Hài Nhi ra đời


 

01 Troi cao hoi
02 Vong troi cao
03 Hai Nhi ra doi
04 Vui ca len
05 Xin ton vinh
06 Hai Nhi Chua Troi
07 Chua da giang tran
08 Vinh Danh Chua
09 Bau troi Belem
10 Ngoi Loi Giang Sinh
Audio CD:  HÀI NHI RA ĐỜI
10 bài Thánh ca Vọng - Giáng Sinh
Biên tập:     LM.Bùi Ninh
Imprimatur: ĐGM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ḥa âm phối khí:   Thể Hiện - Thanh An - Đại Dương
Mix:                         Thể Hiện
Violin:                     Thanh Thảo
Pḥng thu:              Martino Studio
Liên hệ:                  domtrungthuc@yahoo.ca
 

______________________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn