Lời Ca Dâng Mẹ

01. Chiều dẫn lăng trôi                    Như Mai
02.
Chuông chiều                           Lệ Hằng
03.
Yêu mến Mẹ Lavang                 Miên Nam
04.
Ave Maria                                Hoàng Anh
05.
Mẹ là Nữ Vương                     Lệ Hằng
06.
Mẹ yêu dấu                             Elvis Phương
07.
Hỡi Mẹ đầy ơn phúc                Lệ Hằng
08.
Kính chào Mẹ La vang   
09.
Trên đường đời con đi             Như Mai
10.
Tam ca dâng Mẹ                     Lệ Hằng
11.
Lạy Mẹ Fatima                        Khanh Vũ
12.
Lạy Mẹ từ bi                            Lệ Hằng
13.
Mẹ là tất cả                             Ngọc Bích
14.
Cung chúc Trinh Vương            Khánh Ly
15.
Dâng về Mẹ                             Thùy Dương
16.
Diễm t́nh ca                            Ngọc Lan
17.
Hỡi Mẹ đầy ơn phúc
18.
Mẹ từ bi                                  Hoàng Oanh
19.
Ngày xuân cầu Mẹ                   Như Mai
20.
Nguyên Mẹ
21.
Màu xanh thiên   
22.
Lời cầu cho xứ đạo                 Như Mai
23.
Kính Mừng                             Hợp xướng
24.
Mẹ Lavang
25.
Ave Maria                                Hương Lan
26.
Ave Maria
27.
Bài tôn vinh Mẹ
28.
Chúc tụng Mẹ
29.
Cỏ hoa dâng Mẹ
30.
Dâng hiến

 

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)