Messiah trường ca hy vọng


01 Tựa nai khát
02
Nguyện hồng ân
03
Trở về quê cũ
04
Giáng sinh
05
T́nh yêu
06
Dân ta ơi
07
Khi Ngai dang tay
08
Phục sinh
09
Nguồn sáng mới
10
Tạ ơn
11
Ca tụng Mẹ
01
Nhạc

________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)