Lợi trầm con dâng 2

01 Ave Maria
02
Xin vâng
03
Con xin dâng Mẹ
04
Mẹ đứng đó
05
Ơ trăng
06
Tàphao lời ru trước ngàn năm mới
07
Bài ca t́nh yêu
08
Mẹ nhân loại
09
Thành danh bất hủ
10
Có Mẹ trong đời
11
Về bến thiên đàng
12
Lạy Thánh Giuse
13
Nguyện xin Thánh Gia

 

Audio CD LỜI TRẦM CON DÂNG 2

Bt: Anna Trần Thanh Huyền
thanhhuyenmytho@yahoo.com

Ḥa âm và mic        Ns Minh Châu
Nhóm bè                  ThanhLam
Design                      Mt Đoàn Minh

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn
DOWNLOAD:

Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Góp Ư
                        Thánh Ca Tin Mừng