Ca dao Mẹ dịu hiến

01 Ca dao Mẹ dịu hiến Paul Văn  Chi
02 Tnh yu Thin Cha Thế Thng - Đnh Diễn
03 Giấc mơ chưa trn Nhất chi Vũ
04 Đền tạ Tri Tim Mẹ Nguyện khắc Tuần
05 Ht khen mừng Mẹ Hải Linh
06 Lời kinh nguyện trầm Độ Vy Hạ
07 Ln ni Sion Hng Ln
08 Cha chờ ta K.T
09 Gieo bước Hải Hồ - Trần Đnh
10 Bước người đi qua Hong Đức
11 Bỏ Ngi con theo ai Phaolo Kim
12 Nguyện yu Cha Hoi Đức

Audio CD  CA DAO MẸ DỊU HIỀN

Ha m v ban nhạc: L Văn Thiện
phng thu: Asia L Minh Bằng
____________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn
DOWNLOAD:

Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Gp
                        Thnh Ca Tin Mừng