Tấm bnh cho đời

01 Lạy Cha
02
Pht linh thing
03
Trong Tri Tim Cha
04
Mầu nhiệm yu thương
05
Con mến yu
06
Cha l mục tử
07
Đy lng Cha
08
Thờ lạy Cha
09
Đồng xanh thơ
10
Thnh Tm
11
Tantum Ergo

 

____________________________________________________________

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)

                               
                           Thư từ -  Gp
                        Thnh Ca Tin Mừng