Dâng Chúa T́nh Con 2

01. Thánh giá nào cho con 2     Ngọc Lan
02.
Con đường Chúa đi             Anh Dũng
03.
Xin đôi mắt Chúa                  Mỹ Huyền
04.
Trở về bên Chúa 2              Vũ Khanh
05.
Con biết Chúa  yêu con       La Sương Sương   
06.
Kinh chữ hiếu                      Hương Lan
07.
Xin hôn đôi tay Chúa           Lm. Nguyễn văn Tuyên
08.
Xin dâng Ngài                      La Sương Sương
09.
Cho con biết ăn năn            Anh  Dũng
10.
T́nh trời thập tự                   Ngọc Lan
11.
T́nh Chúa  nhân từ              Vũ Khanh
12.
Lời kinh của Mẹ
                   Hương Lan

_____________________________________________________________

CD:                  Thánh ca vào đời
Linh mục:
      Nguyễn Văn Tuyên
Ḥa âm:
         Thanh Lâm.
Mix;               
John tomlinson.
Pḥng thâu:
  TRS Studio

____________________________________________________________

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)