Mùa đông gợi nhớ

01 Vui mùa giáng sinh
02
Đêm thánh
03
Mùa đông gợi nhớ
04
T́m về t́nh yêu
05
Thiếu chộ cho người
06
B́nh an cho loài người
07
Bài ca máng cỏ
08
Mùa giáng sinh nơi xa
09
Ḱa chuông reo
10
T́nh yêu Thiên Chúa
11
Mary Christmas

________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)