc chua gin giu bang an moi nguoi yeu thuong xin chua chuc lanh cho cong viec cua chua ngay hom nay moi su bang an con xin tri an da ta .amen .


gd con Anna
14 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi.Xin Chua ban cho cong viec lam cac con duoc ben vung tot dep nhu y.Xin cho gd con co long Tin -Cay -Men- Chua va Duc Me nhieu hon.Chung con cau xin Chua14 Jul 2013

lay chua xin ban cho chau kevin ngay lam hom nay cua chau biet yeu thuong tan tinh , xin chua chuc lanh ban binh an cho chau ngay nay xin chua chuc lanh cho cong viec lam ngay hom nay .amen .


Agnes Thu Ha Vu
14 Jul 2013

Con xin cam ta Chua va Me ,thanh ca Giuse da thuong phu ho cho che gia dinh con ,xin cho chung con luon biet song dep long Chua


Nguyenthikimngan
14 Jul 2013

Xin cho nha con ban Duoc som. vi nha do rat kho ban. Con cam on Me Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chúa.


Nguyenthikimngan
14 Jul 2013

Xin cho nha con ban Duoc som. vi nha do rat kho ban. Con cam on Me Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chúa.


Nguyenthikimngan
14 Jul 2013

Xin cho nha con ban Duoc som. vi nha do rat kho ban. Con cam on Me Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chúa.


Nguyenthikimngan
14 Jul 2013

Xin cho nha con ban Duoc som. vi nha do rat kho ban. Con cam on Me Maria va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chúa.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
14 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


phanxicoxavier, nguyen
14 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả
14 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Maria KIm Van.
14 Jul 2013

14 Jul 2013, Lay Thien Chua, lay Duc Me Maria , lay Thanh ca Giuse , con cau xin cho Gia dinh Nho cua con Luon song xac tin duc tin vao Thien Chua .Xin Gia dinh thanh Gia Luon hang Che cho , gin giu Chung con trong vong Tay Thien Chua va Duc ME Maria.Con cau xin cho con cua con la baby Hong An duoc 1thang 14 ngay Luon khoe manh , phat trien , dang yeu.Con cau xin cho Công viec kinh Doanh Luon Như y , thuan loi.Amen. Maria Kim Van.


Maria KIm Van.
14 Jul 2013

14 Jul 2013, Lay Thien Chua, lay Duc Me Maria , lay Thanh ca Giuse , con cau xin cho Gia dinh Nho cua con Luon song xac tin duc tin vao Thien Chua .Xin Gia dinh thanh Gia Luon hang Che cho , gin giu Chung con trong vong Tay Thien Chua va Duc ME Maria.Con cau xin cho con cua con la baby Hong An duoc 1thang 14 ngay Luon khoe manh , phat trien , dang yeu.Con cau xin cho Công viec kinh Doanh Luon Như y , thuan loi.Amen. Maria Kim Van.


Maria Kim
14 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh , Chi an uong duoc, chau Khoa tim duoc viec lam tot, ho so nha cua tien hanh tot dep, ho so bao lanh cac em tien hanh nhanh chong va tat ca cac chau duoc di cung, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an , hoa thuan, yeu thuong, xin cho nhung nguoi dang gap canh doi khat, gian nan, thu thach co nhieu nguoi giup do. Amen14 Jul 2013

xin cho ca hao chung con thai doi tanh net som thanh vo chong chung song hanh phuc het quang doi con lai hanh phuc amen14 Jul 2013

xin cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua con len thien chua xin chua thuongchap nhan loi con cau xin amen14 Jul 2013

nguyen xin cho linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con noi chuon luyen hinh son duoc huong nhan thanh chua amen xin cho linh hon cua jalal som duoc huong nhan thanh chua amen14 Jul 2013

nguyen xin chua thuong chuc phuc cho con va dennis som thanh vo chong xin thay doi tanh net de chung con duoc song hanh phuc het quang doi con lai nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai thuong them loi va dang loi cau cua vcon len thien chua xin chuc phuc cho con va ban cho con nhu y nguyen amen


teresa Thanh
14 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn. Amen14 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con những hồng ân, Chúa ơi tự nhiên mấy ngày nay con bị mất phương hướng cảm thấy hơi buồn phiền mà không biết điều gì, lạy Chúa xin Ngài hãy ban cho con có niềm tin tuyệt đối vào Ngài, ban cho con phó thác tất cả mọi sự cho Ngài kể cả niềm hạnh phúc và cả nỗi buồn mà con không hiểu là gì Chúa ơi. Lạy Chúa xin Ngài ban cho con mua hàng được giá rẻ và cho con lọt vào trong quân đội bán hàng được. Xin cho con cái con được khỏe manh, học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời và lớn lên xin cho chúng được đi tu. Ban cho ba mẹ và anh chị con được khỏe mạnh, sống hạnh phúc. Amen, lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Thánh trên trời, Thánh Tê rê sa bổn mạng của con xin cầu bầu cùng Chúa như ý con xin.Amen


Haley
14 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho giay to cua chong con duoc xuong xe va ban cho con mau co duoc viec lam on dayshift


Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con
14 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua , de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua. Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an , phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen .


Ann va cac con cau xin Me Yeu
14 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school . Xin Me gin giu cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong vung tin vao Long Thuong Xot Chua. Xin Me giup cac con cua con nhe Me. Con cam on Me.


Teresa Kim
14 Jul 2013

Xin Chua ban cho gia dinh con duoc Binh an . Xin cho gia dinh chi con duoc on tha thu de tro ve voi Chua, Amen.


gioanbaotixita
14 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời Cha mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức tin này.


maria
14 Jul 2013

Xin cho con Gái con, Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn, xin cho khỏi sa chước cám dỗ. Thế gian, Ma quỉ, Xác thịt, xin cho được siêng năng xưng tội Rước lễ cho sốt sắng, biết mở lòng ra với mọi người.


Giesu Maria Giuse con mến yêu
14 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Giesu Maria Giuse con mến yêu
14 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .14 Jul 2013

xin dang cha mau chau bau cuc thanh cua con cha la chua giesu kito hiep voi cac thanh le duoc dang tren toan the gioi de cau nguyen cho cac linh hon va nhung nguoi toi loi o khap moi noi.cho nhung nguoi trong giao hoi khap toan cau trong nha va trong gia dinh con amem14 Jul 2013

giesu maria giuse con yeu mem xin cuu roi cac linh hon.amem


ANNA TRAM
14 Jul 2013

XIN CHUA GIUP CON SOM TIM DUOC MOT NUA CUA MINH CO BINH AN VUI VE AMEN


Cecilia An
14 Jul 2013

Xin Chúa cho con trí khôn sức mạnh và lòng can đảm để con vượt qua khó khăn sóng gió này. Lạy Chúa Chúa biết sức hèn của con nhưng con biết mình sẽ không thất vọng vì Chúa vẫn ở bên con bởi vậy con sẽ không quỵ ngã mà sẽ được Chúa thương yêu che chở đỡ nâng.Xin cho mỗi ngày của con sẽ là của Chúa và xin cho con được phó thác tất cả vào bàn tay quan phòng che chở của Người.


gregoriô
14 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Theresa Hoai Huong
14 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
14 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
14 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
14 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
14 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau , nghe loi con & nen nguoi. Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an. Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin .Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
14 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.14 Jul 2013

Xin Me cho anh Tam duoc nghi lam ngay July 20 nhe Me. Con cam on Me.


Ann_NJ
14 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim .Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me . Con cam on Me.


con gai cua me
13 Jul 2013

lay me xin me ban cho gd con duoc dam am nhu luc truoc tuy bay gio cuoc song cua gd con co phan kha hon nhung con cam thay cac con cua con khong con than thiet voi gd nua con rat vui khi con con cua con ve tham nha trong long con mung vui lam chi muon noi chuyen voi cac cac con du thu chuyen nhung con lai nhan duoc nhung cai nhin tho o lam dam moi khi noi chuyen thi chung chi tra loi om o nhu khong muon con lam phien chung con buon qua me oi con thay con tu tu mat di nhung dua con than yeu cua con roi me oi bay gio con phai lam sao de gd con co lai nhung ngay thang nhu truoc day xin me chi bao cho con


con gai cua me
13 Jul 2013

lay me xin me ban cho gd con luon song dao duc hien lanh xin me luon che cho cac con cua con moi khi gap chuyen gi kho khan xin me ra tay cuu giup xin me thanh hoa cac con cua con de chung biet yeu thuong nhau xin me ban cho cac con cua con tren con duong su nghiep nay cang ohap trien hon amen


gia dinh maria va phaolo minh .
13 Jul 2013

nguyen xin on tren phu ho va ban phuc lanh xuong gia dinh chung con , xin ban on thuan hoa , vui ve giua anh chi em ,xin ban on may man ve suc khoe , tai chanh cung nhu cong an viec lam ! xin ban on hanh phuc , binh an va moi su deu tot dep , thuan loi nhu chung con hang nguyen xin , nhat la xin chua lanh benh cho me va be trai cua con, xin cho me cua con di lam viec thien nguyen giup nguoi ngheo o vung xa duoc moi su binh an , may man va duoc on cac ngai nang do , giu gin ! chung con xin cam ta on tren , amen .


ANNA
13 Jul 2013

Lay Me Maria Thanh ca Giuse xin dang len Chua cho con duoc khoi benh,va cho nguoi con trai cua con,dung hon gian ,va bo qua di tat ca nhung gi ma nguoi khac da lam cho con cua con da buc minh,quen di tat ca va dang moi su len cho Chua


Con cua Me
13 Jul 2013

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin thuong cau bau cung Chua cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi nhung can benh nan y ma con dang mang trong nguoi,xin cho bung va chan cua con khong bi sung phu ,cho gan va than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than.Xin cho con duoc khoe manh de co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi.Xin ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe va cho chong con som co duoc viec lam .Chung con cau xin nho Danh Duc Chua Cha ,Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than .Amen


Anna Thuy Nguyen
13 Jul 2013

Lay Chua con cau xin Chua ban cho ky kham nghiem ultrasound cua con duoc ket qua tot dep nhu y,xin cho thai nhi duoc Chua om ap ban tran day hong an phat trien khoe manh trong vong tay Chua. Con cau xin MeMaria va Thanh Ca Guise va cac Thanh cam on Chua ho con va xin phu ho cau bau cho chung con. Amen.


Anna Thuy Nguyen
13 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua da o ben gia dinh con trong ngay hom nay. Lay Chua, con cau xin Chua ban cho chung con moi viec deu duoc nhu y tot dep. Con cau xin Chua thuong giu gin thai nhi trong bung con ma cho me con chung con khoe manh. Lay Chua xin ban cho vo chong chung con duoc huong niem vui tron ven, xin ban cho chung con duoc con trai nhu loi chung con cau xin. Amen.


người con bé nhỏ...
13 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
13 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
13 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.13 Jul 2013

Lay Chúa Gie6su xin Chúa ban cho gia đình lớn của con mọi sự bình an và nhiều sức khỏe. Lạy Chúa xin Chúa soi sáng cho con và bạn con hôm nay giảng bài được tốt đẹp.


VinSon Maria
13 Jul 2013

Lay CHUA con xin dang gia dinh con len CHUA ,gia dinh con tin thac vao CHUA .Amen .


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Chúa kính yêu của con, con xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh đã ban cho gia đình con được bình an. Con cũng tạ ơn Chúa vì những biến cố trong gia đình con, nhờ cố những biến cố này mà chúng con mới nhận biết rằng mình đã sống xa rời Chúa, quên mất Chúa và không biết tín thác vào Chúa. Xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, biết tránh xa sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được vào số những người Chúa thương, như lời chúc vinh của các Thiên Thần. Chỉ một mình Ngài là niềm vui trong năm mới này cho con, là đủ cho năm mới này của đời con. Lạy Chúa! Xin cho tâm hồn con được thư thái, sống lại cuộc đời ấu thơ, đơn sơ, thật thà không gian dối với ai, không tham lam sự trần thế, không hận thù, ghen ghét, không nóng nảy cáu giận. Vui vẻ hòa nhã hết mọi nơi. Biết mình là kẻ yếu đuối. Đừng tự kiêu, tự đắc, ở hiền lành và khiêm nhường đem sự thuận hòa đến cho mọi người Để con được gần Chúa và được lòng Chúa Thương Xót hơn. Xin cho con được sự bình an đức khôn ngoan và sức mạnh kính mến Chúa, yêu thương mọi người. Lạy Mẹ nhân hiền, Đấng hằng cứu giúp những ai khốn cùng khiêm tốn kêu cầu Mẹ, xin Mẹ hãy gìn giữ con. Con tin nơi Mẹ. Mẹ đã dùng một phép lạ cả thể để trả lời cho nghi ngờ của con. Con chưa biết nhận ra phép lạ và còn tiếp tục hồ nghi. Nhưng ước muốn lớn lao nhất và khát vọng thâm sâu nhất của lòng con là đạt đến Đức Tin! Xin cho chúng con biết tín thác vào Chúa và củng cố thêm đức tin của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin dâng ngày mới lên cho Chúa xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


DAMINH - NGUYEN KHANH
13 Jul 2013

XIN CHO CHUYEN ĐI DU LICH CUA 2 CON DƯỢC BÌNH AN.


Maria mai
13 Jul 2013

Me oi! Xin Me thuong ban cho con co khach Me oi!!!! Ta on Me Maria !!!!


Maria Hoang
13 Jul 2013

Lay Chua , Cam ta Chua da BAN cho THE GIOI ,< GIOI TRE> , Vi Cac em la NHUNG NHA LANH DAO trong tuong lai , Neu Cac Em duoc HUONG DAN theo KIEU CUA CHUA, nhu vay BAT CONG , GANH TY, KIEU NGAO , CHIEN TRANH trong TAM HON , trong GIA DINH ,CHAM DUT , CHIEN TRANH trong XA HOI , THE GIOI ,Se TIEU TAN.Hom nay KY NIEM DUC ME HIEN RA tai LO DUC .Con tha thiet qua loi chuyen cau cua Duc Me,Xin Chua chuc lanh cho moi nguoi tren TRAI DAT <Cung co G/dinh , Dong ho Ngoai , Noi cua con >.Amen.


Maria Hoang
13 Jul 2013

Lay Chua , Cam ta Chua da BAN cho THE GIOI ,< GIOI TRE> , Vi Cac em la NHUNG NHA LANH DAO trong tuong lai , Neu Cac Em duoc HUONG DAN theo KIEU CUA CHUA, nhu vay BAT CONG , GANH TY, KIEU NGAO , CHIEN TRANH trong TAM HON se , trong GIA DINH ,CHAM DUT , CHIEN TRANH trong XA HOI , THE GIOI ,Se TIEU TAN.Hom nay KY NIEM DUC ME HIEN RA tai LO DUC .Con tha thiet qua loi chuyen cau cua Duc Me,Xin Chua chuc lanh cho moi nguoi tren TRAI DAT <Cung co G/dinh , Dong ho Ngoai , Noi cua con >.Amen.13 Jul 2013

Lay Chua con xin dang ngay hom nay len cho Chua,xin Chua thanh hoa va gin giu gd,anh em ,cha me con trong vong tay cua ngai.Xin Chua chua nhung binh hoan cho con.Con luon pho thac va tin tuong vao ngai.


Giuse Nguyen
13 Jul 2013

Bỏ thuốc lá Amen.


Giuse Bình
13 Jul 2013

Xin cho con của con hôm nay làm bài được kết qủa tốt đẹp theo như chương trình Chúa đã an bài cho cháu. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Chúa chúng con Amen.


Giúe Bình
13 Jul 2013

Xin cho con của con hôm nay làm bài được kết qủa tốt đẹp theo như chương trình Chúa đã an bài cho cháu. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Chúa chúng con Amen.


Thu Pham
13 Jul 2013

Lay Me xin cho Gia dinh con di Duong ve binh an Me nhe . Con ta on Me .Amen


nghiepngoc
13 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
13 Jul 2013

Lay Chua Jesus, xin Pho Thac ca cuoc doi nay trong tinh yeu thuong of Chua, xin cho con biet " do not afraid" truoc moi cam do tren dung doi. Lay Me Maria, xin Me dong hanh xung con va Cau bau cho con, xin ban cho Cong viec lam of con hom nay tiem duoc co khach va xin som cho co nguoi mua tiem, con xin vi Danh Thanh Chua Jesus KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


Maria Hoang
13 Jul 2013

LAY CHUA,CON XIN MOT LOI CAU CHO CHAM DUT CHIEN TRANH, GAY TANG TOC CHO HANG TY NGUOI DAN LANH VO TOI , KEO DAI TU DOI NO SANG DOI KIA , THAT VO ICH .LAY CHUA ,XIN BAN BINH AN CHO CHUNG CON.Amen.


phanxicoxavier, nguyen
13 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Agatha Huynh
13 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con duoc song trong tinh yeu thuong cua CHua.Cau cho ho biet yeu thuong nhan , giup do nhau va cham soc nhau trong cuoc song .Cau cho co mot Duc TIn vung manh vao Chua de ho vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .Cau cho moi dieu tot dep se den voi ho.Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
13 Jul 2013

Lay CHua, me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con ., cung nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe, may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan ., thong minh , vui ve , may man va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


Maria Hoang
13 Jul 2013

Lay Chua ,Xin huong dan con cai chung con theo luong TU BI cua Chua, va ban on can dam cho chung, BIET CHAP NHAN DAU KHO de TRUONG THANH trong DUC TIN .Amen.


teresa Thanh
13 Jul 2013

Lạy Chúa GĐ con xin cầu cho các linh hồn,Amen


teresa Thanh
13 Jul 2013

Lạy Chúa Ba Ngôi, con xin Phó thác mọi sự trong tay Ngài , xin Ngài lo liệu cho con tất cả từ công ăn đến việc làm và cho con cái con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi và biết vâng lời, xin Chúa ban cho chúng lớn lên đẹp lòng Chúa xin cho chúng được đi tu, ban cho ba mẹ anh chị con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. lạy Mẹ Maria , Thánh Giu Se, các Thánh trên trời, các Thánh Tử đạo Việt nam, thánh te6resa xin cầu bầu cùng Chúa cho con. Amen


Teresa T.T.Bich Thuan
13 Jul 2013

Lay Me Nhan Lanh ,xin cho con biet sieng nang cau nguyen, biet sot sang doc kinh lan chuoi Man Coi moi ngay de tam hon con duoc thanh than , duoc Me yeu thuong nhieu hon .Me da biet ro hoan canh cua con , cuoc song cua con luon bi cac ta than su du quay pha .Con luon co gang ham minh , co gang chiu dung de vuot qua nhung con qua yeu duoi nen nhieu khi con cam thay vo cung chan nan .Xin Me thuong chi day con ,giup do con song khiem nhuong dao duc hon luon biet tinh thuc cau nguyen de khoi sa chuoc cam do .Xin Me cau cung Chua cho mat con nhin duoc ro hon de con phuc vu Chua duoc nhieu hon va lam tron viec bon phan cua con13 Jul 2013

con maria hao con xin on cho con duoc nhu y con buon lam con chi biet cau xin chua chi co chua moi ciu duoc con


Giesu Maria Giuse con mến yêu
13 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo hợp ý Ba Ngôi Thiên Chúa cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Maria Nguyệt Hương
13 Jul 2013

Xin cho con gái con: Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn; biết tránh xa chước cám dỗ từ Thế gian, Ma quỉ, Xác thịt; xin cho được siêng năng Xưng tội, Rước lễ cho sốt sắng; Xin cho biết mở lòng ra với mọi người; Xin được theo thánh ý Chúa trong việc thi Đại Học vừa qua


Gioan Baotixita Chương
13 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức tin này,


Maria Kim
13 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin ban cho Duc Giao Hoang on khon ngoan, dao duc, manh khoe de dan dat Giao Hoi Cong Giao duoc tot dep, xin cho ngay cang co nhieu on keu goi, cac Tu si luon ben do trong on goi, nhieu nguoi theo dao Cong Giao, nhung nguoi bo dao biet tro lai dao, xin cho con, gia dinh chi em, cac chau va nhung nguoi Cong Giao sieng nang Doc kinh, xem le, ruoc le, xin ban on lanh xuong nhung nguoi dang gap canh gian nan, khon kho, doi khat. Amen


mrbich
13 Jul 2013

xin thần khí chúa giúp con thông hiểu mọi sự và thành công trong học tập


mrbich
13 Jul 2013

xin thần khí chúa giúp con thông hiểu mọi sự và thành công trong học tập13 Jul 2013

xin cho nguoi chi em con gap thay gap thuoc va duoc chua lanh hon cung nhu xac amen13 Jul 2013

xin cho nguoi chi em con gap thay gap thuoc va duoc chua lanh hon cung nhu xac amen


Ann_NJ
13 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim .Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me . Con cam on Me.13 Jul 2013

LAY CHUA CON CAM TA MUON HONG AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA BAN CHO CON MOT DEM BINH AN. XON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHUA THA THU TOL LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.13 Jul 2013

lay cha hang huu xin dang cha mau chau bau cuc thanh la chua gieusu kito.hop voi tat cac cac thanh le dc dang ngay hon nay tren toan the gioi xin cha thuong xot cac linh hon o luyen nguc va cau cho cac nguoi toi loi khap noicho nhung nguoi o trong giao hoi va trong nha cung gia dinh cua con amem13 Jul 2013

Xin Me cho anh Tam duoc nghi lam ngay July 20 nhe Me. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
13 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
13 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau , nghe loi con & nen nguoi. Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an. Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin .Amen.


Ann va cac con cau xin Me Yeu
13 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve, tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha , an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work and school . Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua . Xin Me giup cac con cua con nhe Me. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu con
13 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua, de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua. Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an & phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.Amen.


Teresa Thy & mom
13 Jul 2013

Xin Me cho property tax nha cua con & me con nam 2014 duoc tra it hon nam nay nhe Me. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
13 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung duoc som ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Rosa
13 Jul 2013

Lay Chua, thuong thuong xot va bao ve con trong An Sung va tinh yeu cua BA Ngoi Thien Chua


Rosa
13 Jul 2013

Lay CHua, xin thuong xot con la ke co toi, xin thuong chua lanh benh tat cua con. de con trung tin theo Chua den cung.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Mẹ nhân hiền, Đấng hằng cứu giúp những ai khốn cùng khiêm tốn kêu cầu Mẹ, xin Mẹ hãy gìn giữ con. Con tin nơi Mẹ. Mẹ đã dùng một phép lạ cả thể để trả lời cho nghi ngờ của con. Con chưa biết nhận ra phép lạ và còn tiếp tục hồ nghi. Nhưng ước muốn lớn lao nhất và khát vọng thâm sâu nhất của lòng con là đạt đến Đức Tin! Xin Mẹ dâng lời nguyện cầu của gia đình con lên Chúa Cha xin thương ban cho gia đình con và tất cả mọi người chúng con những ơn cần thiết. Lạy Chúa Giêsu. Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa hãy mở mắt linh hồn con để con nhìn thấy bản thân con với nhiều yếu hèn khuyết điểm, với lối giữ đạo giả hình bề ngoài mà thiếu chiều sâu đức tin bên trong… hầu con quyết tâm sám hối và nhận được ơn Chúa chữa lành. Xin cho con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong lòng con, để con năng tâm sự với Chúa. Xin cũng mở mắt đức tin giúp con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong thiên nhiên, để con dâng lời ngợi khen Chúa. Xin cho con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong thánh lễ và nơi Nhà Tạm để con năng đến nghe Lời Chúa dạy, kết hiệp mật thiết với Chúa qua việc rước lễ và chia sẻ niềm vui của Chúa cho mọi người chúng con tiếp xúc. Xin cho con nhìn thấy Chúa đang hiện diện nơi người chung quanh, nhất là những người nghèo hèn, khuyết tật hay đang tuyệt vọng…để con động viên an ủi và ân cần phục vụ họ như phục vụ chính Chúa, hầu nên chứng nhân tình thương của Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. “Lạy Chúa, con cầu xin Ơn Mạnh Mẽ để thành đạt trong cuộc đời, Chúa lại làm cho con ra Yếu Ớt để biết vâng lời khiêm hạ…Con cầu xin có Sức Khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao, Chúa lại cho con chịu Tàn Tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành…Con cầu xin được Giàu Sang để sống sung sướng thoải mái, Chúa lại cho con Nghèo Nàn để học biết thế nào là khôn ngoan…Con cầu xin được có Uy Quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi, Chúa lại cho con sự Thấp Hèn để con biết cần đến Chúa…Con cầu xin cho Có Được Tất Cả để tận hưởng cuộc đời, Chúa lại cho con Cả Một Cuộc Đời để được hưởng mọi sự. Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn. Nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu. Lạy Chúa, hóa ra, con lại là người hơn hết trên đời này, bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn…”. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Con tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình con một đêm bình an. Mẹ ơi! Lúc con cùng đường và đau khổ nhất chính là lúc con nhận ra rằng con đã sống xa rời Chúa, con đã quên mất Chúa, không biết tín thác vào Chúa. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con, xin Mẹ giúp con với, xin đồng hành cùng con, xin an ủi và che chở con. Xin Mẹ hãy nắm đôi tay con qua khỏi mọi biến cố của cuộc đời, Mẹ nhe! Con xin dâng từng giây phút sống của con cho Chúa, Thánh Gia và tất cả các Thần Thánh ở trên nước Thiên Đàng. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể xin vác giùm con gánh nặng này, với sức yếu đuối mỏng giòn con không thể làm gì được, con đã cùng đường rồi xin mở đường dẫn lối con đi, xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong con cho con biết làm điều gì Chúa muốn nơi con, xin Thiên Thần Bản Mệnh soi đường mở lối cho con. Lạy Hài Nhi Giêsu xin thương đến gia đình con, xin cứu lấy con, xin ban ơn lành xuống cho gia đình con, xin lo liệu giúp con. Lạy Thánh Theresa Quan Thầy của con xin gìn giữ và che chở con. Con tin tưởng và tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa Ngài sẽ đến lo liệu giúp con và cứu độ con, xin cho con đức tin luôn vững bền. Ngài đã biết những lo lắng và sợ hãi trong con, những khoản nợ mà đầu tháng này con phải lo lắng, con đã cùng đường rồi con không thể nào lo nổi, con xin dâng hết cho Chúa, xin Chúa lo liệu giúp con trong sự quan phòng của Chúa. Con tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài, xin củng cố đức tin nơi con. Giờ đây con nguyện cầu cùng Mẹ, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho con, cho con biết ăn năn quay trở lại, biết tín thác và cậy trông vào Chúa, xin củng cố thêm đức tin trong con, xin Mẹ dâng lên Chúa lời khấn nguyện của con. Lạy Thiên Chúa là Người Cha nhân hậu, nhân từ, giàu Lòng Thương Xót và từ bi, Ngài rất yêu thương con, Ngài không bao giờ bỏ rơi con dù chỉ là một giây, Ngài rất muốn được quan tâm che chở, bao bọc, yêu thương con. Chúa Giêsu ơi! Con yêu mến Chúa, Chúa hãy yêu thương và quan tâm con nhe Chúa, con cũng rất yêu Chúa và luôn ở bên cạnh Chúa mỗi khi Chúa cần đến con, Chúa có niềm vui, nỗi buồn gì Chúa hãy tâm sự với con, vì con rất yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Chúa! Xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Chúa! Xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Chúa! Xin Chúa gìn giữ và ban cho gia đình con được bình an, xin hướng dẫn trong mọi việc con làm, xin cho lời nguyện cầu và ước mơ của gia đình con được Chúa đoái thương nhận lời. Xin Chúa luôn bên con, luôn đồng hành cùng gia đình con và mở cho chúng con lối đi vững vàng, cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, biết tránh xa sự dữ. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen danh Ngài vì muôn Hồng Ân mà Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin Chúa tha thứ tội lỗi và những thiếu sót của chúng con, xin Chúa nhận chìm gia đình chúng con trong bể xót thương của Chúa. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho chúng con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, xin cho con sự khôn ngoan thánh thiện để con biết làm gì Chúa muốn nơi con, xin giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình chúng con gặp phải. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con, và thánh hoá mọi việc trở nên tốt đẹp nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết Trông, Cậy, Mến vào Chúa, biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn, sống đẹp lòng Chúa hơn và được Chúa yêu thương hơn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa. Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
13 Jul 2013

Lạy Chúa! Trong sự thinh lặng của ngày mới này, con đến với Ngài để van xin bình an, khôn ngoan và sức mạnh. Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương. Con muốn sống kiên nhẫn, cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan. Con muốn nhìn những người con của Chúa như chính Chúa nhìn họ, vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài. Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành nơi mỗi anh chị em con. Lạy Chúa! Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống. Xin gìn giữ miệng con khỏi những lời thâm độc. Ước gì trong tâm trí con chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh. Xin cho con nên người rất mực bao dung và vui tươi, hầu tất cả những ai đến gần con đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa! Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài. Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay là một phản chiếu Ngài liên lỉ. Amen.


Maria Teresa Lien Do
13 Jul 2013

Lay Chua, con xin cam on Chua da ban cho con mot ngay binh an. Con xin pho thac moi su trong tay Chua, xin Chua van mai ben chung con thuong yeu nang do chung con. Xin Chua thuong xot cac linh hon noi lua luyen toi dang mong cho hong an Chua ban de duoc tro ve nha Cha Amen.13 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men13 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men13 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men13 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men13 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen13 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen13 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen13 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen13 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen13 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Oanh VV
13 Jul 2013

Chong con dang bi tai nan trong hang , lai them hang sap dong cua nen tinh than sa sut , bay gio anh ay rat coc can , nong nay , lo mang , tho bao va hay nhau nhet say sua , lam cho gia dinh luon cang thang , con chan nan va tuyet vong qua Me oi . Anh ay rat ngao man , kieu cang , tu phu ,khong nghe con khuyen bao , gia dinh con luon bat an , xin Me gin giu chong con cho khoi pham toi Me oi . Xin Me them suc de con chiu dung vac thanh gia Chua ban .


con gai cua me
12 Jul 2013

lay me xin me che cho va gin giu nhung dua con chau cua con o xa nha xin me bao boc va che cho xin me dung de cho ke xau ham hai con chau cua con con xin pho thac con chau con trong tay me amen


con gai cua me
12 Jul 2013

lay me xin ban cho cac con cua con cong viec lam an duoc thuan loi nhat con trai thu 3 cua con dang gap kho khan tin cho ban hang xin me ban on soi sang cho con trai cua con tim ra duoc cho ban hang duoc yen on va xin me thanh hoa dua con gai cua con duoc song dao duc ngoan hien dung ham choi nua va tim duoc nguoi chong tot lanh amen


con gai cua me
12 Jul 2013

lay me xin me ban cho gd con duoc hanh phuc dao duc va ngay cang co long yeu mem chua va me nhieu hon amen


Maria Trần Phương Thảo
12 Jul 2013

Chúa ơi! Đức Mẹ ơi! Nếu như sự việc không thay đổi được gì thì xin Chúa và Mẹ cho lòng con được thanh thản và bình an. Xin Chúa và Mẹ ban ơn cho con. Amen.12 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen12 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen12 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen12 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen12 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen12 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men12 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men12 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men12 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria Trần Phương Thảo
12 Jul 2013

Chúa ơi! Mẹ ơi! Chúa với Mẹ bỏ con sao?


VinSon Maria
12 Jul 2013

Lay CHUA xin chi day con ,biet cach huong dan con cai .Con tin thac vao CHUA.Amen.


Rosa Thao Hua.
12 Jul 2013

Lay Chua Me va Thanh Ca Giuse. Hom nay con xin cau nguyen cho chong con, sap di tai kham lai trong benh vien xin Chuaban cho duoc bang an, yen tam pho thac vao Chua. Va con xin dang gd va tat ca moi nguoi len cho Chua. Nhat la nhung nguoi dang song co don khong co gd nguoi than. Chung con cau xin Chua. Rosa Thao Hua. 12 july 2013.


MARIA NGUYEN DUYEN
12 Jul 2013

4 DUA CON CUA CON DANG TRONG THOI GIAN HOC VA LAM NHUNG BAI THI. XIN CHUA, ME MARIA VA THANH CA GIUSE LUON O BEN CANH SOI SANG, CHI DAN CAC CON CUA CON DE CHUNG HOC BAI NHO BAI VA LAM BAI THI DUOC KET QUA TOT.


Thu Pham
12 Jul 2013

Con dang Len Me Gia dinh cua con . Me oi xin Me luon gin giu Gia dinh Chung con luon binh an trong Tay Me . Con ta on Me .Amen


haley
12 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua chung con duoc binh an va manh khoe. Cho chong con giay to duoc xuong xe va ban cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift.


Maria Kim Anh Mai
12 Jul 2013

Lay Chua,Chua oi con biet nhung benh tat kho khan, va dau kho ma Chua da thuong ban tang cho moi nguoi trong gia dinh con, tat ca deu la Hong An cua Chua,Lay Chua con xin Chua hay chuc lanh va thanh hoa tung nguoi trong gia dinh con, de moi nguoi biet hoa thuan yeu thuong nhau,va biet song theo thanh y Chua Muon,Ta On Chua muon doi Ta On Chua ,Amen


người con bé nhỏ...
12 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
12 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
12 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


Maria Trần Phương Thảo
12 Jul 2013

Chúa ơi! Trời đã gần sáng rồi. Lòng con rối như tơ bời. Con xin Chúa hãy ban phép lạ cho con. Con van xin Chúa. Xin Chúa hãy giúp con. Con xin lỗi Chúa. Amen.


ANNA
12 Jul 2013

Lay Me Maria,Thanh ca Giuse dang len Thien Chua loi con xin khan cau ,la xin cho con cua con che bo moi su o tran gian,dung ham me tien bac ,danh loi,ghen ty,tu ai,va cho con khoi benh,dau chan va dau tay


Maria Trần Phương Thảo
12 Jul 2013

Chúa ơi! Xin Chúa cho lòng con được thanh thản. Xin Chúa cho con được bình an trong tâm hồn. Chúa ơi! Chúa nhân từ xin hãy tha lỗi cho con. Xin Chúa hãy giúp con vượt qua khó khăn lần này. Amen.


nghiepngoc
12 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria Hoang
12 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho su BACH HAI CAC LM ,Tu sy Nam , Nu Phai CHAM DUT o Cac QG Thieu Nhan Quyen, dac biet Cau cho L/hon cua LM Rudy Romano DCCT . July 11/85.Amen.


Maria Hoang
12 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho su BACH HAI CAC LM ,Tu sy Nam , Nu Phai CHAM DUT o Cac QG Thieu Nhan Quyen, dac biet Cac cho L/hon cua LM Rudy Romano DCCT . July 11/85.Amen.


Maria mai
12 Jul 2013

Lay Trai Tim Chua Jesus KyTo , con xin Pho Thac Ngay thu sau hom nay Len Trai Tim Nhan Hien of Ngai . Xin tha thu va thanh hoa trai Tim toi Loi of con , ban on va tha thu, nho Loi cau bau of Me Maria va Cac Thanh, xin Cau bAu va ban on cho tiem con hom nay co khach va khi bao ra xin ban cho co nguoi som den mua tiem con, con xin vi Danh Thanh ChuaKyTo Chua Chung con . Amen! Amen! Amen!


Maria Trần Phương Thảo
12 Jul 2013

Chúa ơi! Con xin Chúa. Xin Chúa hãy tha lỗi cho con. Xin Chúa hãy ban ơn cho và mở đường cho con. Con cầu xin Chúa hãy cứu con. Amen.12 Jul 2013

Lay Chua con cam ta ngai da cho chung con mot ngay binh an,xin chua ban cho nhung nguoi kem may man hon chung con duoc an ui trong niem tin vao Chua.Xin Chua thanh hoa va gin giu chung con de chung con biet yeu thuong tha thu,quang dai voi moi nguoi.Xin Chua gin giu cha me hai ben duoc suc khoe ,bot nhung dau don.Con pho thac va tin tuong vao ngai.


Maria Trần Phương Thảo
12 Jul 2013

Lạy Chúa Giêsu! Lạy Mẹ Maria! Xin Chúa và Mẹ ban ơn cho con, xin cho con được nộp lại bài thi và đạt được kết quả tốt. Con van xin Chúa. Con van xin Mẹ. Xin Chúa và Mẹ hãy cứu con. Amen.


Maria Trần Phương Thảo
12 Jul 2013

Chúa ơi! Mẹ ơi! Con cầu xin Chúa và Mẹ, con đã biết lỗi của con rồi. Xin Chúa và Mẹ hãy cứu con. Xin hãy ban ơn cho con. Con van xin Chúa. Con van xin Mẹ. Amen.


Anna Thuy Nguyen
12 Jul 2013

Lay Chua, con cau xin Chua ban cho gia dinh cha me gia anh chi em chung con duoc binh an khoe me. Cua xin Chua thuong dac biet den thai nhi trong bung con, ma cho thai nhi phat trien khoe manh. Xin cau xin Nguoi ban cho cuoc kham nghiem ultrasound cho thai nhi duoc ket qua tot, moi viec tot dep nhu y chung con cua xin. Lay Ngai, con nan ni cau xin Ngai muon nhung gi chung con cau xin, xin ban cho vo chong chung con duoc niem vui tron ven, Chua da ban cho chung con duoc on lam cha me, thi cau xin Chua thuong chung con hon, ma ban cho vo chong chung con thai nhi trong bung la con trai, de chung con biet duoc niem vui trong ven nay, song hanh phuc binh an trong vong tay cua Nguoi. Xin Nguoi phu ho cho cong viec lam cua vo chong con, xin cho chung con duoc on may man. Amen.


Maria
12 Jul 2013

Lay Me Maria con xin dang Me ngay hom nay dang het viec con lam dang het cuoc song cac con cua con va moi su cua con, xin Me huong dan nang do chuc lanh va chi loi cho chung con, amen


HTT
12 Jul 2013

Lay Chua,Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho co mot Duc Tin that vung vang vao Chua .Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve va hanh phuc.Cau cho moi dieu may man den voi con .Amen12 Jul 2013

nhan danh chua kito.xin cha cho thanh than xuong tren than con de ngai tha toi con de ngai chua lanh con de ngai bien doi con thanh mon de ngai amem.emmanuen12 Jul 201312 Jul 201312 Jul 201312 Jul 201312 Jul 201312 Jul 2013

aba cha oi.xin thuong xot con.amem


ten thanh con la maria
12 Jul 2013

con xin on cho gia dinh con duoc moi su nhu yt


Agatha Huynh
12 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , thong minh , hanh phuc.Cau cho ho luon yeu thuong nhau , cung nhau vuot qua nhung thu thach truoc mat , dong vien nhau trong cuoc song . Cau cho ho song theo con duong cua CHua.Con cui dau cau xin .Amen12 Jul 2013

"Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn" (Chúa Giêsu đã dạy sơ Consolata Betrone lời nguyện vắn, gọn, dễ dàng này. - "Lời nguyện này có thể đền bù cả ngàn lời xúc phạm. - Lời nguyện này có thể định đoạt được phần rỗi cho một linh hồn. - Lời nguyện này bao gồm mọi linh hồn: Luyện ngục, còn sống, tội lỗi, hấp hối, vô thần... - Hãy năng than Lời nguyện trên ở bất cứ nơi nào, lúc nào, và sẵn lòng Vâng theo mọi sự Chúa để xảy đến cho mình. Không hy sinh, không đau khổ xác hồn, không cứu được các linh hồn"). 2. KINH CỨU 1.000 LINH HỒN KHỎI LUYỆN NGỤC Chúa mặc khải cho Thánh nữ Gertrude rằng lời nguyện sau đây sẽ giải thoát 1000 linh hồn nơi Luyện ngục mỗi khi đọc.Lời nguyện này cũng được mở rộng bao gồm cả những người tội lỗi đang còn sống. Ðức Mẹ cũng mặc khải rằng nếu chúng ta đọc những lời nguyện này, “chúng ta sẽ cứu rất nhiều linh hồn, rất nhiều linh hồn!” "Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các Thánh Lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen" --- Vì lòng bác ái, xin phổ biến lời kinh nguyện trên nhằm cứu các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Thiên Chúa là Cha nay lòng xót thương chúc phúc cho Quý vị. .


Agata
12 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria , Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve, ,hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .AMen


Agata
12 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria , Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve, ,hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .AMen


teresa Thanh
12 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa GĐ con xin cầu cho các linh hồn. Amen


teresa Thanh
12 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi, con xin cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban cho GĐ chúng con, Lạy Chúa con xin phó thác tất cả mọi sự trong bàn tay từ ái của Ngài xin Ngài lo liệu cho con tất cả, Lạy Mẹ Maria, lạy Thanh`1 Giu Se, lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Lạy các Thánh trên trời, lạy Thánh Tê rê Sa bổn mạng của con xin cầu cùng Ba ngôi Thiên Chúa như ý con xin, Amen12 Jul 2013

lạy chúa , xin cho con biết việc con làm, sống vui vẻ khiêm nhường. con lỡ lời làm buồn lòng a, chi chồng.nay con xin mẹ soi sáng. đẻ a chị thông cảm và bỏ qua cho con . lạy chúa jêsu con xin tín thác nơi ngài.12 Jul 2013

lạy chúa , xin cho con biết việc con làm, sống vui vẻ khiêm nhường. con lỡ lời làm buồn lòng a, chi chồng.nay con xin mẹ soi sáng. đẻ a chị thông cảm và bỏ qua cho con . lạy chúa con xin tín thác nối nhai12 Jul 2013

lạy chúa , xin cho con biết việc con làm, sống vui vẻ khiêm nhường. con lỡ lời làm buồn lòng a, chi chồng.nay con xin mẹ soi sáng. đẻ a chị thông cảm và bỏ qua cho con . lạy chúa con xin tín thác nối nhai


anna ha
12 Jul 2013

chúa ơi, con buồn quá. cũng tại con bỏ chúa bấy lâu, cũng tại con không biết tín thác vào chúa, cũng tại con không quan tâm đến chúa, nhưng chúa thì luôn quan tâm đến con. những trăn trở của con ngài đã thấu hiểu, xin ngài hãy giúp đỡ con, con xin phó thác cả cuộc đời trong tay ngài, chúa ơi,xin ngài thánh hóa tâm hồn con. xin cho con có đủ niềm tin để tín thác vào chúa và sống cuộc sống đức tin mỗi ngày trọn vẹn. xin chúa cho con gái của con hết ho, nhanh khỏe, chúa ơi, xin ngài hãy dẫn đường chỉ lối cho con. gia đình con, con của con. cuộc sống của con xin phó thác trong tay ngài. cảm ơn chúa. amen


gd con Anna
12 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin Chua thuong va ban cho binh gan cua chong con khoi.Xin Chua cho cong viec lam cac con duoc tot dep va co khach hang va moi su nhu y.Xin Chua soi sang va huong dan con cai con biet song dao luon ben vung.Chung con cau xin Chua.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
12 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con , cung duoc som ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Teresa Thy & mom
12 Jul 2013

Xin Me cho property tax nha cua con & me con nam 2014 duoc tra it hon nam nay nhe Me. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu con
12 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con , nguoi ta khong lam nhu vay nua, de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua. Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an & phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua.Amen.


maria Thủy
12 Jul 2013

Lạy Mẹ! Xin thương xót chúng con! Xin Mẹ thương đến người chồng của con, xin Mẹ cải hóa những thói hư nết xấu và ban cho anh ấy công việc làm phù hợp Mẹ nhé. Con biết rằng Mẹ thương con và gia đình con nhiều lắm.Năm nay con đã được cùng gia đình đi Hành hương đến với Mẹ, xin Mẹ luôn che chở và nâng đỡ con luôn Mẹ ơi. Mẹ biết con yếu đuối và đổi thay nên con rất cần sự nâng đỡ của Mẹ .Amen


Ann va cac con cau xin Me Yeu
12 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve, tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha , an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work and school . Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua . Xin Me giup cac con cua con nhe Me. Con cam on Me.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu gia dinh con
12 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan , thuong yeu nhau , nghe loi con & nen nguoi. Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an. Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin .Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
12 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Ann_NJ
12 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me.


Me oi thuong con nhe
12 Jul 2013

Con cau xin me cho con quen het nhung chuyen buon lo trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin me cuu con .12 Jul 2013

Xin chua ban them suc manh cho ban con,Giuse Nguyen Anh Quoc de vuot qia moi dau kho ve the xac cung nhu tinh than ma can beh hiem ngeo dem den cho ban ay.amen12 Jul 2013

Xin chua ban them suc manh cho ban con,Giuse Nguyen Anh Quoc de vuot qia moi dau kho ve the xac cung nhu tinh than ma can beh hiem ngeo dem den cho ban ay.amen12 Jul 2013

Xin chua ban them suc manh cho ban con,Giuse Nguyen Anh Quoc de vuot qia moi dau kho ve the xac cung nhu tinh than ma can beh hiem ngeo dem den cho ban ay.amen12 Jul 2013

Xin chua ban them suc manh cho ban con,Giuse Nguyen Anh Quoc de vuot qia moi dau kho ve the xac cung nhu tinh than ma can beh hiem ngeo dem den cho ban ay.amen12 Jul 2013

Xin chua ban them suc manh cho ban con,Giuse Nguyen Anh Quoc de vuot qia moi dau kho ve the xac cung nhu tinh than ma can beh hiem ngeo dem den cho ban ay.amen


Maria Kim
12 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh , Chi an uong duoc, chau Khoa tim duoc viec lam tot, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song hanh phuc, binh an, dao duc, hoa thuan. Amen


Giesu Maria Giuse con mến yêu
12 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


gregoriô
12 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


MARIA
12 Jul 2013

xin cho con cua con tim duoc viec lam,con ca cua con pass duoc bai lam cuoi khoa hoc,xin Chua nhan loi chung con cho con cua con tim duoc viec lam tot,,,,,,Xin Chua nhan loi chung con.


Anna Thuy Nguyen
12 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua da,gin giu chung con dem qua, con xin dang ngay hom nay cho Chua, xin Ngai ban tran day hong an va luon luon soi sang chung con. Amen.12 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA MUON HONG AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH. CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM CUA CON XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA XINT THANH HOA DCT, VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI. LAY CHUA, XIN CHO CAC ANH CON TIM DUOC CONG VIEC LAM. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II,, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA, CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN


maria nguyen
12 Jul 2013

ta on cac Ngai vi nhung hong an da duoc.xin cho con cua con tim duoc viec lam,xin cat bot dau kho va benh tat cho nhung nguoi pho thac va trong cay vaong tu bi va thuong xot cua Chua va loi chuyen cau cua Me va Thanh ca Giuse.cho nhung y nguyen rieng tu cua chung con,chung con cau xin Chua nhan loi chung con Amen.


Maria Nguyen Thi Xuan Hien
12 Jul 2013

Lay Chúa, xin cho con vượt thắng đưuọc chính bản thân con. Xin thêm sức cho con để con biết khôn ngoan hơn... trong Ơn Chúa. Amen


ANNA TRAM
12 Jul 2013

chua giup con tim duoc nguoi chong tot song nua cuoc doi sau duoc happy


con gai cua me
12 Jul 2013

lay ong thanh giuse ong thanh mat tin no ong thanh visete ong thanh phe ro cha buu diep va dhy nguyen van thuan xin cac ngai cau cung chua cho con trai con tim duoc noi ban hang on dinh xin ban cho con gai con tro nen ngoan hien dao duc va tim duoc nguoi chong tot bung amen


con gai cua me
12 Jul 2013

lay me xin me cau cung chua cho cac con cua con cong viec lam an duoc thuan loi nhat la con trai cua con dang tim mot noi ban hang on dinh xin me dan duong chi loi cho con cua con va xin me ban cho con gai con tim duoc nguoi chong tot bung xin me ban cho con gai con luon biet song dao duc va ngoan hien xin me ban cho gd con va cac anh em cua con song hoa thuan vui ve amen


con gai cua me
12 Jul 2013

lay me xin me cau cung chua cho cac con cua con cong viec lam an duoc thuan loi nhat la con trai cua con dang tim mot noi ban hang on dinh xin me dan duong chi loi cho con cua con va xin me ban cho con gai con tim duoc nguoi chong tot bung xin me ban cho con gai con luon biet song dao duc va ngoan hien xin me ban cho gd con va cac anh em cua con song hoa thuan vui ve amen


Maria Teresa Lien Do
12 Jul 2013

Chua oi ! con nhieu nguoi can su giup do, xin Chua thuong ban on lanh cho tat ca chung con de lam sang danh Chua vi long nhan hau cua Nguoi. Xin cho chung con co suc manh khong lung lay truoc moi cam do Amen.


Maria Teresa Lien Do
12 Jul 2013

Chua oi! xin Nguoi ban binh an cho gia dinh anh lon cua con.Con xin Chua cho anh chi vuot qua moi kho khan truoc mat.Xin cho anh cua con biet yeu thuong vo con, biet mo rong tam long va cho di su yeu thuong chu khong co ich ky, nho mon. Con thuong chi qua ma khong biet lam gi de giup do chi biet cau xin Chua ban on lanh cho anh chi co suc manh vuot quaAmen.


I-Nê Nguyễn Thị Bích
12 Jul 2013

Xin cho con trai con bé Tâm được khỏi bệnh nghe và nói được con xin tạ ơn chúa! amen.


teresa minh ha
12 Jul 2013

xin cho gia dinh chung them long kinh men me maria ,xin thanh ca guise thuong soi sang cho chung con them duc tin va cho chau con duoc may man trong nhung ngay sap toi, gia dinh chung con xin cam ta me maria m thanh ca guise da ban cho chung con nhieu hong an.12 Jul 2013

lh lk khon ngoan va khoe manh de lo chu toan trach vu Chua trao/


Lương Thị Xuân
12 Jul 2013

Lạy Thiên chúa, lạy Thánh Cả Giu Sê ,lạy Đức mẹ Maria và chúa Giê su , cầu xin giúp hồ sơ giải ngân của con được suôn sẻ đẻ cho anh trai con có đủ tiền xây nhà cho Ông Ngoại,.Con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men12 Jul 2013

Lay Me con yeu Me


phanxicoxavier, nguyen
11 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.11 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Maria NGuyen
11 Jul 2013

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua soi sang, cai hoa GD con. Cho cac con, chau biet thuong yeu va tha thu cho nhau. Cho cac con truong thanh trong duc tin va nhan su khon ngoan cua Chua TT de chu toan bon phan va lam sang danh Chua cho tha nhan. Cho con them sang suot va coi mo tam hon de them can dam, tha thu va lam guong sang. Cho dai GD duoc binh an va suc khoe tot dep.11 Jul 2013

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua cho gia dinh lon cua con ngay mai di choi duoc bang an. Lay Chua xin Chua luon o ben con soi sang de con hoan thanh tot bai giao an nay.


Maria Hoang
11 Jul 2013

Lay chua , xin thuong den nhung ai ngheo kho lai bi benh nan y , XIN CHUA CUU HO.Amen.


Me oi thuong con nhe
11 Jul 2013

Con cau xin me cho con quen het nhung chuyen buon lo trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin me cuu con .


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu con
11 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con khong ick ky , dua doi , lam bieng ma` lo cham hoc gioi, ngoan , lo cho gia dinh ,thuong yeu nhau , nghe loi con khuyen day . Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma` giang tay che cho bao ve nha`, xe & tui con binh an . Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin . Amen.


Ann_NJ
11 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim .Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me.


Ann va cac con cau xin Me Yeu
11 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve , tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day .Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha an hiep .Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school . Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua . Xin Me giup cac con cua con nhe Me . Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con
11 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con nguoi ta khong lam nhu vay nua , de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua. Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an & phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lan tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


Me oi xin nhan loi con khan nguyen
11 Jul 2013

Xin Me cho anh Vu Huan dung o lai Viet Nam , ma ve lai My dung nhu ngay 7/15 in tren ve , de lam cho xong thu tuc nha cho me con co cho don vao o duoc yen on binh an Me oi. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
11 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen .


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
11 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen .


Xin Me nhan loi cau nguyen
11 Jul 2013

Xin Me dong hanh & ban binh an dac biet cho tui con trong chuyen di tham me con sap toi gap moi su thuan loi vui ve may man hanh phuc binh an . Xin Me cho anh Tam duoc nghi lam ngay thu 7 July 20 de giup tui con nhe Me . Con cam on Me.


JB VŨ VĂN TUẤN
11 Jul 2013

Lạy Chúa, xin ban cho gia đình con những ý nguyện sau: Xin ban cho GĐ con được bằng an Xin ban cho GĐ con gặp may mắn Xin ban cho GĐ con đòi lại được Nhà, đất xin ban cho con cái con bỏ tính mê nết xấu Xin ban cho Vợ chổng con được khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô chúa chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
11 Jul 2013

Lạy Chúa, xin ban cho gia đình con những ý nguyện sau: Xin ban cho GĐ con được bằng an Xin ban cho GĐ con gặp may mắn Xin ban cho GĐ con đòi lại được Nhà, đất xin ban cho con cái con bỏ tính mê nết xấu Xin ban cho Vợ chổng con được khỏi bệnh chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô chúa chúng con Amen


Maria Hoang
11 Jul 2013

Lay Chua ,Xin phu ho va huong dan moi nguoi trong G/dinh Con , de chung con can dam vuot qua nhung dau kho cua chinh minh ,va vuon len , cung TIN VAO CHUA luon o ben canh minh .Amen.


người con bé nhỏ...
11 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
11 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
11 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


Anna Thuy Nguyen
11 Jul 2013

Lay Chua, on Nguoi mien man van dai, chung con cau xin Nguoi thuong lay nhan loai, xin ban cho hoa binh tren the gioi. Lay Chua, xin Chua ban cho gia dinh nho be chung con duoc tran day hong an cua Ngai, duoc Chua thuong ngo toi, dac biet la thai nhi trong bung con, xin Ngai thuong ban cho thai nhi phat trien khoe manh. Xin Chua chuc lanh giu gin hai con nho chung con, ban cho vo chong chung con duoc nhu y trong cong viec lam an va cuoc song nay. Lay Chua, chung con nan ni cau xin Ngai thuong ban o ben canh chung con, xin ban cho chung con cuoc kham nghiem ultrasound tuan toi day duoc ket qua tot dep, xin Chua thuong ban cho chung con duoc niem vui tron ven, Chua da ban cho chung con duoc con gai, thi cau xin Chua ban cho vo chong chung con duoc con trai, khoe manh nhu loi chung con cau xin. Amen.11 Jul 2013

Lay Chua ,Xin cho mot The gioi DAY SU THONG CAM ,lan toa , de CHAM DUT KY THI , NGUOI HAI NGUOI , NGUOI GHET NGUOI ,NGUOI LOI DUNG NGUOI , NGUOI CHIA RE NGUOI , NGUOI CHA DAP NGUOI , NGUOI BOI NHO NGUOI ,NGUOI SO NGUOI , cho du cung Nha , Cung dong , Cung GX , Cung dan toc , Cung To tien .Amen.


Maria Hoang
11 Jul 2013

Lay Chua , Xin Chua lanh cho Nguoi Con Gai ,biet tha thu va Cham dut khinh bi ,Ganh ti , nho mon voi Nguoi Anh ruot cua minh khi thay Nguoi Anh benh tat , that nghiep , luon luon loi dung Anh cua minh giup Coi Tiem cho minh nhung lai nguyen rua khi that Anh khong lam nhieu tien bang minh.Amen.


ANNA
11 Jul 2013

Lay Me Maria Thanh ca Giuse dang len Thien Chua ,loi con khan nguyen, la xin cho con cua con ,duoc on Thien Trieu,con cam ta hai dang,va xin cho con khoi benh,dau chan va dau tay


Maria mai
11 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang ! Con xin Pho dang Ngay thu nam hom nay Len Tinh yeu thuong of Cha, xin tha thu moi Loi lam va thanh hoa cuoc song of con. Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin ban cho con Ngay hom nay tiem co khach va som co nguoi mua tiem. Con xin vi Danh Thanh Chua KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


nghiepngoc
11 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
11 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang! Con cin dang Len Cha ngayvthu nam hom nay. Xin tha thu va thanh hoa cuoc song of con. Lay Me Maria va Thanh Ca Giu Se xin Cau bau va ban on cho tiem con hom nay co khach, xin cho som co nguoi mua tiem. Con xin va con tin, xin vi Danh Thanh Chua Jesus KyTo Chua Chung con,Amen! Amen! Amen!


gd con Anna
11 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin Chua ban cho binh cua chong con duoc khoi.Dac biet ngay hom nay xin Chua va Duc Me cho cong viec cua con trai con pha tan moi su kho va duoc nhu y .Chung con cau xin Chua


con anna nguyen thi ngoc thuy
11 Jul 2013

anna thuy lay cha nhan lanh xin thuong xot con xin chua thuong den con giup con vuot qua nhung luc kho khan buon phien trong cuoc song,con xin dang chua nguoi chong ngoai dao va me co bac xin chua hay thuong thanh hua va cai hoa nguoi chong con biet nhan ra chua va tu bo co bac ,xin chua gin giu gd con ,va nhung dua cua con xin cau cho cac linh hon amen


Maria
11 Jul 2013

Lay Me maria con xin dang Me ngay hom nay cua con, cac con cua con, cong viec cua con va het moi su cua con. Xin Me chuc lanh , xin Me gin giu, xin Me ban on khon ngoan de con cua con tim duoc ban tot ban VN, con tha thiet cau xin Me xin Me nham loi con. Amen


Maria teresa hạnh dung
11 Jul 2013

Xin cho con đủ tâm, đủ lực, đủ trí để vượt qua nỗi khó khăn về tinh thần, thể xac, trách nhiệm, tiền bạc và hoàn cảnh gia đình. Con biết suốt thời gian qua, con luôn được sự yêu thương, chở che của Cha, Chúa Gie Su, Mẹ Maria. Con xác tín những dấu hiệu tình yêu ấy ngày đêm tràn đầy trên con. Nhưng giờ là lúc con mỏi mệt, hoang mang và mệt mỏi nhất. Xin hãy chỉ cho con biết làm thế nào là đẹp lòng Chúa, để con yên tâm sống, phó thác hoàn toàn vào người từng giây từng phút trong đời để con có thể trở nên người công chính trong cuộc đời này.


teresa Thanh
11 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn. Amen


teresa Thanh
11 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con cảm tạ những hồng ân vô biên Ngài đã ban cho gia đình con, Chúa ơi xin ở với gia đình con mãi mãi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Chúa ơi con tin rằng khi con làm việc gì con phó thác vào bàn tay yêu mến của Ngài thì đều được Ngài dắt con đi từng bước, Lạy Chúa tất cả mọi công ăn việc làm của con con xin phó dâng tất cả cho Ngài, kể cả công việc con sắp làm tới đây xin Chúa lo liệu cho con hết nghe Ngài ơi, Chúa ơi xin Ngài hãy dẫn con đến những chỗ bán hàng thật rẻ và cực rẻ để con có những cơ hội lớn hơn trong việc kinh doanh, nhưng Chúa ơi mọi sự do Ngài sắp đặt hết nên con không lo gì con xin phó thác tất cả, con xin dâng con cái con và ba mẹ anh chị con lên cho Chúa xin Ngài gìn giữ tất cả được khỏe mạnh, ban cho con của con ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời và lớn lên xin Chúa chọn cho chúng được đi tu, ban cho mọi sự con xin đều đẹp lòng Chúa, Lạy Mẹ Maria con tin rằng con cầu xin mẹ thì mọi sự Mẹ dâng lên Cho Chúa thì sẽ được Chúa nhậm lời, Mẹ ơi con cảm tạ Mẹ con xin phó thác hết mọi sự vào tay Mẹ, lạy Thánh Giu Se, Các Thánh Trên Trời, các Thánh Tử Đạo Viêt Nam, các Thánh Anh hài, Thánh Tê Rê sa bổn mạng của con xin cầu bầu cùng Chúa cho con được như ý con xin. Con xin cảm ơn các Thánh. Amen


samac_tinhyeu
11 Jul 2013

xin me cho con hieu biet hon,vi sao cha xu lai thien vi.. voi moi ng nhu vay..con ko bit noi sao nua.long con rat buon me oi.su ko cb.con bau ban tri su de lam gi,cho ke dung tren i quyen sap dat nguoi khac,con ko thich chut nao.th no nho hon con ma con dang day lop do,no cung ssep con vo hang duoi thap,theo con nghino dang muon loai con ra ngoai.that vay con cung nan wa roi vua la cha vua la di chi biet nghe theo nhung ng giau co,lai them trbts gl nua,tu tren xuong duoi chi biet ap dat ng khac.con that that vong.nhung neu chua mun con ko day gl nua thi thoi con xin nghe theo loi chua vay,nhung con thay rat buon vi su thieu cong bang chua oi....11 Jul 2013

Lay Chua con cam on Chua da cho con mot ngay qua binh an,xin Chua gin giu ba me con duoc khoe manh ,bot dau don . Xin Chua cho con duoc het binh va anh chi con cung vay.Xin Chua gin giu va an ui nhung nguoi dang kho khan trong cuoc song,nhung nguoi dang mac nhung binh hiem ngheo.Xin Chua ban cho ma con ban duoc tiem va co long kinh mem Chua.Con pho thac va cam ta ngai suot doi con.


nguoi con yeu duoi sap sa nga cua Me xin Me gin giu con Me oii.
11 Jul 2013

Con xin khan khoan Lay Me Maria va Thanh Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho con co lai giac ngu binh thuong va ban suc khoe cho con de con co suc di lam lai tuan toi va som cho con khoi benh.


Maria Kim
11 Jul 2013

Lay Me Lavang Cha Buu Diep, cac Thanh Tu Dao xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Chi an uong duoc, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, chau Khoa tim duoc cong viec tot xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen


HTT
11 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thah Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho long con luon thanh than , vui ve , binh an va thoai mai .Cau cho moi dieu tot dep se den voi con .Cau cho Duc Tin ve CHua o Trong con luon duoc manh manh me .Con cui dau cau xin .Amen


Maria Vũ Thị Phương
11 Jul 2013

Lạy Chúa! Con xin chúa thương đến vợ chồng con, xin ban cho vợ chồng con sớm có con. Xin chúa thương và chấp nhận lời nguyện cầu của con. Amen


Agatha Huynh
11 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con biet yeu thuong nhau , cung nhau vuot qua nhung kho khan va thu thach .Cau cho hai con cua con duoc song trong Duc Tin cua CHua de ho vua qua duoc nhung thu thach ve tinh than va ho luon dong vien cho nhau .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
11 Jul 2013

Cau cho linh hon Giuse dip le Gio.Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
11 Jul 2013

Cau cho linh hon Giuse dip le Gio.Con cui dau cau xin .Amen


Agatha
11 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguoi than yeu cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho linh hon GIuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cau xin cho co gai co luon duoc vui ve , binh an ,hanh phuc.Con cui dau cau xin .Amen


Maria Vũ Thị Phương
11 Jul 2013

Lạy Chúa! Xin ban cho vợ chồng con sớm có con! Xin giúp và nâng đỡ chúng con. Xin Đức Mẹ, thánh cả Giuse ban phước lành, nhận lời và chuyển cầu lời nguyện cầu giúp chúng con. Amen


Giesu Maria Giuse con mến yêu
11 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .


Haley
11 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


JB VŨ VĂN TUẤN
11 Jul 2013

xin chúa qua lời chuyển cầu của Đức mẹ. Thánh cả Giu se xin ban cho con gặp nhiều may mắn chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
11 Jul 2013

xin chúa qua lời chuyển cầu của Đức mẹ. Thánh cả Giu se xin ban cho con gặp nhiều may mắn chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


teresa nguyen
11 Jul 2013

lay chua con dang tung ban va ngheo nan chua bao gio con thay con tham hai nhu bay gio con chan nan con kho so xin cho con suc khoe vanghi luc de vuot len chinh minh va xin chua nham loi con khi con giau co con cung luon biet khiem nhung a ban phat nhung gi chua ban tang conh cho anh chi em chung con xin chua dung bao gio de gia dinh con phai mac no ai nua con xin hua an chay ao ngay thu sau de ta on a tuong nho cuoc thuong kho cua chua da yeu thuong con o bo ben con la teresa xin cacdong tu cac cha hiep y cau nguyen cho con


teresa nguyen
11 Jul 2013

lay chua con dang tung ban va ngheo nan chua bao gio con thay con tham hai nhu bay gio con chan nan con kho so xin cho con suc khoe vanghi luc de vuot len chinh minh va xin chua nham loi con khi con giau co con cung luon biet khiem nhung a ban phat nhung gi chua ban tang conh cho anh chi em chung con xin chua dung bao gio de gia dinh con phai mac no ai nua con xin hua an chay ao ngay thu sau de ta on a tuong nho cuoc thuong kho cua chua da yeu thuong con o bo ben con la teresa xin cacdong tu cac cha hiep y cau nguyen cho con


teresa nguyen
11 Jul 2013

lay chua con dang tung ban va ngheo nan chua bao gio con thay con tham hai nhu bay gio con chan nan con kho so xin cho con suc khoe vanghi luc de vuot len chinh minh va xin chua nham loi con khi con giau co con cung luon biet khiem nhung a ban phat nhung gi chua ban tang conh cho anh chi em chung con xin chua dung bao gio de gia dinh con phai mac no ai nua con xin hua an chay ao ngay thu sau de ta on a tuong nho cuoc thuong kho cua chua da yeu thuong con o bo ben con la teresa xin cacdong tu cac cha hiep y cau nguyen cho con11 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA NHUNG HONG AN, CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA BAN CHO CON MOT DEM BINH AN, CON DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO DTC, CHO CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI, CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, XIN CHO CON LUON KIEN VUNG PHO THAC VAO CHUA LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN11 Jul 201311 Jul 201311 Jul 2013


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


Maria tran
11 Jul 2013

Lay chua! con cam on chua vi nhung hong an chua da danh cho con.xin chua giup con vuot qua nhung khing kho khan ma con dang gap phai va nhung du dinh ma con dang lam duoc som co ket qua neu chua muon. xin cho cac linh hon noi luyen nguc duoc somhuong nhan thanh chua.nho loi chuyen cau cua ME MARIA, THANH CA GIUSE xin chua thuong nhan loi con nguyen xin amen.


teresa kim thuy
11 Jul 2013

xin nhan loi khan cau cua con, xin giup con vuot qua ho khan cap thiet hien nay, xin cho co co hoi tra duoc so tien cho di con la 10 ngan usd va 20 trieu cho nguoi tho lam nha trong nam nay, xin dang nhung kho khan , nhung met moi lo lang, nhung cang thang buon phien trong gia dinh con len Chua, xin sap xep va an bai moi su cho con. xin dang len nguoi chong phaolo tung, xin cat di nhung thoi hu tat xau nhau nhet va xin Chua ban cho phaolo tung biet lo lang nhieu hon cho gia dinh, xin giai thoat con khoi canh kho khan nay va ban cho con su may man binh an. amen.


Maria Teresa Lien Do
11 Jul 2013

Con xin cam ta on Chua da ban cho con co them viec lam moi nua , xin Chua dan dua nguoi hom nay den con nua de con co them viec lam giup do gia dinh con. Xin Chua thuong ban cho cac linh hon noi luyen nguc duoc som huong nhan thanh Chua Amen.11 Jul 2013

Lay Chua xin Chua lhang gin giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua hom nay con vua thi phong van xong, con ta on Chua luon ben canh con. cho du ket qua ra sao đi nữa xin Chua luon soi sang cho con tren duong di ke tiep.


teresa kimthuy
11 Jul 2013

xin dang len Chua giuse dao nguyen tuan khang, xin Chua soi sang tri khon cho con cua con duoc hoc hanh tan toi, theo kip b an be cung trang lua, tuan khang von yeu duoi va cham chap hon cac ban, xin Chua dan dat tuan khang, giup tuan khang teo kip ban be.11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen11 Jul 2013


Mariangatran
11 Jul 2013

LAY CHUA CON LA KE CO TOI XIN GIAI THOAT CON KHOI NHUNG TU TUONG XAU ,XIN GIUP CHUNG CON TRONG LUC NGUY NAN ,XIN CHO CHUNG CON KINH SO CHUA LUON AMEN XIN GIUP GIOI TRE NHAN BIET CHUA LA CHA NHUNG NGUOI VO THAN TIM KIEM VA TRO VE VOI CHUA ,XIN BAO VE CAC LINH MUC TU SI NAM NU CUNG DUC THANH CHA AMEN


Phanxico Xavie Maria
11 Jul 2013

Lạy Chúa, con là kẻ phạm tội, xin hãy biến con thành công cụ của Chúa, xin hãy loại bỏ nhục dục thân xác con, nó đang vô cùng lớn mạnh trong xác thân con, con đang quyết chiến với nó, xin ban sức mạnh cho con thắng vượt nó cho đến hết đời con. Amen.10 Jul 2013

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cjho linh hon jalal som duoc huong nhan thanh chua noi thien dang amen xin cho con va dennis hoq thuan thuong yeu nhau xin cho con som co danh phan chung song het quang doi con lai nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi doai rhuong them loi va dang loi cau cho con amen


Trnh puckett
10 Jul 2013

Lay chua xin ban cho gia dinh con duoc song hanh phuc va xin ban cho chong con yeu thuong con va lo lanh cho Gia dinh va xin cho giay to duoc thuan loi de con trai con som doan tu cung voi con amem


ANNA
10 Jul 2013

Xin Me Maria,Thanh ca Giuse cau cung Chua cho con khoi benh dau tay va dau chan


con gai cua me
10 Jul 2013

lay me xin me cau cung chua cho con chau va ban be di du lich duoc bang an va cong viec duoc thanh cong tot dep xin me ban cho con trai con tim duoc noi ban hang on dinh xin me che cho cho con trai con moi khi gap van de kho khan xin me ra tay cuu giup xin me luon dong hanh voi con cai con moi luc moi noi xin me thanh hoa con gai cua con cho no to nen ngoan hien dao duc va tim duoc nguoi chong thanh thien xin me ban cho chong con co long bac ai bao dung biet chia se nhung kho dau cua nguoi khac con xin pho thac nhung kho khan trong gd con cho me lo lieu vi voi kha nang cua con thi con khong tai nao lo duoc xin me ban on cho gd con amen


Anna Nga
10 Jul 2013

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc con phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc của con. Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Lạy Chúa, con xin tín thác mọi sự của con trong tay Chúa. Amen.


Maria Phạm - Mattheu Vũ
10 Jul 2013

Xin cho chúng con vượt qua thử thách này. Con rất buồn nhưng con biết ngài luôn ở bên con.Amen


Thu Pham
10 Jul 2013

Ta on Me da cho Gia dinh con toi LA binh an . Xin cho Gia dinh con co nhung ngay nghi that vui ve va binh an Me nhe . Con dang Len Me moi su trong Gia dinh con . Xin Me luon dong hanh voi Chung con trong cuoc song . Con ta on Me .Amen10 Jul 2013

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách: những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu Lời Chúa; những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước, nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương; những kẻ vô gia cư, không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương; những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa, bằng cách thực thi lời hy vọng này: “Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính Ta”


VinSon Maria
10 Jul 2013

Lay CHUA gia dinh con cam ta hong an Thien Chua .Amen.


gregoriô
10 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục.


Anna Thuy Nguyen
10 Jul 2013

Lay Chua, con cau xin Chua muon nhung gi chung con cau xin. Cau xin Chua ban cho vo chong gia dinh chung con duoc binh an, nhu y, cuoc xet nghiem ultrasound se duoc ket qua nhu y, xin Chua ban tran day hong an cho thai nhi trong bung cua con, cho hai con gai nho cua con, va cho cong viec lam an cua vo chong con. Lay Chua, xin Chua ban cho vo chong con duoc niem vui tron ven, xin cho thai nhi trong bung con la con trai va duoc nang do trong vong tay am ap cua Chua, khoe manh, tran day hong an, duoc Chua doai hoai ngay dem. Cau xin Me Maria, Thanh Ca Guise, va cac Thanh xin cau bau ho con len Chua, xin cam on Chua ho con. Amen.


Maria Hoang
10 Jul 2013

Lay Chua , Xin cho nhung Nguoi GIAU hay Chanh long voi NHUNG MANH DOI dau kho tren QH VN, Nhung Nguoi Cao nien , nhung Em Be , Nguoi TAN TAT , VO GIA CU , song dau kho , CHET am tham trong nhung can choi lieu xieu , ,nhung gam cau , chet bo , chet bui vi DOI ,vi Benh tat , XIN HAY THUONG va CHIA SE cho Ho,XIN MOI QUY VI HAY DANH MOT GIAY SUY NGHI NHE .Amen.


Maria Hoang
10 Jul 2013

Lay Chua , Xin cho nhung Nguoi GIAU hay Chanh long voi NHUNG MANH DOI dau kho tren QH VN, Nhung Nguoi Cao nien , nhung Em Be , Nguoi TAN TAT , VO GIA CU , song dau kho , CHET am tham trong nhung can choi lieu xieu , ,nhung gam cau , chet bo , chet bui vi DOI ,vi Benh tat , XIN HAY THUONG va CHIA SE cho Ho,XIN MOI QUY VI .Amen.


người con bé nhỏ...
10 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
10 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
10 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


Anton N Q T
10 Jul 2013

Lay Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn; VA NHAM LOI CON KHAN XIN: Lạy Chúa ! Lạy Me ! Lạy Cha! Ngài là bậc thánh ở cạnh Ðấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Me giúp con vượt qua việc khó khăn cần thiết hiện nay: Con kinh xin Mẹ ban cho con on nhu y khan xin: Nay con cầu khẩn Mẹ giúp con vượt qua việc khó khăn cần thiết hiện nay:( XIN GIÚP CON VƯỢT QUA NHỮNG TRỞ NGẠI TIẾN HÀNH THỦ TỤC XIN QUỐC TỊCH ÚC VÀ CHO CON GIU DUOC CÔNG VIỆC. XIN BAN PHÚC LÀNH ĐỂ CON CÓ CUỘC SỐNG NGÀY CÀNG TỐT HƠN, NƠI ĂN CHỐN Ở ỔN ĐỊNH. XIN BAN CHO CON CO HOI KIEM THEM TAI CHANH DE TRA NO CHO ANH CON, XIN CHO CHÚA THÁNH THẦN XUỐNG GIÚP ĐỠ CON ƠN THÔNG MINH BIẾT SỬ LÝ SỰ VIỆC THEO TÌNH HUỐNG . XIN ĐOÁI THƯƠNG MÀ NHẬM LỜI CẦU XIN CỦA CON VA CAU BAU CHUA BAN CHO CON ON SANG SUOT BIET NAM BAT CO HOI DO BE TREN SAP DAT GAP GO MOT NUA KIA CON LAI CUA CON, CUNG NHAU TAO DUNG HANH PHUC VA XAY DUNG MOT GIA DINH CHO CHINH CON.AMEN. Xin giải thoát con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho con sự may mắn và bằng an. Con tạ ơn Mẹ . Amen. Con kinh xin Mẹ ban cho con on nhu y khan xin.


Con cua Me
10 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi , xin Chua thuong cat moi su benh tat trong con,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Xin Chua ban cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh de co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho con de con co the vuot qua duoc con thu thach benh tat nay. Con cau xin nho Danh Duc Chua Cha,Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than .Amen


nguoi con yeu duoi sap sa nga cua Me xin Me gin giu con Me oii.
10 Jul 2013

Lay Me Maria xin cuu giup con xin cat het moi lo lang trong long con.


nghiepngoc
10 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


Maria mai
10 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang, con xin dang Ngay thu tu Len Cha, xin yeu thuong va tha thu toi Loi cho con. Lay Me Maria va Thanh ca Giuse, xin Cau bau va ban on cho tiem con hom nay co khach, cung nhu xin Me va Thanh ca Cau bau va thanh hoa cuoc song of con de biet dem Chua den cho moi nguoi va song xung dang la KyTo Huu. Con xin nho Danh Thanh Chua KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


gia dinh maria va phaolo minh .
10 Jul 2013

nguyen xin on tren giup con vuot qua su kho khan nay , xin cho con su sang suot , binh an , may man trong moi su va hanh phuc ! xin chua lanh benh cho me va be trai cua con , nguyen xin on tren soi thau noi long con va doai thuong ghe mat nhin den chung con , chung con xin cam ta on tren , amen .


gd con Anna
10 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi. Xin Chua cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Chung con cau xin Chua10 Jul 2013

Con rat mong uoc gia dinh cua con duoc on goi di tu, xin Me huong dan xin Me diu dat va ban on cho con cua con long yeu men Chua. amen10 Jul 2013

Xin cho con cua con tim duoc ban tot, ban VN hoc hanh den noi den chon, Xin Me huong dan va chuc lanh cho cac con cua con, Amen


teresa Thanh
10 Jul 2013

GĐ con xin cầu cho các linh hồn. Amen


teresa Thanh
10 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho con, lạy Chúa xin ở cùng con mãi mãi ban cho công việc làm ăn của con được thuận buồm xuôi gió, con xin phó thác tất cả vào vòng tay yêu thương của Ngài, lạy Chúa xin ban cho con của con được khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn vâng lời, lớn lên đẹp lòng Chúa xin ban cho chúng được đi tu. Xin ban cho ba mẹ, anh chị con được khỏe mạnh, hạnh phúc. Lạy Mẹ Maria, Thánh Giu Se, Các Thánh Trên trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Thánh Tê Rê Sa bổn mạng của con , xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen


Maria
10 Jul 2013

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse con xin dang het cac con cua con, cong viec cua con va moi su cua con, xin Ngai huong dan soi sang va diu dat chung con. Hom nay con cua con Birthday xin Chua Thanh Than ban on khon ngoan , on hieu biet va on kinh so Chua, de moi noi moi luc con cua con luon dat Chua tren het moi su, xin Chua chuc lanh cho con cua con trong ngay Birthday. Con cam ta on Chua


Anna Thuy Nguyen
10 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua ban cho gia dinh chung con mot dem ngu binh an. Cau xin Chua ban on lanh va giu gin con nho chung con, xin thuong dac biet toi thai nhi trong bung ma xin Chua ban cho thai nhi phat trien khoe manh, me con cua con me tron con vuong. Xin Chua thuong ban cho vo chong chung con niem vui tron ven, xin ban cho chung con co con trai con gai de chung con song hanh phuc trong vong tay cua Chua. Xin Chua thuong ban cho nhung gi chung con cau xin, xin cho cuoc kham nghiem ultrasound sap toi cua con ket qua tot dep, xin Chua chuc lanh cho gia dinh nho be chung con, cho cong an viec lam va cho cha me anh chi em chung con. Amen.


Maria Nguyệt Hương
10 Jul 2013

Xin cho con gái con: Giữ Đạo, sống Đạo tốt hơn; biết tránh xa chước cám dỗ từ Thế gian, Ma quỉ, Xác thịt; xin cho được siêng năng Xưng tội, Rước lễ cho sốt sắng; Xin cho biết mở lòng ra với mọi người; Xin được theo thánh ý Chúa trong việc thi Đại Học vừa qua


Gioan Baotixita Chương
10 Jul 2013

Xin cho Gia đình con được Bình an, con cái ngoan ngoãn biết nghe lời Cha Mẹ và làm chứng nhân trong năm Đức tin này,


maria nguyen
10 Jul 2013

Gia dinh chung con xin tri an Thien Chua ,Me Maria,Thanh Ca Giuse ,cung cac Thanh .Cho con luon co viec lam tot,hop voi kha nang va suc khoe con,cho con cua con tim duoc viec lam,huong dan con cua con biet cach tra loi the nao khi duoc phong van ,de chau duoc nhan vao lam viec ,cho nhung nguoi chung quanh san sang giup do chau,cho cac linh hon Ong Ba ,Cha Me cung nhung linh hon o Luyen nguc ,mau duoc huong Anh sang ton nhan Chua,cho nhung y nguyen tham lang ,rieng tu cua chung con,cho chung con co kha nang tai chanh de thuc hien mot ngay that gan,chung con tin tuong va cau xin, xin nhan loi chung con.


Maria Kim
10 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup hai nguoi manh khoe, Ba du suc khoe tiep tuc chua binh, Chi an uong duoc, chau Khoa tim duoc viec lam tot, xin cho con va gia dinh Chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen


teresa con ME
10 Jul 2013

Me oi! Con cam on Me! Con binh yen trog tam hon ngay sau khi con cau xin Me. Me oi, con thay buoi toi hnay troi that dep, con thay thoai mai. Me oi Me that dieu ky, Me that tuyet voi. Con cam on tinh yeu cua Me danh cho con. Con cui xin Me cau bau cho nhung uoc nguyen trong long con nhe Me. Con xin gui vao tay ME! AMEN


teresa con ME
10 Jul 2013

Me oi! Con cam on Me! Con binh yen trog tam hon ngay sau khi con cau xin Me. Me oi, con thay buoi toi hnay troi that dep, con thay thoai mai. Me oi Me that dieu ky, Me that tuyet voi. Con cam on tinh yeu cua Me danh cho con. Con cui xin Me cau bau cho nhung uoc nguyen trong long con nhe Me. Con xin gui vao tay ME! AMEN


TeresaMh
10 Jul 2013

Xin Chua ban binh an xuong gia dinh va cac anh chi em cua con trong ky di xa de hop mat nhau duoc di va ve an toan, va vui ve voi nhau dung de chia re va gian hon nhau nhu lan truoc, con xin cam on Chua that nhieu.


teresa
10 Jul 2013

Con ta on Chua da ban cho mot em xin chung con cau nguyen cho ki thi dai hoc va em da lam bai tot. Con xin het long cam on Chua. Xin Chua cho con duoc mot tam hon binh an, biet pho thac moi su trong tinh yeu thuong quan phong cua Chua. Cho con duoc on nhin nhuc nhung nguoi con khong thich de cho cong doan duoc binh an. Con cung xin Chua thuong den nhung ba me gia yeu, cho ho nhung ngay thang con lai duoc binh an, va tin cay pho thc vao Chua.10 Jul 2013

Lay Me Hang Cuu Giup,xin Me chua con ,cho con duoc khoi binh.Xin Me cau bau cho moi anh chung con biet yeu thuong,tha thu,quang dai vi long kinh so Thien Chua.Xin Chua thanh hoa va ban suc khoe cho cha me con nhung ngay song con lai.Xin Chua thuong xot den nhung nguoi dang kho khan trong cuoc song,nhung nguoi dang mac nhung binh hiem ngheo,xin Chua an ui ho.Xin cho gd anh con chi con duoc on dinh va anh con xung toi ruoc le de lam dep long Chua.Con pho thac va cay trong vao ngai.


Giesu Maria Giuse con mến yêu
10 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .10 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA NHUNG HONG AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN CHO CON LUON VUNG TIN VAO CHUA. LAY CHUA XIN THANH HOA DTC, VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI. LAY CHUA, CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA, CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.


Xin Me nhan loi cau nguyen
10 Jul 2013

Xin Me dong hanh & ban binh an dac biet cho tui con trong chuyen di tham me con sap toi gap moi su thuan loi vui ve may man hanh phuc binh an . Xin Me cho anh Tam duoc nghi lam ngay thu 7 July 20 de giup tui con nhe Me . Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
10 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi , nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap thuat duoc sai den pha con cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen .


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
10 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen .


Me oi xin nhan loi con khan nguyen
10 Jul 2013

Xin Me cho anh Vu Huan dung o lai Viet Nam , ma ve lai My dung nhu ngay 7/15 in tren ve , de lam cho xong thu tuc nha cho me con co cho don vao o duoc yen on binh an Me oi. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con
10 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con nguoi ta khong lam nhu vay nua , de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua. Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue , toa an & phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay . Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lan tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua . Amen.


Ann va cac con cau xin Me Yeu
10 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve , tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day .Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha an hiep .Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school . Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua . Xin Me giup cac con cua con nhe Me . Con cam on Me.


Ann_NJ
10 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim .Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me.


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu con
10 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con khong ick ky , dua doi , lam bieng ma` lo cham hoc gioi, ngoan , lo cho gia dinh ,thuong yeu nhau , nghe loi con khuyen day . Xin ban cho con on khon ngoan minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi . Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ra trong cuoc song ma` giang tay che cho bao ve nha`, xe & tui con binh an . Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin . Amen.


Me oi thuong con nhe
10 Jul 2013

Con cau xin me cho con quen het nhung chuyen buon lo trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin me cuu con .10 Jul 2013

cha oi xin thuong xot con.amem


Maria_ly
10 Jul 2013

Lạy chúa , con tạ ơn người cho mẹ con đã đỡ bệnh, con xin ngày ban ơn cho mẹ con được đi lại khỏe mạnh và cho cha con luôn bình an trong tay chúa, lòng con nhỏ bé chẳng có gì hơn ngoài lời cầu nguyện cho cha mẹ con, xin người cho lòng con luôn yêu mếm ngài. Amen


Maria_ly
10 Jul 2013

Lạy chúa , con tạ ơn người cho mẹ con đã đỡ bệnh, con xin ngày ban ơn cho mẹ con được đi lại khỏe mạnh và cho cha con luôn bình an trong tay chúa, lòng con nhỏ bé chẳng có gì hơn ngoài lời cầu nguyện cho cha mẹ con, xin người cho lòng con luôn yêu mếm ngài. Amen


teresa kimthuy
10 Jul 2013

xin nhan loi khan cau cua con, xin giup con vuot qua kho khan cap thiet hien nay, xin cho con co hoi de tra duoc so tien cho di con la 10 ngan usd va 20 trieu cho nguoi tho lam nha trong nam nay, xin cho moi kho khan, moi chuyen buon trong gia dinh mau qua di, xin cho con cai cua con duoc an lanh, binh an, xin giup con luon lam tron bon phan cua nguoi me nguoi con nguoi chau trong gia dinh, xin chua khoi thoi hu tat xau cua chong con, giup cho chong con bo duoc thoi nhau nhet, biet lo cho gia dinh nhieu hon, xin giai thoat con khoi canh kho khan nay va ban cho su may man binh an. amen.


Tommy vo
10 Jul 2013

Lay chua cau xin chua va duc me cho con mau het benh, con ta on chua va duc me10 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen10 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen10 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen10 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen10 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men10 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


teresa con ME
10 Jul 2013

Me oi. Sao tam tricon luc nay ky la qua. Con nhu muon khung muon dien vay. Co the nhung don nen tam ly lau ngay, k giai toa lam con strees nag. Con cu nhin, cu lam nguoi tot riet roi no uc che luc naok hay.. Me oi cuu con.


Mariangatran
10 Jul 2013

LAY CHUA CON LA KE CO TOI XIN CHA THA TOI CHO CON XIN THUONG XOT CON ,XIN CHO CON CO SUC KHOE LAM VIEC VA LUON NHO TOI CHUA VA ME MARIA ,XIN CUU CON KHOI MOI SU DU ,XIN THUONG BAO VE CAC LINH MUC TU SI NAM NU CUNG DUC THANH CHA NGUOI CON UU TUYEN XIN BAO VE CAC NGAI ,XIN CHUA THANH THAN SOI SANG DAY DO CHUNG CON LUON MAI ,XIN DUNG BO CHUNG CON AMEN XIN CHO GIOI TRE LUON NHAN BIET CHUA LUON AMEN,VA CHO NHUNG NGUOI VO THAN TRO VE VOI CHUA AMEN


maria nguyen thi anh hong
09 Jul 2013

lay chuagiesu con xin dang len gioakim chong cua con xin chua chuc lanh cho chong con co viec lam de tranh xa cac dam me toi loi moi ngay them long yeu men chua nhieu hon va biet quan tam den vo con xin chua giup suc cho con biet nhin nhuc va tha thu de con biet song theo thanh y chua amen con cam on chua giesu con ngoi khen chua


gia dinh maria va phaolo minh .
09 Jul 2013

nguyen xin on trenm che cho , diu dat chung con gap duoc moi su lanh , thoat khoi moi su du , xin ban on khon ngoan kheo leo , biet tien lui trong moi viec . xin cho chung con giu duoc tinh hoa ai voi moi nguoi ! xin ban on may man , thanh cong trong viec lam va tai chanh cua chung con , xin chua lanh benh cho me va be trai cua con , xin ban on phuc lanh , hanh phuc va binh an xuong chung con va moi nguoi than yeu , xin cho tat ca cac linh hon len chon thien dang .... nguyen xin on tren ghe mat nhin lai va doai thuong khung nham moi loi chung con tham tha thiet nai van ... chung con xin cam ta on tren , amen .09 Jul 2013

Lay Chua con pho thac moi su trong tay Chua.09 Jul 2013

Lay Chua xin Chua ban ch o gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua luon o ben va soi sang cho con ngay mai di phong van lam het suc co the va thuc hanh loi Chua.


phanxicoxavier, nguyen
09 Jul 2013

Con cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ của con sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, và được khỏi hết các chứng bệnh nan y trong người của Mẹ con. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse ban cho Mẹ Thiêng Liêng của con là UBL như là người mẹ ruột của con, thân tâm an lạc, và vạn sự kiết tường, và mau được khỏi các chứng bệnh nan y trong người của mẹ, nhất là khỏi bệnh đau cột sống, bệnh loãng xương, và bệnh cao máu, khỏi bệnh bửu cổ, và khỏi hai dây tuyến để mẹ thiêng liêng con hát lại bình thường như ngày xưa, để mẹ Thieng Liêng của con, còn đi làm thiệt là nhiều việc từ Thiện, và hát từ thiện. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Thánh Cả Giuse, đừng để cho Mẹ Thiêng Lieng bỏ con một lần nữa, vì con rất là thương yêu Mẹ Thiêng Liêng giống như người mẹ ruột của con vậy Con cũng cầu xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse ban cho hai cháu Linh Ân và Thiên Ân của con được gặp thầy gặp thuốc được khỏi bệnh và nói chuyện được. Amen. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse ban cho con kiếm được việc làm bảo đảm, nếu thánh ý của Chúa muốn con sống ở ngoài đời, con sẽ không lập gia đình, quyết sống đời sống độc thân, và phục vụ Chúa trong tha nhân, cho những người kém may mắn, bằng không cho con được trở lại nhà dòng sống đời sống tu sĩ phanxicô khó nghèo, và được làm thầy suốt đời.


Maria mai
09 Jul 2013

Lay Me Maria! Hom nay con goi bao de dang ban tiem, thu sau bao moi ra, con tha thiet van nai xin Me cho co nguoi som mua tiem, con tha thiet van xin Me, Me thau Hieu tam can of con Me oi. Amen! Amen! Amen!!!09 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men09 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen09 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen09 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen09 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen09 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen


Anna Nga
09 Jul 2013

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc con phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc của con; từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Lạy Chúa, con xin tín thác mọi sự của con trong tay Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen.


Theresa of lisieux
09 Jul 2013

lạy chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn.Xin giúp cho con biết tha thứ cho ng khác khi họ phạm lỗi lầm với mình.Con đã cứu con của họ khỏi chết đuối nhưng khi con cứu đc con của họ,họ lại mắng chửi xúc phạm con trước mặt mọi ng.Dù con ko có lỗi, con là ng đã cứu con họ,chính vì thế con đã căm ghét và hận họ.Suốt thời gian này,con luôn nghĩ đến việc đó,việc họ xúc phạm con trước mọi ng dù con k có lỗi.Con đã từng nghĩ, thà đừng cứu con họ,mặc họ đi nhưng khi con thấy con của họ đang trong cơn nguy,con lại k mặc đi đc.Con đã nghĩ, ko thể hận họ mãi đc nhưng càng nghĩ trong thân tâm con lại càng bức bối.Con xin chúa giúp con biết tha thứ cho họ,giúp con quên đi những lời họ đã mắng chửi.Con xin Chúa giúp cho những ng như họ biết hối lỗi vì những gì họ đã đối xử với con.Chúa ơi! nay con cảm thấy làm ng tốt sao khó quá, làm sao con có thể đi theo con đường của chúa đây.Con ko thể đứng vững trên những chông gai của cuộc đời.Xin cho con biết mạnh mẽ hơn, biết sống tốt hơn, và soi sáng cho con biết cách theo con đường của ngài.Xin cầu cho gia đình con, ba mẹ luôn mạnh khoẻ sống vui tươi, xin cho anh chị em con luôn được bình an công việc ổn định và biết sống đạo hơn, xin cho con có đầu óc sáng suốt học hành tốt hơn.Nguyện xin Thiên Chúa,Mẹ Maria,Thánh cả Giuse, và các thánh lắng nghe lời cầu bâu của chúng con.Amen.


ninh hoang anh thi
09 Jul 2013

LAY CHUA GIESU xin cho chi diem con hom nay thi dau duoc diem tot ve khoe manh het benh ve binh an vo su khong co chuyen gi xay ra co nhung dieu tot dep09 Jul 2013

LAY CHUA GIESU xin cho chi diem con hom nay thi dau duoc diem tot ve khoe manh het benh ve binh an vo su khong co chuyen gi xay ra co nhung dieu tot dep09 Jul 2013

LAY CHUA GIESU xin cho chi diem con hom nay thi dau duoc diem tot ve khoe manh het benh ve binh an vo su khong co chuyen gi xay ra co nhung dieu tot dep


VinSon Maria
09 Jul 2013

Lay CHUA GIESU ,xin cho moi nguoi trong gia dinh biet tin thac vao CHUA.Amen.


gregoriô
09 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Maria Hoang
09 Jul 2013

Lay Chua ,qua loi chuyen cau cua Chan Phuoc DGH Gioan Phao lo 2,Chan Phuoc DGH Gioan 23,va Thanh Augustine Zhao Rong LM Tu Dao cua China ,Con cau cho con va moi nguoi trong g/dinh , Dong ho Con duoc ON HOAN CAI ,canh tan doi song .va len duong Truyen giao cho chinh minh va nguoi xung quanh bang doi song Duc Tin.Amen.


Maria Hoang
09 Jul 2013

Lay Chua , Con cau cho mot nguoi bi benh dong kinh , nen nga vao bep bi phong nang , xin Chua cuu ho.Amen.


Anna Thuy Nguyen
09 Jul 2013

Lay Chua, con nan ni cau xin Chua thuong lay gia dinh nho be chung con, xin Chua thuong ban cho vo chong chung con them suc manh, xin Chua thuong ban cho ket qua kham nghiem Ultrasound Level 2 cua con duoc nhu y, tot dep. Chua oi con cau xin Chua phu ho cho thai nhi trong bung con, con xin Chua muon nhung gi chung con cau xin. Lay Chua, con xin Nguoi thuong lay me con chung con, xin cho chung con duoc khoe manh binh an. Con cau xin Me Maria, Thanh Ca Guise va Cac Thanh, xin phu ho cho chung con va xin cau bau len Chua ho con. Amen.


Anton_ N Q T
09 Jul 2013

Lay Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn; VA NHAM LOI CON KHAN XIN: Lạy Chúa ! Lạy Me ! Lạy Cha! Ngài là bậc thánh ở cạnh Ðấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Me giúp con vượt qua việc khó khăn cần thiết hiện nay: Con kinh xin Mẹ ban cho con on nhu y khan xin: Nay con cầu khẩn Mẹ giúp con vượt qua việc khó khăn cần thiết hiện nay:( XIN GIÚP CON VƯỢT QUA NHỮNG TRỞ NGẠI TIẾN HÀNH THỦ TỤC XIN QUỐC TỊCH ÚC VÀ CHO CON GIU DUOC CÔNG VIỆC. XIN BAN PHÚC LÀNH ĐỂ CON CÓ CUỘC SỐNG NGÀY CÀNG TỐT HƠN, NƠI ĂN CHỐN Ở ỔN ĐỊNH. XIN BAN CHO CON CO HOI KIEM THEM TAI CHANH DE TRA NO CHO ANH CON, XIN CHO CHÚA THÁNH THẦN XUỐNG GIÚP ĐỠ CON ƠN THÔNG MINH BIẾT SỬ LÝ SỰ VIỆC THEO TÌNH HUỐNG . XIN ĐOÁI THƯƠNG MÀ NHẬM LỜI CẦU XIN CỦA CON VA CAU BAU CHUA BAN CHO CON ON SANG SUOT BIET NAM BAT CO HOI DO BE TREN SAP DAT GAP GO MOT NUA KIA CON LAI CUA CON, CUNG NHAU TAO DUNG HANH PHUC VA XAY DUNG MOT GIA DINH CHO CHINH CON.AMEN. Xin giải thoát con khỏi cảnh khó khăn này và ban cho con sự may mắn và bằng an. Con tạ ơn Mẹ . Amen. Con kinh xin Mẹ ban cho con on nhu y khan xin.


phero Manh nguyen
09 Jul 2013

Lay Chua va Me Maria, Thanh guise Xin cho con Giai quiet duoc Cong vice cua con Xin ban cho con duoc moi su bang an trong Gia dinh.Con cam ta Chua va M.e Maria


Con cua Me
09 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi , xin Chua thuong cat moi su benh tat trong con,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Xin Chua ban cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh . Xin Chua thuong ban cho con duoc chong khoi benh de co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho con de con co the vuot qua duoc con thu thach benh tat nay.Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse xin thuong xot con va cau bau cung Chua giup con .Con cau xin nho Danh Duc Chua Cha,Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than .Amen


Maria Hoang
09 Jul 2013

Lay Chua Con MOI CHUA lam CHU cuoc doi cua Con va Con cai chung con va nhung Nguoi than ,cung ONg Chong Ngang nghanh , de khu tru nhung thoi xau khong the chua duoc , va CANH TAN DOI SONG,ngay KEO MUON.Amen.


Me oi thuong con nhe
09 Jul 2013

Con cau xin me cho con quen het nhung chuyen buon lo trong cuoc song , de con het suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin me cuu con .


nghiepngoc
09 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse Chuyen Cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con. Amen.


nghiepngoc
09 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse Chuyen Cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con. Amen.


Ann_NJ
09 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi , biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu nhuong nhin chia se buon vui voi nhau trong cuoc song . Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me. Con cam on Me.


Maria mai
09 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang, con xin dang Ngay thu ba Len Cha, xin yeu thuong va ban on cho con . Lay Me Maria xin Me Cau bau va thanh hoa cuoc song tat ca Chung con, xin dang Cong an viec lam hom nay Len Me, xin ban cho tiem con co khach va cho co nguoi som mua tiem. Con xin vi Danh Thanh Chua Jesus KyTo Chua Chung con. Amen! Amen! Amen!


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
09 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Me giup cac con cua con Me oi
09 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve, tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school. Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua. Xin Me giup cac con cua con nhe Me. Con cam on Me.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con
09 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con nguoi ta khong lam nhu vay nua, de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua .Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue, toa an , phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay. Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam cho tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen .


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu con
09 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan, thuong yeu nhau, nghe loi con. Xin ban cho con on khon ngoan , minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi. Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ratrong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an .Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin .Amen.


Xin Me giup cac con cua con Me oi
09 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song de con khong phai suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin Me cuu con .


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
09 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
09 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi, nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap luat duoc sai den pha con cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


người con bé nhỏ...
09 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
09 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
09 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


Maria Nha Thu
09 Jul 2013

Khon ngoan de sang suot tra loi khi phong van con VISA vao My Nhu y va Binh an Maria Nha Thu khan xin


Maria Nha Thu
09 Jul 2013

Khon ngoan de sang suot tra loi khi phong van con VISA vao My Nhu y va Binh an Maria Nha Thu khan xin


gd con Anna
09 Jul 2013

Lay Chua, xin cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh Gan chong con duoc khoi.Xin Chua ban cho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin cho con duoc khoe manh lai va het binh kho tho.Chung con cau xin Chua


Anna Thuy Nguyen
09 Jul 2013

Lay Chua, xin Nguoi thuong con ma cat di nhung benh cua con. Xin Chua thuong lay thai nhi trong bung con my ban cho me con chung con duoc binh an, me tron con vuong, thai nhi duoc phat trien khoe manh. Lay Chua, chung con cau xin Chua muon nhung gi chung con cau xin, xin Chua muon Chua oi, xin ban cho chung con duoc nhu y nhung gi chung con cua xin. Lay Chua, con cua xin Chua ban cho vo chong chung con dua con trai, Nguoi da ban cho chung con on lam cha lam me, thi xin Chua ban cho chung con duoc niem vui tron ven, xin cho gia dinh chung con co gai co trai, de chung con duoc huong niem vui nay, song hanh phuc binh an trong vong tay Nguoi. Con cau xin me Maria, thanh ca Guise va cac Thanh, xin cau bau ho con. Amen.


te re sa Thanh
09 Jul 2013

Gđ con xin cầu cho các linh hồn. Amen


te re sa Thanh
09 Jul 2013

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi con xin cảm tạ hồng ân Ngài đã ban cho chúng con, con xin phó thác mọi sự trong tay Ngài, Chúa ơi xin ban cho con chào hàng trong quân đội được thành công và bán được nhiều hàng, xin Chúa ban cho không có người mở cạnh tranh v7í con, ban lúc nào con cũng có nhiều hàng và năm nay con trả được 1/2 số nợ. Xin ban cho con cái con được khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ, ban cho chúng lớn lên đẹp lòng Chúa xin chọn cho chúng được đi tu, ban cho ba mẹ và các anh chị của con luôn khỏe mạnh, bình an trong Chúa. Lạy Mẹ Maria. Thánh Giu Se, các Thánh Trên Trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Têrê sa bổn mạng của con xin cầu bầu Cùng Ba Ngôi Thiên Chúa như ý con xin. Amen09 Jul 2013

lay cha xin cha o cung doan con chien cua cha xin cha cho con gan voi long thuong xot cua cha....aba.con yeu cha.amem.emmanuen


maria lo duc
09 Jul 2013

Xin Chua ban cho con suc khoe va cong viec lam,xin cho chong con la Micae duoc binh an khoe manh som ve voi con .Con cam on 3 Dang09 Jul 2013

Con xin dang ngay hom nay cua con, dang cac con cua con , dang viec lam moi tu tuong loi noi hanh dong xin Me huong dan va dong hanh voi chung con. Amen


Maria
09 Jul 2013

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, chi con choc lat nua la con cua con thi final, xin Me cau bau cung Chua Thanh Than cho con cua con lam test duoc ket qua tot. Xin Chua Thanh Than ban on khon ngoan cho cac con cua con de con cua con lam moi viec o moi noi deu Put God first above all things. Con cam on Chua, Me Maria va Thanh Ca Giuse rat nhieu. Amen


TERESA QUYEN
09 Jul 2013

Con xin Cha cho ban ANTON xin duoc viec lam. Xin giup tat ca chung con. Nhung con nguoi nho be, toi loi, luon can den CHUA! Chua oi! The gioi chung con dang song day nhung kho khan, day bong toi. Nguoi " an thit" nguoi. Chung con ngay cang vo cam truoc noi dau, noi bat hanh cua nguoi khac. Chua oi, Duc Chua Thanh Than oi xin cuu linh hon chung con voi. Xin mang anh sanh than linh cua Nguoi vao tam hon tham lam, day duc vong cua chung con Duc Chua GieSu oi xin Minh va Mau cua Nguoi them suc cho chung con, cho chug con suc manh de chien thag bong toi dag ngu tri trog long chug con. Xin gin giu linh hon chung con trong tay Chua, Chua oi! Nhan danh Chua Kito la Chua cua con. Amen


maria lo duc
09 Jul 2013

Xin ban cho con duoc on nhu y con xin


Vinh Sơn
09 Jul 2013

học giỏi lon khoe gia dinh an binh


anthony (ANTON)
09 Jul 2013

toi la an ton xin chua cho con kiem duoc viec lam xin anh ci em cau giup cho toi xin chan thanh cam on


anthony (ANTON)
09 Jul 2013

toi la an ton xin chua cho con kiem duoc viec lam xin anh ci em cau giup cho toi xin chan thanh cam on


HTT
09 Jul 2013

Lay Chua ! xin cho con co mot Duc tin vung vang vao Chua de con vuot qua duoc nhung thu thach va kho khan truoc mat .Cau cho long con luon duoc thanh than , binh an , vui ve, manh khoe .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
09 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con duoc binh an , manh khoe , vui ve va song theo con duong cua Chua.Cau cho ho biet yeu thuong nhau , cung dong vien nhau trong cuoc song va mai mai yeu thuong nhau.Cau xin cho ho co mot Duc Tin that vung vang vao Chua.Con cui dau cau xin .Amen


Agata
09 Jul 2013

Lay Chua,me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con , nhung nguuoi than cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe , may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon duoc ngoan ngoan , thong minh , vui ve , may man va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang .Con cui dau cau xin .Amen


thuy
09 Jul 2013

xin chua cho chi diem con duoc khoe manh thi dau ve nha duoc bang an vo su


Maria Kim
09 Jul 2013

Lay Me Lavang, Cha Buu Diep, cac Thanh Tu Dao Viet Nam, xin tiep tuc chua lanh binh Ba va Chi con, giup Ba con du suc khoe tiep tuc chua binh , Chi con an uong duoc, xin cho con va gia dinh Chi em, cac chau song Dao duc, Binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen


JB VŨ VĂN TUẤN
09 Jul 2013

Lạy Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và thánh cả Giu se ban cho gia đình con được bằng an xin ban cho gia đình con gặp nhiều may mắn xin ban cho con được khỏi bệnh xin ban cho các con của con bỏ tính mê nết Xấu, rượu chè, xin ban cho gĐ con đòi lại được nhà đất Chúng con cầu xin nhờ đức ki t ô chúa chúng conamen


JB VŨ VĂN TUẤN
09 Jul 2013

Lạy Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và thánh cả Giu se ban cho gia đình con được bằng an xin ban cho gia đình con gặp nhiều may mắn xin ban cho con được khỏi bệnh xin ban cho các con của con bỏ tính mê nết Xấu, rượu chè, xin ban cho gĐ con đòi lại được nhà đất Chúng con cầu xin nhờ đức ki t ô chúa chúng conamen09 Jul 2013

LAY CHUA CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG LEN CHUA CONGVIEC LAM HANG NGAY CUA CON, XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, XIN CHUA GIUP ANH CON TIM DUOC VIEC LAM. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA BAN CHO CON TAT CA HONG AN. LAY CHUA, XIN CHO CON LUON PHO THAC VAO CHUA. LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THAN CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II, CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.09 Jul 2013

Lay Chua con pho thac moi su trong Chua.09 Jul 2013

Lay Chua Giesu xin Chua hang gin giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, hoan thanh tot nhiem vu va biet tin yeu Chua nhieu hon.


teresa Thanh
09 Jul 2013

Lạy Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ những hồng ân Ngài đã ban cho con, xin Chúa ban cho con mở ra bán văn phòng phẩm được nhiều hàng và được thuận buồm xuôi gió, con xin phó thác tất cả vào bàn tay quan phòng Của Chúa, Lạy Chúa xin ở cùng chúng con mãi mãi. Amen


maria nguyen
09 Jul 2013

lay chua xin ban on cho con trai con khoi tay ke qui du no day doa va an hiep lam cho con trai con dau kho qua. va xin Chua cho con trai con qua khoi con benh hiem ngheo va co tien de mua duoc nha o xin chua ban on cho con co tien de giup cho con cua con.xin phu ho cho con trai con vuot qua canh kho nay xin khan xin chua nham loi con cau nguyen con xin cam ta on chua muon doi.


Teresa
09 Jul 2013

Ngay thu 183! Lay Chua Jesu, nhung ngay thang gan day sao trong long con day ap tam su qua chang biet tam su voi ai khac ngoai Nguoi. Buon va cam thay tui than lam co nhung so phan nao ai co the biet truoc con cu nho lai nhung chuyen cu, hinh anh cua me con luc nao cung trong tam tri con. Neu nhu khong ban viec gi do la con lai nghi toi ma nghi toi thi lai khoc... Con nhung chuyen dang dien ra bay gio riet roi con cung chang quan tam song ngay hom nay con ngay mai nhu the nao thi cung chang biet, bong den ay duong nhu dang bao trum len con con khong thay duoc duong di va loi thoat, tam su va tam su cang ngay no cu day ap len con. Con buon lam Chua oi, cu suy nghi hoai roi con so rang co khi con lai nghi quan nua. Xin Nguoi hay o ben con luc nay, con rat can Nguoi. Amen./.


Rosa Riêng
09 Jul 2013

Chua oi, khong biet vi nhung cau noi cua anh chi em con hay la cam xuc cua con ma con thay buon qua, xin Chua cho con biet song tha thu va mo long voi anh chi em minh. xin cho con biet chay den voi chua trong moi hoan canh, cho con duoc tua o noi Chua. Lay chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen


kimphuong
09 Jul 2013

Kinh lay Thien Chua ba ngoi, kinh lay Duc Me Maria va Thanh ca Giuse: xin cho chuyen di cua con duoc binh an va suong se, va xin ban binh an cho Ma cua con va chong cua con.


VinSon Maria
09 Jul 2013

Lay CHUA GIESU xin CHUA luon ngu o moi nguoi cua gia dinh con .Amen.


Mattha Ly Huynh
09 Jul 2013

Con Matha Ly Thi Huynh Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen Cau len Thien Chua ban cho con duoc on ,An lanh va Che cho Gia dinh con cho duoc va xin Bon tre biet y thuc trong tinh cam de khong co loi voi Chua con xin On Chua soi sang cho GD con thoat khoi canh tinh ngan trai do va cho Cong viet lam an cua con Tien trien tot dep Con xin cam ta


Maria_ly
08 Jul 2013

LẠY CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH - con cầu xin người hãy cho mẹ con là MaRia Nguyễn Thị Bích khỏi bệnh liệt . để cho mẹ cha con bớt khổ, cha mẹ con đã khổ một đời nuôi dạy chúng con nên người. Con cầu xin người hãy đoái thương gia đình chúng con...amen08 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen08 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen08 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen08 Jul 2013

Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, là Vua muôn loài, là Đấng Cứu Độ con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, con dâng lên Chúa thân xác bệnh tật, yếu đuối, bất lực của con, xin Chúa nâng con lên, ôm con vào lòng và cho con tựa đầu vào trái tim của Chúa. Xin Máu và Nước Cứu Độ của Chúa bao phủ lấy con, rửa sạch tất cả những tội lỗi và các thương tích nơi thân xác của con. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của con, hầu con sẽ được lành mạnh. Cậy nhờ các roi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của con, cho con thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn cho nên. Xin Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa, chiếu soi vào những nơi tối tăm, chết chóc trong con người của con, để con được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Cám ơn Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ con. Amen08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria Ha
08 Jul 2013

LAy Chua, xin ban cho con them tai nang, suc khoe cho con de con co the thuc hien viec tong do cua con duoc tot dep hon. Amen.


Maria Ha
08 Jul 2013

Lay Chua Thah Than, xin bien doi tam hon con cua con, xin danh dong no cho no giu vung niem tin va soi sang cho no hieu biet hon, gin giu no khoi moi su du cua the gian, xin ban suc khoe cho no, cho no dung binh nua, va moi su em xuoi, tot dep cho viec no phai nho wisdom teeth. con xin ta on Ngai


Anna Nga
08 Jul 2013

Cúi xin Chúa sáng soi cho con được biết việc con phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc của con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Lạy Chúa, con xin tín thác mọi sự của con trong tay Chúa. Xin Chúa nhậm lời con cầu xin. Amen.08 Jul 2013

aba.xin cha thuong xot con...lay cha xin ban tin cay mem cho duc giao hoang.xin cha cho duc tin cha viec truyen giao...amem


người con bé nhỏ...
08 Jul 2013

Lạy Cha Chí Thánh - Đấng Toàn Năng Hằng Hữu..Xin ban cho người ta sớm tìm được cách chữa trị bệnh ung thư. Amen!


người con bé nhỏ..
08 Jul 2013

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin ơn Chúa Thánh Thần đánh động tâm hồn cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con cầu xin Chúa thương nhậm lời con khẩn nguyện...Amen!


người con bé nhỏ..
08 Jul 2013

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con...những bệnh nhân trong tâm hồn cũng như trên thể xác..các nạn nhân trong các thiên tai.. và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ tình yêu của Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen.


Anna Thuy Nguyen
08 Jul 2013

Lay Chua xin Chua thuong con ma cho benh con duoc Chua chua khoi, xin ban cho chung con duoc nhu y binh an. Xin Chua thuong cha me gia anh chi em chung con. Cau xin Chua muon nhung gi chung con cau xin. Xin Chua thuong lay thai nhi trong bung con ma cho thai nhi phat trien khoe msnh, xin thuong lay me con chung con. Amen.


gregoriô
08 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phalô và các linh hồn trong luyện ngục


ANNA
08 Jul 2013

Xin Me Maria va Thanh ca Giuse cau cung Chua ban cho con khoi benh dau chan va dau tay,xin cho con dau,con re,di le ngay chu nhat xung toi va ruoc le,xin cho nguoi con trai nho duoc on goi(Thien Trieu)


Theresa n.
08 Jul 2013

Lay Thanh Gia con xin dang gia dinh con trong tay Ba Dang xin ban cho chung con ductin duccay duc men binh an suc khoe giu dao cho tron


Theresa n.
08 Jul 2013

Lay Thanh Gia con xin dang gia dinh con trong tay Ba Dang xin ban cho chung con ductin duccay duc men binh an suc khoe giu dao cho tron


Maria Nguyen
08 Jul 2013

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua chuc lanh cho HWH ket qua tot dep. Cho xe cua con duoc tu sua an toan, may man. Cho moi hoi vien GD, cac con biet cai hoa va thuc tinh qua dau chi soi sang duc tin cua Chua TT, biet tha thu va thuong yeu nhau nhu guong Chua. Cho the gioi duoc hoa binh, tha thu cho nhau. Cho Giao Hoi va Cong DOng Con Cai Chua tren the gioi, rieng Trung Dong duoc binh an va cai thien.08 Jul 2013

Lay Chua ,Xin Thanh hoa nguoi Chong HAY TRUYEN GIAO cho chinh minh truoc, va can phai bat chuoc Nguoi Bo ruot luon sieng nang tham du Thanh Le, nhung nay Ong dang benh nang , the ma Con cai LUOI qua suc , chi me tien, me game, Chat va nhan xet con nguoi bang ve be ngoai.Amen.08 Jul 2013

Lay Chua ,Xin Thanh hoa nguoi Chong HAY TRUYEN GIAO cho chinh minh truoc, va can phai bat huoc Nguoi Bo ruot luon sieng nang tham du Thanh Le, nhung nay Ong dang benh nang , the ma Con cai LUOI qua suc , chi me tien, me game, Chat va nhan xet con nguoi bang ve be ngoai.Amen.


maria tram
08 Jul 2013

Lay Me Maria, Me cua con, cam ta muon van hong an Me da danh cho gia dinh cua chung con, duoc binh an tro ve my va moi su, moi nguoi duoc hanh phuc binh yen. con khong biet dang gi len Me de cam ta het long cua con. Vo chong cua con cung tam thoi yen on, con di viet nam ve chong con da tro thanh mot nguoi dan ong khac, con ta on Me, du duoc ngay nao voi chong con con ta on Me ngay do. Me oi, xin cho con dung co ghanh ghet voi con cua chong nua, va hay cho chong con cung yeu thuong va lo lang cho gia dinh cua con luon. xin ban cho Ngoai cua chung con dang o viet nam duoc tran day hong an cua Me, de ngoai con duoc song tram tuoi voi chung con. cung xin cho ba cua chi Be, dang trong tinh trang hap hoi, duoc ra di mot cach nhe nhang va binh an, xin cho gia dinh duoc chuan bi tinh than khi nguoi than yeu cua minh ra di. con cung cam ta Me da cho con gap va quen biet chi Be, chi Ai, chi Au, va gia dinh cua moi nguoi do, trong tinh thuong yeu cua Chua va Me, con xin dang ban be cua con len voi Me, vi Me la Me cua con. xin Me cung giu gin con cua con dang nghi he duoc binh an. ta on Me.


ĐAMINH - NGUYỄN KHANH
08 Jul 2013

BIẾT BAO ĐIỀU KỲ DIỆU CHÚA ĐÃ BAN CHO CON. LẠY CHÚA LÀ THIÊN CHÚA CON THỜ.CON XIN TẠ ƠN NGƯỜI.


DAMINH - NGUYEN KHANH
08 Jul 2013

CUỘC SỐNG CON GẶP KHÓ KHĂN XIN CHO CON VƯỢT QUA NHƯ BAO THÁNG NGÀY ĐÃ QUA.


Maria Hoang
08 Jul 2013

Lay chua , Xin TINH THUC chung con luon luon .Amen.


Maria Hoang
08 Jul 2013

Lay Chua , xin cho Nguoi Chong biet lam guong cho con cai va nguoi than , bang cach TIN VAO CHUA , hon la TIN VAO VAT CHAT , Tien ,vang , sac dep, quyen luc , va PHAI CANH TAN DOI SONG Cang som cang tot , dung cho den khi DAU GOI QUA TAI moi lam ,thi muon .Amen.


Maria Hoang
08 Jul 2013

Lay chua , Con cau cho cac ban tre huong ung doi song tan hien qua on goi cua Dong Servantes De Jesus.Amen.


Maria Hoang
08 Jul 2013

Lay chua , Con cau cho cac ban tre huong ung doi song tan hien qua on goi cua Dong Servantes De Jesus.Amen.08 Jul 2013

xin cho chau tommy duoc nhie tri khon mau khoi binh .amen .08 Jul 2013

xin cho nguoi uncle cua con dang o nha thuong duoc chua chau lanh mau khoi binh . amen .08 Jul 2013

xin cho nguoi uncle cua con dang o nha thuong duoc chua chau lanh mau khoi binh . amen .08 Jul 2013

Xin cau nguyen cho viec dinh huong tuong lai cua cac ban tre


Sr servantes de Jésus - maire
08 Jul 2013

Xin cau nguyen cho on goi linh uc va tu sy Cam on


Sr servantes de Jésus - maire
08 Jul 2013

Xin cau nguyen cho on goi linh uc va tu sy Cam on


Agatha Huynh
08 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe, may man va hanh phuc.Cau cho hai dua biet yeu thuong nhau, cung nhau vuot qua nhung kho khan truoc mat . Cau cho hai dua yeu thuong nhau mai mai .Con cui dau cau xin .Amen


Agatha Huynh
08 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho hai con cua con luon duoc binh an , vui ve , manh khoe, may man va hanh phuc.Cau cho hai dua biet yeu thuong nhau, cung nhau vuot qua nhung kho khan truoc mat . Cau cho hai dua yeu thuong nhau mai mai .Con cui dau cau xin .Amen


Agata
08 Jul 2013

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , vui ve ,manh khoe ,may man va hanh phuc.Cau cho con gai con luon ngoan ngoan, thong minh , vui ve , manh khoe va hanh phuc.Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang.Con cui dau cau xin .Amen


Maria mai
08 Jul 2013

Lay Cha Toan Nang! Con xin dang Ngay thu hai Len ban Tay yeu thuong of Cha, xin tha thu va ban on cho con. Lay Chua Jesus! Hom nay Chua lam cho nguoi Chet song Lai, xin cho con bung tin vao Chua , xin cho con biet dem Loi Chua vao cuoc song hang Ngay, con xin dang tiem lam him nay Len Chua, xin ban cho con co khach lam va som co nguoi mua tiem. Cin xin va con tin, Amen! Amen! Amen!!!!


Con cua Me
08 Jul 2013

Lay Chua neu dep long Chua, xin Chua thuong chua lanh nhung benh tat nan y con dang mang trong nguoi , xin Chua thuong cat moi su benh tat trong con,xin cho nguoi cua con khong bi sung phu,nhuc moi va cho than cua con loc duoc binh thuong va con khong bi hu than .Xin Chua ban cho con duoc gap thay gap thuoc va chong khoi benh . Xin Chua thuong ban cho con duoc chong khoi benh de co the song va nuoi day hai dua con nho dai den khi khon lon len nguoi .Xin Chua ban cho gia dinh con duoc bang an ,manh khoe va xin cho hai dua con cua con sieng nang viec phu giup le o nha tho, xin Chua ban them duc tin, suc manh va su binh an hon xac cho con de con co the vuot qua duoc con thu thach benh tat nay. Con cau xin nho Danh Duc Chua Cha,Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than .Amen


nghiepngoc
08 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


nghiepngoc
08 Jul 2013

con Cau Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin gin giui cua tiem chung con.Amen.


gd con Anna
08 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho gd con duoc bang an khoe manh.Xin cho binh gan chong con duoc khoi, xincho cong viec lam cac con duoc tot dep nhu y.Xin cho con trai ut tim duoc viec lam .Xin Chua ban cho gd con co them long Tin Cay Men Chua nhieu hon,Chung con cau xin Chua


Maria Hoang
08 Jul 2013

Lay Chua, xin cho Nguoi Chong biet lam guong cho con cai ,canh tan ban than,song cong bang voi con cai.Amen.


truong tuyen
08 Jul 2013

lay me maria nguyen me thuong nghe nhan loi con cau nguyen.me oi xin me ban cho con on lanh on xac.ban co on me luon ban.ban cho gia dinh anh chi con cau tat ca duoc manh kheo.ban cho ho duoc nieu duc tin.ban co o song theo loi me day ,xin me ban cho vo chong con on manh kheo.on lam an ,on amay man on duoc la cha lam me ,xim me ban cho vo chong con mot dua con con nguyen xin me nhan loi amen


Maria
08 Jul 2013

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse hom nay con cua con no di choi voi ban, xin Me dong hanh voi con cua con, xin me gin giu huong dan va ban on khon ngoan cho con cua con, cho con cua con gap duoc ban tot, xin me che cho va diu dat cho chon cua con. Con cam on Me, Thanh Ca Giuse va Chua Giesu. amen


TERESA QUYEN
08 Jul 2013

Xin cho con co duoc moi luong duyen tot lanh, co duoc nguoi chong nhu y, yeu thuong con, yeu thuong gia dinh con, giup do chung con. Neu co the xin CHA mang a.quang quay tri ve voi con. Con xin cam ta. Nhan danh CHUA GIESUKITO la CHUA cua con. Amen


Xin Long Thuong Xot Chua cuu cac linh hon noi chon luyen toi ...
08 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu nhung linh hon mo coi, nhung linh hon dang bi giam cam boi bua ngai phap luat duoc sai den pha con cung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon anh cua con ...
08 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cuu linh hon Augustino Do Vu Hung som duoc ve huong anh sang ton nhan Chua . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen.


Xin Me giup cac con cua con Me oi
08 Jul 2013

Con cau xin Me cho con quen het nhung chuyen buon trong cuoc song de con khong phai suy nghi & ngu duoc Me oi , con thay met moi & kho qua . Xin Me cuu con .


Xin Gia Dinh Thanh Gia cuu con
08 Jul 2013

Xin Gia Dinh Thanh Gia ban suc khoe , binh an dac biet xuong gia dinh con . Xin cho cac con cua con hoc gioi , ngoan, thuong yeu nhau, nghe loi con. Xin ban cho con on khon ngoan , minh man sang suot & binh an tam hon de con du suc lo cho cac con den ngay khon lon nen nguoi. Xin Gia Dinh Thanh Gia nhin xuong thay nhung kho khan nguy hiem dang xay ratrong cuoc song ma giang tay che cho bao ve nha , xe & tui con binh an .Xin Gia Dinh Thanh Gia chuc phuc lanh gia dinh con & nhan loi con cau xin .Amen.


Xin cho anh chị con tha thứ cho nhau về đoàn tụ với gia đình,con cảm ơn mẹ maria thương anh con xin mẹ chuyển cầu choi chúng con .amen
08 Jul 2013

Con cảm tạ ơn /chúa đã ban cho chúng con rất nhiều lành .đặc biệt là anh con đã quay trở về với Chúa ,nhưng vẫn còn khô khan với Chúa lắm Chúa ơi


Xin cho anh chị con tha thứ cho nhau về đoàn tụ với gia đình,con cảm ơn mẹ maria thương anh con xin mẹ chuyển cầu choi chúng con .amen
08 Jul 2013

Con cảm tạ ơn /chúa đã ban cho chúng con rất nhiều lành .đặc biệt là anh con đã quay trở về với Chúa ,nhưng vẫn còn khô khan với Chúa lắm Chúa ơi


Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh con
08 Jul 2013

Xin Long Thuong Xot Chua cho nhung ai dang & co y hai pha gia dinh con nguoi ta khong lam nhu vay nua, de cuoc song tui con duoc yen on binh an trong tay Chua .Xin Chua cho gia dinh con khong lon xon giay to den thue, toa an , phap luat nam nay & nhung nam sau cung vay. Vi receipts giay to cua con da bi tran hurricane Sandy lam cho tan nat het roi Chua oi. Xin Long Thuong Xot Chua cuu gia dinh khoi moi su du , khoi tay ma qui & luon khoe manh binh an trong tay Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua. Amen .


Xin Me giup cac con cua con Me oi
08 Jul 2013

Xin Me giup Julie Joey biet song tiet kiem , vui ve, tu tin , khiem nhuong bac ai giup nguoi ngheo , biet suy nghi lo cho gia dinh , thuong yeu cac em , ngoan , cham hoc & nghe loi con khuyen day . Xin Me cho Julie Joey di hoc khong bi ai quay pha an hiep . Xin Me cho Julie Joey gap duoc nhung ban be tot at work & school. Xin Me giu gin cac con cua con luon khoe manh binh an & het long cay trong , vung tin vao Long Thuong Xot Chua. Xin Me giup cac con cua con nhe Me. Con cam on Me.


Ann_NJ
08 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi, biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia sebuon vui voi nhau trong cuoc song. Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me.Con cam on Me.


Ann_NJ
08 Jul 2013

Xin Me giup anh Le Dinh Thuan biet lang nghe loi Chua & tin tuong vao Long Thuong Xot Chua de tam hon anh Thuan duoc vui ve binh an . Xin Me cho anh Thuan tro nen de thuong tram tinh it noi, biet suy nghi cham soc & thuong yeu con that long bang trai tim . Xin Me cho tui con biet thuong yeu thong cam nhuong nhin chia sebuon vui voi nhau trong cuoc song. Xin Me chuc phuc lanh cho tinh cam tui con duoc ben vung theo thoi gian & luon dam am hanh phuc vui ve ben nhau nhe Me.Con cam on Me.


Anna Thuy Nguyen
08 Jul 2013

Lay Chua, xin ban cho con mot cong viec lam thich hop voi hoan canh cua con bay gio. Xin Chua thuong lay chong con, xin ban cho cong vien chong con tien trien tot dep. Xin giu gin con cai chung con va xin thuong lay nguoi nha chung con. Amen.


Anna Thuy Nguyen
08 Jul 2013

Lay Chua, con cam ta on Chua ban cho gia dinh con mot dem binh an. Con xin dang ngay hom nay cho Chua, xin Chua o ben canh chung con, xin ban on Thanh Than soi sang huong dan chung con. Cau xin Chua muon nhung gi chung con cau xin, xin Chua ban cho chung con duoc nhu y, moi viec suong se. Lay Chua, xin ban cho con va thai nhi trong bung duoc khoe manh, xin Chua thuong ban cho chung con niem vui tron ven, xin cho vo chong con co con gai con trai trong gia dinh, de chung con duoc song trong tinh yeu nong am cua Chua. Amen.


gregoriô
08 Jul 2013

Xin cha cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và các linh hồn trong luyện ngục


Maria Kim
08 Jul 2013

Lay Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua xin tiep tuc chua lanh binh Ba va chi con, giup chi con an uong duoc, ba du suc khoe tiep tuc chua binh, chau Khoa tim duoc cong viec tot, xin cho con va gia dinh chi em, cac chau song Dao duc, binh an, hoa thuan, yeu thuong. Amen


Giesu Maria Giuse con mến yêu
08 Jul 2013

Lạy Chúa xin Chúa tha tội cho con . Con xin Chúa hãy cứu con . Con sợ hãi lắm con xin Chúa thương xót con mà ban cho con bán được nhà . Con tha thiết cầu xin . Lạy Chúa Thánh Thần con xin Chúa Thánh Thần hãy sửa lời nguyện cầu của con cho hợp ý Chúa Giesu KiTo cho con xin được ơn nguyện . Con xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Thánh Cả Giuse cầu xin cho con xin được ơn nguyện con tha thiết cầu xin Amen . Giesu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn .08 Jul 2013

LAY CHUA, CON CAM TA NHUNG HONG AN CHUA DA BAN CHO CON VA GIA DINH CON. LAY CHUA, CON CAM TA CHUA CHO CON MOT DEM BINH AN. LAY CHUA, CON XIN DANG LEN CHUA CONG VIEC LAM CUA CON XIN CHUA CHUC LANH VA THANH HOA. LAY CHUA, XIN CHUA THA THU LOI LAM CUA CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA, XIN BAN HON AN XAC MANH CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN THANH HOA DTC VA CAC VI LANH DAO TRONG GIAO HOI. LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARAI, THANH CA GIUSE VA CAC THANH TREN TROI, CHAN PHUOC GIOAN PHAOLO II,CHA PHANXICO SAVIE TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. AMEN.08 Jul 2013

Lay Chua xin Chua soi sang ho con co gang hoc tap va biet yeu men Chua nhieu hon.


haley
08 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift08 Jul 2013

Lay Chua Giesu xin Chua hang gin giu gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Lay Chua con pho thac moi su trong tay Chua, xin Chua chi dan con di dung loi huong di cuoc doi minh.


haley
08 Jul 2013

Xin phu ho cho em be cua con duoc binh an va manh khoe. Cho con mau kiem duoc viec lam on dayshift


Anna Phương
08 Jul 2013

Lạy Mẹ, xin soi sáng cho con biết việc phải làm & cho con con được bình an đến với con. Vợ chồng con xin cảm tạ Mẹ. Amen.08 Jul 2013

Lay Chua xin cho Con Gai cua Con biet nhin nhan lai ban than de tro len mot con nguoi tot .Amen08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jul 2013

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ vì những Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Nhờ lòng đạo đức của Mẹ, sự thánh thiện của Thánh Cả xin Người chuyển lời khẩn cầu của gia đình chúng con lên Chúa. Xin Lòng Thương Xót Của Chúa xót thương gia đình chúng con, xin ban ơn tha thứ và chúc lành ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria Teresa Lien Do
08 Jul 2013

Cam ta on Chua da cho con mot ngay binh an. Xin Chua ban cho gia dinh con duoc moi su binh an va suc khoe de lam viec. Con xin dang moi su cho Chua xin Nguoi luon nang do gia dinh con Amen.


giuse nguyen manh tiên
08 Jul 2013

lay me maria thanh ca giuse,xin cau thay nguyen giup cho con len cung chua cho con thoat canh no lan kho khan ma con đang gap phai.


giuse nguyen manh tiên
08 Jul 2013

lay me maria thanh ca giuse,xin cau thay nguyen giup cho con len cung chua cho con thoat canh no lan kho khan ma con đang gap phai.


giuse nguyen manh tiên
08 Jul 2013

lay me maria thanh ca giuse,xin cau thay nguyen giup cho con len cung chua cho con thoat canh no lan kho khan ma con đang gap phai.


khanhtam
08 Jul 2013

Con kính nhờ cộng đoàn hiệp thông góp lời cầu nguyện Con cầu xin Mẹ giúp con có công việc làm, để có tiền trã nợ và lo cho gia đình, xin Mẹ nhậm lời và cứu giúp con, con cãm tạ ơn Mẹ và Thiên Chúa, con cám ơn các Cha và cộng đoàn.


khanhtam
08 Jul 2013

Con kính nhờ cộng đoàn hiệp thông góp lời cầu nguyện Con cầu xin Mẹ giúp con có công việc làm, để có tiền trã nợ và lo cho gia đình, xin Mẹ nhậm lời và cứu giúp con, con cãm tạ ơn Mẹ và Thiên Chúa, con cám ơn các Cha và cộng đoàn.


Giuse Tran Phong
08 Jul 2013

GIESU. MARIA. GIUSE . Con men yeu xin cuu roi cac LH . Kinh lay mau va nuoc da tuon trao tu thanh tam chua GIESU nhu thac nguon thuong xot Chung con . Con tin thac vao CHUA . Amen


Anna Thuy Nguyen
07 Jul 2013

Lay Chua xin Chua thuong con ma cho benh con duoc Chua chua khoi, xin ban cho chung con duoc nhu y binh an. Xin Chua thuong cha me gia anh chi em chung con. Cau xin Chua muon nhung gi chung con cau xin. Xin Chua thuong lay thai nhi trong bung con ma cho thai nhi phat trien khoe msnh, xin thuong lay me con chung con. Amen.


Maria NgaLe
07 Jul 2013

Con kính xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin thương gìn giữ, phù hộ, chở che cho chồng con là SONNY TRONG LUU ( LUU TRONG SON) làm ở Hãng S & C Electric Company luôn được tràn đầy Hồng Ân Chúa thương ban cho công việc làm suông sẻ, May mắn, Lời nói luôn có Chúa Hướng dẫn thông minh, sáng suốt trong mọi công việc, được Cấp trên Tin yêu và Cấp dưới thương mến và soi sáng cho chồng con huấn luyện hai người mới một cách tốt đẹp và ban cho hai người mới cũng vâng nghe chồng con một cách như ý muốn. Amen.


teresa Thanh
07 Jul 2013

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa con xin cảm tạ tình yêu vô biên Ngài đã dành cho con, lạy Chúa xin ở với gia đình con mãi mãi, ban cho công việc của con luôn tiến triển tốt đẹp, ban cho con luôn luôn có hàng và không có người nở tiệm cạnh tran với con nghe Chúa ơi, lạy Chúa xin hãy ban cho con được như ý con xin, ban cho con cái con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi, vâng lời ba mẹ, lớn lên ban cho chúng được đi tu, ban cho ba mẹ và anh chị của con luôn khỏe mạnh, ban con thực hiện được những ý định và xin phó dâng hết lên cho Ngài. Lạy Mẹ maria, Thánh Giu Se, các Thánh Trên trời, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Tê Rê Sa bổn mạng của con xin cầu bầu cùng Chúa như ý con xin . Amen