Đời Dâng Hiến 2

49 Bai ca ta on (Khac Dung)
50 Chan hoa an tinh ( Trung Hau)
51 dang loi ta on ( Thuy Duong)
52 Don chao ngay moi (Thuy Duong)
53 Lam sao dam quen ( Trung Hau)
54 Mot doi tri an (Trung Hau)
55 Nguoi oi cho quen ( Khac dung)
56 Nhu anh mat troi ( Bao Yen)
57 Nhu canh beo troi ( Ha Phuong)
58 Nhu con chiem bao ( Bao Yen)
59 Vui buoc tren duong ( Ngoc Hai)
60 Niem xac tin cua con1
61 Niem xac tin cua con2
62 Thanh gia nao cho con1
63 Thanh gia nao cho con2
64 Motdoi danghien-Phuong Dung
65 Motlan danghien-Dinh Van
66 Niem Xac Tin Cua Con-1 (Nguyet Nga)
67 Niem Xac Tin Cua Con-2 (Nguyet Nga)
68 Niem Xac Tin Cua Con-3 (Le Hang)
69 Niem Xac Tin Cua Con-4 (Nguyet Nga)
70 Niem Xac Tin Cua Con-5 (Thanh Ngan-Thy Thao)
71 Niem Xac Tin Cua Con-6 (Huong Lan)
72 Niem Xac Tin Cua Con-7 (Le Hang)
73 Con biet Chua yeu con
74 Dinh Nghia TY1
75 Dinh Nghia TY2
76 Dinh Nghia TY3
77 Gap Chua Tren Que Huong Ngoc Khoa
78 Tinh Ca Cho Ngai Thanh Su
79 Nghe Tieng Ngai Minh Hoang
80 Di Tim Chan Dung Dang Cuu Do Loan Van
81 Khong Phai Loi Tai Con Thanh Su
82 Me Cua Que Huong Con Thu Huyen
83 Xin Them Suc Cho Con Minh Hoang
84 Con Duong Cuu Do Ngoc Khoa
85 Di Theo Chua Mai Hau
86 T́nh Yeu Tuyet Doi Bach Hue
87 Me Khoc Mai Hau
88 Ton Vinh Ngai Duoc Chang Minh Hoang
89 Toi Chon Giesu Y Vu
90 Hanh Trinh Mot Doi Linh Muc
9999 Doi Con Mon Hen
Chua Da Goi Con Ngoc Linh
Chua Da Goi Con Ngoc Linh


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)