Ngơi ca tnh Cha

01 Tnh Cha thương con     Tam ca o Trắng
02
Tnh Cha muốn con        Thy Dương
03
Tnh Cha cho con           Chu Tuấn
04
Tnh Cha thủy chung      H Phương
05
Tri n tnh Cha                Hong Kim
06
Ước mơ tnh Cha           Thy Dương
07
Ngợi ca tnh Cha            Hong Kim
08
Sống n tnh Cha           Chu Tuấn
09
Tnh Cha tnh con           H Phương
10
Sống cho tnh Cha
        Tam ca o Trắn

 

Một Đời Tri n
NGỢI CA TNH CHA
10 ca khc vo đời - Linh mục Duy Thin
Nh xuất bản Tn Gio - 10 Chu Văn An
GD9SX: Nguyễn Thanh Xun
Ha m: Mạnh Trnh
m thanh: Kim Lợi studio

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)