Khai mạc Năm Thánh  2010

Video CD: Khai Mạc Năm Thánh 27-11-2009
Trung Tâm Mục  Vụ - 6 Bis Tôn Đức Thắng - Q.1 _Tp HCM

                              
                           Thư từ -  Góp Ư
                           Video Tin Mừng