Con tim khoa khát

01 Hồi chuông nguyện cầu
02
Dâng Mẹ
03
Ca khúc trầm hương
04
Dâng Chúa trời
05
Lể dâng
06
T́nh Chúa cao vời
07
Lời thiêng
08
Tâm t́nh hiến dâng
09
Dấu ấn t́nh yêu
10
Ở lại thôi Chúa con ơi
11
Trông cậy Chúa
12
Lời thiêng

___________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)