Nhớ về công cha (16)

01 Công ơn chaVũ Anh
02 Cha tôiTrọng Khẩn
03 Bài hát tặng chaTri văn Vinh
04 Nhớ thương conNiên Cuối - Thiện Bản
05 Dưới bóng thái sơnXuân Huệ - Trầm Hương
06 T́nh chaTrọng Khẩn
07 Nhớ về công cha Tiến Toàn - Ư Vũ
08 Bóng chaTrọng Khẩn
09 Cha vẫn bên conTrọng Khẩn

____________________________________________________________

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)