Ngợi Ca Tnh Cha

 1. Thin Cha giu lng xt thương      Eph 2,4             Đnh Bảo

 2. Lời Nguyện dẫn vo                        

 3. Cao ngất trời xanh                           Tv. 35                Quốc Đại

 4. Xin dạy con biết                               Tv. 38                Quỳnh Lan

 5. Tm ca hy vọng                               Tv. 72;38; 61;56  Xun Ph

 6. Cho con nhận ra Cha                                              Vn Khnh

 7. Đ biết mấy lần                               Rm. 5,8              Quang Minh

 8. Phc no hơn                                 St. Bernard         Mai Hậu

 9. Xin dẫn đưa con về                          Tv. 50                 Gia n

 10. Cha phải lớn ln                            Ga 3,30              Quốc Đại - Bch Ngn

 11. Lời nguyện tế hiến                           Ga 17,1              Gia n - Ngọc Hy

 12. Ngợi ca tnh Cha                           Tv. 102               Tốp Ca

_______________________________________________________________

CD: Ngợi Ca Tnh Cha (Dấu Ấn Tnh Yu 5).
     
Lm. n Đức, O.Cist.

   
Bin Tập
:   Ngọc Hy
Ha m & Phối Kh:  Nhạc sĩ: Quang Phc, Quang Đạt, Trung Thuận

Nhm b:       Hoa Giấy
Studio &MixQuang Đạt

 ______________________________________________________________

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)