Lng thương xt Cha

01 Giới thiệu
02
Cầu xin Cha Thnh Thần
03
Thng điệp Lng Thương Xt Cha
04
Bi ca thống hối
05
chỉ tuần cửu nhật
06
Kinh Lạy Cha, kinh Knh Mừng, kinh Sng danh
07
Lần chuỗi thương xt
08
Lng thương xt Cha
09
Xin cho con biết lắng nghe
10
Đọc Lời Cha, chia sẻ Lời Cha
11
Tri Tim Cha
12
Kinh cầu xin lng thương xt Cha
13
Tri tim nhn hậu
14
Lời tận hiến
15
Mẹ l bng mt
16
KIinh cm ơn, kinh trng cậy
18 
Ban php lnh
19
Tn thc vo Cha

____________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Gp
                        Thnh Ca Tin Mừng