Kinh Thánh ca tổng hợp # 10

Audio CD KINH THÁNH CA TỔNG HỢP
CD # 10 Tử hàng trăm tới hàng ngàn phép lạ

Nhạc và lời: Alpha Linh
Ḥa âm:       Tiến Linh - Quang Phúc - Quang Đạt

2007 copyright by Alpha Linh.

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn)

                                
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng