Đời dâng hiến 1

01  Niềm xác tín của con
02
Cát bụi mong manh
03
Cho con biết yêu thương
04
Tâm t́nh hiến dâng
05
Chúa là nơi con an nghỉ
06
Đêm thánh huy hoàng
07
Giờ này Cha đến
08
Gởi lời yêu thương
09
H́nh như Chúa đă bỏ con
10
Không có ǵ làm phải mơ
11
Niềm tin của con
12
Sống một đời cho Chúa
13
Nhịp nhàng từng bước
14
Chúa cất tiếng gọi con
15
Chúa đă chọn con
16
Sao Cha lại gọi con
17
Muôn lời chúc tụng
18
Gọi Chúa Giêsu
19
Trọn đời dâng hiến 3
20
Bài ca cảm mến
21
Như một hiến tế
22
25 năm hồng ân
23
Thánh Tâm Chúa Giêsu
24
T́nh yêu của Chúa
25
Đời con là ǵ
26
Dâng Chúa Việt Nam
27
Con nào dám quyên
28
Con ca vang
29
Niềm xác tín của con
30
Cảm tạ ChúaTrời
31
Chúa vẫn chờ
32
Canh tân tâm hồn
33
Chúa đă chọn con
34
Chúa là con đường
35
Lạy Chúa con đây
36
T́nh khúc dâng hiến
37
T́nh Ngài song ca
38
Chúa đă gọi con
39
Tôi đă chọn Ngài
40 T
ôi xin chọn Ngài
41
Trong đời dâng hiến
42
Chúa không lầm
43
Khúc hoài niệm
44
Dâng đời linh mục
45
Ngày đó
46
T́nh yêu Thiên Chúa
47
Bài ca tạ ơn
48
Chan ḥa ân t́nh

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng