Tâm t́nh tri ân

01. Dâng Chúa                                  Ns Thy yên (song ca Đoàn Thùy)
02.
Tâm t́nh tri ân                             Ns, Mi Vũ
03.
Bài ca Thương khó                     Lm. Phương Anh
04.
Ḍng đời ngược xuôi                  Lm. Duy Thiên
05.
Bao la t́nh Chúa                         Ns. Giang Ân
06.
Khúc cảm tạ                               Ns. Mai Nguyên Vũ
07.
Như mọi người                            Ns. Nguyễn Duy (song ca Trần Ngọc)
08.
Thánh Martinô Poret                   Lm. Mạnh Hùng O.P
09.
Chuông chiều                             Lm. Thành Tâm
10.
Trở về 
                                       Lm. Mạnh Hùng O.P
10.Giuse chuyện về Người        Ns. thế Thông

CD Thiên đường Ca 2 _ Trung Đông

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)