Hy theo Thầy

  1. Nn Lời Ngn Sứ                         Đức Hng  (Gia n, Phi Nguyễn, Mai Hậu, Mai Ly)
  2. Xin Tin Yu                                  Ngọc Hun  (ca sĩ: Gia n)
  3. Điệu h ra khơi                            Trần Minh (Ca sĩ: Trần Ngọc, Gia n, Phi Nguyễn)
  4. Hy theo Thầy                             Trần Minh (Ca sĩ:Gia n)
  5. Đườn đi c Cha                         ..... (Ca sĩ:Trần Ngọc, Gia n, Phi nguyễn)
  6. Đừng Sợ                                     Kim n (Ca sĩ: Gia n)
  7. Đường Thập Gi, đường Hy Vọng Trần Đăng Tuấn (nhm ca sĩ)
  8. Hy theo Thầy 2                           Trần Minh (Ca sĩ: Gia n)
  9. Tạm biệt                                      Kim n  (Ca sĩ: Gia n)
  10. Lạy Cha con ln đường               Văn Ho SDB  (Ca sĩ: Gia n)

(Trch CD Đại Hội Giới Trẻ Gio Phận Hải Phng)

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)