Một đời dâng hiến

01. Cho con biết  yêu thương           Hoàng Oanh
02.
Niềm xác tín của con   
03.
Chúa là nơi con an nghỉ              Khánh Ly
04.
Đêm thánh huy hoàng                Khánh Ly
05.
Giờ  này Cha đến                        Evis Phương
06.
Gởi lời  yêu thương                     Lệ Hằng
07.
H́nh như Chúa đă bỏ con           Lệ Hằng
08.
Không có ǵ làm con phải mơ      Evis Phương
09.
Niềm tin của con                         Lệ Hằng
10.
Sống một đời cho Chúa              Khánh Ly
11.
Nhịp nhàng từng bước               Kim Loan
12.
Chúa cất tiếng gọi con               Trần Ngọc
13.
Chúa đă chọn con                     Hợp ca
14.
Sao Cha lại gọi con                   Thanh Phong
15.
Muôn lời chúc tụng                    Hợp ca
16.
Gọi Chúa Giêsu
                        Ngọc Hạnh

Trích trong tuyển tập T́nh Ca 4: Một Đời Dâng Hiến

________________________________________________________________

DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)