Xa mặt trời

01. Canvê chiều buồn              Đinh công Huỳnh
02.
Cho con t́m về                   Nguyễn Chánh
03.
Con đường Chúa đă đi       Văn Chi
04.
Đă biết mấy lần                  Ân Đức
05.
Đừng bỏ con Chúa ơi         Nguyễn văn Tuyên
06.
Lời Kinh dâng Chúa            Ngọc Thành
07.
Sám hối                               Quang Uy
08.
T́nh thương nhiệm màu      Hồng Trần
09.
Xa mặt trời                          Hoàng Nam
10.
Một ḷng từ hối
                    Đinh công Huỳnh


CD. Album Gia Ân _ Vol 10

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)