Lắng nghe lời Chúa

01. Lắng nghe lời Chúa (Mai Trang)
02.
T́nh yêu Chúa gọi tôi (Trần Ngọc)
03.
T́nh yêu Đức Kitô thúc bách con (Mai Hậu)
04.
Bao nhiêu hồng ân (Mai Thảo)
05.
Gọi lời yêu thương (Gia Ân)
06.
Như Thầy yêu thương (Mai Hậu)
07.
Ngợi ca t́nh Chúa (Xuân Trường)
08.
Cho con vững tin (Mai Thảo)
09.
Sai đi phục vụ (Diệu Hiền)
10.
Gioan Phaolô
II (Thanh Sử)

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)