Chỉ có một t́nh yêu

 1. Chỉ có một điều                       Ngọc Thủy, Ngọc Hạnh, Tứ Ca Tam Hiệp

 2. T́nh ca mùa dâng hiến             Phan Duyên, Linh Đơn, Bích Diễm, Trang Thùy

 3. Ân huệ t́nh yêu                       Ngọc Lễ, Ngọc Thủy

 4. Hạnh phúc đời Thánh Hiến       Trần Phi, Trần Ngọc

 5. Khung trời t́nh yêu                  Mai Hậu

 6. Như đóm lửa t́nh yêu              Hồng Phúc

 7. Hoa dại                                   Ngọc Lễ, Thanh Phương, Ngọc Hoa

 8. T́nh ca dâng hiến                    Ngọc Hạnh, Tứ Ca Tam Hiệp

 9. Hai mươi lăm năm hồng ân      H' Ngọc Bích, Tứ Ca Tam Hiệp

 10. Chỉ một Thiên Chúa                 Trần Ngọc

 11. Có một t́nh yêu                       Ngọc Lễ, Thanh Phương

 12. Đường con theo Chúa             Trần Ngọc

 13. Chuỗi...Hồng Ân                      Ngọc Thủy, Tứ Ca Tam Hiệp

_______________________________________________________________

CD: Có một T́nh Yêu  (Dấu Ấn T́nh Yêu 2)
    Biên Tập:   Lm. Khuất Duy Linh, S.J.
                      Lm. Ân Đức Trần Ngọc Hoan, O.C

   Ḥa âm & Phối Khí:  Nhạc sĩ: Quang Phúc, Trần Phi

   Ban Nhạc:   Keyboard1: Quang Phúc
                      Keyboard2: Trần Phi
                      Keyboard3:  Minh Khang
                      Drums: Huệ Quốc

 Với sự cộng tác của các Ḍng:
                      Nữ Tu Đaminh Tam Hiệp, Đaminh Thánh Tâm
                      MTG. Thủ Đức, MTG Thủ Thiêm, Xitô và Ḍng Tên

______________________________________________________________

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)