Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

01 Lời giới thiệu
02
Bài cac ngàn trùng
03
Chúa là nơi con nương tự
04
Ḱa ai ánh hồng
05
Magnificat
06
Ḷng trung nghĩa
07
Vết tử hùng
08
Anh hùng tử đạo
09
Giấc mơ chưa tṛn
10
Gặt trong sướng vui
11
Tiếng nhạc oai hùng
12
Ngày vinh thắng
13
Ngày vinh thắng 2

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)