Một đời dâng hiến  (tiếp)

01. Tôi xin chọn Ngài
02.
Trong đời dâng hiến
03.
Chúa không lầm
04.
Khúc hoài niệm
05.
Dâng đời linh mục
06.
Ngày đó
07.
T́nh yêu Thiên Chúa
08.
Bài ca tạ ơn
09.
Chan ḥa ân t́nh
10.
Dâng lời tạ ơn
11.
Đón chào ngày mới
12.
Làm sao dám quên
13.
Một đời tri ân
14.
Người ơi chớ quên
15.
Như ánh mặt trời
16.
Như cánh bào trôi
17.
Như con chiêm bao
18.
Vui bước trên đường
19.
Niềm xác tín của con 1
20.
Niềm xác tín của con 2
21.
Thánh giá nào cho con 1
22.
Thánh giá nào cho con 2
23.
Một đời dâng hiến
24.
Một lần dâng hiến

Trích trong tuyển tập T́nh Ca 4: Một Đời Dâng Hiến

________________________________________________________________

DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)