Dấu Ấn

 

  1. T́nh yêu Chúa                    Đỗ Thy Thức
  2. Con dâng Chúa                   Lm. Nguyễn Mộng Hùynh
  3. Lời vọng t́nh yêu                Đỗ Vy Hạ
  4. Cho con biết yêu thương     Từ Duyên
  5. Lạy Thánh Tâm Chúa          Từ Duyên
  6. Đừng bỏ con Chúa ơi          Lm. Nguyễn Văn Tuyên
  7. Trông cậy Chúa                   Lm Nguyễn Duy - Phanxicô
  8. Người chết v́ yêu                Lm. Văn Chi
  9. Lời Chúa                            Thế Thông
  10. Dâng ngọn lửa hồng            Thiên  Ư

(Album với tiếng hát của Lm. JB. Nguyễn Sang)

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file)