Đêm đông Chúa sinh ra đời

01 Đêm đông
02
Thờ lạy Chúa
03
Linh hồn tôi
04
Cao cung lên
05
Con sẽ bước lên
06
Hồng ân Thiên Chúa
07
Kinh ḥa b́nh
08
Tôi tin kính
09
Mùa đông năm ấy
10
Đâu có t́nh yêu thương
11
Ca khúc trầm hương
12
Thánh Tâm Giêsu
13
Đêm thánh vô cùng

Audio CD Đêm Đông Chúa Sinh Ra Đời
Thánh Ca Hoàng Oanh

________________________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)