Tnh Cha tnh con

  1. Tnh Cha tnh con                Ca đan Cecillia

  2. Bờ đ xanh tạ tội                  Lệ Hằng

  3. Con đường Cha đ đi qua    Lệ Hằng 

  4. Hnh như Cha đ bỏ con      Lệ Hằng

  5. Lời vọng tnh yu                   Elvis Phương

  6. Niềm tin của con                   Lệ Hằng

  7. Niềm xc tin của con   (4)      Nguyệt Nga   

  8. Tnh Cha nhn từ                 Vũ Khanh

 DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn (c thể đổi tn của music .mp3 file)