Bỏ Ngài Con Theo Ai

01a. Lời ca nguyện cầu
01b.
Lời ca nguyện cầu
02a
Sống trong niềm vui
02b
Sống trong niềm vui
03a 
Con chỉ là tạo vật
03b
Con chỉ là tạo vật
04a
Nguyện cầu
04b
Nguyện cầu
05a
Ave Maria con chào Mẹ
05b
Ave Maria con chào Mẹ
06a
T́nh yêu Chúa
06b
T́nh yêu Chúa
07a
Bỏ  Ngài con theo ai
07b 
Bỏ  Ngài con theo ai
08a
Trong Trái Tim Cha
08b
Trong Trái Tim Cha
09a
Chúa không lầm
09b
Chúa không lầm
10a
Như Abraham xưa
10b
Như Abraham xưa
11a
Theo tiếng xin vâng
11b
Theo tiếng xin vâng
12  
Ave Maria

VCD Karaoke
BỎ NGÀI CON THEO AI
Với những phong cảnh tuyệt vời lồng trong những bản thánh ca thật đặc sắc

(Xin chờ ít... giây để tải phim)
Có thể Reload hoặc
Refresh để đạt kết qủa tốt hơn)