Lời vọng t́nh yêu

01 Lời vọng t́nh yêu                Đỗ Vi Hạ
02
Bỏ Ngài con theo ai            Phaolô Kim
03
Yêu thương cho người      Thắng Hồng Trần
04
Tâm t́nh ca ba                   Thành Tâm
05
Sống trong niềm vui           Nguyễn Duy
06
Trời đă tối                           Thành Tâm
07
Từ rất xa khơi                     Đỗ Vi Hạ
08
Chứng nhân t́nh yêu           Nguyễn Duy
09
Chúa không lầm                  Kim Long
10
T́nh Chúa
                            Thế Phong- Đ́nh Diễn
 

THÁNH CA VÀO ĐỜI
CD vol 1
Lời Vọng T́nh Yêu
Ḥa tấu     SAXOPHONE
ĐÔNG H̉A


DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)