Dâng lê Mẹ 2

01 Một trời hoa
02
Lời giới thiệu
03
Nam xưa trên cây sồi
04
Ngàn lời kinh Mân Côi
05
Lời giới thiệu
06
Đời con một chuỗi Mân Côi
07
Lời giới thiệu
08
Đây tháng Mân Côi
09
Lời giới thiệu
10
Con dâng về Mẹ
11
Theo tiếng thiên thần xưa
12
Lời giới thiệu
13
Xin dâng Mẹ lời chào
14
Ngày nay con đến

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn
DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng