Con tim yeu Cha

01 Con dang
02 Kinh chu h ieu
03 Chua cung con di
04 Cau kinh cho con
05 Xin hon doi tay Chua
06 Nuoc mat me ru
07 Niem xac tin cua con
08 Loi kinh cua me
09 Hon con khao khat Chua
10 Niem xac tin cua con
11 Dang tinh yeu
12 Loi tinh yeu
13 Quy day dang Chua
14 Loi kinh nguyen cau
15 Tu khap bon phuong
16 Canh tam tam hon


DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                                 
                           Thư từ -  Gp
                          
Audio Tin Mừng

                                    

Lm Nguyễn văn Tuyn
Tc giả giữ bản quyền