Cùng Mẹ con dâng

01 Ave Maria Huyyền Linh
02 Dâng Nguyện Duy
03 Lời Mẹ nhắn nhủ Huyền Linh
04 Ca khúc trầm hương Dao Kim
05 Lạy Mẹ Fatima Nguyễn Khắc Tuần
06 Tương lai cuộc đời Nguyên  Kha
07 Nự Vương Mân Côi Hải Linh
08 Trên đĩa thánh Mi Trầm
09 Dâng ngọn lửa hồng Thiên Ư

Audio CD    CÙNG MẸ CON DÂNG

Giám đốc sản xuất : Hà Ngọc Thọ|
biên tập Đỗ Thị Quỳnh   

biên tập Âm nhạc Lm J, B Nguyễn Sang
Pḥng thu Bí Đỏ
Ḥa âm Quang Phúc

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn
DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng