Mẹ từ bi

01 Không ǵ làm phai mờ
02
Tiếng hát trong đêm
03
Mẹ là Nữ Vương
04
Mẹ là tất cả
05
Mẹ ơi đoái thương
06
Giờ này Cha đến
07
Tâm ca dâng Mẹ
08
Con đă thua
09
Con kiếm t́nh Ngài
10
Mẹ từ bi

_______________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)