Ở đâu có hai ba người hợp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy sẽ ở giữa họ  (Mt. 18-20)
XIN CÙNG HỢP LỜI CẦU NGUYỆN
 
[xem Tạ Ơn] [tinmung.net] [dongcong.net]
(nếu chưa xuất hiện Lời Cầu vừa ghi, xin ấn chuột phải, rồi ấn Reload, hoặc Refresh).

CÁC NGƯỜI ĐÃ XIN KHẤN: trang [01-20]  [21-40]  [41-60]  [61-80]  [81-100]   [101-120]   [121-140]   [141-160]   [161-180]
[161]   [162]   [163]   [164]   [165]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [175]   [176]  [177]   [178]   [179]   [180]

 


maria ng
27 Mar 2011

con xin me thuong cho tiem con co khach cho gd con duoc hang ngay dung du de con tra duoc no nanamen


maria ng
27 Mar 2011

con xin me va cac thanh thuong cau bau cung chua cho nuoc nhat va the gioi duoc an binh moi nguoi biet trong cay vao thien chua amen


maria ng
27 Mar 2011

con xin thanh ca giuse thuong phu ho cho giay to cua con duoc the xanh xin cho gd con duoc doan tu binh an trong cha xin ngai thuong nhan loi con xin amen


maria ng
27 Mar 2011

me oi con yeu me xin me thuong den gd con me nhe xin thanh ca giuse cha truong bieu diep dang loi cung chua che cho gd con trong moi luc trong cuoc song xin dem an lanh cho chung con xin chua chuc lanh cho chung con amen giesu maria giuse con men ieu xin cuu roi cac linh hon amen27 Mar 2011

LAY CHUA LAY ME CON XIN CAM TA CHUA VA ME DA CHO CON TRAI CON THANG DUOC TRAN DAU SPORT HOM NAY CON KINH XIN CHUA VA ME NHAN LAY LONG CAM TA CUA GIA DINH CON KINH XIN CHUA VA ME TIEP TUC PHU TRO VA DAN DAC GIA DINH CON MOI BUOC DI TRONG CUOC SONG XIN CHO CHUNG CO LUON DUOC BANG AN TRONG TINH THUONG CUA CHUA VA ME , XIN CHUA VA ME THUONG TIEP TUC DANG DAC HAI CON CUA CON LUON HOC HANH TAN TOI XIN CHO CON GAI CON LUON DAT DUOC DIEM CAO CON CON TRAI CON DUOC MOI SU THANH CONG TRONG UOC MO MA CHAU VAN MONG MUON CON XIN CHUA VA ME BAN CHO CAC LINH HON SOM DUOC LEN THIEN DANG NHAT LA NHUNG LI H HON CAN DEN LONG CHUA THUONG XOT HON27 Mar 2011

LAY CHUA LAY ME CON XIN CAM TA CHUA VA ME DA CHO CON TRAI CON THANG DUOC TRAN DAU SPORT HOM NAY CON KINH XIN CHUA VA ME NHAN LAY LONG CAM TA CUA GIA DINH CON KINH XIN CHUA VA ME TIEP TUC PHU TRO VA DAN DAC GIA DINH CON MOI BUOC DI TRONG CUOC SONG XIN CHO CHUNG CO LUON DUOC BANG AN TRONG TINH THUONG CUA CHUA VA ME , XIN CHUA VA ME THUONG TIEP TUC DANG DAC HAI CON CUA CON LUON HOC HANH TAN TOI XIN CHO CON GAI CON LUON DAT DUOC DIEM CAO CON CON TRAI CON DUOC MOI SU THANH CONG TRONG UOC MO MA CHAU VAN MONG MUON CON XIN CHUA VA ME BAN CHO CAC LINH HON SOM DUOC LEN THIEN DANG NHAT LA NHUNG LI H HON CAN DEN LONG CHUA THUONG XOT HON27 Mar 2011

LAY CHUA LAY ME CON XIN CAM TA CHUA VA ME DA CHO CON TRAI CON THANG DUOC TRAN DAU SPORT HOM NAY CON KINH XIN CHUA VA ME NHAN LAY LONG CAM TA CUA GIA DINH CON KINH XIN CHUA VA ME TIEP TUC PHU TRO VA DAN DAC GIA DINH CON MOI BUOC DI TRONG CUOC SONG XIN CHO CHUNG CO LUON DUOC BANG AN TRONG TINH THUONG CUA CHUA VA ME , XIN CHUA VA ME THUONG TIEP TUC DANG DAC HAI CON CUA CON LUON HOC HANH TAN TOI XIN CHO CON GAI CON LUON DAT DUOC DIEM CAO CON CON TRAI CON DUOC MOI SU THANH CONG TRONG UOC MO MA CHAU VAN MONG MUON CON XIN CHUA VA ME BAN CHO CAC LINH HON SOM DUOC LEN THIEN DANG NHAT LA NHUNG LI H HON CAN DEN LONG CHUA THUONG XOT HON27 Mar 2011

LAY CHUA LAY ME CON XIN CAM TA CHUA VA ME DA CHO CON TRAI CON THANG DUOC TRAN DAU SPORT HOM NAY CON KINH XIN CHUA VA ME NHAN LAY LONG CAM TA CUA GIA DINH CON KINH XIN CHUA VA ME TIEP TUC PHU TRO VA DAN DAC GIA DINH CON MOI BUOC DI TRONG CUOC SONG XIN CHO CHUNG CO LUON DUOC BANG AN TRONG TINH THUONG CUA CHUA VA ME , XIN CHUA VA ME THUONG TIEP TUC DANG DAC HAI CON CUA CON LUON HOC HANH TAN TOI XIN CHO CON GAI CON LUON DAT DUOC DIEM CAO CON CON TRAI CON DUOC MOI SU THANH CONG TRONG UOC MO MA CHAU VAN MONG MUON CON XIN CHUA VA ME BAN CHO CAC LINH HON SOM DUOC LEN THIEN DANG NHAT LA NHUNG LI H HON CAN DEN LONG CHUA THUONG XOT HON


nguoi con be nho
27 Mar 2011

vi cuoc tu nan dau buon cua Chua Giesu...xin thuong xot gia dinh Bac Thien dang gap nhieu thu thach dau thuong.....cac Nan Nhan trong tran thien tai ben Nhat Ban va Linh Hon Anna & Maria moi qua doi...Amen!


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho chong con lam co tien de tra het no va mua duoc nha cho gd con sum hop.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup con co Duc Tin vung manh, nhieu nghi luc, bot tanh nong nay.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup 2con cua con la : Giuse va Catarina ngoan hien, hieu thao, cong viec on dinh.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup con trai con la : Giuse het benh tim, tu bo hut thuoc la, ruou bia.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup chong con tu bo meo ma ga dong yeu thuong vo con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi gd con manh khoe, yeu thuong, hanh phuc.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu chua nhung benh tat gd con dang dau om.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac thanh vien trong gd con luon luon chay den chan Chua Giesu, Duc Me luc vui cung nhu luc buon.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac nuoc tren toan the gioi yeu thuong nhau, binh an, va hanh phuc.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac nan nhan dang bi thien tai va song than o nuoc Nhat Ban.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
27 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon moi qua doi va cac linh hon mo coi.


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
27 Mar 2011

con cau xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse cau bau len chua ba ngoi va jesu kito che tro cho gia dinh con nhung luc chay xe ngoai duong va trong cong viec va moi su xui xeodi den noi ve den nha con xin cac dang tren troi va cac thanh thien than soi sang giup cho con dan khach mua duoc nha 31/33 nguyen van dau va mien dat ben q8 duong cao lo cho khach mua nha cung nhu ban nha trong tuan nay hai ben ky hop dong mua ban voi nhau duoc moi su nhu y cho con lay duoc tron ven so tien cua hai can nha do de con tra het no va di ta on mua lai can nha nho co cho tho cac thanh va me maria thanh ca giuse con xin cam ta on tren


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
27 Mar 2011

con cau xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse cau bau len chua ba ngoi va jesu kito che tro cho gia dinh con nhung luc chay xe ngoai duong va trong cong viec va moi su xui xeodi den noi ve den nha con xin cac dang tren troi va cac thanh thien than soi sang giup cho con dan khach mua duoc nha 31/33 nguyen van dau va mien dat ben q8 duong cao lo cho khach mua nha cung nhu ban nha trong tuan nay hai ben ky hop dong mua ban voi nhau duoc moi su nhu y cho con lay duoc tron ven so tien cua hai can nha do de con tra het no va di ta on mua lai can nha nho co cho tho cac thanh va me maria thanh ca giuse con xin cam ta on tren


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
27 Mar 2011

con cau xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse cau bau len chua ba ngoi va jesu kito che tro cho gia dinh con nhung luc chay xe ngoai duong va trong cong viec va moi su xui xeodi den noi ve den nha con xin cac dang tren troi va cac thanh thien than soi sang giup cho con dan khach mua duoc nha 31/33 nguyen van dau va mien dat ben q8 duong cao lo cho khach mua nha cung nhu ban nha trong tuan nay hai ben ky hop dong mua ban voi nhau duoc moi su nhu y cho con lay duoc tron ven so tien cua hai can nha do de con tra het no va di ta on mua lai can nha nho co cho tho cac thanh va me maria thanh ca giuse con xin cam ta on tren27 Mar 2011

con cau xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse cau bau len chua ba ngoi va jesu kito che tro cho gia dinh con nhung luc chay xe ngoai duong va trong cong viec va moi su xui xeodi den noi ve den nha con xin cac dang tren troi va cac thanh thien than soi sang giup cho con dan khach mua duoc nha 31/33 nguyen van dau va mien dat ben q8 duong cao lo cho khach mua nha cung nhu ban nha trong tuan nay hai ben ky hop dong mua ban voi nhau duoc moi su nhu y cho con lay duoc tron ven so tien cua hai can nha do de con tra het no va di ta on mua lai can nha nho co cho tho cac thanh va me maria thanh ca giuse con xin cam ta on tren


Giesu Hieu
27 Mar 2011

binh an, khoe manh va khon ngoan trong moi viec


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
27 Mar 2011

lay me hang cuu giup con xin me thuong xot va cuu giup cho gia dinh con het benh tat dau om duoc manh khoe vuot qua moi su kho khan trong cuoc song con cau xin me giup do va soi sang cong an viec lam cua con duoc moi su nhu y cho con mua lai duoc can nha de o va tho thuong duc me va cac thanh con xin cam ta on me va cac thanh


Dominico Tuyen
27 Mar 2011

Xin cau Binh An cho Tat ca nan nhan o Nhat Ban, xin Chua ban them on can dam, nghi luc do nhung nguoi con Song va bi thuong som duoc hoi phuc. Xin cha cac linh hon da qua doi vi dai nan Stunami som duoc huong Nha Thanh Chua.27 Mar 2011

KÍNH LẠY THIÊN CHÚA BA NGÔI CỰC THÁNH , KÍNH LẠY LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men27 Mar 2011

nguyen cau xin chua thuong ban cho cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con trong chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua , xin cat binh cho het nhung nguoi bi benh hiem ngheo amen


Maria Trâm
27 Mar 2011

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa thương làm chủ mọi suy nghĩ trong con, thêm đức tin cho con và lo liệu cho mẹ con con Chúa ơi! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Giuse-T
27 Mar 2011

Lạy Chúa Thánh Thần xin soi sáng cho con trong những quyết định và việc làm của con. Với thân xác yếu hèn xin Chúa nâng đỡ và đồng hành trong cuộc sống. Xin Chúa Thánh Thần ban cho con đức tin, Cậy và Mến.27 Mar 2011

neu thant su chua an bai sap xep cho con gap Ken Frank thi xin chua chuc phuc cho con duoc som chung song voi Ken nen nghia vo chong, xin me dang loi cau cua con len thien chua chuc phuc cho con amen27 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh, xin cho con co du cong viec lam hang ngay, xin cho con som thanh than lap gia dinh song hanh phuc cho het quang doi con lai , xin cho con duoc manh khoe, nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi xin dang loi va them loi cau cho con duoc nhu y nguyen amen


Con gai Teresa
27 Mar 2011

Nguyen xin Thien Chua, Duc Me Maria va thanh ca Giuse chua lanh benh dong kinh cua bo con la PHERO DAO DUC TUYEN va cat benh tat cho bo con. Xin cho BO ME con duoc manh khoe song lau. Con Xin Ta on Chua, Ta on Duc Me


jb Đinh Công Phi
27 Mar 2011

Giêsu-Maria-Giuse xin nghe tiếng con kêu van Xin cho mọi chuyện xãy ra trong nhà con đựơc qua đi trong tay Chúa.Con xin cãm tạ.


giuse nguyen van thien
27 Mar 2011

lay chua! xin chua tha thu moi lan loi cuc con da pham mat long chua! xin chua giu gin con trong tinh thuong cua chua. xin chua cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam trong ngay hom nay. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


pham gia huy
27 Mar 2011

Lay Chua xin gin giu ban con Chua oi..con cau xin Chua thuong nham loi con cau xin. Amen!


quynh lien pham
27 Mar 2011

Con xin dang Anh Hai con trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho anh Hai con trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


Nguyen Hoan Thien
27 Mar 2011

Lay Cha,la Cha cua long tu bi,va thuong xot.Xin Cha nhan lay buu huyet cua CON CHA tren thap gia de xin Cha bao phu gia dinh chung con,va nhan loai bang MAU THANH CHAU BAU CUA DUC KITO trong nhung giay fut hiem nguy trong doi song chung con,Nho loi cau bau cua TRAI TIM VEN SACH ME MARIA&Thanh ca GIUSE.Amen,lay CHA GIESU chung con dat het tin tuong noi Ngai.xin du tinh thuong xot chung con.27 Mar 2011

Xin Chua thuong xot chung con amen.27 Mar 2011

GIESU . MARIA .GIUSE CON MEN YEU XIN BAN CHO CON TRAI CON DUOC THANG TRAN DAU HOM NAY CON XIN BA DANG NHAN LOI CAU XIN CUA CON27 Mar 2011

GIESU . MARIA .GIUSE CON MEN YEU XIN BAN CHO CON TRAI CON DUOC THANG TRAN DAU HOM NAY CON XIN BA DANG NHAN LOI CAU XIN CUA CON27 Mar 2011

LAY CHUA THANH THAN XIN O CUNG CON TRAI CON XIN NGAI BAN THEM TRI THONG MINH VA SUC MANH CHO CON TRAI CON BAN CHO CHAU DUOCTHANG TRAN DAU HOM NAY CON XIN CAM TA CHUA THANH THAN27 Mar 2011

GIESU .MARIA .GIUSE CON MEN YEU XIN BAN SUC MANH VA TRI THONG MINH CHO CON TRAI CON DUOC THANG TRAN DAU HOM NAY CON XIN CAM TA BA DANG27 Mar 2011

GIESU .MARIA .GIUSE CON MEN YEU XIN BAN SUC MANH VA TRI THONG MINH CHO CON TRAI CON DUOC THANG TRAN DAU HOM NAY CON XIN CAM TA BA DANG27 Mar 2011

LAY ME XIN O CUNG CON TRAI CON BAN CHO CHAU THANG TRAN DAY HOM NAY CON CAU XIN ME NHAN LOI CAU XIN CUA CON27 Mar 2011

LAY ME XIN O CUNG CON TRAI CON BAN CHO CHAU THANG TRAN DAY HOM NAY CON CAU XIN ME NHAN LOI CAU XIN CUA CON27 Mar 2011

LAY ME XIN O CUNG CON TRAI CON BAN CHO CHAU THANG TRAN DAY HOM NAY CON CAU XIN ME NHAN LOI CAU XIN CUA CON27 Mar 2011

LAY ME XIN O CUNG CON TRAI CON BAN CHO CHAU THANG TRAN DAY HOM NAY CON CAU XIN ME NHAN LOI CAU XIN CUA CON27 Mar 2011

LAY CHUA CON XIN CAM TA CHUA DA CHO CON THANG DUOC THEM MOT DOAN CHAU CON DANG PHAI DAU TIEP TUC CON KINH XIN CHUA O VOI CON CUA CON TIEP TUC PHU HO VA THEM TRI THONG VA SUC MANH CHO CHAU XIN BAN CHO CON TRAICUA CON DUOC THANG TRAN DAU NAY CON XIN CAM TA CHUA27 Mar 2011

LAY CHUA CON XIN CAM TA CHUA DA CHO CON THANG DUOC THEM MOT DOAN CHAU CON DANG PHAI DAU TIEP TUC CON KINH XIN CHUA O VOI CON CUA CON TIEP TUC PHU HO VA THEM TRI THONG VA SUC MANH CHO CHAU XIN BAN CHO CON TRAICUA CON DUOC THANG TRAN DAU NAY CON XIN CAM TA CHUA


Ly Thanh Hien
27 Mar 2011

Lay duc me !xin duc me hay cuu giup con ban phuoc lanh cho vo chong con ban cho vo chong con duoc co viec lam o Viet Nam trong nam nay,xin cho vo chong con duoc ve Viet Nam song.xin chua me hay ban cho vo chong con co duoc cuoc song kinh te tot de vo chong con co the chia se voi nhung nguoi can duoc chia se.xin hay ban cho be Kayla con cua con duoc mau lon khoe manh va thong minh ngoan ngoan.ban cho me cua con dc nhieu suc khoe .xin me hay nham loi cau nguyen cua con.Amen !!!27 Mar 2011

LAY CHUA XIN BAN CHO CON THANG DUOC TRAN DAU HOM NAY , HIEN BAY GIO CON TRAI CON DANG DAU CON XIN CHUA LUON O VOI CHAU THEM TRI THONG MINH CHO CHAU DE CHAU DUOC SANG SUON BIET PHAI DANH THE NAO CON XIN CAM TA CHUA27 Mar 2011

Lay Me Maria Lay Chua xin thuong den con con va ban suc manh va tri thong minh cho chau de chau dau tiep tuc , con biet chi co suc cua chau thi chang lam duoc gi con kinh xin Chua a Me thuong va giup do cho chau con xin cam ta Chua va Me27 Mar 2011

LAY ME XIN ME O CUNG CON CON , XIN CHO CON CON DANH SPORT DUOC THANG HOM NAY CON XIN TA ON ME27 Mar 2011

LAY CHUA XIN O CUNG CON CUA CON THEM TRI THONG MINH VA SUC MANH CHO CHAU , DE TIEP TUC DANH SPORT CHUNG CON DANG DANH DUOC NUA DUONG ROI , NGUYEN XIN CHUA THANH THAN SOI SANG CHO CHAU O CUNG CHAU DE CHAU DUOC THANH CONG CON XIN CAM TA CHUA27 Mar 2011

LAY CHUA XIN O CUNG CON CUA CON THEM TRI THONG MINH VA SUC MANH CHO CHAU , DE TIEP TUC DANH SPORT CHUNG CON DANG DANH DUOC NUA DUONG ROI , NGUYEN XIN CHUA THANH THAN SOI SANG CHO CHAU O CUNG CHAU DE CHAU DUOC THANH CONG CON XIN CAM TA CHUA


dieuhoang55@yahoo.com
27 Mar 2011

Lay Chua , qua loi cau xin cua Thanh Ca GIUSE , xin cho tat ca nhung ai dang gap gian nan trong thu thach ,cho du TIEN DAY TUI ,BANG CAP DAY DU< VAN CHAN NAN , hay xem day la co hoi BAM CHAT VAO THIEN CHUA de duoc song ,< co con cai cua minh >.Chung con cau xin Chua .Xin Chua nham loi chung con.


dieuhoang55@yahoo.com
27 Mar 2011

Lay Chua , qua loi bau cu cua Thanh Ca GIUSE , xin cho tat ca nhung ai dang gap gian nan trong thu thach ,cho du TIEN DAY TUI ,BANG CAP DAY DU< VAN CHAN NAN , hay xem day la co hoi BAM CHAT VAO THIEN CHUA de duoc song ,< co con cai cua minh >.Chung con cau xin Chua .Xin Chua nham loi chung con.


Minh Le
27 Mar 2011

Lay Duc Me va Thanh Ca con cam on nguoi soi sang giup con co viec lam o hang Alion xin nguoi giup con lai xe can than va ban phuc lanh cho gia dinh con duoc hoa thuan song trong on hoi thanh cua nguoi


Giu Se Maria Hung
27 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
27 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
27 Mar 2011

Tra het no


tuan
27 Mar 2011

Lay chua xin chuc lanh xuong cho gia dinh cua con. Amen27 Mar 2011

Anna lan anh xin ngai ban cho conduoc biet nhan ra thanh y chua trong tung loi noi ,cong viec con lam. xin ngai ban cho con co du binh tinh va tu tin dehoa nhap voi moi truong moi ,cuoc song moi,con xin pho thac cho ngai .xin ngai nang do con


con bao loc
27 Mar 2011

con xin Thanh GIUSE la Mot vi Gia truong Thamh va la Mot Thanh Tho moc ngay mai cac em con sua nha con xin Thanh Giuse ho phu Chua ban bang yen va cho cong viec duoc mau man giup cac em con lo lieu trong tinh yeu Chua .Ngay mai con cung xin cac linh hon bau cu nhat la thay me con em thanh con bau cu. Con xin me dang loi cho con


diem phuong
27 Mar 2011

Lay Chua xin cho nhung cong viec cua chung con duoc thuan loi , som giai quyet trong minh bach va cong bang . Moi viec tu khoi su cho den hoan thanh chung con xin cay trong boi on Chua .


gia khang
27 Mar 2011

lay chua giesu con tin thac vao chua . Xin chua BAN CHO gia dinh .ong BA CHA me ANH Chi EM con duoc tren thuan duoi HOA . Gia dinh Binh an . Biet yeu thuong nhau . Xin chua BAN CHO moi nguoi chung con biet hy SINH ham minh TRONG mua chay nay Biet . Cam Thong chia se den nhung nguoi con dang kho KHAN khon kho hon chung con . Xin chua BAN CHO chung con biet mo long ra voi moi nguoi .con xin ta onchua . Con cam on cac CHA . Xin chua tra cong them suc CHO cac ngai .


Con maria lan
27 Mar 2011

lay chua giesu con tin thac vao chua . Xin chua BAN CHO gia dinh .ong BA CHA me ANH Chi EM con duoc tren thuan duoi HOA . Gia dinh Binh an . Biet yeu thuong nhau . Xin chua BAN CHO moi nguoi chung con biet hy SINH ham minh TRONG mua chay nay Biet . Cam Thong chia se den nhung nguoi con dang kho KHAN khon kho hon chung con . Xin chua BAN CHO chung con biet mo long ra voi moi nguoi .con xin ta onchua . Con cam on cac CHA . Xin chua tra cong them suc CHO cac ngai .27 Mar 2011

Chung con xin cung hiep y voi Duc Thanh Cha , cac vi Muc Tu tren toan the gioi de cau nguyen cho Nuoc NHAT som vuot qua khoi cac su kho khan vi tai hoa dong dat va song than vua qua .27 Mar 2011

Lay Chua xin dong hanh de huong dan va chi day Chung con trong moi cong viec . Xin cho moi viec duoc thuan loi va hoan thanh boi y Chua .


catarina .nguyen ngoc thuy
27 Mar 2011

xin cho con duoc binh an27 Mar 2011

Xin Chua thuong xot chung con amen.


Tung -Thanh -Huy -Quynh
27 Mar 2011

Giesu -Maria -Giuse chung con men yeu - xin thuong cuu roi Linh Hon Anna duoc ve huong nhan thanh Chua tren que troi. Amen!!


huy pham
27 Mar 2011

Con xin Chua gin giu nhung nguoi ban con duoc binh an. Amen


pham thanh tung
27 Mar 2011

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu va dua em gai cua con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!!


Nguyen Chi Thien
27 Mar 2011

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


giuse nguyen van thien
27 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua cho gia dinh con, nguoi con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam.xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


maria
27 Mar 2011

xin cho y nguyen cua con duoc thanh su ...con muon em con duoc hoc anh van..xin Chua cho cai may tinh nha con co the hoat dong binh thuong....con khong du kha nang mua bat cu ...con muon dung tien do de giup nhung ng can no hon la di mua do moi... COn xin Chua lang nghe loi con cau nguyen.


Maria
27 Mar 2011

xin ban cho anh ba con di ve duoc binh an. xin cho moi ng theo y CHua


VU THI KIM NGON, CHICAGO
27 Mar 2011

LAY CHUA , XIN CHO NHAN LOAI BIET KINH SO THIEN CHUA VA YEU THUONG NHAU, BIET GIU LUAT CHUA , 10 DDIEU RAN CUA CHUA ,HA^`U DDUOC NHAN ON CUU ROI, XIN CHUA NHAN LOI CAU XIN CUA CON AMEN. LAY CHUA , CON CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


claire_han
27 Mar 2011

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai chua lanh benh cho chi em con. Xin Chua nhac nho con hy sinh ham minh trong mua Chay nay. Amen


my
26 Mar 2011

xin cho con duoc khon ngoan con cua con duoc khoe manh gia dinh con ko con thieu no va hanh phu am no.cho con lam an kha gia


Maria BM
26 Mar 2011

Lạy Chúa xin Ngài tha tội cho con và gia đình con.Amen26 Mar 2011

xin Chua, me Maria, Thanh Ca Giuse giup con lam bai test nay duoc tuyet doi diem. Xin dung bo con, but giup con hoc bai nhanh chong, nho lau, hieu qua. amen


Thai Binh & Hai Son
26 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Thai Binh & Hai Son
26 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua ban phuoc lanh cho Tinh Ban cua Chung Con , cho Gia Dinh cua Chung Con ( Nguoi song cung nhu Nguoi da qua doi ). Chung Con ta on Chua .


Maria Ngoc Ánh
26 Mar 2011

Lạy Chúa và Mẹ Maria. Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nua la chi Kieu con se theo chong. Con rat vui va hanh phuc vi thay chi con tim duoc mot nguoi ban doi biet yeu thuong va lo lang cho chi con. Xin cho anh chi khi buoc vao doi song hon nhan se luon hanh phuc va co nhung dua con that dang yeu. Cong viec duoc nhieu dieu may man, tot dep. Va xin cho con biet nhin nhan moi viec mot cach khach quan, bot suy nghi va vang theo thanh y Chua tuyet doi ma k he nghi ngo va ban khoan. Xin Chua ban cho con som tim gap mot nguoi ban doi nhu y Chua muon. Xin cho ba ma con duoc khoe manh, cong an viec lam on dinh de nuoi chi em con.


Maria Ngoc Ánh
26 Mar 2011

Lạy Chúa GIesu và mẹ Maria, con dang gap một vấn đề nan giải,con không biết làm sao. Xin Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn sáng soi cho con biết làm thế nào là đúng để đi theo tiếng. Sau khi con đi khấn cha Trương Bửu Diệp về, thì Chúa đã nhận lời con. Qua anh Thể, Chúa đã gửi tới cho con một người bạn, đó là anh Tự. A đã lớn tuổi. Và con sợ rằng con không vượt qua được nhiều điều, vì tính tình con vốn rất yếu đuối và nhút nhát. Sợ con sẽ đôi lúc không làm tròn bổn phận trong cuộc sống. Và con lại gặp trăn trở là vì A lớn tuổi gần bằng ba con, nên con cũng còn băn khoăn lắm. Xin Cha xin cùng Mẹ cầu cùng Chúa ban cho con ơn đặc biệt biết nhận ra đâu là hồng ân của Chúa và luôn xin vâng đi theo thánh ý người. Vì người luôn muốn con cái được những điều tốt đẹp nhất. Con xin Cha nhờ công đoàn cầu nguyện cho con. Con cám ơn Cha.26 Mar 2011

THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men26 Mar 2011

LAY CHUA LAY ME CON XIN CAM TA CHUA VA ME DA THUONG DEN CON TRAI CON VA BAN CHO CHAU THANH DUOC TRAN DANH SPORT HOM NAY , KINH THUA CHUA VA ME NGAY MAI CHAU SE DANH TRAN THU HAI CON KINH XIN CHUA VA ME TIEP TUC O VOI CHAU VA BAN SUC MANH VA TRI THONG MUNH DE CHAU DANG CHO DUOC THANH CONG !CON XIN CHUA LUON O CU G GIA DINH CON VA BAN CHO CHUNG CON LUON BANG BINH AN TRONG TINH THUONG CUA CHUA VA ME CON XIN CHUA CUNG THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON MO COI XIN CHUA NHAN LOI CAU CUA CON AMEN


Tran Family
26 Mar 2011

Jesus-Maria-Giuse con men yeu xin cuu roi linh hon Maria vua moi qua doi .Xin duoc ve an nghi huong nhan thanh Chua va me Maria tren thien dang.Amen26 Mar 2011

Xin CHua thuong xot tha thu moi loi lam cua con va ban cho con duoc mot cong viec nhu con van luon cau xin Chua. Xin CHua cho con duoc cong an viec lam de trang trai chi phi hang ngay cua con. amen


pham thanh tung
26 Mar 2011

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu va dua em gai cua con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!!


Mariangatran
26 Mar 2011

Lạy Chúa con thờ lạy Chúa ,xin thương xót con ,con yếu hèn ,xin giúp con trong lúc này,con phải làm gì ,không có Chúa con không làm gì được,con xin dâng gia đình con trong tay Chúa ,amen


huy pham
26 Mar 2011

Lay Chua xin gin giu ban con Chua oi..con cau xin Chua thuong nham loi con cau xin. Amen!


Tung -Thanh -Huy -Quynh
26 Mar 2011

Giesu -Maria -Giuse chung con men yeu - xin thuong cuu roi Linh Hon Anna duoc ve huong nhan thanh Chua tren que troi. Amen!!


PN
26 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse cho con lap GD trong on cua chua' vi con chi moi quen ma chung con di toi hon nhan, nen con su Me ban cho con duoc hanh phuc va Ngan duoc job o ben con de cho khoi buon .


Dominicos Nguyen
26 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho anh em con duoc moi su an lanh trong chung tiem lam an duoc xuong se. amen


Dominicos Nguyen
26 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho anh em con duoc moi su an lanh trong chung tiem lam an duoc xuong se. amen


huy pham
26 Mar 2011

Con cau xin Chua gin giu nguoi ban con duoc binh an..con xin Ta On Chua. Amen


Gioan Vũ văn Tuấn
26 Mar 2011

Lay Chua con xin ta on chua , xin ban cho gia dinh con duoc bang an xin xcho con cua con biet an nan tro lai, bo tinh me net xau,xin ban cho con duoc khoi benh xin ban cho con gap sumay man, chung con cau xin nho duc kito chua chung con amen


Peter D
26 Mar 2011

Con cau xin Chua va Me Maria , cho Con biet yeu thuong moi nguoi. Cho tat ca moi nguoi trong gia dinh con duoc bang an ,khoe manh, cong viec tot dep, som gap duoc nguoi tam dau y hop de on dinh cioc song gia dinh. Xin Chua thuong nhan loi Con cau nguyen , Amen.26 Mar 2011

Xi Chua thuong xot chung con amen.


Maria Nguyen
26 Mar 2011

xin me ban cho chong con khoe manh , xin cho ngay hom nay cong viec duoc bang an may man de nuoi cac chau lon khon ,xin nham loi cua con khan cau .amen.26 Mar 2011

con xin me thuong xot nhung linh hon ma chua da goi ve voi chua cho nhung linh hon do duoc len thien dang


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
26 Mar 2011

lay me phatima con xin me bang binh an cho gia dinh con duoc manh khoe cong an viec lam duoc tot dep cho nhung nguoi khach con dan di mua nha mau chong hai ben ky hop dong voi nhau con lay duoc chon ven so tien do de con mua lai can nha co cho tho me con xin cam ta


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
26 Mar 2011

con cau xin duc me lavan me la dang thien lien con xin meban on cho gia dinh chung con va va che cho cho gia dinh con duoc manh khoe va hanh phuc con cai ngoan ngoan biet yeu thuong nhau con xin me soi sang cong an viec lam cua con duoc mau chong mua ban thanh cong trong cong viec cua con dang lam con cau xin me cho con lay duoc het so tien cua can nha 31/33 nvd va mien dat ben q8 con se len me xin ta on con xin me giup do cho con duoc moi su nhu y ma con cau xin me


pham thanh tung
26 Mar 2011

Con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu va dua em gai cua con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!!


huy pham
26 Mar 2011

Con cau xin Chua gin giu nhung nguoi ban con duoc binh an..con xin Ta On Chua. Amen


quynh lien pham
26 Mar 2011

Con xin dang Anh Hai con trong Chua...Nguyen xin Chua thuong gin giu , che cho anh Hai con trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


Holland
26 Mar 2011

Kinh lay Chua jesu xin cho linh hon Maria Pham thanh Thuy duoc som duoc huong nhan Thanh Chua. Kinh lay Duc Me va Thanh Ca Giuse xin cuu giup Linh Hon Maria Pham thanh Thuy khoi xa hoa nguc va duoc o cung Chua. Con xin cam on Duc Me va Thanh Ca Giuse.


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
26 Mar 2011

lay me hang cuu giup va cac thanh nam nu xin cuu giup cong viec cua con duoc mau chong hai ben thuan mua vua ban cho con lay duoc tien can nha 31/33 nguyen van dau va mien dat ben q8 de con co tien mua duoc nha co cho tho me va cac thanh nam nu con xin me va cac thanh cau bau len duc chua cha tren troi va chua kyto vua cho con duoc moi su nhu y con xin cam ta chua va cac thanh nam nu


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
26 Mar 2011

xin chua thanh than xuong on che cho cho gia dinh con qua moi su kho khan va ban on cho gia dinh con duoc hoa thuan vui ve hanh phuc cong an viec lam duoc moi su nhu y muoncho dua con trai lon cua con dang di lam on dinh lau dai dua con gai cua con kiem duoc viec lam tot dep con cau xin chua thanh than va me maria thanh ca giuse giup cho con va soi sang cong viec con dang dan khach mua nha duoc moi su nhu y cho hai ben mua va ban ky hop dong voi nhau cho con lay duoc so tien do de con mua nha o co cho tho cac thanh va me maria26 Mar 2011

Lay Me Hang Cuu Giup ,xin Me huong dan va an ui gd chi con de ho co duoc cong viec on dinh.Xin Chua thanh hoa chung con theo thanh y cua Chua.Xin Chua cuu giup nhung nguoi o Japan,va tha thu moi loi lam chung con lam mat long Chua.Con tin thac vao ngai.26 Mar 2011


giuse Ha
26 Mar 2011

lay Me va Thanh Giuse xin gin giu gia dinh nho be cua chung con luon duoc binh an va khoe manh. lay Chua Cha xin Ngai ban phuoc lanh cho gia dinh con .xin ban cho con suc manh ,xin cho con dung bo Ngai. xin Chua hay nang do va giup chung con vuot qua nhung luc kho khan nay . chung con chi con biet trong cay vao on tren cua Chua. moi loi noi viec lam con xin dang len Chua.


Tuan
26 Mar 2011

Xin cam ta on Chua, Me, Thanh Giuse va cac Thanh tren thien dang da giup cho moi on lanh.


catarina lienhuong
26 Mar 2011

xin me ban cho gia đình con bình an công việc làm cua ba con dược ổn đinh .ba me mạnh khỏe em gái con hoc giỏi ngoan ngoãn


catarina lienhuong
26 Mar 2011

xin me cầu nguyên cho mọi điều tốt lành đều đến với con xin cho những ý chỉ con xin thanh hien thuc26 Mar 2011

xin tha thu cho con va dua con ve voi Me. dung de con pham toi nua


Maria Nguyen
26 Mar 2011

xin me ban cho chong con khoe manh .amen.


a d
26 Mar 2011

lay chua xin ban binh an den voi chung con26 Mar 2011

LAY CHUA CON KINH XIN CHUA LUON O VOI GIA DINH CON XIN CHUA LUON PHU HO VA CHO CHE CHUNG CON TRONG TINH THUONG CUA CHUA CON XIN CHUA BAN CHO VO CHONG CON LUON DUOC HANH PHUC CON CAI CON HOC HANH TAN TOI , XIN CHUA THUONG BAN CHO CON TRAI CON HOM NAY DI DANH SPORT DUOC THANH CONG VA XIN CHUA BAN CHO CON GAI CON LUON HOC GIOI VA DAT DIEM CAO NHAT XIN CHO CHAU DUOC VAO DAI HOC TOT NHAT CON CUNG XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON ONG BA CHA ME VA THAN BANG QUYEN THUOC CUA CHUNG CON DA QUA DOI XIN CHO CAC NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA , CON XIN LUON DONG HANH VOI GIA DINH CON MOI BUOC DI HANG NGAY TRONG CUOC SONG , XIN CHO CHUNG CON LUON BIET SONG CHO DEP LONG CHUA NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY XIN CHUA THUPNG VA NHAN LOI CAU XIN CUA CON AMEN26 Mar 2011

LAY CHUA CON KINH XIN CHUA LUON O VOI GIA DINH CON XIN CHUA LUON PHU HO VA CHO CHE CHUNG CON TRONG TINH THUONG CUA CHUA CON XIN CHUA BAN CHO VO CHONG CON LUON DUOC HANH PHUC CON CAI CON HOC HANH TAN TOI , XIN CHUA THUONG BAN CHO CON TRAI CON HOM NAY DI DANH SPORT DUOC THANH CONG VA XIN CHUA BAN CHO CON GAI CON LUON HOC GIOI VA DAT DIEM CAO NHAT XIN CHO CHAU DUOC VAO DAI HOC TOT NHAT CON CUNG XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON ONG BA CHA ME VA THAN BANG QUYEN THUOC CUA CHUNG CON DA QUA DOI XIN CHO CAC NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA , CON XIN LUON DONG HANH VOI GIA DINH CON MOI BUOC DI HANG NGAY TRONG CUOC SONG , XIN CHO CHUNG CON LUON BIET SONG CHO DEP LONG CHUA NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY XIN CHUA THUPNG VA NHAN LOI CAU XIN CUA CON AMEN26 Mar 2011

LAY CHUA CON KINH XIN CHUA LUON O VOI GIA DINH CON XIN CHUA LUON PHU HO VA CHO CHE CHUNG CON TRONG TINH THUONG CUA CHUA CON XIN CHUA BAN CHO VO CHONG CON LUON DUOC HANH PHUC CON CAI CON HOC HANH TAN TOI , XIN CHUA THUONG BAN CHO CON TRAI CON HOM NAY DI DANH SPORT DUOC THANH CONG VA XIN CHUA BAN CHO CON GAI CON LUON HOC GIOI VA DAT DIEM CAO NHAT XIN CHO CHAU DUOC VAO DAI HOC TOT NHAT CON CUNG XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON ONG BA CHA ME VA THAN BANG QUYEN THUOC CUA CHUNG CON DA QUA DOI XIN CHO CAC NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA , CON XIN LUON DONG HANH VOI GIA DINH CON MOI BUOC DI HANG NGAY TRONG CUOC SONG , XIN CHO CHUNG CON LUON BIET SONG CHO DEP LONG CHUA NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY XIN CHUA THUPNG VA NHAN LOI CAU XIN CUA CON AMEN26 Mar 2011

LAY CHUA CON KINH XIN CHUA LUON O VOI GIA DINH CON XIN CHUA LUON PHU HO VA CHO CHE CHUNG CON TRONG TINH THUONG CUA CHUA CON XIN CHUA BAN CHO VO CHONG CON LUON DUOC HANH PHUC CON CAI CON HOC HANH TAN TOI , XIN CHUA THUONG BAN CHO CON TRAI CON HOM NAY DI DANH SPORT DUOC THANH CONG VA XIN CHUA BAN CHO CON GAI CON LUON HOC GIOI VA DAT DIEM CAO NHAT XIN CHO CHAU DUOC VAO DAI HOC TOT NHAT CON CUNG XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON ONG BA CHA ME VA THAN BANG QUYEN THUOC CUA CHUNG CON DA QUA DOI XIN CHO CAC NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA , CON XIN LUON DONG HANH VOI GIA DINH CON MOI BUOC DI HANG NGAY TRONG CUOC SONG , XIN CHO CHUNG CON LUON BIET SONG CHO DEP LONG CHUA NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY XIN CHUA THUPNG VA NHAN LOI CAU XIN CUA CON AMEN26 Mar 2011

Lay Chua xin cho cong viec cua chung con o Phu Ly gap duoc nhieu thuan loi , cong viec o Proconco som duoc giai quyet trong minh bach va cong bang . Moi cong viec tu khoi su cho den hoan thanh chung con deu cay trong boi on Chua .


Phero Thinh
26 Mar 2011

Lay Chua Giesu , Me Maria , Thanh Ca Giuse xin cuu chua chung con . Xin Chua Thanh Than luon dong hanh de soi sang va chi day chung con trong moi viec va xin ban cho chung con su binh an .


giuse nguyen van thien
26 Mar 2011

lay chua! xin chua tha thu moi loi lan con da mac pham. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang26 Mar 2011

Xin thuong xot cung con amen.


ANNA TRAM
26 Mar 2011

xin chua giup con may man trong cong viec va trong tinh yeu


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup gd con luon luon huong ve Chua, va Me Maria.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup gd con tra het khoan no chung con dang thieu, va mua duoc nha gd con sum hop.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup va ban cho con nhieu Duc Tin vung manh, nhieu nghi luc, bot tanh nong nay.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup cho con trai con tu bo ruou bia, tu bo hut thuoc la.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup cho chong con tu bo meo ma ga dong va yeu vo thuong con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu ban cho gd con duoc manh khoe, va hanh phuc.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi 2con cua con la : Giuse va Catarina ngoan hien, hieu thao cong viec on dinh.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon mo coi.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac nan nhan dang gap thien tai Nhat Ban.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
26 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon moi qua doi.


Teresa Dung
26 Mar 2011

Xin cho các nạn nhân của ma túy và các cơn nghiện ngập khác, xin Chúa cho họ vượt qua chính bản thân mình ̣để làm lại cuộc sống. Xin Chúa và Đức Mẹ chữa lành cho họ và xin giúp họ có một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chúng con cầu xin Chúa cho các linh hồn nơi luyện ngục, Xin Chúa giải thoát và đưa họ vào chốn trường sinh. Nhờ Đức Kito con Chúa, Chúa chúng con Amen.


Thien Phuoc
26 Mar 2011

Lay chua xin cho con biet yeu men ngai. Xin chua cho con va con trai cua con luon duoc khoe manh, vui ve, suc khoe va yeu thuong moi nguoi nhu chua da day. Xin Thanh ca Giuse gin giu con con va con trai cua con het ca cuoc doi cua chung con. Xin ngai o cung voi chung con bao ve cho chung con khoi ma quy. Xin ngai o voi chung con mai mai. Con yeu men ngai.


Thien Phuoc
26 Mar 2011

Lay chua xin cho con biet yeu men ngai. Xin chua cho con va con trai cua con luon duoc khoe manh, vui ve, suc khoe va yeu thuong moi nguoi nhu chua da day. Xin Thanh ca Giuse gin giu con con va con trai cua con het ca cuoc doi cua chung con. Xin ngai o cung voi chung con bao ve cho chung con khoi ma quy. Xin ngai o voi chung con mai mai. Con yeu men ngai.


Thien Phuoc
26 Mar 2011

Lay chua xin cho con biet yeu men ngai. Xin chua cho con va con trai cua con luon duoc khoe manh, vui ve, suc khoe va yeu thuong moi nguoi nhu chua da day. Xin Thanh ca Giuse gin giu con con va con trai cua con het ca cuoc doi cua chung con. Xin ngai o cung voi chung con bao ve cho chung con khoi ma quy. Xin ngai o voi chung con mai mai. Con yeu men ngai.


Thien Phuoc
26 Mar 2011

Lay chua xin cho con biet yeu men ngai. Xin chua cho con va con trai cua con luon duoc khoe manh, vui ve, suc khoe va yeu thuong moi nguoi nhu chua da day. Xin Thanh ca Giuse gin giu con con va con trai cua con het ca cuoc doi cua chung con. Xin ngai o cung voi chung con bao ve cho chung con khoi ma quy. Xin ngai o voi chung con mai mai. Con yeu men ngai.


claire_han
26 Mar 2011

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai phu ho cho A. khong bi ung thu, lam moi thu nghiem deu duoc de dang, thuan loi. Xin Ngai hay cat di cac noi lo lang cua gia dinh con. Amen


Nguyen Chi Thien
26 Mar 2011

Nguyen xin Chua va Me Maria & Thanh Ca Giuse thuong cuu chua cho Hai Dua Con Yeu Dau cua con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo...Con xin Ta On Chua. Amen!!


Tung & Quynh Pham
26 Mar 2011

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất Nhân Từ...Xin Cha thương tha mọi phần phạt và đón nhận người Mẹ kính yêu của chúng con là Linh Hồn Anna Nguyễn Kim Khánh được về hưởng Nhan Thánh Cha trên cõi trường sinh muôn đời...Amen! Giêsu -Maria -Giuse Chúng Con Mến Yêu...Xin Thương Cứu Rỗi Linh Hồn Anna Nguyễn Kim Khánh... Amen!!26 Mar 2011

lay Chua xin ban cho con mot cong viec ma con khao khat. Xin cho con duoc employed. amen25 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh, xin cho con som co duoc mai gia dinh hanh phuc, xin cho con co du cong viec lam hang ngay,nguyen xin me maria thaqnh ca giuse cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua anem


VU THI KIM NGON, CHICAGO
25 Mar 2011

CAM ON CHUA DDDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


VU THI KIM NGON, CHICAGO
25 Mar 2011

CAM ON CHUA DDDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


VU THI KIM NGON, CHICAGO
25 Mar 2011

CAM ON CHUA DDDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON25 Mar 2011

con xin me cho chi con som duoc ve voi chua xin chua thuong cho gd chi som duoc binh an moi nguoi trong gd biet thuong yeu nhau amen


maria ng
25 Mar 2011

con xin dang dgd con trong tay me xin me thanh ca giuse cha truongbieudiep cau bau cung chua giu gin gd con phan hon phan xac duoc an lanh xin chua thuong lam chu moi suy nghi cua chung con thanh hoa chung con trongmua chay thanh amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon xin me va cac thanh dang loi cau bau cung chua cho nuoc nhat va cac nuoc trung dong som duoc an lanh moi nguoi biet trong cay vao thien chua amen


maria ng
25 Mar 2011

lay thanh ca giuse con xin tin thac giay to cua con trong tay ngai neu ngai thuong xin ngai cho con duoc cap the xanh de gd con duoc yen tam doan tu kg phai xa cach con con nua xin ngai thuong dang loi cung chua nhan loi con xin amen


Giu Se Maria Hung
25 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
25 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
25 Mar 2011

Tra het no


To ma Do dinh Ninh
25 Mar 2011

Con xin cac dang dan dat nguoi ta den de mua dat cua con, trang trai cuoc song kho khan cua con con con cam on cac ngai


Anna lan anh
25 Mar 2011

Anna lan anh 26 mar 2001 xin cha ban cho con su binh an va nhung cong viec con lam duoc thuan theo y chua ,co nhung luc con chan nan muon buong xuoi tat ca. xin ngai ban on them xuc cho con


Maria Vũ Thị Thắm
25 Mar 2011

binh an trong nha va h hang, ban cho con thuan loi trong viec sinh no me tron con vuong


huy pham
25 Mar 2011

Lay Chua xin gin giu ban con Chua oi, con xin Ta On Chua. Amen!


Cuong
25 Mar 2011

Xin chua va me ban phuoc lanh cho ba noi con maria le thi nhi dc wa khoi nguy hiem va dc som khang phuc. Xin chua va me cho ba dc khoe manh va song lau , khoi het nhung benh tat.


Cuong
25 Mar 2011

Xin chua va me ban phuoc lanh cho ba noi con maria le thi nhi dc wa khoi nguy hiem va dc som khang phuc. Xin chua va me cho ba dc khoe manh va song lau , khoi het nhung benh tat.


Cuong
25 Mar 2011

Xin chua va me ban phuoc lanh cho ba noi con maria le thi nhi dc wa khoi nguy hiem va dc som khang phuc. Xin chua va me cho ba dc khoe manh va song lau , khoi het nhung benh tat.


Cuong
25 Mar 2011

Xin chua va me ban phuoc lanh cho ba noi con maria le thi nhi dc wa khoi nguy hiem va dc som khang phuc. Xin chua va me cho ba dc khoe manh va song lau , khoi het nhung benh tat.


Cuong
25 Mar 2011

Xin chua va me ban phuoc lanh cho ba noi con maria le thi nhi dc wa khoi nguy hiem va dc som khang phuc. Xin chua va me cho ba dc khoe manh va song lau , khoi het nhung benh tat.


TERESA Tram 25-Mar 2011
25 Mar 2011

TERESA Tram ! 25-Mar-2011 . Con cau xin duc trinh nu MARIA va thanh ca GIUSE . chuyen cau len Thien Chua . Cho tinh cam cua chung con neu dep long Chua , xin an bai cho chung con , con ko dep long Chua thi cho chung con chia tay trong em dep tranh khoi dau kho vi con da kho nhieu roi ,xin Chua nhan loi con keu xin .25 Mar 2011

LAY CHUA CON KINH DANG CON CAI CON LEN CHUA XIN CHA LUON THUONG GIUP DO VA BAO VE HAI CON CUA CON LUON DUOC BINH AN CHO CHUA VA ME NGAY MAI CON TRAI CON DI DAY SPORT XIN CHUA O CUNG CHAU VA BAN CHO CHAU DANH THANG TRAN DAU DAU TIEN TRONG NAM NAY VA XIN ME CHO CON GAI CON LUON HOC GIOI VA LUON DUOC NHIEU HONG AN CUA CHUA CON XIN TA ON CHUA25 Mar 2011

LAY CHUA CON KINH DANG CON CAI CON LEN CHUA XIN CHA LUON THUONG GIUP DO VA BAO VE HAI CON CUA CON LUON DUOC BINH AN CHO CHUA VA ME NGAY MAI CON TRAI CON DI DAY SPORT XIN CHUA O CUNG CHAU VA BAN CHO CHAU DANH THANG TRAN DAU DAU TIEN TRONG NAM NAY VA XIN ME CHO CON GAI CON LUON HOC GIOI VA LUON DUOC NHIEU HONG AN CUA CHUA CON XIN TA ON CHUA25 Mar 2011

THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria Nguyen
25 Mar 2011

xin me thuong ,nham loi cua con khan cau .


Maria Nguyen
25 Mar 2011

xin me thuong ,nham loi cua con khan cau .


Maria Nguyen
25 Mar 2011

xin me thuong ,nham loi cua con khan cau


Maria Nguyen
25 Mar 2011

lay me maria ,xin cho chong con duoc khoe manh , , xin me chuc lanh ban binh an cho chong khoi binh ,ta on me .amen.


Maria Trâm
25 Mar 2011

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa hoàn thành công trình của Ngài đã khởi sự mà chị em vô sinh hiếm muộn chúng con được cộng tác với Ngài Chúa ơi! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.25 Mar 2011

Lay Me Maria con xin dang gia dinh con len Me xin Me luon che cho va ban cho chung con luon duoc moi su bang an trong tinh thuong cua Chua va Me xin Me o cung con trai con va ban cho con cua con tri thong minh cho chau danh sport duoc thanh cong nhay mai xin cho con gai con luon hoc hanh tan toi va con cung xin Me tjuong den cac linh hon nhat la nhung linh than bang quyen thuoc cua chung con da qua doi xin cho cac ngai som duoc ve huong nhan thanh Chua amen


Maria B.T.C.
25 Mar 2011

Me oi! Toi nay, me con den nha con ngu. Xin cho con mot buoi toi binh an. Con vo cung cam on Me.


giuse nguyen van thien
25 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua! xin chua! cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen


Chau nguyen
25 Mar 2011

Lay Me Maria xin thuong den chung con dang can du giup do cua Me. Xin cho gia dinh em Lan cua chung con mau tro ve ben nhau, thuong ieu, nang do, tro che, va tha Thu cho nhau. Xin cho vo chong hoa thuan de tro nen mot gia dinh thanh gia nho trong mot the gioi day cam bay. Cho vo chong con cai binh an noi guong gia dinh Thanh Gia ma song dep long Chua, Me Maria va thanh ca Giuse. xin Ngai nham loi chung con cau xin. Amen25 Mar 2011

lay chua xin ban binh an cho chung con .xin ban cho hom nay va ngay mai luon duoc may lanh xin chua cha che cho cho chung con ,con xin cam ta chua duc trinh nu maria va cac thanh ,amen .


Nguyen,TAN Hieu
25 Mar 2011

Lay Cha thanh thien hoan vo cung,chung con tho lay,chuc tung,ton vinh Cha bang buu huyet,con mot yeu dau Cha tren thap gia.Xin Cha bao boc gia dinh chung con,va nhan loai bang MAU THANH CHAU BAU cua Duc Kito,de che cho chung con trong giay phut hiem nguy trong doi song nay.Xin Cha tha thu,thuong xot cac toi nhan da xuc pham toi THANH DANH CHA,xin Cha thuong xot tat ca cac linh hon ma THANH DANH DUC GIESU da ap u trong trai tim Ngai.Chung con cau xin Me Maria,va Thanh ca Giuse du tinh thuong chung con,va toan the gioi.Amen


pham gia huy
25 Mar 2011

Lay Chua xin gin giu ban con Chua oi..con cau xin Chua thuong nham loi con cau xin. Amen!


Van Binh
25 Mar 2011

Khan xin Me MARIA va Thanh Ca GIUSE cau bau cung Chua cho Linh Hon Maria di cua chung con moi qua doi o Viet Nam, mau duoc ve huong nhan thanh Chua


Chi KP
25 Mar 2011

Xin Me Maria chon cho em Huong mot nguoi ban doi chung thuy va that long yeu thuong chia se cung em mai mai.


Anna
25 Mar 2011

Xin Chua cho vo chong con co the mua duoc can nha thuoc ve minh cung nhu co du kha nang de tra tien nha moi thang.


Chi KP
25 Mar 2011

xin cau nguyen cung Chua cho em Huong som vuot qua nhung dau buon va khong may man nay.


Thai Binh & Hai Son
25 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Thai Binh & Hai Son
25 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua ban phuoc lanh cho Tinh Ban cua Chung Con , cho Gia Dinh cua Chung Con ( Nguoi song cung nhu Nguoi da qua doi ). Chung Con ta on Chua .25 Mar 2011

Lay Me Hang Cuu Giup ,xin Me che cho cho gd chi con tim duoc cong an viec lam,Xin Chua thay doi long chi anh em chung con ,de chung con bo di nhung ick ky,ganh ti ,biet nhin nhuong va yeu thuong nhau.Xin Chua cuu giup den nhung nguoi dang trong luc kho khan ve vat chat cung nhu ve tinh than.Xin Chua nang do va ban on lanh cho nhung nguoi o Japan.Con dat niem tin vao Chua.


Maria BM
25 Mar 2011

Lạy Chúa xin Chúa soi sáng cho con trong mọi việc con làm, xin giúp chúng con trả hết nợ.Con xin tín thác vào Chúa.Amen


Maria Do
25 Mar 2011

Trong long con day khac khoai, vi chung quanh con, con rat nhieu hoan canh thuong tam, nhieu nguoi can duoc giup do. Xin Chua day con, huong dan va tro giup con, de con biet con nen lam gi cho ho. Amen


Maria Do
25 Mar 2011

xin Chua chuc lanh, chuc phuc, va tra cong boi hau cho nhung nguoi da lam on cho con, da giup do con. Con cam nhan duoc rat nhieu hong an cua Chua goi den cho con qua ho. Con xin Ta On Chua, va xin Chua la nguoi moi co du tat ca moi dieu de thay con cam on ho. Amen.


Maria Do
25 Mar 2011

Xin giup cho Anh Chi Em con, ke ca Anh Chi Em dau re, va cac chau cua con duoc song thuan hoa, tim duoc tieng noi chung, hieu nhau, thuong nhau, song dung nhung dieu Chua day trong tung giay phut moi ngay. Amen


Maria Do
25 Mar 2011

Xin giup cho nguoi con thuong yeu song xung dang voi on Thien Trieu, va trung thanh voi On Chua den cung. Amen


Maria Do
25 Mar 2011

Xin soi sang va thanh hoa tam hon chau cua con. Giup chau song xung dang la con cai cua Chua. Amen


Thanh Huy
25 Mar 2011

Con cầu xin chúa cho con trả hết nợ, công ty con có thêm vốn để phát triển trong tháng này. Vợ chồng con có tiền mua nhà để không cần thuê mặt bằng25 Mar 2011

LAY CHUA CON XIN KINH DANG GIA DINH CON LEN CHUA XIN NGAI LUON LUON BAO VE VA PHU HO CHO CHUNG CON DUOC MOI AN LANH TRONG TINH THUONG CUA CHUA , CON XIN CHUA BAN CHO CON TRAI CON DANH SPORT DUOC THANH CONG VA CON GAI CON HOC HANH DUOC TAN TOI VA DAT DUOC NHIEU KET QUA TOT CON XIN CHUA LUON CUNG DONG HANH VOI CON CHO CON DUOC SANG SUON TRONG NHUNG CONG VIEC GIAY TO , CON XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON ONG BA CHA ME VA THAN BANG QUYEN QTHUOC CUA CON DA QUA DOI XIN CHO CAI NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA VA XIN CHUA BAN CHO CHUNG CON LUON SONG CHO DEP LONG CHUA NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY CON XIN CHUA THUONG NHAN LOI CAU XIN CUA CON25 Mar 2011

LAY CHUA CON XIN KINH DANG GIA DINH CON LEN CHUA XIN NGAI LUON LUON BAO VE VA PHU HO CHO CHUNG CON DUOC MOI AN LANH TRONG TINH THUONG CUA CHUA , CON XIN CHUA BAN CHO CON TRAI CON DANH SPORT DUOC THANH CONG VA CON GAI CON HOC HANH DUOC TAN TOI VA DAT DUOC NHIEU KET QUA TOT CON XIN CHUA LUON CUNG DONG HANH VOI CON CHO CON DUOC SANG SUON TRONG NHUNG CONG VIEC GIAY TO , CON XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON ONG BA CHA ME VA THAN BANG QUYEN QTHUOC CUA CON DA QUA DOI XIN CHO CAI NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA VA XIN CHUA BAN CHO CHUNG CON LUON SONG CHO DEP LONG CHUA NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY CON XIN CHUA THUONG NHAN LOI CAU XIN CUA CON


huong
25 Mar 2011

Lay Chua xin ban cho the gioi duoc hoa binh, cho moi nguoi biet an nan hoi cai. Nhat la nhung nguoi dang gap phai thien tai ben japan duoc tim thay' nguon an ui, va su chiu dung.


quynh lien pham
25 Mar 2011

Nguyen xin Chua thuong ban moi on lanh xuong tren anh Hai cua con, xin Ngai thuong gin giu , che cho anh Hai con trong ban tay yeu thuong cua Ngai. Amen


maria.th
25 Mar 2011

lay me xin thuong linh hon giuse som duoc huong nhan thanh chua ,xin me lo lieu cho gd chi con som duoc doan tu qua my ,xin ban cho gd con luon duoc bang an manh khoe .xin chuc lanh cho cong viec lam cua con hom nay luon duoc may lanh .xin cho su doi bang cua con duoc tot dep de dang .xin cho con duoc nhu y .con cam ta chua duc trinh nu maria va thanh ca giuse amen .


Tung -Thanh -Huy -Quynh
25 Mar 2011

Giesu -Maria -Giuse chung con men yeu - xin thuong cuu roi Linh Hon Anna duoc ve huong nhan thanh Chua tren que troi. Amen!!


huy pham
25 Mar 2011

Con xin Chua gin giu nhung nguoi ban con duoc binh an. Amen


pham thanh tung
25 Mar 2011

con xin dang len Chua nguoi Cha kinh yeu va dua em gai cua con...xin Ngai thuong gin giu va ban on manh hon xac xuong tren Ba con va xin thuong nang do cho em con duoc vuot qua con benh hiem ngheo...con xin cam ta Chua...Amen!!


giuse vu van hai
25 Mar 2011

con xin me hay du long thuong gia dinh con nhe va ban choi em gai con som co bau me nhe amen


Maria
25 Mar 2011

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, xin Ngai chuc lanh cho gia dinh con, cho cong viec cua con duoc moi su tot dep cho con cua con hoc duoc ket qua tot, thi duoc ket qua tot, cho con ut cua con duoc on goi di tu, va cho cong viec duoc moi su binh an va cho con co khach ngay hom nay. con xin ta on Chua Me Maria va Thanh Ca Giuse.25 Mar 2011

Lay Me, xin me chuyen loi cau len Thien Chua ban cho con duoc on binh an trong mua chay Thanh nay. Xin cho con mau chong vuot qua moi kho khan ma con dang gap phai. Xin Me thuong giup cho cong viec lam an cua gd duoc moi su thuan loi. Con xin ta on Me.25 Mar 2011

Lay thanh ca, xin Ngai thuong giup con mau chong vuot qua moi kho khan thu thach. Xin Ngai luon dong hanh voi con trong moi viec con lam.25 Mar 2011

Lay Chua xin cho nhung cong viec cua chung con duoc thuan loi , som giai quyet trong minh bach va cong bang . Moi viec tu khoi su cho den hoan thanh chung deu trong cay boi on Chua .


Phero Thinh
25 Mar 2011

Lay Chua Giesu , Me Maria , Thanh Ca Giuse xin cuu chua chung con . Xin Chua Thanh Than luon dong hanh de soi sang va chi day chung con tong moi viec va xin ban cho chung con su binh an .


Phero Mai
25 Mar 2011

con ao uoc duoc viec lam de lam tron bon phan nguoi chong va cha trong gia dinh, xin me nham loi con cau xin.25 Mar 2011

Lay Chua, xin ban cho con mot lan co hoi. Xin xot thuong con nhu Ngai van xu voi thu tao bang trai tim day tinh yeu men va long xot thuong cua Ngai...Xin hay cho con mot lan co hoi de con song mot cuoc song moi trong Chua, voi Chua va nho Chua. Lay Chua Giesu, con tin thac vao Chua.Amen


anna yen
25 Mar 2011

lay cha xin ban binh an cho gd con . xin xua duoi khoiu gd con moi tai uong chet choc , xin cha thuong cho dua con vua moi xay thai cua con duoc ve troi voi cha . cam on cha da cho chung con tat ca , bay gio con chi xin gd binh an , cong viec moi nguoi on dinh. cam on cha


Dominicos Nguyen
25 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho anh em chung' con hop nhat de lam an chung va nhat' la sang duoc mot cua tiem lam an duoc de chung con them tinh anh em nua. Amen


giuse nguyen van thien
25 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Dominicos Nguyen
25 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con lam viec duoc good job de Boss con thay duoc con lam viec duoc con dua viec lam cho con lam viec tiep tuc.


Dominicos Nguyen
25 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con duoc Lap GD theo y' chua, va xin cho con dung de con phai nang vai qua vi con la ke yeu duoi' lam. xin ban cho con voi. Amen


Maria
25 Mar 2011

Lay Chua con bat luc truoc nhieu dieu trong cuoc song,con thay minh toi loi va mong don qua xin CHua o ben con xin them suc manh cho con...lay Chua xin dung bo roi con .XIn them suc Moi su con tin tuong vao noi Chua ... CHua biet con iu men Chua ,xin CHua thuong xot con ..


Maria Lien Tran
25 Mar 2011

Con dang tim nha de mua xin giup con tim duoc can nha nhu y o vung Sunshine


Maria Lien Tran
25 Mar 2011

Con xin dang gia dinh anh T va chi M cua con cho Me xin me han gan lai cho anh chi ay dung bi do vo.


Gioanbaotixita, Alexandria
25 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, ban cho hai dua con gai cua con on khon ngoan, duoc nhieu suc khoe, va may man. Giup cho con cua Me duoc viec lam vao mua he nay, va kinh xin Chua Jesu, Me Maria va Thanh Ca Giu se luon hang gin giu con gai cua con duoc binh an. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
25 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh ben vo con, giup do cho chi vo con duoc nhieu suc khoe va mau binh phuc. Va xin giup cho chi biet trong cay va kinh men Chua, tu bo toi loi tro ve cung Thien Chua va Duc Me trong tam hon chu khong qua loi noi. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
25 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ma con, vo con va tat ca con cua con duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
25 Mar 2011

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho con, nhat la cho viec lam, xin Chua ban cho con binh an va on khon ngoan de con co the chu toan cong viec cua con, xin cho con lam viec cho xong ngay hom nay di Chua oi, xin giup cho con that la sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi con dang o trong hoan canh that la khon kho, xin cho con duoc het benh. Xin giup cho con duoc nha bang chap nhan cho giam bot tien tra hang thang. Lay Chua Jesu xin hay giup con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen25 Mar 201125 Mar 2011


PHAOLO DO TRONG HIEN
25 Mar 2011

PHAOLO DO TRONG HIEN .lay duc me MARIA cung thanh ca GIUSE xinh cho gia dinh con hoa thuan yeu thuong nhau sieng nang di nha tho xung toi ruoc le xin cho gia dinh con luon co duc tin va vuot qua moi kho khan thu thach, tin tuing, cay trong, pho thac vao chua va me MARIA cung thanh ca giuse. xinc ho vo chong con co suc khoe va con cua con ngoan ngoan biet vang loi cha me. con cau xin chua nham loi cau nguyen cua gia dinh chung con AMEN


PHAOLO DO TRONG HIEN
25 Mar 2011

PHAOLO DO TRONG HIEN .lay duc me MARIA cung thanh ca GIUSE xinh cho gia dinh con hoa thuan yeu thuong nhau sieng nang di nha tho xung toi ruoc le xin cho gia dinh con luon co duc tin va vuot qua moi kho khan thu thach, tin tuing, cay trong, pho thac vao chua va me MARIA cung thanh ca giuse. xin ho vo chong con co suc khoe va con cua con ngoan ngoan biet vang loi cha me. con cau xin chua nham loi cau nguyen cua gia dinh chung con AMEN


tran thi my dung
25 Mar 2011

xin cung dong hanh voi gia dinh chung con trong cung tu tuong loi noi hanh dong viec lam va tam tri cua tung nguoi trong chung con ,, xin hay soi sang huong dan va diu dat chung con vuot qua moi kho khan thu thach debat dau lai tu dau cho cuoc song gia dinh con xin hay dung quen loi cau khan tha thiet cua tung nguoi trong chung con a men .. con xin chan thanh cam on .


tran thi my dung
25 Mar 2011

xin cung dong hanh voi gia dinh chung con trong cung tu tuong loi noi hanh dong viec lam va tam tri cua tung nguoi trong chung con ,, xin hay soi sang huong dan va diu dat chung con vuot qua moi kho khan thu thach debat dau lai tu dau cho cuoc song gia dinh con xin hay dung quen loi cau khan tha thiet cua tung nguoi trong chung con a men .. con xin chan thanh cam on .


TERESA n t t thuy
25 Mar 2011

con teresa ng t thanh thuy xin chua nham lcho con duoc don nhan dua con ma con xin khan chua nay duoc 21 thang roi. con xin me MARIA cung thanh ca GIUSE chuyen loi cau den cung chua cho con som ngay sanh no duoc me tron con vuong trong nam 2011 nay. con cam on chua. con ta on chua.xin chua nham loi ngguyen xincua gia dinh chung con AMEN


con h van
25 Mar 2011

chua oi con cam on moi hong an chua da ban cho con , xin cho con luon luon biet den voi chua ,voi me maria ,cho gia dinh con luon luon hoa thuan yeu thuong nhau , cho may anh chi em chung em biet doan ket , chua oi bay gio 3 chi em chung con dang song xa gia dinh , xin cho chung con biet cay trong vao chua , xin cho chung con co suc khoe de di lam ,,con cau xin chua nhan loi chung con ,


gia dinh va cac con
25 Mar 2011

lay chua gie su va me maria thanh ca giusu , xin cho con cua con het binh ,cho gia dinh con luon luon binh tho phuong chua ,xin cho gia dinh con duoc binh an , cho vo chong con co suc khoe de di lam ,nuoi cac con , cho cac con biet ngoan ngoan ,vang loi moi nguoi xin chua nang do gia dinh con nhung luc gap kho khan


con vui anna
25 Mar 2011

lay chua giesu.me maria va thanh ca giuse.xin cho anh do cua con mau co giay to de di han.va cho con cho nguoi han mau mau sieng nang di lam lai giay to cho con duoc suong se de con duoc di han ,xin chua giesu me mari va thanh ca giuse xin giup cho con AMEN


con vui anna
25 Mar 2011

lay chua giesu.me maria va thanh ca giuse.xin cho anh do cua con mau co giay to de di han.va cho con cho nguoi han mau mau sieng nang di lam lai giay to cho con duoc suong se de con duoc di han ,xin chua giesu me mari va thanh ca giuse xin giup cho con AMEN


Maria BM
25 Mar 2011

Lạy Chúa khấn xin Ngài chúc lành và ban bình an cho gia đình chúng con.Amen


dtdt
25 Mar 2011

Xin ban cho gia dinh con duoc bang an va cho may man co viec lam


Con:Maria Nguyen Thi Phuong Anh
25 Mar 2011

Lay Chua Giesu,Me Maria, Thanh Ca Giuse:xin cho giay to nhap tich cua con duoc suong se va con thi quoc tich Canada duoc dau.Con cam on Chua Giesu,Me Maria,Thanh Ca Giuse.25 Mar 2011

Lay Chua Giesu,Me Maria, Thanh Ca Giuse:xin cho giay to nhap tich cua con duoc suong se va con thi quoc tich Canada duoc dau.Con cam on Chua Giesu,Me Maria,Thanh Ca Giuse.


Con:Maria Nguyen Thi Phuong Anh
25 Mar 2011

Lay Chua Giesu,Me Maria, Thanh Ca Giuse:xin cho giay to nhap tich cua con duoc suong se va con thi quoc tich Canada duoc dau.Con cam on Chua Giesu,Me Maria,Thanh Ca Giuse.


Con:Maria Nguyen Thi Phuong Anh
25 Mar 2011

Lay Chua Giesu,Me Maria, Thanh Ca Giuse:xin cho giay to nhap tich cua con duoc suong se va con thi quoc tich Canada duoc dau.Con cam on Chua Giesu,Me Maria,Thanh Ca Giuse.


Gia dinh con Toma-Teresa: NamTuyen
25 Mar 2011

Kính lạy Thiên Chúa toàn năng con thờ lạy Chúa, xin Chúa thương xót thương cho gia đình chúng con, xin cho chúng con biết tín thác và đón nhận mọi sự vào tình thương quan phòng của Chúa. xin cho chúng con mạnh mẽ sống Đức Tin, Cậy, Mến. cầu xin Đức Mẹ và Thánh cả Giuse dẫn dắt đồng hành gia đình con, xin cầu bàu cho chúng con ơn học hành tấn tới, ơn giáo dưỡng con cái biết sống xứng đáng làm con Chúa, xin cho ơn được sớm ra đi đoàn tụ ODP mà nơi phương xa mẹ già neo đơn đang ngóng trông, xin ban ơn bình an và chữa lành ốm đau cho gia đình và cách riêng cho hai mẹ già, xin tình thân ái yêu thương trong anh chị em chúng con. con xin cảm tạ nhà dòng Đồng Công đã cầu nguyện cho chúng con. amen


Micael Tuanchu
25 Mar 2011

Lay Chua; Trong nhung ngay vua qua ...anh em con khap noi tren the gioi va anh em Nhat cua con dang phai ganh chiu nhung thien tai, nhung tai hoa cua thien nhien. Xin ban binh an cho anh em con. Xin cho con nhan ra duoc tinh thuong cua Chua giua cuoc doi. Lay Chua; Chua biet ro nhung gi con muon. Xin cho con duoc binh an va xin tat ca moi su dep y Chua. Amen25 Mar 2011

Xin cho con som duoc viec lam .Amen


Maria Oanh
25 Mar 2011

Xin Chua ban binh an cho gia dinh con,va xin cat di benh dau nhuc cua con .Xin cho con duoc mau som kiem duoc viec lam25 Mar 2011

Xin Chua cat benh tat cho chung con, xin ban binh an cho chung con amen.25 Mar 2011

Xin Chua thuong xot chung con amen.


Teresa Dung
25 Mar 2011

Lạy Chúa, chỉ còn vài ngày nữa là chị em chúng con lên đường thăm viếng Thánh địa. Xin Chúa chúc lành cho chuyến hành hương của chúng con. Xin cho mỗi người trong chúng con được gặp Chúa trong âm hồn. Xin cho chúng con nhận được ơn thống hối trong mùa chay này. Xin Chúa chúc lành cho những người thân của chúng con trong những ngày xa vắng. Xin Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cầu bầu cho chúng con.


maria ng
25 Mar 2011

lay thanh giuse gd con chay den cung ngai xin ngai thuong chung con cha nhe xin ngai thuong lo lieu giay to cho con duoc on dinh de gd con duoc doan tu xin ngai nhan loi con xin amen


maria ng
25 Mar 2011

con xin me va cac thanh dang loi cau bau cung chua cho cac nuoc trung dong va nhat som duoc an lanh moi nguoi biettrong cay vao thien chua amen


maria ng
25 Mar 2011

me oi con ta on me con xin dang dgd con trong tay me vathanh ca giuse cha truong bieu diep dang loi cung chua xin cac ngai luon o trong gd con chochung con duoc an lanh phan hon phan xac con xin ki thac gd con trong tay chua amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen


giuse nguyen van thien
25 Mar 2011

lay chua! xin chua tha thu moi lam loi con da mac pham. lay chua con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho gia dinh con, nguoi con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban binh an cho gd con duoc manh khoe, va hanh phuc.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup chua lanh benh tim, gut, viem xoang, nhuc dau cho gd con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup con trai con tu bo hut thuoc la, ruou bia.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup gd con luon luon chay den chan Chua, va Me Maria.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup con co Duc Tin vung manh, nhieu nghi luc, bot nong nay.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup chong con lam co tien tra no va mua duoc nha.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup 2con la : Giuse va Catarina ngoan hien, hieu thao, cong viec on dinh.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu giup chong con tu bo meo ma ga dong biet yeu vo thuong con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cho gd con tra het nhg khoan no chung con dang thieu.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cho linh Maria Dao Tien vua moi qua doi.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac nan nhan dang gap thien tai Nhat Ban.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
25 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon vua moi qua doi.


anna tran thi tho
25 Mar 2011

xin chua tha toi va dan dat con trong cuoc doi.24 Mar 2011

Xin long thuong xot Chua ban cho me cua con duoc manh khoe mau het benh, xin Chua hay giup con vuot qua trong thoi gian nay, cong viec va viec hoc hanh cua con xin cho moi thu deu on, va dien ra deu tot dep suon se. Xin cho con duoc tang luong cao trong dot tang luong nay.


VU THI KIM NGON, CHICAGO
24 Mar 2011

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG,XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


teresa Lam Quynh Dung
24 Mar 2011

Lay Thien Chua cua con, xin nguoi hay cat khoi benh tat cho Gia Dinh con, cho cac chi con, cho em con va cho con,de cho chung con dc khoe manh binh an trong chua.chung con cau xin nho Duc Gie su kito chua chung con.amen Con ta on Chua.


Thai Binh & Hai Son
24 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Thai Binh & Hai Son
24 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua ban phuoc lanh cho Tinh Ban cua Chung Con , cho Gia Dinh cua Chung Con ( Nguoi song cung nhu Nguoi da qua doi ). Chung Con ta on Chua .


huy pham
24 Mar 2011

Con cau xin Chua gin giu nhung nguoi ban con duoc binh an. Amen


quynh lien pham
24 Mar 2011

Nguyen xin Chua thuong ban cho Ba cua con duoc on manh hon xac va anh Hai cua con som duoc lanh benh, con xin Ta On Chua..Amen!!


mảia nguyen thi huyen trang
24 Mar 201124 Mar 201124 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho het moi linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con bi giam trong chon luyen hinh som duoc len thien dang huong nhan thanh chua amen nguyen xin chua thuong cat het binh cho nhung nguoi bi benh hiem ngheo mau lanh amen24 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh, xin cho con co du cong viec lam hang ngay, xin cho con som gap nguoi phoi ngau song hanh phuc cho het quang doi, nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau xin cua con len thien chua amen


DW + Meo HH
24 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa Ban cho Tình Yêu của chúng con: biết yêu thương nhau chân thành - trung thành và sống vì nhau, yêu thương cả những tính xấu cũng như nhưng người thân của nhau


Vo va cac con cung cac chau .
24 Mar 2011

Gia dinh chung con . . Xin cau cho ling hon Giuse Dung la Chong ,cha , Ong cua chung con duoc huong nhan thanh Chua . le gio nham ngay chu nhat 27-3-2011 . xin Chua nhan loi chung con .


TERESA Tram
24 Mar 2011

TERESA Tram 24 mar 2011 Con cau xin duc trinh nu MARIA va thanh ca GIUSE . Chuyen cau len thien Chua cho cac con , chau cua con duoc moi on lanh .nhat la dua con trai con mat duoc sang va giu dao nen . Xin nhan loi con keu xin .


TERESA Tram
24 Mar 2011

TERESA Tram . Lay Chua ! Con xin dang moi su lo buon trong long Con ,Con xin Chua lam chu cho Con va them duc tin, de Con vung long vang theo Y Chua . Xin Chua nhan loi con .


Gia dinh ho Hoang
24 Mar 2011

Xin Me Maria va Thanh Ca Giuse cau bau van nang do va ban suc manh cho nguoi cha than yeu cua chung con vuot qua con benh hiem ngheo. Chung con xin muon van cam ta. Amen.


TERESA
24 Mar 2011

me maria oi..gio day tam trang con dang rat boi roi..con ko biet minh phai lam sao va cu su nhu the nao..that long con rat roi me oi..gio day con nhin mat ong ko dam nhin..con so lam ..me chi con phai lam sao va nhu the nao di me..con lo qua me oi..con nguyen xin me hay tao cho con niem tin de vuot qua nha me maria..amen


Maria Trâm
24 Mar 2011

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa thương làm chủ mọi suy nghĩ trong con, thêm đức tin cho con và lo liệu cho mẹ con con Chúa ơi! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Pham Thanh Tung
24 Mar 2011

Nguyen xin Chua thuong gin giu va che cho cho em gai con duoc moi su binh an trong con benh hiem ngheo trong ban tay yeu thuong cua Ngai....con xin cam ta Chua....Amen!


Maria D.
24 Mar 2011

Xin Me phu ho cho linh hon cua cau ut con duoc vao huong ton nhan thanh Chua; Xin Me phu ho cho ba noi cua con mong khoi benh va luon duoc vui trong luc tuoi gia. Xin Me phu ho cho con mong co duoc viec lam de phu giup chong cua con. Con xin Me ban cho con trai lon cua con duoc sang suot trong luc lam bai thi va cho con cua chung con luon song hoa thuan voi nhau. Amen.


Ane Honglinh
24 Mar 2011

Xin duc trinh nu maria va thanh ca Giuse chuyen cau len Thien chua ban cho con duoc on :Xin Chua soi sang cho nhung nguoi den voi con that long yeu thuong con va mau ve gap con tien toi hon nhan voi con trong mua xuan nay,vi tuoi con da lon qua roi ,con kg con co hoi nua roi Chua oi .Con xin Chua soi sang cho em Phat giup con that tinh .Con xin Chua cho em ut con co em be moi khoe manh .Con xin Chua cho may chi em con co nguoi chong tot trong nam nay.Con xin Chua cho con mau het benh sau lan chup hinh nay.Con xin Chua cho con co cviec tot .Con ngan lan cam ta long THuong xot Chua muon doi ,con ngan lan cam ta duc Trinh nu Maria va Thanh ca Giuse muon doi ....xin cac Ngai hay cuu lay cuoc doi con ...o tuoi con kg con co hoi nua roi ...Con xin Chua hay cuu lay cuoc doi con .....


Ane Honglinh
24 Mar 2011

Xin duc trinh nu maria va thanh ca Giuse chuyen cau len Thien chua ban cho con duoc on :Xin Chua soi sang cho nhung nguoi den voi con that long yeu thuong con va mau ve gap con tien toi hon nhan voi con trong mua xuan nay,vi tuoi con da lon qua roi ,con kg con co hoi nua roi Chua oi .Con xin Chua soi sang cho em Phat giup con that tinh .Con xin Chua cho em ut con co em be moi khoe manh .Con xin Chua cho may chi em con co nguoi chong tot trong nam nay.Con xin Chua cho con mau het benh sau lan chup hinh nay.Con xin Chua cho con co cviec tot .Con ngan lan cam ta long THuong xot Chua muon doi ,con ngan lan cam ta duc Trinh nu Maria va Thanh ca Giuse muon doi ....xin cac Ngai hay cuu lay cuoc doi con ...o tuoi con kg con co hoi nua roi ...Con xin Chua hay cuu lay cuoc doi con .....


Teresa Trang
24 Mar 2011

xin CHUA nghe loi con khan cau ma dua LH MARIA qua chon au sau , xin vi cong nghiep duc nu dong trinh ma CHUA gio tay giap tat lua hong nung nau vo cung don dau , GIESU MARIA GIUSE con men yeu xin cuu roi LH Maria


Ane Honglinh
24 Mar 2011

Xin duc trinh nu maria va thanh ca Giuse chuyen cau len Thien chua ban cho con duoc on :Xin Chua cho con luon duoc binh an trong tam hon ,luon tin vao tinh yeu va quyen nang cua Thien chua ,xin Chua soi sang cho anh Sang luon yeu thuong con that long ,luon chung thuy voi con khi anh dang di ctac xa ,con xin Chua mo long mo tri ,mo mieng cho anh ay email hay goi dt cho con con som nhat co quyet dinh mau ve theo dao tien toi hon nhan voi con trong mua xuan nay ,vi con da quen anh ay 3 nam roi ,o tuoi con da lon qua roi ,con kg con co hoi nua roi Chua oi,xin Ngai hay cuu giup con va nham loi con khan xin ...Con ngan lan cam ta long Thuong xot Chua muon doi ,con ngan lan cam ta duc trinh nu Maria va thanh ca Giuse muon doi ,xin cac Ngai hay cuu giup con va nham loi con khan xin ...Chua oi ,xin hay cuu giup cuoc doi con ...con da be tac roi Chua oi ...xin Ngai hay mo cho con 1 loi thoat ....con ngan lan cam ta Ngai muon doi ,con nagn lan cam t along Thuong xot Chua muon doi ...24 Mar 2011

Xin chua thuong xot chung con amen.


Maria Ly Nguyen
24 Mar 2011

Lay Chua GieSu yeu quy cua con , con cau xin Chua qua su cau bau cua Me Marria va Thanh Ca Giuse xin Chua ban cho con su binh an trong tam hon va cho con gai ut cua con duoc thanh cong tren duong hoc van va gap moi su may man va duoc doi xu cong bang , xin Chua nham loi cua con .AMEN24 Mar 2011

Lay Chua con xin chua luon o cung chung con va ban cho chung con duoc moi su may man va biet song cho dep long Chua con xin kinh dang gia dinh con len Chua xin Chua luon gin giu chung con trong tinh thuong cua ngai


Thi Nguyen
24 Mar 2011

Con khấn xin Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria giúp chồng con qua khỏi vụ khó khăn này, mà chồng con đang gặp phải. Xin giúp chồng con kiếm được việc làm và gia đình con cái chúng con được khỏe mạnh, ngoan ngoãn, có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con cầu xin. Amen.


maria mylien
24 Mar 2011

lay chua xin ban binh an cho the gioi va cho moi nguoi duoc on nhan biet chua ma tro lai dao cho nguoi toi loi xin chua soi sang de an an sam hoi canh tan cai thien doi de dep long chua va xin ban binh an cho nuoc nhat duoc vuot qua con hiem nghuy nay giesu maria giuse con men yeu xin thuong xot cuu roi cac linh hon amen


Xin nhu y va cac con giu dao Chua cho nen
24 Mar 2011

xin binh va moi su nhu y den voi toan the gioi


Xin nhu y va cac con giu dao Chua cho nen
24 Mar 2011

xin binh va moi su nhu y den voi toan the gioi


Xin nhu y va cac con giu dao Chua cho nen
24 Mar 2011

xin binh va moi su nhu y den voi toan the gioi


Xin nhu y va cac con giu dao Chua cho nen
24 Mar 2011

xin binh va moi su nhu y den voi toan the gioi


Xin nhu y va cac con giu dao Chua
24 Mar 2011

xin binh va moi su nhu y den voi toan the gioi


maria.th
24 Mar 2011

xin me ban binh an cho gia dinh va gia quyen con luon gap nhieu may lanh ,con cam ta chua duc trinh nu maria va thanh ca giuse cung cac thanh .amen .24 Mar 2011

xin binh va moi su nhu y den voi toan the gioi


gia tam
24 Mar 2011

xin chua cho em con biet thuong yeu chong va con


Joseph Dao, westminster CA.
24 Mar 2011

Xin Chua va Duc Me ban cho con duoc khoi benh te liet nua nguoi ben trai cua con ( da hon 13 nam con khong di lai binh thuong duoc vi con bi stroke). Con xin het long cam ta Chua va Duc Me, va con xin cam on quy cha va quy tu si se cau nguyen cho con.24 Mar 2011

Xin chua thuong xot chung con amen.24 Mar 2011

nói năng dễ nghe và qua những lời giảng dạy của con nhiều người cảm nhận được Chúa và sám hối mà tin vào Tin Mừng.


con trai Dom : Vũ Văn Hội
24 Mar 2011

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho Mẹ con là linh hồn Maria Đào Thị Tiên sinh năm 1954 tạ thế hồi 13h 30ph ngày 24/03/2011 được lên chốn nghỉ ngơi đời đời,( sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa). Con xin Tạ ơn Ngài.24 Mar 2011

Mẹ ơi sao con cầu nguyện hoài mà chưa được nhận lời, xin Mẹ sai các Linh hồn về giúp con trong việc giữ gìn chị em con đư2ng nghe theo cám dỗ, kẻo mất linh hồn .24 Mar 2011

xin Me Mari a va thanh cả Giu Se cau cung Chua cho em Huyền được ơn sống xứng đáng với ơn gọi của chúa, xin cho các sự dữ dừng cám dỗ em, và giúp em mở mắt để thấy được ơn Chúa dành cho em mà một lòng trung thanh với Ngài


ĐA MINH Vũ Văn Hội
24 Mar 2011

XIN CHO LINH HỒN MARIA ĐÀO THỊ TIÊN MỚI QUA ĐỜI HỒI 13h 30 phút ngày 24 tháng 03 năm 2011 ĐƯỢC LÊN CHỐN NGHỈ NGƠI .


T & Q Pham
24 Mar 2011

Giesu -Maria -Giuse chung con men yeu...xin thuong cuu roi Linh Hon ANNA..Amen!


T & Q Pham
24 Mar 2011

Nguyen xin Chua Nhan Lanh thuong tha moi phan phat va som dua Me cua chung con la Linh Hon ANNA duoc ve huong phuc truong sinh tren Thien Dang...xin ban cho Ba cua con duoc manh khoe va nhieu nghi luc, de Ba cua chung con vuot qua duoc nhung dau thuong nay..chung con xin Ta On Chua va Me Maria cung Thanh Ca Giuse..Amen!


Teresa
24 Mar 2011

Lay Chua xin ngai phu ho cho con duoc khoe manh va binh an,xin chua va me Maria phu ho cho con mang thai con cua con duoc khoe manh,thong minh va phat trien binh thuong,xin chua ban binh an va ban suc khoe doi dao den gia dinh con.


huong
24 Mar 2011

Lay Chua neu dep long Chua va Me, xin ban cho vo chong con va cac ban cua con som co con. Chung con ta on Chua.


Maria
24 Mar 2011

Lay Me Maria va Thanh Ca Giuse, Con xin dang Ngai ngay hom nay dang het viec con lam, xin chuc lanh va ban cho gia dinh con, cho con cua con duoc manh khoe chon ban tot choi va cho con cua con thi duoc ket qua tot. cho cong viec cua con duoc tot dep, dung co gi tro ngai het. Con xin cam ta on Chua, Me Maria va Thanh Ca Giuse. Amen


Maria Pham Thi Kim Lien
24 Mar 2011

Ba Catarina dang hap hoi tren guong benh o ben my con xin cac Thay,cac So, cac Cha them loi cau nguyen giup con chuyen cau len Me Maria, Thanh Ca Giuse, va Chua Giesu ban on chua lanh cho ba Catarina va cho ba song lanh chet lanh. Con cam on cac Thay, cac So, cac Cha rat nhieu. Xin Chua chuc lanh cho cac Thay, cac So, cac Cha.


giuse vu van hai
24 Mar 2011

xin me hay thuong gia dinh con me nhe va ban cho chung con duoc moi su bang an amen


Maria Nguyen
24 Mar 2011

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua chuc lanh cho cac con, chau con duoc nhan on sung sam hoi trong mua Chay. Cho ngay sn va nam moi cua con dau con duoc tran day on sung va duoc Chua TT huong dan chu toan chuc vu lam me,vo. Cho co Ch em ho duoc mau khoi benh nhuc dau, ca cho tat ca cac linh hon toi toi duoc som cai thien.24 Mar 2011

nguyen xin cho cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con bi giam qtrong chon luyen hinh som duoc gap nhan thanh chua tren troi amen, nguyen cau xin cho nhung nguoi bi benh hiem ngheo som lanh benh amen24 Mar 2011

nguyen xin on tren chua thanh thanh thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con co du cong viec lam hang ngay, xin cho con sdom gap duoc nguoi phoi ngau song hanh phuc ben nhau cho het quang doi, nguyean xin me mariaa thaqnh ca giuse chaphanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen24 Mar 2011

Lay Chua, xin xot thuong con va xoa bo moi loi toi con da pham. Con hoi han vo cung ve nhung gi con da lam ma gio day khong the xoa di duoc...Di vang la di vang phai khong Chua...Con khong lam gi duoc nhung con tin Chua lam duoc. Con nhu dua con hoang phan nghich, doi lap va chong doi Ngai va Hoi Thanh...nay con hoi han thi con cam nhan nhu moi canh cua dong sam lai truoc mat con...con khong thay mot loi thoat nao cho su tro lai cua minh...Con khat khao duoc quay lai voi Ngai va voi Hoi Thanh...Lay Chua..xin tha thu cho con va cho con them 1 lan co hoi....Amen24 Mar 2011

GIESU.MARIA ,GIUSE CON MEN YEU XIN CUU ROI CAC LINH HON24 Mar 2011

Xin Duc Me thuong giup cho cong viec lam an cua chung con moi ngay mot tien trien tot dep. Xin Me luon dong hanh voi chung con hom nay va mai mai.24 Mar 2011

Lay thanh ca Giuse, xin Ngai doai thuong den gd nho be cua con. Cho chung con duoc hanh phuc, con gai hoc gioi & ngoan ngoan. Xin Ngai cung thuong giup con mau vuot qua moi kho khan trong cong viec ma chung con dang gap phai. Xin Ngai nham loi con cau xin.24 Mar 2011

LAY CHUA CON XIN KINH DANG GIA DINH CON LEN CHUA XIN CHUA O CUNG VA LUON DONG HANH VOI CHUNG CON XIN CHO CHUNG CON BIET SKNG DAO DUC VA DEP LONG CHUA HON , NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY . CON XIN CHUA THUONG BAN CHO CHONG VA HAI CON CUA CON LUONG DUOC NHIEU ON NGHIA CHUA VA LUON DUOC BINH AN XIN CHO CON TRAI CON DANH SPORT DUOC THANH CONG VA CON GAI CON RA TRUONG VOI DIEM TOT NHAT CON KINH XIN CHUA LUON SOI SANG VA THEM TRI THONG MINH CHO CON CUA CON DE CAC CHAU HOC HANH TAN TOI . KINH LAY CHUA CON XIN NGAI LUON GIUP DO CHO CON VA CHO CON DUOC MOI SU SUON SE TRONG GIAY TO SAU CUNG CON XIN CHUA THYONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON ONG BA CHA ME ANH CHI EM VA THAN BANG QUYEN THUOC CUA CON DA QUA DOI XIN CHO CAC NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA VA CON CUNG XIN CHUA THUONG DOAN NHIN DEN NHUNG GIA DINH DANG GAP KHO KHAN XIN CHO HO DUOC MOI SU NHU Y CON CAU XIN CHUA THUONG VA NHAN LOI CAU CUA CON AMEN


GIUSE HUY
24 Mar 2011

lay chua nhan tu xin thuong xot den con ... cho con vuot qua kho khan va gian kho dang gap phai .xin cho con vuot qua dc no lan va tra dc het no ... xin cho chung con bit thanh tam xam hoi va ban cho con 1 suc manh va 1 duc tin de chong lai cac con cam do dang vay quanh con .con xin pho thac tam hon nho bit cua con trong tay chua khoan hong ... x24 Mar 2011

Lay Chua xin cho con co gang hoc tap that tot khong chan nan.24 Mar 2011

Lay Chua xin cho dinh con duoc hong an Chua va manh khoe. Xin Chua cho con co dong luc de co gang hoc tap that tot.24 Mar 2011

Lay Chua xin cho anh chi em con co long tin cay va khinh men Chua va de roi chung con duoc on cuu do.24 Mar 2011

Lay Chua con cam ta Chua da cho chung con mot ngay qua binh an va day du.Nguyen xin Chua tha thu moi loi lam ma chung con da mac phai.Xin Chua huong dan ,ban on binh an cho gd chi con de ho co cong an viec lam on dinh.Xin Chua cuu giup den nhung nguoi dang trong luc kho khan ve vat chat cung nhu ve tinh than.Xin Chua ban cho cha me con duoc kheo manh,bot di nhung dau don.Con luon tin thac vao Chua.


Dominicos Nguyen
24 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho anh em chung' con dang la di xem cac business de anh em chung' con lam an chung nhau, xin ban cho chung' con lam an len va anh em con duoc hoa thuan nua. Amen


Dominicos Nguyen
24 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con duoc nhu mong muon de con theo giu~ Dao mot ngay mot tot hon nua.


Dominicos Nguyen
24 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho Me cua con di lai duoc di vi con so Me con nam` mot cho Me con lai kho? va Ba con lai nong' tinh' nua~, con xin cuu' lay Me cua con voi.


Dominicos Nguyen
24 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con lam viec duoc good Job va Boss con biet duoc con lam viec sieng nang nua.24 Mar 2011

Xin Chua thuong xot chung con amen.


PCN
24 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con dung co bi ganh' nang qua vi con sap lap GD ma sao con lo so nhieu thu' qua di' thoi, con so* bi ganh' nang qua con lai pham toi thoi. Amen


Phaolo-Maria Phan nhu Hoa
24 Mar 2011

Xin Me Maria cung Thanh ca Giuse chuyen cau loi ta on cua gia dinh chung con den Thien Chua la Cha cua chung con , xin Ngai luon ben gia dinh chung con trong mua chay Thanh nay va giup chung con ven toan trong mua chay de chuan bi mot tam hon thanh thien de don nhan On Chua phuc sinh . Amen


Phaolo-Maria Phan nhu Hoa
24 Mar 2011

Xin Me Maria cung Thanh ca Giuse chuyen cau loi ta on cua gia dinh chung con den Thien Chua la Cha cua chung con , xin Ngai luon ben gia dinh chung con trong mua chay Thanh nay va giup chung con ven toan trong mua chay de chuan bi mot tam hon thanh thien de don nhan On Chua phuc sinh . Amen


giuse nguyen van thien
24 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua! xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua cho gia dinh con,nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


dtdt
24 Mar 2011

Xin ban cho gia dinh con duoc binh an va cho con may man co viec lam


Gioanbaotixita, Alexandria
24 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, ban cho hai dua con gai cua con on khon ngoan, duoc nhieu suc khoe, va may man. Giup cho con cua Me duoc viec lam vao mua he nay, va kinh xin Chua Jesu, Me Maria va Thanh Ca Giu se luon hang gin giu con gai cua con duoc binh an. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
24 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh ben vo con, giup do cho chi vo con duoc nhieu suc khoe va mau binh phuc. Va xin giup cho chi biet trong cay va kinh men Chua, tu bo toi loi tro ve cung Thien Chua va Duc Me trong tam hon chu khong qua loi noi. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
24 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ma con, vo con va tat ca con cua con duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
24 Mar 2011

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho con, nhat la cho viec lam, xin Chua ban cho con binh an va on khon ngoan de con co the chu toan cong viec cua con, xin cho con lam viec cho xong ngay hom nay di Chua oi, xin giup cho con that la sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi con dang o trong hoan canh that la khon kho, xin cho con duoc het benh. Xin giup cho con duoc nha bang chap nhan cho giam bot tien tra hang thang. Lay Chua Jesu xin hay giup con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


ĐAMINH ; phạm công Kiền
24 Mar 2011

tạ ơn chúa thánh cả GIUSE chau ngoại con bên hoa kỳ đã được lãnh phép bí tích rửa tội , và con xin cho đại gia đình con được ơn bình an


Giuse Long
24 Mar 2011

xin cho con nam nay duoc du dieu kien du thi tot nghiep va thi dau . Giup dinh huong tuong lai con trong tay chua va cho con cung nhu moi nguoi duoc binh an24 Mar 2011

Lay Chua xin cho nhung cong viec cua chung con duoc thuan loi , som duoc giai quyet trong minh bach va cong bang . Moi viec tu khoi su cho den hoan thanh chung con deu cay trong boi on Chua.


Phero Thinh
24 Mar 2011

Lay Chua Giesu , Me Maria , Thanh Ca Giuse xin cuu chua chung con . Xin Chua Thanh Than luon dong hanh de soi sang va chi day chung con trong moi viec va xin ban cho chung con su binh an .


Têrêsa Dung
24 Mar 2011

Lạy Chúa Giêsu, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cạm tạ Chúa đã hy sinh trót bản thân mình ̣̣để làm của lễ cứu chuộc tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con được vào ẩn náu trong các vết thương của Chúa và xin Chúa che chở chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa hãy nhận chìm chúng con vào biển lòng thương xót Chúa Và xin ban ơn tha tội cho chúng con. Lạy Mẹ Maria, Xin cho chúng con được hiệp thông với nỗi khổ ̣đau của Mẹ bên Thâp Tự Giá. Mẹ đã nhận chúng con là con cái của Mẹ, thì xin Mẹ che chở chúng con, xin Mẹ cứu chữa chúng con, xin Mẹ đừng để một ai trong gia ̣đình con phải sa hỏa ngục đời đời. Lạy Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin nhận lời con cầu xin. Amen.


Mattha Quyen
24 Mar 2011

Xin chua thuong ban cho gia dinh con duoc binh an. Xin cho giay to nha cua ba ma con lam gap thuan loi va som co so hong, vi ba ma con mac no rat nhieu mong cho giay to nha cua gd con mau de ba ma con ban nha tra no. Moi thang troi qua con rat so vi tien loi nhieu qua. Con cung xin chua thuong ban cho anh trai con nghien ngam ma tuy 10 may nam nay biet an nan va tu bo xin chua gin giu anh con song tot hon. Amen Xin chua thuong nham loi con cau nguyen.


Mattha Quyen
24 Mar 2011

Xin chua thuong ban cho gia dinh con duoc binh an. Xin cho giay to nha cua ba ma con lam gap thuan loi va som co so hong, vi ba ma con mac no rat nhieu mong cho giay to nha cua gd con mau de ba ma con ban nha tra no. Moi thang troi qua con rat so vi tien loi nhieu qua. Con cung xin chua thuong ban cho anh trai con nghien ngam ma tuy 10 may nam nay biet an nan va tu bo xin chua gin giu anh con song tot hon. Amen Xin chua thuong nham loi con cau nguyen.


claire_han
24 Mar 2011

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai phu ho cho A. khong bi ung thu, lam moi thu nghiem deu duoc de dang, thuan loi. Xin Ngai hay cat di cac noi lo lang cua gia dinh con. Amen


Toan Tran
24 Mar 2011

Xin Chua thuong ban cho gia dinh con duoc binh an. Xin cho ao ca cua con nhanh khoi benh, nhanh lon, ca nha con chi trong cho vao do de lay tie loi lam viec lon cua gd. Xin cho con duoc so tien lon lo cam cho ca. Con xin ta on chua.


Trang Nguyen
23 Mar 2011

Lay Thanh Giuse, thang 3 nay la thang kinh thanh danh nguoi, con xin dang tam long thanh kinh va men yeu cua con len ngai, xin ngai hay thuong chap nhan. Con cung xin cam ta Ngai vi Ngai da nhan loi ma cau` bau` cung Chua cho bo cua con biet thuong yeu va lo lang cho gia dinh, xung dang mot nguoi tru cot cua gia dinh. Gio day me con dang mang benh trong nguoi, con xin Ngai cau cung CHua cho me con chong khoi benh. Va con cung xin ngai hay cau cung Chua cho con, cho ngai mai con di clinical duoc moi viec an lanh, cho con biet phai lam gi va lam nhu the nao. Moi viec thua loi troi chay, ba giao hoi gi con cung biet lam va lam that tot. Dac biet con cau xin CHua cho ngay mai con se duoc di xuong phong Pacu hoac phong operation room. Xin thanh Giuse va Chua hay nhan loi con cau xin. Amen!


Dung
23 Mar 2011

Chua oi, con dang lo qua, . Lay chua Giesu con xin tin thac vao Chua. Con xin dang moi au lo cua con trong tay Chua. Xin ngai gin giu va cho moi su duoc binh an.


Dung
23 Mar 2011

Chua oi, con dang lo qua, . Lay chua Giesu con xin tin thac vao Chua. Con xin dang moi au lo cua con trong tay Chua. Xin ngai gin giu va cho moi su duoc binh an.


Hiep
23 Mar 2011

xin chua jesus, duc me va cac thanh ban phuoc cho con duoc 1 viec lam hop voi su hoc cua con. con that nghiep tren 2 nam nay va con song co 1 minh. con lo lam thien chua oi. xin cha cau nguyen nhieu cho con Amen. Hiep23 Mar 2011

xin chua jesus, duc me va cac thanh ban phuoc cho con duoc 1 viec lam hop voi su hoc cua con. con that nghiep tren 2 nam nay va con song co 1 minh. con lo lam thien chua oi. xin cha cau nguyen nhieu cho con Amen. Hiep23 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban co cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam trong chon luyen hinhson duoc len thien dang huong nhan thanh chua amen xin chua thuong ban cho nhung nguoi bi benh hiem ngheo som lanh benh amen


maria ng
23 Mar 2011

xin chua cho nuoc nhat som duoc binh an moi nguoi biet trong cay vao thien chua amen23 Mar 2011

nguyen cau xin chua thuong ban cho con som co tin mung ve tai chanh, xin cho con som co duoc mai gia dinh hanh phuc, xin cho con co du cong viec lam hang ngay,xin ban cho con co du suc khoe, nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico cac thanh nam nu tren troi them loi ca dang loi cau cua con len thien chua amen


maria ng
23 Mar 2011

giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen con xin dang dgd con trong tay me xin thanh giusedang loi cau bau cung chua thuong lam chu moi suy nghi cua chung con day chung con sieng nang cau nguyen song hoan cai trong mua chay thanh xin ta on cha truongbieudiep cac ngai da thuong ban on cho gd con amen


maria ng
23 Mar 2011

me oi con xin me thuong lam chu nhung suy nghi cua tu va li de 2 dua biet coi nhau nhu ban kg han thu kg ich ky biet song tot va dung lam cho gd phai lo lang xin thanh ca giuse dang loi cau bau cung chua nhan loi con nguyen xin chi co me moi hoan cai duoc tam hon tu va li amen


Maria Trâm
23 Mar 2011

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa ban cho trường học nhà con được bình an, các cháu được bằng an vui vẻ học tập và chơi đùa. Con cầu xin Chúa ban cho cháu Đạt lớp Mầm 4 được gặp thầy gặp thuốc và mau khỏi đau mắt.Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


VU THI KIM NGON, CHICAGO
23 Mar 2011

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON23 Mar 2011

lay chua GIESU thanh The conyeu men chua xin chua hay ngu vao long con va o lai voi con luon mai xin chua cho con va toan the gia dinh con duoc binh yen khg bi nhiem phong xa xin ban cho con va gia dinh con duoc nhung on can thiet trong cuoc song xin chua them long dao duc cho tat ca nhung dua con cua con xin cam ta muon hong an chua da ban cho con boi loi cau bao cua DUC TRINH NU MARIA VA THANH CA GIUSE A MEN NGUYEN THI TINH KAWASAKY IN JAPAN


Maria lethithuannhat
23 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa,ban cho con được ơn: Xin cho công việc làm của con trai con được tốt đẹp để con có tiền trả nợ,cho tâm hồn con được nhẹ nhàng thanh thản.Con xin muôn ngàn lần cảm Tạ Ơn Thiên Chúa Mẹ Maria Thánh Cả Giuse.Amen.


Peter nguyen
23 Mar 2011

Con Thanh tam cui dau xin thanh ca Giu se thuong giup cho tam hon con duoc bang an va xin cho con duoc cong viec ma con dang mong doi.


da minh bang 24/3/2011
23 Mar 2011

con ngoi khen chua yiesu kito con trai di lam duoc binh an doi duoc tien nguoi thieu no xin cho con traiduoc khon ngoan va khong cho nguoi ta thieu no nua doi no nguoi kho nguoi ta lay co kheo dai gay su ho khong tra xin cho con trai doi duoc no xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc on xin chua nhan loi con gia dinh con bang


da minh bang 24/3/2011
23 Mar 2011

con ngoi chua yiesu kito con trai di lam duoc binh an doi duoc tien nguoi thieu no xin cho con traiduoc khon ngoan va khong cho nguoi ta thieu no nua doi no nguoi kho nguoi ta lay co kheo dai gay su ho khong tra xin cho con trai doi duoc no xin duc trinh nu maria va thanh ca giuse chuyen cau len thien chua ban cho con duoc on xin chua nhan loi con gia dinh con bang


T Pham
23 Mar 2011

xin Chua va Me thuong nang do va ban them on manh hon xac cho em gai con de em con vuot qua duoc con benh hiem ngheo va nhung dau buon trong luc nay. con nguyen xin Chua va cam ta Chua va Me Maria .Amen


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho gd con tra het nhg khoan no chung con dang thieu va mua duoc nha.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho gd con tra het nhg khoan no chung con dang thieu va mua duoc nha.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho gd con tra het nhg khoan no chung con dang thieu va mua duoc nha.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho gd con tra het nhg khoan no chung con dang thieu va mua duoc nha.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho gd con tra het nhg khoan no chung con dang thieu va mua duoc nha.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin chua benh cho gd con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho 2con cua con ngoan hien, hieu thao, co cong viec on dinh.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho chong con tu bo meo ma ga dong biet yeu thuong vo con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin ban cho con co nhieu Duc Tin vung manh, nhieu nghi luc, bot tanh nong nay.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu gd luon huong ve Chua.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu gd con dang gap nhieu kho khan.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac nan nhan dang gap thien tai Nhat Ban.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
23 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon vua moi qua doi, va cac linh hon mo coi.23 Mar 2011

Lạy THIÊN CHUÁ toàn năng .con kính dâng gia đình con lên Chúa Gia đình chúng con kính xin LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria Trâm
23 Mar 2011

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa thương làm chủ mọi suy nghĩ trong con, thêm đức tin cho con và lo liệu cho mẹ con con Chúa ơi! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Hoang,Tuyet Nhung
23 Mar 2011

Lay Chua Giesu,xin bao phu gia dinh chung con trong MAU THANH chau bau noi trai tim thanh cua Ngai,xin che cho chung con trong nhung giay phut cuc nguy hiem trong doi song nay.Xin Chua an ui nang do Duc Thanh Cha,cac Giam Muc,cac Linh Muc,thuong xot cac gia dinh ngheo kho,thuong xot cac linh hon vua moi quan doi tai Nhat Ban,va ban cho ho som duoc on dinh doi song,xin Chua ban cho the gioi duoc hoa binh,khong con chien tranh giet choc lan nhau,xin cho the gioi nhan biet ,quy bau mang song con nguoi,biet yeu thuong,giup do lan nhau,va nhat la cam nghiem that su,nhan biet Thien Chua Ba Ngoi dang song hien huu trong the gioi nay.Amen


Hoang,Tuyet Nhung
23 Mar 2011

Lay Chua Giesu,xin bao phu gia dinh chung con trong MAU THANH chau bau noi trai tim thanh cua Ngai,xin che cho chung con trong nhung giay phut cuc nguy hiem trong doi song nay.Xin Chua an ui nang do Duc Thanh Cha,cac Giam Muc,cac Linh Muc,thuong xot cac gia dinh ngheo kho,thuong xot cac linh hon vua moi quan doi tai Nhat Ban,va ban cho ho som duoc on dinh doi song,xin Chua ban cho the gioi duoc hoa binh,khong con chien tranh giet choc lan nhau,xin cho the gioi nhan biet ,quy bau mang song con nguoi,biet yeu thuong,giup do lan nhau,va nhat la cam nghiem that su,nhan biet Thien Chua Ba Ngoi dang song hien huu trong the gioi nay.Amen23 Mar 2011

Lay Chua xin luon luon o cung gia dinh con va ban cho chung con duoc an binh , hanh phuc va duoc nhieu may man trong tay Chua23 Mar 2011

CHÚA ơi lại một ngày mới bắt đầu..Xin CHÚA cho mọi người trên trái đất này được bình an và cho những người không biết CHÚA được nhận ra tin mừng,.cầu cho những người xúc phạm tới CHÚA nhận ra được tình yêu vô biên của CHÚA dành cho thế giới này..23 Mar 2011

Xin Chua chuc lanh cho con trong thi cu sap toi ,con sap phai thi lay bang roi Chua oi23 Mar 2011

Xin Chua chuc lanh cho con trong thi cu sap toi ,con sap phai thi lay bang roi Chua oi23 Mar 2011

Xin Chua chuc lanh cho con trong thi cu sap toi ,con sap phai thi lay bang roi Chua oi


Gioan Vũ văn Tuấn
23 Mar 2011

Lay Chúa xin ban cho gia đình con được bằng an, xin ban cho con gặp may mắn, xin ban cho con được khỏi bệnh, xin ban cho con của con bỏ tinh mê nết xấu, chúng con cầu xin nhờ đức Giếu Kitoo chúa chúng con Ảmen


Nguyen,Hoan Thien
23 Mar 2011

Lay Cha,chung con long linh hon vao linh hon Chua Giesu de Ton Tho Cha,Ton Kinh Me Maria,va Cha Giuse trong suot cuoc doi chung con.Lay Cha,chung con dang len Cha nhung dau kho,benh tat,lo lang cua chung con de xin Cha thuong xot cuu roi cac linh hon.Nhan danh Duc Giesu,xin Cha doai thuong nham loi chung con cau xin.Lay Me Maria,chung con dat het tin tuong noi Me,xin thuong xot gia dinh chung con,va cuu giup cac linh hon mo coi,cac linh hon trong chon luyen hinh.Lay Cha Giuse,la Cha nuoi Chua Kito,xin Cha thuong xot cau bau cung Chua cho chung con duoc khoi benh,va cau bau cho cac toi nhan duoc an nan hoan cai.Amen


giuse nguyen van thien
23 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua!xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua! xin chua! cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.23 Mar 2011

Lay Me con xin dang gia dinh con len Me xin Me luon luon gin giu xon che cho chung con xin ban cho gia dinh con luon duoc binh an trong tinh thuong cua Chua va Me con xin Me ban cho hai con cua con luon hoc hanh tan toi va duoc moi su thanh cong con xin ta on Me23 Mar 2011

Giesu.Maria .Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon


Ly Thanh Hien
23 Mar 2011

Cau xin chua me hay cho vo chong con co duoc viec lam o Viet Nam de vo chong con duoc ve Viet Nam song de duoc gan gui ben me con va duoc gan gui ben chua me.xin chua me hay ban cho be Kayla con cua con duoc mau lon khoe manh ngoan ngoan,xin hay ban cho me con duoc nhieu suc khoe.con xin hua khi duoc ve Viet Nam song con xin moi tuan den dan hoa cho duc me va se den duc me o Bai Dau de ta on va se den cha Diep de ta on.xin chua me hay nham loi cau cua nguyen cua con,ban cong an viec lam o VN cho vo chong con !


Anna Ha Nguyen
23 Mar 2011

Chung con xin Chua Me va Thanh Ca gin giu gia dinh con duoc bang an. Xin cat moi binh tat cho moi nguoi trong gia dinh va nhung nguoi than yeu cua chung con. Cho the gioi duoc hoa binh, cho cac linh hon tien nhan noi ngoai. Cac linh hon mo coi. Xin cau cho cac nan nhan o Nhat duoc bang an va cho nhung nguoi da qua doi trong thien tai vua roi. Xin vi cong nghiep va loi cau bau cua Duc Trinh Nu Maria xin cho cac linh hon som ve huong nhan Thanh Chua. Chung con cau xin Chua.


Thai Binh + Hai Son
23 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Thai Binh + Hai Son
23 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua ban phuoc lanh cho Tinh Ban cua Chung Con , cho Gia Dinh cua Chung Con ( Nguoi song cung nhu Nguoi da qua doi ). Chung Con ta on Chua .23 Mar 2011

Lay chua con xin kinh dang gia dinh con len Chua xin Cha luon phu ho cho chung con xin cho gia dinh con luon duoc hanh phuc ,con cai con hoc hanh tan toi xin Chua ban cho con trai con danh sport duoc thanh cong con gai con ra truong voi diem tot nhat ,con kinh xin Chua luon o cung con va luon dong hanh voi con cho con duoc moi su may man trong nhung con viec con cung xin Chua thuong ban cho cac linh hon som duoc len thien dang nhat la nhung linh hon can den long thuong xot cua Chua hon xin Chua nhan loi cau xin cua con amen


Đaminh Maria Tuan & Thuc
23 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa thương ban cho Gia đình con được mọi sự BÌNH AN. Các con của con được khoẻ mạnh khôn ngoan thông minh, thánh thiện đạo đức. Chúng con xin Tạ Ơn Thiên Chúa Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, Thánh Anphongsộ.23 Mar 2011

Teresa Dung Chúng con cam tạ Chúa đã ban cho gia ̣đình con được muôn vàn ơn phúc lộc. Xin Chúa cho chúng con được biết sử dụng những ơn lành Chúa ban cho một cách xứng đáng. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi sự tốt ̣đẹp mà chúng con nhận được nơi Chúa để cảm tạ và ngợi khen Chúa. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa mọi nỗ lo âu, buồn sầu, đau khổ trong cuộc sống của chúng con. Xin Chúa đông hành, nâng đỡ và che chở chúng con. Chúng con xin hoàn toàn phó thác mọi sự trong tay Chúa.Lạy Chúa, Chúng con tín thác nơi Chúa. Xin Chúa chúc lành cho gia đình con. Amen


Anna
23 Mar 2011

Con xin Thanh Ca Giuse giup do nhung gia dinh trong tai nan o Nhat. Xin Thanh Giuse cau cung Chua cho chung mua duoc can nha thuoc ve gia dinh cua minh.


Anna
23 Mar 2011

Con xin Thanh Ca Giuse giup do nhung gia dinh trong tai nan o Nhat. Xin Thanh Giuse cau cung Chua cho chung mua duoc can nha thuoc ve gia dinh cua minh.


Maria Do
23 Mar 2011

Xin gin giu nguoi con thuong yeu trong hang ngu nhung nguoi muc tu cua Chua. Amen


teresa pham
23 Mar 2011

vi cuoc tu nan dau buon cua Chua Giesu, xin thuong xot chung con va toan the gioi. Amen


Maria BM
23 Mar 2011

Lạy Chúa xin Ngài ban bình an cho chúng con .Amen


TE RE SA LE THI KIM LIEN
23 Mar 2011

xin CHUA CHO GIA DINH CON MOI NGUOI TRONG GIA DINH BO DANG TOI LOI. XUNG TOI TRONG MUA CHAY THANH NAM NAY. DE ME CON VUI HON. CON TA ON CHUA VA CAM ON CAC TU SI NAM NU DA CAU NGUYEN CHO CON. XIN CHUA TRA CONG VO CUNG HO KE LAM PHUC CHO CHUNG CON.


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
23 Mar 2011

CON XIN THANH CA GIUSE CHO CON LAY DUOC HET SO TIEN DE CON MUA LAI DUOC CAN NHA CON XIN TA ON THANH CA GIUSE23 Mar 2011

CON LA NGUOI NGOAI DAO CON XIN THANH CA VA MEMARIA GIUP CHO CON VUOT QUA MOI THU THACH SOI SANG CHO CONG VIEC CUA CON DUOC NHU Y MUON XIN ME BAN BINH AN CHO GIA DINH CON VA NGUOI BAN DOI CUA CON DUOC MANH KHOE CHO ANH CHI EM CON HOA THUAN TREN DUOI VA HANH PHUC CON XIN CAM ON23 Mar 2011

Xin Thanh Ca thuong giup con mau chong vuot qua moi kho khan thu thach trong cong viec ma con dang gap phai. Xin Ngai chuc lanh tren cong viec lam an cua chung con. Con ta on thanh ca Giuse.


Giu Se Maria Hung
23 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
23 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
23 Mar 2011

Tra het no


huong
23 Mar 2011

Lay Chua neu dep long Chua va Me, xin ban cho vo chong con, va cac ban cua con som co con. Chung con ta on Chua.


tt - qp
23 Mar 2011

Giesu Maria Giuse chung con men yeu, xin thuong cuu roi cac Linh Hon dang can den long thuong xot Chua. Amen


T T
23 Mar 2011

xin Tinh Yeu cua Chua va Me Maria la suc manh cho gia dinh Bac cua con de gia dinh Bac vuot qua duoc nhung khon kho gian nan trong cuoc doi, con xin cam ta on Chua ban. Amen


Maria NGuyen
23 Mar 2011

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua soi sang cho cac con, trong mua Chay nay, rieng Kg duoc vung manh duc tin, truong thanh hieu biet ve tinh yeu cho tha nhan nh guong cua Chua. Cho con luon duoc Chua huong dan trong doi song mot minh. Cho dai GD o VN, rieng Giao Hoi duoc binh an.23 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho nhung linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam trong chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua, xin cho het nhung nguoi bi benh hiem ngheo som lanh binh amen23 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con som gap duoc nguoi phoi ngau som chung song hanh phuc, xin cho con co du cong viec la hang ngay xin cho con co nhieu suc khoe va xin chuc phuc cho con, nguyen cau xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen


huy
23 Mar 2011

manh khoe va vuot qua kho khan va tra dc het no va co 1 so von lam an


Anh Pan
23 Mar 2011

Lay Duc trinh nu Maria va` Thanh' Ca Giuse chuyen cau` len cung` Chua' , con xin da^ng len Chua' nguoi` anh dang bi dau kho vi su ma^t' mat' qua' lon' trong cuoc so^ng' , GD tan nat' ,con kinh' xin Chua' doan' thuong va` ban nhieu` nghi luc va` on cam nha^n de? him cam nhan ra duoc Chua' luon do^ng` hanh` voi' him trong cuoc song' va` dac biet cho vien dan duoc lay' ra tot' dep , xin Chua' xoa' diu noi dau don' ve` tha^n xac' cung~ nhu tinh tha^n` de him vuot qua moi kho' khan nay` ma` so^ng' , con kinh xin Chua' nhan loi` con cau` xin ,Amen


con me.Bao loc
23 Mar 2011

con tha thiet xin me ban on cho anh con duoc binh an,ban on cho chau con ,chi con duoc khoi bEnh va xin mme lo lieu cho chau khuyet tat duoc on biet ton trong nguoi tren vame lo lieu cho minh con xin me con di ngu con buon ngu quq


CON KHON KHO
23 Mar 2011

xin THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG XÓT THƯƠNG ĐẾN CON.CON BUỒN LẮM CHÚA ƠI .XIN CUU ROI CAC LINH HON .AMEN23 Mar 2011

Lay Chua,con cam on Chua da cho con mot ngay qua day du.Xin Chua thuong xot va nang do gd chi con ,cho chi con co suc khoe,het binh va dan dat anh chi con de co mot viec lam on dinh.Xin Chua ban on xuong cho nhung ngoui o Japan, nhung nguoi dang kho khan ve vat chat va nhung nguoi dang bi binh ,xin Chua nang do va dong hanh voi ho.Con luon tin thac vao Chua.23 Mar 2011

Lay Chua xin cho nhung cong viec cua chung con duoc thuan loi , som duoc giai quyet trong minh bach va cong bang . Moi cong viec tu khoi su cho den hoan thanh Chung con deu trong nho boi on Chua .


Phero Thinh
23 Mar 2011

Lay Chua Giesu , Me Maria , Thanh ca Giuse xin cuu chua chung con . Xin Chua Thanh Than luon dong hanh de soi sang va chi day chung con trong moi viec va xin ban cho chung con su binh an .23 Mar 2011

xin Chua thuong xot chung con amen.


maria.th
23 Mar 2011

lay chua con cam ta chua vi moi on lanh chua da thuong ban cho gia dinh con,xin chua ban cho hai me con cua con gai con di choi xa duoc bang an vui ve va co duoc cuoc song on dinh trong tuong lai ,xin ban cho gd va gia quyen luon khoe manh xin on chua lanh tat ca benh cho chung con va ban on binh an may lanh trong viec lam cua chung con .Cau cho linh hon ong ba cha me da qua doi va nhung linh hon mo coi duoc huong nhan thanh Chua.Xin cau nguyen theo Y Duc thanh cha .con nguyen xin chua nhan loi con nho loi cau bau cua duc trinh nu Maria thanh Giuse ,cha thanh truong buu diep va cac thanh xin cau bau cung thien Chua xin ban cho con duoc nhu y .amen.23 Mar 2011


An Na Do Thi Thu Sinh
23 Mar 2011

Lay chua con cam ta chua da ban cho chung con duoc binh an va gia dinh con duoc song trong tinh yeu cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se Chua oi tung phut giay cua cuoc doi con luon co su hien dien cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se trong bat ky hoan canh nao trong cuoc song cua con . Con cau xin Chua soi dan buoc con di trong cuoc doi con , soi sang cho con nhan biet duoc tinh yeu cua chua , xin dot lua yeu men chua vao tam hon con Chua oi con luon tin tuong vao quyen nang cua chua ,va tin thac vao Chua , vi ngoai long chua xot thuong khong con nguon hi vong nao , xin chua an ui tam hon con . . .


An Na Do Thi Thu Sinh
23 Mar 2011

Lay chua con cam ta chua da ban cho chung con duoc binh an va gia dinh con duoc song trong tinh yeu cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se Chua oi tung phut giay cua cuoc doi con luon co su hien dien cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se trong bat ky hoan canh nao trong cuoc song cua con . Con cau xin Chua soi dan buoc con di trong cuoc doi con , soi sang cho con nhan biet duoc tinh yeu cua chua , xin dot lua yeu men chua vao tam hon con Chua oi con luon tin tuong vao quyen nang cua chua ,va tin thac vao Chua , vi ngoai long chua xot thuong khong con nguon hi vong nao , xin chua an ui tam hon con . . .


An Na Do Thi Thu Sinh
23 Mar 2011

Lay chua con cam ta chua da ban cho chung con duoc binh an va gia dinh con duoc song trong tinh yeu cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se Chua oi tung phut giay cua cuoc doi con luon co su hien dien cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se trong bat ky hoan canh nao trong cuoc song cua con . Con cau xin Chua soi dan buoc con di trong cuoc doi con , soi sang cho con nhan biet duoc tinh yeu cua chua , xin dot lua yeu men chua vao tam hon con Chua oi con luon tin tuong vao quyen nang cua chua ,va tin thac vao Chua , vi ngoai long chua xot thuong khong con nguon hi vong nao , xin chua an ui tam hon con . . .


An Na Do Thi Thu Sinh
23 Mar 2011

Lay chua con cam ta chua da ban cho chung con duoc binh an va gia dinh con duoc song trong tinh yeu cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se Chua oi tung phut giay cua cuoc doi con luon co su hien dien cua chua va Me Maria , Thanh Giu Se trong bat ky hoan canh nao trong cuoc song cua con . Con cau xin Chua soi dan buoc con di trong cuoc doi con , soi sang cho con nhan biet duoc tinh yeu cua chua , xin dot lua yeu men chua vao tam hon con Chua oi con luon tin tuong vao quyen nang cua chua ,va tin thac vao Chua , vi ngoai long chua xot thuong khong con nguon hi vong nao , xin chua an ui tam hon con . . .


PN
23 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho lam viec duoc good job de boss con thay duoc.


Dominicos Nguyen
23 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con lap GD va co' hanh phuc xin Duc Me ban cho con va vo* (Ngan) co' viec lam o ben con.23 Mar 2011

Giuse.Maria .Giuse con men yeu xin cuu roi cac lanh hon


lapkg
23 Mar 2011

Lại một ngày sắp qua đi chúa vẫn ban cho thế giới được bằng an..CHÚA ơi nếu mọi người sông trên trái đất này gặp những khó khăn và thử thách trong cuộc sống..xin CHÚA ban cho họ đủ nghị lực và lòng quyết tâm vượt qua những thử thách mà chúa gửi đến cho họ CHÚA nhé..con cảm ơn CHÚA với mọi ơn lành mà CHÚA ban..23 Mar 2011

Lại một ngày sắp qua đi chúa vẫn ban cho thế giới được bằng an..CHÚA ơi nếu mọi người sông trên trái đất này gặp những khó khăn và thử thách trong cuộc sống..xin CHÚA ban cho họ đủ nghị lực và lòng quyết tâm vượt qua những thử thách mà chúa gửi đến cho họ CHÚA nhé..con cảm ơn CHÚA với mọi ơn lành mà CHÚA ban..23 Mar 2011

Lay Chua con kinh dang gia dinh con len Chua xin ngai luon che cho va bao ve chung con xin cho chong va hai con cua con duoc nhieu suc khoe ,hon an xac manh trong tay Chua va Me Maria con cung xin Chua luon cung dong hanh voi con de cho con sang suon trong moi cong viec cho co. Biet minh phai lam gi, xin Chua thuong ban cho gia dinh con luon duoc hanh phuc va gap nhieu may man con cung xin Chua thuong den cac linh hon nhat la nhung linh hon ong ba cha me anh chi em va than bang quyen thuoc cua con da qua doi xin cho cac ngai som duoc ve huong nhan thanh Chua , con xin Chua ban moi on lanh xuong cho hai con cua con xin cho con trai con danh sport duoc thanh cong va con gai con duoc ra truong voi diem tot nhat con xin ta on Chua


giuse nguyen van thien
23 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua! xin chua cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Theresa Do
23 Mar 2011

Lay Chua ! ngay hom nay con phai di thi va cuoc thi hom nay rat quan trong doi voi con ..Con tha thiet cau xin Chua Thanh Than soi sang chi bao cho co de con lam bai duoc tot !! Con xin trong cay vao Chua , con thanh tam cau xin Chua thuong nhan loi con xin AMEN


dtdt
23 Mar 2011

vi cuoc tu nan cua Chua Giesu xin Cha thuong chung con va toan the gioi


dtdt
23 Mar 2011

Xin cho gia dinh con duoc binh an va cho con may man co viec lam


Maria Hong Diep
23 Mar 2011

Con xin Duc Me Hang Cuu Giup cho chau cua con Franklin som biet noi chuyen. Con biet rang cac bac si chua thanh cong trong viec chua tri cho chau, nhung voi quyen nang cua Nguoi, con tin se co phep la, con khan cau xin Nguoi thuong den chau Franklin cua con.


phanxicoxavie le van quy vietnam
23 Mar 2011

con la phanxicoxavie vo la anna ngo thi chuyen xin du oc lam giay to nha cua cho hop le va cong bang con cung xin chua den voi anh chi em luong dan va chung con la nhung chung nhan tot va trung kien song dao tu loi noi viec lam hanh dong va guong sangde cho anh chi em nhan ra chua ma quay ve voi thien chua de duoc huong on cuu do vi chua la tinh yeu va hay thuong xot.


Maria Hong Diep
23 Mar 2011

Con kinh xin Chua dung de cho California cach rieng va toan cau cach chung hung chiu bat ky tham hoa dong dat hay bao lut thien nhien . Kinh xin Nguoi cuu chung con thoat cac con hiem ngheo va giu gia dinh chung con duoc binh an


Maria
23 Mar 2011

Con xin Me va Thanh Ca cau xin Chua cho tat ca giay to lien quan den so thue cua cong ty cua em con dung co bi rac roi gi ve phap luat. Con xin Nguoi giu em con luon sang suot trong moi linh vuc


Con vinh sơn HOÀNG NGỌC SINH
23 Mar 2011

Con tên vinh sơn hoàng ngọc sinh, con xin các cha các sơ và toàn thể cộng dồng dân chúa cầu nguyện cho con thật nhiều. Vừa qua công việc làm ăn của con không được thuận lợi con xin nhờ các ngài chuyển lời cầu nguyện của con lên tới chúa và mẹ ma ri a, xin cho gia đình con luân khỏe mạnh hạnh phục, công ty thời trang của con ký được nhiều hợp đồng làm ăn càng ngày càng phát đạt nỏi tiếng


phanxicoxavie le van quy vietnam
23 Mar 2011

con la phanxicoxavie vo la anna ngo thi chuyen xin du oc lam giay to nha cua cho hop le va cong bang con cung xin chua den voi anh chi em luong dan va chung con la nhung chung nhan tot va trung kien song dao tu loi noi viec lam hanh dong va guong sangde cho anh chi em nhan ra chua ma quay ve voi thien chua de duoc huong on cuu do vi chua la tinh yeu va hay thuong xot.


Phuong Vu
23 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria Va Thanh Ca Giuse chuyen cau len Thien Chua ban cho chong con khoi dau co, va con gai ut cua con khi lap gia dinh se lay duoc nguoi chong vietnam dao duc, biet song tot dao va doi.


Maria phuong nguyen
23 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on tha toi. Amen


Maria phuong nguyen
23 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on tha toi. Amen


Maria pn
23 Mar 2011

I confess to Almighty GOD, and you here present that I have sin through my own fault, in my thought, in my words, in what I have done, and what I have fail to do, and I ask blessed Mary, all the angels and Saints, and you here present to pray for me to the God, our Lord. Amen


giuse vu van hai
23 Mar 2011

xin me hay thuong va tha thu nhung loi lam cho con me nhe va con xin chua hay du long thuong xot con nua nhe va ban cho em gai con mua co bau me nhe amen


Madalêna TL
23 Mar 2011

Xin ơn cho chồng là người ngọai giáo được trở lại gia nhập đòan con của Chúa. Xin cho con và các con của con bền lòng giữ ơn nghĩa cùng Chúa trọn đời . Xin cho con rể của con là Micae người tân tòng được bền đỗ sống đạo cùng Chúa trọn đời. Xin cho các anh chị em , các cháu của con trễ nãi , xa lìa Chúa được ơn trở lại cùng Chúa trọn đời . Con xin phó thác , trông cậy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa đời sống phần hồn phần xác của chúng con . Con xin tín thác vào LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh ben vo con, giup do cho chi vo con duoc nhieu suc khoe va mau binh phuc. Va xin giup cho chi biet trong cay va kinh men Chua, tu bo toi loi tro ve cung Thien Chua va Duc Me trong tam hon chu khong qua loi noi. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, ban cho vo con on khon ngoan, duoc nhieu suc khoe, va may man. Giup cho vo con cua Me duoc viec lam vao ngay hom nay, va kinh xin Chua Jesu, Me Maria va Thanh Ca Giu se luon hang gin giu vo con duoc binh an. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, ban cho hai dua con gai cua con on khon ngoan, duoc nhieu suc khoe, va may man. Giup cho con cua Me duoc viec lam vao mua he nay, va kinh xin Chua Jesu, Me Maria va Thanh Ca Giu se luon hang gin giu con gai cua con duoc binh an. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ma con, vo con va tat ca con cua con duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
23 Mar 2011

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho con, nhat la cho viec lam, xin Chua ban cho con binh an va on khon ngoan de con co the chu toan cong viec cua con, xin cho con lam viec cho xong ngay hom nay di Chua oi, xin giup cho con that la sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi con dang o trong hoan canh that la khon kho, xin cho con duoc het benh. Xin giup cho con duoc nha bang chap nhan cho giam bot tien tra hang thang. Lay Chua Jesu xin hay giup con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Chiencon can Me Maria BM
23 Mar 2011

Lạy Mẹ Maria, con bối rối quá, nhưng con xin Mẹ đừng để con bị cám dỗ lung lạc niềm tin của con vào Mẹ, con sẽ không suy nghĩ những gì vừa đọc thấy, con chỉ cần biết rằng Mẹ là Đấng vô nhiểm nguyên tội, Mẹ đồng công cứu chuộc, Mẹ là Mẹ của chúng con.Xin Mẹ thương xót con với. Kính mừng Maria đầy ơn phước,Đức Chúa Trời ở cùng Bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giesu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giời lâm tử AMEN. Lạy Mẹ Thánh Chúa, xin Mẹ xua thần dữ ra khỏi con, xin cho con biết dành thời gian lần chuỗi Mân côi và không có đọc những gì phản nghịch với Giáo Hội Chúa do Chúa lập ra. Amen


Chiencon can Me Maria BM
23 Mar 2011

Lạy Mẹ Maria, con bối rối quá, nhưng con xin Mẹ đừng để con bị cám dỗ lung lạc niềm tin của con vào Mẹ, con sẽ không suy nghĩ những gì vừa đọc thấy, con chỉ cần biết rằng Mẹ là Đấng vô nhiểm nguyên tội, Mẹ đồng công cứu chuộc, Mẹ là Mẹ của chúng con.Xin Mẹ thương xót con với. Kính mừng Maria đầy ơn phước,Đức Chúa Trời ở cùng Bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giesu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giời lâm tử AMEN. Lạy Mẹ Thánh Chúa, xin Mẹ xua thần dữ ra khỏi con, xin cho con biết dành thời gian lần chuỗi Mân côi và không có đọc những gì phản nghịch với Giáo Hội Chúa do Chúa lập ra. Amen


Maria BM
23 Mar 2011

Lạy Chúa xin Chúa thương ban bình an cho chúng con.Con xin tín thác vào Chúa trong mọi sự.Amen


Maria BM
23 Mar 2011

Lạy Chúa xin Ngài thương xót tha tội cho con và gia đình con.Amen23 Mar 2011

Lạy THIÊN CHUÁ toàn năng .con kính dâng gia đình con lên Chúa Gia đình chúng con kính xin LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


Maria
23 Mar 2011

Cha yeu cua con, Kinh dang len Cha hai mon qua Cha da ban tang hoa qua cho gia dinh chung con: do la mot gai, mot trai. Gio day con xin dang len Cha, xin Cha thuong nhan va thanh tay de chung la khi cu cua Cha. Do la niem ao uoc cua con. Thay giao Giesu oi! xin day chung yeu va hieu ve Cha hon nua, xin Chua Thanh Than la co van cua con, xin soi sang va dua dan cac con cua con di tren duong loi cua Chua. Lay Me yeu dau cua con, Me thuong con xin Me thuong cac con cua con, dan dat chung den gan Chua Giesu Me nhe. Con chang mong uoc gi noi chung, chi mong mot dieu duy nhat chung hieu va yeu men Thien Chua, nhieu hon con cang tot , it nhat la cung phai bang con yeu Chua....Xin Me gin giu chung Me nhe, ngay xua con da xin Me cau cungThien Chua ban cho con co con de gia dinh duoc hanh phuc....gio day chung lon, di hoc xa nha, cam bay xa hoi.....con lai cang lo nhieu hon. Bay gio con chi hanh phuc khi chung den tham Chua, doc loi Chua, con giu loi Chua thi con ....nho Me giup con...Me hay nhan va yeu thuong chung nhu Me tung thuong va cham soc con. Con yeu Me nhieu va tin tuong noi Me...Me la Me chung...Me nhe. Con cam on Me


Anna LT
23 Mar 2011

Lay Chua con cam ta Chua da ban nhieu on phuc xuong tren gd con , cui xin Ngai gin giu che cho va phu ho cho chung con biet song Dao dep long Chua , con xin dang cac con len Chua , xin Ngai nhan lay va su dung chung nhu khi cu binh an cua Chua , lay Chua xin sai Thien Than Chua xuong ngu vao trai tim chung con de chung con luon kinh yeu tho phuong Chua , xin lua tinh yeu Chua dot chay chung con va cho huong tinh yeu ay lan toa sang nhung nguoi xung quanh chung con . Xin cho chung con luon trong cay tin thac vao tinh yeu vo bien cua Chua , amen


Anna LT
23 Mar 2011

Lay Chua con cam ta Chua da ban nhieu on phuc xuong tren gd con , cui xin Ngai gin giu che cho va phu ho cho chung con biet song Dao dep long Chua , con xin dang cac con len Chua , xin Ngai nhan lay va su dung chung nhu khi cu binh an cua Chua , lay Chua xin sai Thien Than Chua xuong ngu vao trai tim chung con de chung con luon kinh yeu tho phuong Chua , xin lua tinh yeu Chua dot chay chung con va cho huong tinh yeu ay lan toa sang nhung nguoi xung quanh chung con . Xin cho chung con luon trong cay tin thac vao tinh yeu vo bien cua Chua , amen


Anna LT
23 Mar 2011

Lay Chua con cam ta Chua da ban nhieu on phuc xuong tren gd con , cui xin Ngai gin giu che cho va phu ho cho chung con biet song Dao dep long Chua , con xin dang cac con len Chua , xin Ngai nhan lay va su dung chung nhu khi cu binh an cua Chua , lay Chua xin sai Thien Than Chua xuong ngu vao trai tim chung con de chung con luon kinh yeu tho phuong Chua , xin lua tinh yeu Chua dot chay chung con va cho huong tinh yeu ay lan toa sang nhung nguoi xung quanh chung con . Xin cho chung con luon trong cay tin thac vao tinh yeu vo bien cua Chua , amen


Anna LT
23 Mar 2011

Lay Chua con cam ta Chua da ban nhieu on phuc xuong tren gd con , cui xin Ngai gin giu che cho va phu ho cho chung con biet song Dao dep long Chua , con xin dang cac con len Chua , xin Ngai nhan lay va su dung chung nhu khi cu binh an cua Chua , lay Chua xin sai Thien Than Chua xuong ngu vao trai tim chung con de chung con luon kinh yeu tho phuong Chua , xin lua tinh yeu Chua dot chay chung con va cho huong tinh yeu ay lan toa sang nhung nguoi xung quanh chung con . Xin cho chung con luon trong cay tin thac vao tinh yeu vo bien cua Chua , amen


VU THI KIM NGON, CHICAGO
22 Mar 2011

CAM ON CHUA DDA CHO CON THEM MOT NGAY DDE DDUOC SONG VA YEU THUONG, XIN CHUA BAN PHUC LANH CHO GIA DDINH CON


Maria Oanh Nguyen
22 Mar 2011

lay Thien Chua Toan Nang va Hang Huu ,xin thuong xot nhung dua tre mo coi .Chau Minh Chu la tre mo coi chau lai bi tat nguyen bam sinh ,khong biet noi nhung rat xinh dep ,hien gio con dang gui tai nha tinh thuong cua Thay Binh vi con tranh nan 'xam pham tinh duc'' cho chau ,con len tham va giup do thuong xuyen ,nhung co le vi la noi tap the nen lan nao di tham con cung khong du can dam doi dien vi chau cang ngay cang xa sut va gay com ,con dau long nhung co nuot nuoc mat vao trong . Con xin Me Maria thuong xot va che cho cho chau Minh Chu , Me Maria oi ! con biet lam gi bay gio day ?-Neu ma thuong thi tat ca nhung dua tre deu dang thuong nhu nhau ca ,nhung khong hieu sao con van cam thay dau long vi chau Minh Chu ,chau khong tu lam duoc gi cho ban than ,co le do khi o nha con cham soc chau va khong tap cho chau tu lap nen gio chau phai bi kho .Khong le bay gio con phai ""hoi lo" nhung nguoi trong do de lo cho chau chu dao hon? nhu the con co toi khong ?- con buon qua !- Con tha thiet xin Me thuong va cuu giup chau Minh Chu .-amen


Maria Nguyen Phuong
22 Mar 2011

Lay chua, xin chua ban on xuong cho gia dinh con. Ban phuoc lanh xuong cho bo, me va cac em con duoc luon vui ve, hanh phuc va song bang an trong chua va me maria. Xin phu ho cho ba ngoai con vuot qua duoc moi binh tat hien nay va ong ba noi con duoc manh khoe. Xin chua va me maria cuu lay cac linh hon con trong luyen nguc. Va ban cho vo chong con song vui ve hanh phuc va bang an trong chua va me maria. chung con cau xin chua....Amen


maria ng
22 Mar 2011

xin dang con trai co va cac chau con trong tay me xin me giu gin phan hon phan xac an lanh xin cho cac con cac chau biet trong cayvao thien chua sieng nang doc kinh cau nguyen amen


maria ng
22 Mar 2011

xin me va cac thanh dang loi cau bau cung chuacho nuoc nhat va cac nuoc trung dong som duoc an lanh moi nguoi biet trong cay vao thien chua amen


maria ng
22 Mar 2011

xin me thuong phu ho cho chi con som duoc ve nuoc chua cho gd dinh chi som duoc an binh anh em hoa thuan che cho cho nhau amen


maria ng
22 Mar 2011

me oi con yeu me ta on me da cho gd con vuot qua kho khan buon phien xin me thanh ca giuse cha truong bieu diep dang loi cau bau cung chua nhan loi con xin con xin ki thac gd con trong tay chua xin cac ngai o cung gd con trong moi luc vui buon xin chua thuong lam chu moi suy nghi cua gd con amen giesu maria giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon amen22 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho cn som nhan duox tin mung ve tai chanh, xin cho con co du cong viec lam hang ngay, xin xho xon som co duoc mai gia dinh hanh phuc, neu chua goi Ken den cho con thi xin huong dan cho chung con som doan tu chung song voi nhau cung mai nha`, nguyen xin me maria thanh ca giuse, cac thanh nam nu tren troi cha phanxico truong buu diep them loi va dang loi cau cua con lern thien chua amen


Nguyen,Tan Hieu
22 Mar 2011

Lay Cha,chung con dang len Cha HY TE THANH LE cua duc Giesu tren cac ban tho tren toan the gioi de tho lay,chuc tung,ngoi khen Cha.Lay Cha,xin Cha thuong xot tha thu cho cac toi nhan da xuc pham den Cha,cac toi nhan da vo on,ruong bo Duc Giesu tren thap gia,va trong cac nha tam trong hoan vu.Lay Cha,xin Cha che cho,cham soc cho vo,va hai con trai yeu dau cua con trong suot cuoc doi duong the cua ho.Con chan thanh cam ta on Cha da lang nghe loi cau nguyen cua con.Amen


Teresa Trang
22 Mar 2011

lay CHA dang giau long thuong xot , chua tung nghe ai chay den cung nguoi ma bi tu choi , mac du ho la nhung linh hon vo cung toi loi , nay con chay den cung Cha nai xin Cha thuong den LH Maria moi qua doi , ma tha thu nhung toi loi Chi da mac phai khi con o duong the , xin Cha cho chi som huong nhan thanh Chua , vi cong nghiep duc trinh nu Maria la Me chung con, con tha thiet cau xin Amen22 Mar 2011

Lay Chua lay Me lay Cac Thanh va Cha thanh Truong buu Diep con xin cam ta cac ngai da ban cho qua duoc mot su kho khan ,kinh thua Chua , thua Me va cac Thanh duong cua con moi buoc di duoc mot doan that ngan con xin Chua , Me va cac thanh luon cung dong hanh voi con cho moi ngay them duoc su suong se con muon doi nghi on Chua ,Me va cac Thanh con cung xin dang gia dinh con len Chua va Me xin Chua va Me luon che cho va bao ve chung con nhat la cho chong va hai con cua con duoc tran day hong an cua Chua va Me con xin Chua va Me ban cho con trai cua con danh sport duoc thanh cong va con gai con duoc ra truong voi diem tot nhat va con cung xin Chua va Me thuong den cac linh hon nhat la cac linh hon mo coi xin Chua nhan loi cau xin va ta on cua con


Nguyen,Tan Hieu
22 Mar 2011

Lay Thanh Tam Chua Giesu dang ngu trong Bi Tich Thanh The,gia dinh chung con dat het tin tuong noi Ngai,xin Chua du tinh thuong xot cuu do,chua lanh nhung con chien dang dau om cua Ngai,xin Chua tay rua toi loi chung con,va nhan loai bang buu huyet cua Ngai tren Thap Gia.Lay Cha,chung con dang len Trai Tim cuc Thanh cua duc Giesu,Trai Tim Vo nhiem Duc Me Maria,cong nghiep cua Thanh Ca Giuse de tuyen xung Cha la Chua te muon loai,la dang cuu do chung con,la dang cam quyen sinh tu.Lay Cha,neu khong co Cha ,chung con chang lam duoc dieu gi,xin Cha thuong xot loai thu tao hen mon cua Cha dang het suc can su du tinh thuong xot cua Cha,Lay cha la Cha hang huu trong long cua chung con,xin Cha doai thuong nham loi cau khan nguyen cua chung con dang len Cha.Amen,Lay cha,xin cho chung con song,va chet trong tinh yeu bao la cua cha.chung con cau xin Cha giup do con trai chung con lam duoc final test ngay mai,chung con cam ta on Cha.


Nguyen,Tan Hieu
22 Mar 2011

Lay Thanh Tam Chua Giesu dang ngu trong Bi Tich Thanh The,gia dinh chung con dat het tin tuong noi Ngai,xin Chua du tinh thuong xot cuu do,chua lanh nhung con chien dang dau om cua Ngai,xin Chua tay rua toi loi chung con,va nhan loai bang buu huyet cua Ngai tren Thap Gia.Lay Cha,chung con dang len Trai Tim cuc Thanh cua duc Giesu,Trai Tim Vo nhiem Duc Me Maria,cong nghiep cua Thanh Ca Giuse de tuyen xung Cha la Chua te muon loai,la dang cuu do chung con,la dang cam quyen sinh tu.Lay Cha,neu khong co Cha ,chung con chang lam duoc dieu gi,xin Cha thuong xot loai thu tao hen mon cua Cha dang het suc can su du tinh thuong xot cua Cha,Lay cha la Cha hang huu trong long cua chung con,xin Cha doai thuong nham loi cau khan nguyen cua chung con dang len Cha.Amen,Lay cha,xin cho chung con song,va chet trong tinh yeu bao la cua cha.chung con cau xin Cha giup do con trai chung con lam duoc final test ngay mai,chung con cam ta on Cha.22 Mar 2011

Xin Chua thuong xot chung con amen.


Maria Trâm
22 Mar 2011

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa thương làm chủ mọi suy nghĩ trong con, thêm đức tin cho con và lo liệu cho mẹ con con Chúa ơi! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Mr Nguyen
22 Mar 2011

con xin Chua tha thu nhung loi lam thieu sot cua con doi voi Chua .xin nho loi khan nguyen cua MEMARIA va THANHGIUSE nhan loi con xin cho gia dinh con duoc hiep nhat,con trai con khong bo le ngay chu nhat nua,cac con con biet vang loi.con xin pho dang gia dinh con trong tay ME xin ME cau CHUA giup con


Mr Nguy ^en
22 Mar 2011

con xin Chua tha thu nhung loi lam thieu sot cua con doi voi Chua .xin nho loi khan nguyen cua MEMARIA va THANHGIUSE nhan loi con xin cho gia dinh con duoc hiep nhat,con trai con khong bo le ngay chu nhat nua,cac con con biet vang loi.con xin pho dang gia dinh con trong tay ME xin ME cau CHUA giup con


Theresa Do
22 Mar 2011

Lay Chua! Con xin pho dang bai thi ngay mai cua con trong tay Chua ! Nguyen xin Chua Thanh Than soi sang chi bao cho con de con lam tot bai thi cua minh !! Con tha thiet cau xin Chua thuong nhan loi AMEN


Giuse-T
22 Mar 2011

Lạy Chúa xin dẫn dắt con trong cuộc sống . Khi gặp đau khổ con xin Chúa ở cùng con . Nhưng khi cuộc sống êm đềm con lại quên Ngài . Xin cho con biết tìm hạnh phúc đích thực mà ngài muốn con theo . Xin Chúa thánh hoá đời con22 Mar 2011

Lay Chua xin lo lieu va quan phong cho gia dinh nho be cua con.


Maria BTC
22 Mar 2011

Me oi! Ngay ve huu cua con sap den. Hom ay, co me, chong, hai con (mot gai, mot trai), mot chau ngoai cua con den tham du. Mot con trai va mot con re khong den duoc, vi cac chau ban, o xa. Con cui dau xin Me ban cho retirement party cua con duoc moi su tot dep. Moi nguoi deu vui ve va thoi tiet duoc de chiu (nang rao dep troi, khong lanh, khong mua). Con cam ta Me vo cung!!!


elizabeth
22 Mar 2011

xin cho cac anh em trong gia dinh tu bo toi loi va tro ve cung Chua


alexandre
22 Mar 2011

binh an trong gia dinh va duoc khoi benh tat


alexandre
22 Mar 2011

binh an trong gia dinh va duoc khoi benh tat22 Mar 2011

Lạy THIÊN CHUÁ toàn năng .con kính dâng gia đình con lên Chúa Gia đình chúng con kính xin LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Mar 2011

Lạy THIÊN CHUÁ toàn năng .con kính dâng gia đình con lên Chúa Gia đình chúng con kính xin LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


TERESA TRUONG THUAN THAO
22 Mar 2011

XIN CHUA THUONG BAN CHO GIA DINH CON..ONG BA CHA ME CON LUON DUOC SUC KHOE TOT..CHO GIA DINH CON..CHO ME CON VUOT QUA DUOC NHUNG LUC KHO KHAN NAY TRONG NAM NAY..HAY BAN DEN GIA DINH MOT UOC NGUYEN DUY NHAT MA LUC NAO ME CUNG MONG UOC DEU DO..HAY BAN CHO OX CON LA ANH NGUYEN TRI DUC..LUON MANH KHOE..LUON GAP MAY MAN TRONG CONG VIEC..CUNG NHU TRONG CUOC SONG..LUON THANH CONG DE SOM DUOC VE BEN CON..DE CON DUOC CO DEU KIEN LO LANG CHO ANH..QUAN TAM ANH HON..TRONG NHUNG NGAY CHUNG CON XA CACH..XIN CHUA HAY BAN CHO HAI CON DUOC NHIEU NIEM TIN HON..MA VUOT QUA ..DE SOM DUOC BEN NHAU..VA CA CUOC DOI NAY CUNG CHI CO ANH..VA MAI MAI BEN ANH DI HET CUOC DOI NAY..XIN CHUA..ME MEDU HAY NHAM LOI UOC NGUYEN TRONG CON..AMEN


TERESA TRUONG THUAN THAO
22 Mar 2011

XIN CHUA HAY RU LONG THUONG BAN CHO DAT NUOC NHAT BAN VUOT QUA NHUNG CANH KHO KHAN TRUOC MAT..DE HO KIEN CUONG HON...CO NHIEU NIEM TIN HON VUOT QUA NHUNG NGAY THANG SAP TOI..CAU NGUYEN CHO CAC LINH HON..ONG A CHA ME ANH EM BAN HAY CON..CHO CHI MARIA VO THI TUYET NHUNG..LINH HON BA MA CHONG CUA CON LA BA MARIA TRAN THI MINH..VA ONG GIOAN NGUYEN TRI THUC ..CAC LINH HON MO COI..CAC LINH HON TRE SO SINH..DUOC LEN NUOC TROI HUONG PHUOC DOI DOI..CUNG CHUA..ME MARIA..ME MEDU..CAC THANH NAM NU HAY NHAM LOI NGUYEN CAU CUA CON


TERESA
22 Mar 2011

ME MARIA OI SAO TRONG CON CAM THAY BUON NHIEU LAM..TRAI TIM CON KO LUC NAO MA KO NGHI DEN ANH AY..CON PHAI LAM SAO DAY ME OI..ME HAY CHO MOT LOI THOAT..CON HAY CHI DAN CON PHAI LAM SAO DE QUEN DI HINH BONG CUA ANH AY..KHI MUON QUEN THI BAO NHIEU LA KY NIEM LAI TRAN VE TRONG CON..ME OI CON BUON CHO SO PHAN CUA MINH NHIEU LAM..VI SAO CON PHAI LAI HANH HA MINH NHU THE..NHIEU KHI CON TU NHU..VOI CON GIO DAY LA QUA HANH PHUC ROI..MA SAO LAI VI MOT KO THUOC VE MINH MA LAI TU HANH HA BAN THAN MINH NHU THE..CON TU HOI BAN THAN CON..VI SAO PHAI NHU VAY..GIO DAY CON XIN HAY CON..DUNG CAM HON DE VUOT QUA..NHUNG NGAY THANG NAY..DE QUEN ANH AY..VA THAT SU LA PHAI QUEN ANH AY DI..DE CON DUOC LA CON NHU NGAY NAO..HON NHIEN NGAY THO NHU NGAY NAO..CHUA OI NGUOI HAY GIAI THOAT NHUNG SUY NGHI TRONG CON..XIN NGUOI HAY CHAP NHAN LOI NGUYEN CAU CUA CON..GIUP CON VUOT QUA..AMEN


Maria Trinh Kim Nhung
22 Mar 2011

Me yeu dau, Con biet ro Me yeu con va luon luon giup con, giai quyet cho con nhung au lo. Hom nay con xin dang len Me viec bao lanh em con Kim-Anh va chau Duong. Ho so bi hoan lai de dieu tra vi em Kim-Anh nhan chau Duong la con nuoi. Cho doi gan nam roi ma van chua thay ho tra loi gi ca. Nho lan dau tien khi duoc mo ho so, NVC goi dong tien Visa cho chau, con mung qua vi Me da lo cho ho so qua nhanh chong....nhung sau khi phong van ho can bo tuc them giay to va cho dieu tra...Con doc bao thay nhieu truong hop cung bi tu choi nhieu lam. Me oi! Kinh xin Me lo cho con nhe, neu ba chau Duong khong mat som thi chau cung duoc doan tu voi chung con. Vi vay ma em Kim-Anh nhan chau lam con nuoi de cung em duoc doan tu voi chung con, va con co the giup chau duoc nhun loi con tham hua voi ba chau khi ba chau mat. Me oi! trong cay va pho thac noi Me...Ai cung lo so vi ho xet kho lam....co Me con khong lo nua, xin Me cho con duoc lam chung cho Me mot lan nua Me nhe. Chung nhan cho Me ngay trong gia dinh con. Cam ta Me Con cua Me


Maria Trinh Kim Nhung
22 Mar 2011

Me yeu dau, Con biet ro Me yeu con va luon luon giup con, giai quyet cho con nhung au lo. Hom nay con xin dang len Me viec bao lanh em con Kim-Anh va chau Duong. Ho so bi hoan lai de dieu tra vi em Kim-Anh nhan chau Duong la con nuoi. Cho doi gan nam roi ma van chua thay ho tra loi gi ca. Nho lan dau tien khi duoc mo ho so, NVC goi dong tien Visa cho chau, con mung qua vi Me da lo cho ho so qua nhanh chong....nhung sau khi phong van ho can bo tuc them giay to va cho dieu tra...Con doc bao thay nhieu truong hop cung bi tu choi nhieu lam. Me oi! Kinh xin Me lo cho con nhe, neu ba chau Duong khong mat som thi chau cung duoc doan tu voi chung con. Vi vay ma em Kim-Anh nhan chau lam con nuoi de cung em duoc doan tu voi chung con, va con co the giup chau duoc nhun loi con tham hua voi ba chau khi ba chau mat. Me oi! trong cay va pho thac noi Me...Ai cung lo so vi ho xet kho lam....co Me con khong lo nua, xin Me cho con duoc lam chung cho Me mot lan nua Me nhe. Chung nhan cho Me ngay trong gia dinh con. Cam ta Me Con cua Me


Maria Trinh Kim Nhung
22 Mar 2011

Kinh xin Me va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua la Cha yeu dau cua chung con, va Bac si Giesu xin chua lanh em con Matheu Trinh Xuan Van co suc khoe tot, het benh phoi ( thu nam em con di kham suc khoe lai de di My, sau mot nam o lai uong thuoc phoi) de em va gia dinh em duoc doan tu voi chung con. Xin ta on Thien Chua cua con, Bac si Giesu, Me Maria va Thanh ca Giuse.


Maria Trinh Kim Nhung
22 Mar 2011

Kinh xin Me va Thanh ca Giuse chuyen cau len Thien Chua la Cha yeu dau cua chung con, va Bac si Giesu xin chua lanh em con Matheu Trinh Xuan Van co suc khoe tot, het benh phoi ( thu nam em con di kham suc khoe lai de di My, sau mot nam o lai uong thuoc phoi) de em va gia dinh em duoc doan tu voi chung con. Xin ta on Thien Chua cua con, Bac si Giesu, Me Maria va Thanh ca Giuse.


Phero Nathan
22 Mar 2011

Vo chong con deu bi that nghiep, chung con khong con duoc lanh tro cap that nghiep nua, Lay Chua xin thuong giup con tim duoc viec lam de lo cho cac con. Giesu , Maria, Giuse, con men yeu xin thuong cuu gia dinh con, xin cuu gia dinh con Chua oi.


HenricoQL
22 Mar 2011

Lay Me Maria, con xin pho thac, tin thac gia dinh con trong tay Me. Xin cuu gia dinh con Me oi, Xin Thanh Gia ban on cho giay to nha cua con duoc Ngan hang chap thuan giam no, duoc suong se, thuan loi va ket qua tot dep. xin cho gia dinh con vuot qua duoc moi kho khan hien nay. Xin Chua thuong giup con giu duoc can nha chung con dang o, khong bi mat nha.Ta on Thanh Gia.


HenricoQ
22 Mar 2011

Lay chua xin ban co toan the gia dinh chung con duoc khoe manh, cho cong viec cua con duoc troi chay, cho chong con co cong viec on dinh, hoac cho chong co viec gan nha de chung con khong phai cach xa nhau. Xin ngai dong hanh cung chung con de chung con vuot qua duoc kho khan hien gio. Giesu Maria Giuse, con men yeu, xin cuu roi cac linh hon. Agnes Tuyet 16 Mar 2011 Xin Thanh Gia ban on chua lanh cho con, con dang bi dau nhut ben vai, co, canh tay cu dong rat dau, BS noi con bi dau cot song, xin ban cho con duoc binh an hon xac, AgnesL 16 Mar 2011 Lay Me Maria, con xin pho thac, tin thac gia dinh con trong tay Me. Xin cuu gia dinh con Chua Me oi, gia dinh con dang gap rat nhieu kho khan. Gieusu, Maria, Giuse, con men yeu, xin thuong cuu gia dinh con..Xin Chua Me dung bo con, xin nhan loi ban nhung on can thiet cho gia dinh chung con.


Agnes Maria
22 Mar 2011

Lay Me Maria, con xin pho thac, tin thac gia dinh con trong tay Me. Xin cuu gia dinh con Chua Me oi, gia dinh con dang gap rat nhieu kho khan. Gieusu, Maria, Giuse, con men yeu, xin thuong cuu gia dinh con..Xin Chua Me dung bo con, xin nhan loi ban nhung on can thiet cho gia dinh con.Ta on Thanh gia da ban cho gia dinh con nam cu binh an, hanh phuc...Nguyen xin Thanh Gia trong nam moi ban cho gia dinh con duoc binh an, suc khoe, duc tin, cay, men. Amen


AgnesL
22 Mar 2011

L Xin Thanh Gia ban on chua lanh cho con, con dang bi dau nhut ben vai, co, canh tay cu dong rat dau, hinh MRI con bi dau cot song, xin ban cho con duoc binh an hon xac,


Ann&pheroL
22 Mar 2011

Lay chua xin ban co toan the gia dinh chung con duoc khoe manh, cho cong viec cua con duoc troi chay, cho chong con co cong viec on dinh, hoac cho chong co viec gan nha de chung con khong phai cach xa nhau. Xin ngai dong hanh cung chung con de chung con vuot qua duoc kho khan hien gio. Giesu Maria Giuse, con men yeu, xin cuu gia dinh con, xin roi cac linh hon.


Maria Trinh Kim Nhung
22 Mar 2011

Kinh xin Me va Thanh ca Giuse chuyen nhung mong uoc cua gia dinh con len cungThien Chua. Xin Bac si Giesu chua lanh benh phoi cho em con la Matheu Trinh Xuan Van de em va gia dinh duoc doan tu voi gia dinh chung con. Chung con tin tuong va pho thac noi Ngai. Ta on Cha yeu dau, Bac si Giesu, Me yeu va Thanh ca Giuse.


giuse nguyen van thien
22 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua! xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua! xin chua cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam trong ngay hom nay. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Thai Binh & Hai Son
22 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Thai Binh & Hai Son
22 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua ban phuoc lanh cho Tinh Ban cua Chung Con , cho Gia Dinh cua Chung Con ( Nguoi song cung nhu Nguoi da qua doi ). Chung Con ta on Chua .


Maria BM
22 Mar 2011

Lạy Chúa khấn xin Ngài ban bình an cho gia đình chúng con, xin Chúa ban sức khỏe cho chồng con và chữa lành bệnh cho mẹ con, con xin dâng mọi sự lên Chúa quan phòng. Cúi xin Ngài luôn yêu thương che chở cho con gái của con.Amen


ana yen
22 Mar 2011

Lay chua cha nhan tu xin thuong xot gd con , cha oi con rat so chong va con cua con chet , va ca ba me va em cua con nua, cha oi chong con ma chet di con ko the song duoc dau cha oi, con ko the lo cho tat ca moi nguoi trong nha duoc dau vi con ko biet tieng anh. con nan ni cha cho con them co hoi va niem hy vong, lay chua thanh than xin ngai ban cho con suc manh ve mac tam than , va cho con them long tin cay, oi chua giesu oi xin cau cung duc chua cha thuong den hoan canh cua con, lay me maria cung thanh ca giuse xin cau cung duc chua cha thuong den gd con voi , thanh giusu oi con ich cau cung ngai lam nay con biet duoc ngai rat linh thieng xin ngai ho giup con voi , lay cac thanh tu vi dao xin cau cung chua thuong giup gd con amen, xin chua cha cho dua con vo toi cua con vua moi xay thai duoc ve troi voi cha , nhan danh duc giesu con cha da chiu chet de chuoc toi cho chung con amen


Gd con AnnaB
22 Mar 2011

Lay Thien Chua, con xin cau cung Chua,Me Maria,Thanh ca Giuse cho con di tham Gd vao thang toi nay duoc di bang an.Xin cho Gd con duoc khoe manh .Xin cho tren the gioi nay dung danh nhau nua, moi nguoi song trong su bang an.Con nguyen cau xin Chua.Xin Chua nhan loi con cau xin


Gioanbaotixita, Alexandria
22 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, ban cho hai dua con gai cua con on khon ngoan, duoc nhieu suc khoe, va may man. Giup cho con cua Me duoc viec lam vao mua he nay, va kinh xin Chua Jesu, Me Maria va Thanh Ca Giu se luon hang gin giu con gai cua con duoc binh an. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen22 Mar 2011

lay me xin ban binh an khoe manh cho gia dinh va gia quyen xin cho sr ht duoc khoi binh xin me thuong nhan loi con va ban cho viec lam cua chung con hom nay duoc gap nhieu may lanh con cam ta chua duc trinh nu maria thanh ca giuse thanh truong buu diep va cac thanh xin cau bau cung thien chua .xin cho the gioi duoc hoa binh cau cho ong ba cha me da qua doi va nhung linh hon mo coi som duoc huong nhan thanh chua amen22 Mar 2011

Lay Chua, nhieu chuyen den mot luc khien con khong biet phai lam gi de dep long Ngai day....Con phai lam sao de biet do la y Ngai...Tro lai noi con bat dau? Di tim tiep?...Thoi gian khong bao gio cho con nhung Ngai van cho con phai khong? Vay xin Ngai hay cho con, dung nan long voi con vi con dang di tim Ngai day...Con dang mong tim gap Ngai trong tung ngay song va tung lua chon. Xin hay chi cho con biet thanh y Ngai trong tung ngay song cua con. Lay Chua, xin hay mo tam tri con de con nhan ra Ngai va Thanh Y Ngai. Nguyen Thanh Than Thien Chua soi dan cho con...Con khong tim gi hon la thanh y Ngai. Me oi, Cha oi hay cau bau cho con.


dieuhoang55@yahoo.com
22 Mar 2011

Xin cho ma quy hay buoc ra khoi CA DOAN , HOI DONG GIAO XU , BAN NAU BEP , Va CAC DOAN THE trong giao xu cua chung con ,cau cho cac LM quan xu HAY TINH TAO keo khong lai bi MA QUY DIEU KHIEN, va cho Nhom CAU NGUYEN, BEN VUNG MAI MAI luc ay Giao xu moi co the phat trien HOAN HAO ve MOI MAT theo Y CHUA .Chung con cau sin Chua .Xin Chua nham loi chung con.


dieuhoang55@yahoo.com
22 Mar 2011

Xin cho ma quy hay buoc ra khoi CA DOAN , HOI DONG GIAO XU , BAN NAU BEP , Va CAC DOAN THE trong giao xu ,cau cho cac LM quan xu HAY TINH TAO keo khong bi MA QUY DIEU KHIEN, luc ay Giao xu moi co the phat trien HOAN HAO ve MOI MAT theo Y CHUA .Chung con cau sin Chua .Xin Chua nham loi chung con.


huong
22 Mar 2011

Lay Chua neu dep long Chua va Me, xin ban cho vo chong con va cac ban cua con som co con. Chung con ta on Ngai.


khanhtam
22 Mar 2011

Con xin các cha cùng cồng đoàn giúp con cầu nguyện, con xin đức mẹ và thanh cả cầu bầu cho con bán được nhà để trả nợ vì ách nợ nần này mà con lp ra trong các giồ kinh nguyện rồi còn bị thêm tội nói láo để khất nợ, các con của con gần lúc đóng tiền học và tiền nhà mà con bây giờ thì thất nghiệp con chỉ cầu xin cho con trả được nợ và xin ơn thánh hóa công việc làm của con, xin các cha và cộng đoàn giúp lời cầu nguyện cho con. Kính xin thiên chúa và mẹ giúp đở và trả công bội hậu cho mọi người, kính


Maria NGuyen
22 Mar 2011

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua soi sang va them nghi luc tinh than de con vang nhan Thanh Y Chua cho tron. Cho cac con, chau duoc don nhan an sung Chua de cai hoa, sam hoi trong mua Chay nay. Cho rieng con rau mot ngay sn vui dep va tran day hong an, su khon ngoan chuc vu lam me trong tuoi moi.22 Mar 2011

Lay Me, xin Me thuong giup con va gd duoc bang an, cong viec lam duoc on dinh. Cho chung con mau chong vuot qua nhung kho khan ma chung con dang gap phai. Con xin ta on Me.


con me.Bao loc
22 Mar 2011

con xin Me gin giu Gia dinh em con duoc binh an giu dao tot khidinh cu noi moi.Con cau xin du con biet chung con bat xung nhung noi nao toi loi yhi noi do an sung lai day tran con xin me thu tha trong thang thanh GIUSE xin thuong cac Cha co bon Mang GIUSE xin duoc on phu tri Con cung xin cho cac Cha linh hon GIUSE duoc Chua cho ve huong nhan Chua22 Mar 2011

Lay Chua trong mua chay nay ,con ngyuen xin Chua giup con giu mieng luoi con dung noi nhung dieu ac y ,dung lam buon nguoi khac ,san sang giup do va lam nhung gi minh co the de giup do moi nguoi chung quanh con . Xin Chua giup con lam dieu ay.


PN
22 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho anh em chung con sang duoc businues good de chung con lam an len.


giuse nguyen van thien
22 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua. xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua! xin chua cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe binh an va hanh phuc.xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.22 Mar 2011

Xin me Hang Cuu Giup nang do va che cho gd chi con vuot qua con thu thach nay.Xin Chua ban on binh an ,soi sang va huong dan anh chi con theo thanh y cua Chua.Xin Chua giup cho nen hoa binh cua the gioi.moi nguoi biet thung yeu nhau.Xin Chua cuu giup nhung nguoi o Japan.Xin Chua tha moi toi loi ma chung con lam mat long Chua.Con tin thac vao Chua Chua oi.


Gia đình Guise Khanh
22 Mar 2011

xin chúa thương ban cho công việc kinh doanh của gia đình con được vượt qua mọi khó khăn và được phát triển .


Dominicos Nguyen
22 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con duoc qua moi su kho' khan de con xay dung hien tai su hanh phuc hom nay va mai mai. va ban cho lam viec duoc good job de boss con thay duoc luon nua.22 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN DANG CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON22 Mar 2011

Lay Chua Lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on


Teresa Nguyen
22 Mar 2011

Lay Me xin Me day cho con biet con phai lam gi, con kinh xin dang cuoc song con, tuong lai con va cuoc doi con lai cua con len Me. Xin Me thuong luon gin gin, che cho va quan phong cho con. Xin Me cho con duoc som co mot mai am gia dinh hanh phuc cua rieng con voi nguoi con yeu thuong anh nqd. xin Me bien doi long anh ban choanh som co long Tin Kinh Cay Men Chua va luon kien dinh voi tinhyeu anh danh cho con. Xin Me luon thon thuc tim anh ve con va ban choanh luon thuy chung va thuong yeu con that long. Xin Me ban cho anh luon kien dinh voi tinh yeu anh danh chocon va luon tranh xa truoc moi cam do cua ma quy. Me oi, cong viec cua anh dang gap moi kho khan va cam do luon bao quanh anh moi ngay. Con thiet tha khan cau xin Me doai thuong den anh ban cho anh som duoc on nhan biet CHua, luon biet song dep long Chua. Xin Me ban cho anh luon biet dap lai tinhyeu cua anh danh cho con tan tham tam day long anh den voi con, xin Me soi sang, mo long mo mieng anh ban cho anh som ngo loi cau hon voi con va som quyet dinh tinh toi chuyen Hon Nhan voi con. Xin Me ban cho con duoc som den ngay sum hop voi anh va xin ban cho chung con som duoc nen nghia Vo Chong. Me oi, anh voi con da yeu nhau gan 12 nam nay va chung con da vuot qua moi kho khan ngan tro truoc day va da duoc Me gin gin chugn con cho duoc den ngay hom nay. Me oi, Me thau hieu noi long cua con hien nay. Con khogn con Co HOi va thoi gian de cho doi anh nua . Me biet con dang can va trong mong nhung gi va nhung uoc ao tham lang trong long con. Con xin dang len Me . Xin Me doai thoung den con xoa tan moi su uu phien, lo lang trong con va xin Me chuc lanh cho tinh yeu cua con voi anh som den duoc voi nhau suon se, tron ven va cho tinh yeu cua anh danh cho con som duoc dom hoa ket trai trong lan anh ve nay Me oi. Xin Me ban cho cong viec lam cua anh duoc thuan loi , suon se va xin Me soi long cho ho mau tra het no nan va ban duoc het cac hang ton dong vua roi . Xin Me doai thuong den con. Xin Me ban cho con luon vung long tin va tu bo ma quy va mot long tin thac voi Me. Xin Me thuong con lo lieu cho con. Xin Me cho anh som tro ve sum hop voi con va quyet dinh tinh toi chuyen Hon Nhan voicon. Xin Me soi sang long anh, mo mieng anh ra ban cho anh som ngo loi cau hon voi con truoc khi anh ve gap con. Xin Me soi long cho anh luon co y nghi se danh tron thoi gian o ben canh con, lo lang va quan tam den con va bu dap cho con trong suot thoi gian anh ve VN lan nay. XIn Me chuc lanh cho chung con va cho con som nhan duoc niem hanh phuc tron ven tu anh va nhung uoc nguyen cua chung con hang khao khat mong cho bay lau nay. Me oi xin Me dung bo mac con . Con xin dang tron cuoc doi con lai cua con len cho Me . XIn Me doai t huong den con cau bau cung Chua thu tha moi loi lam trong con va xin Me them loi cau nguyen voi Thien CHua va dang loi cau nguyen cua con len Thien CHua. Xin Chua doai thuong den con nhieu hon va nham loi con khan cau. Con khan nguyen xin Cha Phanxico Truong Buu Diep them loi cau nguyen voi Thien Chua va dang loi cau xin cua con len Thien CHua. XIn Chua doai thoung den con thu tha moi loi lam trong con va xot thuong den con nhieu hon va nham loi con khan xin. Con xin cam ta Chua, DUc Me va Cha Phanxico Truong Buu Diep nham loi con cau xin va ban cho con duoc on Nhu Y. Amen !!22 Mar 2011

LAY CHUA CON XIN KINH DANG GIA DINH CON LEN CHUA XIN CHUA LUON PHU HO VA CHO CHE CHONG VA HAI CON CUA CON LUON DUOC HON AN XAC MANH XIN CHO GIA DINH CON THOAT QUA DUOC SU KHO KHAN MA CHUNG CON DANG GAP PHAI , CON LUON CAY TRONG VAO TINH THUONG CUA CHUA XIN CHUA LUON CUNG DONG HANH VOI CON CHO BIET CON PHAI LAM NHUNG GI CON XIN CHUA BAN CHO CONG VIEC GIAY TO CUA CON DUOC NHIEU THUAN LOI VA CON CUNG XIN CHUA BAN CHO CON TRAI CON DANH SPORT DUOC THANH CONG VA CON GAI CON DUOC VAO DAI HOC TOT NHAT CON NGUYEN XIN TINH YEU CUA CHUA LUON O CUNG CHUNG NHAT LA TRONG MUA CHAY THANH NAY XIN CHO CON SONG DEP LONG CHUA HON VA XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA ONG BA CHA ME VA THAN BANG QUYEN THUOC CUA CON DA QUA DOI XIN CHO CAC NGAI SOM DUOC VE HUONG NHAN THANH CHUA XIN CHUA NHAN LOI CAU XIN CUA CON AMEN22 Mar 2011

chua oi gio dao cong giao o viet nam gap nhieu thu thach..xin chua cho nhung nguoi lanh dao duoc on soi sang de dan dat dao chua ngay cang toa sang tren dat viet22 Mar 2011

Lay Chua Lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bac hien nay con xin ta on


lap
22 Mar 2011

chua oi gio chien tranh loan lac va nhung tham hoa thien nhien xay ra thuong xuyen hon..chua oi toi ngay tan the xin chua giam con thinh no cua ngai..cau cho nhung nguoi gap dau kho tim duoc nguon hanh phuc va nhung nguoi chua bit ngai ho biet duoc on thanh..


vinh son
22 Mar 2011

xin chua ban cho the gioi duoc bang an khoi nhung cuoc chien tranh..cau cho nhung nguoi dan nhat ban vuot qua su kho khan..va chua oi xin cuu roi cac linh hon trong luyen nguc..cau cho nhung nguoi con cai cua thien chua ma dam xuc pham toi ngai..va chua oi xin chua dung bo con o the gian nay mot minh ma vang su quan phong cua chua..


duc duy
22 Mar 2011

Xin Chua cho cha me cua chung con duoc manh khoe, cho vo chua cuoi cua con duoc luon luon khoe manh, xin cho con co dieu kien de som to chuc dam cuoi voi nhau


Gioanbaotixita, Alexandria
22 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, ban cho con gai cua con on khon ngoan, duoc nhieu suc khoe, va may man. Giup cho con cua Me duoc viec lam vao mua he, va kinh xin Chua Jesu, Me Maria luon hang gin giu con gai cua con duoc binh an. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Catarina Nguyen Phuong Thu
22 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho con cua con duoc on binh an duoc on Chua Thanh Than soi sang de con cua con dang luc nay vao phong van duoc tra loi troi chay qua 3 lan phong van trong ngay hom nay 22/03/2011,Cay trong on phu ho che cho dac biet cua Thanh Ca Giuse giup con cua con vuot qua moi su khi phong van CUi xin Thien Chua huong dan con cua con la Martino Doan Phuong Thach ,xin Thien Chua nham loi chuyen cau cua Me Rat Thanh ,Thanh Ca Giuse ,Thanh Martino va ban on nhiem mau de con cua con duoc viec lam Amen Xin Cam ta On Chua den muon muon doi Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
22 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh ben vo con, giup do cho chi vo con duoc nhieu suc khoe va mau binh phuc. Va xin giup cho chi biet trong cay va kinh men Chua, tu bo toi loi tro ve cung Thien Chua va Duc Me trong tam hon chu khong qua loi noi. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
22 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ma con, vo con va tat ca con cua con duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
22 Mar 2011

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho con, nhat la cho viec lam, xin Chua ban cho con binh an va on khon ngoan de con co the chu toan cong viec cua con, xin cho con lam viec cho xong ngay hom nay di Chua oi, xin giup cho con that la sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi con dang o trong hoan canh that la khon kho, xin cho con duoc het benh. Xin giup cho con duoc nha bang chap nhan cho giam bot tien tra hang thang. Lay Chua Jesu xin hay giup con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Maria phuong nguyen
22 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho con duoc on soi sang, chi dan cua Chua. Xin Chua cho con luon biet day do con cai theo luat Chua. Amen


Maria phuong nguyen
22 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho con duoc on soi sang, chi dan cua Chua. Xin Chua cho con luon biet day do con cai theo luat Chua. Amen


Gia dinh con Toma-Teresa: NamTuyen
22 Mar 2011

Kính thờ lạy Thiên Chúa toàn năng con thờ lạy Chúa, Xin lòng thương xót của Chúa, xin cầu cho đất nước Nhật bản vượt qua khó khăn, gia đình chúng con xin Chúa thương cho chúng con luôn biết tín thác đón nhận mọi sự vào tình thương quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con mạnh mẽ Đức Tin, Cậy, Mến. Xin Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse thương đồng hành dẫn dắt chúng con trên mọi nẽo đường, xin ban cho gia đình chúng con ơn học hành tấn tới, ơn giáo dưỡng con cái biết sống xứng đáng làm con Chúa, xin ban ơn sớm ra đi đoàn tụ ODP nơi phương xa mẹ già neo đơn đang ngóng trông. xin ơn bình an, chữa lành cho gia đình và hai mẹ già, xin tình thân ái trong anh chị em họ hàng. Chúng con xin cảm tạ nhà dòng Đồng Công đã cầu nguyện cho gia đình chúng con. amen.


Phe Ro Nguyen Duc Thinh
22 Mar 2011

Con xin ban cho con dc khoe manh sag suot.vung tin noi Chua va cho con tim dc tinh yeu dich thuc.de con co 1 cuoc song on dinh.con cung xin cho toan the gia dinh con dc bang an va lam an tot hon Amen.


Gioan Vũ văn Tuấn
22 Mar 2011

Lạy chúa xin ban cho gia đình con được bằng an, xin ban cho con gặp may mắn, xin ban cho con được khỏi bệnh, xin ban cho con của con bỏ tính mê nết xấu, chúng con cầu xin nhờ đức Ki tô chúa chúng con Amen


dtdt
22 Mar 2011

xin cho gia dinh con duoc bang an va cho may man co viec lam22 Mar 2011

LAY ME CON KINH XIN ME DAY CHO CON BIET CON PHAI LAM GI ,CON XIN KINH DANG GIA DINH CON LEN ME XIN ME LUON GIN GIU CHUNG CON TRONG TINH THUONG CUA CHUA VA ME CON XIN ME LUON THUONG VA BAN CHO CHONG VA HAI CON CUA CON LUON DUOC HON AN XAC MANH , BAN CHO CON TRAI CON DANH SPORT DUOC THANH CONG VA CON GAI CON DUOC RA TRUONG VOI DIEM CAO NHAT , LAY ME XIN ME LUON O VOI CON XIN ME GIUP DO CON ME DUNG BAO GIO BO CON CON CUNG XIN ME THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA CAC LINH HON MO COI XIN ME THUONG NHANLOI CAU XIN CUA CON AMEN22 Mar 2011

Lay Chua lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac tha h o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Chq giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on22 Mar 2011

Lạy THIÊN CHUÁ toàn năng .con kính dâng gia đình con lên Chúa Gia đình chúng con kính xin LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men22 Mar 2011

Lạy THIÊN CHUÁ toàn năng .con kính dâng gia đình con lên Chúa Gia đình chúng con kính xin LÒNG THƯƠNG XÓT CHUÁ, xót thương gia đình chúng con ,cứu chữa , chữa lành bệnh tật ,ban bình an và đỡ nâng gia đình chúng con , xin THIÊN CHÚA cùng đồng hành với chúng con . xin Chúa thánh Thần soi sáng cho mọi thành viên trong nhà luôn biết chạy đến cùng Chúa khi vui cũng như lúc buồn , sống đẹp lòng Chúa hơn , Nguyện xin THIÊN CHUÁ cho các linh hồn tiên nhân và các linh hồn được hưởng phúc thiên đàng , nhờ lời cầu bầu của MẸ MARIA , THÁNH CẢ GIUSE , THÁNH QUAN THÀY , các CHƯ THÁNH trên trời , VÀ Cha PHANXICO cầu thay nguyện giúp, xin CHÚA nhận lời chúng con Gia đình con tín thác vào Chúa .Chúng con cầu xin nhờ CHUÁ JÊSU KITÔ CHUÁ chúng con A men


ANNA KIM VUI
22 Mar 2011

lay chua va me maria va thanh ca giuse xin cau cho con duoc on tren va cho con cho nguoi han do mau mau lam giay to cho con di xin ciup va cuu con voi duoc on tren con xin ta on xin chua me va thahnh ca guse cau bau giup con AMEN


claire_han
22 Mar 2011

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Xin Ngai phu ho cho c. H & P dung bi ung thu lan ra cac bo phan khac, dung bi quan qua. Xin Ngai phu ho cho nha may nguyen tu ben Nhat hoat dong binh thuong tro lai, khong bi nhiem phong xa nua. Xin Ngai cho cac than nhan bi that lac gia dinh duoc doan tu. Xin Chua chua lanh benh cho chi em con . Amen


maria fuong nguyen
22 Mar 2011

lay chua va me maria thanh ca giuse xin cho toan nhan loai duoc binh an va hieu biet den chua nhieu hon


maria fuong nguyen
22 Mar 2011

lay chua va me maria thanh ca giuse xin cho toan nhan loai duoc binh an va hieu biet den chua nhieu hon


Christine Le, Los Angeles
21 Mar 2011

Lay Chua va Duc Me Maria, con khong phai la con chien cua Chua, nhung co that su tin co Chua, co Me Maria o tren doi. Con kinh mong Chua va Duc Me ban binh an den gia dinh con va cau xin Chua va Duc Me giup con luon duoc binh tinh va sang suot. Co qua nhieu chuyen de con lo nghi cho gia dinh va con kinh mong Duc Me cung Chua soi xet, chi dan duong cho con di. Con chan thanh cam on Chua va Duc Me.


nguyenque 21 mar 11
21 Mar 2011

chung con cay vi Thien Chua nhan tu xin cho cac dang Linh hon trong thien tai ben Nhat duoc len chon nghi ngoi hang xem thay mat Duc Chua Troi sang lang vui ve vo cung Amen21 Mar 2011

Lay Chua xin cho nhung cong viec cua chung con duoc thuan loi , som giai quyet trong minh bach va cong bang . Moi viec tu khoi su cho den hoan thanh chung con xin cay trong boi on Chua .


Phero Thinh
21 Mar 2011

Lay Chua Giesu , Me Maria , Thanh Ca Giuse xin cuu chua chung con . Xin Chua Thanh Than luon dong hanh de soi sang va chi day chung con trong moi viec va xin ban cho chung con su binh an .21 Mar 2011

nguyen xin chua ban cho cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam trong chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua amen21 Mar 2011

nguyen xin chua ban cho cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam trong chon luyen hinh som duoc huong nhan thanh chua amen21 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho con som nhan duoc tin mung ve tai chanh xin cho con som co duoc mai gia dinh hanh phuc, xin cho con co du cong viec lam hang ngay, nguyen xin me maria thanh ca giuse cha phanxico truong buu diep cac thanh nam nu tren troi xin them loi va dang loi cau cua con len thien chua amen21 Mar 2011

Xin Chua thuong xot chung con amen.


TERESA TRUONG THUAN THAO
21 Mar 2011

CHO CON DUOC CAU NGUYEN CHO DAT NUOC NHAT BAN..VUOT QUA KHO KHAN TRUOC MAT..CHO NHIEU NIEM TIN HON..NHIEU NGHI LUC HON DE HO VUOT QUA NHUNG NGAY THANG SAU NAY..XIN CHUA HAY DOI THUONG CHO GIA DINH CON VUOT QUA NHUNG KHO KHAN TRUOC IEMAT..CONG VIEC LAM AN BUON BAN..LUON GAP NHIEU MAY MAN..THUAN LOI HON..CUNG BAN THAN CON MOI LAN DAU MAY MAN DUOC ONG CON..GIAO LAI CUA TIEM DE CO DEU KIEN KINH DOANH..XIN CHUA VA ME THUONG BAN CHO CON..BIET TRAN TRONG NHUNG GI CON DANG CO..VA PHAI CO GANG HON NUA TRONG CONG VIEC VA CUOC SONG..XIN BAN DEN CON..SU MAY MAN TRONG BUON BAN..XIN CHUA VA ME MARIA THUONG BAN CHO OX CON LA ANH NGUYEN TRI DUC..LUON GAP THANH CONG TRONG CONG VIEC..LUON MANH KHOE..NAY CON VA ANH AY DA YEU THUONG NHAU GAN 5 NAM TROI..NHUNG VAN CON XA CANH..UOC NGUYEN DUY NHAT TRONG CUOC DOI CON CHI MONG SAO..DUOC SOM GAN ANH..DUOC LO LANG..CHAM SOC ANH NHUNG KHI ANH DAU OM..DUOC CHIA SE NHUNG NOI MAT MAC TRONG ANH..DUOC NGUYEN CUNG ANH DI HET QUANG DOI CON LAI NAY..XIN CHUA THUONG..VA ME MARIA HAY LANG NGHE LOI NGUYEN CAU CHAN TINH TRONG TRAI TIM CON..CHO CON DUOC DUC TIN MANH ME HON..DE ON BIET DUOC LA CHUA VA ME MARIA LUON BEN CON..LUON SOI SANG CHO CON..LUON DAN DAT CON..TREN BUOC DUONG DOI NAY..VI CHUA LA TINH YEU..LA SU SONG TRONG CON..CHO CON DUOC NGUYEN CAU CAC LNH HON DUOC LEN NUOC TROI HUONG PHUOC DOI DOI..AMEN


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu chua lanh benh cho gd chung con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu chua lanh benh cho gd chung con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cho gd con luon huong ve Chua.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cho con co Duc Tin vung manh, nhieu nghi luc.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cho con trai con tu bo hut thuoc la, ruou bia.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cho gd manh khoe, yeu thuong nhau, hanh phuc.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cho 2con cua con la : Giuse va Catiria ngoan hien va hieu thao.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi chong con tu bo meo ma ga dong biet yeu thuong vo con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi gd con cong viec on dinh.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac nan nhan dang gap thien tai o nuoc Nhat Ban.


m
21 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon vua moi qua doi.


giuse nguyen van thien
21 Mar 2011

lay chua! con xindang tat ca nhung gi con co cho chua! xin chua gin giu cin trong tinh thuong cua chua. xin chua cho gia dinh con, nguoi con gai con yeu luon manh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh som duoc len thien dang.


Maria Do
21 Mar 2011

Lay Chua, con thuc su khong biet lam the nao de co the Giao Duc duoc chau cua con, con cam thay chau khong gan gui, coi mo va than thien voi con nhu tinh cam Di Chau. Con thuc su boi roi, con khong biet lam the nao, xin Chua huong dan con, giup con voi. Con chi biet dang chau cua con cho su quan phong cua Chua, Me Maria, va Thanh Ca Giuse. Xin nhan loi con cau nguyen. Amen


Maria Do
21 Mar 2011

Lay Chua, con thuc su khong biet lam the nao de co the Giao Duc duoc chau cua con, con cam thay chau khong gan gui, coi mo va than thien voi con nhu tinh cam Di Chau. Con thuc su boi roi, con khong biet lam the nao, xin Chua huong dan con, giup con voi. Con chi biet dang chau cua con cho su quan phong cua Chua, Me Maria, va Thanh Ca Giuse. Xin nhan loi con cau nguyen. Amen


Maria Do
21 Mar 2011

Lay Chua, con thuc su khong biet lam the nao de co the Giao Duc duoc chau cua con, con cam thay chau khong gan gui, coi mo va than thien voi con nhu tinh cam Di Chau. Con thuc su boi roi, con khong biet lam the nao, xin Chua huong dan con, giup con voi. Con chi biet dang chau cua con cho su quan phong cua Chua, Me Maria, va Thanh Ca Giuse. Xin nhan loi con cau nguyen. Amen


Maria Do
21 Mar 2011

Lay Chua, Me Maria va Thanh Ca Giuse xin giup thanh hoa tam hon va tam tinh chau con, xin giup cho Thien Than Bon Mang cua con va Thien Than Bon Mang cua chau con duoc hoa hop, de chung con cung song voi nhau dung hoa, trong tinh than cong tac de tro nen nguoi con cai tot lanh cua Chua, cua Giao Hoi va cua Xa Hoi. Amen


Maria Trâm
21 Mar 2011

Lậy Chúa! Con cầu xin Chúa thương ban cho công trình của Ngài đã khởi sự mà chị em vô sinh hiếm muộn chúng con được cộng tác vào được sớm hoàn thành Chúa ơi! Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con Amen.


Gioan Baotixita
21 Mar 2011

Chung con xin Chua ban on lanh , va cho gia dinh Co Anna Q. 1 viec lam tot . Chung con cau xin Chua .


Gioan
21 Mar 2011

Chung con xin Chua ban on lanh cho gia dinh Em Ngan , cho gia dinh Co Tam , Cho cac gia dinh than nhan , an nhan , ban huu cua Chung Con . Chung con cau xin Chua .


Thai Binh & Hai Son
21 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua thuong xot cac Linh Hon than nhan va an nhan cua Gia Dinh Chung Con . Xin Chua cung thuong xot cac Linh Hon mo coi va cac Linh Hon da qua doi . Chung Con cau xin Chua .


Thai Binh & Hai Son
21 Mar 2011

Chung Con cau xin Chua ban phuoc lanh cho Tinh Ban cua Chung Con , cho Gia Dinh cua Chung Con ( Nguoi song cung nhu Nguoi da qua doi ). Chung Con ta on Chua .21 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON21 Mar 2011

Lay Chua lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

Lay Chua lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

Giesu .Maria .Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon21 Mar 2011

LAY ME CON XIN KINH DANG MOI SU LO LANG CUA CON LEN ME XIN ME THUONG VA BAN CHO CON DUOC MOI SU SUONG SE TRONG VAN DE GIAY TO TIEM , ME OI MAY NAM NAY CON GAP RAT NHIEU KHO KHAN NHUNG CHUYEN GI KHONG TOT DEU XAY RA TREN NGUOI CUA CON , CON LUON LUON LUC NAO CUNG CAY TRONG VAO LONG THUONG XOT CUA ME XIN ME LUON. UNG DONG HANH VOI CON CHO BIET CON NEN PHAI LAM NHUNG GI VA LAM NHU THE NAO , CON CUNG XIN ME BAN CHO CHONG VA HAI CON CUA CON LUON DUOC BINH AN VA NHIEU SUC KHOE TRONG CHUA VA ME , KINH XIN ME BAN CHO CON TRAI CON DANH SPORT CHO DUOC THANH CONG VA CON GAI CON DUOC VAO DAI HOC TOT XIN ME THUONG NHAN LOI CAU XIN CUA CON21 Mar 2011

Lay Chua lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

Lay Chua xin thuong cuu con xin cho con thoat ra khoi su kho so nay con muon doi ta on Chua21 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON21 Mar 2011

Lay Chua Lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

Lay Me xin cuu con qua khoi su kho khan nay Me oi con that la kho qua song khong ngay nao yen on ca ,con thay rat met Me oi kinh xin Me cuu con cho con thoat ra duoc canh kho so nay con muon doi xin ta on Me


Maria D.
21 Mar 2011

Xin Duc Me phu ho cho ba noi con chong khoi benh va xin Me phu ho cho con cua con duoc nhan vao truong ma chung con uoc muon. Xin Me cho con duoc dieu con mong uoc. Amen21 Mar 2011

Lay Chua xin thuong cuu con qua khoi con kho khan hien nay va cho con co tin mung ve giay to tiem


Maria BM
21 Mar 2011

Lạy Chúa cúi xin Ngài ban bình an và lương thực hàng ngày cho chúng con,con xin phó thác mọi sự trong tay chúa, xin chúa luôn yêu thương chúc lành cho baby của con mau lớn, hay ăn ngoan ngoãn, xin cho con sớm lấy được bằng lái xe và lái xe an toàn. Con yêu mến chúa.Amen21 Mar 2011

Lay Chua Lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

Lay Chua con xin chua thuong giup con va cuu con ra khoi su kho khan ma dang dang gap con xin ta on Chua21 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON21 Mar 2011

Lay Chua, lau roi con moi khan cau lai voi Ngai...Chua co trach con khong? Chua dung trach con nhe...Con lai co chuyen nhu moi lan day...Con phai lam sao va chon lua the nao? Xin Chua chi dan cho con voi va hay chon cho con dieu Chua muon thuc hien noi con...Xin cho con duoc co giai doan thu nay, con thiet tha khan cau va nhin thay do nhu tia sang hy vong, nhu canh cua Chua mo cho con khi con khong biet lam sao...Xin Me Maria, Th. Giuse va cac thanh chuyen cau cho con...Thanh Martino xin cau cho con, Cha Thanh Daminh xin cau cho con21 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON


maria.th
21 Mar 2011

lay chua xin ban binh an cho gia dinh va gia quyen cua chung con luon duoc bang an khoe manh ,xin chua lanh benh cho con xin ban cho cac con biet vang loi de day bao ,ban on cho cac con cham hoc duoc khon ngoan sang suot xin chua luon dong hanh voi chung con .xin cho viec lam cua chung con hom nay luon gap nhieu may lanh .xin cho con duoc nhu y cau nguyen .con xin cam ta chua duc trinh nu maria va thanh ca giuse amen .21 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON21 Mar 2011

Lay Chau lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

GIESU MARIA GIUSE XIN CUU LAY GIA DINH CON KHOI SU KHO NAY21 Mar 2011

LAYCHUALAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BAC HIEN NAY CON XIN TA ON21 Mar 2011

Lay Me Maria con kinh dang gi dinh con len Me ,xin Me luon nang do va che cho chong va hai con cua con duoc moi su an lanh trong tay Chua va Me . Kinh xin Me thuong den con . Me oi may nam nay con gap nhieu kho khan con khong biet minh co the chui dung duoc bao nhieu nua ,cu moi ngay lai the mot chuyen con that la lo lang qua Me a , con xin Me luon dong hanh voi con cho con suc chui dung cho con tri khon de con biet phai lam gi va con kinh dang len Me tat ca moi su xin Me quan phong va cho con mot loi thoat con muon doi xin ta on Me


tran thi tuyet
21 Mar 2011

con la nguoi ngoai dao con cau xin chua giup do cho con xin duoc viec lam va co cho o on dinh lau dai che cho gia dinh con qua moi su song gio cho nguoi ban doi cua con khoe manh viec lam thu nhap duoc moi su nhu y muon


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
21 Mar 2011

lay chua xin cho cac dang linh hon duoc len thien dang


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
21 Mar 2011

con xin chua thanh than va cac thanh nam nu giup do cho cong viec lam cua con duoc tot dep on dinh cuoc cho con mua lai duoc nha co cho tho cac thanh va duc me maria che cho cho gia dinh con mhumg luc chay xe ngoai duong con xin ta on me va cac thanh


GB Nguyen Manh Cuong
21 Mar 2011

Con cau xin Duc Me Maria ban cho con duoc binh an va thoat khoi moi su lo lang , de con song duoc vui ve Me nhe.


GIUSE MAI VAN THANH 21/01/1966
21 Mar 2011

con cau xin thanh ca giuse va me maria cau bau duc kito va chua thanh than soi sang cong an viec lam cua con duoc moi su nhu ycho con dan khach mua duoc mien dat ben q8 cho hai ben tien toi ky hop dong mua ban voi nhau va can nha 31/33 nguyen van dau p6 binh thanh cho con lay tron ven nhung so tien do de con tra het no va di lam tu thien con bao nhieu cho con mua lai duoc can nha nho de con tho chua va duc me do la nhung loi con cau xin con xin ta on nhung gi con cau nguyen


GB.THANH HAI
21 Mar 2011

GB: LAY CHUA, XIN CHO LINH HON MARIA VA LINH HON PHERO VA CAC LINH HON MO COI, CAC LINH HON LUYEN NGUC SOM DUOC VE HUONG THANH NHAN CHUA. CON XIN TA ON CHUA.


GB.THANH HAI
21 Mar 2011

GB: LAY CHUA, XIN CHO LINH HON MARIA VA LINH HON PHERO VA CAC LINH HON MO COI, CAC LINH HON LUYEN NGUC SOM DUOC VE HUONG THANH NHAN CHUA. CON XIN TA ON CHUA.21 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON21 Mar 2011

LAY CHUA CHA DANG TOAN NANG CON KINH XIN CHUA THUONG NGHE LOI CON VAN NAI VA CAU XIN . KINH THUA CHA CON GAP THAT NHIEU KHO KHAN XIN CHA THUONG CUU LAY GIA DINH CON XIN CHA BAN CHO CHUNG CON THOAT RA DUOC CANH KHO SO NAY KINH LAY CHA CON BIET TINH THUONG CUA CHA THAT LA BAO LA CHA LUON LANG NGHE TIEN CHUNG CON CAU XIN . CHA OI CON CHI BIET CAY TRONG VAO LONG YEU MEN CUA CHA CON XIN CHA GIUP DO CHO CON THOAT QUA DUOC TAT CA KHO KHAN MA CON DANG GAP PHAI CON NAI NI CHA THUONG VA NHAN LOI KHAN XIN CUA CON .CON XIN MUON DOI TA ON CHA21 Mar 2011

LAY CHUA LAY CHA TRUONG BUU DIEP CHA LA BAC THANH O NGAN CHUA CUU THE DAY QUYEN NANG XIN CHA GIUP CON QUA KHOI CON KHO KHAN CAP BACH HIEN NAY CON XIN TA ON


Giu Se Maria Hung
21 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
21 Mar 2011

Tra het no


Giu Se Maria Hung
21 Mar 2011

Tra het no21 Mar 2011

Lay Chua nhan tu xin Chua cho the gioi duoc hoa binh. Cac nha truyen giao va cac con chien cua Chua o moi noi duoc binh an trong Nguoi.21 Mar 2011

Xin thanh ca & Me cau bau cung Chua giup con mau chong vuot qua moi kho khan thu thach trong con viec ma con dang gap phai. Xin Ngai soi sang huong dan con trong moi viec con lam. Xin chuc lanh trong cong viec lam an cua con duoc tien trien tot dep. Con ta on Chua, Duc me & thanh ca Giuse.


huong
21 Mar 2011

Xin ban cho cac nan nhan ben Nhat duoc binh an, va co suc chiu dung.


huong
21 Mar 2011

Lay Chua neu dep long Chua va Me, xin ban cho vo chong con som co con. Chung con cau xin Chua.


xexilia trang
21 Mar 2011

cau xin cho con duoc binh tam de doi dien voi bat cu nhung gi Chua muon con nem trai.Xin cho con chi biet den Chua ,nguoi chan dat con nen nguoi trong moi luc moi noi


Phero Nguyen Nam
21 Mar 2011

Xin Me cuu chua chi dau con khoi binh ung thu.


Phero Nguyen Nam
21 Mar 2011

1) Xin Me va Thanh Ca Giuse cho me con don minh chet lanh. 2) Cho anh con tro ve cung Chua. 3) Cho vo con hien lanh, ngay thang; song dep long Chua. 4) Cho con chung con sieng nang cham chi hoc hanh, khon lon trong on Chua.


Maria Nguyen
21 Mar 2011

Xin Me va Thanh Ca Giuse cau bau cung Chua thuc tinh cac con con trong mua Chay 2011. Cho con them nghi luc tinh tin va suc manh de con luon vang y Chua nhu guong cua Me va Thanh Ca. Cho cac con chau hoc biet tinh yeu that cho tha nhan nhu guong cua Chua day.


maria 21/3/2011
21 Mar 2011

Lay chua con xin dang tat ca moi su chua me thanh ca trong mua chay xin cho chung con lanh xa moi pham tuc cho tam hon bang an xin chua o voi chung con dong hanh voi chung con moi noi cho con ham minh con xin dang moi su cho chua con xin dang cho chua gia dinh con chau noi con cho manh khoe cho con gai con co con con cung xin cam on chua me thanh ca moi su da ban cho con con cung xin cau cho cac linh hon tien nhan cac linh hon tu si nam nu cac linh hon mo coi con xin cau cho the gioi hoa binh cho moi tai qua nan khoi xin chua bot con thinh no chua tha thu cho chung con Ammen21 Mar 2011

Lay Chua xin tha moi loi lam chung con lam mat long Chua.Xin Chua ban on binh an ,nang do va dan dat gd chi con de ho co mot cong viec on dinh.Xin Chua thuong xot den nhung nguoi o Japan, nhung nguoi dang gap kho khan va binh hoan .Con xin pho thac cuoc song chung con cho chua.Xin Chua nham loi con cau xin.


giuse nguyen van thien
21 Mar 2011

lay chua! con xin dang tat ca nhung gi con co cho chua! xin chua gin giu con trong tinh thuong cua chua. xin chua ban cho gi dinh con, nguoi con gai con yeu luon anh khoe, binh an va hanh phuc. xin chua chuc lanh cho moi viec con lam. xin chua cho cac linh hon som duoc len thien dang.


Dominicos Nguyen
21 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho cac anh em con biet lam an chung de tao viec lam cho cac chau' cua trong GD, xin Duc Me ban cho anh em con sang duoc mot good business de anh em chung con lam an hoa` thuan.


Dominicos Nguyen
21 Mar 2011

Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ban cho con moi su an binh trong lap GD trong thang' 9, va trong viec lam de Boss con biet la con lam viec good job.


nguyenvandue
21 Mar 2011

Ta On Chua. Gia dinh con gap nhieu kho khan qua, con chiu het noi roi. Xin Chua cho con mot loi thoat. Con Kiem viec gan bon nam nay roi ma kiem khong ra viec. Chua oi ! Cuu con voi ! Chung con dang doi, khong co luong de ma song... Cuu con voi Chua oi.21 Mar 2011

Lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

Lay Chua lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

LAY ME MARIA CON KINH XIN ME THUONG BAN CHO CON DUOC MOI SU NHU Y CON XIN ME LUON DONG HANH VOI CON LAY ME CON GAP RAT NHIEU SU KHO KHAN XIN ME THUONG CUU LAY . XIN ME DUNG BO CON , KINH XIN ME CHO CON BIET BAY GIO CON PHAI LAM SAO XIN ME CHI BAO CHO CON .XIN ME CUNG LUON GIN GIU GIA DINH CON BAN CHO CON CAI CON HOC HANH TAN TOI XIN ME THUONG GIUP CHO CON THOAT RA DUOC CANH KHO HIEN NAY CON MUON DOI XIN TA ON ME21 Mar 2011

Lay Chua lay Cha Truong Buu Diep Cha la bac thanh o ngan Chua cuu the day quyen nang xin Cha giup con qua khoi con kho khan cap bach hien nay con xin ta on21 Mar 2011

LAY CHUA CON KINH DANG GIA DINH CUA CON LEN CHUA XIN CHUALUON PHU TRO VA GIUP DO CHUNG MOI NGAY TRONG CUOC SON , LAY CHUA CU MOI SANG MO MAT THUC DAY CON KHONG NGAY HOM NAY LAI CO CHUYEN GI SE XAY DEN VOI CON , LAY CHUA LA CHA DAY QUYEN NANG XIN CHA CUU CON QUA KHOI SU KHO KHAN NAY , CON LUC NAO CUNG SONG TRONG LO LANG MAY NAM ROI CHUA A . CON THAT LA CO NHIEU SU KHO KHAN CU CHUYEN CHUA QUA THI CHUYEN KHAC DA TOI , CON KINH XIN THIEN CHUA LA VHA TOAN NANG XIN THUONG DEN CON VA BAN CHO CON DUOC MOT LOI THOAT . CON CUNG XIN CHUA BAN CHO CHONG VA HAI CON CUA CON DUOC NHIEU SUC KHOE LA DUOC MOI SU AN LANH TRONG TAY CHUA , CON CUNG XIN CHUA THUONG DEN CAC LINH HON NHAT LA NHUNG LINH HON MO COI XIN CHUA SOM DUA CAC NGAI VE HUONG NHAN THANH CHUA AMEN


Maria Bich Nga
21 Mar 2011

Xin Thien Chua la Cha nhan lanh, thuong xot chung con la con cai bat kinh, toi loi. Con van biet Chua yeu thuong con, Chua quan phong trong cuoc song cua con, vay ma con van cu tho o, lanh nhat, ne tranh... con that tam xin loi Chua, con xin loi Me Maria, cung Cha thanh Giuse...Mua chay thanh nay, xin Chua ban on Thanh Linh xuong tren con, tren gia dinh nho be cua con, de con tro ve song tam tinh con thao voi Chua, voi Me cua con. con cong an viec lam, cuoc song..con xin pho thac moi su ttrong tay Chua, tuy y Chua muon the nao thi nen vay. Lay Chua Giesu. con tin thac vao Chua!


Anthony Joseph Dao
21 Mar 2011

Xin Thánh Cả Giuse giúp con kiếm mua được nhà vừa ý ,vừa túi tiền.Con xin cảm tạ ơn Ngài .


Gioanbaotixita, Alexandria
21 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh ben vo con, giup do cho chi vo con duoc nhieu suc khoe va mau binh phuc. Va xin giup cho chi biet trong cay va kinh men Chua, tu bo toi loi tro ve cung Thien Chua va Duc Me trong tam hon chu khong qua loi noi. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


dtdt
21 Mar 2011

Xin ban cho gia dinh con duoc bang an va cho conmay man co viec lam


Gia dinh con Toma-Teresa: NamTuyen
21 Mar 2011

Kính thờ lạy Thiên Chúa toàn năng con thờ lạy Chúa, xin Chúa thương xót cho đất nước Nhật bản, xin cho chúng con biết phó dâng mọi sự trong trái tim yêu thương và tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con lòng Đức Tin, Cậy, Mến, Xin Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đồng hành dẫn dắt gia dình chúng con mọi sự, xin ban ơn học hành tấn tới, ơn biết giáo dưỡng con cái sống xứng đáng làm con Chúa, Ơn sớm ra đi đoàn tụ ODP nơi phương xa mẹ già neo đơn đang ngóng trông, xin ban bình an, chữa lành cho gia đình con và hai mẹ già, xin cho tình thân ái trong anh chị em chúng con, amen


Gioanbaotixita, Alexandria
21 Mar 2011

Kinh xin Chua, Me Maria va Thanh ca Giuse thuong gia dinh con, giup do cho vo va cac con cua con duoc nhieu suc khoe, mau binh phuc. Con kinh dang len Chua gia dinh chung con, Kinh xin Chua ban binh an va su khon ngoan cho chung con, cho con cai cua con biet trong cay va kinh men Chua, va cho moi nguoi trong gia dinh noi ngoai, nhat la ma con, vo con va tat ca con cua con duoc nhieu suc khoe, moi su bang an.Xin cho gia dinh con tai qua nan khoi. Kinh xin Me Maria, Thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi, cau cho chung con.Amen


Gioanbaotixita, Alexandria
21 Mar 2011

Lay Chua Jesu Con cam ta Chua vi nhung on lanh ma Chua da ban cho con, nhat la cho viec lam, xin Chua ban cho con binh an va on khon ngoan de con co the chu toan cong viec cua con, xin cho con lam viec cho xong ngay hom nay di Chua oi, xin giup cho con that la sang suot biet doi pho voi moi hoan canh mot cach khon ngoan va vung tin vao Chua, vi con dang o trong hoan canh that la khon kho, xin cho con duoc het benh. Xin giup cho con duoc nha bang chap nhan cho giam bot tien tra hang thang. Lay Chua Jesu xin hay giup con qua khoi con khon kho nay. Kinh xin Me Maria, thanh ca Giuse va cac thanh o tren troi cau cho chung con. Amen


Joseph vu van luong
21 Mar 2011

Gd con hon an xac manh hoa hop yeu thuong nhau cach chung va ban cho con cach rieng duoc yeu men Chua va su khon ngoan nho su thong ban cua Chua Thanh Than va cho con khoi benh Tim mach cap do4 ma con dang cam cu trong nguoi con de con co suc khoe cong tac hoan thanh cac nhiem vu ma Chua va Duc Me da trao pho cho con21 Mar 2011

Lay Me Maria cung THanh Ca Giuse xin chuyen loi khan cau den THien Chua toan nang xin cho me con qa khoi con nguy kich nay va duoc hoi suc lai. Xin cho me con hop thuoc, gap duoc thay thuoc tot va khong bi trac tro nao. Me con lai bi oi do thuoc nua, con lai cau xin Chua thuong xot den me cua con. xin Chua nham loi cua con va cuu giup con.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


Maria phuong nguyen
21 Mar 2011

Xin Duc Trinh Nu Maria va Thanh Ca Giuse chuyen cau Len Thien Chua ban cho chung con duoc on thuong xot, tha thu toi loi cua Chua. Xin chua cho chung con duoc on soi sang de luon biet lam moi viec phu hop voi y Chua. Lay Chua, Chua la Dang thau hieu va thong suot moi su, xin Chua cho chung con mua duoc ngoi nha do va som on dinh cuoc song. Xin Chua cho con gai chung con som duoc chiu phep Rua Toi. Chung con ca ngoi va chuc tung Chua moi ngay suot doi chung con. Ta on Chua vi muon van phuoc lanh Chua ban. Amen.


claire_han
21 Mar 2011

Lay Chua, Me Maria, Thanh Giuse, con cam ta Ngai da cho chung con 1 ngay binh an. Con cam ta Ngai da cho con hieu duoc nhung gi trong lop hoc. Xin Ngai phu ho cho tien quyen gop den duoc cac nan nhan thien tai kip thoi. Xin Ngai phu ho cho c. H & P dung bi ung thu lan ra cac bo phan khac, dung bi quan qua. Xin Chua chua lanh benh cho chi em con . Amen


Trịnh Quang Định
21 Mar 2011

Cầu xin Đức Mẹ Maria vá các Thánh ban bình an cho cha mẹ của chúng con . Cầu cho cả thế giới được sống hòa thuận vui vẻ bên nhau.Amen


TERESA -GIOAN DINH- TU
21 Mar 2011

xin ME nhu long thuong . han gan bat dong va giu gin ben chat gia dinh 2 em cua con khoi bi tan ra .


Maria BM
21 Mar 2011

Lạy Chúa xin Chúa ban bình an cho chúng con.Amen


Maria BM
21 Mar 2011

Lạy Chúa khấn xin Ngài soi sáng cho con biết lái xe và tìm được thầy dạy tốt.Con xin tín thác vào Chúa.


TERESA uyen
20 Mar 2011

nguyen xin thien chua la cha thu thu toi loi cua con tu nay con doc long chua cai duoc binh an trong tam hon bay gio con buon lam chua oi cho gia dinh khoe manh nhat la ba noi song mai voi chung con xin cho vo chong dua em gai duoc on cua chua la di le cau nguyen


TERESA minh Ngan
20 Mar 2011

co long men men Chua eu nguoi con cai ngoan ngoan vangloi cha me cham chi hoc hanh anh em doan ket ieu thuong nhau cho Me gia duoc khoe manh


TERESA minh Ngan
20 Mar 2011

co long men men Chua eu nguoi con cai ngoan ngoan vangloi cha me cham chi hoc hanh anh em doan ket ieu thuong nhau cho Me gia duoc khoe manh


TERESA minh Ngan
20 Mar 2011

co long men men Chua eu nguoi con cai ngoan ngoan vangloi cha me cham chi hoc hanh anh em doan ket ieu thuong nhau cho Me gia duoc khoe manh


TERESA minh Ngan
20 Mar 2011

co long men men Chua eu nguoi con cai ngoan ngoan vangloi cha me cham chi hoc hanh anh em doan ket ieu thuong nhau cho Me gia duoc khoe manh


phu trach cong doan
20 Mar 2011

xin cho cong doan thanh gia ban me thuot duoc on hiep nhat yeu thuong nhau


Theresa Do
20 Mar 2011

Lay Chua ! Con thanh tam pho dang gd nho be cua con trong tay Chua , xin dang moi kho khan lo lang ve cong viec lam cua chong con , viec hoc cua co cai chung con va ky thi sap toi cua con...! Xin Chua Thanh Than mo tri soi sanh chi bao de con lam bai duoc tot ...Xin thuong nhan loi con cau xin AMEN


Theresa Do
20 Mar 2011

Lay Chua ! Con thanh tam pho dang gd nho be cua con trong tay Chua , xin dang moi kho khan lo lang ve cong viec lam cua chong con , viec hoc cua co cai chung con va ky thi sap toi cua con...! Xin Chua Thanh Than mo tri soi sanh chi bao de con lam bai duoc tot ...Xin thuong nhan loi con cau xin AMEN


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu Giuse tu bo hut thuoc la, ruou bia. Chua lanh benh tim.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu chua nhung benh tat gd con dang dau om.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu chong con tu bo meo ma ga dong biet yeu thuong vo con.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi 2con cua con la : Giuse va Catarina ngoan hien, hieu thao.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi gd con, manh khoe, vui ve, hanh phuc.


Theresa Do
20 Mar 2011

Lay Chua xin thuong ban cho nhung nguoi dang bi song than o Nhat duoc binh an !!


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi gd con co cong viec lam on dinh.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi gd con tra het nhung khoan no chung con dang thieu, va mua duoc nha gd con sum hop.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac nan nhan dang gap thien tai o nuoc Nhat Ban.


Maria Nguyen Thi Lan 21/06/1968
20 Mar 2011

Giesu, Maria, Giuse con men yeu xin cuu roi cac linh hon vua moi qua doi.


Maria B.T.C.
20 Mar 2011

Me oi! Sao Me thuong con va ban cho con nhieu on qua!!! Con nguyen xin lam toi Me suot doi. Cui xin Me cho hai con trai cua con som co mai gia dinh em am. Chung no da biet tien bo nhieu trong cach cu xu voi Cha Me. Xin Me ban chung no moi ngay mot hon de tro thanh nhung nguoi con co hieu. Con cam ta Me vo cung!!!20 Mar 2011

nguyen xin chua thuong ban cho het cac linh hon ong ba cha me anh chi em ban huu nay con giam noi chon luyen hinh som fuoc huong nhan thanh chua, xin cho het nhung nguoi bi benh hiem ngheo som fuoc lanh benh amen20 Mar 2011

nguyen cau xin chua thuong ban cho con som co t