Thánh ca dâng lên Mẹ

01 Lới khấn 1
02
Tháng hoa
03
Lới khấn 2
04
Dâng lên Mẹ
05
Chuỗi hạt vàng kinh
06
Mẹ đứng đó
07
Lời khấn 3
08
Hoa mân côi
09
Mẹ mân côi
10
Lời khấn 4
11
Lạy Thánh Nữ Maria
12
Ave Maria con dâng lời
13
Lời khấn 5
14
Lời kinh mân côi
15
Lời tạm biệt
16
Trong ṿng tay Mẹ

_________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)