Nick vujicic

VCD CHỨNG NHN HY VỌNG
 Nick vujicic - Người c - sinh năm 1982
Khi sinh ra đ khng c chn tay, nhưng Anh vẫn vui sống v tốt nghiệp đại học với văn bằng cử nhn.
 

Anh đ sống cch no? Anh đ nghĩ g?
Một tấm gương vượt qua nghịch cảnh v lun tin yu  vo tnh yu của Cha.

(Xin chờ t... giy để tải phim)
C thể
Reload hoặc Refresh để đạt kết qủa tốt hơn

                               
                           Thư từ -  Gp
                           Video Tin Mừng