Hoan Ca Thiên Chúa

 1. Ánh sao trời                                Ḥai Nam
 2. Bài ca dâng hiến                          TC. Vào Đời
 3. Ca dao t́nh yêu                           TC. Vào Đời
 4. Ca khúc yêu thương                    Phương Thảo
 5. Ca ngợi t́nh yêu                          Ḥang Nam
 6. Cho con nh́n thấy Người              Hải Lư
 7. Cho t́nh yêu nguyên vẹn               Nguyễn Duy
 8. Chúa muốn nói với con                 Việt Dzũng
 9. Con chỉ là tạo vật                          Hạ Lan
 10. Con dâng                                     Lm. Nguyễn văn Tuyên
 11. Con xin là                                    Khánh Ly
 12. Dấu ấn t́nh yêu                            Như Mai
 13. Đền thờ trái tim                            Bích Phương
 14. Điều răn                                       Yến Thu
 15. Đoản khúc tri ân                           Như Mai
 16. Hát lên bài ca mới                        Tam ca Áo Trắng
 17. Hát về t́nh yêu Chúa                     TC. Vào Đời
 18. Hồng Ân cảm tạ                            TC. Vào Đời
 19. Hồng Ân Thiên Chúa                      Vũ Anh
 20. Không ǵ                                       Elvis Phương
 21. Khúc ca cảm tạ                             TC. Vào Đời
 22. Khúc hát một ḷai hoa                    Hương Lan
 23. Khúc nhạc yêu thương                   Ngọc Linh
 24. Lắng nghe Lời Chúa                       Ḥang Oanh
 25. Lạy Chúa là Vua                            Tam ca Áo Trắng
 26. Lên Đền                                        Như Mai
 27. Loan báo Tin Vui                            Don Hồ
 28. Màu xanh Thiên Chúa                     Elvis Phương
 29. Mở rộng ṿng tay                           Elvis Phương
 30. Một t́nh yêu                                   Đức Huy
 31. Nếu                                               Khánh Ly 
 32. Nếu Chúa là                                   Vũ Khanh
 33. Ngọn lửa thiêng                              Đức Huy
 34. Như một bài ca                              TC. Vào Đời
 35. Niềm tin của con                            Lệ Hằng
 36. Sống một niềm tin                          La Sương Sương
 37. Tạ ơn Chúa                                    Lm. Nguyễn văn Tuyên
 38. Tâm t́nh hiến dâng                          Ngọc Lan
 39. Tán tụng Hồng Ân                           Hương Lan
 40. Thánh Thần hăy đến                        Như Mai
 41. Thiên Chúa T́nh Yêu                       Việt Dzũng
 42. Tiếng ca dâng Chúa                        Anh Dũng
 43. T́nh Cha tuyệt vời                           Tú Quyên
 44. T́nh Chúa cao vời                           Khánh Ly
 45. T́nh Chúa cao vời 2                        Phương Thảo
 46. T́nh Chúa t́nh con                          Như Mai
 47. T́nh Chúa yêu tôi                            TC. Vào Đời
 48. T́nh thương trao gửi                       Lm. Khải Ḥan & Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 49. T́nh tuyệt vời                                  TC. Vào Đời
 50. T́nh yêu Thiên Chúa                        Song Ca
 51. Trên đường Emau                           Thu Hương
 52. Qũi đạo t́nh yêu                              Lm. Văn Chi
 53. Trong Trái Tim Chúa                         Ḥang Nam
 54. Từ dạo ấy                                       Don Hồ
 55. Từ nguyên thủy                               TC. Vào Đời
 56. Vui ngày trở về                                Lm Nam Hải & Mai Hương
 57. Cám ơn Người, cám ơn đời             Anh Dũng
 58. Xin cho con                                     TC. Vào Đời
 59. Xin ở lại với con                               Thái Hiền
 60. Xin tạ ơn                                         Tiến Dũng
 61. Xin tri ân                                          Ngọc Lan
 62. Xin vâng                                         Tiến Dũng

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)