Tận Hiến

01. Cha đ gọi con
02.
Cha l cuộc sng của con
03.
Con vẫn trng cậy Cha
04.
Dng đời linh mục
05.
Đường chn l
06.
Giao ước tnh yu
07.
Gieo bước
08.
L người của Cha
09.
Linh mục duốc sng
10.
Ny con xin đến
11.
Sao Người gọi con
12.
Tm sự  chiếc o dng
13.
Tm tnh dng hiến
14.
Tn tụng hng n
15.
Tin tri
16.
Tinh Cha cao vời
17.
Tnh yu Cha
18.
Ti xin trọn Ngi
19. Xinh đẹp thay

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                                 
                           Thư từ -  Gp
                          
Audio Tin Mừng