Tưởng rằng

 

01 Tường rằng
02
Tnh yu Thin Cha
03
Tnh Cha yu con người
04
Giuse v yu
05
Cha nơi đu
06
Lời hẹn
07
Thồng hối
08
Thương con Cha ơi

__________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)