Mầu Nhiệm Vượt Qua

VCD Nhạc kịch
          MẦU NHIỆM VƯỢT QUA
Tc giả: Bi Ninh
Linh mục Chnh xứ Ph Thọ, gio phận Bi Chu

Phối kh:       Đức Lưỡng
Dn dựng:
    Bi Ninh - Đức Lưỡng
Thể hiện:      Ca sĩ Gia Hiếu - Minh Hu
                       Hương Nhi - Thy Nga
                       v Đội văn nghệ gio xứ Ph Thọ, gio phận Bi Chu
                     

 

(Xin chờ t... giy để tải phim)
C thể
Reload hoặc Refresh để đạt kết qủa tốt hơn

                               
                           Thư từ -  Gp
                           Video Tin Mừng