Chút t́nh bên mang cỏ

01 Ađam con ở đâuDiệu Hiền-Trần Ngọc - Trung Đông
02 Xin ngự đếnThanh Phương - Hoài Thông
03 Chúa đến bất ngờThanh Sử
04 Truyền tinDiệu Hiền - Thúy Châu
05 Đẹp ngời tiếng xin vângNgọc Hoa
06 B́nh an đă đếnDiệu Hiền - Trung Đông
07 Anh sáng bừng lênTrần Ngọc
08 Thờ lạy Hài NhiThùy Dương
09 Giuse vông lệnh truyềnTần Phi - Nhóm Hoa Giấy
10 Giáng Sinh đă vềTốp ca nam nữ
11 Chúa đến thăm trần gian 

Audio CD Chút T́nh Bên Máng Cỏ
Biên  tập: Hoàng Phương
Hội Ḍng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

________________________________________________________


Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)