Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ  (Mt. 18-20)
XIN CÙNG HỢP LỜI CẦU NGUYỆN
 
[xem Tạ Ơn] [tinmung.net] [dongcong.net]
(nếu chưa xuất hiện Lời Cầu vừa ghi, xin ấn chuột phải, rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN KHẤN: trang [01-20]  [21-40]  [41-60]  [61-80]  [81-100]   [101-120]   [121-140]   [141-160]   [161-180]   [181-200]  
[201]  [202]   [203]   [204]   [205]   [206]   [207]   [208]   [209]   [210]   [211]   [212]   [213]   [214]   [215]   [216]   [217]   [218]   [219]


Tina
08 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, chuyển cầu lên Thiên Chúa, cho con của con tránh được mọi điều tội lổi và cũng đừng phạm trọng tội, không bị ma quỷ lấy mất linh hồn. Con cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Amen08 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men08 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria phuong
08 Jan 2012

Ngủn thien chua tren troi duc me maria va thanh ca giuse xin ban cho gia dinh con nhat la thai cua con duoc khoe manh va binh an!A men


Tina
08 Jan 2012

Nguyện xin ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân đặc biệt cho con của con được khỏi bịnh Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, chuyển cầu lên Thiên Chúa, cho con của con tranh duoc moi dieu toi loi va cung dung pham toi trong, không bị ma quỷ lấy mất linh hồn. Con cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Amen


Maria Trâm
08 Jan 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho con sống đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa chữa lành và xoa dịu những đau đớn cho chị Loan, anh Linh và cô Hà. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Giuse Sáu
08 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin ban cho Dì Khuê của chúng con được vâng theo Thánh ý Chúa. Nếu Chúa cho sống, xin Chúa chữa lành mạnh khoẻ. Nếu Chúa cất về theo thánh ý Ngài, thì chúng con xin Chúa cho Dì ra đi một cách bình an. Chúng con xin những điều này vì danh Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Sáu
08 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin ban cho Dì Khuê của chúng con được vâng theo Thánh ý Chúa. Nếu Chúa cho sống, xin Chúa chữa lành mạnh khoẻ. Nếu Chúa cất về theo thánh ý Ngài, thì chúng con xin Chúa cho Dì ra đi một cách bình an. Chúng con xin những điều này vì danh Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Sáu
08 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin ban cho Dì Khuê của chúng con được vâng theo Thánh ý Chúa. Nếu Chúa cho sống, xin Chúa chữa lành mạnh khoẻ. Nếu Chúa cất về theo thánh ý Ngài, thì chúng con xin Chúa cho Dì ra đi một cách bình an. Chúng con xin những điều này vì danh Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Giuse Sáu
08 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, xin ban cho Dì Khuê của chúng con được vâng theo Thánh ý Chúa. Nếu Chúa cho sống, xin Chúa chữa lành mạnh khoẻ. Nếu Chúa cất về theo thánh ý Ngài, thì chúng con xin Chúa cho Dì ra đi một cách bình an. Chúng con xin những điều này vì danh Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen!


Giuse nhan
08 Jan 2012

Con giuse nhan cau xin thanh ca giuse va duc me maria ban cho con cua con trong bung me no duocbinh an va khoe manh


Giuse nhan
08 Jan 2012

Con giuse nhan cau xin thanh ca giuse va duc me maria ban cho con cua con trong bung me no duocbinh an va khoe manh


Giuse nhan
08 Jan 2012

Con giuse nhan cau xin thanh ca giuse va duc me maria ban cho con cua con trong bung me no duocbinh an va khoe manh08 Jan 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen


đaminh bui kiengiang
08 Jan 2012

xin chua mo long cho con trai ut no biet mo sach ra đe hoc bai .con đoi on chua.


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


Giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


GB Vũ Văn Tuấn
08 Jan 2012

Lạy Chúa, cn xin cảm tạ Chúa, xin ban cho gia đình con dược bằng an, xin ban cho con được khỏi bệnh, xinban cho gia đìh con gặp may mắn,, xin ban cho 2 cn của con sớm xum họp, chúng con cầu xin nhờ đức Ki tô Chúa chúng con amen


Maria Nguyễn
08 Jan 2012

Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu giúp chồng của con vượt qua sự khó khăn mà chồng con đang gặp phải, xin cho mắt của con bớt bị đau, các con cái của con được ngoan ngoãn, học tốt và luôn được bình an, tránh được những dịp cheo leo đưa đến tội lỗi và sự dữ. Và con cũng xin cho những gia đình đang gặp phải những sự đau buồn vì con cái, được sự trợ giúp của Chúa để tâm hồn họ được bình an, và họ biết tín thác vào Chúa hơn.


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


dua con toi loi
08 Jan 2012

Lay Chua Giesu, cui xin Ngai cat di tam trang buon cua con dang gap phai. Me oi, xin thuong giup chung con vuot duoc qua nhung chang duong kho khan ma con dang gap phai. Chung con cau xin Chua va Me.


Tran ba Tuan
08 Jan 2012

Lay Chua, hop dong lao dong cua con sap man, con xin long thuong xot Chua ban cho con duoc vao bien che (hop dong vo thoi han) de con co the tiep tuc kiem ke sinh nhai cho gia dinh. Xin Me thuong cau bau cho gia dinh chung con moi su an lanh trong nam moi nay va cho me cua con o xa luon manh khoe.


Maria Hoa Lan 01228621259
08 Jan 2012

Cảm tạ Thiên Chúa và Nguyện cầu cho tất cả cho Đức Thánh Cha,cho Hội Thánh và Giaó Hội Việt Nam cho người thân nghĩa cho những người tội lỗi và các linh hồn mồ côi, thai nhi cùng linh hồn Gioakim qua đời ngày 13/12/2011 đã bao lỗi lầm suốt 8 năm, từ ngày 03/03/2003 được lảnh nhận Bí tích Rữa tội, vẩn đắm chìm nghiện ngập.Xin Lòng Chúa Xót Thương bao dung tha thứ nhân ngày sinh ra đời tạm 10/01/1974 AMEN.08 Jan 2012

lay chua jesus xin thuong xot chung toi, xin cua chunng toi khoi xa hoa nguc, xin dem cac linh hon duoc len thien dang, nhat la nhung linh hon duoc can chua thoung sot hon. xin dem tat ca linh hon tre tho, chau sarah, nhung ngoui moi chet va tat ca nhung ngoui dan hap hoi.amen. xin giup con dau va vo duoc lam viet cho city hayward ky nay amen.


Jennifer
08 Jan 2012

Xin Chua va Me thuong ban cho baby cua con dduoc khoe vui ve va bang an lon Len trong con moi ngay. Xin cho hai me con Cung khoe. Con tha thiet Cau xin chua me thuong nham loi con.amen , con Xin ta on


Agata
08 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con luon duoc binh an , manh khoe, vui ve va hanh phuc. Cau cho con gai con duoc ngoan ngoan , vui ve va thong minh. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuc Truong sinh. Cau xin cho tam hon con duoc an binh , vui ve va nhung dieu con mong muon se thanh su that . Amen


Anna Tran
08 Jan 2012

Kinh lay Chua la Cha toan nang hang huu, xin thuong xot cuu giup chung con qua moi khon kho hien nay, lay Me Hang Cuu Giup xin tha thu toi loi chung con , xin bau chua cuu giup chung con duoc binh an , cuoc song chung con xin Me gin giu ,cho che, xin thuong nham loi chung con , xin Cac Thanh cau cho chung con, con xin Chua ,Chua oi.Amen.


Tina
08 Jan 2012

Nguyện xin ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân đặc biệt cho con của con được khỏi bịnh Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, chuyển cầu lên Thiên Chúa, cho con của con được tai qua nạn khỏi, không bị những người lớn tuổi dụ dổ con của con nữa, không bị ma quỷ lấy mất linh hồn. Con cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Amen


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0850/0108.


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0850/0108.


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0850/0108.


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0850/0108.


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0850/0108.


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0850/0108.


Giuse Nguyễn Đức Tuấn
08 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hăng hữu, con thật hèn mọn và tội lỗi. Con xin lỗi Chúa về tất cả những lời nói và hành động của con đã xúc phạm đến Thiên Chúa và mọi người. Lạy Chúa từ nhân, xin tha lỗi cho con. Hôm nay, con đã nóng nảy và có những lời lẽ xúc phạm vợ con. Xin thứ tha cho con và nguyện xin Chúa hãy ban cho con ơn hiền lành và khiêm nhường để con biết sống theo Thánh ý Chúa và noi gương các Thánh nhất là Thánh Martin là gương nhân đức về sự khiêm nhường. Xin Chúa ban cho gia đình con được bình an và hạnh phúc, amen.


Maria Huong Nguyen
08 Jan 2012

LẠY CHÚA XIN BAN CHO CON SỚM NHẬN ĐƯỢC THƯ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ CON NỘP CHO VĂN PHÒNG HOUSING ĐÚNG THỜI HẠN VÀ MỌI VIỆC CỦA CON ĐƯỢC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.


Maria Huong Nguyen
08 Jan 2012

LẠY CHÚA XIN BAN CHO CON SỚM NHẬN ĐƯỢC THƯ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ CON NỘP CHO VĂN PHÒNG HOUSING ĐÚNG THỜI HẠN VÀ MỌI VIỆC CỦA CON ĐƯỢC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.


Maria Huong Nguyen
08 Jan 2012

LẠY CHÚA XIN BAN CHO CON SỚM NHẬN ĐƯỢC THƯ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ CON NỘP CHO VĂN PHÒNG HOUSING ĐÚNG THỜI HẠN VÀ MỌI VIỆC CỦA CON ĐƯỢC THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.


giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Tina
08 Jan 2012

Nguyện xin ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân đặc biệt cho con của con được khỏi bịnh Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, chuyển cầu lên Thiên Chúa, cho con của con được tai qua nạn khỏi, không bị những người lớn tuổi dụ dổ con của con nữa, không bị ma quỷ lấy mất linh hồn. Con cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Amen


con gai cua me
08 Jan 2012

lay me xin me cau cung chua cho cac con va chau con khoi can benh dong tinh va xin me them suc cho cac con cua con sieng nang cau nguyen tin tuong vao chua va me xin ban cho con gai ut cua con tim duoc nguoi chong hien lanh tu te va cho con gai con sieng nang lam viec amen


con gai cua me
08 Jan 2012

lay me xin me hay hien dien trong nha cua cac con .con dem nay va hay giup cac con cua con lam xong viec ma xep giao pho cho cac con cua con mot cach tot dep xin me nhan loi con cau xin amen


con gai cua me
08 Jan 2012

lay me xin me giai oan cho convi con dang bi moi nguoi hieu lam vi tham tien cua nguoi khac con xin me hay lam chung cho con de moi nguoi dung hieu lam con nua amen


Maria Nguyen
08 Jan 2012

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua cho con gai dang mang thai duoc Chua chuc lanh va huong dan de ca Cha Me chuan bi nang chuc va trach nhiem. Cho Chau Noi duoc sot sang tim hieu va chuan bi Nghi Le Xung Toi, Chiu Le Lan Dau mua Xuan. Cho cong viec lam moi cua Con trai duoc gap may man va nhap ung de dang. Va cho con duoc nhan biet Thanh Y Chua dinh cho con cu song cho ngay ve huu cua Con,


NGUYEN TAN HIEU
08 Jan 2012

CHUC TUNG CHUA GIESU LA CHUA TE MUON LOAI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA KITO,THANH DANH DUC ME MARIA,THANH DANH CHA GIUSE.XIN THUONG XOT TOI LOI GIA DINH CHUNG CON,&TOAN THE NHAN LOAI.XIN THUONG XOT CON GAI MARIA ANGEL NGUYEN THUY VAN DAI,MARIA NGUYE THI XUYEN,CUNG CAC LINH HON TRONG CHON LUYEN HINH.XIN THIEN CHUA BAN BINH AN CHO DUC THANH CHA,CHO HOI THANH CUA NGAI,CHO CAC TONG GIAM MUC,GIAM MUC,LINH MUA,&CAC NAM NU TU SI.NHO LOI CAU BAU CUA ME MARIA,THANH CA GIUSE,CAC THANH.XIN CHA DOAI THUONG NHAM LOI CHUNG CON CAU XIN.AMEN


daminh-HL
08 Jan 2012

ban cho vo chong con co baby som luon, xin hay thuong lai chung' con xin dung de cho vo con nghe bat cu ai ve chuyen qua khu cua con nua xin ban cho vo chong con hanh phuc luon luon vui ve ben nhau.Amen


daminh-HL
08 Jan 2012

ban cho vo chong con mua duoc tiem nail co dong khach vo chong con lam an len, cho cac tho cua con biet dieu va o lai voi chung con luon. Amen


Teresa thu
08 Jan 2012

Xin cho tay nghe cua con duoc tien trien hon vi con con qua yeu.Xin giup do gia dinh luon song dung huong di cua Chua,va xin gin giu gia dinh con luon ca than xac va tam hon .Amen.


p
08 Jan 2012

lay chua, xin ban su binh an xuong cho gia dinh con. xin ban cho vo chong con yeu thuong nhau va tin tuong nhau. amen08 Jan 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec duoc giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi ,chi biet trong cay vao Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .08 Jan 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc , de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .08 Jan 2012

Xin cho con cai chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se , yeu thuong va song chung thuy voi nhau . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho va bao ho cho Em Be va Me luon manh khoe , duoc moi su bang an .


MARIA NGOC ANH
08 Jan 2012

Lay Chua Giesu! Qua loi chuyen cau cua Me Maria, Cha thanh Giuse! Neu dep long Chua xin Chua ban cho con som gap duoc nguoi ban tram nam dep long Chua, va nguoi ban tram nam cua con biet noi guong cha thanh giuse de tro thanh nguoi chong tot, nguoi cha guong mau trong gia dinh, anh biet yeu thuong con, ton trong con, dem lai hanh phuc cho con de tinh yeu chung con duoc hai ben don nhan va chuc phuc. Xin Chua chuc lanh cho cong an viec lam cua con duoc moi su may man va bang an, tranh duoc cac doan thanh tra cho toi ngay con ket hon. Con khao khat con uoc mong ngay con ket hon la ngay con tra mat bang. Nhung xin khong theo y con, mot theo y Chua, vi chi Chua moi biet dieu nao la tot cho con va thoi diem la thich hop cho con ma thoi. Xin cho con giu vung mot niem tin mai den tron doi con. Amen!


MARIA NGOC ANH
08 Jan 2012

Giesu!Maria!Giuse! Con men yeu! Xin thuong giup do con trong moi noi moi luc, khi vui cung nhu luc buon, khi thanh cong cung nhu luc that bai. Khi cuoc song troi qua em dem cung nhu nhung luc gap thu thach, nhung khi bi ma quy cam do. Xin cho con co mot duc tinh manh me cung mot su can dam de con luot thang duoc ba thu. Chua oi! Suc con mong don yeu duoi lam. Neu Chua de mot minh con chien dau, chac chan con se thua cuoc. Xin Chua thuong giup do con. Xin cho con nghe duoc tieg Chua trong coi sau tham cua tam hon con, de bat cu khi con muon lam mot viec gi con cung biet hoi y Chua, biet cau nguyen cung Chua khong ngung. De thanh y Chua dan dat cuoc doi con. Lay Chua! Con yeu men Chua lam! Lay Chua, con yeu men Chua biet bao! Lay Chua! Con tin thac vao Chua! Xin Chua giup con! Amen!


maria
08 Jan 2012

chua oi, con xin chua dung lay di on goi o noi con, con xin chap nhan tat ca, nhung xin cho con co duoc long song sang men chua hon, xin chua hay gin giu cac anh chi va bo me con, duoc xa moi toi loi


GIOAKIM
08 Jan 2012

LAY CHUA GIESU.DUC ME MARIA VA THANH CA GIUSE ,XIN BAN BINH AN CHO ANH EM CON ,DUOC KY VA LAM VIEC NAM THU BA O DAI LOAN TOT DEP,CON CUNG XIN CHUA BAN CHO CONG VIEC CUA CON SANG DAU NAM MOI O VIET NAM CUNG NHU O BEN DAI LOAN NAY GAP NHIEU MAY MAN VA THEO DUOC NHU Y ,DAC BIET XIN CHUA HAY BAN CHO CON CO LONG TIN VA HANG NGAY SIENG NANG CAU NGUYEN AMEN


Ngo phuong thao
08 Jan 2012

Con muon xin khan, hien nay con dang mang thai. Nhung bi chay mau nhung khi con di gap bac si sieu am nhung khong thay thai nhi con that la buon nhung con nghi de me maria la con tin rang me se cau nguyen cho con duoc me kheo thai nhi tot.


Ngo phuong thao
08 Jan 2012

Con muon xin khan, hien nay con dang mang thai. Nhung bi chay mau nhung khi con di gap bac si sieu am nhung khong thay thai nhi con that la buon nhung con nghi de me maria la con tin rang me se cau nguyen cho con duoc me kheo thai nhi tot.


Ngo phuong thao
08 Jan 2012

Con muon xin khan, hien nay con dang mang thai. Nhung bi chay mau nhung khi con di gap bac si sieu am nhung khong thay thai nhi con that la buon nhung con nghi de me maria la con tin rang me se cau nguyen cho con duoc me kheo thai nhi tot.


Phaolo Pham Ngoc Khan
08 Jan 2012

Lay chua ,xin nghe mat nhan tu doai thuong den nhưng anh chi em chung con ,gia dinh chung con ,nhung nguoi dang mac phai nhung can benh hiem ngheo,xin chua chuc lanh cho ho,xin cho ho biet vuot qua.Amem


Anna Nguyên
08 Jan 2012

Xin Thiên chúa và Mẹ Maria ban cho các hội viên GĐTHĐC của giáo xứ KB chúng con đươc ơn sốt sáng .Chăm chỉ đi đọc kinh hàng tuần, tham gia các buổi sinh hoạt định kỳ đều đặn hơn .Xin Chúa và Mẹ đổ tràn ơn phúc xuông trên mỗi người chúng con,Con cám Ơn Ngài


claire_han
08 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho HP & gd con suc khoe tot, co viec lam. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Xin Ngai phu ho cho viec doan tu cua gd con se xay ra tot dep, vui ve. Xin Ngai ban on cho cac giao si chien thang duoc moi cam do cua ma qui, vuot qua duoc moi thu thach, kho khan. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


L - T - K
08 Jan 2012

Con cau xin chua hay ban phuoc lanh cho linh hon ong Daminh Dinh Huu Tuan . Cau chuc cho ong Daminh Dinh Huu Tuan vui ve noi Thien Dang cung Chua. Amen


Maria
08 Jan 2012

Xin cho năm nay con được đậu tốt nghiệp và đại học con lo lắm.


Maria
08 Jan 2012

Con xin Chua cho ba me con dung chui con


Maria
08 Jan 2012

Con xin Chua va duc me cho ba me con dung co chui con


Giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
08 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Tina
08 Jan 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con tranh duoc nhung nguoi ban xau va khong bi hai boi nhung nguoi nay. Cam ta on Chua. Amen


người con bé nhỏ....
08 Jan 2012

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa...Amen!


Nguyen
08 Jan 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(3 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


phêrô hiển
08 Jan 2012

xin Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình phục sức khoẻ. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
08 Jan 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


pham thanh tung
08 Jan 2012

Xin ban cho Ba con va em gai con dduoc moi su binh an trong chuyen ddi chua benh...Neu ddep y Chua...xin ban cho em gai con som dduoc lanh benh...Con xin cam ta on Chua va Me Maria cung Thanh Ca Giuse..Amen


người con bé nhỏ....
08 Jan 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
08 Jan 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
08 Jan 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
08 Jan 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
08 Jan 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
08 Jan 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
08 Jan 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp...Amen..


người con bé nhỏ....
08 Jan 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Tina
08 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con no lai di den cho nguy hiem nua roi Chua oi, Lay Chua xin cuu chua chung con va xin Chua giup cho con cua con duoc tai qua nan khoi. Amen08 Jan 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua soi sang mo tri con ra de con va cac ban con ngay mai thi duoc tot dep, biet yeu men Chua hon. Hom nay la do cua ba con xin Chua cho linh hon ba som duoc huong huong nhan Chua.


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1020/0107


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1020/0107


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1020/0107


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1020/0107


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1020/0107


Joseph Dao
08 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1020/0107


Maria Ng-Thu-Hiền
08 Jan 2012

cho con trai của con là Michael Minh năm nay 19 tuổi chịu đi lễ và chịu đi học lại cho con con biết nghe lời mẹ chăm chỉ học hành, xin cho người chồng là faxicô xaviê Ng-Ngọc-Thạnh đừng chống đối Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót biết yêu tha nhân biết cho đi mà không kể công,biết khiêm nhường lạy Chúa xin cho Người chồng thấy một dấu chỉ và thanh tẩy hồn lẫn xác hoán cải tính tình mà chấp nhận làm viẽc tông đồ cho Chúa con Tạ ơn Chúa và Me Maria cùng Thánh cả giuse


Maria Ng-Thu-Hiền
08 Jan 2012

cho con trai của con là Michael Minh năm nay 19 tuổi không chịu đi lễ và chịu đi học lại cho con con biết nghe lời mẹ chăm chỉ học hành, xin cho người chồng là faxicô xaviê Ng-Ngọc-Thạnh đừng chống đối Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót biết yêu tha nhân biết cho đi mà không kể công,biết khiêm nhường lạy Chúa xin cho Người chồng thấy một dấu chỉ và thanh tẩy hồn lẫn xác hoán cải tính tình mà chấp nhận làm viẽc tông đồ cho Chúa con Tạ ơn Chúa và Me Maria cùng Thánh cả giuse


Tina
08 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con no lai di den cho nguy hiem nua roi Chua oi, Lay Chua xin cuu chua chung con. Amen


TeresaMh
08 Jan 2012

Xin Me va Thanh Giuse cau cung Chua cho con gai cua con duoc khoe manh ,nhat la cho no duoc giam dau bung khi bi hang thang ma khong can thuoc homon, xin cho chau chiu dung duoc va se duoc troi qua, Con cung cau xin cho Xina duoc binh an va hanh phuc khi lap lai cuoc doi thang 2 nay, cung cho no va me no thoa thuan viec nha cua baan cho duoc tot dep cho chung con. Con xin cam on,Amen


Maria Ng-Thu-Hiền
08 Jan 2012

cho con trai của con là Michael Minh năm nay 19 tuổi kh chịu đi lễ và chịu đi học lại cho con con biết nghe lời mẹ chăm chi6 học hành, xin cho người chồng là faxicô xaviê Ng-Ngọc-Thạnh d0ừng chống đối Gia Đình Lòng Chúa Thương Xót biết yêu tha nhân biết cho đi mà không kể công,biết khiêm nhường lãy Chúa xin cho Người chồng thấy một dấu chỉ và thanh tẩy hồn lẫn xác hoán cải tính tình mà chấp nhấn làm viẽc tông đồ cho Chúa


THUY NGUYEN
07 Jan 2012

Xin moi nguoi hay cau nguyen cho bo con la linh hon PHERO ,hom nay la con da mat 1 nguoi cha dung 2 nam voi su nho thuong con chi cui xin Chua vi tinh thuong bao la cua ngai ma cuu lay linh hon PHE RO .Con xin cam ta moi nguoi


con cua Chua va Me
07 Jan 2012

Cau xin Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse che cho cho Phi xin giup cho con cua con sang suot dung lam nhung chuyen dai dot nguy hiem den tinh mang, con so qua Chua oi. Xin Chua cuu chung con. Amen07 Jan 2012

Xin Cau cho baby cua con dduoc khoe va Lon Len tttrong con moi ngay trong su thuong yeu, diu Dat va nang niu cua Chua va Me, con Xin ta on


Con cua Chua
07 Jan 2012

Cau xin Chua che cho cho Phi, con so qua Chua oi. Xin Chua cuu chung con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Nguyễn Đức Tuấn
07 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, con cảm tạ hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con. Nguyện xin Chúa thương cất sự bệnh nạn cho cha mẹ con, xin Chúa ban cho cha mẹ con và vợ con con được mạnh khỏe và bình an trong tay Chúa. Xin Chúa chúc phúc cho việc học và việc làm của mọi người chúng con được thành đạt và xin Chúa giúp cho con làm có tiền để trả nợ và trả ơn cho những người đã giúp đỡ chúng con. Xin Chúa ban thêm cho con Đức Tin, Đức Mến, ơn Hiền Lành và Khiêm Nhường để con luôn biết cậy trông nơi Ngài và sống đẹp lòng Chúa. Amen


Tina
07 Jan 2012

Nguyện xin ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân đặc biệt cho con của con được khỏi bịnh Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, chuyển cầu lên Thiên Chúa, cho con của con được tai qua nạn khỏi, không bị những người lớn tuổi dụ dổ con của con nữa, không bị ma quỷ lấy mất linh hồn. Con cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Xin Chúa nhận lời con cầu xin. Amen07 Jan 2012

lay chua ,xin cho chung con 2 bua com,cho cac con con lo hoc hanh va manh khoe,xin chua nham loi chung con ,amen07 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa toàn năng xin nhận lời cầu xin của con.Con xin Chúa xoi đường dẫn lối cho con tìm được việc làm và cho 2 đứa con của con luôn biết tin yêu Chúa luôn xiêng năng đến nhà thờ và cầu nguyện cùng Chúa. Con xin Thánh Cả Giuse Và Mẹ Maria nhận lời con và cầu bầu cùng Chúa Giesu cho con.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON, LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1825/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON, LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1825/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON, LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1825/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON, LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1825/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON, LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1825/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON, LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1825/0107.


D.H Nguyen
07 Jan 2012

Lạy Đức Chúa quyền năng. Một năm mới lại bắt đầu mà con vẫn chưa có một sự khởi đầu. Con mong Chúa với quyền phép của mình ban cho con một công việc tốt, một tình yêu đẹp và một nơi sống an lành ..để con có những giây phút yên bình thờ phụng ngài. Đức Chúa của lòng con. Amen !


con gai cua me
07 Jan 2012

lay me xin me chua lanh benh cho em cua ban cua con .con duoc mau khoi benh amen


con gai cua me
07 Jan 2012

lay me xin ban cho gd con don ve cho o moi nay duoc ban hang dat hang va ban cho a c con xay nha duoc bang an tot dep amen07 Jan 2012


con gai cua me
07 Jan 2012

con xin dang gd con va nhung nguoi than yeu con len cho chua va me gin giu va bao boc gd con va nhung nguoi than cua con duoc moi su bang an xin chua va me hay dan duong chi loi cho cac con cua con di dung duong ma chua va me chi loi amen


con gai cua me
07 Jan 2012

con cau xin cha buu diep lam phep la ban cho cac con cua con duoc khoi benh dong tinh va cho con gai ut cua con thay doi tinh net sieng nang cau nguyen va cham lo viec nha cach hoan hao amen


Tina
07 Jan 2012

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia đình con được ơn, chữa lành bịnh cho con của con, tai qua nạn khỏi và xin Chúa hướng dẩn chúng con những việc nên làm de tri binh cho con cua con, xin Chúa xót thương và nhậm lời chúng con. Cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


ĐAMINH MARIA
07 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa thương ban cho gia đình con dược Bình An, các con của con được khỏo mạnh, khôn ngoan thông minh, thánh thiện đạo đức. công việc của chúng con luôn được Chúa lo liệu cho chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa. Chúng con cảm tạ Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.


dua con toi loi
07 Jan 2012

Lay Chua Giesu, cui xin Ngai cat di tam trang buon cua con dang gap phai. Me oi, xin thuong giup chung con vuot duoc qua nhung chang duong kho khan ma con dang gap phai. Chung con cau xin Chua va Me.


Anna Tran
07 Jan 2012

kinh lay Chua, Me Maria, Cac Thanh xin thuong xot gia dinh chung con , xin cuu giup chung con qua duoc moi kho khan , xin nham loi chung con cau xin , xin tha thu toi loi chung con, con xin Chua thuong xot Chua oi, con sap minh duoi chan Me, xin cho bo loi chung con keu van, xin cac Thanh cau cho chung con,amen.


nghiepngoc
07 Jan 2012

vo chong chung con cau Xin Chua Giesu thu hai nay ngay mong 09 thang 1 nam 2012 vo chong chung con ra toa luc 8:30Am Xin Chua Giesu giup vo chong chung con moi su hoa thuan mot thang vo chong con ra moi su binh an. Xin Chua ban cho luat su dang giup vo chong chung con hoa thuan voi ho cung nhu Chua hien dien am tham giup vo chong chung con luon luon. Amen.


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

Lay Chua Giesu la Dang Giau Long Thuong Xot. Xin Thuong Xot chung con va Toan The Gioi.


Maria Thanh
07 Jan 2012

Xn Duc Me Lavang ban cho the gioi song trong An binh, Dao duc , xin cho dao Cong Giao luon duoc phat trien , Xin Me chua lanh binh cho chi con va cac chau cung nhung nguoi dang dau om, xin cho Anh chi em con biet song hoa thuan va thuong yeu nhau, cho ho so bao lanh gia dinh cac em tien hanh tot dep va giai quyet som. Amen07 Jan 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen


GB Vũ Văn Tuấn
07 Jan 2012

Lạy Chúa con xin cảm tạ Chúa vì chúa đã ban cho con biết bao ơn lành, hôm nay xin chúa ban cho con gặp nhiều may mắn xin ban cho con có tiền trả mọi nợ nần, xin ban cho vợ chồng con luôn sống hạnh phúc, chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


g
07 Jan 2012

Lạy Chúa con xin cảm tạ Chúa vì chúa đã ban cho con biết bao ơn lành, hôm nay xin chúa ban cho con gặp nhiều may mắn xin ban cho con có tiền trả mọi nợ nần, xin ban cho vợ chồng con luôn sống hạnh phúc, chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chúng con Amen


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

Chua oi, cui xin Ngai ban on chua lanh cho nhung nguoi dang lam trong benh. Thuong ban niem ui an cho nhung nguoi bat hanh, dau khoe va kem may man. Chung con cau xin Chua.


Tina
07 Jan 2012

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia đình con được ơn, chữa lành bịnh cho con của con, tai qua nạn khỏi và xin Chúa hướng dẩn chúng con những việc nên làm, xin Chúa xót thương và nhậm lời chúng con. Cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

Xin Chua hoan cai con va ban on hoan cai cho cac toi nhan. Chung con cau xin Chua.


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

Lay Chua, Chua den de xoa toi tran gian. Xin thuong xot chung con trong tinh yeu thuong cua Chua. Chua oi, xin nhan tat ca nhung y nguyen, y khan cua chung con dang le Ngai tren toan the gioi. Chung con cau xin Chua.07 Jan 2012

Mary Quen, please bring me closer to Jesus like you did for yourself. Amen


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐẢ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XINCHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUSAN THẦY, AMEN. 1120/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐẢ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XINCHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUSAN THẦY, AMEN. 1120/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐẢ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XINCHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUSAN THẦY, AMEN. 1120/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐẢ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XINCHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUSAN THẦY, AMEN. 1120/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐẢ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XINCHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUSAN THẦY, AMEN. 1120/0107.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐẢ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XINCHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUSAN THẦY, AMEN. 1120/0107.


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen07 Jan 2012

lay chua jesus xin thuong xot chung con, xin tha toi chung con, xin cuu chung con khoi xa hoan nguc, xin dem cac linh hon duoc len thien dang, nhat la nhung linh hon duoc can chua thuong xot hon( nhung linh hon be nho, linh hon chau sarah, nhung linh vua moi chet va nhung ngoui dan hap hoi) .amen.xin cho con dat duoc dieu con dang cau nguyen va mong muon. amen


Maria Huong Nguyen
07 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU! CON CẦU XIN CHÚA BAN CHO CON SỚM NHẬN THƯ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ CON NỘP CHO VĂN PHÒNG HOUSING ĐÚNG THỜI HẠN THÌ HỌ MỚI TIẾN HÀNH THỦ TỤC CHO CON NHẬN NHÀ ĐƯỢC. XIN CHÚA THÚC DỤC HỌ LÀM THỦ TỤC ĐỂ CON NHẬN NHÀ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT. CON CẦU XIN MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE CẦU BẦU CÙNG CHÚA CHO CON NHÉ. CON CẢM TẠ GIA ĐÌNH THÁNH GIA.


Maria Huong Nguyen
07 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU! CON CẦU XIN CHÚA BAN CHO CON SỚM NHẬN THƯ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ CON NỘP CHO VĂN PHÒNG HOUSING ĐÚNG THỜI HẠN THÌ HỌ MỚI TIẾN HÀNH THỦ TỤC CHO CON NHẬN NHÀ ĐƯỢC. XIN CHÚA THÚC DỤC HỌ LÀM THỦ TỤC ĐỂ CON NHẬN NHÀ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT. CON CẦU XIN MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE CẦU BẦU CÙNG CHÚA CHO CON NHÉ. CON CẢM TẠ GIA ĐÌNH THÁNH GIA.


Maria Huong Nguyen
07 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU! CON CẦU XIN CHÚA BAN CHO CON SỚM NHẬN THƯ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ CON NỘP CHO VĂN PHÒNG HOUSING ĐÚNG THỜI HẠN THÌ HỌ MỚI TIẾN HÀNH THỦ TỤC CHO CON NHẬN NHÀ ĐƯỢC. XIN CHÚA THÚC DỤC HỌ LÀM THỦ TỤC ĐỂ CON NHẬN NHÀ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT. CON CẦU XIN MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE CẦU BẦU CÙNG CHÚA CHO CON NHÉ. CON CẢM TẠ GIA ĐÌNH THÁNH GIA.


Maria Huong Nguyen
07 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU! CON CẦU XIN CHÚA BAN CHO CON SỚM NHẬN THƯ CỦA NGÂN HÀNG ĐỂ CON NỘP CHO VĂN PHÒNG HOUSING ĐÚNG THỜI HẠN THÌ HỌ MỚI TIẾN HÀNH THỦ TỤC CHO CON NHẬN NHÀ ĐƯỢC. XIN CHÚA THÚC DỤC HỌ LÀM THỦ TỤC ĐỂ CON NHẬN NHÀ TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT. CON CẦU XIN MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE CẦU BẦU CÙNG CHÚA CHO CON NHÉ. CON CẢM TẠ GIA ĐÌNH THÁNH GIA.


maria nguyen
07 Jan 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha ban on an binh cho chung con xin cha thuong thao go gt cua con cho gd con luon duoc song binh yen cam on cha da cho em con tro ve nha xin cha cho em gai con duoc me tron con vuong amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon xin chua thuong ban on an binh cho the gioi amen xin ba dang luon ngu tri trong dgd con amen07 Jan 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho vo chong con moi su bang an, hon an xac manh, song dep thanh y chua, on can dam don nhan thanh y chua, gia dinh hoa thuan, cong viec on dinh amen xin ban cho con ket qua xet nghiem mau duong duoc binh thuong, tot dep cho den ngay sinh em be amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen


concua me
07 Jan 2012

me oi con yeu me nhieu xin me thuong che cho giu gin dgd con me nhe xin me day con hai tieng xin vang tin thac moi su cho thien chua xin me thuong thao go gt cho con luon duoc binh an trong tay chua va me amen


daminh tran
07 Jan 2012

nho loi me MARIA va thanh ca GIUSE chuyen cau toi CHUA GIESU xin cho ANH con ngay 5_1_2012 bi cuop taxi mau tim lai dc xe da mat, va xin nguyen cau cho chung con di lam gap nhieu may man va moi su lanh bang an tren moi neo duong.amen07 Jan 2012

chua lanh benh nan binh an vuot qua kho khan vay quanh


maria tran thien trang
07 Jan 2012

chua oi con buon lam, con lai lam bai kiem tra ko tot rui, lam sao de ven toan ca viec hoc va lam bay gio day chua oi, neu ko co viec lam con se ko co tien de hoc, cha me con se rat duoi lam, vi nha con ngheo lam chua oi, con biet tren doi nay con rat nhieu nguoi bat hanh hon con, nhung xet ra thi moi nguoi mot hoan canh phai ko chua, uoc gi chua nhan loi cau xin cua con va ban cho dieu uoc cua con thanh hien thuc chua oi, con chi muon chuyen tam hoc, hoc, va hoc ma thoi, nhung ma cuoc song ko cho con nhu mo uoc ,con phai di lam tiep thi bia va phai doi dau voi nhung thu thach ma con phai hang ngay doi mat, con met moi lam, nhin cha me con o nha gia yeu benh hoan ma ko tien de mua thuoc, va an uong tam bo con buon la chua oi, nhin den than the bi tat nguyen cua con con khoing biet phai doi dien voi no nhu the nao bay gio nua chua oi, oi chua oi con xin dang tat ca het cho ngai xin ngai hay bien doi tat ca moi su ban cho con duoc binh an va may man,neu dieu con cau xin dep long chuia thi con xin lam theo y ngai, con tin thac vao chua,amen


Anna Tran
07 Jan 2012

Lay Chua cuu the, lay Me Hang Cuu Giup , lay cac Thanh xin thuong xot cuu giup chung con ,xin giup chung con vuot qua moi khon kho vay quanh ,con cui xin ,sap minh duoi chan Me , xin bau chua cuu giup chung con ,xin nham loi chung con keu van ,xin cho bo loi chung con , xin thuong xot Chua oi, xin Me tha thu toi loi chung con da pham , xin Cac Thanh cau cho chung con,xin cuu chung con cung ,amen.


Tina
07 Jan 2012

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia đình con được ơn, chữa lành bịnh cho con của con, tai qua nạn khỏi và xin Chúa hướng dẩn chúng con những việc nên làm, xin Chúa xót thương và nhậm lời chúng con. Cám ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

Lay Me Maria, hom nay la ngay Thu Bay, GH dac biet Mung Kinh Me. Con xin cam ta Me da luon luon cau bau cung Chua cho chung con nhung on chung con xin moi noi, moi luc va moi hoan canh. Cui xin Me tiep tuc diu dat va nang do chung con biet song noi guong Me mot doi xin vang, khiem nhuong va thuc thi loi Chua moi ngay trong doi song cua chung con. Chung con cau xin Me.


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

Lay Chua tat ca deu la hong an, on phan hon, on phan xac. Ta on Chua da gin giu chung mot dem binh an trong Ngai va giac ngu ngon. Nho loi chuyen cau cua Me Maria va Cac Thanh, Xin Chua thuong doai nhin, gin giu xa dong hanh voi Giao Hoi Chua. Cho Duc Thanh Cha, Cac Pham Chat trong GH, Linh Muc Tu Si Nam Nu, on Thien Trieu duoc hon an, xac manh, on can thiet va ben vung trong on goi Tong Do. Chung con cau xin Chua.


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

Lay Chua tat ca deu la hong an, on phan hon, on phan xac. Ta on Chua da gin giu chung mot dem binh an trong Ngai va giac ngu ngon. Nho loi chuyen cau cua Me Maria va Cac Thanh, Xin Chua thuong doai nhin, gin giu xa dong hanh voi Giao Hoi Chua. Cho Duc Thanh Cha, Cac Pham Chat trong GH, Linh Muc Tu Si Nam Nu, on Thien Trieu duoc hon an, xac manh, on can thiet va ben vung trong on goi Tong Do. Chung con cau xin Chua.


con gai cua me
07 Jan 2012

lay me xin me ban cho con gai ut cua con tim duoc nguoi chong tu te co viec lam on dinh va xin me thay doi tinh net cua con gai con cho no duoc ngoan hien sieng nang lam viec amen


Maria Vu Huyen
07 Jan 2012

LAY CHUA, CON XIN TA ON NGAI DA BAN CHO CON CO THEM NGAY MOI. CON XIN DANG CHUA NGAY MOI HOM NAY, XIN NGAI LUON HIEN DIEN GIN GIU CON QUA MOI LOI NOI, CU CHI VA HANH DONG. XIN BAN ON BINH AN, ON CAN THIET, ON KHON NGOAN TRONG NGAI, ON THA THU CHO CON, GD, NGUOI THAN, NHUNG NGUOI AN NHAN VA MOI NGUOI TREN TOAN THE GIOI NAY. CON CAU XIN CHUA


con gai cua me
07 Jan 2012

lay xin me cho cac con .con di ve bang an amen


1
07 Jan 2012

Xin cho con duoc on som di ra nuoc ngoai lam viec va sinh song.07 Jan 2012

Lay Chua va lay Me Maria nhan ai con Xin Cau cho Baby cua con dduoc khoe, binh an vui ve va Lon Len trong con moi ngay. Xin Chua thuong ban cho hai me con Chung con ddeu khoe va bang an . Dong Thoi Xin cho mom cua con dduoc khoe va gd dduoc moi su bang an ah. Con thiet tha Cau Xin, c Xin Chua va me thuong nham loi con Cau Xin . Amen


Têrêsa Minh Nguyệt, Houston
07 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: Khỏi những bệnh tật con đang mắc phải, nhất là bệnh tê chân khiến con đi lại khó khăn trong lúc làm việc và trong sinh hoạt nội trợ ở gia đình. Con cũng xin cho con cái của con biết sống đời sống đạo và giữ đạo được tốt hơn.07 Jan 2012

LAY CHUA, CON XIN CHUC TUNG, NGOI KHEN, CAM TA CHUA VI TINH YEU CUA NGAI DANH CHO CON VA NHAN LOAI. LAY CHUA, NEU KHONG CO BAN TAY CUA CHUA THI CON DAY VA THE GIOI SE KHONG CO NGAY HOM NAY. LAY CHUA, XIN BAN ON THANH THAN SOI SANG CHO CON DE CON LUON SIENG NANG HOC HOI LOI CHUA, SIENG NANG LAN CHUOI MAN COI, LAY CHUA, CON XIN PHO DANG LINH HON VA THAN THAC CON TRONG TAY CHUA, XIN CHUA GIN GIU, THANH HOA DE CON TRO NEN NGOAN NGOAN TU TE VOI MOI NGUOI NHU CHUA. LAY CHUA, XIN BAN ON HON AN XAC MANH CHO BO ME, ANH CHI EM, VA BAN BE CUA CON, XIN CHO MOI NGUOI LUON CAM NHAN DUOC TINH YEU CUA CHUA. LAY CHUA, XIN BAN ON BEN DO CHO CAC LINH MUC, TU SI, NHUNG NGUOI DA DANG HIEN CUOC DOI PHUC VU GIAO HOI VA THA NHAN, XIN CHO CAC DANG AY LUON TRUNG THANH VOI ON CHUA. LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, CAC THANH TREN TROI VA PHANXICO TRUONG BUU DIEP. LAY CHUA CON XIN TIN THAC VAO CHUA. AMEN


Maria Tước
07 Jan 2012

Lạy Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin ban bình an cho gia đình con, sức khỏe cho cha mẹ và chồng con. Xin ban cho chồng con công việc được thuận lợi, ổn định và con sang năm tìm được việc làm ổn định có thu nhập khá để nhanh chóng trả hết nợ .Xin Chúa , Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse nhậm lời con cầu khẩn.Amen07 Jan 2012


Maria Ng-Thu-Hiền
07 Jan 2012

Xin ho con được ơn khôn ngoan,ơn khiêm nhường,ơn kính sợ Đ C T Ơn cầu nguyện ơn bền đỗ theo chân Chúa ,cho con trai con là Micheal Minh biết chăm chi6 học hành và chịu đến trường học lại con cũng xin cho con có một số tiền để con trâ nợ tạ ơn Chúa và Mẹ Maria cùng Thánh câ Giuse


giuse nguyen van thien.
07 Jan 2012

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua ban cho cac linh hon som duoc len thien dang . xin chua ban cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe. binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam.


phero nguyenvanchau
07 Jan 2012

xin chua cho con duoc on nhu Y cua con.con xin chan thanh cam on


phero nguyenvanchau
07 Jan 2012

xin chua cho con duoc on nhu cua con.con xin chan thanh cam on07 Jan 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an, hanh phuc va nhieu suc khoe. Xin Chua cho gia dinh con vuot qua khoa khan hien tai. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, thi tot ky thi sap toi va biet yeu men Chua nhieu hon.


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
07 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen07 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men07 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ07 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ


Ane T
07 Jan 2012

Lay Thanh Gia thuong giup con giai quyet duoc no nha, khong bi mat nha. Nam moi xin ban cho gia dinh luon manh khoe, binh an va may man.Ta On thanh Gia.


Henry Q
07 Jan 2012

. Lay Thanh Gia con xin pho thac, tin thac gia dinh con trong tay 3 Dang, gia dinh con dang gap rat nhieu kho khan. giu duoc nha. xin thuong cuu gia dinh con vuot qua duoc moi kho khan hien nay, xin nhan loi ban nhung can thiet cho gia dinh chung con.


Agnes CTL
07 Jan 2012

Lay Cha, xin thuong ban cho gia dinh con vuot qua moi kho khan, NH giai quyet giay to no nha duoc nhanh chong may man ket qua nhu y, khong bi mat nha, ban cho chung con nhung can thiet hien nay, xin Chua Giesu Hai Dong, Me Maria nham loi cau xin va uoc nguyen cua con, ra tay sap dat, an bai, thanh hoa moi su trong con.


Phero&Ann
07 Jan 2012

Lay Chua Giesu Hai Dong, nam moi xin ban cho vo chong con tim duoc viec lam theo nganh hoc, cuoc song on dinh, may man, binh an, manh khoe, vo con dao moi, xin duoc vung duc tin, luon biet tin thac, pho thac va song theo loi Chua, cho con cua con on khon ngoan, binh an. Ban on chua lanh cho con khoi benh Gout.


claire_han
07 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho HP & gd con suc khoe tot, co viec lam. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Xin Ngai phu ho cho viec doan tu cua gd con se xay ra tot dep, vui ve; khong ai chia re, khich bac, do ky nhau ca; may bac, co cau, di duong cua con deu lon tuoi ca roi, xin Ngai nhac nho moi nguoi hay song chung hoa thuan, khiem nhong. Amen


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIÊP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸHẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÚ̀NG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2305/0106.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIÊP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸHẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÚ̀NG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2305/0106.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIÊP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸHẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÚ̀NG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2305/0106.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIÊP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸHẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÚ̀NG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2305/0106.


Joseph Dao
07 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIÊP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸHẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÚ̀NG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2305/0106.


Toma Huan
07 Jan 2012

Con cam on chua vi da ban cho ba ma con manh khoe xin chua gin giu gia dinh con .cho gia dinh con binh an , anh ba manh khoe, vi da hy sinh cho cac em qua nhieu, amen


Toma Huan
07 Jan 2012

Gia dinh con cam on Chua da ban cho vo chong con cai cua con co suc khoe,va xin ban cho con co cong viec on dinh, thi dau duoc lai xe, cho vo con cong viec on dinh lau dai, hai dua con cua con manh khoe hoc gioi ngoan ngoan.con cam on chua nhieu chuc Chua manh khoe.amen


Teresa Phung
07 Jan 2012

Lay Me MARIA, xin Me hay day con biet yeu thuong loai nguoi cho con khong con tinh ganh ghet , do ky, khong con nong nay nua cho con biet binh tam lai de dem loi chua di khap moi noi va biet sua doi va hoan thien ban than hon. Xin Me hay thuong nhan loi con cau xin.


Vicente Tuấn Cường
07 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu , con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con . Xin Chúa ban ơn cho con mua được 1 cái nhà để ở , không còn phải sống cảnh ở nhà thuê nữa . Để con có thể chuyên tâm phụng thờ Chúa , phụng dưỡng cha mẹ. Con cầu xin Chúa vì công nghiệp Chúa Giê su Ki Tô là Chúa chúng con . Amen! . Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria , của Thánh cả Giuse , xin Chúa nhậm lời con cầu xin .


Vicente Tuấn Cường
07 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu , con tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con . Xin Chúa ban ơn cho con mua được 1 cái nhà để ở , không còn phải sống cảnh ở nhà thuê nữa . Để con có thể chuyên tâm phụng thờ Chúa , phụng dưỡng cha mẹ. Con cầu xin Chúa vì công nghiệp Chúa Giê su Ki Tô là Chúa chúng con . Amen! . Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria , của Thánh cả Giuse , xin Chúa nhậm lời con cầu xin .


Tina
06 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia dinh con được ơn, chua lanh binh cho con cua con, tai qua nan khoi va xin Chua huong dan chung con nen lam gi , xin Chua xot thuong va nham loi chung con. Cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen06 Jan 2012

xin cho con dat duoc dieu con mong muon amen.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1830/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1830/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1830/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1830/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1830/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1830/0106.06 Jan 2012

Xin chua va me thuong ban cho ket qua thu mau ngay thu hai dduoc ket qua positive! Con tha thiet cau Xin.. Amen06 Jan 2012

Chua oi, con xin dang len Chua buoi chieu hom nay. Xin cho con luon duoc cung Ngai qua cuoc kho nan Nam Su Thuong. Con cau xin Chua.


Tina
06 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia dinh con được ơn, chua lanh binh cho con cua con, tai qua nan khoi, xin Chua xot thuong va nham loi chung con. Cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Theresa Hoai Huong
06 Jan 2012

Lạy Chúa! Hồng Ân của Người luôn tràn đầy trong mỗi người chúng con. Thế mà chúng con chẳng hay biết vẫn tham lam, vẫn thấy chưa đủ, vẫn cố gắng tìm tòi để rồi giờ đây đi vào ngõ cụt, không lối thoát. Nhìn lại chặng đường đã qua con mới nhận ra rằng nếu không được Chúa yêu thương, gìn giữ, chở che mình sẽ không được như ngày hôm nay. Thế mà con cứ mãi chạy đi tìm kiếm cái hư không, cái không phải của mình. Xin Chúa hãy thứ tha những lỗi lầm đã qua, soi sáng tâm trí con, giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình con đang gặp phải. Chúa đã biết mọi việc trước khi con xin, xin cho con chu toàn mọi việc trong ngày hôm nay. Con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
06 Jan 2012

Lạy Chúa! Hồng Ân của Người luôn tràn đầy trong mỗi người chúng con. Thế mà chúng con chẳng hay biết vẫn tham lam, vẫn thấy chưa đủ, vẫn cố gắng tìm tòi để rồi giờ đây đi vào ngõ cụt, không lối thoát. Nhìn lại chặng đường đã qua con mới nhận ra rằng nếu không được Chúa yêu thương, gìn giữ, chở che mình sẽ không được như ngày hôm nay. Thế mà con cứ mãi chạy đi tìm kiếm cái hư không, cái không phải của mình. Xin Chúa hãy thứ tha những lỗi lầm đã qua, soi sáng tâm trí con, giúp con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình con đang gặp phải. Chúa đã biết mọi việc trước khi con xin, xin cho con chu toàn mọi việc trong ngày hôm nay. Con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, xin nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.


MT Nguyen
06 Jan 2012

Lay Chua, con biet nhung loi con cau xin thi Chua co nghe ma Chua khong the cho con vi Chua so neu con duoc nhung gi con cau xin thi con se thay doi tinh tin cua con va se quen di Chua va Duc Me Maria vi do con cung cam on Chua da lam nhu the. Con chi muon co mot cuoc song binh thuong va con chi cau xin va cau nguyen cho ba me cua con luon vui ve va suc khoe manh. Va con cung cau cho con mot suc khoe manh de con co the hieu thao voi ba me cua con va dem nhieu niem tin vao Chua va Duc Me Maria. Moi chuyen hay de theo y Chua va Duc Me Maria....Amen06 Jan 2012

Xin Cau cho Me. CCcua con khoe va mau het benh , con Xin ta on Chua va Me rat nhieu. Amen


Theresa HN
06 Jan 2012

Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin Cảm tạ Hồng Ân Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse con xin cám ơn Người, xin Người dâng lên Chúa những khốn khó mà gia đình chúng con đang gặp phải. Xin Chúa tiếp tục thương gia đình chúng con, xin Lòng Thương Xót của Chúa hãy xót thương gia đình chúng con. Con đang trong cơn khủng hoảng, khốn cùng, không lối thoát, con biết chỉ có Chúa, chỉ có sự can thiệp của Chúa mới cứu được gia đình con trong lúc này. Chúa ơi! Chúng con là những con người yếu đuối mỏng giòn, chẳng có thể làm gì được nếu không có bàn tay nâng đỡ và che chở của Chúa. Chúng con tội lỗi rất nhiều, con cúi xin Chúa tha thứ những lỗi lầm đã qua, mở cho con lối thoát, soi đường dẫn lối cho con đi và dạy cho con biết phải làm gì để đẹp lòng Chúa hơn, và cho con có cơ hội chuộc lại lỗi lầm đã qua. Con nài nỉ van xin Lòng Thương Xót Chúa, xin Chúa giúp cho người xét duyệt hồ sơ đáo hạn ngân hàng đừng gây khó khăn gì, mọi sự được trôi chảy như những năm vừa qua. Đây là lối thoát duy nhất của con, con biết Chúa không nỡ bỏ con trong lúc này, xin Chúa hãy lấy Quyền Năng của Người mà tác động, con khẩn khoản nài xin Người. Lạy Mẹ Maria xin Mẹ hãy dạy con như xưa Mẹ dạy Chúa Giêsu, xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa ban ơn chúc phúc cho gia đình chúng con, xin dạy cho con biết phải làm gì để đẹp lòng Chúa hơn, để được Chúa yêu thương hơn. Xin hãy soi sáng tâm hồn con, giúp con vững vàng có lòng Trông, Cậy, Mến, trên con đường đến với Chúa. Xin cho năm mới này gia đình được bình an, hạnh phúc, con sớm trả hết nợ nần, con cái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học sắp tới, bớt đam mê chơi game, siêng năng đọc kinh và cầu nguyện. Và mỗi người chúng con biết chạy đến với Chúa lúc vui cũng như buồn. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin hãy nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.


Maria Trâm
06 Jan 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho con sống đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa chữa lành bệnh cho bé Phê rô Minh Đức và chị Loan, anh Linh, cô Hà. Xin Ngài xoa dịu những đau đớn cho các anh chị ấy. Xin Chúa ban cho các chị em bầu chúng con đi lễ ở Sài gón hôm nay được bình an và nhất là được gặp Chúa và Mẹ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.06 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ06 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ06 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ


Anna Nguuyen Thi Tuyet Mai
06 Jan 2012

Con xin toan the quy cha va toan the quy vi cau nguyen cho con trai cua con noi duoc va bot pha, va con trai lon cua con het nhut nhat noi chuyen voi moi nguoi va cho gia dinh con va toan the gia quyen mot nam moi luon duoc binh an hanh phuc va ban cho cac con luon ngoan ngoan cham chi hoc hanh va cho the gioi luon hoa binh va moi nguoi duoc binh an va cho co nhieu nguoi biet den long thuong xot cua chua.amen


Anna Nguyen Thi Tuyet MAI
06 Jan 2012

Anna Nguyen Thi Tuyet Mai Con xin quy cha va toan the quy vi cau nguyen cho con trai cua con la vincent noi duoc va bot pha, va con trai lon cua con het nhut nhat noi chuyen voi moi nguoi va cho gia dinh con trong nam moi duoc binh an hanh phuc va cho the gioi luon hoa binh va cho moi nguoi duoc binh an va cho moi nguoi biet yeu thuong nhau va nhieu nguoi biet den long thuong xot cua chua. amen


Tina
06 Jan 2012

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Con Cầu xin Chúa cứu con của con. Cầu xin Chúa và Đức Mẹ che chở cho chúng con duoc binh an. Amen


nguyen tan hieu
06 Jan 2012

chuc tung chua kito la chua te muon loai.chung con ngoi khen thanh danh chua giesu,thanh danh duc me maria,thanh danh cha giuse.xin chuc binh an,va thuong xot toi loi gia dinh chung con.xin giup chung con tim duoc nguoi muon nha chung con.xin thuong xot con gai maria angel nguyen thuy van dai.xin ban phuc lanh cho cac ke toi loi,cac linh hon trong chon luyen hinh.amen


Mariangatran
06 Jan 2012

Xin vi long thuong xot xin cho gia dinh con binh an ,con chi biet pho thac moi su trong tay Chua,xin cho cc linh muc binh yen lam tron bon phan Chua giao,amen


Maria Vu Huyen
06 Jan 2012

Vi cuoc kho nan cua Chua Giesu Kito. Xin Cha thuong ban muon on lanh binh an cho moi nguoi chung con va hoa binh toan the gioi.


Maria Vu Huyen
06 Jan 2012

Lay Chua Giesu, Con xin tin thac noi Ngai. Oi Mau va Nuoc tuon ra tu trai tim Chua Giesu la nguon mach long Chua thuong xot con, con xin trong cay noi Ngai.


Anton
06 Jan 2012

Xin Chua thuong xot chung con,xin ban cho chung con moi su may man, xin cho chung con hanh phuc, xin cho con cua chung con duoc moi su may man, xin cac linh hon, cac thanh, duc giao hoang phaolo de nhi giup do va ban cho chung con duoc moi su may lanh.amen06 Jan 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som duoc giai quyet minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung toan tinh va sap dat cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .


Maria Vu Huyen
06 Jan 2012

Xin Chua thuong tha thu va giam cac hinh phat cho cac LH noi lua luyen toi. Xin thuong dua cac LH som duoc ve huong nhan thanh Chua tren Thien Dang. Chung con cau xin Chua.06 Jan 2012

Lay Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai , xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .06 Jan 2012

Lay Chua Giesu, con biet con la mot ke toi loi, la mot dua con hu hong. Xin Chua dung lia xa con. Xin cho con luon biet tin tuong va pho thac trong tinh yeu thuong cua Chua. Xin cho con giu vung Duc Tin, Cay, Men. Xin Chua cuu con Chua oi.06 Jan 2012

Xin cho con cai chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va song chung thuy voi nhau , vuot qua moi kho khan cua cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua cho Em Be va Me manh khoe va duoc moi su bang an .06 Jan 2012

Chua oi, con dang dau kho trong cuoc song tin tuong va lua chon nguoi ban doi. Xin Chua cho con biet nhan ra thanh y cua Ngai qua moi viec lam cung nhu loi noi va cach xu su voi nhau. Lay Chua Giesu, Me Maria va Thanh Ca Giuse xin diu dat con vuot qua nhung thang tram cua cuoc song. Xin Chua thuong ban on tha thu va on binh an cho cung con. Chung con cau xin Chua.


Dua con yeu duoi.
06 Jan 2012

Lay Chua, Chua da cho con co hoi gap duoc mot nguoi ban trai. Nhung Chua oi, ca hai chung con song khac tieu bang. Co nhung chuyen con khong hieu va kho tin qua. Hien chung con dang gap rat nhieu kho khan khong the vuot qua. Cui xin Chua soi sang cho chung con nhan biet duoc thanh y cua Ngai. Xin Chua xoa diu va cat di nhung con dau nhac nhoi cua con tim dang yeu. Chua oi, xin nang do con trong moi hoan canh. Xin Chua diu dat con den het cuoc doi nay, dung buong tay con ra nha Chua. Con thanh khan cau xin Chua.


Tina
06 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con. Con xin cam ta on Chua va Me Maria. Amen06 Jan 2012

Xin chua va me thuong ban cho ket qua thu mau ngay thu hai dduoc ket qua positive! Con tha thiet cau Xin.. Amen


Maria Vu Huyen
06 Jan 2012

Lay Chua la Dang Giau Long Thuong Xot. Xin thuong xot chung con va toan the gioi.


KimHuyen
06 Jan 2012

Lay Chua, con xin dang len Chua nhung ban khoan ve nguoi ban ma Chua da trao ban cho con qua loi chuyen cau cua Me. Xin Chua gin giu chung con trong thanh y cua Ngai. Chua oi, xin thuong doai nhin den nhung nguoi dau kho, bat hanh va kem may man trong doi song tinh duyen. Chung con cau xin Chua.


mot nguoi xin
06 Jan 2012

LAY CHUA, XIN CHUA THUONG HUONG DAN VA DONG HANH, SOI SANG CUNG CON VA NGUOI BAN SOM DUOC LAM HOA VOI NHAU. XIN CHO CON ON CAN DAM, CHIU DUNG, PHO THAC VA THEM DUC TIN NOI NGAI. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


mot nguoi xin
06 Jan 2012

LAY CHUA, XIN CHUA THUONG HUONG DAN VA DONG HANH, SOI SANG CUNG CON VA NGUOI BAN SOM DUOC LAM HOA VOI NHAU. XIN CHO CON ON CAN DAM, CHIU DUNG, PHO THAC VA THEM DUC TIN NOI NGAI. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


mot nguoi xin
06 Jan 2012

LAY CHUA, XIN CHUA THUONG HUONG DAN VA DONG HANH, SOI SANG CUNG CON VA NGUOI BAN SOM DUOC LAM HOA VOI NHAU. XIN CHO CON ON CAN DAM, CHIU DUNG, PHO THAC VA THEM DUC TIN NOI NGAI.


Diem
06 Jan 2012

Xin me cho me cua ban con phong van visa duoc xuong xe.


Jane Weng
06 Jan 2012

Lord be with my mom during her visa interview at 9 AM, 9th, Jan at Australia.


Maria Vu Huyen
06 Jan 2012

LAY CHUA, XIN CHUA LUON LUON LAM CHU DOI SONG CUA CON. XIN BAN ON BINH AN VA ON THA THU CHO CON HOM NAY VA MAI MAI. CON XIN DANG LEN CHUA NGAY MOI HOM NAY CUNG TRON VEN TRONG THANH Y CUA NGAI. XIN CHUA THUONG CHAP NHAN DEN MOI LOI KHAN NGUYEN TREN TOAN THE GIOI HOM NAY.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS,CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỢU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1050/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS,CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỢU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1050/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS,CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỢU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1050/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS,CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỢU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1050/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS,CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỢU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1050/0106.


Joseph Dao
06 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS,CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỢU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1050/0106.


con gai cua me
06 Jan 2012

con cau xin chua cho linh hon phero lhon giuse va hai linh hon maria duoc som huong nhan thanh chua amen


con gai cua me
06 Jan 2012

con xin me ban binh an cho gd va nhung nguoi than yeu cua con me nhe amen


con gai cua me
06 Jan 2012

lay me xin me cau xin chua cho cac con cua con duoc song thanh thien yeu thuong va giup do nhau nhung luc gap kho khan con xin ban cho con gai ut cua con tim duoc nguoi chong tot lanh dao duc co viec lam on dinh con xin me ban cho cac con cua con cong viec lam an duoc thuan loi con xin me luon nam chat tay cac con ,con moi khi lam duong lo buoc thi xin me hay giu chat tay cac con cua me dung buong tay ra mot giay phut nao me nhe amen


maria nguyen
06 Jan 2012

lay thanh ca giuse gd con chay den cung cha xin cha ban on an binh cho chung con xin cha thuong thao go moi su cho gd con cha nhe xin cha luon o trong gd dinh con moi luc vui buon trong cuoc song co cha che cho giu gin con cam on cha da chohai em dau con sanh duoc khoe manh xin cho em gai con gan sanh duoc me tron con vuong cha nhe xin cha thuong nhan loi con nguyen xin amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen xin chua thuong ban on an binh cho the gioi amen


concua me
06 Jan 2012

me oi con yeu me xin me luon o trong gd con moi luc vui buon trong cuoc song xin me thuong day con hai tieng xin vang va tin thac moi trong tay chua xin me thuong thao go gt cho con duoc binh an moi su con xin tin thac gd con trong tay chua amen


Tina
06 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con. Con xin cam ta on Chua va Me Maria. Amen


Giuse Hóa
06 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
06 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
06 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen06 Jan 2012

Xin cho moi chuyen duoc binh an. Xin cho Chung con co phong o tro trong chuyen Di nay.06 Jan 2012

Xin cho moi chuyen duoc binh an. Xin cho Chung con co phong o tro trong chuyen Di nay.


maria trang
06 Jan 2012

xin ban cho can co dieu kien chi de chuyen tam hoc that tot, vua lam vua hoc met qua chua oi, con bi phan tam va khong xap xep duoc thoi gian chua oi, con buon lam, uoc gu chua ban cho con co dieu kien de lo hoc khong thoi, con se on thi lai, that tot, se lam cho moi nguoi that vong ve con nua chua oi, xin nham loi con chua oi. amen06 Jan 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho con ket qua xet nghiem duong duoc binh thuong tot dep cho den ngay sinh em be amen xin ban cho vo chong con moi su bang an, song dep thanh y chua, yeu thuong nhau, can dam don nhan thanh y chua, cuoc song on dinh hon, cong viec on dinh hon, hon an xac manh amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen xin chua nham loi chung con cau xin amen06 Jan 2012

Xin phu ho cho con som duoc lanh benh, va xin ban cho vo chong con som duoc co con. Chung con cau xin Chua.


HTT
06 Jan 2012

Con cui dau cau xin Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay cho con co mot long tin vung vang vao Chua. Cau xin cho linh hon con duoc binh an, thanh than va vui ve. Cau xin Me hay dan dat con vuot qua nhung kho khan truoc mat va di dung con duong di ma Chua da chon cho con. Cau xin cho nhung uoc mo cua con se thanh su that. Amen


Agata
06 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay che cho va gin giu con trong tinh yeu cua cac Ngai. Cau cho ho duoc binh an, manh khoe, vui ve va may man. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuc Truong sinh. Cau cho con gai con duoc binh an, manh khoe, thong minh va ngoan ngoan. Amen


Anna Tran
06 Jan 2012

Kinh lay Chua toan nang hang huu, kinh lay Me Hang Cuu Giup, kinh lay Cac Thanh, xin thuong xot cuu giup chung con la con cai , toi to , nhung ke toi loi, xin cho chung con qua duoc nhung kho khan , xin cho chung con cong viec lam co tien trien ,kham kha cho chung con chi phi ,tra no xin thuong xot cho anh em vo chong con cai hoa thuan , thuong yeu nhau , xin tha thu toi loi chung con ,xin thuong xot , xin nham loi chung con cau xin ,amen.06 Jan 2012

chua lanh binh an


Tina
06 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa cho con cua con được ơn lanh binh. Lay Chua xin cuu con cua con, xin thuong xot chung con. Amen


con gai cua me
06 Jan 2012

lay me xin me ban cho con gai con tim duoc nguoi chong tot bung va co viec lam on dinh vi con gai con vung ve lam chang biet lam gi ca xin me giup do con gai con amen


con gai cua me
06 Jan 2012

lay me xin me ban binh an cho gd con xin me giup suc cho con trai con haon thanh cong viec mot cach tot dep amen06 Jan 2012

Lay Chua va Me xin giup cho ngay homn nay con se kiem dduoc bs ObY tot dde Theo gioi suc khoe of con va baby cua con trong tuong lai. Xin cho baby cua con khoe vui ve va binh an lon Len trong con moi ngay .amen


Pham Duc Hop
06 Jan 2012

Cau cho Linh Hon Maria som duoc len nuoc Thien Dang


NGUYEN TAN HIEU
06 Jan 2012

CHUC TUNG CHUA GIESU LA CHUA TE MUON LOAI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA KITO,THANH DANH DUC ME MARIA,THANH DANH CHA GIUSE.XIN THUONG XOT TOI LOI GIA DINH CHUNG CON,CHUNG CON TIN THAC LINH HON,VA XAC CUNG MOI SU TRONG NGOAI CHUNG CON.XIN BA DANG BAN PHUC LANH,NIEM AN VUI,NIEM HY VONG,NIEM TIN CAY CHO GIA DINH CHUNG CON.XIN THUONG XOT LINH HON MARIA ANGEL NGUYEN THUY VAN DAI,MARIA NGUYEN THI XUYEN.XIN THUONG XOT CAC LINH HON TRONG CHON LUYEN HINH.XIN HOAN CAI CAC LINH HON TOI LOI.XIN BAN ON CHO CHUNG CON CHO MUON DUOC NHA.CHUNG CON CAU XIN CAC ON THEO THANH Y CHUA,NHU ME MARIA,THANH CA GIUSE KHAN CAU CHUO CHUNG CON.AMEN


giuse nguyen van thien.
06 Jan 2012

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con cho chua xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua ban cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua ban cho cac linh hon som duoc len thien dang. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua ban cho cac linh hon som duoc len thien dang.


VU THI KIM NGON, CHICAGO
06 Jan 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


phero tuan
06 Jan 2012

lay chua con, lay thien chua cua con. xin thuong xot con. xin ban cho vo chong con hoa thuan yeu thuong nhau. xin ban cho vo con som tro lai cung chua. amen06 Jan 2012

LAY CHUA, CON XIN CHUC TUNG, THO LAY, CAM TA CHUA, NHUNG ON LANH CHUA BAN CHO CON VA GIA DINH CON. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. CHUA OI, SAO LONG CON BUON QUA, CHUA BIET RO MOI SU, CHUA BIET CON NHUNG GI TRUOC KHI CON XIN CHUA. LAY CHUA, XIN BAN THANH THAN SOI SANG CHO CON, XIN CHO BIET DUOC DIEU GI CON NEN LAM, XIN CHO CON SIENG NANG LUON HOC HOI LOI CHUA, XIN MO LONG TRI CON DE CON DON NHAN LOI CHUA NHU MOT CUA AN NUOI SONG CON. LAY CHUA, XIN CHUA BAN BINH AN SUC KHOE, CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. LAY CHUA, XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, CAC THANH TREN TROI, CHA PHANXICO TRUONG BUU DIEP. AMEN.06 Jan 2012

Lay Chua xin thuong xot chung con06 Jan 2012

Lay Chua xin thuong xot chung con


Maria TT
06 Jan 2012

Lạy Chúa! con vừa bị người ta lừa đảo, tuy là số tiền không lớn nhưng nó lại là rất lớn và có ý nghĩa đối với con, vì tết này con phải dành giụm chút ít để đưa cho Mẹ và còn nhiều dự định tốt đẹp khác nữa. Xin cho con lấy lại được số tiền ấy. Con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Con tin tưởng Người sẽ nhận lời con cầu nguyện. Amen!


GIUSE Nguyễn Hữu Liêm
06 Jan 2012

Kính Lạy Chúa Ba Ngôi Cực Thánh. Con GIUSE. Khấn nguyện Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin an bài mọi sự từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhở vào ơn CHÚA định đoạt. Con đang rối quá06 Jan 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh con nhieu suc khoe va moi su binh an trong tay Chua. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap, nang dong, tu tin va thi tot ky thi sap toi.


Giuse Hóa
06 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
06 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
06 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen06 Jan 2012

Lay chua Gs tu bi con cay men xin thuong xot con theo long tu bi cua Chua,Nguoi oi hay den nguoi den mau di, vi con chong ngong ngai den vieng tham con noi vuc tham, xin Chua nghe tieng con keu cau Amen06 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ06 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ06 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ


Trang Vu
06 Jan 2012

Ngay thu 65! Lay Chua, Me Maria va Thanh Giuse cau xin hay giup con vuot qua duoc giai doan kho khan nay. Con bay gio cam giac rat so hai con nguoi, that kinh tom ve nhung toi loi ma chung con gay ra. Ho doi xu voi nhau that doc ac, gian xao lan ghanh ghet thu han... Chua oi xin Nguoi hay tha thu cho toi loi chung con gay ra, vi ho khong biet viec minh lam. Xin Nguoi hay soi sang cho ho tinh tam de an nan thong hoi xin Chua tha loi. Con cung vay Chua oi, nhieu luc buc tuc qua nen doi luc con cung co nhung loi lam khong phai. Xin Nguoi hay tha thu cho con biet nhan ra toi loi va an nan sam hoi. Xin hay giup con tro thanh nguoi con tot cua Chua, con dang lam vao canh rat chan nan va buon phien so hai, tat ca duong nhu mat phuong huong. Xin hay soi sang cho con thay duoc con duong cua Chua, hay giup con thanh cong trong cong viec de co the giup do duoc gia dinh va nhung nguoi ngheo kho hon con. Neu co mot ngay con tro nen kha gia va thanh dat con xin hua se biet chia se giup do nhung nguoi kho khan hon con. Xin Chua nhan loi nguyen cua con. Amen.


Maria Ly Nguyen
06 Jan 2012

chung con xin muon van Ta on Chua Me da ban cho con va gia dinh muon van Hong An trong suot nhung nam thang qua . Con xin Ta on su quan phong cua Chua cho gia dinh con va ban than con va cac con cua con trong tung moi phut giay trong cuoc doi .Con xin cam on su cau bau cua Duc Me va Thanh Ca Giuse cho chung con trong moi viectrong suot nam qua va trong suot cuoc doi .LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA .AMEN06 Jan 2012

chung con xin muon van Ta on Chua Me da ban cho con va gia dinh muon van Hong An trong suot nhung nam thang qua . Con xin Ta on su quan phong cua Chua cho gia dinh con va ban than con va cac con cua con trong tung moi phut giay trong cuoc doi .Con xin cam on su cau bau cua Duc Me va Thanh Ca Giuse cho chung con trong moi viectrong suot nam qua va trong suot cuoc doi .LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA .AMEN06 Jan 2012

chung con xin muon van Ta on Chua Me da ban cho con va gia dinh muon van Hong An trong suot nhung nam thang qua . Con xin Ta on su quan phong cua Chua cho gia dinh con va ban than con va cac con cua con trong tung moi phut giay trong cuoc doi .Con xin cam on su cau bau cua Duc Me va Thanh Ca Giuse cho chung con trong moi viectrong suot nam qua va trong suot cuoc doi .LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA .AMEN06 Jan 2012

Cho chung con on xin muon van Ta on Chua Me da ban cho con va gia dinh muon van Hong An trong suot nhung nam thang qua . Con xin Ta on su quan phong cua Chua cho gia dinh con va ban than con va cac con cua con trong tung moi phut giay trong cuoc doi .Con xin cam on su cau bau cua Duc Me va Thanh Ca Giuse cho chung con trong moi viectrong suot nam qua va trong suot cuoc doi .LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA .AMEN


MARIA NGUYEN THI DUNG
06 Jan 2012

lay chua xin chua ban cho dua tre ma chua vua moi goi ra khoi doi nay de ve voi chua ,xin chua cho duoc ve hung phuc thien dang doi doi .lay thien chua ba ngoi cuc thanh xin giu gin gia dinh con ban cho gia dinh con luon duoc manh khoe ,biet yeu thuong hoa thuan va biet chay den cung chua xin mo long soi sang cho chong con biet tho phuong thien chua va tin tuong vao noi chua doi doi,xin ban cho con cai cua con luon khoe manh cang then tuoi cang them ngoan ngoan ,cham ngoan hoc gioi,xin ban cho con biet chui dung va hi sinh de tro tranh nguoi me nguoi vo tot trong gia dinh AMEN


Maria Ly Nguyen
06 Jan 2012

Nguyen xin Me Maria ,Thanh Ca Giusecau bau cung Chua cho Anh Nghia Chong chi Thanh ngay mai giai phau duoc binh an, con xin dang len Chua nhung nguoi binh trong giao xu con ,dac biet la anh Nghia ,chi Hau va chi Thong cung nhung nguoi binh trong gia dinh con la chi con Nguyen thi Chut , nguyen thi Quythuy trinh va em con la Nguyen Huu Quyet.Cau xin Long Thuong Xot bao la hai ha cua Chua Thuong xot chung con va toan the gioi . AMEN


Tina
06 Jan 2012

Cau xin Chua cuu giup cho con cua con duoc som lanh binh va khong lam nhung dieu dai dot nguy hiem den ban than. Xin Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse thuong xot nham loi con cau xin. Amen


người con bé nhỏ....
06 Jan 2012

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa...Amen!


phêrô hiển
06 Jan 2012

xin Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình phục sức khoẻ. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Nguyen
06 Jan 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(3 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


Jeremy Nguyen
06 Jan 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


pham thanh tung
06 Jan 2012

Xin ban cho Ba con va em gai con dduoc moi su binh an trong chuyen ddi chua benh...Neu ddep y Chua...xin ban cho em gai con som dduoc lanh benh...Con xin cam ta on Chua va Me Maria cung Thanh Ca Giuse..Amen


người con bé nhỏ....
06 Jan 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
06 Jan 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
06 Jan 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
06 Jan 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
06 Jan 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
06 Jan 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
06 Jan 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp...Amen..


người con bé nhỏ....
06 Jan 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!05 Jan 2012

lay chua xin chua ban cho dua tre ma chua vua moi goi ra khoi doi nay de ve voi chua ,xin chua cho duoc ve hung phuc thien dang doi doi .lay thien chua ba ngoi cuc thanh xin giu gin gia dinh con ban cho gia dinh con luon duoc manh khoe ,biet yeu thuong hoa thuan va biet chay den cung chua xin mo long soi sang cho chong con biet tho phuong thien chua va tin tuong vao noi chua doi doi,xin ban cho con cai cua con luon khoe manh cang then tuoi cang them ngoan ngoan ,cham ngoan hoc gioi,xin ban cho con biet chui dung va hi sinh de tro tranh nguoi me nguoi vo tot trong gia dinh AMEN


thomas
05 Jan 2012

Con xin Chua ban cho con trai con biet vang loi va nghe loi de hoc som ra truong. tim duoc viec lam tot hop voi kha nang.Con xin Chua ban cho gd con duoc bang an trong nam moi nay05 Jan 2012

lay chu'a xin cho con biet tha tha thu' biet ti'n tha'c va'o chu'a moi ho'an canh chu'a goi den xin cho con su bi''nh an trong tam hon xin chua nhan loi con khan nguyen cho cong an viec la'm cua chu'ng con duoc moi su tot dep cho con ca'i cua chung con ngoan xin me chuyen loi cau bau cung chu'a amen


Xin Chua nhan loi con cau xin ...
05 Jan 2012

Xin Long thuong Xot Chua cuu cac linh hon Ong Ba , anh , chi , em ban huu con. Cac linh hon mo coi. Nhung linh hon o trong nha cua con ,dang pha con va nhung nguoi muon nha cua con som duoc ve voi Chua. Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .


Xin Me cho con loi khuyen ..
05 Jan 2012

Me oi co nguoi hoi mua xe cua con , nha thi khong co dan ong, cac con thi con nho ...con khong biet phai lam sao . Xin Me cho nguoi ta neu that long muon mua thi goi cho con va khong gay kho khan cho con.Xin Me cho con ban xe duoc cao gia, nhanh chong, vui ve va binh an trong tay Me. Xin Me nhan loi con cau xin .Amen.


Xin Me cho con loi khuyen ..
05 Jan 2012

Me oi co nguoi hoi mua xe cua con , nha thi khong co dan ong, cac con thi con nho ...con khong biet phai lam sao . Xin Me cho nguoi ta neu that long muon mua thi goi cho con va khong gay kho khan cho con.Xin Me cho con ban xe duoc cao gia, nhanh chong, vui ve va binh an trong tay Me. Xin Me nhan loi con cau xin .Amen.


Jennifer
05 Jan 2012

Lay Chua , lay Me Maria nhan ai xin giup cho con mai ddi bac sy dduoc tot ddep, con hy vong se kiem duoc ng bs OB tot dde giup con va baby cua con sau nay . Con cung Xin Chua va Me ban cho baby cua con , vui khoe va lon' len trong con moi ngay. Xin Chua va Me ban cho hai me con dduoc khoe va binh an trong Chua moi ngay. Amen Con Xin ta on Chua va Me Dda thuong Lang nghe loi con van Xin.


Me oi cuu con...
05 Jan 2012

Me oi cuoc doi nhieu song gio qua, con that su khong biet dau la huong di cua minh va lam sao de lo cho cac con nua.. Xin Me linh huong con cach giai quyet tot dep va binh an nhat cho con nhe Me , moi khi con gap kho khan xin Me cho nguoi den giup con ..buon , con buon qua Me oi !!!!!!! Xin Me cho con duoc thanh than tam hon , khon ngoan, hieu biet,va duoc moi nguoi yeu men. Con cam on Me . Xin Me thuong nhan loi con cau xin .Amen.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐỰỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1915/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐỰỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1915/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐỰỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1915/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐỰỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1915/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐỰỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1915/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐỰỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1915/0105.


Tina
05 Jan 2012

Cau xin Chua cuu giup cho con cua con duoc som lanh binh va khong lam nhung dieu dai dot nguy hiem den ban than. Xin Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse thuong xot nham loi con cau xin. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


CUONG THUY
05 Jan 2012

lay me MARIA xin me soi sang gia dinh con.gia dinh con cay trong noi me.AMEN05 Jan 2012

lay me MARIA xin me soi sang gia dinh con.gia dinh con cay trong noi me.AMEN05 Jan 2012

lay me MARIA xin me soi sang gia dinh con.gia dinh con cay trong noi me.AMEN


duc tin hen kem
05 Jan 2012

Lay Chua Thanh Than xin ban cho con on thong minh, hieu biet va suc manh than khi cua Ngai, giup con biet lua chon, tim kim nguoi ban doi phu hop, thuong yeu.


MARIA NGOC ANH
05 Jan 2012

Lay Thien Chua la Cha con, va Me Maria la me con va thanh ca Giuse! Xin Me Maria va Cha thanh Giuse chuyen cau len cung Chua! Neu dep long Chua xin ban cho con som gap duoc nguoi ban tram nam dep y Chua va nguoi ban tram nam cua con biet noi guong cha thanh Giuse de tro thanh nguoi chong tot, nguoi cha guong mau trong gia dinh. Anh biet yeu thuong con, dem lai hanh phuc cho con va tinh yeu cua chung con duoc hai ben gia dinh don nhan va chuc phuc. Va neu dep long Cha xin Cha chuc lanh cho cong an viec lam cua con duoc may man va bang an, buon may ban dat va tranh duoc cac doan thanh tra cho toi ngay con ket hon, con khao khat uoc mong ngay con ket hon chinh la ngay con tra mat bang. Con biet nhung dieu con ao uoc la rat kho. Nhung con tin tuong vao quyen nang cua Cha, vi k co dieu gi ma Cha k lam duoc. Xin cho con giu vung duc tin do. Con tin rang Cha va Me luon yeu thuong con va mong muon con duoc hanh phuc. Nhung van de la thoi gian. Vi chi Cha va Me moi duoc luc nao la tot nhat cho con ma thoi. Xin Cha chuc lanh cho gia dinh con duoc khoe manh, bang an va hanh phuc. Con tin thac vao Cha! Amen!


MARIA NGOC ANH
05 Jan 2012

Lay Thien Chua la Cha con va Me Maria la Me con! Xin thuong den con, nguoi con toi loi va yeu duoi cua Cha va Me. Xin giup do con! Xin ban cho con mot duc tin manh me, su khon ngoan thanh thien de lam nhung dieu ma Cha va Me muon noi con. Xin cho con can dam de con chien thang duoc voi ba thu MA QUY, THE GIAN, XAC THIT va cho con duoc su binh an trong tam hon de con song la song cho Cha va chet la chet cho Cha. Vi chi co nguoi chien thang moi dang duoc huong vinh quang nuoc Thien Chua. Nhung noi thi de nhung hanh dong thi kho biet bao. Neu khong co Cha va Me giup suc cho con, mot minh suc con con k the. Xin Cha va Me thuong cuu giup con. Con tin thac vao Cha. Amen! Nguoi con toi loi!05 Jan 2012

lay chua ,xin cho chung con 2 bua com, xin cho cac con con lo hoc hanh va manh khoe,xin chua nham loi chung con ,amen


Maria + Matino
05 Jan 2012

Chúa ơi hôm nay là ngày chồng con đi phỏng vấn xin giúp chồng con gặp may mắn trong công việc Xin Chúa bán cho gia đình chúng con luôn mạnh khỏe bình an


MARTIN THANH BINH
05 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xi n giup cho nha cua con duoc mau chong xay xong truoc tet


MARTIN THANH BINH
05 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xi n giup cho nha cua con duoc mau chong xay xong truoc tet


MARTIN THANH BINH
05 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xi n giup cho nha cua con duoc mau chong xay xong truoc tet


Tin Tuong noi Dang Thieng Lieng
05 Jan 2012

Con cau xin Duc Me Maria, xin Duc Me phu ho cho con duoc lanh benh.


Tin Tuong noi Dang Thieng Lieng
05 Jan 2012

Con cau xin Duc Me Maria, xin Duc Me phu ho cho con duoc lanh benh.


Tin Tuong noi Dang Thieng Lieng
05 Jan 2012

Con cau xin Duc Me Maria, xin Duc Me phu ho cho con duoc lanh benh.


Tin Tuong noi Dang Thieng Lieng
05 Jan 2012

Con cau xin Duc Me Maria, xin Duc Me phu ho cho con duoc lanh benh


Tin Tuong noi Dang Thieng Lieng
05 Jan 2012

Con cau xin Duc Me Maria, xin Duc Me phu ho cho con duoc lanh benh nua.


Tin Tuong noi Dang Thieng Lieng
05 Jan 2012

Con cau xin Duc Me Maria, xin Duc Me phu ho cho con duoc lanh benh nua.


Tin Tuong noi Dang Thieng Lieng
05 Jan 2012

Con cau xin Duc Me Maria, xin Duc Me phu ho cho con duoc lanh benh nua.


Maria Trâm
05 Jan 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho con sống đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa chữa lành và xoa dịu những đau đớn cho chị Loan, anh Linh và cô Hà. Xin Chúa xót thương các chị em bầu khấn chúng con, nhất là các chị đang gặp khó khăn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.05 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ , Hồng Y PHANXICOSAVIÊ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


mot nguoi xin
05 Jan 2012

LAY THANH TAM CHUA GIESU LA DANG GIAU LONG THUONG XOT, XIN THUONG XOT CHUNG CON VA TOAN THE GIOI.


mot nguoi xin
05 Jan 2012

LAY CHUA GIESU GIAU LONG THUONG XOT, ME HCG XIN THUONG GIUP CON VUOT DUOC QUA THU THACH HIEN TAI. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


mot nguoi xin
05 Jan 2012

LAY CHUA GIESU GIAU LONG THUONG XOT, ME HCG XIN THUONG GIUP CON VUOT DUOC QUA THU THACH HIEN TAI. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


Maria Vu Huyen
05 Jan 2012

LAY CHUA GIESU, QUA LOI CHUYEN CAU CUA ME VA CAC THANH XIN BAN ON BINH AN HON/XAC VA BEN VUNG CHO ON GOI LM TU SI NAM NU. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


Maria Vu Huyen
05 Jan 2012

LAY CHUA GIESU, QUA LOI CHUYEN CAU CUA ME VA CAC THANH XIN BAN ON BINH AN HON/XAC VA BEN VUNG CHO ON GOI LM TU SI NAM NU. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


mot nguoi xin
05 Jan 2012

LAY CHUA GIESU, CON XIN TIN THAC NOI NGAI. XIN CHO CON ON BINH AN NHU Y. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


mot nguoi xin
05 Jan 2012

LAY CHUA GIESU, CON XIN TIN THAC NOI NGAI. XIN CHO CON ON BINH AN NHU Y. CHUNG CON CAU XIN CHUA.


mot nguoi xin
05 Jan 2012

LAY CHUA GIESU, CON XIN TIN THAC NOI NGAI. XIN CHO CON ON BINH AN NHU Y. CHUNG CON CAU XIN CHUA.05 Jan 2012


Dua coi toi loi
05 Jan 2012

Lay Chua Giesu, xin ban cho giay to cua con duoc hoan tat tot dep va ban on chuc phuc cho TY cua con. Xin ban cho con som co tin tuc ve giay go va nguoi ban. Con cau xin Chua.


Tina
05 Jan 2012

Cau xin Chua cuu giup cho con cua con duoc som lanh binh va khong lam nhung dieu dai dot nguy hiem den ban than. Xin Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse thuong xot nham loi con cau xin. Amen


Hien tran va Chong
05 Jan 2012

Con lay me Maria va thanh ca guise chut lat nua day la me con se di phong van o dai Su Quan my.con xin me va thanh guise giup cho me con phong van duoc suong se va Ho va cap visa cho me con wa day Tham con va con trai con.xin chia thanh than thanh Hoa Nguoi phong van me con Ho se tin va chap nhan cho me con di.Ngan lan cam ta con xin dang Len chua me va thanh guise xin hay Thuong va chap nhan loi con khan cau.amen


Maria Huong Nguyen
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: sớm nhận được thư của ngân hàng để con nộp lại cho văn phòng HOUSING và nếu mọi việc hoàn tất thì họ sẽ tiến hành lập thủ tục cho con để nhận nhà sau 30 ngày hoặc ít hơn nếu có nhà trống. con cầu xin Chúa thúc dục người quản lý làm thủ tục cho con nhận nhà trong thời gian sớm nhất nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.


Maria Huong Nguyen
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: sớm nhận được thư của ngân hàng để con nộp lại cho văn phòng HOUSING và nếu mọi việc hoàn tất thì họ sẽ tiến hành lập thủ tục cho con để nhận nhà sau 30 ngày hoặc ít hơn nếu có nhà trống. con cầu xin Chúa thúc dục người quản lý làm thủ tục cho con nhận nhà trong thời gian sớm nhất nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.


Maria Huong Nguyen
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: sớm nhận được thư của ngân hàng để con nộp lại cho văn phòng HOUSING và nếu mọi việc hoàn tất thì họ sẽ tiến hành lập thủ tục cho con để nhận nhà sau 30 ngày hoặc ít hơn nếu có nhà trống. con cầu xin Chúa thúc dục người quản lý làm thủ tục cho con nhận nhà trong thời gian sớm nhất nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.


m
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con được ơn: sớm nhận được thư của ngân hàng để con nộp lại cho văn phòng HOUSING và nếu mọi việc hoàn tất thì họ sẽ tiến hành lập thủ tục cho con để nhận nhà sau 30 ngày hoặc ít hơn nếu có nhà trống. con cầu xin Chúa thúc dục người quản lý làm thủ tục cho con nhận nhà trong thời gian sớm nhất nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNGN CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP,XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY ̉THÁNH CẢ GIUSE QUAN THÀY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1330/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNGN CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP,XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY ̉THÁNH CẢ GIUSE QUAN THÀY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1330/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNGN CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP,XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY ̉THÁNH CẢ GIUSE QUAN THÀY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1330/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNGN CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP,XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY ̉THÁNH CẢ GIUSE QUAN THÀY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1330/0105.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNGN CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP,XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY ̉THÁNH CẢ GIUSE QUAN THÀY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1330/0105.


Mot nguoi xin.
05 Jan 2012

Lay Chua, tat ca deu la hong an, on phan hon, on phan xac. Xin Chua luon luon hien dien trong doi song cua chung con va cho chung con luon luon biet song thuc thi trong Thanh Y Ngai. Xin ban on tha thu va binh an cho moi ca nhan chung con va hoa binh cho toan the gioi. Chung con cau xin Chua.


dua con toi loi
05 Jan 2012

Lay Chua, xin ban on binh an cho moi ca nhan chung con va hoa binh cho the gioi. Lay Chua Giesu, Chua den de xoa toi tran gian xin ban on tha thu cho chung con va thuong doai nhin den tat can nhung y nguyen va khan xin cua chung con. Amen.


dua con toi loi
05 Jan 2012

Lay Chua Giesu, qua loi chuyen cau cua Duc Me va Thanh Ca Giuse xin ban cho 2 con luon can dam vuot qua nhung kho khan thu thach. Lay Chua Giesu xin cho chung con cung vac Thap Gia voi Ngai. Chung con cau xin Chua.


Dua con toi loi
05 Jan 2012

Chua oi, xin chuc phuc cho tinh yeu cua 2 con. Xin cho tinh yeu cua hai con luon luon duoc su che cho va bao boc boi Chua, Me va Cac Thanh. Xin cho 2 con som duoc on Chua se duyen. Chung con cau xin Chua.05 Jan 2012

06 Jan 2012 Maria L. T. Lieu Con xi khan Duc Me Maria, Thanh Giuse and Chua Giesu, xin ban cho con duoc khoe manh tinh than cung nhu the xac de con duoc tiep tuc lo cho me cua con trong luc nay. Va xin Chua ban su binh an cho hai con cua con tranh khoi su du. Xin ban on cho Ramos duoc khoe manh va cong viec duoc chac chan. Con Xin cam on Chua, me Maria va thanh Giuse. Amen.


Huyen & Dai
05 Jan 2012

Lay Chua Giesu, con xin tin thac noi Ngai. Xin ban cho con on tha thu va binh an. Chua oi, xin cho con on soi sang va song trong thanh y cua Ngai. Xin Me va cac Thanh cau bau cung Chua cho con va ban duoc on thuan hoa va tin tuong noi nhau. Con cau xin Chua.


teresa kim hang
05 Jan 2012

Lay Me Maria , chung con nguyen chay den cung NGuoi, xin Nguoi cung Thanh Ca hiep dang loi cau cua chung con len cung CHua, Xin Chua thuong ban binh an cho chung con, xin cuu giup cho Cau cua con va chung con duoc ve duong ngay neo chinh. Chua oi, xin hay cho chung con them co hoi, xin diu dat chung con tren con duong di ve toi nhanh Thanh Chua. Amen


Maria Vu Huyen
05 Jan 2012

Lay Chua, xin ban cho con duoc on binh an hon/xac va luon luon giu vung Duc Tin. Chua oi, xin Ngai ban cho con som vui va hoa thuan voi nguoi ban cua con. Xin cho chung con luon luon biet tin tuong nhau va song lam chung cho Chua tron doi chung con.


Maria Thanh
05 Jan 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua chua lanh binh cho Chi con cung cac chau va nhung nguoi dang dau om, xin cho moi nguoi biet song duc tin va giup do nhau, xin cho anh chi em biet hoa thuan va thuong yeu nhau.Amen


Tina
05 Jan 2012

Cau xin Chua cuu giup cho con cua con duoc som lanh binh va tai qua nan khoi. Xin Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse thuong xot nham loi con cau xin. Amen05 Jan 2012

cho con dat duoc dieu con dang cau nguyen cung voi duc me chua va thanh joseph. amen05 Jan 2012

cho con dat duoc dieu con dang cau nguyen cung voi duc me chua va thanh joseph. amen


NJ
05 Jan 2012

Xin Me cho con het dau nua nguoi ben trai, dac biet la co , vai va canh tay trai het te nhuc , va run .Xin Me cho con minh man , sang suot va binh an trong tam hon .Xin cho cac con luon vui ve , khoe manh , hoc gioi va di hoc moi ngay duoc binh an . Xin Me nhan loi con nhe Me . Con cam on Me .


Ann Do
05 Jan 2012

Me oi xin Me cho tenants cua con co viec lam on dinh , cuoc song vui ve ,va tenants moi thang tra tien rent dung ngay , khong an hiep con va khong pha nha cua con. Xin Me thuong den cac linh hon cua ong ,ba , anh , chi em ban huu con , cung nhu cac linh hon mo coi va cac linh hon o trong nha cua con , dang pha con va tenants cua con som duoc ve voi Chua. Xin Me nhan loi con cau xin .Amen.


maria th.
05 Jan 2012

Xin ban cho gd con va gia quyen con luon duoc bang an khoe manh ,xin cho viec lam cua gd con luon duoc gap nhieu may lanh ,xin ban cho gd thanh va gd tuyet som duoc on dinh som tim duoc viec lam .xin gin giu va dong hanh voi chung con ,xin cho tat ca gd luon duoc tren thuon duoi hoa con cai cham lo hoc hanh den noi chon,cham chi tim kiem duoc viec lam con chau biet vang loi nguoi tren ,xin ban cho con duoc nhu y xin .con xin cam ta Chua duc trinh nu maria va thanh ca giuse cac thanh xin cau bau cung Thien Chua.amen05 Jan 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an, cho den ngay chao doi amen xin ban cho con ket qua thu nghiem mau duong duoc binh thuong tot dep cho den ngay sinh em be amen xin ban cho vo chong con moi su bang an, song dep thanh y chua, yeu thuong nhau, hon an xac manh, cong viec on dinh amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen xin chua nham loi chung con cau xin amen


Minh Le
05 Jan 2012

Lay Chua xin Chua giup con lam duoc ist va vo con ve my voi con. Xin cho con vuot qua duoc kho khan trong cong an viec lam05 Jan 2012

Xin phu ho cho con som duoc lanh benh, va xin ban cho vo chong con som duoc co con. Chung con cau xin Chua.


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Xin Chua nhan loi con cau xin...
05 Jan 2012

Lay Chua Xin Long Thuong Xot Chua gin giu gia dinh con khoi moi su du, khoi tay ma qui va luon khoe manh , binh an trong tay Chua. Xin Chua cho giay to , nha , xe khong bi mat hay pha phach. Xin cho cac con ngoan , hoc gioi, biet thuong yeu , nhuong nhin giup voi nhau , nghe loi con va nen nguoi. Xin cho con on khon ngoan , hieu biet de con du suc lo cho cac con khon lon. Xin Chua linh huong cho con biet cach nao tot nhat de giu lai nha cho cac con , ma khong lon xon giay to phap luat ve sau. Con nhuc dau va met moi qua Chua oi .Xin Chua cuu con . Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .Amen.


con gai cua me
05 Jan 2012

con cau xin me them suc cho con trai con co suc khoe de lam lich cho du so luong de giao cho xep dung ngay con xin me giup con trai con khoi khong kip vi sap toi ngay phai giao hang roi xin me hay cong tac voi con ,con vi co me lam thi khong con so gi ca amen


con gai cua me
05 Jan 2012

layxin chua va me ban cho gd con mot dem bang an va ban cho chau con di duong bang an amen


mot nguoi xin
05 Jan 2012

Lay Chua, con gap nhieu su tro ngai , kho khan trong cong an viec lam cua con . Con met moi va so hai lam. Con cau xin su cho che va phu ho cach rieng cua Ngai va Me Maria. Xin phu ho cho con.


mot nguoi xin
05 Jan 2012

Lay Chua, con gap nhieu su tro ngai , kho khan trong cong an viec lam cua con . Con met moi va so hai lam. Con cau xin su cho che va phu ho cach rieng cua Ngai va Me Maria. Xin phu ho cho con.05 Jan 2012

Lay Chua con cam on Chua cho con mot ngay qua binh an.Xin Chua thanh hoa gin giu gd con ,con cai con ,anh em con,cha me con theo thanh y cua ngai.Con chuc tung Chua muon doi.


HTT
05 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria , Thanh Ca Giuse va cac Thanh hay cho tam hon con duoc thanh than, binh an va vui ve. Cau xin Me hay dan dat con vuot qua nhung kho khan truoc mat. Cau cho nhung uoc mo con tro thanh su that. Amen


Agata
05 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin hay gin giu va bao boc gia dinh con va nhung nguoi than cua con trong tinh thuong yeu cua cac Ngai. Cau xin cho ho duoc binh an , manh khoe , vui ve va may man . Cau cho con gai cua con duoc vui ve, thong minh va ngoan ngoan. Cau xin cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuc Truong sinh. Amen


Anna Tran
05 Jan 2012

Kinh lay Chua toan nang , lay Me Hang Cuu Giup, lay Cac Thanh , xin thuong xot cuu giup chung con qua moi kho khan hien nay, xin tha thu moi toi loi chung con , xin cau cho chung con , xin nham loi chung con keu van , xin thuong xot Chua oi,amen.


Nguyen
05 Jan 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(3 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


phêrô hiển
05 Jan 2012

xin Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình phục sức khoẻ. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
05 Jan 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


pham thanh tung
05 Jan 2012

Xin ban cho Ba con va em gai con dduoc moi su binh an trong chuyen ddi chua benh...Neu ddep y Chua...xin ban cho em gai con som dduoc lanh benh...Con xin cam ta on Chua va Me Maria cung Thanh Ca Giuse..Amen


người con bé nhỏ....
05 Jan 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


Theresa Hoai Huong
05 Jan 2012

Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin Người cầu bầu cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa luôn xót thương gia đình chúng con. Xin Chúa giúp gia đình chúng con vượt qua mọi khó khăn mà gia đình con đang gặp phải, xin hãy hướng dẫn con nên làm gì. Xin Chúa Thánh Thần luôn ngự trị và đồng hành cùng con, soi đường dẫn lối cho con đi. Xin cho năm mới này mọi sự được tốt đẹp, những việc gia đình con đang làm và định làm được như ý. Xin cho mỗi người chúng con biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn. Siêng năng đọc kinh và cầu nguyện, sống đẹp lòng Chúa hơn. Con xin bà Thánh Theresa là Thánh quan thầy của con xin Người cầu bầu cùng Chúa giúp con vượt qua. Xin nhận lời con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.


quynh lien pham
05 Jan 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
05 Jan 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
05 Jan 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
05 Jan 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
05 Jan 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
05 Jan 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp...Amen..


người con bé nhỏ....
05 Jan 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Theresa HN
05 Jan 2012

Lậy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu con xin cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho gia đình chúng con. Nay con nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cầu khẩn cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa tiếp tục xót thương gia đình chúng con. Con tội lỗi lắm Chúa ơi! Con đã làm mất lòng Chúa và làm Trái Tim Chúa chảy máu, con giờ đây ăn năn hối hận thật nhiều, con ghét bản thân mình quá đi thôi. Chúa ơi! Con nguyện xin Người tha thứ và chỉ đường dẫn lối cho con, xin giúp con vượt qua được cơn gian nan khốn khó. Gia đình con thiếu thốn nợ nần rất nhiều, hàng tháng không đủ tiền để đóng lời, vì muốn chia sẻ gánh nặng với nhà con nên con đã vay tiền và cho vay lại. Con lo sợ lắm vừa sợ tội, vừa sợ bị mất, nhưng rồi cuối cùng con vẫn làm và tự nhủ, khi đã hết nợ con không bao giờ dám làm công việc đó nữa đâu, con sẽ cố gắng làm việc bác ái để chuộc lại lỗi lầm của mình. Chúa sẽ tha thứ và gìn giữ con, không để con đi đến bước đường cùng. Nhưng con không nhận ra rằng mình đang làm tổn thương Chúa, đi sai đường mà Chúa đã dậy. Số tiền con cho vay chưa được bao lâu nay đã mất gần hết. Chúa ơi! Nếu được quay lại thời gian thì con ngàn lần không dám làm công việc đó nữa, con thật sự ăn năn thống hối. Con xin Chúa thứ tha và đón nhận đứa con tội lỗi này, xin giúp con vượt qua, xin chỉ cho con biết phải làm gì, đừng để một lần nữa con lại sai đường lạc lối. Con giờ đây lo sợ, sợ hãi, khủng hoảng đến tột cùng, hàng tháng không đủ tiền để đóng lời, cuộc sống gia đình phải vay mượn, nợ lại càng chồng thêm nợ, con không biết những ngày tháng kế tiếp sẽ ra sao. Con nguyện xin Thiên Chúa Trái Tim Người luôn khoan dung và độ lượng xin cứu con thoát khỏi cơn khốn khó này, đừng để những điều gì đáng tiếc xảy ra. Xin cho anh chị và cháu con có trách nhiệm cùng với con để lo liệu, đừng để anh chị con chối bỏ quay lưng với con. Vì con đã đưa tiền cho cháu con, thật đau lòng khi nghe những lời nói chối bỏ trách nhiệm, lời nói mà con không ngờ đó lại là máu mủ ruột thịt của mình. Xin Chúa thương tác động lòng anh chị và cháu con, cùng con, giúp con, chu toàn tiền lời hàng tháng. Con chết mất Chúa ơi! Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người, xin Chúa nhận lời con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.


Tina
05 Jan 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con duoc mau lanh binh va tai qua nan khoi. Xin Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse thuong xot nham loi con cau xin. Amen


phero tuan
05 Jan 2012

lay chua, xin chua ban su binh an xuong cho gia dinh con. xin chua lanh tinh yeu vo chong con. amen05 Jan 2012

Lay Thanh Ca Giuse xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi . Xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som giai quyet minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .05 Jan 2012

Lay Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .05 Jan 2012

Xin cho con cai chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Moi thanh vien trong gia dinh biet chia se yeu thuong va song chung thuy voi nhau , vuot qua moi kho khan trong cuoc song .Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho va bao ho Em Be , Me luon manh khoe va duoc moi su bang an .


Teresa Thi
05 Jan 2012

Lay Thanh ca Giuse xin chuyen loi cau len Thien Chua, dang giau long thuong xot, xin Ngai giup suc cho con trong viec co du cac dieu kien de di ra nuoc ngoai sinh song.


Teresa
05 Jan 2012

Xin duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca GiuSe chuyen cau len Thien Chua ban cho con biet nhan biet Thien Chua la Vua vu tru, xin Ngai mo con Mat tam hon, cung co duc tin cho con . Xin ngai cung dong hanh va chuc phuc cho moi viec con dang lam va cac du dinh cua con trong cuoc song.


daminh-hl
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con lam viec duoc good job boss con biet duoc con lam viec gioi.Amen


daminh-HL
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con som ngay co baby di, xin cho vo chong con dang la coi di mua tien xin cho vo chong con gap duoc su may man mua duoc tiem dong khach lam an len. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
05 Jan 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con hong an va moi su binh an. Chua lai giup cho con co duoc viec lam, sau bao thang doi cho. Kinh xin Chua va Duc Me hay giup cho con moi su duoc tot dep cho viec lam cua con trong nam moi nay. Cho con duoc khon ngoan de hoan thanh cong viec cua con. Gia dinh chung con rat can viec lam cua con, de co bao hiem suc khoe, Chua oi. Con chi xin ray hang ngay dung du cho gia dinh con. Con cui xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
05 Jan 2012

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho gia dinh con trong nam vua qua. Trong nam moi nay, xin Chua ban cho vo con binh an va on khon ngoan de vo con co the chu toan cong viec, xin giup cho vo con that sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi vo con dang o trong hoan canh that khon kho, xin cho vo con duoc het benh dau tim, nhuc dau va tram cam. Lay Chua Jesu xin hay giup vo con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
05 Jan 2012

Lay Chua la Cha cua tat ca chung con, con vinh danh chua con cam ta chua vi nhung hong an ma chua da ban cho gia dinh cua chung con. Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc trong nam moi nay. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ba vo con, ma con, vo con va tat ca con cua con, anh chi em ben vo con, em con, em dau duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen05 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ, xin giúp con quên mình hoàn toàn để ở lại trong Chúa. lặng lẽ và an bình như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. Lạy Đấng thường hằng bất biến, mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con, hay làm cho con ra khỏi Chúa; nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa ! Xin làm cho hồn con bình an thanh thản, xin biến hồn con thành chốn trời cao, thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi. Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người, với thái độ nhạy bén trong đức tin, cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo. (Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité)


Thêrêsa Ngọc Trân
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho bác Phúc được chóng lành bệnh rời bệnh viện về nhà bình an. Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!


Thêrêsa Ngọc Trân
05 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho bác Phúc được chóng lành bệnh rời bệnh viện về nhà bình an. Thêrêsa Ngọc Trân kính xin!


Teresa Tram .
05 Jan 2012

Teresa Tram 05 jan 2012. Con cau xin Me Maria va thanh ca Giuse chuyen cau len cung Thien Chua , cho tinh cam chung con , neu dep long Ngai xin cho chung den duoc voi nhau trong hoan canh tot dep . Xin Chua nhan loi con cau xin .


Teresa
05 Jan 2012

Lạy Chúa xin giúp con, con phải làm sao đây, mỗi lần con rối lên thì con sợ con lại làm chuyện có lỗi. Lạy Chúa, con tín thác hồn con trong tay Chúa, xin Chúa chỉ dạy cho con biết con phải làm thế nào. Con xin dâng lên Chúa tất cả, xin Ngài thống trị con, Chúa ơi. Mẹ Maria ơi, xin cầu bầu cùng Chúa cho con.


Teresa Tram
05 Jan 2012

Teresa Tram 05 jan 2012 Con cau xin Me Maria va thanh ca Giuse bau cu cho ban con la NPH duoc nuoi cac con nhu long mong muon va vuot qua nhung tro ngai ma ban con dang ganh chiu va an lanh trong Chua . Xin Chua nhan loi con cau xin Amen .


con hong van
05 Jan 2012

me oi xin me cau bau va ban on khon ngoan cho con nhe, , me oi xin me cho tinh yeu chung con luon luon ben vung ,luon luon o ben nhau de xay dap 1 gia dinh hanh phuc me oi ,me oi con biet phai lam sao bay gio xin me soi sang cho con nhe con trong cay vao me


Maria Nguyet
05 Jan 2012

Lay Chua Giesu. Duc me Maria Thanh ca Giuse. Xin cau bau cho gd con dc bang an manh khoe. Cau cho nguoi chog cua con o phuong xa kia dc lanh xa moi cam do cua ma quy, biet yeu thuong ton trong gd nho ma Chua da tao len cho chug con. Xin cho con biet khiem nhuog,bot di tinh tinh nong nay de chu toan nghia vu lam nguoi phu nu cua gia dinh be nho chug con. Xin cho con gai cua chug con moi chao doi dc manh khoe, va dc lon len trong su bao tro cua Nguoi


Maria Nguyet
05 Jan 2012

Lay Chua Giesu. Duc me Maria Thanh ca Giuse. Xin cau bau cho gd con dc bang an manh khoe. Cau cho nguoi chog cua con o phuong xa kia dc lanh xa moi cam do cua ma quy, biet yeu thuong ton trong gd nho ma Chua da tao len cho chug con. Xin cho con biet khiem nhuog,bot di tinh tinh nong nay de chu toan nghia vu lam nguoi phu nu cua gia dinh be nho chug con. Xin cho con gai cua chug con moi chao doi dc manh khoe, va dc lon len trong su bao tro cua Nguoi


ANNA TRAN THI KIM LIEN
05 Jan 2012

con xin me MARIA cung thanh ca GIUSE hay nhan loi con cau xin cua con va ban on lanh xuong tren con va gia dinh con xin me gin giu va cho che con xin me ra tay duoi di nhung ta than ma no hay choc pha con moi khi con cau nguyen voi chua giesu dang giau long thuong xot xin chua thanh than hay soi sang mo long cho con cho con luon biet tin thac va trong cay noi cha xin chua thanh than hay giai thoat va tru khu di nhung gi ma ko phai la cua chua hay choc pha tren con nguoi con xin mau thanh cua chua GIESU luon luon bao phu tren con nguoi con la ANNA TRAN THI KIM LIEN xin mau thanh cua chua GIESU BAO PHU trong can nha ma gia dinh con dang o xin cac tu sy dongva cac linh muc cau nguyen dac biet loi khan nay cua con con thanh tam cam on


ANNA TRAN THI KIM LIEN
05 Jan 2012

con xin me MARIA cung thanh ca GIUSE hay nhan loi con cau xin cua con va ban on lanh xuong tren con va gia dinh con xin me gin giu va cho che con xin me ra tay duoi di nhung ta than ma no hay choc pha con moi khi con cau nguyen voi chua giesu dang giau long thuong xot xin chua thanh than hay soi sang mo long cho con cho con luon biet tin thac va trong cay noi cha xin chua thanh than hay giai thoat va tru khu di nhung gi ma ko phai la cua chua hay choc pha tren con nguoi con xin mau thanh cua chua GIESU luon luon bao phu tren con nguoi con la ANNA TRAN THI KIM LIEN xin mau thanh cua chua GIESU BAO PHU trong can nha ma gia dinh con dang o xin cac tu sy dongva cac linh muc cau nguyen dac biet loi khan nay cua con con thanh tam cam on


con hvan
05 Jan 2012

lay chua nhan tu xin ngai chi bao cho con biet con phai lam sao bay gio , chua oi sao con nguoi yeu duoi lam con de roi nuoc mat ,con khong biet phai lam sao bay gio , con phai lam sao de anh ay nghi ve con nhieu hon quan tam con nhieu hon , con da yeu thuong chieu chuong anh ay bang tat ca tinh yeu cua con chua oi , doi khi con thay anh ay rat yeu thuong con , doi khi lai ho hung voi con , xin ban them tinh yeu thuong den voi chung con nha chua, xin cho anh ay luon o ben con , de chung xay dap gia dinh hanh phuc , con cam on chua


Anna Chi Nguyen
05 Jan 2012

Lay Chua, xin cho thai nhi cua con duoc khoe manh va phat trien binh thuong. Lay me Maria, xin cau bau cung Chua giup cho con cua con duoc sinh ra khoe manh va binh thuong. con xin tin cay va pho thac vao Chua va me Maria. xin hay giup con vuot qua duoc nhung gian nan thu thach va lo au trong cuoc song nay. Amen. con cam ta Chua


claire_han
05 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho HP & gd con suc khoe tot, co viec lam. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Xin Ngai phu ho cho viec doan tu cua gd con se xay ra tot dep, vui ve. Xin Ngai dung de con bi giay phat luu thong, con khong co loi gi ca, nhung thay camera flash loe sang, nen con lo qua vi se khong co $ nop phat neu bi chup . Amen


maria mai dung
05 Jan 2012

xin me Maria va Thanh Giuse giup cho chung con thoat khoi no tien thue cua business , xin ngai nghe cau khan cua chung con, vi chung con dang gap kho khan ve vu no thue nay.


maria mai dung
05 Jan 2012

xin me Maria va Thanh Giuse giup cho chung con thoat khoi no tien thue cua business , xin ngai nghe cau khan cua chung con, vi chung con dang gap kho khan ve vu no thue nay.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2230/0104.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2230/0104.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2230/0104.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2230/0104.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2230/0104.


Joseph Dao
05 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2230/0104.05 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men05 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Trang Vu
05 Jan 2012

Ngay thu 64! Lay Chua Giesu, Me Maria va Thanh Giuse xin hay cuu con duoc tai qua nan khoi trong ngay hom nay. Moi viec se duoc binh an, xin hay giup do con bay gio con dang trong tam trang rat so hai lam Chua oi, ngay hom nay moi viec dang tro nen rat cang thang va kho khan. Moi viec gio day sep cua con deu do loi la do loi cua con, biet lam sao day Chua oi. Con yeu duoi hen mon, khong gioi giang nhanh nhen nhu nguoi ta, de roi bay gio phai chiu bao nhieu cai thiet thoi. Xin hay giup con vuot qua duoc chieu nay, xin hay ban phep lanh cua Nguoi xuong cho con duoc binh an vo su, khong bi nguoi ta chui mang nua. Xin hay cuu con Chua oi (nguoi con dau kho cua Nguoi). Amen.


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
05 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


GIUSE ĐÔNG
05 Jan 2012

Nguyện xin Thiên chúa ba ngôi ban cho gia đình của con được sức khỏe , hạnh phúc ,luôn bình an trong chúa . Con cũng xin chúa ban ơn soi sáng cho con để con học tập tốt và thi cử cho được đỗ đạt, để cha mẹ con được vui lòng!04 Jan 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con nhieu suc khoe va moi su binh an. Xin Chua soi sang mo tri cho con co gang hoc tap, xin Chua thanh hoa cho ngay mai con va ban con thi duoc tot, tu tin, khong lo lang , biet yeu men Chua nhieu hon.


Tina
04 Jan 2012

Cau xin Chua giup cho con cua con duoc mau lanh binh. Xin Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse thuong xot nham loi con cau xin. Amen


mot nguoi xin
04 Jan 2012

Chua oi, con luc nao cung lo lang va so hai trong cong viec cua con. Con xin Chua va Me luon gin giu, phu ho cho con luon duoc gap nhieu su tot dep va may man trong cong viec an lam cua con. Con cau xin cac Ngai.04 Jan 2012

lay chua ,xin cho chung con 2 bua com ,xin cho cac con con lo hoc hanh va manh khoe,xin chua nham loi chung con ,amen


maria
04 Jan 2012

XIN ME THAY DOI CON CUA CON.04 Jan 2012

Xin Chua va Me ban cho baby cua con khoe va lon len trong con moi ngay. Xin cho hai me con cua con suc khoe va bang an. Xin Chua va Me cung dong hanh voi chung con. Amen


Joseph Thanh Tuấn
04 Jan 2012

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình của con, trong năm mới này được bình an trong đời sống. Công việc thuận lợi, và ban cho gia đình con có cách riêng của Chúa, để gia đình con kiếm đươc ngôi nhà nhỏ để hằng ngày, gia đình con quây quần cùng nhau họp mặt mà ca tụng Thiên Chúa là Cha là Con và Thánh Thần. Amen


Joseph Thanh Tuấn
04 Jan 2012

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình của con, trong năm mới này được bình an trong đời sống. Công việc thuận lợi, và ban cho gia đình con có cách riêng của Chúa, để gia đình con kiếm đươc ngôi nhà nhỏ để hằng ngày, gia đình con quây quần cùng nhau họp mặt mà ca tụng Thiên Chúa là Cha là Con và Thánh Thần. Amen


Joseph Thanh Tuấn
04 Jan 2012

Xin Thiên Chúa chúc phúc cho gia đình của con, trong năm mới này được bình an trong đời sống. Công việc thuận lợi, và ban cho gia đình con có cách riêng của Chúa, để gia đình con kiếm đươc ngôi nhà nhỏ để hằng ngày, gia đình con quây quần cùng nhau họp mặt mà ca tụng Thiên Chúa là Cha là Con và Thánh Thần. Amen


joseph Thanh Tuấn
04 Jan 2012

Xin cầu cho các linh hồn mồ côi đang chịu mọi cực hình khổ sở trong luyện ngục và xin cho các linh hồn bị sa vào hỏa ngục được chính con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô xin tha tội và cứu họ khỏi phải chịu nóng nảy ở dưới hỏa ngục. Amen. Con xin cha và các tu sĩ cầu nguyện và hợp ý với con để ca tụng Thiên Chúa và xin cho các linh hồn sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Con xin trân thành cám ơn. "Con là 1 con người tội lỗi"04 Jan 2012

Nguyen xin long thuong xot Chua doai thuong den con cai chung con va ban cho cac con duoc them long tin cay men sot sang tin tuong vao su quan phong cua Chua, biet cau nguyen va trong cay vao long thuong xot cua Chua va chay den cung Me Maria va thanh ca Giuse. Xin Chua ban on sang suot de cac con luon biet thuong nguoi, lam dieu tron lanh va xa lanh moi su du. Chung con xin cam ta quyCha quy Thay da hiep loi cau nguyen cho cac con cua chung con. Maria Madalena Trang


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Maria Do
04 Jan 2012

Xin Chua Thanh Hoa cho tung nguoi Anh Chi Em va cac chau trong gia dinh con duoc song dao duc, thuc hien nhung dieu Chua day, hoa thuan, thuong yeu, giup do lan nhau, va dung de cho mot ai phai xa Chua. Amen04 Jan 2012

Xin cho con cua con di hoc duoc ban be yeu thuong va than thien.Con xin cam on.04 Jan 2012

Xin cho con cua con di hoc duoc ban be yeu thuong va than thien.Con xin cam on.


Maria Do
04 Jan 2012

Lay Chua, xin cho con biet dau la Thanh Y cua Chua trong cuoc song con, nhung dieu con muon, nhung dieu con ao uoc, xin dung cho con, neu do khong la y cua Chua. Xin day cho con tung loi an tieng noi, tung duong di nuoc buoc trong cuoc song duoc theo y Chua, va xin Chua cho Chua Thanh Than soi sang cho con, de tat ca moi dieu con lam, moi dieu con noi, deu la Chua Thanh Than lam va noi trong con. Amen


CUONGTHUY
04 Jan 2012

xin ME soi sang cho gia dinh con..va ban moi on lanh xuong cho gia dinh chung con.giup chung con som tra het no lan.de tam hon chung con duoc thanh than.ME oi v kinh te kho khan vo chong chung con gan day hay xay ra mau thuan.con xin ME hay nang do gia dinh con de gd con luon la gia dinh tot cua chua.AMEN


Hien tran va Chong
04 Jan 2012

Con lay me Maria va thanh ca guise ngay 6/1 nay la me con di phong van o dai Su Quan MY lai lan nua.con xin me va thanh guise chuc may man cho me con duoc suong se.ho se cap visa cho me con wa day tham con va con trai con.xin chua thanh than soi sang cho me con tra loi duoc ranh mach va xin chua thanh Hoa cho nguoi phong van me con ho chap nhan cho me di.Ngan lan cam ta con xin ta on chua me va thanh guise xin hay thuong va lang nghe loi con khan cau.amen


VU THI KIM NGON, CHICAGO
04 Jan 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1750/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1750/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1750/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1750/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1750/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1750/0104.04 Jan 2012

CAU XIN CHUA VA ME NHAN TU XIN CHO CON CUA CON SOM' DUOC TRO LAI TRUONG .AMEN04 Jan 2012

cau xin Chua' chua lanh benh chung con xin cho con . ta on Thien Chua'


NGUYEN TAN HIEU
04 Jan 2012

CHUC TUNG CHUA GIESU LA CHUA TE MUON LOAI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA GIESU,THANH DANH DUC ME MARIE,THANH DANH CHA GIUSE.GIA DINH CHUNG CON TIN THAC MOI SU TRONG TINH YEU CUA BA DANG.XIN THUONG XOT GIA DINH CHUNG CON,VA TOAN THE GIOI.XIN THUONG XOT CON GAI LA MARIA ANGEL NGUYEN THUY VAN DAI,VA CAC LINH HON TRONG CHON LUYEN HINH.AMEN04 Jan 2012

CHUC TUNG CHUA GIESU LA CHUA TE MUON LOAI.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA GIESU,THANH DANH DUC ME MARIE,THANH DANH CHA GIUSE.GIA DINH CHUNG CON TIN THAC MOI SU TRONG TINH YEU CUA BA DANG.XIN THUONG XOT GIA DINH CHUNG CON,VA TOAN THE GIOI.XIN THUONG XOT CON GAI LA MARIA ANGEL NGUYEN THUY VAN DAI,VA CAC LINH HON TRONG CHON LUYEN HINH.AMEN


Martin thanh binh
04 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su nha cua cua con trong ban tay cha xin cha giup cho nha con mau som hoan thanh truoc tet


Martin thanh binh
04 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su nha cua cua con trong ban tay cha xin cha giup cho nha con mau som hoan thanh truoc tet


Martin thanh binh
04 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su nha cua cua con trong ban tay cha xin cha giup cho nha con mau som hoan thanh truoc tet


Martin thanh binh
04 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su nha cua cua con trong ban tay cha xin cha giup cho nha con mau som hoan thanh truoc tet


Phuong Nguyen
04 Jan 2012

Xin hay cau bau cung Thien Chua phu ho cho ban trai cau con yeu con nhieu that nhieu va quay tro lai voi con. Con xin cac ngai hay nhan loi cau xin cua con


Phuong Nguyen
04 Jan 2012

Xin hay cau bau cung Thien Chua phu ho cho ban trai cau con yeu con nhieu that nhieu va quay tro lai voi con. Con xin cac ngai hay nhan loi cau xin cua con


con gai cua me
04 Jan 2012

lay me con xin me luon o cung cac con cua con va me hay huong dan cac con cua con nen lam nhung gi nen lam va tranh xa su toi xin cho cac con cua con biet khiem nhuong bac ai va anh em hoa thuan yeu thuong nhau amen


con gai cua me
04 Jan 2012

lay me xin me huong dan chi bao cho vo chong con biet cach giao thiep voi moi nguoi cho dung cach vi vo chong con rat kem coi ve dieu nay xin me soi sang cho vo chong con amen


Tina
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cua con được ơn, chua lanh binh, xin Chua huong dan chung con nhung dieu nen lam, lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen04 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


giuse nguyen van thien.
04 Jan 2012

lay chua giesu! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua ban cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua ban cho cac linh hon som duoc len thien dang. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam.


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Maria Trâm
04 Jan 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho con sống đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa chữa lành bệnh cho chị Loan, anh Linh và cô Hà, xin Chúa xoa dịu những đau đớn cho các anh chị ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.04 Jan 2012

Xin cho Chong con co viec lam gap, xin Ba dang phu ho cho GD chung con. Amen.


dieuhoang55@yahoo.com
04 Jan 2012

Con cau cho nguoi con cua con , ngay mai tro ve Nha Dong bang an . va cau cho The gioi HOA BINH .Con cau xin Chua .Xin Chua nham loi chung con.


Mariangatran
04 Jan 2012

Xin giup con trong cuoc song nay ,con xin pho thac moi su trong tay Chua va Me Xin giup con Thanh Than Thien Chua ,Xin cho gia dinh con binh an cho chong con on khon ngoan ,cho chung nhin nhuc nhau,con xin pho thac cho Ngai ,con cau nguyen cho cac linh muc la cua Chua amen


dieuhoang55@yahoo.com
04 Jan 2012

Con cau cho cac LM ,Tu sy Nam , Nu,duoc Chua bao ve va Ben do trong On goi < Co nguoi con cua minh>.Con cau xin Chua .Xin Chua nham loi chung con.


teresa minh ha
04 Jan 2012

xin me cho con them long kinh men chua,xin cho con biet tranh xa toi loi,xin cho con biet ung xu truoc moi tinh huong dang thu thach con trong cong viec hang ngay,xin cat benh tat va nang do con trong tung buoc con di,cho gia dinh con them long sot sang cau nguyen,con xin ta on me.


teresa minh ha
04 Jan 2012

xin me cho con them long kinh men chua,xin cho con biet tranh xa toi loi,xin cho con biet ung xu truoc moi tinh huong dang thu thach con trong cong viec hang ngay,xin cat benh tat va nang do con trong tung buoc con di,cho gia dinh con them long sot sang cau nguyen,con xin ta on me.


maria mylien
04 Jan 2012

xin chua thuong ban cho cac linh hon da qua doi va moi qua doi cac linh hon mo coi cac linh hon thai nhi cac linh hon linh muc va linh hon ong ba to tien cha me anh chi em ban huu linh hon marie claire linh hon ella kwikus ,teresa tran thi lien som duoc len thieng dang vao nha chua giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen


maria mylien
04 Jan 2012

xin chua va me maria thanh ca giuse chua lanh cac benh tat cua hai dua con cua con va xin cho cac con cua con biet nghe loi con ma sieng nang tham du thanh le xung toi ruoc chua vao long dat biet xin chua nham loi than khan cua con cho steven con trai cua con kiem duoc viec lam moi su tot dep cua chua ban cho amen


maria mylien
04 Jan 2012

kinh xin duc me maria va thanh ca giuse chuyen nhung loi cau nguyen cua con xin ban binh an cho moi nguoi trong nam moi 2012 tran day on chua va song thanh thien xin chua nham löi chung con amen


GB Vũ Văn Tuấn
04 Jan 2012

Lạy Chúa xin tạ ơn Chúa,xin ban cho gia đình con được bằng an,xin ba cho con được khỏi bệnh,xin ban cho cn gặp may mắn, xin ban cho GĐ con mị sự như ý, Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki tô chúa chung con amen04 Jan 2012

Xin Chua ban cho 2 chau trai con la Phanxico Dinh Khiem va Phanxico Vy Kiet duoc moi su binh an. Gia dinh chung con vuot qua moi kho khan trong cuoc song.


ANNA TRAM
04 Jan 2012

XIN CHUA GIUP CON TIM DUOC CHO O CA..MAY MAN TRONG CONG VIEC VA TRONG TINH YEU...SOM LAP GIA DINH...CON MUA STOCK CHO CON BAN DUOC..SONG KHO LAM XIN CHUA GIUP CON


Tina
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cua con được ơn, chua lanh binh, xin Chua huong dan chung con nhung dieu nen lam, lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1110/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1110/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1110/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1110/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1110/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1110/0104.


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Angelina Alo-Hà
04 Jan 2012

Lạy xin Đức Mẹ Maria ban phước lành cho thế giới an bình, nhân loài hài hòa và gia đình mọi nhà đầy hạnh phúc yên vui, và gia đình nhỏ bé của chúng con nói riêng được nhiều Hồng Ân của Mẹ. Amen


LUCA HUAN T NGO
04 Jan 2012

Chung con nguyen xin thien chua va me maria cung thanh ca giuse cau bau cuu chua cho anh cua con la vicente phaolo ngo tuong Huy.Dang dieu duong suc khoe chong duoc binh phuc .Tinh than va than the Hai chan tay som di lai duoc.XIN THIEN CHUA Thuong xot va ban cho anh con chong binh phuc kinh xin quy cha quy thay va toan the quy vi dang xem trang chu nay hiep y cau nguyen cho anh cua con xin cam ta quy cha quy thay va toan the quy vi . G/D chung Con xin tin cay tin thac vao CHUA me MARIA va Thanh ca GIUSE.Amen


LUCA Huan.T.Ngo
04 Jan 2012

G/D Chung con nguyen xin Thien Chua va me Maria cung thanh ca Giuse. Xin nhan loi gia dinh con cau xin, xin chua lanh cho vo cua con het nhung benh hiem ngheo trong nguoi ( buu o nguc ) va chong lanh benh. kinh xin quy cha quy thay va toan the quy vi dang xem trang chu nay hiep y cau nguyen cho Vo cua con som duoc khoi benh . Xin cam ta quy cha quy thay va toan the quy vi . Xin THIEN CHUA nhan loi gia dinh con cau xin va thuong xot gia dinh chung con . Con xin pho thac g/d chung con va tin cay vao long thuong xot CHUA GIESU KITO. ME MARIA Va Thanh ca GIUSE.Amen


Maria my duong
04 Jan 2012

Lay Me Maria xin chuyen cau len Thien Chua cho con long tin vvung vang va mo long hon voi nhung nguoi chung quanh con cho dua con biet cham chi hoc hanh va vang loi cha me


MARIA THERESA
04 Jan 2012

Lạy Chúa là Cha quang phòng xin ghé mắt đến cháu của con là Giuse Thông.xin ban bình an và mọi điều tốt đẹp theo Thánh ý Chúa qua lời chuyển cầu Đức trinh nữ MARIA và Thánh cả GIUSE.amen


Anna Tran
04 Jan 2012

con kinh xin Chua, me ,cac Thanh thuong xot cuu giup chung con ,amen.04 Jan 2012

chua lanh binh an04 Jan 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho vo chong con moi su bang an, song dep thanh y chua, yeu thuong , ton trong nhau, can dan don nhan thanh y chua, hon an xac manh, cong viec on dinh amen xin ban cho con ket qua xet nghiem mau duoc binh thuong tot dep cho den ngay sinh em be amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua tren nuoc thien dang amen


HTT
04 Jan 2012

Lay Me Maria xin Me cho con co mot long tin vung vang noi Chua nhu Me da pho thac linh hon Me cho Chua. Cau xin cho linh hon con duoc thanh than , vui ve va binh an . Cau cho nhung mong uoc con se thanh su that . Amen


Agata
04 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Guse va cac Thanh xin hay gin giu va che cho con , gia dinh con va nhung nguoi than cua con. Mong cho moi nguoi duoc binh an , manh khoe , vui ve va gap nhieu may man. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien Dang. Cau cho con gai con duoc thong minh , ngoan, va vui ve . Amen04 Jan 2012

Xin phu ho cho con som duoc lanh benh, va xin ban cho vo chong con som duoc co con. Chung con cau xin Chua.


anna thao
04 Jan 2012

Xin Duc Me Maria va Thanh Ca Giuse cung Cac Thanh tren troi cau bau giup con, xin Thien Chua chua lanh benh tat nhieu nam cua con. Con xin ta on Chua cung Duc Me, Thanh Ca Giuse va cac Thanh tren troi.


Maria Loan
04 Jan 2012

Ngày xưa, trong giờ phút lâm chung. Chúa Giesu đã cầu nguyện và xin cùng Chúa Cha nhưng không theo ý Ngài mà theo ý Cha. Nay trong lúc Gia đình con gặp nhiều tai ương, bất hạnh. Con cũng xin nguyện cầu cùng Chúa, nhưng không theo ý con một theo ý Chúa. Amen


Gioakim Kien
04 Jan 2012

Nguyện xin Thánh Cả GIUSE và Mẹ MARIA chuyển lời cầu xin của con lên cùng THIÊN CHÚA. Xin CHÚA thương ban trợ giúp Gia đình con vượt qua những khó khăn thử thách hiện nay.


Nguyễn Thị Thuận
04 Jan 2012

Cho đứa con gái của con 14 tuổi biết nghe lời Bố Mẹ, biết nghe lời mọi người biết chọn điều đúng, chọn điều tốt, đừng đam mê theo những con trai hư hỏng. Chúa ơi gia đình con đau khổ quá và hoàn toàn bất lực khi chứng kiến đứa con gái của con hư hỏng luôn bỏ nhà đi theo trai, con không biết làm cách nào hết xin Chúa hãy cứu đứa con gái của gia đình con. Xin cho Bố của con gái có niềm tin vào Thiên Chúa và chừa bỏ tính hư nết xấu, xin cho con biết phó thác tất cả cho Chúa, con xin Chúa hãy cứu con của con Chúa ơi, con hêt cách rồi con chỉ còn biết trông cậy và tin tưởng vào quyền năng của Chúa mà thôi.


người con bé nhỏ....
04 Jan 2012

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa...Amen!


Nguyen
04 Jan 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(3 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


phêrô hiển
04 Jan 2012

xin Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình phục sức khoẻ. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


Jeremy Nguyen
04 Jan 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


pham thanh tung
04 Jan 2012

Xin ban cho Ba con va em gai con dduoc moi su binh an trong chuyen ddi chua benh...Neu ddep y Chua...xin ban cho em gai con som dduoc lanh benh...Con xin cam ta on Chua va Me Maria cung Thanh Ca Giuse..Amen


người con bé nhỏ....
04 Jan 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
04 Jan 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
04 Jan 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
04 Jan 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen


pham thanh tung
04 Jan 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
04 Jan 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


người con bé nhỏ....
04 Jan 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp...Amen..


người con bé nhỏ....
04 Jan 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!


Tina
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cua con được ơn, di chua binh, xin Chua giup cho con cua con dong y di chua binh, xin Chua huong dan chung con nhung dieu nen lam, lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen04 Jan 2012

Lay Chua xin thanh hoa va gin giu chung con de chung con dung lam mat long Chua.Xin Chua soi sang cho anh con quay tro ve voi gd va cho gd chi con duoc on dinh ,moi su duoc binh an.Xin Chua ban cho cha me hai ben duoc khoe manh va co long kinh men Chua.Xin Chua giup do nhung nguoi dang gap kho khan trong cuoc song va binh hoan duoc an binh , tin tuong vao Chua .Xin cho con cai con dao duc ,thanh thien va hoc gioi .Con dat niem tin vao Chua.04 Jan 2012

Lay Chua xin thanh hoa va gin giu chung con de chung con dung lam mat long Chua.Xin Chua soi sang cho anh con quay tro ve voi gd va cho gd chi con duoc on dinh ,moi su duoc binh an.Xin Chua ban cho cha me hai ben duoc khoe manh va co long kinh men Chua.Xin Chua giup do nhung nguoi dang gap kho khan trong cuoc song va binh hoan duoc an binh , tin tuong vao Chua .Xin cho con cai con dao duc ,thanh thien va hoc gioi .Con dat niem tin vao Chua.


GIUSE MAI VĂ NHIỆM
04 Jan 2012

Lậy Chúa Xin thương xót con vì con xét đoán anh em. Xin thương xót con vì con bất tuân lời người. Xin thương xót con vì con xúc phạm danh người. Xin thương xót con vì con xua đuổi người ra khỏi tâm hồn con. Người biết không những ngày tháng qua không có Người ở bên, không có Người dẫn lối. thì tâm hồn con Tràn ngập buồn khổ và cô đơn. Không có Người dẫn lối dường như con đang đưa mình xuống vực thẳm của tội lỗi. Lậy Chúa xin ngự đến tâm hồn khô héo này. Xin các Cha các Tu sĩ Nam Nữ và mọi Người cầu nguyện cho con. Và xin ơn lành của Chúa GIESU,MẸ MARIA và THÁNH CẢ GIUSE ở cùng tất cả mọi người. Con xin cám ơn mọi người.


terexanhung
04 Jan 2012

Lay Chua Yeu men cua con!Con xin dang linh hon va than xac con trong tay chua!lau chua,duc me va thanh giu se yeu men!Cac quy Cha quy So , Con lai bi mat ngu nua roi!may hom truoc duoc cac cha cac so va moi nguoi cau nguyen con cung da co nhung giac ngu rat ngon va hanh phuc nua!cung vi cong viec co luc long con bi xao tron va lo au!xin chua nhan tu thuong den con mon hen yeu duoi moi mat, con gay om lam chang duoc khoe manh, chi mong duoc chua thuong xot con om ap con trong long chua de co giac ngu that ngo!me con, em trai con cung the, khong ngu duoc!con mat ngu nen met moi lam chua oi!con sap lap gia dinh theo on goi cua chua!xin chua hay gin giu chung con!tinh yeu chung con de truoc mat chua thanh thien va trong sang!lay chua gie su hai dong con chua cau nguyen cung chua nhung ngay chua ra doi!con thay minh thay nhe nhen lam nguoi yeu buon trong ngay chua den, con xin loi chua va xin loi anh!xin vi su kho khan lanh leo cua chua trong dem giang sinh xin chua hay cho con duoc nen giong tre tho yeu doi ngu ngon giac trong vong tay me va thanh gui se!xin gia dinh nararet dung bo con!Con yeu men chua!xin cho con duoc ngu ngon!xin moi nguoi thuong con va cau nguyen cho con nua!de con cung duoc them on chua vung vang hon!


truong van ten
04 Jan 2012

xin thanh gia luon chua lanh co the con va cho cho co nhieu nhi luc hon


CON KHẨN XIN
04 Jan 2012

LAY ME DO CO PHAI LA QUA CHUA BAN TANG CHO CON,XIN TA ON LOI CAU BAU CUA ME.AMEN !


daminh_hl
04 Jan 2012

Xin con lam viec duoc gioi trong cong viec lam de boss con luon luon biet con lam viec duoc.Amen


daminh_hl
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con mua duoc tiem nail lam an len co khach dong va co tho gioi den voi chung con.Amen


daminh-hl
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con luon luon duoc hanh phuc va xin cho gia dinh con duoc binh an cua Me Maria.Amen


daminh-hl
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con luon luon duoc hanh phuc va xin cho gia dinh con duoc binh an cua Me Maria.Amen


daminh-hl
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con luon luon duoc hanh phuc va xin cho gia dinh con duoc binh an cua Me Maria.Amen


đaminh trần văn thật
04 Jan 2012

con ngyện xin mẹ maria và thánh cả giuse ban cho con những ơn con cần nhờ lời chuyển cầu của mẹ maria và thánh cả giuse xin chúa nhận lời con cầu xin amen


nguyenvan cuong
04 Jan 2012

Me oi gan tet roi ma con chua co gi het me a!


Con cua Chua, maria nguyen thu trang
04 Jan 2012

Lay Chua la Cha Nhan tu xin hay doai thuong gin giu chung con cho chung con luon xung dang la con cai Chua. LAY CHUA XIN NGAI HAY THUONG CHO CHE CHO ME CUA CON DUOC MOI SU BINH AN QUA CON HIEM NGHEO CUA BENH TAT. CON CUNG CAU XIN CHUA CHO GIA DINH CHUNG CON DUOC MANH KHOE, BA NOI BA NGOAI SONG LAU BEN CON CHAU, MOI NGUOI TRONG GIA DINH DUOC BINH AN. CON CUNG CAU XIN CHO CHI LINH GAP.NHIEU MAY MAN....CHO CO HAI CHU HAI LAM AN PHAT DAT MOI SU XUI XEO SE DI QUA. Dac biet Xin XIN CHUA THUONG CHO TIEM CUA BAC LONG CON SE CO KHACH LAM QUA NGAY DE DU TIEN CHI TRA NO NAN HANG THANG. OI CHUA OI CON XIN CHUA THUONG BAN NHAN LOI CON CAU XIN AMEN!04 Jan 2012

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA, VI NHUNG HONG AN CON DA, DANG VA SE LANH NHAN. LAY CHUA CON XIN CHUC TUNG CHUA, VI CHUA LA CHUA TE CANG KHON, NGOAI CHUA RA KHONG CO MOT DANG NAO UY QUYEN, CONG MINH, VA YEU THUONG HET. LAY CHUA, XIN BAN CHO CON CO TAM HON BINH AN, XIN CHUA HAY THA THU MOI LOI LAM YEU DUOI CUA CON. CHUA BIET RO NHUNG GI TRUOC KHI CON XIN, LAY CHUA NEU DUOC DEP LONG CHUA. TAM HON CON BAY GIO DANG RAT TRONG VANG, XIN CHUA GIUP CON, TIM DUOC NGUOI BAN DOI NEU NHU Y CHUA MUON. LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA XIN CHUA BAN SUC KHOE, BINH AN CHO BO ME ANH CHI EM VA BAN BE CUA CON. XIN CHO HET MOI NGUOI BIET YEU THUONG NHAU. LAY CHUA, CON XIN TIN THAC VAO CHUA. CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, CAC THANH TREN TROI. THANH PHANXICO TRUONG BUU DIEP. AMEN04 Jan 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung con duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som giai quyet trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon ,bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca Giuse , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .04 Jan 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung cho Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .04 Jan 2012

Xin cho con cai chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Xin cho moi thanh vien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va song chung thuy voi nhau , vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau nguyen va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua cho Em Be va Me luon khoe manh , duoc moi su bang an .


Gioanbaotixita, Alexandria
04 Jan 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con hong an va moi su binh an. Chua lai giup cho con co duoc viec lam, sau bao thang doi cho. Kinh xin Chua va Duc Me hay giup cho con moi su duoc tot dep cho viec lam cua con trong nam moi nay. Cho con duoc khon ngoan de hoan thanh cong viec cua con. Gia dinh chung con rat can viec lam cua con, de co bao hiem suc khoe, Chua oi. Con chi xin ray hang ngay dung du cho gia dinh con. Con cui xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
04 Jan 2012

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho gia dinh con trong nam vua qua. Trong nam moi nay, xin Chua ban cho vo con binh an va on khon ngoan de vo con co the chu toan cong viec, xin giup cho vo con that sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi vo con dang o trong hoan canh that khon kho, xin cho vo con duoc het benh dau tim, nhuc dau va tram cam. Lay Chua Jesu xin hay giup vo con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
04 Jan 2012

Lay Chua la Cha cua tat ca chung con, con vinh danh chua con cam ta chua vi nhung hong an ma chua da ban cho gia dinh cua chung con. Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc trong nam moi nay. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ba vo con, ma con, vo con va tat ca con cua con, anh chi em ben vo con, em con, em dau duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Phero Tuan Nguyen
04 Jan 2012

Lay Chua Giesu men yeu, Con xin cam ta Chua vi tat ca nhung on ma Nguoi da ban cho con trong ngay hom nay . Con xin cam ta Me Maria va Thanh Ca Giusu, nho loi chuyen cau cua cac Ngai da giup con vuot qua ngay hom nay . Xin Cac Ngai tiep tuc chuyen loi cau bau len cung Chua giup con co the tra duoc no nan trong thoi gian som nhat . Amen


VU THI KIM NGON, CHICAGO
04 Jan 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


VU THI KIM NGON, CHICAGO
04 Jan 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


Maria Huong Nguyen
04 Jan 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cảm tạ Chúa đã cho cuộc phỏng vấn của con hôm nay được thành công (99%), dù ước nguyện của con vẫn chưa được trọn vẹn vì con còn một trở ngại rất nhỏ nữa thôi, là ngày mai con phải ra ngân hàng để xác nhận lại checking and saving account của con ở đó và nộp lại cho văn phòng HOUSING là mọi việc hoàn tất và họ sẽ tiến hành hồ sơ của con trong vòng 30 ngày hoặc ít hơn và họ sẽ gọi con để làm các thủ tục nhận nhà. Còn nơi nào mà con sẽ được ở thì con cũng chưa biết chính xác vì họ nói là quá đông người chờ đợi, vì vậy con vẫn phải chờ để họ gọi và chỉ định nơi nào cho con ở. Mọi việc con xin phó dâng cho Chúa xin Chúa giữ gìn và sắp xếp mọi việc tốt đẹp nhất cho con theo thánh ý của Chúa. Con cầu xin Chúa soi lòng cho những người điều hành gọi con để nhận nhà trong thời gian gần nhất. Con cảm tạ Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã cầu bầu cùng Chúa cho con. Con cầu xin 2 đấng tiếp tục cầu bầu trước tòa Thiên Chúa cho con nhé. Amen.


Maria Huong Nguyen
04 Jan 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cảm tạ Chúa đã cho cuộc phỏng vấn của con hôm nay được thành công (99%), dù ước nguyện của con vẫn chưa được trọn vẹn vì con còn một trở ngại rất nhỏ nữa thôi, là ngày mai con phải ra ngân hàng để xác nhận lại checking and saving account của con ở đó và nộp lại cho văn phòng HOUSING là mọi việc hoàn tất và họ sẽ tiến hành hồ sơ của con trong vòng 30 ngày hoặc ít hơn và họ sẽ gọi con để làm các thủ tục nhận nhà. Còn nơi nào mà con sẽ được ở thì con cũng chưa biết chính xác vì họ nói là quá đông người chờ đợi, vì vậy con vẫn phải chờ để họ gọi và chỉ định nơi nào cho con ở. Mọi việc con xin phó dâng cho Chúa xin Chúa giữ gìn và sắp xếp mọi việc tốt đẹp nhất cho con theo thánh ý của Chúa. Con cầu xin Chúa soi lòng cho những người điều hành gọi con để nhận nhà trong thời gian gần nhất. Con cảm tạ Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã cầu bầu cùng Chúa cho con. Con cầu xin 2 đấng tiếp tục cầu bầu trước tòa Thiên Chúa cho con nhé. Amen.


Maria Huong Nguyen
04 Jan 2012

Lạy Chúa kính yêu! Con cảm tạ Chúa đã cho cuộc phỏng vấn của con hôm nay được thành công (99%), dù ước nguyện của con vẫn chưa được trọn vẹn vì con còn một trở ngại rất nhỏ nữa thôi, là ngày mai con phải ra ngân hàng để xác nhận lại checking and saving account của con ở đó và nộp lại cho văn phòng HOUSING là mọi việc hoàn tất và họ sẽ tiến hành hồ sơ của con trong vòng 30 ngày hoặc ít hơn và họ sẽ gọi con để làm các thủ tục nhận nhà. Còn nơi nào mà con sẽ được ở thì con cũng chưa biết chính xác vì họ nói là quá đông người chờ đợi, vì vậy con vẫn phải chờ để họ gọi và chỉ định nơi nào cho con ở. Mọi việc con xin phó dâng cho Chúa xin Chúa giữ gìn và sắp xếp mọi việc tốt đẹp nhất cho con theo thánh ý của Chúa. Con cầu xin Chúa soi lòng cho những người điều hành gọi con để nhận nhà trong thời gian gần nhất. Con cảm tạ Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đã cầu bầu cùng Chúa cho con. Con cầu xin 2 đấng tiếp tục cầu bầu trước tòa Thiên Chúa cho con nhé. Amen.


ANNA.KIM ANH
04 Jan 2012

Lay Chua Gs la cha la dang toan nang hang huu xin thuong giup nguoi me con trong tuoi gia luon tim duoc niem vui trong tinh thuong cua Chua .Amen


Anna kimanh
04 Jan 2012

Vi cuoc nan dau thuong cua Chua GS kito Xin thuong con theo long tu bi cua Chua,Xin Chua thanh than soi sang cho con va luon an ui con trong nhung noi lo au.Amen.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0055/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0055/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0055/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0055/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0055/0104.


Joseph Dao
04 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0055/0104.


Maria Dzung
04 Jan 2012

Lay Chua nho loi chuyen cau cua Me Hang Cuu Giup va Thanh Ca Giuse, xin chua lanh cac benh cho con,hien gio luoi va co hong con rat dau, ho nhieu con da mat ngu lau, khong dem nao co the chop mat duoc, rat met moi. Xin thuong Xot con, con trong cay vao Chua. Cam ta Chua Me Hang Cuu Giup va Thanh Ca Giuse


Ane T
04 Jan 2012

Lay Thanh Gia thuong giup con giai quyet duoc no nha, khong bi mat nha. Nam moi xin ban cho gia dinh luon manh khoe, binh an va may man.Ta On thanh Gia.


Henry Q
04 Jan 2012

. Lay Chua Giesu Hai Dong, con xin pho thac, tin thac gia dinh con trong tay Chua, gia dinh con dang gap rat nhieu kho khan. xin cho con giu duoc nha. thuong cuu gia dinh con vuot qua duoc moi kho khan hien nay, xin nhan loi ban nhung can thiet cho gia dinh chung con.


Agnes CTL
04 Jan 2012

Lay Cha, xin thuong ban cho gia dinh con vuot qua moi kho khan, NH giai quyet giay to no nha duoc nhanh chong may man ket qua nhu y, khong bi mat nha, ban cho chung con nhung can thiet hien nay, xin Chua Giesu Hai Dong, Me Maria nham loi cau xin va uoc nguyen cua con, ra tay sap dat, an bai, thanh hoa moi su trong con.


Phero&Ann
04 Jan 2012

Lay Chua Giesu Hai Dong, nam moi xin ban cho vo chong con tim duoc viec lam theo nganh hoc, cuoc song on dinh, may man, binh an, manh khoe, vo con dao moi, xin duoc vung duc tin, luon biet tin thac, pho thac va song theo loi Chua, cho con cua con on khon ngoan, binh an. Ban on chua lanh cho con khoi benh Gout.04 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men04 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


TERESA NGUYEN TUY PHUONG
04 Jan 2012

Lay trai tim long chua thuong xuong xin ban on va giup con song vui tuoi khoe manh va kinh tho trai tim chua va me nhieu hon moi ngay xin chua va me ban co gia dinh be nho cua con 6 nguoi vui ve khoe manh a men


TERESA NGUYEN TUY PHUONG
04 Jan 2012

lay chua va memaria xin ban on va ban suc cho con uong thuoc lao phoi duoc moi su an lanh va koe manh khg bi anh huong tac phu cua thuoc con xin cam ta chua va me


Tina
04 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cua con được ơn, di chua binh ngay mai, xin Chua giup cho con cua con dong y di chua binh, xin Chua huong dan chung con, lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


claire_han
04 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho HP & gd con suc khoe tot, tim duoc viec lam. Xin Ngai soi sang cho con biet phai lam gi cho hop Thanh Y Ngai. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Xin Ngai phu ho cho viec doan tu cua gd con se xay ra tot dep, vui ve. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Giuse Hóa
04 Jan 2012

Kính lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh là Thiên Chúa Toàn Năng và Hằng Hữu. Con cậy nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria mà dâng lên Thiên Chúa Cao Cả lời khấn nguyện bé mọn của con, là ban cho anh con thoát khỏi hẳn căn bệnh phổi hiểm nghèo. Xin Chúa xót thương và chữa lành cho anh con, cảm tạ Chúa, mười phần Chúa đã cho bớt được tám, nhưng anh con còn rất mệt. Tất cả chúng con tuân theo Thánh Y Chúa. Chúng con xin những ơn này, vì danh Chúa Kitô, là Chúa chúng con. Amen


Trang Vu
04 Jan 2012

Ngay thu 63! Lay Chua, Me Maria va Thanh Giuse do ton trong lan nhau nen gio day khi moi viec khong nhu mong doi tat ca moi nguoi lai do loi cho con, cung dung! trong chuyen nay con con qua nhu nhuoc chuyen tinh cam ma de thanh ra nhu the nay. Do cung la mot bai hoc cho con, nhung con buon qua Chua oi cu kieu nay doi den khi nao kiem duoc cho lam khac chac luc do con da roi vao khung hoang nghiem trong roi, chan nan be tac khong biet lam gi hon ngoai cau nguyen. Xin Chua hay cho moi chuyen duoc binh an, hay giup con tim kiem viec lam khac va mau chong duoc khoi benh. Xin CHua nhan loi nguyen cua con. Amen.


maria hang
04 Jan 2012

lay chu'a xin thuong den gia dinh con cho vo chong con buon ba'n duoc de vo chong con lo cho ca'c con cua con xin cho chong het binh va' cho anh bo hut thuoc la' cho con bjiet tha thu' trao ban ti'n thac cuoc doi con gia dinh con pho' tha'c cho chu'a va' me maria xin la'm chu gia dinh con cho ca'c con cua con ngoan lay me xin cho con co su binh an trong tam hon cho con biet khon ngoan khi con giao tiep xin chu'a va' me nhan loi con khan nguyen


Joseph Le Huynh
04 Jan 2012

Lay Me, Xin xot thuong nghe tieng con cau xin.Xin ban bang an va bao ve gia dinh con.Xin cho con het benh.Xin bao ve can nha va xap xep moi viec tot dep cho chung con.Lay Me xin thuong xot chung con Amen.


Thanh Huong
03 Jan 2012

Lay Chua, xin thuong xot me con, xin thuong ban cho me con mau lanh binh. Con xin cam ta on Chua. Amen.03 Jan 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con nhieu suc khoe va moi su binh an. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap nang dong tu ti, hoc duoc noi anh van mo uoc, thi that tot ky thi sap toi va biet yeu men Chua nhieu hon.


Jennifer
03 Jan 2012

Xin Chua va Me ban cho baby cua con dduoc vui ve, bang an va lon Len trong con moi ngay. Xin cho con dduoc khoe dde carry baby cua con trong Nhung ngay thang nay. Con Xin chua thuong xot va nham loi con Cau Xin. Amen03 Jan 2012

Xin ban cho Con gai Con mot nguoi ban trai tot de di den hon nhan. Xin an ui Con cua Con trong khi cho doi Chua, Me, va Ong Thanh ban on. Con cau xin viec nay vi danh Chua Kito Chua chung con. Amen.


AnnaMaria
03 Jan 2012

Lay Chua Giesu, lay MeMaria, lay Ong Thanh Giuse Con xin ta on Chua, MeMaria va Ong Thanh da gin giu gia dinh chung Con va dai gia dinh Chung Con binh an phan hon phan xac cho den ngay hom nay nhung Con da vo tinh khong nhan biet. Con xin thanh tam cam ta Chua da nhac nho Con qua bien co xay den gan day, Con moi duoc nhac nho ve tinh yeu thuong vo bo ben ay va vi vay Con moi gan gui Chua, Me va Ong Thanh nhieu hon. Xin ban on vung tin va ben tri, luon tin tuong rang Chua luon yeu thuong va khong co dieu gi ma Chua khong lam duoc. Va Chua cung da phan rang "go se mo" va xin se duoc". Xin ban on binh an cho Chung Con va gin giu xav hon Chung Con luon luon trong sach, thoat khoi nhung cam do cua ma qui. Xin cho Chung Con luon luon song trong su dum boc va che cho cua Chua, Me Maria , Ong Thanh Giuse va Cac Thanh tren troi. Con cung xin cho nhung linh hon noi chon luyen nguc, nhung nguoi dau kho phan hon phan xac, xin an ui va ban binh an den nhung tam hon ay. Xin cho ho niem hy vong va soi sang cho ho biet chay den cung Chua, Me, va Ong Thanh de duoc an ui va giup do. Con cau xin nhung viec nay vi danh Chua Giesu, Chua chung Con. Amen.


maria\
03 Jan 2012

lay chua giesu la thien chua toan nang hang huu, la cha nhan tu hay xot thuong, xin chua hay tha toi cho cung con vi chung con la ke co toi, xin chua hay xot thuong den gia dinh ben ngoai con, con cau xin chua giau long xot thuong va nhan tu xin chua hay giup gia dinh ngoai con giai quyet duoc moi thu tuc giay to va luon giu duoc hoa khi trong gia dinh voi hong an chua ban, lay chua trong moi cam do the gian bao gom tien tai, quyen luc, tinh cam, dang vong va nhung su ich ky cua ban than moi nguoi chung con day con xin chua xoa tan moi cam do do de chung con luon biet song bao dung yeu thuong va chan thanh hi sinh cho nhau, xin chua dung de bat hoa xay ra xuat phat tu nhung cam dio de chung con day la con cai chua nhung lai lam ho danh chua o doi nay. con xin chua giup gia dinh ngoai con giai quyet moi kho khan trong viec lam thu tuc giay to, cho moi nguoi chap nhan vang loi chua va giu gin hoa khi trong gia dinh ngoai con. xin chua nhan loi chung con cau xin vi danh thanh chua giesu kito la thien chua chung con. lay duc me hang cuu giup xin me cau bau cho chung con. lay thanh ca giuse quan thay, xin nguoi cau cung chua cho chung con. con xin het long cam ta on chua , duc me, thanh ca giuse quan thay. amen


AnnaMaria
03 Jan 2012

Lay Me Maria, Cha thanh Giuse, con xin on tha thu moi loi lam gia dinh Con da co tinh hay vo tinh xuc pham den cac Ngai. Xin Duc Me, ong Thanh Giuse, ong Thanh Jude, Ba Thanh Anna, cau bau Thien Chua chua lanh tam tri cua con trai Con. Xin dung de Con cua Con bi mac cam la khong binh thuong, cu nghi la Chua da sinh ra Con cua Con binh hoan. Cho con trai Con co mot tam tri binh thuong nhu nhung nguoi con trai binh thuong khac. Xin gin giu tam hon va the xac cua gia dinh chung Con luon trong sach cho xung dang tinh yeu thuong cua Chua, Me va Ong Thanh Giuse va Cac Thanh. Con cung xin dang len Me, Ong Thanh Giuse viec tuong lai gia dinh cho 2 con gai cua Con, xin ban cho Con cua Con on binh an va vung tin, xin ban cho Con Lon cua Con mot nguoi ban tot that trong long va se la mot nguoi Chong tot. Xin cho con thu 2 cua Con va nguoi ban trai tran day hong an de 2 nguoi mai ben vung va di den hon nhan. Xin cho nguoi ban trai dong y theo dao de van de day do Con cai Chua cho sau nay duoc de dang hon. Con cung xin dang len Chua, MeMariava Ong Thanh Giuse, nguoi con trai ut cua Con, xin gin giu Con trai cua Con luon an vui, hanh phuc, trong sach phan hon phan xac, va khi den tuoi truong thanh xin cho Con cua Con gap duoc mot nguoi vo tot. Con cung xin dang len cau Em ut cua Con, xin cho cau gap duoc nguoi vo tot. Xin gin giu va an ui BoMe Con trong luc tuoi gia. Con cau xin nhung viec nay vi danh Chua Giesu Chua chung Con, Amen.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1910/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1910/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1910/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1910/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1910/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1910/0103.


MARIA NGOC ANH
03 Jan 2012

Lay Chua Giesu! Con xin hop cung Duc trinh nu Maria va thanh ca Giuse cung trieu dinh thien quoc ma dang len Chua nhung uoc nguyen don so nho be cua con. Xin Chua thuong tha thu toi loi chung con da xuc pham den trai tim Chua va xin Chua du thuong ban on tha thu cho chung con, dac biet cac linh hon dang dau kho noi luyen nguc. Lay Chua! Neu cac linh hon o luyen nguc con vuong mac cach nao, xin vi long thuong xot Chua thuong tha thu va som dua cac linh hon len huong ton nhan thanh Chua. Va neu dep long Chua, xin Chua thuong den gia dinh Anh chi con, xin Chua chuc phuc cho tinh yeu Anh chi va ban cho cong an viec lam cua anh chi duoc moi dieu tot dep. Lay Chua! con tin thac vao chua! Lay Chua con yeu men Chua biet bao! Amen!


MARIA NGOC ANH
03 Jan 2012

Lay Thien Chua la cha con, va Me Maria la me con va thanh Giuse la dang luon yeu thuong chung con. Xin Thanh ca Giuse va Me Maria chuyen cau len Chua, neu dep long Chua xin Chua ban cho con som gap duoc nguoi ban tram nam dep y Chua va nguoi ban tram nam cua con biet noi guong cha Thanh Giuse de tro thanh nguoi chong tot va nguoi cha guong mau, anh biet yeu thuong con, ton trong con va dem lai hanh phuc cho con, va tinh yeu cua chung con duoc hai ben don nhan va chuc phuc. Xin Chua chuc lanh cho cong an viec lam cua con duoc moi su may man va bang an. Gia dinh con khoe manh, hanh phuc va luon yeu thuong nhau. Xin cho con co mot duc tin manh me de con biet pho thac cuoc doi con trong tinh yeu Chua va cho con co su can dam de con chien dau voi ba thu. vi vinh quang chi danh cho nhung nguoi chien thang. Xin cho con luon biet cam ta on Chua khi vui cung nhu luc buon, khi thanh cong cung nhu luc that bai de cuoc doi se la mot bai ca vang len toi thien toa. Nhung ban than chung con chung con mong don yeu duoi lam. Xin Chua tro giup chung con. LAY CHUA GIESE! CON TIN THAC VAO CHUA. LAY CHUA GIESE CON YEU MEN CHUA LAM!


Theresa Hoai Huong
03 Jan 2012

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban muôn vàn hồng ân cho gia đình chúng con. Con nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cầu khẩn cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa tiếp tục xót thương gia đình chúng con. Mỗi ngày trôi qua, là mỗi lo lắng phiền muộn của con lại nhân lên, con cứ mãi lo lắng cộng với sợ hãi, tinh thần con lúc nào cũng bất an. Chúa ơi! Từ ngày con lập gia đình cho tới nay đã gần hai mươi năm, thế nhưng không lúc nào con không phải lo lắng về tiền bạc, nợ nần càng ngày lại càng chất lên cao, con không cách nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Chúng con là những con người tội lỗi yếu đuối mỏng giòn, nếu không được Chúa thương con sẽ không có được ngày hôm nay. Xin Chúa luôn đồng hành bên con, thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực giúp con vượt qua mọi gian nan thử thách. Gia đình chúng con nguyện xin Chúa cho kỳ đáo hạn ngân hàng sắp tới đây được trôi chảy, người xét duyệt hồ sơ dừng gây khó khăn gì. Mọi sự của con là của Người con xin phó thác hết cho Người. Xin cho năm mới này Hồng Ân Thiên Chúa tràn đầy trong mỗi người chúng con, xua tan đi những khó khăn, những cám dỗ đời thường, những tai nạn đang rình rập chúng con. Và ban cho mỗi người chúng con luôn có lòng Tin, Cậy, Mến. Sốt sắng đọc kinh và cầu nguyện, biết chạy đến cùng Chúa. Con cầu xin bà Thánh Theresa là bổn mạng của con, xin Người phó dâng những khốn khó của con lên cho Chúa. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.


Theresa Hoai Huong
03 Jan 2012

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban muôn vàn hồng ân cho gia đình chúng con. Con nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cầu khẩn cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót của Chúa tiếp tục xót thương gia đình chúng con. Mỗi ngày trôi qua, là mỗi lo lắng phiền muộn của con lại nhân lên, con cứ mãi lo lắng cộng với sợ hãi, tinh thần con lúc nào cũng bất an. Chúa ơi! Từ ngày con lập gia đình cho tới nay đã gần hai mươi năm, thế nhưng không lúc nào con không phải lo lắng về tiền bạc, nợ nần càng ngày lại càng chất lên cao, con không cách nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Chúng con là những con người tội lỗi yếu đuối mỏng giòn, nếu không được Chúa thương con sẽ không có được ngày hôm nay. Xin Chúa luôn đồng hành bên con, thêm sức mạnh, ý chí và nghị lực giúp con vượt qua mọi gian nan thử thách. Gia đình chúng con nguyện xin Chúa cho kỳ đáo hạn ngân hàng sắp tới đây được trôi chảy, người xét duyệt hồ sơ dừng gây khó khăn gì. Mọi sự của con là của Người con xin phó thác hết cho Người. Xin cho năm mới này Hồng Ân Thiên Chúa tràn đầy trong mỗi người chúng con, xua tan đi những khó khăn, những cám dỗ đời thường, những tai nạn đang rình rập chúng con. Và ban cho mỗi người chúng con luôn có lòng Tin, Cậy, Mến. Sốt sắng đọc kinh và cầu nguyện, biết chạy đến cùng Chúa. Con cầu xin bà Thánh Theresa là bổn mạng của con, xin Người phó dâng những khốn khó của con lên cho Chúa. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.03 Jan 2012

XIN CHUA CHUA LANH BENH CHO NGUOI THAN CUA CON CHUA OI XIN CHO TAM HON CON LANG DONG NHUNG CON BAO LONG MA CHI CO CHUA BIET . AMEN03 Jan 2012

XIN CHUA CHUA LANH BENH CHO NGUOI THAN CUA CON CHUA OI XIN CHO TAM HON CON LANG DONG NHUNG CON BAO LONG MA CHI CO CHUA BIET . AMEN


con gai cua me
03 Jan 2012

con xin ban cho con trai con co long khiem nhuong cho du co danh vong den dau thi cung dung co kieu cang tu cao tu dai con xin me thanh hoa con trai con amen


con gai cua me
03 Jan 2012

con ta on chua va me da ban cho gd con mot dem bang an amen


NGUYEN TAN HIEU
03 Jan 2012

CHUC TUNG THO LAY NGOI KHEN DUC CHUA TROI BA NGOI.SANG DANH DUC CHUA CHAMDUC CHUA CON,DUC CHUA THANH THAN.CHUNG CON NGOI KHEN THANH DANH CHUA GIESU,THANH DANH DUC ME MARIA,THANH CHA GIUSE.XIN DU TINH THUONG XOT GIA DINH CHUNG CON,VA TOAN THE GIOI.LAY ME MARIA XIN BAN PHUC LANH CHO CHUNG CON,VA CAU BAU CHO CHUNG CON KHI NAY,VA TRONG GIO LAM TU.LAY CHA GIUSE CHUNG CON TIN THAC GIA DINH CHUNG CON TRONG TINH YEU CUA CHA.CHUNG CON CAU XIN CAC THIEN THAN,CAC THANH CAU BAU CHO GIA DINH CHUNG CON DUOC BINH AN TRONG TINH YEU CUA THIEN CHUA.XIN CHUA THUONG XOT LINH HON MARIA ANGEL NGUYEN THUY VAN DAI.AMEN


Martin thanh binh
03 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su nha cua cua con trong ban tay cha


Martin thanh binh
03 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su nha cua cua con trong ban tay cha


Martin thanh binh
03 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su nha cua cua con trong ban tay cha03 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Tina
03 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cua con được ơn, di chua binh ngay mai, xin Chua giup cho con cua con dong y di chua binh, xin Chua huong dan chung con, lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Trâm
03 Jan 2012

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho con sống đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa chữa lành bệnh cho chị Loan, anh Linh và cô Hà, xin Chúa xoa dịu những đau đớn cho các anh chị ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


nghiepngoc
03 Jan 2012

vo chong chung con cau Xin Chua Giesu giup vo chong chung con ra toa sap toi nay ngay 16 thang 1 nam 2012 moi su binh an. Xin Chua Giesu giup nguoi luat su dang giup su kien nay cua vo chong chung con cung nhu Chua hien dien ben chung con hien tai va luon luon trong cuoc song. Amen.


GB Vũ Văn Tuấn
03 Jan 2012

Lạy Chúa xin tạ ơn Chúa, hôm nay xin ban cho con mọi sự may mắn chúng con cầu xin nhờ đức ki tô chúa chúng con Amen


Chung con Xin
03 Jan 2012

Xin Me va Thang ca Giuse cau Chua cat het benh nan cho nguoi ban. Lay Chua chung con cau xin Chua.03 Jan 2012

Xin cho gd nho cua con dduoc bang an va hanh Phuc! Xin gd thanh gia luon hien dien va Cung song Hanh dde diu Dat gd cua con. Amen


Tina
03 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho con cua con được ơn, di chua binh ngay mai, xin Chua giup cho con cua con dong y di chua binh, lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀTHÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1140/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀTHÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1140/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀTHÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1140/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀTHÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1140/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀTHÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1140/0103.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀTHÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 1140/0103.


gia dinh maria va phaolo minh
03 Jan 2012

xin cuu giup con cac ngai oi ! chung con kho so lam , xin khung nham nhung loi chung con van tham keu van len thien chua , chung con xin cam ta on tren cac ngai ban cho chung con , amen .


gd con Anna
03 Jan 2012

Con xin Chua ban cho gd con duoc bang an.Con trai con tim duoc viec lam or hoc mot nganh nao khac cho phu hop voi kha nang cua no.Neu dep long Chua xin Chua nhan loi gd con cau xin.03 Jan 2012

Xin chua ban cho con va baby cua con dduoc khoe, ban cho baby cua con dduoc vui ve va Lon Len trong con moi ngay . Amen03 Jan 2012

hay giup con dat duoc dieu con dang cau nguyen amen


Tina
03 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con, xin Chua chi duong cho con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Tina
03 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con, xin Chua giup cho no dung lam dieu gi nguy hiem den tinh mang. Xin Chua cuu con cua con. Xin Chua giup cho con cua con chiu di chua binh. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Teresa Phung
03 Jan 2012

Lay Me MARIA xin Me hay tha thu cho nhung loi noi thieu suy nghi cua con da lam cho nguoi chi than nhat cua con phai dau buon. Xin me hay dung tinh thuong cua me ma xao diu nhung noi dau ma chi phai chiu.Me oi ! xin me hay dung tinh thuong ma han gan tinh chi em cua chung con, neu nhu dieu do dep long me xin me hay nhan loi con cau xin.Amen03 Jan 2012

xin ban cho con cua chung con duoc khoe manh, bang an cho den ngay chao doi amen xin ban cho vo chong con moi su bang an, khoe manh, hon an xac manh, song dep thanh y chua, yeu thuong , ton trong nhau, can dam don nhan thanh y chua, cong viec on dinh amen xin ban cho con ket qua xet nghiem thu mau duong duoc binh thuong tot dep cho den ngay sinh em be amen xin ban cho tat ca cac linh hon len thien dang huong nhan thanh chua amen03 Jan 2012

Lay cha hang hiu xin tha tôi cho con nguyên xin thanh Hoa công việc va gia Đinh nho cua con đc binh an nhu y moi việc đều do ban tay cua ngai Đinh Liêu con xin pho dâng va tin thAc. Noi ngai


teresa pham
03 Jan 2012

lay cha tu nhan con xin dang len tat ca toan the gioi cho cha xin cha ban cho the gioi song trong an binh am lo va hanh phuc dung de bao luc cua satan lan tran xin chua bao ve con cai cua chua cam ta cha03 Jan 2012

Xin phu ho cho con som duoc lanh benh, va xin ban cho vo chong con som duoc co con. chung con cau xin Chua.


Tina
03 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con, xin Chua giup cho no dung lam dieu gi nguy hiem den tinh mang. Xin Chua cuu con cua con. Amen


c
03 Jan 2012

lay me ngay mai nha con co khach den choi con xin me ban cho moi nguoi trong gd deu vui ve hanh phuc amen


con gai cua me
03 Jan 2012

lay me xin me ban tri thong minh cho con gai con hay hai hoc hanh den noi den chon xin chua thanh than thanh hoa con gai cua con cho no duoc chiu kho hoc hanh va lam viec biet qui trong thoi gian amen


con gai cua me
03 Jan 2012

lay me con xin me hay cuu lay nhung nguoi dang bi hanh ha the xac nhat la nhung em be nho toi nghiep chung lam me oi xin me dung lam ngo truoc nhung hoan canh nhu vay con biet la me co the lam duoc vi viec nay doi voi me thi dau co gi la kho khan dau me hay nhanh tay cang som cang tot me nhe amen03 Jan 2012

Xin Chua va Me thuong ban cho baby cua con duoc khoe, vui ve va Lon Len trong con moi ngay. Xin cho hai me con cua con dduoc khoe va binh an. Amen Con Xin cam ta Chua va Me rat nhieu


con gai cua me
03 Jan 2012

me oi con lo qua khong biet sau nay con cua con se ra sao vi no bi dong tinh con chi so no se bi sa doa trong gioi dong tinh nay con xin me cau bau cung chua cho con cua con khoi benh dong tinh sau nay co vo con dang hoang chu khong thi no lai di quen voi nguoi dong tinh thi toi loi lam ma con nghe noi la de bi benh lam con xin me thuong con voi co le me cung dau muon con cua con bi sa doa con xin me nham loi con cau xin amen03 Jan 2012

xi.n cho giao hoi vn than yeu cua chung con duoc bang an.amen.03 Jan 2012

chua lanh binh nan bang an03 Jan 2012

xin ngai thuong ban phu hô cho cô k mau ban đc nha đê cô tra tiên cho con con lai phai tra cho nguoi khac,chi hoa thu hôi đc no thanh toan cho con chu đong loi hang thang ma lam an kho nhu hiên nay con so ko kham nôi, lay chua xin thuong xot con , con xin pho dâng tât ca trong ban tay cua chua xin ngai giu gin cho che, ngay mai con bat đâu công viêc moi xin chua soi sang chi đuong dân lôi, mo miêng luoi con ra, đê con biêt an noi khôn kheo, công viêc suôn se, nhu y con kinh xin


Anna Tran
03 Jan 2012

kinh lay Chua Cuu The ,kinh lay Me Hang Cuu Giup, kinh lay cac Thanh,xin thuong xot cuu giup chung con vuot qua moi kho khan, xin thuong chung con . Lay Chua, Me xin tha thu toi loi chung con , xin nham loi chung con keu van, con kinh xin,amen.


Agata
03 Jan 2012

Con cui dau cam on Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va Cac Thanh da ban cho gia dinh con va nhung nguoi than cua con moi on lanh trong nhung ngay vua qua . Con thanh that cam on.Amen


HTT
03 Jan 2012

Con cui dau cau xin Chua cho tam hon con duoc thanh than, binh an va vui ve. Cau xin Me cho con co mot long tin vung vang vao Chua nhu Me . cau xin cho nhung uoc mo cua con se thanh su that. Amen


Agata
03 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh ca Giuse va cac Thanh xin che cho con , gia dinh con va nhung nguoi than cua con trong tinh yeu thuong cua cac Ngai. Cau xin cho ho duoc binh an , manh khoe, vui ve va hanh phuc. Cau cho con gai con ngoan ngoan , vang loi va thong minh. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve huong phuc Truong sinh . Amen


Maria Nguyễn Hiền
03 Jan 2012

kính thưa quí Cha, quí Thay,gia dinh con dang găp kho khăn rac rối về giấy tờ dất đai ...gia dinh con dang dau khổ lo lang nhieu lắm... gia dinh con van xin qui Cha, quí Thay thuong cau nguyện de xin Chua, Mẹ Maria va Cha Thánh thuong giúp giải quyết cho gia dinh con voi. con hết lòng biêt on quí Cha, quí Thầy.


Maria Nguyễn Hiền
03 Jan 2012

kính thưa quí Cha, quí Thay,gia dinh con dang găp kho khăn rac rối về giấy tờ dất đai ...gia dinh con dang dau khổ lo lang nhieu lắm... gia dinh con van xin qui Cha, quí Thay thuong cau nguyện de xin Chua, Mẹ Maria va Cha Thánh thuong giúp giải quyết cho gia dinh con voi. con hết lòng biêt on quí Cha, quí Thầy.


Tina
03 Jan 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Xin Chua giup cho con cua con chiu di chua binh. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Con cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Con cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Con cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Con cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Con cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Xon cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Xon cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Xon cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Xon cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


Maria Huong Nguyen
03 Jan 2012

Con cầu xin Chúa luôn ở bên con và chúc phúc cho cuộc Orientation và Interview của con vào sáng hôm nay được mọi kết quả tốt đẹp nhất theo ý của Chúa qua tay người phỏng vấn con nha. (Chúa ơi nếu đẹp lòng Chúa cho con xin được thay đổi sự lựa chọn trước kia của con để xin chuyển về gần khu người Việt hơn và cho con được ở tầng dưới) Xon cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa Cho con nhé. Con cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen.


GIUSE dao nguyen tuan anh 8 tuoi
03 Jan 2012

xin chua sua doi tinh nep con lai con khong co li lom nua.xin chua cho ba me con di lam trong dem hom nay duoc moi su binh an


daminh_hl
03 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse xin cho boss con biet duoc con lam viec good job.


daminh-HL
03 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban chong vo mua duoc tiem nail co khach de lam an, xin cho nguoi ban cho chung con xin dung co dau' mot van de` gi ca, xin cho vo chong con duoc moi viec xuong se luon trong giay to.Amen


daminh-HL
03 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho vo chong con co baby som va xin cho vo chong con luon luon yeu thuong nhau mai mai.Amen


phero tuan
03 Jan 2012

lay chua, xin chua ban binh an xuong cho gia dinh con. amen03 Jan 2012

Lay Thanh Ca Giuse , xin Ngai cau bau cung Chua cho cong viec cua chung duoc nhieu thuan loi , xin Chua duc long duc tri nhung nguoi lien quan de ho nhin nhan su that , cong viec som hoa giai trong minh bach , cong bang va hoan tat tot dep . Chung con tai hen suc mon , bat luc truoc nhung sap dat va toan tinh cua con nguoi , chi biet luon trong cay vao on Chua qua loi chuyen cau cua Thanh Ca , xin Ngai doai thuong nhan loi chung con cau xin .03 Jan 2012

Lay Toi To Chua la Duc Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan , xin Ngai cau bau cung Chua cho chung con gap thay gap thuoc de vuot qua can benh nan y ma chung con dang mac phai . Xin cho chung con duoc on chua lanh de duoc tro nen nhan chung choi Ngai truoc mat Hoi Thanh . Xin Ngai nhan loi chung con nguyen xin .03 Jan 2012

Xin cho con cai chung con tam tri minh man , hoc hanh tan toi . Co cong viec on dinh va thuan loi trong viec bao lanh . Xin cho moi thanhvien trong gia dinh biet chia se, yeu thuong va song chung thuy voi nhau , vuot qua moi kho khan trong cuoc song . Hang ngay sieng nang cau xin va luon biet trong cay vao on Chua . Xin Chua che cho , bao ho cho Em Be va Me luon manh khoe va duoc moi su bang an


MARIA TERESA THƯỜNG
03 Jan 2012

Lay Cha Chi Thanh,Lay me MARIA xin Cha va Me phu ho va soi sang cho cac nha lanh dao som tim thay con tau Vinaline Queen vua mat tich may ngay nay nay.Xin Cha thuong ban cho ho duoc som doan tu voi gd du ho con song hay da hi sinh.Nguyen xin THien Chua la cha toan nang la dang TU BI-NHAN HAU-NHAN NAI va hay THA THU xin Chua tha toi cho chung con.Amem!!!


MARIA TERESA THƯỜNG
03 Jan 2012

Lay Cha Chi Thanh,Lay me MARIA xin Cha va Me phu ho va soi sang cho cac nha lanh dao som tim thay con tau Vinaline Queen vua mat tich may ngay nay nay.Xin Cha thuong ban cho ho duoc som doan tu voi gd du ho con song hay da hi sinh.Nguyen xin THien Chua la cha toan nang la dang TU BI-NHAN HAU-NHAN NAI va hay THA THU xin Chua tha toi cho chung con.Amem!!!


Trang Vu
03 Jan 2012

Ngay thu 62! Lay Chua, Me Maria va Thanh Giuse mot ngay moi cua nam moi da bat dau, con nguyen xin Thien Chua toan nang ban phuc lanh cho moi viec lam, suc khoe, gia dinh va tinh yeu tat ca se duoc suon se. Moi thu bay gio con phai lam lai tu dau het, cung khong biet dat ra cho minh muc tieu toi dau, nhung con xin dang het moi y nguyen nhu y Chua! Xin Nguoi hay quyet dinh dum con, va bay gio con chi biet hang ngay doc kinh cau nguyen de mong rang tat ca se tro nen tot dep khong con roi vao be tac nua. Xin Nguoi nhan loi nguyen cua con. Amen.03 Jan 2012

LAY CHUA HAI DONG GIESU, XIN HAY DEN DE LAM CHO CON NEN GIONG CHUA, CUNG NGOAN NGOAN CUNG TU TE VOI MOI NGUOI NHU CHUA. LAY CHUA CON XIN CHUC TUNG CHUA LA VUA MUON LOAI, XIN CHUA THA THU NHUNG LOI LAM CON DA XUC PHAM DEN CHUA. CON XIN CAM TA CHUA DA BAN CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN PHO DANG DOI SONG CON TRONG TAY CHUA, XIN CHUA LUON BAN ON GIN GIU, THANH HOA, VA CHUC LANH CHO CON. XIN CHUA BAN CHO CON ON KHON NGOAN, LUON NHAN RA THANH Y CHUA. XIN CHUA HAY GIUP TRANH CAC CON CAM DO. XIN CHUA BAN ON HON AN SUC MANH CHO BO ME, ANH CHI EM, VA BAN BE CUA CON. XIN CHO HET MOI NGUOI NHAN RA TINH YEU THUONG CUA CHUA. XIN CHUA THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI, LAY CHUA GIESU CON XIN TIN THAC VAO CHUA. CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, CAC THANH TREN TROI, THANH PHANXICO TRUONG BUU DIEP. AMEN.


ANNA TRAM
03 Jan 2012

XIN CHUA GIUP CON TIM DUOC SU BINH AN TRONG CUOC SONG...GIUP CON VOI DI NHUNG NOI DAU KHO TRONG CUOC SONG03 Jan 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua soi sang cho con co gang hoc tap va thi tot ky thi sap toi, biet yeu men Chua nhieu hon.


doremon
03 Jan 2012

vuot qua duoc nhung kho khan trong cong viec hoc tap o dai hoc duoi su huong dan cua chua thanh than va ban on binh yen xuong gia dinh con nhat la em Minh dang ngay cang xa roi Chua,an choi khong yeu thuong gia dinh lam cho ba ma con dang ngay cang dau kho,xin cac Ngai ban nhieu on lanh xuong tren nhung nguoi co lien he xa gan den con tuy con khong xung dang.Amen


Kim anh
03 Jan 2012

Lay Chua GS la cha la dang toan nang hang huu xin thuong con theo long tu bi cua Chua,Xin Chua thanh than ba ngoi soi sang va them suc cho con dung de con mat niem tin.Amen


Kim anh
03 Jan 2012

Lay Chua GS la cha la dang toan nang hang huu xin thuong con theo long tu bi cua Chua,Xin Chua thanh than ba ngoi soi sang va them suc cho con dung de con mat niem tin.Amen


claire_han
03 Jan 2012

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai ban cho HP & gd con suc khoe tot, co viec lam. Xin Ngai phu ho cho gd TH hanh phuc, manh khoe, viec lam on dinh, con cai ngoan ngoan. Xin Ngai phu ho cho viec doan tu cua gd con se xay ra tot dep, vui ve. Xin Ngai phu ho cho A tim duoc noi tru ngu re & an toan. Amen


Tina
03 Jan 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


TINA
03 Jan 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE DA NHAN LOI CAU XIN CUA GIA DINH CON CHUA OI XIN BAN ON AN LANH XUONG GIA DINH CON XIN CHO CON DUOC ON BINH AN TRONG NGAY DAU TIEN CON DI LAM XIN BAN ON CHO GIA DINH CON AMEN


TINA
03 Jan 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE DA NHAN LOI CAU XIN CUA GIA DINH CON CHUA OI XIN BAN ON AN LANH XUONG GIA DINH CON XIN CHO CON DUOC ON BINH AN TRONG NGAY DAU TIEN CON DI LAM XIN BAN ON CHO GIA DINH CON AMEN


Christian
03 Jan 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN MANG ON BINH AN DEN CHO GIA DINH CON XIN CHO ME CON DI LAM GAP DUOC CHU TOT CON XIN CAM TA AMEN


Giuse pham van qui
03 Jan 2012

Con xin nguoi phu ho cho gia dinh con duoc manh khoe hanh phuc lam an thanh dat va duoc nhieu on sung chua thuong ban


Kathy Le
03 Jan 2012

Con Xin Me Maria Va Duc Chua Giuse , Cho me con Giu Duoc cong viec va cho me con lam vui ve, cho chu cua me con vui . Va Binh an voi gia dinh con luc nao cung vui ve va hanh phuc. Con Cam On Duc chua Giuse va Me Maria. Amen!


MARIA ...CON CHA.GIUSE
03 Jan 2012

LAY ME MARIA VA THANH CA GIUSE XIN ME VA CHA CAU BAU CUNG CHUA CHO CON NHUNG ON MA CON DANG LEN DAY.. CON XIN CHUC TUNG VA CAM TA CHUA CA BA NGOI TRONG NAM VUA QUA ... XIN CHUA CHUC LANH CHO CON TRONG NAM MOI NAY:DUOC DAY DU ON CHUA .LUON SONG DEP LONG CHUA.DAC BIET CON PHO DANG HAI DUA CON CUA CON CHO CHUA .XIN CHUA BAN CHO CHUNG DU ON LANH CUA CHUA .SONG DEP Y CHUA.CON XIN PHO THAC TAT CA CHO CHUA ..XIN CHUA LAM VUA GIA-DINH CON VA HUONG DAN CON ... AMEN


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2235/0102.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2235/0102.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2235/0102.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2235/0102.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2235/0102.


Joseph Dao
03 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 2235/0102.


kenny
03 Jan 2012

Lay duc me Maria va duc chua giuse. Xin duc me va duc chua giuse giup do cho me con giu duc cong viec. Xin duc me va duc chua bao ve, mang may man va binh an den gia dinh con. Con cam on duc me Maria va duc chua Giuse rat nhieu. Amen!!


Tina
03 Jan 2012

Cau xin Chua cuu chua cho con cua con. Lay ta on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen03 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men03 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Tran Quoc Tuấn.
03 Jan 2012

Lậy Chúa và Mẹ Maria . Xin ban cho bạn cuả con mau khỏi bệnh viêm mũi . Vì mỗi lân đi làm về là bị muĩ nó hành thật là tội nghiệp. Xin Các ngài ban phép lạ xuống cho bạn con gạp thầy , gặp thuốc và chữa được căn bệnh này . Chung con nguyện xin Chuá , Xin Chúa nhậm lời con .


người con bé nhỏ....
03 Jan 2012

Chúng con xin Cảm Tạ..Ngợi Khen Danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp cùng Thánh Cả Giuse...Amen..


người con bé nhỏ....
03 Jan 2012

Lạy Chúa...con cầu xin cho thế giới không còn bị những trận tấn công khủng bố nữa....xin cho những người khủng bố sớm nhận ra được sự hiện diện của Chúa để họ trở về bên Chúa...con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa...Amen!


Nguyen
03 Jan 2012

Nguyện xin Gia Đình Thánh Gia ban ơn mạnh hồn xác xuống trên bé Edward Nguyen(3 tháng tuổi) trong cơn bệnh hiểm nghèo.... Nếu đẹp ý Chúa...xin Chúa chữa lành bệnh cho Bé...Amen!


Jeremy Nguyen
03 Jan 2012

Giêsu -Maria -Giuse Con Mến Yêu....Xin thương cứu rỗi Linh Hồn Giuse Tran Nguyen Thien Tan được về hưởng Nhan Thánh Chúa trên quê trời...Amen!


pham thanh tung
03 Jan 2012

Xin ban cho Ba con va em gai con dduoc moi su binh an trong chuyen ddi chua benh...Neu ddep y Chua...xin ban cho em gai con som dduoc lanh benh...Con xin cam ta on Chua va Me Maria cung Thanh Ca Giuse..Amen


người con bé nhỏ....
03 Jan 2012

nguyen xin long thuong xot cua Chua thuong don nhan Linh Hon Anna va cac Linh Hon dang bi giam cam trong lua luyen toi duoc ve huong Nhan Thanh Chua tren que troi... nguyen xin Me Maria va Thanh Ca Giuse an ui va nang ddo cho nhung nguoi than con o lai...Con xin Ta on Chua va Me. Amen!!


quynh lien pham
03 Jan 2012

Con xin dang Nguoi Cha Kinh Yeu va Anh Hai con va anh John trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho Ba va anh Hai con va anh John trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


pham gia huy
03 Jan 2012

Con cau xin Chua gin giu gia dinh nguoi ban con.Amen


người con bé nhỏ....
03 Jan 2012

Lạy Chúa , con cầu xin cho người ta tìm ra được cách chữa trị bịnh ung thư ... Amen03 Jan 2012

xin cho con duoc vo lam viet cho city hayward amen.


pham thanh tung
03 Jan 2012

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu... dua em gai cua con va nguoi ban con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con va nguoi ban cua con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!


Nguyen Chi Thien
03 Jan 2012

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


phêrô hiển
03 Jan 2012

xin Thiên Chúa và Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse cứu giúp cho Cháu vừa mới bị tai nạn được bình phục sức khoẻ. Lạy Chúa Giêsu xin Chúa cứu chữa cháu của con sớm được bình phục Amen.


người con bé nhỏ....
03 Jan 2012

Lạy Chúa...xin cho chúng con biết dùng chuỗi Mân Côi như một lời cầu nguyện xin ơn lành xuống cho những người thân yêu của chúng con và đặc biệt xin cầu cho các Linh Hồn đang bị giam cầm nơi luyện tội....Chúng con xin cảm tạ..ngợi khen danh Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp...Amen..


người con bé nhỏ....
03 Jan 2012

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolo II xin tha thứ cho sự bất xứng của chúng con và xin ban thần Khí cho chúng con. Amen!02 Jan 2012

Xin Duc Trinh Nu Maria cung Thanh Ca Guise nguyen xin den long thuong xot cua Chua cho me con duoc toai nguyen, moi viec cua me con em xuoi, xin duoc giay chuyen vien va moi su tot dep theo y muon. Con CAm ta on Ngai, on Duc Me cung Thanh CA Giuse


Maria + Matino
02 Jan 2012

Lạy Thiên Chúa Ba Ngội cực thánh xin hãy ban cho gia đình con luôn mạnh khỏe bình an . Gia đình bé nhỏ của chúng con đang mong chờ 1 thành viên mới đó là đứa con đầu lòng của chúng con , Xin Thiên Chúa hãy ban muôn ơn phúc lành xuống cho gia đình nhỏ này của chúng con được như ý cầu xin .Amen


Tina
02 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con, xin Chua giup cho no duoc tai qua nan khoi, xin Chua giup cho con cua con dung bi nguoi xau hai no, Chua oi xin Chua xot thuong nham loi chung con. Con xin Cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen02 Jan 2012

xin ban cho gia dinh con duoc bang an moi su, con cua chung con duoc khoe manh amen


DonBosco Vũ Nhật Huy
02 Jan 2012

Lạy Chúa và Mẹ Maria xin cho con được thi có điểm cao và cho các Cha có nhiều sức khỏe để phụng sự Chúa


DonBosco Vũ Nhật Huy
02 Jan 2012

Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria xin cho con được thi có điểm cao và cho các Cha được nhiều sức khỏe để phụng sự Chúa .Amen.


Tina
02 Jan 2012

Cau xin Chua cuu con cua con Chua oi, no len con nua roi Chua oi con so qua, xin Chua thuong xot gia dinh toi loi cua chung con, cau xin Duc Chua Troi cuu chung con. Amen


anh nguyen
02 Jan 2012

lay chúa ! xin thương xót bảo vệ những kẻ khó nghèo. được nâng đỡ mọi mặt trong cuộc sống . Nhờ lòng thương xót của chúa amen


Tina
02 Jan 2012

Cau xin Chua, cau xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cuu giup con cua con thoat khoi su nghien ngap hien nay, cau xin Chua giup cho con cua con chiu di chua binh va tai qua nan khoi, xin Chua chi duong chung con, Chua oi. Xin Chua nham loi con cau xin. Con cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen02 Jan 2012

Xin Chua' thuong ban suc khoe cho baby cua con, xin cho con cua con dduoc khoe va lo'n len trong con. Dong thoi con cung xin ban cho con suc khoe va su bang an. Amen .. Cam ta. Chua' nhieu , cam ta. Me. cam ta. gia dinh tha'nh gia dda thuong dden to a'm nho be' cua chu'ng con . Amen .... Ave Maria .. con xin ca'm o*n Me. ca'ch rieng dda thuong con . Amen


vU THI KIM NGON, CHICAGO
02 Jan 2012

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG. XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


Ann Do
02 Jan 2012

Xin Long Thuong Xot Chua cho Michelle, William la Drug Dealers vui ve don di khoi nha cua con , ma khong quay lai pha nha hay kiem chuyen voi con nhe Chua . Con bi ham doa , an hiep, con so lam nhung con chi biet cau xin , cau xin , cau xin... Chua thoi . Xin Chua cuu con , Xin Chua nhan loi con cau xin .Lay Chua Giesu con tin thac vao Chua .Amen.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA.XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 0750/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA.XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 0750/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA.XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 0750/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA.XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 0750/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA.XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 0750/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS, CON TIN CẬY VÀO CHÚA.XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ ƠN CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN. 0750/0102.


Me oi giup con Me oi..
02 Jan 2012

Me oi con cam on Me da giup con vuot qua kho khan trong cuoc song . Xin Me tiep tuc thuong yeu gin giu gia dinh con luon khoe manh, binh an trong tay Me .Xin Me cho con on khon ngoan , hieu biet , va thanh than tam hon de con du suc lo cho cac con khon lon nen nguoi, moi khi gap kho khan xin Me cho nguoi den giup con nhe Me . Xin Me linh huong cho con biet lam sao de giu nha lai cho cac con , ma khong lon xon giay to phap luat . Moi su pho thac cho Me .Xin Me thuong nhan loi con cau xin .Amen.


Theresa Hoai Huong
02 Jan 2012

Lạy Chúa Giêsu Là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, con xin cảm tạ ơn Chúa đã ban cho gia đình chúng con bình an, muôn vàn hồng ân, con xin phó dâng linh hồn và thể xác con trong tay Chúa. Chúng con là những kẻ tội lỗi nhưng con biết rằng Chúa bao giờ cũng từ bi nhân hậu. Xin Chúa tiếp tục thương gìn giữ, che chở, thánh hoá công việc của chúng con, xin Chúa ban ơn khôn ngoan, hiểu biết, soi đường dẫn lối và chỉ cho con biết phải làm gì để đẹp lòng Chúa. Chúa oi! GIa đình con sắp tới kỳ đáo hạn ngân hàng, mà chúng con chưa thể nào lo liệu nổi. Nay ngân hàng lại thay đổi toàn bộ êkip mới, họ xét duyệt hồ sơ rất gắt gao, con lo lắng quá Chúa oi! Giờ đây chúng con đang đợi ngân hàng trả lời. Xin Chúa giúp cho người xét duyệt hồ sơ dừng gây khó khăn gì, mọi sự được trôi chảy như những năm vừa qua. Xin cho chúng con được đáo hạn & vay được tiền bỏ vào đáo hạn với lãi suất thấp, ngân hàng xét duyệt cho vay thêm để gia đình con trả được những tiền lời nặng bên ngoài. Chúa o! Chúa biết con cần gì trước khi con xin. Lạy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin Người cầu khẩn cùng Chúa, xin Lòng Thương Xót Chúa ban ơn và tha thứ cho gia đình chúng con, cứu giúp gia đình chúng con vượt qua mọi khó khăn, cho công việc chúng con đang làm và định làm được như ý. Xin cho năm mới này toàn thể gia đình chúng con và tất cả mọi người được tràn đầy hồng ân Chúa, được bình an, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn biết vâng lời, siêng năng đọc kinh và cầu nguyện, học hành chăm chỉ đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học sắp tới. Cho con xứng đáng là người vợ, người mẹ biết nhịn nhục và chịu đựng, biết đường dạy dỗ con cái. Cho nhà con bớt nóng nảy, sống chan hoà với mọi người. Xin cho mỗi người chúng con biết chạy đến cùng Chúa những lúc vui cũng như buồn. Lạy Chúa xin tha thứ lỗi lầm của chúng con. Mọi sự của con là của Người con xin trao phó hết cho Người. Giêsu, con tin tưởng Chúa! Con tín thác vào Chúa. Amen.


con gai cua me
02 Jan 2012

lay me xin me cau cung chua ban cho linh hon phero linh hon giuse va hai linh hon maria la dang sinh thanh cua gd con duoc som huong nhan thanh chua amen


con gai cua me
02 Jan 2012

lay me xin ban cho vo chong con biet cach cu su dung muc voi moi nguoi nhat la chong con noi nang nhieu khi lam mat long nguoi khac nhieu lam con xin me hay sua doi cach an noi cua chong con de khoi mat long moi nguoi amen


con gai cua me
02 Jan 2012

lay me xin ban cho vo chong con biet cach cu su dung muc voi moi nguoi nhat la chong con noi nang nhieu khi lam mat long nguoi khac nhieu lam con xin me hay sua doi cach an noi cua chong con de khoi mat long moi nguoi amen


con gai cua me
02 Jan 2012

lay me xin me ban cho dai gd con duoc doan ket yeu thuong nhau xin me dung de ma qui xui duc long moi nguoi trong gd con tuc buc nhau vi moi ly do xin me hay xoa bo long han thu ghet nhau trong gd con de luc nao gd con cung la tam guong sang cho con chau sau nay amen


con gai cua me
02 Jan 2012

lay con xin luon o ben con trai con va huong dan con trai con cho cong viec lam an cua con trai con duoc thuan loi va xin me tranh nhung su du cho con trai con con xin me luon dong hanh voi con con moi luc moi noi xin me hay la tu bao hiem cat giu linh hon cac con cua con de ma qui khong bao gio danh cap linh hon cua cac con con amen


Thanh Huong
02 Jan 2012

Lay Chua xin thuong ban cho con on khon ngoan va hieu biet theo thanh y Chua. Xin cho con biet thong cam voi nhung anh em va ban be cua con. Con xin cam ta Chua.


con gai cua me
02 Jan 2012

lay me xin me hay thuc duc con gai va chau con co gang hoc hanh .va xin me ban tri thong minh de chung di khong chan nan vi khong hieu bai con xin me nham loi con amen


Tina
02 Jan 2012

Cau xin Chua, cau xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cuu giup con cua con thoat khoi su nghien ngap hien nay, cau xin Chua giup cho con cua con chiu di chua binh, xin Chua chi duong chung con, Chua oi. Xin Chua nham loi con cau xin. Con cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Thanh Huong
02 Jan 2012

Lay Chua xin thuong xot me con. Xin thuong ban cho me con duoc binh an ve tinh than va the xac. Con xin dang loi cam ta Chua. Amen.02 Jan 2012

lay chua xin cho chung con 2 bua com ,cho cac con con lo hoc hanh va manh khoe,xin chua nham loi chung con ,amen


giusemg
02 Jan 2012

chualanh binh an cho gia dinh chi Ai Bane duoc hoa thuan thuomng yeu


Martin thanh binh
02 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha giup cho nha cua cua con mau som duoc xay dung hoan thanh truoc tet con xin dang het moi su trong ban tay cha


Martin thanh binh
02 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha giup cho nha cua cua con mau som duoc xay dung hoan thanh truoc tet con xin dang het moi su trong ban tay cha


Martin thanh binh
02 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha giup cho nha cua cua con mau som duoc xay dung hoan thanh truoc tet con xin dang het moi su trong ban tay cha


Martin thanh binh
02 Jan 2012

Lay thien chua ba ngoi con xin pho thac moi su trong ban tay cha xin cha giup cho nha cua cua con mau som duoc xay dung hoan thanh truoc tet con xin dang het moi su trong ban tay cha


gia dinh maria va phaolo minh
02 Jan 2012

xin cac ngai thuong xot den benh tat cua con trai con va cuu giup chung con khoi hoan canh nghat ngheo hien nay va xin on ban hanh phuc , binh an , may man ve tai chanh den voi chung con va moi on an lanh den moi nguoi than yeu cua chung con , amen .


phero tuan
02 Jan 2012

xin chua thanh than soi sang huong dan con de giai quyet tinh cam giua vo chong con. amen


Maria Trâm
02 Jan 2012

Lậy Chúa! Con cấu xin Chúa ban cho con sống đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay. Xin Chúa chữa lành và xoa dịu những đau đớn cho chị Loan, anh Linh và cô Hà. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.02 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men02 Jan 2012

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xin thương đến gia đình chúng con ,cứu gíup, chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , Thánh GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ và Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Tina
02 Jan 2012

Cau xin Chua, cau xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cuu giup con cua con, cau xin Chua giup cho con cua con chiu di chua binh, xin Chua chi duong chung con, Chua oi. Xin Chua nham loi con cau xin. Con cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen02 Jan 2012

xin chua thuong yeu cho che giao hoi vn .amen.02 Jan 2012

xin chua thuong yeu cho che giao hoi vn .amen.02 Jan 2012

xin chua xot thuong giao ho ivn cua chung con chua oi.02 Jan 2012

xin chua xot thuong chuc phuc cho giao hoi vn than yeu cua chung con duoc binh an . xincho con cua chua trong giaovn khoi bi bat bo tu day ,so hai , ,xin chua cho nhung gia dinh nguoi than cua nhung anh chi em dang bi bat tu vi cong ly xin cho ho va gia dinh ho duoc bang qua su quan phong cua thien chua .amen.


Tina
02 Jan 2012

Cau xin Chua cuu giup con cua con, cau xin Chua giup cho con cua con chiu di chua binh, xin Chua chi duong chung con, Chua oi. Xin Chua nham loi con cau xin. Con cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜICẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON, CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1350/0102


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜICẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON, CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1350/0102


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜICẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON, CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1350/0102


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜICẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON, CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1350/0102


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜICẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON, CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1350/0102


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜICẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON, CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.1350/0102


Gioanbaotixita, Alexandria
02 Jan 2012

Lay Chua la Cha cua tat ca chung con, con vinh danh chua con cam ta chua vi nhung hong an ma chua da ban cho gia dinh cua chung con. Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc trong nam moi nay. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ba vo con, ma con, vo con va tat ca con cua con, anh chi em ben vo con, em con, em dau duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
02 Jan 2012

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho gia dinh con trong nam vua qua. Trong nam moi nay, xin Chua ban cho vo con binh an va on khon ngoan de vo con co the chu toan cong viec, xin giup cho vo con that sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi vo con dang o trong hoan canh that khon kho, xin cho vo con duoc het benh dau tim, nhuc dau va tram cam. Lay Chua Jesu xin hay giup vo con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
02 Jan 2012

Lay Chua, con vinh danh Chua, con cam ta Chua da ban cho gia dinh con hong an va moi su binh an. Chua lai giup cho con co duoc viec lam, sau bao thang doi cho. Kinh xin Chua va Duc Me hay giup cho con moi su duoc tot dep cho viec lam cua con trong nam moi nay. Cho con duoc khon ngoan de hoan thanh cong viec cua con. Gia dinh chung con rat can viec lam cua con, de co bao hiem suc khoe, Chua oi. Con chi xin ray hang ngay dung du cho gia dinh con. Con cui xin Chua nho loi cau bau cua Me Maria va cac Thanh o tren troi, nhat la cong nghiep vo cung cua Chua Jesu Kito la Chua chung con. Amen


Tina
02 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia dinh con được ơn, chua lanh binh cho con cua con, tai qua nan khoi, xin Chua xot thuong chung con. Con cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen02 Jan 2012

nam moi ,xin chua chuc lanh ban binh an cho giao hoi vn than yeu duoc bang an tu do t hoatt canh danh dap bat bo .amen.


Maria Huong Nguyen
02 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU NGÀY MAI CON ĐƯỢC PHỎNG VẤN RỒI, CON CẦU XIN CHÚA HÃY THÁNH HÓA VÀ BAN CHO CON CÓ KÊT QUẢ TỐT ĐẸP NHẤT QUA TAY NGƯỜI PHỎNG VẤN CON NHÉ. MỌI CÔNG VIỆC CỦA CON, CON XIN PHÓ DÂNG TRONG TAY CHÚA, XIN NGÀI LO LIỆU GIÚP CON CÁCH NÀO TỐT NHẤT THEO Ý CỦA CHÚA NHÉ. Con xin tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU NGÀY MAI CON ĐƯỢC PHỎNG VẤN RỒI, CON CẦU XIN CHÚA HÃY THÁNH HÓA VÀ BAN CHO CON CÓ KÊT QUẢ TỐT ĐẸP NHẤT QUA TAY NGƯỜI PHỎNG VẤN CON NHÉ. MỌI CÔNG VIỆC CỦA CON, CON XIN PHÓ DÂNG TRONG TAY CHÚA, XIN NGÀI LO LIỆU GIÚP CON CÁCH NÀO TỐT NHẤT THEO Ý CỦA CHÚA NHÉ. Con xin tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU NGÀY MAI CON ĐƯỢC PHỎNG VẤN RỒI, CON CẦU XIN CHÚA HÃY THÁNH HÓA VÀ BAN CHO CON CÓ KÊT QUẢ TỐT ĐẸP NHẤT QUA TAY NGƯỜI PHỎNG VẤN CON NHÉ. MỌI CÔNG VIỆC CỦA CON, CON XIN PHÓ DÂNG TRONG TAY CHÚA, XIN NGÀI LO LIỆU GIÚP CON CÁCH NÀO TỐT NHẤT THEO Ý CỦA CHÚA NHÉ. Con xin tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU NGÀY MAI CON ĐƯỢC PHỎNG VẤN RỒI, CON CẦU XIN CHÚA HÃY THÁNH HÓA VÀ BAN CHO CON CÓ KÊT QUẢ TỐT ĐẸP NHẤT QUA TAY NGƯỜI PHỎNG VẤN CON NHÉ. MỌI CÔNG VIỆC CỦA CON, CON XIN PHÓ DÂNG TRONG TAY CHÚA, XIN NGÀI LO LIỆU GIÚP CON CÁCH NÀO TỐT NHẤT THEO Ý CỦA CHÚA NHÉ. Con xin tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


Maria Huong Nguyen
02 Jan 2012

LẠY CHÚA KÍNH YÊU NGÀY MAI CON ĐƯỢC PHỎNG VẤN RỒI, CON CẦU XIN CHÚA HÃY THÁNH HÓA VÀ BAN CHO CON CÓ KÊT QUẢ TỐT ĐẸP NHẤT QUA TAY NGƯỜI PHỎNG VẤN CON NHÉ. MỌI CÔNG VIỆC CỦA CON, CON XIN PHÓ DÂNG TRONG TAY CHÚA, XIN NGÀI LO LIỆU GIÚP CON CÁCH NÀO TỐT NHẤT THEO Ý CỦA CHÚA NHÉ. Con xin tạ ơn Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen02 Jan 2012

xin cho gia dinh con nam moi bang an manh khoe . amen.


Con Anna-San Jose
02 Jan 2012

Xin Me Maria cau cung Thien Chua cho GD con nam moi duoc luon bang an,moi viec duoc nhu y.Cho con bot tinh nong de cho gd duoc vui ve.Con cau xin Chua.


Mariangatran
02 Jan 2012

Xin thuong xot con ,vi con can Chua con xin ngoi khen long thuong xot Chua den muon doi xin cho cac linh muc duoc binh yen lam tron bon phan Chua trao,cho hai dua con cua con no binh yen,xin sua doi nhung tinh hu net xau chung con de chung con duoc gan Chua luon amen


con gai cua me
02 Jan 2012

me oi con cau xin me hay luon o ben cac con cua con va giup do cac con cua con moi khi gap chuyen gi xin me chi bao cac con. con .xin me ban tri thong minh cho con gai ut cua con di hoc tro lai vi con con di hoc khong hieu gi ca cu nhung vit nghe sam nen da bo hoc con xin me huong dan cho con gai cua con di dung huong va xin me thay doi tinh net con con ,con xin ban cho con gai tinh tinh diu dang sieng nang cau nguyen con xin me nham loi con amen


con gai cua me
02 Jan 2012

xin me cho nhung nguoi than cua con ngay mai di choi duoc bang an vui ve amen


con gai cua me
02 Jan 2012

lay me con xin dang gd con cho me xin me gin giu con cai con song thanh thien ngoan hien va co long bac ai bao dung quang dai amen


Agata
02 Jan 2012

lay Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse va cac Thanh xin gin giu gia dinh con va nhung nguoi than cua con trong tinh yeu thuong cua cac Ngai xin cho ho duoc binh an , vui ve , may man va hanh phuc. Cau cho linh hon Giuse duoc mau ve nuoc Thien dang. Cau cho con gai con duoc ngoan ngoan , thong minh va vui ve. Cau cho linh hon con duoc vui ve , thanh than. Amen


Anna Tran
02 Jan 2012

Lay Chua Giesu , lay Me Hang Cuu Giup, lay Cac Thanh xin thuong xot cuu giup chung con ,xin ban on binh an ,xin dan dat chung con vuot qua moi kho khan ,khon kho, lo lang , con kinh xin , xin cho bo loi chung con nguyen cau , xin tha thu moi toi loi chung con, con thanh tam kinh xin su cho che, thuong xot cua Chua, xin cho gia dinh ,con cai ,anh em chung con hoa thuan , binh an trong nam moi, con xin dang cuoc song chung con trong tay Chua,Me, cac Thanh , xin gin giu chung con ,amen.


nguyen ngoc thanh
02 Jan 2012

nguyen xin thanh ca giuse va duc me maria cau bau cung thien chua doi thuong cho gia dinh con xin cho con luon duoc lam toi chua va huong cho con su khon ngoan de tho phuong chua .xin chua chua lanh benh sieu vi gan b cho con va xin cho 2 dua con duoc ngoan nen nguoi biet vang loi .xin chua luon o cung con .amen


nguyen ngoc thanh
02 Jan 2012

nguyen xin thanh ca giuse va duc me maria cau bau cung thien chua doi thuong cho gia dinh con xin cho con luon duoc lam toi chua va huong cho con su khon ngoan de tho phuong chua .xin chua chua lanh benh sieu vi gan b cho con va xin cho 2 dua con duoc ngoan nen nguoi biet vang loi .xin chua luon o cung con .amen02 Jan 2012

nguyen xin thanh ca giuse va duc me maria cau bau cung thien chua doi thuong cho gia dinh con xin cho con luon duoc lam toi chua va huong cho con su khon ngoan de tho phuong chua .xin chua chua lanh benh sieu vi gan b cho con va xin cho 2 dua con duoc ngoan nen nguoi biet vang loi .xin chua luon o cung con .amen02 Jan 2012

Lay Chua ,con cam ta Chua vi chua da cho chung con nhung ngay le vua qua that vui ve ,dam am.Con cam ta Chua da cho gd anh con va gd chi con duoc thay nhung hy vong toi cho ho.Xin Chua tiep tuc nang do anh con de anh con tro ve voi gd va gd vui ve .Xin Chua gin giu cha me hai ben duoc khoe manh ,bot dau don va co on Chua .Xin Chua nang do nhung nguoi dang gap kho khan trong couc song , nhung nguoi dang mac nhung binh hiem ngheo xin Chua an ui ho. Xin cho con cai con dao duc thanh thien va hoc gioi .Con luon pho thac vao Chua.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0755/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0755/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0755/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0755/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0755/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0755/0102.02 Jan 2012

Xin Cau cho suc khoe cua baby cua con, Xin cho em be khoe va Lon Len trong con moi ngay. Xin cho hai me con cua con deu khoe02 Jan 2012

Xin Cau cho baby cua con khoe va lon len trong con moi ngay, Xin cho 2 me con con dduoc khoe, con Xin ta on chua va Me


giusemg
02 Jan 2012

chua lanh benh nan binh an, co kha nang mua duoc mot can nha rieng cho gia dinh lam noi tru ngu, con cai di lam viec, di duong bang an , an toan manh khoe


giusemg
02 Jan 2012

chua lanh benh nan binh an, co kha nang mua duoc mot can nha rieng cho gia dinh lam noi tru ngu, con cai di lam viec, di duong bang an , an toan manh khoe


giusemg
02 Jan 2012

chua lanh benh nan binh an, co kha nang mua duoc mot can nha rieng cho gia dinh lam noi tru ngu, con cai di lam viec, di duong bang an , an toan manh khoe


anna lanh
02 Jan 2012

con khan xin THANH CA GIUSE va ME MARIA cau bau cung CHUA ban cho con on CHUA THANH THAN de con di thi duoc binh an va dat ket qua tot , nho loi loi THANH CA GIUSE va ME MARIA chuyen cau xin nhan loi con khan nguyen amen


MARIA TERESA THƯỜNG
02 Jan 2012

LAY CHUA!CON XIN TA ON CHUA VI NEU KHONG CO CHUA CON SE KHONG SONG NOI.CHUA LA GIA NGHIEP DOI CON!!!LA TAT CA CUA DOI CON,CO CHUA CON CAM NHAN DC SU BINH YEN ,THANH THAN TRONG TAM HON.LAY CHUA !!!CON YEU CHUA! Tuy con da co nhung luc choi bo tinh yeu CHUA,lam buon long CHUA,nhung CHUA khong bo con ma con dan con quay tro ve ben CHUA,ME va THANH CA.Con xin CHUA tha toi cho con la ke co toi.Xin CHUA luon o ben con va che cho cho con!!!02 Jan 201202 Jan 201202 Jan 201202 Jan 2012


ANNA LANH
02 Jan 2012

con khan xin THANH CA GIUSE va ME MARIA cau bau cung CHUA ban cho con on CHUA THANH THAN de con di thi duoc binh an va dat duoc ket qua tot ,nho loi THANH CA GIUSE va ME MARIA chuyen cau xin nhan loi con khan nguyen AMEN


MARIA TERESA THƯỜNG
02 Jan 2012

Lay Chua!!!mot nam cu da qua va nam moi da den con xin ta on chua vi da gin giu gd con trong mot nam duoc binh an.Lay Chua!con xin dang GD con trong nam nay cho chua,xin chua ban binh an va gin giu chung con khoi nhung dieu giu.LAY CHUA, CON XIN TIN THAC VAO CHUA!


rosa ngoc hang
02 Jan 2012

CON LAY CHUA GIESU KITO LA THIEN CHUA CUA CON , CON CAM TA ON CHA VA ME MARRIA VA THANH CA GIUSE . CON THANH TAM KHAN XIN ME CAU BAU CUNG CHUA CHO VO CHONG CON CO DUOC NHA RIENG VE O VA CO CUA HANG BUON BAN LAM AN , CON XIN CHUA CHO ANH CHONG CON DA MINH LE QUOC CUONG DUOC DAU PHONG VAN DI MY , CON XIN CHUA CHO CUA HANG NAIL CHI ANA DUOC DONG KHACH VA XIN CHUA CHO CHI DUOC ON YEU MEN CHUA LA CHA GOI CHUA LA CHA , CON XIN CHUA CHO CHI TERESA LE THI TRUC PHUONG CO DUOC CONG VIEC SUON SE NHU Y , BINH AN ... XIN ME MARRIA VA THANH CA GIUSE CAU BAU CUNG CHUA NHAN LOI CON KHAN NGUYEN .AMEN


Tina
02 Jan 2012

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho gia dinh con được ơn, chua lanh binh cho con cua con, tai qua nan khoi, xin Chua xot thuong chung con. Con cam on Chua, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen


phero tuan
02 Jan 2012

lay chua, xin ban muon hong an xuong cho gia dinh con va ban hanh phuc xuong cho gia dinh con. amen


Teresa TB
02 Jan 2012

Lay Chua giau long thuong xot,xin phu ho cho gia dinh con duoc khoe manh va binh an,xin Chua va duc me Maria phu ho cho con trai con het bi ho va sot.


Teresa TB
02 Jan 2012

Lay Chua giau long thuong xot,xin phu ho cho gia dinh con duoc khoe manh va binh an,xin Chua va duc me Maria phu ho cho con trai con het bi ho va sot.


Teresa TB
02 Jan 2012

Lay Chua giau long thuong xot,xin phu ho cho gia dinh con duoc khoe manh va binh an,xin Chua va duc me Maria phu ho cho con trai con het bi ho va sot.


Teresa thu
02 Jan 2012

Con cam on Chua da ban cho gia dinh con mot nam troi qua bang an xac hon,va nhung ngay cuoi nam em dem tot dep.Xin de mat den con trong nhung ngay sap toi ,cho chung con duoc di dung y Chua.Neu dep long Chua xin cho con mau co duoc mot cong viec lam nao do ,phu hop voi hoan canh cua con.Con ta on Chua .Amen.


con HA VAN THUAN
02 Jan 2012

cau xin CHUA VA MEMARIA cho con som ban can nha di an


con HA VAN THUAN
02 Jan 2012

cau xin CHUA VA MEMARIA cho con som ban can nha di an


p
02 Jan 2012

lay chua xin thuong xot con.xin chua vo con khoi benh ho cot song lung.xin chua chua nguoi em cot cheo con la pham quoc hung ngoai dao tu bo co bac so de da banh.xin cho con luon binh an va gap mav man trong cuoc song.ta on chua.p


maria th.
02 Jan 2012

Xin ban cho gd con duoc tren thuon duoi hoa con cai thao hieu vo chong thuong nhau cau cho to tien noi ngoai va nhung linh hon mo coi luon duoc huong nhan than chua ,xin ban cho viec lam cua gd con trong nam 2012 nay luon duoc gap nhieu may lanh ,con xin cam ta hong an thien chua nho loi cau bau cua duc trinh nu maria thanh ca giuse cac thanh xin nhan loi con .amen,


maria th.
02 Jan 2012

lay me xin me nghe mat lai thuong den gd,quang con xin me thuong xot den gd quang va ban nhieu on lanh xuong cho gd .nay xin chua ban on chua lanh con xin cam ta hong an thien chua .nho loi cau bau cua duc trinh nu maria thanh ca giuse cac thanh xin thuong den quang va gd .con xin cam ta .amen.


maria th.
02 Jan 2012

lay me xin me nghe mat lai thuong den gd,quang con xin me thuong xot den gd quang va ban nhieu on lanh xuong cho gd .nay xin chua ban on chua lanh con xin cam ta hong an thien chua .nho loi cau bau cua duc trinh nu maria thanh ca giuse cac thanh xin thuong den quoang va gd .con xin cam ta .amen.


maria th.
02 Jan 2012

lay me xin me nghe mat lai thuong den gd,quang con xin me thuong xot den gd quang va ban nhieu on lanh xuong cho gd .nay xin chua ban on chua lanh con xin cam ta hong an thien chua .nho loi cau bau cua duc trinh nu maria thanh ca gise cac thanh xin thuong den quoang va gd .con xin cam ta .amen.


maria th.
02 Jan 2012

lay me xin thuong ban cho gia dinh va gia quyen con luon duoc bang an khoe manh trong chua trong nam moi 2012 nay con xin dang len chua tat ca moi thanh vien cua gia dinh chung con ,xin thien chua luon chuc lanh cho tat ca gia dinh chung con .con xin cam ta va ngoi khen danh chua ,nho loi cau bau cua duc trnh nu maria va thanh ca giuse cac thien than cac thanh .amen .02 Jan 2012

Lay Chua xin Chua ban cho gia dinh lon cua con moi su binh an va nhieu suc khoe. Xin Chua ban cho soi sang cho con co gang hoc tap va thi tot ky thi sap toi.02 Jan 2012

LAY CHUA, CON CAM TA CHUA DA CHO CON MOT DEM BINH AN, CON XIN DANG NGAY CHO CHUA, XIN CHUA THUONG GIN GI, THANH HOA CONG VIEC CUA CON, XIN CHUA BAN ON KHON NGOAN CHO CON DE CON LUON TIM RA THANH Y CHUA. LAY CHUA, CHUA BIET CON CAN GI TRUOC KHI CON XIN, XIN CHUA BAN CHO CON NHUNG ON CAN THIET NEU DEP LONG CHUA. LAY CHUA, XIN BAN ON HON AN SUC MANH CHO BO ME, ANH CHI EM, VA BAN BE CUA CON, XIN CHO HET MOI NGUOI DUOC TRAN DAY HONG AN CHUA TRONG NAM MOI, LAY CHUA XIN THA THU TOI LOI CHUNG CON VA TOAN THE GIOI. LAY CHUA GIESU CON TIN THAC VAO CHUA. CON CAU XIN NHO LOI CHUYEN CAU CUA ME MARIA, THANH CA GIUSE, VA CAC THANH O TREN TROI. AMEN.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0145/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0145/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0145/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0145/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0145/0102.


Joseph Dao
02 Jan 2012

LẠY CHÚA JESUS LÀ THIÊN CHÚA TOAN NĂNG HẰNG HỮU, LÀ CHA NHÂN TỪ VÀ HAY THƯƠNG XÓT. XIN CHÚA THA TỘI CHO CHÚNG CON. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚNG CON. XIN CHÚA CỨU CHỮA CHÚNG CON. CON XIN CẢM TẠ CHÚA ĐÃ BAN CHO ANH CON ĐƯỢC BỚT BỊNH BƯỚU PHỔI. XIN CHÚA THƯƠNG BAN CHO ANH CON ĐƯỢC TIẾP TỤC BỚT BỊNH VÀ SỚM ĐƯỢC BÌNH PHỤC. XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH THÁNH CHÚA JESUS KITÔ LÀ THIÊN CHÚA CHÚNG CON. LẠY ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN MẸ CẦU BẦU CHO CHÚNG CON. LẠY THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, XIN NGƯỜI CẦU CÙNG CHÚA CHO CHÚNG CON. CON XIN HẾT LÒNG CẢM TẠ ƠN CHÚA, ĐỨC MẸ VÀ THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY, AMEN.0145/0102.