Tnh người tnh Trời

 1. Vo Đời
 2. Yu đời 
 3. Cho tnh ti nguyn vẹn
 4. Xin cho con
 5. Xin hn tay Cha
 6. Ti sinh                                   
 7. Xin Ngi
 8. Dm tin                       
 9. Bi ca đức tin                        
 10. Bạn thn                                  
 11. Bạn tnh ti                             
 12. Bến bờ yu thương                  
 13. Bn Cha                                  
 14. Biết đến bao giờ                       
 15. Cho con l
 16. Cha ban ơn lnh                     
 17. Cha đ gọi con                        
 18. Cha khoan nhn
 19. Cha l ni đ
 20. Cha l Tnh yu
 21. Cha thương
 22. Con đ thưa                             
 23. Con dng
 24. Con đường Cha đi
 25. Con kiếm tm
 26. Con nhớ mi                    
 27. Con vững tin
 28. Con xin l
 29. Con tim
 30. Dng Cha

  (Trch trong Tnh Ca 8)    

  DOWNLOAD:
  Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
  ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
  /Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
  Save vo folder no bạn muốn
  (c thể đổi tn của music .mp3 file)