Khúc Ca Dâng Mẹ

 1. Ave Maria                        (Ḥang Oanh)
 2. Ave Maria                        (Hương Lan)
 3. Bài tôn vinh Mẹ                (Thảo My)
 4. Chuông chiều                   (Lệ Hằng)
 5. Cung Chúc Trinh Vương    (Khánh Ly)
 6. Dâng hiến                        (Thái Hiền)
 7. Dâng Mẹ                          (Hương Lan)
 8. Dâng về Mẹ                      (Thùy Dương)
 9. Đền tạ Trái Tim Mẹ            (Ḥang Oanh)
 10. Diễm t́nh ca                     (Ngọc Lan)
 11. Hỡi Mẹ đầy Ơn Phúc         (Lệ Hằng)
 12. Khi chiều dần lặng buông   (Lệ Hằng)
 13. Khúc ca dâng Mẹ              (Như Mai)
 14. Ḱa Bà nào                        (Ḥang Oanh)
 15. Kinh Kính Mừng                (Minh Ngọc)
 16. Lạy Mẹ Fatima                  (Vũ Khanh)
 17. Lạy Mẹ từ bi                     (Lệ Hằng)
 18. Lời cầu cho xứ đạo           (Như Mai)
 19. Lời nguyện dâng Mẹ          (Thảo My)
 20. Mẹ là Nữ Vương               (Lệ Hằng)
 21. Mẹ là tất cả                       (Ngọc Bích)
 22. Mẹ Ơi !                             (Hải Triều)
 23. Mẹ ơi đoái thương             (Elvis Phương)
 24. Mẹ từ bi                            Hoàng Oanh
 25. Mẹ yêu dấu                       Elvis Phương
 26. Năm xưa trên cây sồi         (Ḥang Oanh)
 27. Ngày xuân cầu Mẹ             (Như Mai)
 28. Người em danh vọng          (Hương Lan)
 29. Sao biển                            (Ḥang Oanh)
 30. Sống gần Mẹ                     (Giao Linh)
 31. Tâm ca dâng Mẹ                (Lệ Hằng)
 32. Tấu lạy Bà                         (Ḥang Oanh)
 33. T́nh hồng dâng Mẹ             (Như Mai)
 34. Tràng Hoa Mân Côi             (Yến Thu)
 35. Trên con đường về quê       (Hạ Lan)
 36. Trên đường đời con đi        (NhưMai)
 37. Trinh Vương Maria             ( TC vào đời)
 38. Trông cậy vào Mẹ               (Thảo My)
 39. Về bên Mẹ                        (Anh Sơn)
 40. Xin vâng                            (Elvis Phương)
 41. Xin vâng                            (Khánh Ly)

   

  DOWNLOAD:
  Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
  ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
  /Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
  Save vào folder nào bạn muốn
  (có thể đổi tên của music .mp3 file)