Ging Sinh xưa

01 Ma hoa tuyếtPhi Nguyễn
02 Dư m ma Ging SinhPhi Nguyễn
03 Mu xanh NoelKim Cc
04 Lời con xin ChaPhi Nguyễn
05 Mừng Cha ra đờiQuyết Thắng
06 Nửa đm khấn hứaTuấn Dũng - Thy Hiền
07 Bi thnh ca buồnPhi Nguyễn
08 Xin Cha thấu lng conDiệu Hiền
09 Gio đường im bngPhi Nguyễn
10 Đm thnh huy hongDuy Tn - Mai Ly
11 Ma sao sngPhi Nguyễn
12 Hang BelemPhi Nguyễn-Duy Tn-Kim Cc-Diệu Hiền
  Bonus 
13 Ma hoa tuyết 
14 Dư m ma Ging Sinh 
15 Nửa đm khấn hứa 
16 Lời con xin Cha 

Audio CD Ging Sinh Xưa
Bin tập: Phi Nguyễn

________________________________________________________


C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)