T́nh ca Thập Giá

01 Lời giới thiệu  
02 Trên cậy Thập GiáGia Ân
03 Trái tim nhân lànhHạnh Nguyên
04 Yêu như Chúa yêuHạnh Nguyên
05 Trái tim rực cháyQuốc Đại
06 Thánh Giá Đức KitôCa Đoàn Sao Mai
07 Say t́nh Thập GiáGia Ân
08 Thập Giá đời conThùy Dương
09 Máu Trái TimCa Đoàn Sao Mai
10 Giêsu Vua T́nh YêuQuốc Đại
11 Thập Giá niềm tự hàoHoàng Quân

___________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)