Tnh Cha 2

01. Ai Dan Tin   (Anh Sơn)
02.
Bờ đ xanh tạ tội  
03.
Bỏ Ngi con đi theo ai  
04.
Bước chn theo Người  
05.
Bước Người đi qua
06.
Cha ơi con đ về
07.
Chết v Gisu
08.
Cho con biết ăn năn
09.
Cho con biết yu thương
10.
Cho con biết lắng nghe
11.
Cha chờ ta
12.
Cha khng lầm
13.
Cha l con đường
14
Cha qu yu ti
15.
Chung chiều
16.
C bao giờ
17.
Con biết Cha yu con
18.
Con cn nhỡ mi
19.
Con đ thưa
20.
Con đường Cha đả đi qua
21.
Con đường Cha đi
22.
Con tin Cha ơi
23.
Dấu chn Ngi
24.
Gần sng Babylon
25.
Giờ ny Cha đến
26.
Giọt lệ trong thống hối
27,
Giọt lệ trong lời kinh
28.
Gọi lời yu thương
29.
Hạnh phc đời con
30.
Hnh như Cha đ bỏ con
31.
Khẩn cầu 1 (Ca Doan Cecilia) 

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click)
Save Link As
/ (nếu dng Mozilla Firefox)
Save Target As / (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)